THIÊN THƠ ĐỒ TRẬN THÁNG 2 NĂM 2024

01 Tháng Hai 20249:43 SA(Xem: 3597)


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 17 tháng 2 năm 2024 lúc 22:16 tối, giờ California.

TIÊN GIÁO ĐẠO ĐẤT TRỜI

 

TIÊN căn định sẵn máy dương âm

GIÁO PHÁP VÔ VI phải luyện tầm

ĐẠO hạnh đủ đầy cơ Thánh Đức

ĐẤT TRỜI hoá chuyển được thân tâm.

 

Đã biết bao năm phụng ĐẠO THẦY

Cúc mai sen Tết của năm nay

Trời ban ân lộc cho môn đệ

Hưởng phước tân Xuân ĐẠO MẪU THẦY.


 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 15 tháng 2 năm 2024 lúc 18:52 chiều tối, giờ California.

GIÁP THÌN HUYỀN MINH THIÊN ĐỊA GIÁC LINH

 

Đóng cửa TRƯỜNG AN buổi GIÁP THÌN

Dấu chân THIÊN MẪU ấn HUYỀN MINH

ĐẠO TRỜI khởi phát nhân thiên địa

KHAI GIÁO KỲ BA cả giác linh.

 

LIÊN KỲ HẢI HỘI đã hằng nêu

CHÁNH TRỊ ĐẠO THIÊN chuyển biến nhiều

NAM ĐẾ HỒI TRIỀU vương mã tiến

Thành xây kiên cố đón LANG LIÊU.

 

PHONG THẦN KIM BẢNG cổ tích xưa

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG đã ngũ thừa

PHÁP PHẬT trong đời luôn hiện hữu

VÔ VI HUỲNH ĐẠO được truyền thừa. [GHTT-CALI]

 

Tháng Giêng ngày Chín ĐÓN CHA TRỜI

Thông lệ đạo đời dòng giống noi

KIM MẪU giáng trần nơi QUỐC KHÁCH

Phục sinh Tứ Tượng để bình ngôi.

 

THÂN PHÀM NHẬP THÁNH ĐẶNG HOẰNG KHAI

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG chỉ định NGÀI

Phổ độ NHƠN HOÀNG cùng NHỊ ĐỆ

TAM THỪA CHƠN GIÁO được thông bài.

 

Hậu bối ĐỪNG NGHI KỴ LẪN NHAU

Tàng thân pháp giới nghĩa đồng bào

Càn khôn võ trụ về chân nhất

LIÊN KỲ HẢI HỘI được tâm giao.

 

THIÊN GIÁP CỬU CUNG ĐÃ GIÁNG PHÀM 

Đời thường tĩnh lặng diệu âm quang

DI ĐÀ LỤC TỰ trong tâm niệm

Thấy tánh NHƯ LAI cảnh NIẾT BÀN.

[LANG LIÊU = Hoàng tử Lang Liêu (trong truyện cổ tích bánh dày bánh chưng), sau trở thành Vị Vua Hùng thứ 7 là Hùng Chiêu Vương Thần Công Hoàng Đế.  Chiếu theo Thần Tích xã Vi Cương, tổng Chu Hóa, huyện Sơn Vi, phủ Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ do nội thị Hàn lâm học sĩ Quốc Tử Giám Nguyễn Đình Chấn ghi lại  (niên đại Thiên Phúc thứ nhất, ngày 25 tháng Giêng niên hiệu Lê Đại Hành năm 980) thì "Hùng Chiêu Vương tên húy là Long Tiên Lang, sinh ngày 10/10 năm Tân Dậu, mất ngày 15/07 ở điện trung". Chiếu theo Thần Tích xã Hy Cương tổng Xuân Lũng, huyện Sơn Vi, phủ Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
do Hàn lâm thị độc Nguyễn Trọng hiệu đính (niên hiệu Hoàng Định thứ nhất năm 1600), thì trong Ngọc Phả cổ truyền về 18 đời thánh vương triều Hùng ghi: "Thái tử Chiêu Vương (tôn phong là Hùng Chiêu Vương Minh Tông Thần Công hoàng đế)". 

Theo nhiều nguồn khác nhau, danh sách 18 đời Hùng Vương bao gồm:

1. Kinh Dương Vương (húy Lộc Tục)
2. Hùng Hiền Vương – Lạc Long Quân (húy Sùng Lãm)
3. Hùng Lân Vương
4. Hùng Diệp Vương
5. Hùng Hi Vương
6. Hùng Huy Vương
7. Hùng Chiêu Vương (Lang Liêu)
8. Hùng Vĩ Vương
9. Hùng Định Vương
10. Hùng Hy Vương
11. Hùng Trịnh Vương
12. Hùng Vũ Vương
13. Hùng Việt Vương
14. Hùng Anh Vương
15. Hùng Triệu Vương
16. Hùng Tạo Vương
17. Hùng Nghi Vương
18. Hùng Duệ Vương.
]Trích đoạn NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường ngày Ngày 27 Tháng 6 Năm Quý Mão  (Ngày 13 tháng 8 năm 2023) tại Thánh Đàn Nam Thành, GHTT. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

TRÍCH ĐOẠN:

... TAM [GIÁO] BAN CHUẨN KHAI CƠ CHUYỂN THẾ

MỘC HUỲNH KỲ TRÙNG NƠI THÀNH [CA TỲ LA] VỆ 

CHÁNH LIÊN PHONG THIÊN ĐẾ BẠCH ĐÀI

CẢNH LẬP ĐỜI LIÊN CHỐT KHÔNG SAI

 

KỲ ĐẠI ĐẠO MINH KHAI CỬU SẮC

CỜ QUỐC CHÁNH GIÁO MÔN HỒNG LẠC

Khối bầu Nam [Việt] vẫn tác khai cơ

Diễn trước mắt Đạo Đời khắc cớ

 

THƯỢNG [ĐẾ] HUYỀN [THIÊN] vi khai chớ cuồng quay

Chuyện nhân kỳ lưu dấu thông khai

KHAI CƠ ĐẠO NHÂN TÀI ĐỨC HIỂN

PHÁP ĐẠO DIỄN MỘT TUỒNG NGUY BIẾN

Một khắc giây tiến triển gần xa

CHỮ PHỤ TỪ THIÊN HIỆU NGỌC TÒA

KHAI KỲ GIÁO KỲ BA LẬP TRẬN

PHỤC LINH TRIỀU NAY MAI UY CHẤN

 

ẨN THẾ HÌNH BAO BẬN CỔ HOÀNG

SẮC VÂN CUNG NGỌC ĐẾ HẠ SANG

Tử ngã tai tiêu tán yếu trừ

[VI] [ĐẠI] LỰC KHỬ THỐNG TRÀO LỊNH XỬ

 

HUYỀN [THIÊN] ĐẠI [LA] [THIÊN] ĐẾ CHIÊU THƯ HÀNH VẬN

NGỌC [ĐẾ] CHUẨN THÂU HIỂN THỊ LỜI BAN

Lạc lạc vân hiện BẢNG PHONG THẦN

Xoay vận chuyển rút tam nan phận...

 
KỲ KHAI CHÓT NGUYÊN NHÂN PHỤC LỊNH

CHỈ KHAI NGƯỜI CĂN MỆNH PHỤNG HÀNH

 

ĐỘ NGƯỜI TU CHÁNH THẬT THIỆN LÀNH

BAN SẮC CHỈ THƯỞNG HÀNH DANH RÕ

Lẹ mau lẹ đài trên ai đổ

Thất bửu TA dành chỗ [cho] người hiền

 

LỐI XƯA VỀ NÊN CHỚ CÓ QUÊN

NGỌC [ĐẾ] ĐÃ CHUẨN BƯỚC LÊN PHONG NHẬN

NHỨT TUYỂN PHONG KHAI CƠN CHUYỂN VẬN

PHỔ ĐỘ KINH TRONG TRẬN ĐẢO ĐIÊN

 

CHƯ THÁNH XUỐNG LẬP KHAI NHÂN CHUYỂN

TRỜI ĐẤT RẰNG: XUẤT BIẾN KHAI NGUYÊN.

 

NGỌC KINH khai chiến cuộc áng đồng

CHUẨN định đổi thay Dinh Hướng Đông

QUỐC mạng lượt chờ ngồi vị trí

TRIỀU thẩm tân khai chín bệ rồng.

 

THAY cuộc triều ca GIÁO XUẤT TRÀO

ĐỔI hóa LUẬT XỬ khó liệu làu

QUY NGUYÊN MỘT CỬA ĐỪNG SAI LỆCH

LUẬT TRỊ NGHIÊM MINH LỊNH THIÊN CAO.

 

CHẬM tu ly tử chịu bao [tai] ương

BƯỚC trở hẹn mai lui đảo cuồng

LIÊN hồi trống giục kêu tiến bước

HOA nở trụ đăng thiện tâm lương.

 

THIÊN phong bạch chỉ nét tuồng hay

QUỐC bình đa xuất trùng lai

KỲ thành hiền lược kia trần tục

BẢO cảnh phù sinh ách nạn tai.

 

cảnh tam đồng ngự tuyển xoay

HÌNH vòng quy tụ diễn tiết lai

CHUYỂN chờ ba dặm lượt túc chuẩn

THÚC cuộc can qua KHÁCH đồng cày. [chữ KHÁCH trong QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO]

 

MẬT TUYỆT TÂY bình ĐIỆN lớp phân

KỲ Ba khứ lộ ách nạn trần

THIÊN truyền tai vạ Bồng Cung xuống

CHIẾU mệnh tự phong ngộ đạo gần.

 

MÔN TRƯỜNG [GHTT-CALI] rạch mở kêu tu chí

TỰ tiếng cung vui ngộ đạo quy

TỪ đây biển khổ ngày đi tới

BI thương trần thố tứ trận nguy

 

NGỌC hạ phiêu phiêu hiện chánh chơn

ĐƯỜNG hiệu phép ban tiếng khải đờn

CHIẾU hóa VÔ CỰC MINH [THIÊN] tư lộ

PHÁ hiện một đường [HUYỀN] KHUNG hiệp hườn.

 

KHÔNG THỜI nghe tiếng CỔ chí THIÊN

DUYÊN cơ thành dặm hạp thời liền

KHÓ tan lượt sóng tơi bời đánh

ĐẶNG tu nhờ trí sáng lương hiền.

 

PHẢN chiếu phổ giai cửu xuyên chơn

BỔN lai CAO [ĐÀI] hạ khải tiếng đờn

CUNG VI BẠCH NGỌC từ bộ các

HỒI trống THIÊN QUÂN tọa chủ sơn...

 
 
Trích đoạn Quan Thánh Đế Quân Kinh: Truyền Giáo Đạo Từ. Thiên Thượng ban kinh này cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 4 tháng 4 năm Tân Sửu (15/5/2021) tại Thánh Đàn Nam Thành, GHTT. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.


TRÍCH ĐOẠN:

... BỔN QUAN [THÁNH] TA TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ
Lai BỆ NGỌC PHỤ TỪ lân các
Rán tu tâm coi đời hưởng lạc
Nay mỏng manh phước bạc đến gần

COI PHÉP LẠ NGỌC ĐẾ XỬ PHÂN
COI TIÊN THÁNH PHẬT THẦN HIỆN BỦA
Khổ thấy rồi lê thứ thớt thưa
Lớp đau chết dịch vừa tiếp diễn

CỨU LÀM SAO [ĐƯỢC] THẾ GIỚI ĐẢO ĐIÊN
DIỆT LẬP ĐỜI RẦN THIÊN TUỒNG ĐỊNH
Nhẫn nhục chờ hạ màn TRỜI TÍNH
Cười chỉ một, mười chín khóc tiêu [vong]

Khắp dương gian chưa đặng ba chiều
Cơ sàng lọc sót tiêu sống đặng
[NẾU] TRỄ THỜI KỲ MẤT HẲN VẬN NAY
Lóng tai nghe rõ tiếng pháp dày [dầy]
 
Tâm để quán nghe tai vang vọng
PHÁP BÁT NHÃ đem về lu trống
Mạch pháp tâm quán động huệ năng
BỔN ĐẾ [QUÂN] TA CHƠN LÝ HÓA HOẰNG 

NỀN ĐẠI ĐẠO TRUYỀN RĂN KHUYẾN THIỆN 
HỘI LONG HOA TÂY PHƯƠNG [HOA KỲ] SẮP HIỆN 
HỘI RỒNG MÂY XUẤT HIỆN HUỲNH LONG
LỘ VĨ ĐUÔI BẤT CHIẾN VẠN RỒNG

NÊN MỚI CÓ HỘI LONG VĨ [ĐUÔI] LỘ
Thảm cho thế loạn cơn dịch hổ
TẬN DIỆT KỀ KHÓC LỠ TỪ NAY
Thấy đời biến chuyển rã không hay

Cơ sàng lọc biết ai đặng cứu
Thiên tai thảm họa khốn lường giữ
MUỐN TU MÀ LƯỠNG LỰ CHẦN CHỜ
BỔN ĐẾ Ta dòm thấy bây giờ

Ôn dịch mửa lan cơ thể [khốn] đốn
Chữ sầu bi đau đớn trần hồng
Đã muộn màng [vì] bỏ trống đức năng
RÁN KIẾM CHỮ TU HÀNH THẦM LẶNG
 
Lần thứ chót ĐẾ QUAN lời gọi
Rèn tâm lành BÁC ÁI MỌI NGƯỜI 
SẠCH DẠ PHẬT TÂY TRỜI [HOA KỲ] SEN VẼ

TRÍ HUỆ ĐẦY LÒNG TRỐNG THÁNH KỆ


...
 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền nhận được thông điệp và gởi đến Đức Ngài ngày 12 tháng 2 năm 2024, mùng 3 Tết năm Giáp Thìn, lúc 5:10 sáng giờ California.
 

THIÊN LịNH CHA TRUYỀN

 

CHÚC điều công lập chức sắc phong

XUÂN Thìn Giáp phận vững tâm đồng

THÁNH Đức Ngươn Thượng nay tái tạo

ĐẠO TRỜI cứu thế khỏi nguy vong

ÂU ca chủ nghĩa HÒA BÌNH quý

CHÂU bộ nhiều màu ĐẠI ĐỒNG thi

THIÊN ÂN chờ rước người lương thiện

TRƯỜNG Môn mở rộng Phổ Độ kỳ.

 
 
Trích đoạn Ngọc Kinh: Kinh Tâm Huyền
Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường ngày 15/ tháng 8 năm Kỷ Hợi (13/9/2019).   

 
KHAI GIÁO SỬ KỲ NGUYÊN DI LẠC
 
Cõi huyền linh vô hình sâu thấy 
Mở oai thinh SEN ĐÁO HỒI LAI
KHAI ĐÀNG TÂN [mới]PHẬT LONG HOA
Kỷ [Hợi 2019] thời chỉ điểm chặng đường dài.
 
Vô không vô kỷ [mình] nan hồi cảnh
Thông đoạn cơ mầu mục nên danh
Nhìn tứ phía BÓNG TÙNG CHE PHỦ
Thạnh thới NỤ CƯỜI TRỔ SEN NHÀNH.
 
Năng xuất GIANG [HÀ] xuất chi kín ngõ
Ý LỊNH THIÊN TÀI TẠO GIÁC ĐO
Diêu dung vạch xẻ khui hàm ý
Đông Thu bao bận PHƯƠNG XA DÒ.
 
Thương bách [tính] cảm cơ căn tùng ý
Vạch kẽ hồi HOA CỔ NIÊM [CẦM] KỲ [CỜ]
Điển nhân khí KỲ BA HẠN ĐÁO
BỘ MÁY THIÊN hữu ảnh thủ phi.
 
SEN TÂY PHƯƠNG TAM KỲ QUI ĐẠO
Nước sen trong định thấu trăng sao
CỜ HUYỀN LỊNH can qua vững chắc
Cuộc hồng trần CAM DIỄN PHẬN NÀO.
 
KHAI PHÁP văn thế gian khó luận
Vạn vật mòn tơi tả tục trần
Hồi chiến trận tác phần sước [vượt] khổ
Biết về đâu bụi hồng cây cỏ

Kiếp thế gian giông gió cuồng sanh
LÔI ÂM giục tỉnh nguyệt sang canh
Trăng dạ cổ tâm thanh soi chỉ
Cầm cung vi xem bổn nhiếp quy
 
TÒA THƯỢNG PHẨM TAM KỲ TƯ CHẤN
Lập NGUYÊN in lập PHÁP cuộc trần
Cơ QUÂN ĐỊNH chơn toàn sẽ rõ
Gà gáy Canh chung hóa hòa vô
 
DI LẠC PHẬT luận cho NGUYÊN THỂ
GIỚI TAM THIÊN bạch sắc chuẩn đề 
PHẬT CHUYỂN THẾ mọi bề sẽ hiển
HƯỚNG TÂY PHƯƠNG ĐẠI ĐẠO KHÔNG HUYỀN [GHTT, CALI]
 
KHAI GIÁO SỬ KỲ NGUYÊN DI LẠC
Hiện PHẬT tâm sâu nơi ngộ đắc 
PHẬT nơi lòng vun hạt phút giây
Biết tìm ra chơn lý về THẦY
 
KHAI GIÁO ĐẠO đủ đầy diệu lý 
VÔ TỪ NĂNG ĐẠO KHAI CHUẨN BỊ
Tâm ở ta HUYỀN BÍ ĐẠO CAO
Chữ TÂM KINH CHƠN PHÁP ra vào
 
[VÔ TỪ NĂNG = Từ Thị Vô Năng Thắng = Di Lạc. VÔ TỪ NĂNG ĐẠO KHAI CHUẨN BỊ = Đức Di Lạc chuẩn bị khai đạo.]

THẦY XÂY CHUYỂN LẬP CAO HUYỀN NHỨT
THẾ KINH LUÂN NHỰT THIÊN ĐÚNG LÚC
PHÁP ĐẠO CƠ NĂNG ĐÚC NHƯ LAI
THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO ẤN CHỈ BÀY
 
Minh nguyệt trăng sáng khai hạ đồ
CHIẾT LINH QUANG TAM TRÀO [TRÀO TAM] XUẤT LỘ
Gà sang Canh sao nở gáy vang
SEN thúc hối Thiên La bố sẵn.
 
THIÊN ĐẠO MINH TỪ ÂN ban thưởng 
Bổ mọi bề MẮT NGỌC MUÔN PHƯƠNG
Đợi luân phiên xế bóng hoàng hôn
Trong sanh chúng mảnh trông Ngươn Thượng.
 
 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh đàn Long Ẩn, Saint Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 1 tháng 2 năm 2024 lúc 22:30 tối, giờ California.

 

NGỌC CHÂU PHỤNG

 

NGỌC bích đàng tiên chốn CỬU TRÙNG

CHÂU KỲ HUỲNH ĐẠO CẢ HUYỀN KHUNG

PHỤNG loan hồng lạc cùng chim trĩ

PHÁP tánh nhất chân đế tận cùng.

 

NĂM chục triệu nghìn năm qua

CHÂU kỳ thay đổi đã là bảy châu

BỐN phương tám hướng buổi đầu

BIỂN dời non đổi cả bầu càn khôn.

 

KIM SƠN PHÁP BỬU thường còn

HOA TRỜI mới nở cháu con qui hồi

THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC về nôi

ĐẠO ĐỜI đồng hiệp trung rồi CHIẾU MINH.

 

QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO THIÊN BÌNH

TAM TÒA cõi thế QUY [TÀNG] LINH pháp hành

GIÁO MỚI phổ độ nhơn sanh

Vào nơi THIÊN CẢNH rồi thành PHẬT NHÂN.

 

KIM THAO [KIM ANH] PHẬT BỬU TĂNG DẦN

Tàng thân pháp giới HIẾN THÂN MẪU THẦY

Tạng kinh luận sám đông tây

Tăng môn PHẬT TỔ điểm này đồng nhi.

 

TAM TÒA định vị HOA KỲ

Bửu châu BÁT QUÁI VÔ VI tượng hình

PHÁP QUANG thẩm thấu tương sinh

Sáng trăng trời đất TỊNH BÌNH QUAN ÂM.

 

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ TIÊN ÔNG

MƯỜI HAI ĐỆ TỬ cùng đồng về đây

Điển chung THẾ ĐẠO liên dây

HÒA ĐỒNG TÔN GIÁO MỞ KHAI CHÂU KỲ.

 

Đó đây thế giới vô vi

HUYỀN KHÔNG GIÁO CHỦ CHÁNH KỲ THƯỢNG NGƯƠN

ĐẠO HUỲNH ứng nhiệm KIM SƠN

Cùng ÔNG ĐẠO QUỐC mở TRƯỜNG THIÊN môn.

 

BỬU SƠN CHÁNH VỊ THẾ TÔN

VÔ VI đồng nhất PHÁP MÔN CAO ĐÀI

PHONG THẦN kim bảng đương lai

PHẬT NHÂN là gốc THIÊN KHAI ĐẠO HUỲNH.

 

KIM THÂN THẦY MẪU HIỆN LINH

ANH thư tùng xuất TÒA ĐÌNH PHƯƠNG TÂY

CHÂU kỳ mới được mở khai

DU hành độ thế bổn lai trở về.

 

HỮU hình pháp thế đồng quê

HIỀN nhân huynh đệ dựa kề KIM SƠN

BẢY thưa nhà NGÓI khải đờn

ĐÌNH TÂY BA CHÚC TRÀ LƠN du hành.

 

TÂN nhân gặp cảnh lợi sanh

môn đệ tử VĂN THÀNH QUẢN CƠ

Đại kỳ kim phướn đang chờ

Trình dâng pháp ấn BỬU SƠN PHẬT THẦY.

 

QUAN ÂM NAM HẢI vào đây

Tôi phong CHỨC VỊ MỚI khai tịnh bình

PHỔ MÔN KINH PHẬT làm tin

DI ĐÀ LỤC TỰ độ mình độ tha.

 

TÒA ĐÌNH QUỐC NỘI mỗi nhà

TAM QUY NGŨ GIỚI DI ĐÀ niêm vô

GIÁO TRUYỀN ĐẠO đến cậu cô

XỬ phân đúng mực cam lồ diệu âm.

 

QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO lưỡng tầng

HƯNG gia giáo định từng phần luyện tâm

san còn đó THIÊN PHẦN

Điểm trong THÁI CỰC mới gần CHIẾU MINH.

 

Tôi đây đồng hiệp TRẠNG TRÌNH

Cùng TRUNG TÔN TỬ thông linh ngõ hầu

VICTOR HUGO điển đầu

LẬP VĂN GIÁO lộ hoàn cầu điểm quang.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5273)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4726)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5557)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4886)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6492)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6864)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5737)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7134)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6007)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6896)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9393)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5328)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5797)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4327)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6887)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8818)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9953)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6043)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7797)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5938)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6683)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7433)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9970)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12532)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6795)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7480)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7240)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8610)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7683)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7262)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8369)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8712)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8719)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9856)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10539)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9523)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6216)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9452)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11394)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12626)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12959)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13049)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12896)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 10612)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.