01 Tháng Ba 2018(Xem: 18732)
Đây là hai bí pháp siêu diệu đúng ra chỉ “mật truyền” cho môn sinh đủ tiêu chuẩn trong cơ tuyển độ. Nhưng vì lòng từ bi muốn cứu vớt chúng nguyên căn còn đang chơi vơi giữa dòng sinh tử ...