THIÊN THƠ ĐỒ TRẬN THÁNG 5 NĂM 2023

04 Tháng Năm 20239:54 SA(Xem: 5849)
 

Ngài Chưởng Quản Thiên Long Hộ nhận lệnh Huyền Không Thiên Thượng họa
một đồ trận và gởi đến Đức Ngài ngày 28 tháng 5 năm 2023 lúc 19:35 tối giờ VN. Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng lý giải ý nghĩa trận đồ và gởi đến Đức Ngài vào ngày 28 tháng 5 năm 2023 lúc 08:03 sáng giờ California.

TRUNG TÂM QUY NHỨT

 

Khi chuyển động châu linh trời đất

Thì quần Thiên hội Phật Thánh Tiên

TRUNG TÂM ĐIỂM KHỞI KHÔN KIỀN

VẠN THÙ QUY NHỨT VỀ MIỀN TRẦN GIAN.

 

LONG HOA HỘI ĐỊNH HÀNG BỒ TÁT

HIỆP ĐẠI ĐỒNG thập bát quốc gia

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO KỲ BA

ĐỊA tâm trực tiếp Ta Bà liên thông.

 

[Khoán: Long Hiệp Thiên Địa.]

 

QUYỀN TUYỆT ĐỐI HUYỀN KHÔNG GIÁNG THẾ

ĐẠO Càn Khôn NGỌC ĐẾ DIÊU TRÌ

KHÔNG hình không tướng VÔ VI

LIÊN KỲ HẢI HỘI ĐỘ VÌ NGUYÊN NHÂN.

 

[Khoán: Quyền Đạo Không Liên.]

 

ĐỒNG hiệp lữ lưỡng tầng ngoại nội

LẬP ĐẠO TRỜI QUI HỘI TINH HOA

GIÁO văn lộ mới Trần Dà

TRƯỜNG THIÊN đạo ký DI ĐÀ NHƯ LAI.

[Khoán: Đồng Lập Giáo Trường.]

 

TAM GIÁO ĐỊNH HUỲNH KHAI THIÊN LÝ

KỲ VÔ VI tại vị nguyên nhân

TIẾP nguồn chơn điển Tân Dân

LỊNH TRONG TAM CÕI HOÀN THẦN ÂM DƯƠNG.

[Khoán: Tam Kỳ Tiếp Lịnh.]

 


lv-trung-tam-quy-nhut-an
 

Đức Thượng Động Cố Hỷ giáng điển giao sắc chỉ đến Đức Ngài ngày 11 tháng 5 năm 2023 lúc 7:30 tối giờ VN. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển.  Ngày 16 tháng 5 năm 2023 Đức Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn giao ấn và giao binh của Cố cho Đức Ngài. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển.  

 

ẤN LỆNH THIÊN BAN

 

HÀ tự THIÊN cao thế quyền MINH

HƯNG thịnh vị ngôi chuyển thế tình

QUỐC thới dân an nam chờ đón

NGHIÊM minh trị thế hòa khúc linh

ẤN ban KỲ tới vui chờ đón

LỆNH phúc THIÊN HOÀNG đã chờ còn

THIÊN MINH BỬU BẠCH CUNG như ý

BAN cảnh sắc khai tại Khứu non.

 

[Khoán: Hà Hưng Quốc Nghiêm Ấn Lịnh Thiên Ban.]
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 27 tháng 5 năm 2023 lúc 04:16 sáng giờ California.

THIÊN THƯỢNG PHẬT NHƯ LAI KHAI GIÁO

 

NHẬT nguyệt giao hoà với chúng sanh

MINH tâm kiến tánh lý chơn hành

ĐẠO trời mở lối về ngươn thượng

NHƠN loại dung hoà đất lạc an

Đời người nhỏ lớn đều thống khổ

Phật tánh như lai chỗ niết bàn

Thấy được tâm thân hoà thất đại

Trở về nguyên bổn trụ khôn càn.

 

GIÁO lý THIÊN TRƯỜNG Phật Thánh Tiên

ĐẠO ngay tịnh độ diệu âm truyền

NAM PHƯƠNG khai ngộ hành bồ tát

BÁT NHÃ HẠNH LÀNH chứng đạo thiền

PHÁP THỂ TÂM KHÔNG vô quái ngại

CHƠN THỪA HUỆ MẠNG mãi trường niên

A DI ĐÀ PHẬT rồi buông xả

Ă Â vạn thù bến giác thiên.

 

THIÊN HOÀNG pháp thể hiện tam công

THƯỢNG ĐỨC đạo ban tới đại đồng

PHẬT TÁNH tâm từ luôn đợi chủ

NHƯ LAI cộng hưởng với nhơn ông

KHAI BIÊN độ điển trường quang phổ

HẢI HỘI hoàn toàn ngộ tánh không

GIÁO MỚI KỲ BA liền mối đạo

Cao Đài Hoà Hảo Bửu Sơn thông.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 15 tháng 5 năm 2023 lúc 04:55 sáng giờ California, để trả lời một bài thi chất vấn của một hiền đạo Bửu Sơn.

Vấn:
Hỏi sư huynh đệ Kỳ Hương,
Hỏi Thầy Sơn Bửu còn nương xác Trần?
Hỏi rằng niêm Luật đời Tân?
Hỏi rằng chấp pháp cầm cân thế nào?
Hỏi tình cân nhắc trước sau?
Hỏi còn hồi hướng để vào trường thi?
Hỏi còn bòn mót cố tri?
Hội Đồng Tam Giáo chuẩn y thế nào?
12:00 - 14/05/2023
 
Đáp:

Bấm Vào Để Nghe Âm Thanh
 

VÔ VI HUỲNH ĐẠO THI HỌA

 

KỲ HƯƠNG môn đệ phú tình huynh

Hiền Hữu chi giao sự lý gìn

Hỏi ĐẠO ĐẤT TRỜI:  ĐỒNG PHÁP TÁNH

A DI ĐÀ PHẬT đặng KỲ HƯƠNG.

 
SƠN BỬU an nhiên mãi ĐẠO còn

Thới trần nương xác ngộ lòng con

An Giang Sa Đéc Cà Mau Mỹ

Tây Bắc Đông Nam cũng BỬU SƠN.


[Tất cả đạo chúng đều là Bửu Sơn, không riêng môn đồ Trần Dà. Tất cả đạo chúng đều là con cái của Đức Chí Tôn, không riêng Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ.]
 

TÂN DÂN THÁNH ĐỨC cả dương âm

ĐẠO PHÁP THƯỢNG NGƯƠN CỐ LUYỆN TẦM

THIÊN ĐỊA TRUNG HÒA niêm GIÁO LUẬT

TRƯỜNG AN điểm đạo đón TÂN DÂN.

 

[Khoán: Tân Đạo Thiên Trường. Tân Dân Đạo Pháp Thiên Địa Trường An. ]

 

CHƠN PHÁP cầm cân ĐẠO ĐẤT TRỜI

TÁNH KHÔNG tịnh độ niết bàn [các hiền] ơi!

VẠN LOÀI chi loại đều như vậy

PHÁP GIỚI NHẤT CHÂN khỏi chấp chơn [chấp giả].

 

[Khoán: Chơn Tánh Vạn Pháp. Chơn Pháp Tánh Không Vạn Loài Pháp Giới.]

 

VÔ THỦY vô chung ĐẠO MẪU THẦY

VI HUYỀN pháp diệu trước sau đây!

HUỲNH QUANG thẩm thấu từng võ trụ

ĐẠO CẢ thiên nhiên gặp MẪU THẦY.

 

[Khoán: Vô Vi Huỳnh Đạo. Vô Thủy Vi Huyền Huỳnh Quang Đạo Cả.]

 

TRƯỜNG THI đời đạo MỐI GIỀNG KHÔNG

ĐIỂN CHIẾU mênh mông khắp đại đồng

BỬU PHÁP PHẬT THẦY giao thống nhứt

SƠN KỲ Hương ĐẠO MỚI LIÊN THÔNG.

 

[Khoán: Trường Điển Bửu Sơn. Trường Thi Điển Chiếu Bửu Pháp Sơn Kỳ.]

 

TRI ngộ tâm giao mối đạo điều

HỎI còn bòn mót được bao nhiêu!

TÂM KHÔNG huệ mạng NHÌN CHƠN PHÁP

ĐẠO đặng muôn đời vẹn cố tri.

 

[Khoán: Tri Hỏi Tâm Đạo.]

 

TÂM Â theo về với Á A [về với Thầy Cao Đài Thượng Đế]

GIÁO khuyên môn đệ khắp Trần Dà

HỒI thơ hoán chuyển HUYỀN thời nặng [thời của Thượng Đế Huyền Thiên pháp Đạo.]

ĐỒNG hiệp MẪU THẦY Hiền Hữu [nghe] đa.

 

[Khoán: Tam Giáo Hội Đồng.]


vo-vi-huynh-dao-thi-hoa-1vo-vi-huynh-dao-thi-hoa-2vo-vi-huynh-dao-thi-hoa-3-an

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 2 tháng 2 năm 2022 lúc 18:49 tối giờ California.  Kích hoạt ngày 11 tháng 5 năm 2023.

 

LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN

 

LONG HOA HỘI mở năm Bính Tý [1936]

KỲ LỊNH THẦY đà [đã][trong] vô vi

Khảo thông TAM CÕI đo NI [chuẩn mực]

Áng văn lập tại HOA KỲ TÂY PHANG [tại Nam California]


[Khoán: Long Hoa Kỳ Lịnh Khảo Thông Áng Văn.]
 

QUỐC KHÁCH thời HÂN HOAN THẾ GIỚI

ĐẠI ĐẠO nơi làm mới NHƠN GIAN

SẤM THIÊN đã nổ rộn ràng

GIÁO TÒA HUỲNH BỬU điển ban SÁCH TRỜI

[Khoán: Quốc Khách Đại Đạo Sấm Thiên Giáo Tòa.]

 

Đặng thông khảo muôn nơi vạn cõi

Đời Thượng Ngươn đổi mới nghĩ suy

THẦY CHA, MẪU MẸ VÔ VI

KỲ BA ĐIỂM ĐẠO THIÊN NI hạo thành

 

Kinh Luật cũ GIÁO VĂN LỘ ẩn

Bởi vòng quay VÔ TẬN đổi thay

Hôm nay QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI

KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA

 

Khuyên NHƠN LOẠI hảo hòa lợi tịch

Đừng ngại nghi hiềm khích lẫn nhau

Vì trong THÁNH LỆNH THIÊN TRAO

VÔ VI CHUYỂN THỂ TÂM GIAO ĐẠO LỜI

 

Đây đến đó sớm mơi LỘ TẬN

ĐẠO THẦY BAN THIÊN ẤN TAM HOÀN

Hỏi ai trong cảnh NHƠN GIAN

ĐO GANG TÂM ĐẠO GIA ĐÀNG ĐẶNG AN

 

Làm như thể TÂM THOÀN BÁT NHÃ

Ngộ từng phần rồi cả Dương Âm

Khuyên DÂN NGỌC BÍCH chuyên TẦM

Ý thơ THIÊN PHÁP DIỆU THÂM từng thời

 

Đường hạnh đức vào nơi THANH TỊNH

Đạo Đời thường ngộ lĩnh tương phần

Tập tu hít thở CẦN NĂNG

A DI ĐÀ PHẬT tâm thân nhẹ nhàng

 

Đời vật chất nhơn gian lấp ló

Đạo thế gian có rõ có thông?

Hỡi ơi trong kiếp trần hồng

ĐẠO NGAY ĐỜI SỐNG ĐẠI ĐỒNG THIÊN NI

 

Khuyên sanh chúng THƠ THI THÔNG THẠO

LỌC TỪNG CÂU GIÁO ĐẠO THẦY BAN

HỌC CHO THÔNG THUỘC TỪNG HÀNG

ĐẶNG MÀ ỨNG DỤNG, vào TRANG ĐẠO ĐỜI [onglaidoky3.com mà tìm đọc]

 

Ngộ TÂM THỰC tìm nơi THANH TỊNH

Giữa chợ đông KHÔNG BỊNH TẠP NHAM

Đường đi đến lộ Chùa Am

Một đời [làm] như vậy [cũng] không làm TÂM MINH

 

Chuyển xoay BÁT QUÁI VÔ HÌNH

Nhâm Dần [2022] khai mở TỨ LINH THIÊN HÀ

LIÊN KỲ HẢI HỘI KỲ BA

[Ngài] Long Vân thảo bản [thì] LONG HOA đổi trần

 

KỲ ĐẠO PHỔ đà phân thế giới

TAM THẬP LỤC THIÊN MỚI CHIẾU TRANH

Họa TRUNG mới hỏi TRẠNG TRÌNH

TIÊN TRI NĂM DẬU THÁNH MINH HIỆN TRẦN

 

PHÙ ĐẠO LỊNH: Long, Lân, Qui, Phụng

Địa Thiên Nhân đại chúng tranh hùng

Sấm này KHỞI TRẬN MÔN TRUNG

LỊNH TRỜI TẬN DIỆT CÀN KHÔN HỮU HÌNH

 

Thuyền Loan Mẫu THIÊN BÌNH TÂN QUỐC

BỬU SƠN KỲ HÒA GỐC ĐÀI CAO

HẢO HÒA ĐỒNG ĐẠO NAM TRÀO

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO TÔI [TRẠNG TRÌNH] GIAO BẢN ĐỒ.

 

TRƯỜNG THIÊN QUỐC ĐÀ BỒ GIÁO HỘI

Đàng Tây Đông NHƠN LOẠI ĐỒNG TU

Thập Tam Thiên Giới lượng từ

THIÊN NƠI VẠN CÕI CHIẾU [Y] NHƯ LỊNH NÀY.


[ĐÀ BỒ = BỒ ĐÀ = BỒ ĐÀ DẠ = BUDDHAYA = PHẬT ĐÀ]


tran-do-long-hoa-ky-linh-2
tran-do-long-hoa-ky-linh-1
long-hoa-ky-linh-p1
long-hoa-ky-linh-p2
long-hoa-ky-linh-p3
long-hoa-ky-linh-p4

 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St.Louis, MO, nhận được thơ của một hiền đạo gởi đến nên đã họa bài phúc đáp. Từng trọng điểm của vấn đề cũng được tóm lược trong các câu khoán (màu tím). Tất cả nội dung trao đổi được chuyển
tới Đức Ngài vào ngày 8 tháng 5 năm 2023 lúc 10:58 sáng giờ VN. 

 
LIÊN KỲ HẢI HỘI

LIÊN tôn giáo trung hoà đạo thể
KỲ VÔ VI chuyển thế ngũ chi
HẢI triều gốc chiếu HOA KỲ
HỘI ĐỒNG TAM GIÁO THIÊN NI NGỌC TÒA.

[Khoán: Liên Kỳ Hải Hội. Hội Đồng Tam Giáo Thiên Ni Ngọc Tòa.]

ĐIỂM ĐẠI HỘI LONG HOA Huỳnh Bửu
ĐẠO VÔ VI thường trụ Tam Thanh
MẪU HOÀNG giáng thế đồng hành
THẦY TRUYỀN ẤN ĐIỂN LẬP THÀNH ĐÀI CAO.

[Khoán: Thầy Mẫu Điểm Đạo. Thầy Truyền Ấn Điển Lập Thành Đài Cao.]
 
MINH CHIẾU PHÁP tâm giao trời đất
ĐẠO VÔ VI giáo bậc thiện căn
TỨ Linh chuyển động tâm thân
BỬU CHÂU PHÁT SÁNG TÂN DÂN LẬP ĐỜI.

[Khoán: Minh Đạo Tứ Bửu. Bửu Châu Phát Sáng Tân Dân Lập Đời.]

KỲ đại hội thầy tôi trở lại
ĐẠO TRỜI BAN nội ngoại hiệp vào
BỬU châu trung chuyển ngày nào
TÂM KHÔNG BÁT NHÃ ĐỒNG BÀO QUY NGUYÊN.

[Khoán: Kỳ Đạo Bửu Tâm. Tâm Không Bát Nhã Đồng Bào Quy Nguyên.]

HƯƠNG sen cúc thiên nhiên tự tánh
THIỀN VÔ VI pháp hạnh hoàn toàn
SƠN non thất ngũ TAM HOÀNG
LIÊN THUYỀN ĐẠI ĐẠO KIM BÀN DIÊU CUNG.

[Khoán: Hương Thiền Sơn Liên. Tam Hoàng Liên Thuyền Đại Đạo Kim Bàn Diêu Cung.][ SƠN NON THẤT NGŨ = Năm Non Bảy Núi.]

 
  

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St.Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 4 tháng 5 năm 2023 lúc 15:03 chiều giờ VN.

CƠ ĐẠO THIÊN HUYỀN

 

CƠ chuyển đổi HÀ ĐỒ DỊCH thuật

ĐẠO càn khôn chuẩn mực nguyên nhân

THIÊN căn hấp thụ từng phần

HUYỀN vi diệu dụng đến gần LONG HOA.


[Khoán: Cơ Đạo Thiên Huyền = Cơ Đạo của Đấng Chúa Cha Vô Cực Huyền Thiên Thượng Đế cũng chính là Đấng Chí Tôn Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng.]
 

ĐẠO mật ngữ TRẦN DÀ thuyên chuyển

CẢ kỳ ba ứng hiện vô vi

TÂM KHÔNG thực dưỡng chánh vì

ĐẠI đồng bát nhã DIÊU TRÌ địa long.

 

[Khoán: Đạo Cả Tâm Đại.]

 

HUỲNH QUANG tới nơi lòng môn đệ

BỬU HÒA CAO đã để sắc hoa

THIÊN [NHÂN] SƯ chánh trị Ta Bà

ĐẠO KỲ BA mới LONG HOA vô tình.

 

[Khoán: Huỳnh Bửu Thiên Đạo.]

 

THIỀN luận ngữ khai minh đồng đạo

ĐẠO TAM CÔNG lập giáo kỳ ba

LIÊN Hoa Cửu Phẩm NGỌC TÒA

THÔNG linh nội ngoại MẸ CHA chứng lòng.

 

[Khoán: Thiền/Thuyền Đạo Liên Thông.]

 

Đồng CHÚA THÁNH ĐẠI đồng trở lại

Nhìn bản lai lễ bái tịnh minh

Chín [9] cung phẩm vị tướng sinh

Mười hai [12] gốc diện THIÊN TÌNH nơi đây.

 

Lòng không phân mỏng dày cao thấp

ĐỊA TÂM THẦY khế hạp cùng con

Âm quang thanh tịnh thường còn

Soi từng hơi thở mót bòn bổn lai.

 

Thanh tịnh đó CAO ĐÀI CHƠN THỂ

ĐẠO NHÀ NAM trụ thế ĐỒNG HÒA

Diệu âm tịnh thủy PHẬT BÀ

Hải triều biến đổi MẸ CHA cứu mình.

 

KỲ [HOA] lập giáo VÔ VI ĐÃ KÝ

Định nguyên nhân [phải làm] đúng LÝ ĐẠO [KỲ] BA

Tam Công phải [vun bồi] [đó là đạo] sự Ta Bà

GIÁO TÒA GIÁNG ĐIỂN LONG HOA LẬP ĐỜI.

 

Nay chia nhỏ từng nơi linh tử

Khai huyền quang trụ xứ vô vi

Đạo tâm đi TỚI TRƯỜNG thì [phải]

THỜI THỜI TẬP LUYỆN TƯỜNG TRI HẰNG THƯỜNG.

 

Tìm hiểu lý TỰA NƯƠNG HƠI THỞ

Rồi BỎ đi sự cớ VÔ MINH

OAI LINH PHẬT CHÚA độ mình

THIÊN BÌNH TRỞ LẠI THÔNG LINH HOÀN TOÀN.

 
co-dao-thien-huyen-1co-dao-thien-huyen-2co-dao-thien-huyen-3-an

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St.Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 4 tháng 5 năm 2023 lúc 02:04 sáng giờ VN.

NGỮ CHUẨN THIÊN HUỲNH

 

NGỮ chánh kỳ VÔ VI LUẬN GIÁO

CHUẨN Kim Bàn pháp bảo LONG HOA

THIÊN NAM cửa lớn nước nhà

HUỲNH LONG SƠN BỬU TRẦN DÀ giao cơ.

 

Đồng bằng rộng SÔNG chờ cửu phẩm

Long an còn vương Cấm Thiên Sơn

Non tiên năm ngọn Trà Lơn

GIÀ LAM sắc chiếu chở đoàn huệ linh.

 

Phẩm vị mới sửa mình chơn tịnh

BỬU SƠN KỲ HƯƠNG tỉnh giác linh

CHÂU MINH NGỌC kỉnh hóa sinh

GIANG tô điểm đẹp định hình LONG HOA.

 

Còn chiếu sắc DI ĐÀ ban tặng

Chữ Nam Mô tịnh lặng ban sơ

Cổ Bàn KIM MẪU đúng giờ

Không chờ lúa chính thì thơ giáng trần.

 

Thuyền SƠN BỬU cân phần cầm lái

Đón đưa đò về bãi bến bờ

Đạo mầu chờ đã quá giờ

Đồng tâm y bát vịnh cơ DIÊU TRÌ.

 

Để diễn giải THIÊN y PHẬT MẪU

ĐẠO HUỲNH quang thẩm thấu ngũ căn

TÂM KHÔNG chánh luận thường hằng

Đi vào thanh tịnh tân dân lập đời.

 
chuyen-ngu-thien-huynh-1chuyen-ngu-thien-huynh-2chuyen-ngu-thien-huynh-3-an
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5483)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4944)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5810)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 5043)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6659)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6971)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7254)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6112)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 7013)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9532)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5443)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5921)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4438)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6990)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8900)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10297)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6167)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7891)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6044)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6795)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7539)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10107)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12726)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6875)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7590)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7353)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8727)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7819)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7395)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8520)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8808)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8879)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9945)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10686)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9686)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6323)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9541)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11502)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12771)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13076)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13151)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 13027)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.