THIÊN THƠ THÁNG 8 NĂM 2020

30 Tháng Bảy 20203:07 CH(Xem: 13076)Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 27 tháng 8 năm 2020, giờ Tí 12:31 A.M. US.


NGỌC TRUNG NIÊN XUẤT

NGỌC giáng cơ đàn tại tiểu bang

TRUNG [tâm] Kỳ Hoa đại [quốc] hướng Tây Đàng

NIÊN Tân Ước Đạo phong linh bảng

XUẤT áng binh phù dẹp thế gian.


[Hai câu trên xác định vị trí Tòa Đình Giáo Hội Thiên Trường tại California. Hầu hết  tất cả các từ kép như Tây Phang, Tây Phương, Tây Kỳ, Tây Hải, Tây Đàng, Tây Đài, Tây Thiên, Tây Thế ... được sử dụng trong tất cả các bài Thiên Thơ và Thánh Giáo từ trước đến giờ đều là ám chỉ Tòa Đình Giáo Hội Thiên Trường tại bang California.]
 

CHÚA THÁNH LINH TIÊU điển NỮ HOA

Giáng cơ dạy đạo lịnh THIÊN TÒA

Ngọc Tương, Văn Phẩm Chơn Minh Đạo

Kinh bửu kiến đời thị mạng giao.

 

[Ngọc Tương = Nguyễn Ngọc Tương (1881-1951), Giáo Tông Cao Đài Ban Chỉnh Đạo. Ngài sinh ngày 22 tháng 6 năm 1881 (tức ngày 26 tháng 5 năm Tân Tỵ) tại làng An Hội, tổng Bảo Hựu, tỉnh Bến Tre. Cha ông là cụ Nguyễn Ngọc Đẫu, mẹ ông là bà Võ Thị Sót.  Văn Phẩm = Đức Nhị Thiên Giáo Chủ Võ Văn Phẩm (1888-1940), Ngôi Hai Trào Hai. Ngài Võ Văn Phẩm sanh ngày 14 tháng 01 Mậu Tý  tại làng An Hiệp, huyện Sóc Sải, tỉnh Bến Tre, nay là Châu Thành, Bến Tre. Thân phụ là Võ Văn Bình, thân mẫu là Vương Thị Phong.  Minh Chơn Đạo = Giáo Hội Minh Chơn Đạo.] 


[Theo Sử Ký Tư Mã Thiên, Tần bản kỷ, thì Nữ Hoa là con gái của bộ tộc Thiếu Điển.  Nữ Hoa lấy con trai của Nữ Tu là Cao Dao mà sinh ra Bá Ích, sau khi chồng chết mà con trai thì còn bận đi theo Hạ Vũ công tác trị thủy, Nữ Hoa ở nhà lo toan tiếp quản công việc pháp quan của chồng rất nghiêm minh khiến dân tình đều cảm phục. Dựa trên thông tin này có thể suy ra Nữ Hoa sống vào khoảng thời đại thiện nhượng của nhà Đường nhà Ngu.  Không biết vị Nữ Hoa này trong thần thoại Trung Quốc có phải là vị Nữ Hoa Thánh Mẫu của Linh Tiêu Điện???]

 

Khách mừng cơ chủ An Giê [Andre], Ma [Mathew]

Đến viếng đêm nay lịnh Giáo Tòa

Chào Đạo Tiên Trưởng Hô Giê Va [Jehovah]

Mừng vui hội hiệp Bửu Tòa Hoa [Kỳ]

 

[Andre = Andre’ = Andrew = Andre the Aposle, thánh Anrê tông đồ của Chúa Jesus. Ma = Matthew the Aposle, thánh tông đồ Ma-thi-ơ của Chúa Jesus. Hô-Giê-Va = Đấng Giê-Hô-Va = Đấng Jehovah là Chúa Trời trong Kinh Cựu Ước.  Nội dung: Hai vị Thánh Tông Đồ của Chúa Jesus về hội hiệp với Giáo Hội Thiên Trường tại Bửu Tòa Nam California. Hai ngài báo danh và chào hỏi Đức Ngài (Đạo Tiên Trưởng Jehovah).]

 

LINH TIÊU ĐIỆN Hô-Ma [Audomar/Omer], Ska [Zechariah] về

TỬ giáo KHỔNG từ cửa THÁNH quê

Không sắc kỳ HUYỀN THIÊN lịnh chuyển

Tánh tâm kinh tự xuất nhơn kề.


[Hô-Ma = Thánh Audomar hay Thánh Omer, là một vị hồng y của dòng Thérouanne triều thiên vào đầu thế kỷ thứ 7.  Ska = Sơ-ka = Thánh Zechariah hay Zachary hay Zachariyya là vị Thánh vào thời Chúa Jesus hiện thế, ngài là thân sinh của Thánh John the Baptist.  Nội Dung: Hai vị Thánh báo danh và cho biết là hai ngài đến từ Linh Tiêu Điện. Lịnh Huyền Thiên Thượng Đế điều hai ngài về cung vi của Đức Khổng Tử và kề cận Đức Ngài để phóng điển trợ giúp giáo lý Thánh Đạo (tâm kinh tự xuất nhơn kề).]
 

Tháng bảy năm nhuần [Canh Tí 2020] lại một trăng

ĐẠO TÂN SƯ ĐẠI khách Thiên rằng:

Năm ngày chay tịnh trường nguyên khí

Này THÁNH ĐẾ QUÂN xuất lộ trần.


[Hai chữ "khách Thiên" là để chỉ chư vị vô hình đến viếng Giáo Hội Thiên Trường hôm nay.  Quan Thánh Đế Quan đến viếng và ngài yêu cầu Đại Sư Tân trường chay tịnh luyện.]


 

Đã xong phần chào hỏi. Xin được tái cơ.”

 

Đại Lão Tiên Đồng NGỌC ĐẾ QUÂN

THÁNH MINH XUẤT CHÚNG CỨU MUÔN LOÀI

Người trần mắt thế không tầm nổi

ĐẠO MỚI giáng cơ để PHÁN [XÉT] TRẦN.


[Đại Lão Tiên Đồng đến viếng. Ngài nói rằng Ngọc Đế Quân Thánh Minh xuống thế (xuất chúng = xuất từ chúng sanh) để cứu muôn loài nhưng loài người không tầm nổi. Ngọc Đế khai Đạo Mới và giáng cơ để phán xét trần hạ.]

 

Hôm nay phụng chỉ NGỌC HOA cùng

BẠCH MẪU NƯƠNG CÔNG hội Cửu Cung

Yết kiến Tiên Huynh trao mấy việc

Đế Già Lăng Đậu gởi gia trung.

 

[Bạch Mẫu Nương = Bạch Độ Mẫu. Bạch Độ Mẫu (White Tara) và Lục Độ Mẫu (Green Tara) là hai vị Phật Mẫu mà Tây Tạng rất tôn kính.  Bạch Mẫu là một trong số 42 vị Phật Mẫu của Tây Thiên, thuộc Kim Cang Bát Bộ.  Ngọc Hoa = Ngọc Hoa Thánh Mẫu.  Ngọc Hoa là công chúa Triều Nguyễn, nay là một vị Thánh Mẫu.]

 

Đạo mừng LÝ BẠCH chưởng [quản] [Cửu] Trùng Đài

Tây thế [Cali] gặp Ngài buổi tối nay

Cơ bút Cao Đài còn tại thế

Mừng thay bần đạo Hiệp Thiên Đài.

[Tây thế = Thế giới Tây phương = ám chỉ California.  Lý Bạch = Lý Thái Bạch = Lý Trích Tiên = Đức Thái Bạch Kim Tinh = Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, chưởng quản Cửu Trùng Đài, là một cơ quan hữu hình theo tổ chức của Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ.] 

 

Chưởng quản [Cửu] Trùng Đài HỘ PHÁP khai

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO hẹn kỳ này

Tây Đông liền mối mầu THIÊN KHẢI
Sớm đặng hiệp hòa ĐẠO MỚI khai.

[BẦN ĐẠO HIỆP THIÊN ĐÀI (ở đoạn thi trên) + CHƯỞNG QUẢN TRÙNG ĐÀI HỘ PHÁP (ở đoạn dưới) = Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc báo danh.  Khi còn tại thế, Ngài chưởng quản Hiệp Thiên Đài là cơ quan bán hữu hình của Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh. Có một lúc ngài tạm chưởng quản cả Cửu Trùng Đài. Đức Hộ Pháp nói rằng Bửu Sơn Huỳnh Đạo (Giáo Hội Thiên Trường) đã được Thiên Khải từ trước, hẹn đến kỳ này sẽ Khai Đạo Mới để hiệp Đông Tây và hiệp hòa các mối đạo.]  

 

Hồn Tê-Xa [Teresa] CÁC NGỌC KINH ĐÀI

Điển Đạo CHÚA TRỜI PHẬT VỊ lai

CHUYỂN THẾ xác thân đồng lão lại

Đổi tâm tánh mạng Cửu Trùng Đài.

 
[Tê-Xa = Thánh Teresa of Calcuta còn được biết đến là Mẹ Teresa.  Các Ngọc Kinh Đài = đài các Bạch Ngọc Kinh.]
 

Mừng thay THƯỢNG THÁNH đến đêm này

Điển mới ĐẠO THẦY THƯỢNG ĐẾ khai

TAM GIÁO nét phần công ĐẠO ĐẠI

THẬP NHƠN xuất thế mở CAO ĐÀI.

 

[THẬP NHƠN = NHƠN THẬP = Thánh Chúa Ngôi Hai. Hình tượng của Chúa bị đóng đinh trên cây thánh giá chính là hình tượng Nhơn Thập. Trong tiên tri của Sấm Trạng Trình có tiên khải: "có Thầy Nhơn Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thanh binh".  Tiên khải này ứng vào Đức Ngài Ngôi Hai Trào Tam.  Vị Thượng Thánh đến viếng đêm nay cũng nói Đức Ngài là Thầy Nhơn Thập xuất thế mở Cao Đài.]

 

Đã xong phần giáng cơ. Xin tiếp phần linh tử Tây Đông.

 

Đêm thanh vắng lặng điển về ngôi

Bát tự đi ngôn đến chỗ ngồi

Cận ĐẠO THIÊN TRƯỜNG xoay thế giái

Hiệp bàn mấy việc đặng tường coi.

 

THIÊN BÌNH TÂN QUỐC có từ lâu

Gió lửa nước mây thấy nhiệm mầu

Chừng nữa đặng an bang tái HẬU

Cần lo tịnh Đạo Thiền vô câu.

 

[HẬU = Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu, là một vị trong Thập Nhị Thời Quân của Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ dưới trướng của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc.]

 

Chương trình hành lễ buổi đầu tiên

Mở cửa Thượng Ngươn trăm mối viền

Dựng cơ PHONG BẢNG THẦN linh điển

Gặp được ĐẠO THẦY NGỌC ĐẾ biên.

 

TRANG HOÀN TÁNH THỂ MẠNG LO TRÒN

GẤP RÚT TU THIỀN PHẬN CÁC CON

CÒN [HAM] MUỐN THẾ ĐỜI KHÔNG LUYỆN DỌN

ĐẾN NGÀY KHÍ ĐỘC SẼ HAO MÒN.

 

Cơ đàn tái lại buổi trăng non

Sắc chỉ ngọc tâm định bửu còn

Xa cách nghìn thiên niên vạn đại

Quay về tái diễn hiệp lòng son.

 

MUÔN LOÀI THẾ GIỚI KHỔ MƯỜI MƯƠI

THẤY VẬY MÀ COI CHỈ [E CON SẼ] KHÓ CƯỜI

NƯỚC MẮT HỒNG TRẦN SẦU THẢM TỚI

THƯƠNG ĐỜI THẦY [THƯỢNG ĐẾ] MỚI ĐẾN KHUYÊN LỜI.

 

HỒNG QUÂN LÃO TỔ cũng tham gia

Đến viếng đêm nay hiệp với hòa

Khách đến sân nhà xem cảnh hóa

Hội đàm mấy chuyện đặng tường qua.

 

Một thuở khí nguyên [hỗn] độn khai sơ

Ta mang Thái Cực đến bàn cơ

Giúp người nhận điển thiên tâm mở

Biết rõ thế thời mở áng thơ.

 

Tòa Đình Quốc Bửu Việt Nam Thiên

Tuyển chọn tử linh đến mọi miền

Tập luyện trận đồ cùng biến chuyển

Thiên đài viễn kính lập Thiên Tiên.

 

Hải ngoại Tây Đàng [Tòa Đình Cali] phải chuyển xoay

Phẩm cung LINH ĐẠI CHÍ NGUYÊN ĐÀI

Thập tam cung phẩm chờ THIÊN ĐẠO

CHỈNH THỂ THÂN TÂM MỚI MỞ KHAI.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 26 tháng 8 năm 2020 lúc 02:24 A.M. US.

HẠ LẬP THẦN THÁNH

HẠ phán truyền tin cõi thế cơ

LẬP thân định vấn khỏi lưu mờ

THẦN linh về điển ngôi gia mở

THÁNH Sư Angle hỏi đạo thơ.

 

HOA mừng ngọc NỮ đạo tâm nguyên

KỲ đáo gia môn lịnh CHÍ HUYỀN

TAM ĐẾ THÁNH truyền lâm bửu viếng

CẢNH tiên thị khách luyện đồng khuyên.

Gia tài kho báu đặng sinh nhai

Đức độ nhơn tâm diệu ngộ đài

Kiến tánh JESUS điều trưởng Thái

VÔ HUYỀN chánh nghiệp mở tiền tài.

 

Khách đạo đến nhà điển chỉ qua

Hồi cung phẩm vị trước sau nhà

Ra vườn sân rộng thăm KINH ĐÁ

Lễ đạo TIÊN ÔNG chỉ GIÁO TÒA.


[KINH ĐÁ = Ngọc Kinh = Bạch Ngọc Kinh dưới thế.  Tiên Ông =  Đức Ngài.  Giáo Tòa  = Giáo Hội Thiên Trường.]
 

Đại đồng kiến thị khách tham quan

Cứu thị đồng nhơn chỉnh pháp đàn

Khiếu mở thông công đồng thị bản

Thân tâm đại vị đạt trường an.

 

BẠCH LIÊN [HOA] chị gái hiệu HỒNG TIÊN

Thăm viếng gia biên chúc Đạo Thiền

Kỉnh thị Đạo Công Truyền Giáo Điển
Lễ đàng đáp nghĩa NGỌC [ĐẾ] HUYỀN THIÊN.

[Bạch Liên Hoa = Bạch Liên Tiên Tử = Một trong số những phong danh của Bát Nương Diêu Trì Cung.  Hồng Tiên = Hồng Liên Tiên Tử = Nhị Nương Diêu Trì Cung, hóa thân hiện nay là ngài Chưởng Thế Thái Kim Anh.]

 

Sơn Tiên ÔNG Đạo THỌ canh ba

Trí đức Hồng Châu lịnh Bửu Tòa

Thượng phẩm thiêng liêng chầu CHÚA TỌA

Sanh cùng gia thế [Đại] Đạo [Cao] Đài Hoa [Kỳ].

 

Bạch TRƯỞNG TIÊN ÔNG gởi mấy câu

Châu kỳ sinh quyển đạt thiên châu

THƯỢNG ĐẦU SƯ lễ tam kính MẪU

Đẳng cảnh viên như thấy nhiệm mầu.

[BẠCH = thưa.  TRƯỞNG TIÊN ÔNG = Đức Ngài. Thượng Đầu Sư = Ngài Thượng Đầu Sư Lê Văn Trung (1926), Quyền Giáo Tông (1930) của Cao Đài Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh.]

 
Hỏi NGÀI THƯỢNG GIẢ Đạo Đài Hoa 

Đáp chữ Việt Nam giải đặng hòa?

Chừng nữa ĐẠO [của chúng] TA về chuyển hóa?

Nào đây THIÊN ĐẠO giải thông qua

Bá tòng kim THÁNH ĐẠO truyền bá

Tánh đạo Phật Tiên hội hiệp nhà

Vạn loại chi loài đồng nhứt dạ

An bình lai đáo một Ngươn Ba.

[HỎI NGÀI THƯỢNG GIẢ = Hỏi Đức Ngài.  Ngài Thượng Đầu Sư Lê Văn Trung (trong vô hình) hỏi Đức Ngài chừng nào Đạo Ta (Đạo của chúng ta) mới về nước để chuyển hóa nhân sinh.]

 

Hoan hỷ đón chào Thượng Đầu Sư
Cung nghinh linh điển bậc Lai Như
Quốc Khách Tây đài Kỳ Hoa nở
Cũng do CAO ĐẠI định Thiên Thư.
THIÊN CAO gom lại lập ĐÀI ĐẠO
ĐÀI CAO THIÊN ĐẠO thể đồng như
Một trước một sau là giai phận
Trước gom về đảnh sau an lư
Càn Khôn Thế Giới trong CỐI TẠO  

Chuyển chuyển hóa hóa BẤT KHẢ TƯ
Đã vô lượng kiếp chưa ngưng nghỉ
VÔ ÚY VÔ TRANH kiếm khách chừ
Chẳng hỏi bao lâu, chừng nào tới  
VÔ LỰC VÔ VI ĐẠI MINH TỪ
HUYỀN KHÔNG ĐẠI ĐẠO Ngài rõ biết
Hỏi Ta chi thế SỰ HUYỀN HƯ.
(Đức Ngài Hoàng Di Thiên họa đáp bài thơ vấn thiên cơ của Thượng Đầu Sư.)  

  

Thông sắc [thống] nhất thời đạo bá gia

Công môn Việt ngữ giữa Liên Hoa

Giải từng câu chữ an [KINH] THÀNH  [NGỌC] ĐÁ

Đáp số nhiều câu lịnh GIÁO TÒA

VIỆC ĐẠO tánh đời thêm gốc lá

Đạo đồng mới lạ thấy đông ra

Bá tòng Thượng Đức nhìn vui dạ

Ngôn chỉ Bửu Tòa giải đáp qua.

 

THÁNH KINH SÁCH MỚI ĐẠO lành thay!

Đạo sắc ngươn khai hiệp ĐỨC NGÀI

THIÊN GIÁO sắc truyền THIỀN ĐẠO khải

PHẬT THẦY phẩm ĐẠI CHÍ NHƯ LAI.

[Nội dung:  Mừng cho Đạo Mới có kinh sách mới. Đạo sắc khai Ngươn Thượng hiệp với Đức Ngài, là Phật Thầy của Thiên Giáo Thiền Đạo phẩm vị Đại Chí Như Lai. ]

 

Cơ đàn đêm vắng chốn Tây Phương [California]

Giải đáp CHÚA âm dương lộ đường

Nghĩa lý khó tầm đừng lạc hướng

Đạo Đời phi thị đắc THIÊN TRƯỜNG.

[Nội Dung: Nghĩa lý của Thánh Giáo rất khó tầm. Giải thích nghĩa lý là Thánh Chúa, vô hình và hữu hình (âm dương), đã lộ đường đi nước bước. Thánh Chúa vô hình là Chúa Cha trên Thiên Giới.  Thánh Chúa hữu hình là Chúa Con dưới thế (kỳ ba này là Đức Ngài Ngôi Hai Trào Tam). Phải theo lời dạy, đừng để bị lạc hướng!  Đời lẫn Đạo, đừng biến thành chợ (đạo đời phi thị) thì sẽ đắc được Đạo của Thiên Trường.]Xin chuyển lời của Đức Ngài Hoàng Di Thiên: "42 Vị Phật Mẫu sẽ giáng lâm Giáo Hội Thiên Trường hộ trì chánh pháp trợ lực hoằng dương Đại Đạo. Tất cả môn sinh của Giáo Hội Thiên Trường (và tất cả những ai có cơ duyên với Thiên Khai Huỳnh Đạo Kỳ Ba Vô Vi) hãy tự thanh lọc bản thân cho thật chỉnh chu, từ đây cho đến ngày Rằm tháng Tám năm nay, để cùng nhau đón mừng các ngài. Từ Đạo tiết lộ tôn danh của các ngài để mọi người rõ và tùy duyên mà cầu nguyện. Mong rằng mọi người sẽ hưỡng được vô lượng lợi lạc."  25.8.2020 US.
 


DANH HIỆU 42 VỊ PHẬT MẪU

Tấn Tuyệt Dũng Lộ Mẫu

Thu Tiêu Lăng Nguyệt Mẫu

Tử Ma Kim Sắc Mẫu

Như Lai Đảnh Kế Mẫu

Đốt Đa Rị Hồng Tự Mẫu

Thất Phạm Hỏa Thiên Mẫu

Khẩu Phát Trác Phược Mẫu

Đốt Rị Đại Úy Mẫu

Tam Bảo Nghiêm Ứng Mẫu

Oai Đức Hoan Diệt Mẫu

Thủ Hộ Chứng Địa Mẫu

Đảnh Quán Bảo Nguyệt Mẫu

Như Tần Kiếp Họa Mẫu

Thủ Án Đại Địa Mẫu

An Ổn Nhu Thiện Mẫu

Phổ Biến Cực Hỉ Mẫu

Đốt Rị Ba Đế Mẫu

Tát Đa Thiên Hải Mẫu

Chư Thiên Tập Hội Mẫu

Nhựt Nguyệt Quảng Viên Mẫu

Cụ Tam Chân Phật Mẫu

Phấn Tấn Cứu Độ Mẫu

Nguyệt Sắc Bạch Độ Mẫu

Tứ Ma Kim Sắc Mẫu

Như Lai Đảnh Kế Mẫu [đồng danh hiệu]

Hồng Âm Sắc Chá Mẫu

Đế Phạm Cung Phụng Mẫu

Thắng Phục Tha Phương Mẫu

Đại Bố Cứu Độ Mẫu

Tam Bảo Nghiêm Ấn Mẫu

Diệt Oai Đức Mẫu

Giải Ách Thánh Độ Mẫu

Nguyệt Tướng Hoan Miện Mẫu

Liệt Diệm Thánh Độ Mẫu

Tần Mị Thánh Độ Mẫu

An Lạc Nhu Thiện Mẫu

Minh Giác Hồng Độ Mẫu

Chấn Há Tam Giới Mẫu

Diệt Độc Thánh Độ Mẫu

Thiên Vương Sở Kích Mẫu

Tiêu Dịch Thánh Độ Mẫu

Cụ Quang Thánh Độ Mẫu.

 


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 24 tháng 8 năm 2020 lúc 18:00 P.M. US.

PHẬT VƯƠNG DI LẠC HÓA TRẦN NGƯƠN THƯỢNG

 

PHẬT điển Sông Đầm QUỐC bửu tân
VƯƠNG Tôn cửu vạn KHÁCH sơn dân
DI sư long mã ĐẠI liên ấn
LẠC vị Thượng Thiên ĐẠO hội phân
HÓA thế Tam Hoàng KHAI giáo vận
TRẦN qui Ngũ Đế LONG kỳ dân
NGƯƠN linh tử hiện HOA hương vấn
THƯỢNG ĐẾ gia trần HỘI đức ân.


[Đọc bài này theo từng cột dọc, từ trái qua phải, như bên dưới sẽ thấy ý nghĩa khác. VẤN = Truyền đạt. VẤN ÂN = truyền đạt đức ân. ]

PHẬT         ĐIỂN    SÔNG        ĐẦM        QUỐC      BỬU       TÂN

VƯƠNG    TÔN       CỬU          VẠN        KHÁCH    SƠN       DÂN
DI                      LONG                  ĐẠI          LIÊN        ẤN
LẠC           VỊ         THƯỢNG   THIÊN     ĐẠO        HỘI          PHÂN
HÓA          THẾ      TAM           HOÀNG   KHAI       GIÁO,      VẬN
TRẦN        QUY      NGŨ          ĐẾ           LONG      KỲ           DÂN,
NGƯƠN    LINH     TỬ             HIỆN       HOA        HƯƠNG   VẤN
THƯỢNG  ĐẾ         GIA           TRẦN      HỘI         ĐỨC         ÂN.
PHẬT-THIÊN LINH ỨNG


PHẬT
vi linh cầu ĐỔI CÔNG MÔN

THIÊN đảnh tuần chơn THIÊN CHÍ TÔN
LINH giác thoát mê TỀ ĐẠI BỔN
ỨNG thân tại thế CHUYỂN CÀN KHÔN.

BÁT QUÁI xây rồi lập BÁT TIÊN
Bảy nam chín nữ điển SƠN LIÊN
Điển quang chiếu xuống hình cung điện
THẬP NHỊ ĐẠO CÔNG nhận điển liền.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 20 tháng 8 năm 2020 lúc 14:47 P.M. US.


THÔNG TÁNH ĐẠI HOA THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO


THÔNG linh tam cõi LIÊN SƠN truyền

TÁNH mạng THIÊN HUYỀN ĐẠO BẢN NGUYÊN

ĐẠI ĐẠO nhơn duyên QUY NHỨT ĐIỂN

HOA đài hoá GIÁO HỘI TRƯỜNG THIÊN

THIÊN nhơn địa đại VÔ VI KIẾN

KHAI điểm Tây đàng [GHTT-Cali] thể nhị nguyên

HUỲNH Bửu Hồng liên tam cảnh tiến

ĐẠO TRỜI LẬP HIẾN nhật nguyệt biên.

[THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO = Thiên Khai Huỳnh Đạo Vô Vi Kỳ Ba, không phải Thiên Khai Huỳnh Đạo thành lập từ đầu thập niên 1960.]

 

Trình văn ngữ quốc thị mười phương

GIÁO HỘI TRƯỜNG THIÊN CHỈNH GIÁO ĐƯỜNG

ĐẠO ĐẠI NGÔI HAI MINH CHIẾU HƯỚNG

Tây Đông đồng thể hiện âm dương.

 

BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN LẬP TẠI ĐÂY

THẦY XOAY MÔN ĐỆ ĐẾN LẦN NÀY 

Thiên nhơn địa đại đồng tâm thấy

THẬP NHỊ ĐẠO THẦY chuyển thị thay!

[LẬP TẠI ĐÂY = là lập tại Nam California (phương Tây).  THẦY = Cha Thượng Đế.  MÔN ĐỆ = chỉ 12 vị Thập Nhị Thời Quân. THẬP NHỊ ĐẠO THẦY = chỉ 12 vị Thập Nhị Thời Quân.  12 vị Thời Quân này đã từng xuống thế trước đây và trở thành chức sắc lãnh đạo của Cao Đài Đại Đạo Tam kỳ Phổ Độ. Nay Thầy điều động trở lại để tiếp tục sứ mạng trong cơ Thiên Khai Huỳnh Đạo Kỳ Ba Vô Vi.]

 

HOA KỲ ĐIỂM ĐẠO đúng thời gian

NGỌC ĐẾ [SẮC] CHỈ BAN khỏi luận bàn

QUỐC KHÁCH TÂY ĐÀNG [GHTT-CALI] nghe lệnh phán 

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO hiệp thiên hoàn.

[Quốc Khách Tây Đàng = là "Quốc Khách Đại Đạo" mà Bửu Sơn Kỳ Hương đã huyền ký từ nửa thế kỷ trước = chỉ vào Giáo Hội Thiên Trường.  Lệnh của CHA cho tất cả môn đệ Bửu Sơn Huỳnh Đạo tại California phải lo tu trì để hoàn lại thể thiên (thể thiên nhơn) để còn gánh vác trọng trách.]

 

Nhơn lành sanh chúng cõi Tây Đông

Hiệp sức tâm chơn đến đại đồng

Rồng Lạc giống dòng Nam Việt thống

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO CHÍ HUYỀN KHÔNG.

 

ĐẤT VÀNG SA MẠC CHUỖI CA LI

Hổ phách lưu li NGỌC [ĐẾ] CHÍ BI

GIÁO ĐẠO VÔ VI THIÊN-PHẬT VỊ

Giáng cơ xuống bút điển DIÊU TRÌ.

 

PHẬT THẦY PHẬT MẪU chọn CÀ MAU

Giáng điển Long Châu đạo điểm màu

TAM GIÁO nét phân từng khách đạo
Thanh Sơn, Nam Hải thúng vàng thau.

[THANH SƠN = Thanh Sơn Đạo Sĩ, tức Trạng Trình. NAM HẢI = Quan Âm Nam Hải.]

TRẠNG hiện Nam Trào Tây Thái Nguyên

TRÌNH Liên Sơn Ấn ĐẠO THIÊN HUYỀN

QUÂN THỜI THẬP NHỊ nguyên lai điển
đạo hoá THẦY được chuyển xoay.

 
[Khoán Thủ: Trạng Trình Quân Sư.  Quân Thời Thập Nhị = Thập Nhị Thời Quân, tức 12 Vị Thời Quân. TRẠNG HIỆN NAM TRÀO TÂY THÁI NGUYÊN TRÌNH LIÊN SƠN ẤN ĐẠO HUYỀN THIÊN = Trạng Trình hiện thân nơi Nam Trào Tây Nguyên trình ẤN LIÊN SƠN của ĐẠO HUYỀN THIÊN.]

 

 

SẤM TAM KỲ TRỔ TẠI THIÊN NAM VIỆT


SẤM điển thiên thơ rõ đạo truyền

TAM Qui ĐẠI ĐẠO lịnh ÂN THIÊN
KỲ ni quy nhứt vô vi điển
TRỔ cả lục châu tả hữu biên
TẠI thế tử linh đồng thể hiện
THIÊN ĐÌNH căn bổn chọn nhơn hiền
NAM Thành Minh Hải miền linh hiện
VIỆT Lạc Sông Đầm thể nhị nguyên.

Kỉnh trình NGỌC ĐẾ ĐẠI THIÊN LA
PHẬT MẪU, PHẬT THẦY, PHẬT THÍCH CA
Phật Thánh Tiên Nhơn đồng nhứt cả
Càn khôn chi loại hiệp chung nhà.

[Ngọc Hoàng Thượng Đế là Thánh Hoàng của Đại La Thiên.  Ngọc Đế không phải là vua trời Phạm Thiên như các chư tăng của Phật Giáo đã rao giảng.  Trong bài Ngọc Hoàng Thiên Tôn Bửu Cáo và Bài Thiên Đế Bửu Cáo do Đức Phù Hựu Đế Quân (Thuần Dương Lão Tổ) và Đức Quan Thánh Đế Quân (Hiệp Thiên Đại Đế, Cái Thiên Cổ Phật, Già Lam Phật) xuống điển ban kinh bên TQ vào ngày 03 tháng 10 năm 1891 cũng đã nói rõ Ngọc Hoàng là "Đại La Thiên Đế, Thái Cực Thánh Hoàng, Hóa Dục Quần Sanh, Thống Ngự Vạn Vật" ...là đấng "Nãi Nhật, Nguyệt, Tinh, Thần chi Quân, Vi Thánh, Thần, Tiên, Phật chi Chủ"... là đấng "Hồng Oai Hồng Từ, Vô Cực Vô Thượng, Đại Thánh Đại Nguyện, Đại Tạo Đại Bi" là "Huyền Khung Cao Thượng Đế, Ngọc Hoàng Tứ Phước Hựu Tội Đại Thiên Tôn."  Vâng, Ngài là đấng "Đại Thiên Tôn" chứ không phải đấng "Thế Tôn".]


Khai đăng chánh lễ buổi Trung Ngươn
LẠC TỔ HỒNG QUÂN BÁCH VIỆT QUỜN 
Đạo Bổn Sông Đầm trình đại phướn
ĐẠI SƯ trình ấn cả mười phương.

[LẠC TỔ HỒNG QUÂN BÁCH VIỆT QUỜN = Tổ Phụ Lạc Long Quân của dân tộc Bách Việt cũng chính là Đức Hồng Quân Thượng Tổ xuống thế, lần này Đức Ngài tái sinh trở lại thế gian. CHÁNH LỄ BUỔI TRUNG NGƯƠN = Rằm tháng Tám.]
  
BỬU pháp THẦY trao cứu nhơn sanh
SƠN thiên ngọc thuỷ sắc tâm thành
KỲ Tam đảnh lễ trời đất cảnh
HƯƠNG THẬP NHƠN HUYỀN THIÊN PHẬT THANH.

Pháp không tâm cảnh xây thành ĐẠO
Chơn điển khôn càn THIÊN-PHẬT trao
Như thể như như tâm NHẬT NGUYỆT [MINH]
Nguyên căn tại thế ấn ĐÀI CAO.

Tịnh bình bạch thuỷ [bí pháp luyện đạo] MẪU THẦY giao
TÁNH MẠNG SONG TU Thiên Thạch Bào
Giải bệnh thân tâm đồng nhất đạo
THOÁT LIỀN NẠN KIẾP CHỚ LAO XAO.

THẬP NHỊ THỜI QUÂN chuyển ĐẠO SƯ
TAM THIÊN HIỆN HỮU CHÍ PHỤ TỪ  

Khai thông đồng đạo cùng tham dự
Lễ lớn Sông Đầm chủ ĐẠI SƯ.

[Tam Thiên = đảo ngữ của Thiên Tam.  "Tam Thiên hiện hữu chí Phụ Từ" = Ông Thiên trào tam đang hiện hữu là hiện thân của đấng Cha Lành.  12 vị Thời Quân chuyển thông điệp này đến "đạo sư" để "khai thông" gút mắc của các đồng đạo về tham dự lễ lớn Sông Đầm do "đại sư" chủ trì.]

 

 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 15 tháng 8 năm 2020 lúc 5:50 A.M. US.

 

THẬP THIÊN TÁI ỨNG

THẬP phương vào cuộc vận hành

THIÊN Tiên chuyển động chúng sanh khổ nàn
TÁI hiện lại khôn càn thuỷ hoả
ỨNG thân tâm không hoá muôn nơi
Chuyển xoay tiến tới đổi đời
Vô vi tinh thảo thơ mời đại căn.

SƯ TỬ THƯỢNG hồi tân lập ẩn
Chuyển nguyên hình tướng chấn Nam Bang
ĐIỂN KHAI LẬP GIẢNG TÂY ĐÀNG [GHTT-CALI]
KHẢI BINH BỐ TRẬN CHUYỂN SANG NAM THÀNH [NAM VN]
 
Chấn long mã hồ thanh giới thạch
Tâm nghi tiên quyết SÁCH THIÊN giao
Chứng từng ngôn giáo Thạch Bào
Thiền tâm cận hạo mời vào Thiên Nam.

Đại linh ứng căn xưa trở bước

Ngọc Đài MINH THIÊN trước về ngôi
Liên tâm trao đổi Đạo rồi
Phụng hành ngoại nội cùng tôi tại trần.

Gia Minh bảo hiện thân Đại Đẳng [Thượng Đẳng Đại Thần]

VUA QUANG TRUNG đại thắng trận tiền
Nam Thiên qui tuyển nhân hiền
Phụng hành cơ điển về miền Cà Mau.

Thơ đồ trận trình thay, PHẬT MẪU [DIÊU TRÌ]

ĐIỂN PHẬT THẦY xuyên thấu càn khôn,
Cầm tay đạo bổn Bửu Môn
LINH CĂN KHẮP CHỐN THIÊN TÔN TỌA TRẦN.

Căn kiếp trước là vua là chúa

Hiện tại này so đủa mà tu
Thiền hành cho đủ pháp tâm
Thân tâm thâm thậm dương âm cân bằng.

Rồi nhận điển TAM THANH, THẤT ĐẠI
Chung hiệp cùng BÁT QUÁI THIÊN TRÀO
BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO mời vào
Thiên nhơn địa hảo phẩm bào Tân Dân.


 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 13 tháng 8 năm 2020 lúc 15:26 P.M. US.
 

PHỔ HUYỀN THIÊN LINH

PHỔ hoá trần dà khách chánh tâm

HUYỀN vi hàng phẩm địa tiên tầm
THIÊN Tiên chuyển động từ trường Sấm
LINH tử định thiền tiếp điển âm.

Sấm điển Đinh ba phân Núi Cấm
Đài đền thất bảo hội Sông Đầm
GIÁC MINH DI LẠC ngai tam phẩm
Phật Thánh Tiên đồng hoá thậm thâm.

Giáo hàng Thượng Phẩm cõi ngôi sao
TAM GIÁO rõ phân THIÊN THẠCH BÀO
Linh tử muôn phương theo lịnh báo
Quần hùng qui hội MẪU THẦY CAO.

Nội thi đức huệ sanh tâm hảo
Ngoại hoá phước lành tài lộc trao
ĐỨC NGỌC CHÍ TÔN truyền SẤM ĐẠO
LONG HOA thị hiện đủ TAM TRÀO.

Cảnh trí VĂN THÀNH ĐẠO BỬU SƠN
HUỲNH CƯ Thiên Bửu Đạo CAO quờn
Phật Thiên đồng đẳng thân tâm đạo
HIẾU NGHĨA TỨ ÂN pháp đạo chơn.

[Văn Thành = Đức Cố Quản Nguyễn Văn Thành của Bửu Sơn Kỳ Hương. Huỳnh Cư Cao = Đức Thượng Phẩm Cao Huỳnh Cư của Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh.]

Khải sự THIÊN BÌNH lửa chiếu danh
Nhơn sanh đức hạnh hội liên cành
Thanh sắc chức phần CHƠN NGỌC ĐẢNH
Hồng tâm THIÊN ĐẠO hoá duyên lành.

[Chơn Ngọc Đảnh = Ngọc Đảnh Chơn Nhơn??]Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 9 tháng 8 năm 2020 lúc 05:55 A.M. US.

DIỆU PHÁP LONG HOA THIÊN CHÂU ĐẠI HỘI

DIỆU PHÁP LIÊN SƠN khai bửu đàn
LONG HOA DI LẠC, Phật Tây An
THIÊN CHÂU chiếu sáng tâm nguyên bản
ĐẠI HỘI đức chơn tánh thể hoàn.

Tứ phương bát hướng càn khôn xoay
Châu báu BỬU SƠN khiển trận này
BÁT QUÁI ĐÀI THIÊN Phong Trận xoáy
VÔ VI THIÊN HỘI hiện dần hay.

CAO, HÒA, SƠN cả thể đinh ba
Tam Giáo Qui Nguyên hiệp ngũ nhà
PHỤNG LỊNH NGỌC TÒA ra chỉ dạ
Trần dà thị hoá HỘI LONG HOA.

Vạn trùng cung phẩm cửu ngôi cao
BÁT QUÁI [ĐỒ] THIÊN sao [chép] gởi [THIÊN] ẤN [THẠCH] BÀO
TAM GIÁO thị hành trời đất khảo
Phong ba biến chuyển chớ lao xao.

SẤM THỨ NHẤT cây thưa núi tịnh
Vạn sinh linh tuân lịnh Ngọc Tiên [Thượng Đế]
Tĩnh tu hoá điển hiện tiền
Thoát qua hiểm ách thuận duyên gặp THẦY.

SẤM THỨ HAI định ba chi hiện
Kết tựu thành đại điển hồng tâm
Mở khai cung cấm dương âm
Huyền năng thiên bẩm thậm thâm trở về.

SẤM THỨ BA kinh thư đồ trận
Dịch Hà Đồ Thiên Ấn Bửu Sơn
Điển quang rộng lớn minh chơn
PHẬT THẦY PHẬT MẪU LIÊN SƠN đại quờn.

Rồi kết tập LIÊN THUYỀN ĐẠI ĐẠO
Khách Chơn Như THIÊN ĐẠO HUYỀN KHUNG
Chuyển xoay sanh chúng ĐẠO CHUNG
Vô vi trực chỉ vạn vùng hồi cung.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 7 tháng 8 năm 2020 lúc 03:18 A.M. US.

CƠ PHỔ ĐIỂN THIÊN

CƠ huyền THẦY MẪU đã trau tâm [ấn]

PHỔ hóa nhơn gian TỊNH LUYỆN tầm

ĐIỂN ĐẠO BỬU SƠN PHẬT QUỐC KHÁCH

THIÊN HOÀNG GIÁNG THẾ BỬU HUỲNH LÂM.

 

Xe pháp đạo BỬU QUANG LINH BẢO

HẠ THẾ PHÀM lịnh báu trần ngôi

PHẬT TIÊN THÁNH HỘI QUI HỒI

LONG HOA PHƯỚC HỘI vua tôi tựu trào.

 

Cơ Truyền chuyển phi giao HỒNG [LIÊN] [THIÊN] TỔNG

Sự lãnh bàn dương động âm xoay

Thế cơ Đạo thấy ĐIỂN THẦY

Đời cứu khổ vậy liên dây vô hình.

 

LINH GIÁO THÁNH MINH SƯ xuất chúng

Đại vùng trời [Hoa Kỳ] đất phụng ĐẠO THIÊN

Kỳ Ba tập luyện TỊNH THIỀN

LIÊN SƠN ẤN hiện vùng miền Nam Bang.

 

Đồng thấy MẪU khuyên năng HUYỀN PHÁP

Vạn tử linh xuất hiện nhiều nơi

Luận đàm cảnh hội mây trời

Bàn cơ chuyển đổi xong đời Thượng Ngươn

Nhơn Thiên Phật Thánh đồng quờn

Thanh Long Quốc Đạo Bửu Sơn Khách tầm.

 

Thiên Y chuyển huyền vi sư mã

HUỲNH LONG THIÊN THẦY hóa vạn năng

BỬU SƠN THẦY sẵn trao phần

Linh tâm THIÊN ẤN Tân Dân lập đời.


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên vào ngày 4 tháng 8 năm 2020 lúc 17:21 chiều, giờ California. 

 
ĐỊA BỂ LONG THÀNH

ĐỊA Tiên du cảnh ký trời non
BỂ ngạn TÂN quê cảnh sắc còn
LONG Hội Nam Thiên miền đất chọn
THÀNH trường định sẵn gặp lòng son.

Nâng bước xa ngàn chuyển ĐẠO THIÊN
HỒNG LIÊN HUỲNH BỬU kiến chư hiền
Muối dưa nương tạm từng thời chuyển
Thường lạc ngô đồng giác ngộ biên.
 
[Hồng Liên = ám chỉ Đức Chưởng Thế GHTT.  Huỳnh Bửu = ám chỉ Đức Ngài.] 

Hạnh đức tập tu chuyển ngũ hành
Thời kỳ THIÊN CHÚA độ quần sanh
ĐIỂN THIÊN trở lại làng thôn cảnh
Nội ngoại nghe qua phải tập rành.

Thuỷ hoả tương tâm hoá DIỆU BÌNH
PHÁP LINH khó đạt gắng tâm minh
THIÊN HOA khai ngộ tâm thân tịnh
TÂM THỂ HUYỀN LINH TỰ CỨU MÌNH.

Viễn du kinh tự NGỌC ĐÀI
Bến mê trần thế bỏ ngoài tâm minh!
Tâm thiên cảnh diệt vô minh
Cô dân thiện đức hoá sinh duyên lành.

Lời NGỌC báu hạnh đồng sanh
Chén cơm nâng bước sẵn dành chơn tâm
Thay câu ĐẠO QUYẾT LUYỆN TẦM
THI THƠ SẤM KÝ đổi âm dương lần.

Dòng lịch sử đến Tân Dân
Thực [ăn] thuỳ [ngủ] danh lợi xa dần một khi
DIỆU DỤNG CHÁNH KIẾN vậy thì
TỨ [suy nghĩ] cần diễn nghĩa thơ thi mỗi ngày.


Cơm tương dưa muối lạt chay
Đủ dùng ấm hạnh ĐỨC NGÀI HÓA SINH.

Khuyên đại chúng tránh xa nhân ác
Tỉnh tâm đời tiền bạc vàng thao
Đừng mê võng gác lầu cao
U MÊ MỜ ẢO ĐƯỜNG VÀO TÂM MA.

ĐỜI THƯỢNG ĐỨC LONG HOA ĐUA NỞ
Chở đàn con hiệp trợ ĐỨC ÂN
Lựa cho phẩm phận TÂN DÂN
Nhân hiền đức đặng hưởng phần Thượng Ngươn.


THIÊN PHẬT Thánh Thượng Trung Ương
LONG HOA CÔNG ĐỨC THẮNG PHƯỜNG MA THIÊN.

Nam Thiên phá mê tâm lầm lối
Điển Linh Quang sớm tối công phu
Minh Sư pháp cú huyền nhu
Dắt dìu Linh Tử hạnh tu mỗi thời.


Đời được tặng thảnh thơi đại tát
Thế gặp nền nước mát ma ha
PHẬT THIÊN phổ hoá mọi nhà
Cảnh tu CHÁNH PHÁP LONG HOA cận kề.

Nhiều Linh Tử tâm thân tại thế
Kệ với Kinh đừng để tạp nham
Hỏi ai đình đám trần phàm
Bỏ ngoài sân dục si tham ĐỊNH THIỀN?


Làm như thể TRĂNG HUYỀN NHỰT sớm
ĐẠO VÀO ĐỜI thắm đượm THIÊN MINH
Lạt chay giới tịnh thiền trình
Mở khai cung cõi tâm sinh giác đài.

 

[TRĂNG HUYỀN NHỰT = Trăng Nhựt Huyền = Huyền Minh.  THIÊN MINH = Minh Thiên, Huyền Minh, Minh Huyền là những đạo hiệu/tá danh của Ngọc Đế.]


THIỀN HƠI THỞ VÔ VI THIÊN KHẢI
Thuở sơ sinh thông thái nằm nôi
Trẻ thơ không nói không lời
THIÊN TÂM KHÔNG ĐỘNG KHÔNG RỜI VÔ VI.


HÀNH BÁT NHÃ TỪ BI THẬP THIỆN
HUYỄN NHƯ CHƠN TÂM VIỄN LY TRẦN
Bửu hoà tịnh lặng xương phần
Chủ quang chánh tấn Long Vân hội về. 

 

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 2 tháng 8 năm 2020 lúc 16:41 P.M. US.

CUỘC CHUYỂN TÂM VẠN
CUỘC vận chuyển nghìn năm có một
CHUYỂN ngũ hành thanh trược muôn nơi
TÂM theo LUẬT MỚI CỦA TRỜI
VẠN loài tiến tới ĐỔI DỜI ĐỊA TIÊN.

THUYỀN ĐẠI ĐẠO BỤT ÔNG đạo diễn
Cả càn khôn động chuyển đúng nơi
Khắp trong ba cõi thanh lời
Phân chia thế giới lập đời thới lai.

Nay giáng hạ thanh lời NAM HẢI
 PHỔ ĐÀ SƠN huyền khải Nam Bang
Phật hàng điển sáng Tây phang [California]
Viết thành Sấm Trạng Trình hàng Nam Thiên.

Đàn cung MẪU THIÊN HOÀNG chiếu sáng
Hàng tử linh luận phán truyền tin
THIÊN BÌNH XUỐNG LỊNH thiên tình
Chuyển vòng chí tịnh hoá sinh nhơn trần.

Phần phẩm tổng thiền nhơn thời trước
Bước kịp kỳ giải trược gom thanh
Độ sanh rễ nhánh gốc cành
Bằng tâm Tiên Thánh duyên lành Phật đưa.

Kha dĩ lộ đồ đà kiểng chủ
Đả thông lô tịch hữu xiễn đô
Cầu lô lịnh hổ tương cồ
Thi thơ thiện độ áo bồ công cô.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 30 tháng 7 năm 2020 lúc 14:41 P.M. US.

ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU

ĐẠI chuyển linh căn chỉ lần ni

ĐÒ chiều chuyến cuối hội DIÊU TRÌ

THẦY ngồi THIÊN ĐIỆN chờ linh tử

MẪU chuyển lịnh kỳ chớ lỡ thi.

 

Đúng theo lịch định NGỌC HOÀNG

KỲ khai khoa bảng thượng đàn Long HOA.


[Theo lịch trình đã định, NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ khai khoa bảng Thượng Đàn Hoa Long tại Hoa Kỳ. Thượng Đàn Hoa Long = Giáo Hội Thiên Trường.] 

 

Sớm tối muốn phân ba thế giới

Hiệp Tây Đông lịnh khởi tranh hùng

THIÊN BÌNH xuất chúng điệp trùng

Linh căn tại thế HUYỀN KHUNG toả bài.


[Thiên Bình là một danh xưng khác của kim thân Ngọc Hoàng Huyền Khung/Huyền Thiên Thượng Đế.  Cân Thiên Bình là pháp khí của Đức Ngài trong vô vi.]

 

THẾ CHIẾN mới bắt đầu khuấy động

Nước mây về DẬY SÓNG ĐẤT ĐAI

CỜ HOA [HOA KỲ] diễn hải [hùng] các ngài 

Lâm sơn chi đại trình bày hôm nay

Liên thuyền lớn chuyển thay Nam Việt

Chọn đường dài riêng biệt tử tôn

Năm trăm năm tốn lời khôn

Điển quang hết hạn trường tồn bớ dân!


[Liên thuyền lớn = Thay vì hoạt động riêng lẽ, ƠN TRÊN kêu gọi các chi, các phái, các mối đạo vô vi hãy liên kết dưới mái nhà chung Giáo Hội Thiên Trường, cũng là cơ Bửu Sơn Huỳnh Đạo Thiên Khai Kỳ Ba Vô Vi, để tạo thành một lực lượng lớn có đủ sức mạnh tâm linh và tiếng nói đại thể nhằm hướng dẫn và cứu độ dân tộc nói riêng cũng như quần sanh nhơn loại nói chung trước những diễn biến ác liệt sắp diễn ra trên khắp hoàn cầu và tại quê nhà.  Suốt 500 trăm qua các đấng vô vi đã ban ra không biết bao nhiêu lời sấm ký, kinh giảng, thiên thơ, giáo lý để dìu dẫn con cháu Hồng Lạc đến ngày hôm nay, ngày mà ĐẤT VIỆT TRỔ HOA LONG theo Thiên Định, một đại hạnh có một không hai trong suốt mấy nghìn năm kỳ hạn.  Và hôm nay trong bài thiên thơ này, theo lịnh Huyền Khung Thiên Thượng, Đức Ngọc Thanh Tiên Trưởng NÓI RÕ: Đã đến lúc phải LIÊN THUYỀN LỚN.  HẠN KỲ ĐÃ HẾT. Các linh tử hoặc là BIẾN SỨC MẠNH TÂM LINH CÁ THỂ thành một LONG HOA HỘI HIỆN THỰC TẠI THẾ GIAN hoặc là TẤT CẢ SẼ BỊ ĐÀO THẢI vì mải mê chạy theo động lực riêng tư tà vạy.]

 

Nay ĐÁO THẾ PHẬT VƯƠNG chí khải

ĐỨC HUYỀN KHUNG THIÊN ĐẠI NGỌC NGÀI

Cửu huyền lịnh Hải Nam khai

Tạo riêng đường lại hình hài nhơn dân

THIÊN chiếu sáng chỉ phân cận cảnh

ĐẠO THÁNH xưa danh tánh đúng ngôi

Hiệp nhau năm bốn chỗ ngồi

Hai hàng đệ tử cửu ngôi Nam đàng.

 

Thuyền lướt sóng PHỔ ĐÀ NAM HẢI

Cập bến bờ Minh Hải Đầm Dơi [Cà Mau]

Trước cung [nghinh] PHẬT tới chỗ ngồi

TIÊN THIÊN xuất nối chúa tôi luận đàm

Mùng Chín tới THẦY làm sắc lịnh

Đứng Trung Ương HUỲNH [LONG] kỉnh đất trời

PHẬT BAN KIM ẤN đạo đời

Chủ Môn Bửu Điện luận khơi sách kỳ.

 

Nam Mô THIÊN THƯỢNG NGỌC HOÀNG!

DIÊU CUNG PHẬT MẪU các hàng vô vi!

Cung linh tử điển chầu THẦY MẪU

Phẩm phận hàng Bắc Đẩu Nam Thiên

Mùng Hai tuyển tiến các miền

Mùng Ba mùng Bảy chuẩn biên THẦY ngồi
Thầy nơi đây: Ngọc Hoàng Thượng Đế
DI LẠC VƯƠNG đại thể điển kề
Chí Linh Chí Thế Bồ Đề
Gia hàng Linh Đế MẪU về KIM LOAN.

 

Long Phụng hội đề huề linh tử

Điển linh quang chuẩn ngữ càn khôn

Khiêm nhường từ tốn Bửu Môn

Nam Thiên nhận lịnh THIÊN TÔN NGỌC TÒA

Trùng Cửu hoá chí Thiên Hoa

NGỌC [THANH] TIÊN [TRƯỞNG] giáng toạ GIÁO TÒA điển quang

Năm tháng chẵn sáng trăng đàn

Lập đài minh mạng tái sang Bửu Kỳ.

 

Thuyền Bát Bửu CHIÊU ban ấn kiếm

Chuyển linh chơn diện kiến PHẬT THẦY

Đủ hàng rõ thấy nhơn xoay

HUYỀN THIÊN hiện thấy đủ đầy Thiên Nam

Nay đúng hẹn Thập Tam chuyển thế

Pháp Phật về Nam Đế Long Vân

CHỦ CÔNG chuyển vận thiên tầng

HUYỀN KHUNG TẠI THẾ tân dân hiện liền.

 

[Chiêu = Ngô Minh Chiêu, Đức Ngôi Hai trào một.] 

 

Sông biến hải thuyền Tiên thuyền Phật

Đón chư hùng giành giật tử linh

Hỏi ai muốn kiến Thánh Minh

Thì vào Lục Tỉnh mà trình điển quang

Tâm vô lượng đàng sang vĩ độ

Lịnh chuyển đô đất Tổ Lạc Rồng

Hỏi ai trong cõi trần hồng

Muốn thân tâm sống thuyền dong chở về.

 

Đây là lịnh NGỌC [THANH] TIÊN [TRƯỞNG] chuyến chót

Nửa lịnh truyền nửa mót lần ni

Nhũ khuyên nhiều quá vậy thì

Hạ truyền sắc lịnh không bi không từ

Đây là cảnh LẬP CHƯ HIỀN ĐỨC

HỘI RỒNG MÂY tỉnh thức muôn loài

Ban truyền tam cõi nghe rồi

GIÁO TÒA XUỐNG LỊNH cho tôi viết bài.

 

[Đức Ngọc Thanh Tiên Trưởng LẬP LẠI MỘT LẦN NỮA: đây là cảnh LẬP CHƯ HIỀN ĐỨC, LẬP HỘI LONG VÂN (RỒNG MÂY) ĐỂ THỨC TỈNH MUÔN LOÀI. Tam Giáo Tòa xuống lịnh cho ngài Ngọc Thanh bố điển quang viết bài này. Tam giới đều đã nghe rõ lời truyền đạt.  Như đã giải thích ở phần trên, đã đến lúc phải LIÊN THUYỀN LỚN.  HẠN KỲ ĐÃ HẾT. Các linh tử hoặc là BIẾN SỰC MẠNH TÂM LINH CÁ THỂ thành một LONG HOA HỘI HIỆN THỰC TẠI THẾ GIAN hoặc là TẤT CẢ SẼ BỊ ĐÀO THẢI vì mải mê chạy theo động lực riêng tư tà vạy.]Có nhiều người đã hỏi chúng tôi: (1) Có thực không việc Hồng Bàng Đất Việt lập Hội Long Hoa? và (2) Có thực không một cuộc Đại Thanh Lọc sắp diễn ra?  Chúng tôi là người được sự mật khải của Huyền Không Thiên Thượng đương nhiên là tin chắc vào lời mặc khải của các đấng trên Huyền Khung Thiên. Nay nhân cơ hội cũng xin đăng lại vài bài để các bạn tự suy nghiệm.


Tinh Hoa Hiệp Thiên Phương Vũ, đạo tràng Cà Mau, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và đã gởi tới Hoàng Di Thiên ngày 3 tháng 4 năm 2017 (6 tháng 3 năm Đinh Dậu), lúc đó Đức Ngài đang tịnh tu trên Tháp Bảo Đà, đỉnh Thổ Đầu Sơn, vùng heo hút Tây Nguyên.

   

THIÊN ĐẠO VÔ VI 

Tam Thanh Thánh Đế chuyển bài

Huỳnh Khai Đại Đạo hội thiên bay

Ấn chứng tam kỳ khai Bửu ấn

Hồng Bàng đất Việt lập Long Hoa.
 

Tam cõi vô vi đã luận đàm

Thanh quang hồng điển chiếu kỳ tam

Thánh Minh xuất ngạch Thiên Triều lớn

Đế chuyển bài tam ấn Đại tam.
 
[Khoán: Tham Thanh Thánh Minh Đế Chuyển  Bài Tam Ấn Đại Tam]
 

Huỳnh, Hồng sắc mục chỉ cầm tay

Khai ấn Huỳnh Long rõ đức tài

Đại Đạo hội về Thiên Bửu ấn

Thiên Đài bay lượn chuyện Rồng Mây.

 
[Khoán: Huỳnh Khai Đại Đạo, Thiên Đài Bay Lượn Chuyện Rồng Mây]

Ấn chỉ Thiên ban kim ấn bài

Chứng minh vô lượng chuyển Đông Lai

Tam kỳ chuyển động vùng thiên mới

Khai bửu ấn thiên bát cửu bài.

[Khoán: Ấn Chứng Tam Kỳ, Khai Bửu Ấn Thiên Bát Cửu Bài]
 

Hồng Quân Lão Tổ đáo tường minh

Bàng điệp rõ THIÊN ẤN chứng minh

Đất Việt chuyển mình về võ trụ

Lập Long Hoa Hội cứu quần sinh.


[Khoán: Hồng Bàng Đất Việt Lập Long Hoa Hội Cứu Quần Sinh]
 
 

Nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng ngày 21 tháng 3 năm 2017 (24 tháng 2 Đinh Dậu), trên Tháp Bảo Đà, đỉnh Thổ Đầu Sơn, Tây Nguyên. Tinh Hoa Hiệp Thiên Kim Ngọc Hải Huyền tiếp điển xuất khẩu lưu xuất thi văn.  
  

TÂM THƯ CỦA BÁT NƯƠNG DI HOA KIM HẢI (Bát Nương Diêu Trì Cung)

Chan hoà giáo pháp giữa tình thương

Thúc giục nhân sanh HỘI NHẬP TRƯỜNG

Điển HUYỀN lai đáo trong nhân hạ

BỬU PHÁP LUYỆN MÌNH dứt mê tâm.

 

THIÊN [NIÊN] KỶ MỚI HÓA HÌNH CUỘC THẾ

Cuộc vận hành ĐỨC để nơi TÂM

CHÁNH PHÁP [tại] dương gian GẮNG TRI TẦM

THUYỀN ĐẠI ĐẠO CHỌN NGƯỜI LAI GÓT.

 

Trong thế cảnh ai người minh thiện

Tháng ngày qua trau sửa trọn lành

ĐÃ ĐẾN GIỜ CHUNG CỘI QUI CÀNH

GÓP SỨC LẠI THAY ĐỜI ĐỔI VẬN.

 

Cuộc trần thế vần xoay biến đổi

Tình thiêng liêng chẳng thể yên ngồi

Chuyển điển huyền cứu thoát nhân sinh

Mong tất cả chơn hồn hiệp nhứt.

 

Lặng tâm trí nghe lời THIÊN TRƯỚC

Pháp nhiệm mầu khử trược tồn thanh

HIỆP CHƠN THIÊN MAU GÓT ĐẠI THÀNH

CHẦU THIÊN MẪU TRỌN LÀNH LINH TỬ.

 

Ta trở gót pháp lành gìn giữ

THIÊN ẤN BÀY, SẮP, XỬ NHÂN GIAN

Chuyển huyền vi hoá cảnh xây đàng

LỘ [XUẤT] THIÊN QUỐC MỞ MÀN NGƯƠN MỚI.

[Thiên Quốc = một trong số những thiên danh của Đức Ngài Hoàng Di Thiên]

 

TRÊN TAM GIÁO LỆNH TRUYỀN BA CÕI

ĐẢO CÀN KHÔN TẮM GỘI NHÂN GIAN

HIỆP NHỨT, QUY, CHỌN LẠI MỘT ĐÀNG

Minh trí Đạo ai người hiểu thấu?!!


Nay chơn thể hiệp trần kêu gọi

Cõi Ta Bà các đẳng chúng sanh

CHUYỂN MÌNH ĐI TRỞ GÓT NAM BANG

GIỜ QUYẾT ĐỊNH MÃN BA ĐẠI CUỘC.

 

HÒA NHÂN THỂ THIÊN NHÂN TRỞ LẠI

XỬ PHÂN ĐỜI, LỌC ĐẠO NƠI ĐÂY

CHỌN ĐẠI CĂN CON MẸ CON THẦY

HIỆP CHUNG LẠI TRONG TÌNH ĐẠI ĐẠO.

  

Dựng Thánh Đức hiền nhân y giáo

Tả đôi vần Thiên Đạo chuyển xoay

CÁC CHƠN THIÊN CON CỦA MẸ THẦY

XIN LAI GÓT THUYỀN TỪ ĐANG ĐỢI.
Trong cơ bút Cao Đài ngày 1 tháng 1 năm 1946, Bát Nương cũng từng có một huyền khải về tương lai nước Việt như sau:

Đảnh vân để lối định phong cương
Nước Việt ngày sau sẽ phú cường
Đạo đức treo giềng noi vạn quốc
Tinh thần để lối dẫn Đài Chương
Diệt tà định được hồn Hồng Lạc
Tôn chánh tạo nên cảnh thái bường
Liệt quốc SAU CƠN NGUY ĐẠI CHIẾN
HƯỚNG VỀ VIỆT QUỐC lãnh niềm thương.Và, cuối cùng xin khẩn cầu đồng đạo bốn phương bỏ chút thời gian đọc qua tập kinh dưới đây.  Huyền Không Thiên Thượng đã ban kinh này cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 09 tháng Giêng năm Canh Tí (02/02/2020), giờ Mão, Đàn tràng Nam Thành. Tòa Đình Trung Ương Quốc Ngoại Nam California dự đàn.  Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Cầu nguyện cho tất cả có đủ duyên lành. Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Vô Cực Đại Từ Tôn.


 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

KINH

PHÁP

ĐẠO

BỒ ĐỀ

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 

KHAI KINH

 

TỐI THƯỢNG TỐI CAO CÀN KHÔN TRỤ

LỊNH ẤN CHỈ TUÂN TỐI CAO NHƯ

CÀN KHÔN BA CÕI AI DÁM SÁNH

LỊNH TRUYỀN KHẮP CẢ HIỆP THI TỪ.

 

LỊNH TRUYỀN KHẮP CẢ MƯỜI PHƯƠNG CÕI

TẤU TRÌNH DÂNG SỚ KỊP VỀ NGÔI

AI THEO CHÁNH ĐẠO TU HÀNH THẾ

AI THEO ĐẠO TÀ CHỚ BUÔNG XUÔI.

 

 

PHẨM THỨ NHỨT: XUỐNG THẾ

TRẦN KHÉP LẠI SỔ TRẦN

 

MƯỢN VAI THẾ chợ đời coi thử

MƯỢN DỤNG [THỂ] HÌNH [để dạy] hai chữ TỪ BI

Vô hình vô tướng bất y

Thiên hình bóng dạng thiên kỳ gần bên.

 

Trần thế đâu chứng tên Tử Lão

Kẻ ngang ngăn công não mọi điều

Khuyên người răn đủ sớm chiều

Chiếu theo nhân quả hiện điều tội công.

 

Giáo pháp cơ ban công giờ lộ

THÂN XÁC NÀY ẩn bộ TA đây

Thấy đời còn chẳng bao ngày

Sổ trần đã đến xác thây nổi bồng.

 

TA ẩn dạng hư không khó thấy

XUỐNG THẾ TRẦN KHÉP LẠI SỔ TRẦN

Đến đời thay đổi chuyển từ

Không còn ai nữa cảnh trần đìu hiu.

 

Đến lúc rồi dập dìu sanh chúng

Thật tiếc cho nạn khủng tạo lên

Tiếc thương TA đã lộ rền

Bây giờ phải hủy tuổi tên bụi trần.

 

Xác trần phủ bụi trần đổi thay

NGÀI ĐÃ LỘ thế này TA xử

Phải kê khai tội công tư

Việc tài chiếu sáng tội trừ phản ra.

 

Thứ nhứt ai cà sa mượn áo

Thứ nhì ai giả Đạo tạo Đời

Ung dung mượn Đạo với người

Diêm Vương mời đón chối lời đừng mong.

 

Thứ ba ai núp bóng lời rong

Chưa tu mà nhiễm ác lòng thế gian

Chưa tu một chả hai đàng

Bây giờ đàng buộc Diêm đàng buồn tha.

 

Thứ tư ai vọng bày chuyên lợi

Kiếng gương TA dám nói xử oan

Chính TA phân xử trần gian

Vị nào sái lịnh hồi phân xử liền.

 

Thứ năm ai lường phiên danh lợi

Được bữa nay sau tới họa to

Tránh điều cố vọng xét đo

Người tu cố gắng biết đò mà qua.

 

Thứ sáu ai tà cầu sai phạm

Tự hỏi lòng thân tạm bao nhiêu

Bữa nay không được sai điều

Không tu sao kịp trời chiều sương đêm.

 

Thứ bảy ai xưng thêm chân giả

Đạo tai gây về bã [rời rã] chân đi

Trần ai đen tối mãi thì

Thời gian còn sống bao khi linh hồn.

 

Thứ tám ai độc không nhơn ác

Rủa một lời thối phát một lời

Vào ra mê khổ thân ôi

Trần gian là cảnh bi [ai] đời đọa sa.

 

Thứ chín ai tội la vây lãi

Do đời mình trồng trái đắng cay

Nghiệp chi cũng phải tai gây

Họa trời đâu khỏi cách vay thế nào.

 

Thứ mười ai bán rao chia rẽ

Rằng sự chi đâu dễ được thành

Sự đời hai buổi tập tành

Không phân giai cấp thiện lành hiền nhân.

 

Mười điều nêu thuyết chơn năng cứu

Lạc bất tu tất trả cầu như

Trí ngoan chợt tỉnh [ngộ] qui mạng lễ

Hồi tâm tánh thiện tội khiên tiêu trừ

Đã đến lúc hồi vang trống giục

Thấy chúng sanh ray rứt trong lòng

Cả thế gian thây chết ngập chồng

Nhìn cảnh vật tang bồng thiêu đốt

Cuộc thảm sầu còn mang, đần đột!

Đã đến rồi còn dốt mê đời

Tỉnh [lại đi] dương gian, đã ấn chỉ rồi

Đường sanh tử tả tơi phải chịu

Kể từ đây mọi nơi phải hiểu

Có than van cầu cứu diện TA

Bầu vũ trụ muôn điều khác lạ

Cả sinh linh tơi tả lẫn [lú] hồn

Có đua đòi đời chẳng còn không

Chung một cảnh phơi [xác ngoài] đồng ngàn dặm

Biến đổi hình mỗi nơi vực thẳm

Đổi NGÀY NAY XÉT CHẤM THẾ GIAN

Khó mà tin một cảnh điêu tàn

Đời như thế trần gian một kiếp

Còn hay mất TU MAU CHO KỊP

Chẳng ép ai một kiếp không tin

DỊCH ÔN quỷ đổi dạng hóa hình

Đà biến đổi chúng sinh khác hẳn

Cảnh không gian với địa muôn hàng

Đổi địa hình thế gian cuộc sống

TA tiết lộ khẩu xuất xác đồng

Tay chỉ thẳng HOA LONG bước tới.

 

NGÀY TẬN KẾT cuộc trần ơi hỡi

Đã hết người vì bởi lộ rằng

ĐỔI NHÂN GIAN ánh sáng thiện lành

Cho sanh chúng biết trần thế đó.

 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ THẬT LÀ TA

KHẨU XUẤT LỜI NAY TA CHÍNH LÀ

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TA TỪ GIẢ

VỌNG [KỈNH] TA, THƯỢNG ĐẾ THẬT LÀ TA.

 

 

PHẨM THỨ HAI: CÔNG ĐỨC VẸN

MỚI TỚI LONG HOA

 

TỐI THƯỢNG TỐI CAO cõi thượng giới

ỨNG KHẨU NHƯ LAI đến lúc rồi

NAY TA ỨNG KHẨU GIẢI PHÂN VIỆC

Bốn phương tám hướng thế cũng trôi.

 

Người ơi xin hãy dừng nghe nói

Ham chi cuộc sống cảnh đua đòi

Bởi TA đã thấy trần gian mãn

Đến lúc đối đầu thảm trần vơi.

 

Liệu thân cố giữ cho bền nỗi

Hay là hồn đó xác nổi trôi

Cảnh trần TA thấy ôi thôi khổ

Đau thương vô số chết ngập thôi.

 

NIỆM PHẬT MỖI NGÀY giảm bớt khổ

TA thương TA mới nói nên vô

Những ngày thê thảm bắt đầu đến

Sửa thân sửa xác tập Nam Mô.

 

Chết sao nhiều chuyện lạ kỳ thấy

Chết vì ôn dịch [địa] cầu lung lay

Chết mà vô cớ chung nghiệp cả

Chết vì [chiến] loạn cả thế giới thây.

 

Bắt đầu phải trả lần nghiệp báo

Chết sao mà thấy hãi hùng [biết] bao

Đau thương cho trẻ chịu chung nghiệp

Thế thì TA phải nói sao nào?!

 

THỜI KỲ ĐÃ HẾT không còn nữa

Xác thân mất dạng, thảm sầu chưa!

Hãy nghe TA nói mà suy ngẫm

ĐẾN NGÀY TẬN THẾ phải biết chừa.

 

CANH niên TÍ hai không [2020] báo hiệu

Dịch lây tràn diễn biến phong liêu

Theo cơ trời con giáp đốt thiêu

Xem qua TA nói đã về chiều.

 

Với cảnh này không lo tu chánh

Giới vô hình khác hẳn trần manh

TA đã nói lộ vẽ xử phân

Khẩu xuất lời phép TÔNG tỏ lãnh.


[Khẩu xuất lời dạy của Giáo Tông phải lãnh hội cho tỏ rõ]

 

Công đức vẹn mới tới LONG HOA

Trước gian nan sẽ toại an hòa

Được khen thưởng cứ mà bước tới

Là như thế ĐẠO TA PHÁT TỎ.

 

NGÀY PHÂN XỬ bất kể xác thân

NGÀY TẬN KẾT dương thế gian trần

Là đã HẾT cho trần suy gẫm

Luật bù trừ công đức vẹn toàn.

 

TA CỨU ĐỜI BẤT KỂ XÁC THÂN

Vào thi thử đã thấy thế trần

TA dễ dàng muốn để mọi người

Phải trả quả nhiễm vào thân bẩn.

 

Chết vì bệnh tả cả làng đi

Chết khói lửa binh đao yêu quỷ

Chết vô cớ thực là thay tiếc

Chết mỗi ngày càng tăng lạ kỳ.

 

Chuột chạy vắng đã lâu không trở

Heo vụn về là báo nằm chờ

Lọc lừa hết cho cạn cặn dơ

Còn con Phật con Trời tồn ở.

 

[Hai câu đầu ý nói là một đại dịch do chuột gây ra đã lâu chưa trở lại. Nó sẽ trở lại trong nay mai.]

 

Đến ngày thê thảm người chẳng hay

Ham chi quyền lợi phải lung lay

Báo hiệu cho đời sắp thay đổi

Dị kỳ khắp cả mơ tưởng dài.

 

Ngựa chạy thua gì đến lúc rồi

Chó mừng vắng chủ về mà thôi

Thiệt đâu giả tạm tự phải nghĩ

Tất cả đều giả nhắm mắt rồi.

 

Hay là tiếc của tạo ra sống

Trong tay nắm chắc được hoài không?

Tất cả đều giả phù du ảo

Rồi đây sẽ thấy chuyện Kỳ Bồng.

 

Hãy nghĩ thật kỹ ai ơi nhớ

Nhắm mắt rồi còn có gì không?

Hay là tiếc của lòng vòng

Hồn thì quanh quẩn nơi không nương vào.

 

Có ai chịu tội sao yêu quỷ

Biến bất ngờ [đại] dịch [thế] kỷ hoàn cầu

Tại dân gieo ác lẫn nhau

Chạy đâu cho khỏi dịch hầu bên thân.

 

Coi thường TA giảng phân tất cả

Nay cuộc trần rối đã Biển Đông

Thiên tai dịch biến khắp đồng

Vì đây là cuộc sớm còn thế gian.

 

Nếu ai hiểu thấu lời TA nói

Tự mà suy nghĩ hiểu những lời

Chớ đừng có tưởng thời nữa nghi

Nghe TA cố lòng tin chuyển ý.

 

Một bước đi nhớ kỹ nhẹ nhàng

Được như thế mới là xứng đáng

Việc thiên tai thế gian đời cuối

Tiết lộ rành THƯỢNG ĐẾ GIÁNG NGÔI.

 

AI SÁNH BẰNG THỬ NÓI TA COI?

TA thay đổi hoàn cầu cũng bởi

Người biến đổi thú lôi biến đổi

Đổi địa hình đổi cả con người

Rồng phụng múa thưa [thớt] người Tiên Thánh.

 

Muôn sắc màu muôn thuở trời xanh

Tàng NGỌC lộ TAM THANH xoay chuyển

Buổi hạ màn bảo vệ Thánh Tiên

Điển vô vi giải khuyên khai mở.

 

Triệu Quần Tiên đắc đạo lầu cơ

Nay CAO THƯỢNG vạn vô đồng khải

Vạn con thuyền danh sắc kỳ này

Đây điển cơ người nay phải cố.

 

Muốn làm người chớ hám mà hô

Trời thay đổi đất hồ thay đổi

Huyền diệu xoay có đuốc mà soi

TAM THANH GIÁO [CHỦ] ra lời an bảo.

 

 

PHẨM THỨ BA: XÂY DỰNG

NĂM CHÂU MỘT BẦU TIÊN THÁNH

 

Ánh sáng từ bi

Xả hỉ đại từ

Độ cứu xuống trần

Điêu tàn đến chuyện

Vận chuyển khảo hành

Chúng sanh chịu khổ

Xác xơ cho người

Lầm lỗi ngày nay

Đến ngày giờ chót

Thoát khỏi phù tan

Than van kiếp đọa

DI ĐÀ ĐỨC PHẬT

Vô bậc vô biên

Vi huyền các đấng

Xuống trần cứu độ

PHẬT TỔ NHƯ LAI

Hai tay dang cả

Đáo hạ trời Nam

Già Lam ánh sáng

Nghe lắng lời cơ

Hữu vô mỗi cách

ĐẠI HẠCH DỊCH hành

Loạn tánh mê tâm

Ươn mầm sáng suốt

Có đuốc mà soi

Làm tôi dù phận

Cứu trần hiện sinh

Hiệp tình thiên phụng

Hữu dụng cứu trần

Nhục nhẫn bền vững

Tín dụng đức công

Tây Đông Nam Bắc

Hòa chặt âm dương

Rõ tường thời khắc

TRẬN LẬP TẠI TRẦN

LÝ PHÂN TRIẾT ĐÚNG

XÂY DỰNG NĂM CHÂU

MỘT BẦU TIÊN THÁNH

HẠ MÀN LONG NGAI

THIÊN THAI LINH TỬ

GIÁO CHỦ NGỰ NGÔI

CHỜ GIỜ NHỨT ĐỊNH

Oai thinh nhứt kỳ

Vô vi chơn điển

Hạ chuyển lọc lừa

Thay đổi đất trời

VÔ CỰC HUYỀN KHÔNG

TÂY ĐÔNG CHỨNG ĐỂ

HIỆP KHẾ TINH ANH

RÕ RÀNH THẤY BIẾT

Giáo thuyết điển cơ

Hoa nở trí tuệ

Chẳng hề khác đâu

Thoát đâu vương lý

Xả hỉ nghiệm suy

KIM TRÌ KHAI HUYỆT

GIÁO TUYỆT TAM KỲ

LIÊN KỲ HOA NỞ

Xin mở Lam Kiều

Chứng chiếu thay đổi

Thuyền xuôi cứu dân

Quan quân đạo đức

Tạo lực âu ca

Chan hòa hạnh phúc.

 

Xa Ha Ba Ra Ta Ra Dạ

Bột Ra Ha Yết Rị Yết Ra

Duệ Phấn Duệ Phấn Trà Duệ Phấn

Chất Đa Xá Na Bột Ra Ha.

 

Đô Đố Ma Ra Tần Đà Ra

Phấn Tra Phấn Tra A Ba Ra

A Tố A Tỳ Bệ Thệ Phấn

Tác Bà Tác Bà Kiền Thác Bà.

 

Xa Tỳ Ca Đát Rị Duệ Phấn

Kỳ Nễ Bạt Xà Phấn Ra Dà

Ma Ha Ca Da Rị Ca Noa

Bạt Xà Bạt Xà Dạ Xà Xân.

 

Kiền Đà Kiền Đà Ha Lăng Dà

Ni Yết Ra Ha Lạo Đà Ra

Rị Thất Rị Thất Lô Chi Chiết

Đà Ra Đà Độn A Ca Ra.

 

Dược Xoa Dà Bà Rị Chất Đa

Chất Đa Chất Đa Tra Chất Đa

Lô Ha Làn Dà Mực Rị Đốt

Tát Liễm Chất Ca Lột Lô Ca.

 

Tuệ Phấn Tuệ Phấn Lê Tuệ Phấn

Yết Ra Đàn Đát Rị Hiệt Phấn

Ma Ha Ba Ra Cưu Ma Rị

Thương Yết Ra Dạ Kê Tuệ Phấn.

Cơ duyên trì thọ đi vào nguyện

Phật Pháp cao siêu giáo nghĩa huyền

Đường cùng sáu nẻo ba còn lại

Đi mãi duyên ai ở tại Thiên.

 

Phàm ở tại đời lòng từ mẫn

Đối thảy mọi loài lòng từ ân

Tất cả chú tâm được đẹp ý

Mong rằng sanh linh bỏ hận sân.

 

Đoạn diệt ly tham thân ái ố

Chứng pháp chân thiền hạnh phúc vô

Mong với sự thật không gián đoạn

Pháp Thiền vi diệu kết quả to.

 

Được sống hạnh phúc vi diệu ấy

Vị lòng ít dục sự thật này

Khéo lên mật thiết được quả vị

Thể nhập bất tử sự thật này.

 

Mặc dầu có gió bốn phương đến

Vị thể NHẬP TUỆ giao động quên

Thấy được THÁNH ĐẾ chơn hạnh phúc

Thân kiến THÁNH ĐẾ ngự tọa đền.

 

Như cây trụ cột không giao động

Dầu gió bốn phương nhập tịnh thân

Hoàn toàn từ bỏ sân si ái

Trí tuệ thâm sâu giữa hư không.

 

Cao thượng cao thượng vô thượng giả

Pháp hạnh tối thượng phúc lạc an

Không thấy không biết vô thân tịnh

Khôn ngoan tịnh lạc thật dễ dàng.

 

Mọi loài hạnh phúc năng trực tánh

Khôn ngoan thận trọng giữ giới chánh

Không hận không thù lượng rộng lớn

An trú niệm này nhứt mình sanh.

 

Mong rằng không có gạt lừa dối

Đau khổ cho nhau buồn thế vơi

Hữu tình sanh chúng TỪ TÂM tập

HÃY TU TÂM Ý CHE CHỞ NGƯỜI.


Án Khê Khê Hế Khê Khê Hế

Nhập Tạ Ra Nhập Tạ Ra Hế

Bát Ra Đệ Nẵng Nẫm Đà Nẫm

Thắng Kiết Ra Dạ Dạ Bồ Đề.

 

Ô Đà Ra Du Lam Bà Lộ

Tát Liễm Bộ Ca Đà Lộ Đô

Trà Tỳ Ni Thạch Thập Phạ Ra

Yết Đa Ha Chất Ca Đa Bộ.

 

Án Án Ra Hồng Án Ra Hồng

Phạt Rạ Phạt Ra Bạt Ta Phòng

Tất Rị Hất Rị Lô Chế Chiếm

Được Dạ Ra Ha Ba Ni Không.

 

Trượng Kỳ La Yết Đế Ra Dạ

Ma Ha Đạt Đát Kỳ Dà Da

Sắc Đế Sắc Đế Thập Sắc Đế

Ứng Thố Dạ Ca Ra Tây Na.

Khi còn tỉnh thức nên TÂM CHÚ

Đến nghe PHÁP PHẬT lời dạy tu

Bao nhiêu người đến không hề thối

Tấn ĐẠO BỒ ĐỀ thảy tiêu trừ.

 

Một sắc một hương cùng một kệ

Một câu nghe PHÁP ĐẠO BỒ ĐỀ

Đều vì chúng khuyến lời Phật dạy

Bao nhiêu người nghe lìa khổ về.

 

Nghiệp mới không tạo tâm từ bỏ

Sanh hữu tương lai báo diệu vô

Vậy nay TĂNG CHÚNG hiểu thông suốt

Pháp đưa pháp hạnh niệm Nam Mô.

 

Đúng thời nghe pháp lòng tối thượng

Nhẫn nhục nhã hòa đem tình thương

Sống đạm giản dị được tịnh lạc

Dễ nói nhu hòa nhường nước nhường.

 

Sống thấy vừa đủ không cao mạn

Khéo chân thực sự ít rộn ràng

Căn được tịnh lạc hiểu thông suốt

Hữu tình tu tập phúc lạc an.

 

Pháp cao thù thắng

Nói rằng chúng tăng

Thù thắng thuyết giảng

Căn ban tăng trưởng

Nên thường cho người

Tại nơi phàm ở

Không có gì đủ

Khuyên nhủ sớt chia

Phải lìa hung dữ

Hành tu một dạ

Cao cả hy sinh

Muôn sinh tiến triển

Phật niệm một câu

Một câu sai sửa

Tu sửa thân liền

Pháp huyền hành thiện

Pháp nhiệm khó tầm

Dạy thầm chuyển pháp

Mạt pháp đời nay

Trần tại thiên Việt

Ai biết tại trần

Nguy nan thâu ngắn

Rõ ràng người thấy

Dịch thảy thương tâm

Tiếc năm châu tiếc

Dữ biết lành ai

Ác sai thấy liền

Lương thiện tà bỏ

Chính rõ ngọn tâm

Trí thâm càng mở

Dò cho kịp chánh

Pháp hạnh vô thiên

TA khuyên bá tánh

Chúng sanh sống còn

Làm tròn ban lịnh

Tu tịnh mà về

Sông mê gược bỏ

Rộng ngõ nhơn sanh

Đạo lành tiếp nối

Trọn đời mà đi

Nhớ ghi đầy đủ

Hành tu không sợ

Đáp ơn Thiên Thượng.

 

 

PHẨM THỨ TƯ:  LONG HOA

MỞ HỘI KHAI QUỐC ĐẠO

 

SƠN TRUYỀN THẬP TỰ [CÔNG] HIỆP NHỨT CHI

Án bình can tá nảy địa vi

Huỳnh quang nhứt khí từ ân chúng

Bổ hóa diệu ân tam cõi quy.

 

DUY NHỨT HIỆP TỰ TRUNG ƯƠNG LỘ

Phổ tế Thánh tư vào bộ sổ

Điều ác đức hết dân sa đọa

Nay Luật Đạo cân tội lỗi đồ.

 

HUYỀN ĐỨC THIÊN HẠ [PHÀM] TRAO THÁNH ĐẠO

Cân sửa loài người bổ hóa vào

TAM THÁNH TINH QUÂN từ ân hóa

Lịch hạ Đại Thiên ân đức nào.

 

Thánh Tinh Quang QUỐC quy thập vạn

ĐẠO THƯỢNG THANH THIÊN Luật Đạo răn

Giác mê mau thức lời CHÁNH GIÁO

Đài ngũ luân hành hình tử căn.

 

Ơn HOÀNG PHỤ sanh nhi KHAI ĐẠO

Sanh ba ngôi tam bửu CÀN CAO

Từ ấu nhi học Đạo, lão thành

Kinh dữ Đạo, Đạo mầu sáng tạo.

 

Chúc niên Canh dựng nên QUỐC ĐẠO

Vì lòng từ thất giáo Đạo vào

Xây nền hóa vì lòng Phật Thánh

Kiếp trần ai sửa đổi án bào.

 

Chúc niên Xuân Chuột chạy bờ ao

Cho cả thảy con lành theo Đạo

Tỉnh theo Đạo thức cũng theo Đạo

ĐỒNG HIỆP NHAU ĐẮP THÀNH CHÁNH GIÁO.

 

Màn đêm đã phủ rạng sương mai

Cõi trần ai ngũ NGỌC [ĐẾ] tiếc thay

MUÔN NĂM CÓ MỘT HIỆN LINH ĐIỂN

MAU TỈNH! NGÔI XƯA TRỞ LẠI NGAY.

 

ĐỨC [THÁNH] tái sanh con đường QUỐC ĐẠO

Nay luân hồi quả báo ai ôi

Gìn lòng CHÁNH ĐẠO đắp bồi

Hột giống nay tốt đất trời thay ngôi.

 

Ân bổ hóa cùng TRỜI bổ tánh

Nảy thiên chi ĐỨC THÁNH TÁI SANH

CAO NGÔI tỏ rõ phước rành

Vụt tắt muôn loài quần sanh dứt mãn.

 

Trong ngũ châu tội vạ nàn tai

Nên phải chịu dịch bầy chịu phạt

Là người thay hồn đổi xác

Già mà hóa trẻ THIÊN-PHẬT thế gian.

 

Trải cốt cách trần gian nhân loại

Hai ngàn năm thiệt hại nạn tai

RA KINH KHẨN CÁO TRẦN AI

HỘI ĐỒNG XÉT LẼ DỊCH TAI MUÔN LOÀI.

 

Hữu vi phước THIÊN KHAI nói trị

Nguyện hoàng đồ SƯ chỉ bình an

MINH VƯƠNG sửa trị an nhàn

Nguyện vãng Đại Trượng Tuế Tăng Vạn Tuế.

 

Cung khấu ĐẾ HOÀNG thọ vi ĐỨC

Vạn vạn tuế OAI LỰC QUY CĂN

Ngũ châu an lạc đắc thành

Cung duy CHÍ THƯỢNG thế thành chúng an.

 

TẦM CHUNG MỘT MỐI [GOM] LẠI MỘT NHÀ

Đạo tu dắt hết bước lên tòa [sen]

MẸ giống HỒNG, CHA ra NHỨT BÁ

Vâng lệnh GIÁO TRUYỀN hóa THÁNH TÒA.

 

MỞ CỬA [TRÀO] TAM, QUANG KHAI LIÊN HÓA

Bước đến nhà Tiên liệu mang hoa

Biển ái trần là chốn mê hà

Mau phá trổ về mở [địa] võng [thiên] la.

 

Xuân niên sau sự dịch tử nguyên

LIỄU như khiết thủ lộ hỏa biền

Đạo phong lai TỬ THIÊN tán tử

LIỄU nguyệt vùng cơ hiện quảng tư.

 

Hối hối phàm tại dương can vọng

Liễu LIỄU NƯƠNG muôn nhứt xuân phong

Dĩ quá khứ lộ Đông tiêu chánh

Phú thiên LIỄU ký nhựt lậu thanh.

 

[Liễu Nương = Liễu Hạnh Thánh Mẫu =

Liễu Hạnh Tiên Tử = Ngũ Nương Diêu Trì Cung]

 

Kim ban yên hóa thành trung bá

Vô định thiên sanh kiến xuân đài

Thành LIỄU thành lý hòa quân hữu

Nhu bất nhu cầu vô sự như.

 

Kiến KIM chỉ tử tường đáo thụy

Trí đảo bất tu lu tại lý

HẬU phục nhập hạ kỷ tiết giao

Túc điền LIỄU phục võ lai tào.

 

Đàn giá PHỤ HẬU làu dụng ký

Tri sanh như dĩ KIM đắc quý

Vũ hậu nhơn đồng dĩ NHỨT ban

Khả thán LIỄU hiện năng thạch hoàn.

 

Hảo sự bốn phương cảnh hảo tồn

Ngũ thập tâm nhi mãn danh công

Can can họ vị tồn phương cảnh

PHỤ HẬU duy tân tái phùng Xuân.

 

Nam Tây phi xuất vân ngộ quý

LIỄU hiện cát lai linh ứng chí

PHỤ HẬU xuất liễu vi bạch lộ

CHÁNH võ đa QUÂN đắc kế vô.

 

Xuân nhiên PHỤ HẬU cơ đăng lý

Lễ nghĩa lực tâm PHỤ trường phi

Liêu liêu liễu hạo kỳ vô định

Vô lậu nhiệt thăng tự trí ninh.

 

Châu Trung Quốc dịch bình tiêu Hán

Quy lộ như hà tứ hành ban

LIỄU liễu tựu dĩ HÀNH [HẠNH] thiên lý

Thính lai chiếu phá định NGỌC kỳ

Minh cảnh phá phổ DI HẬU tái.

 

LIỄU lai vị hướng phong kế ban

Phước hữu phước an Mộc lộ đàng

QUÂN nguyên kỷ tác HÀ thiết lữ

NƯƠNG HẬU đáo cung LIỄU chi bàn.

 

Hảo kiếp phùng tử vô cao hạ

Phục vi như tứ xuân hồi ba

Thùy ki Tây nhựt thời hữu tiếp

Ân hảo phong vân phục thi hoà.

 

TÔN HUYỀN lộ tống cập thới chánh

Lưu cảnh lưu vi quới nhơn hành

Tư tài trung quyết tùng bất nhứt

Khả tại cầu mô mô thủy thanh.

 

Luận hiệp phân sự Thiên hữu tứ

Giác lợi giác an hoạch thuận tường

HẬU siêng KIM bửu hình giáo lợi

Đàm tiếng lực tân ngoại cảm tương.

 

Tiền khúc quân sanh tuy suy số

Kham khảm hô đầu dụng lực tô

Đắc thắng đắc hối tam dữ bại

Xuất môn xuất tát xuất khứ bồ.

 

Thiên chương lâm tụ tự căn quản

Giáp giáp huy tương huỳnh quế căn

Cầu bất cầu linh đoạn thục ninh

Danh tại cánh hảo nguyệt cảm năng.

 

Giọng mạc toán lộ cơ quân ký

Khúc tân tứ giá tự trương uy

Phân phân tát mạc cần Canh lực

Lưu phong lưu nãi tiếng đàn vi.

 

Trục tuế lãm hóa tùng thâu hạ

Khước khước KIM giai trở phùng HOA

Huỳnh thêm BÁT ảo chu biến kế

Bỉ bỉ bích như lai vân hà.

 

[Kim Hoa Bát = Di Hoa Kim Hải Bát Nương Diêu Trì Cung.]

 

Ba đào lục đoạn bất như ý

Thính tử đáo tùy đoạn trợ hi

Dĩ bảo đa lực tợ HÀ đắc

Đông án thủy sơn ngút hoán huy.

 

Thượng Thiên tam lục tầng cảm hứng

Liên Tòa Chánh Pháp siêu thượng tu

Bốn muôn tám ngàn sơn thổ vạn

Trùng điểu thú căn chở che chung.

 

Ba ngàn thế giới vui say đó

Vũ trụ hoằng khai ĐẠI ĐẠO lo

Chánh từ ưng phóng linh hồn xả

Đem phước thiện tồn tọa hạ gò.

 

TAM CÕI CHỦ GIÁO TIÊN VŨ TRỤ

QUỐC ĐẠO an bang hạ tọa như

BA TRÀNG THUYẾT PHÁP CÂN TẠO HÓA

Cõi LIÊN HOA từ BẠCH chí tư.

 

[Bạch Liên Hoa = Di Hoa Kim Hải Bát Nương Diêu Trì Cung]

 

Ngoại càn khôn Tam Giáo Ngũ Hành

Thiên cơ họa vấy mình giác tánh

Phẩm Liên Đài khó thấy lớp thành

PHONG THẦN rạng chuyển Thiên Tiên Thánh.

 

Nhờ phép mầu rọi xét ngụy tà

Trừ kẻ hung cõi thế trần na

Cứu độ kẻ tinh quang chi chiếu

Dòng HỒNG LẠC TIÊN ĐẠO bổ hóa.

 

Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín năm ngôi

Hiệp cả thảy âm dương đồng hội

Truyền thuyết răn nguy biến lục phương

Muôn tạo hóa trở lên Thượng Giới.

 

Rạch roi QUỐC ĐẠO dạy giá dân

NGỌC tiền chơn đuốc huệ soi phần

QUANG MINH HOÀNG ĐẾ phong danh sắc

Chí truyền tổng suất ĐẠO HOÀNG ÂN.

 

LONG HOA mở hội KHAI QUỐC ĐẠO

Hoằng khai Tam Giáo nghĩa ĐẠO CAO

QUỐC ĐẠO thới thới ân cảm ĐỨC [THÁNH]

Đem nền CHÁNH GIÁO cứu khổ sau.

 

LONG HOA MINH ĐẾ mười ba cõi

Sao chẳng tranh danh xảy tay người?!!

Đem thây lấp biển loài tà quỷ

TA thấy họa tai lụy dầm rơi.

 

La Môn chém giết hành hung báo

Đời khổ hải muôn họa hoạn vào

Giữ phước lành theo TỪ BI ĐẠO

Lánh khổ sông mê tát than nào.

 

Thương dân không biết THẦY khuyên dỗ

RA KINH CHO NGƯỜI TẬP NAM MÔ

THẦY CHA dạy dỗ này thức tỉnh

Bằng nghịch cải lầm mắc chữ lo.

 

Nghe THẦY dạy về điều chân chánh

Đổi trở xoay lực biển nhơn lành

Điều huyền bí Canh Tí đến kỳ

Nghe Sào Phủ mở thi ĐỨC THÁNH.

 

Theo Đạo Đức khỏi tai khỏi họa

Cột HUYỀN KHÔNG heo chó chạy ra

NGỰA ngoại xứ truyền tích xem coi

Đời thay đổi PHẬT-TRỜI giáng hạ.

 

Ngũ hành luân chuyển nhiều mạch biến

Phản khắc chúng sanh họa tai miên

Đời tận thế thay đổi nhiều miền

VÔ VI CỰC CỔ BÀN TÔN viễn.

 

Cõi thế gian ngũ hành bạo động

ĐẾ [THƯỢNG] GIÁNG PHÀM tánh sửa THIỀN TÔNG

DỰNG THẾ GIỚI sửa Đời nghĩa Đạo

Mau thức THEO ĐẠO CẢ ĐẠI ĐỒNG.

 

Họa trời giáng xuống tiêu tan thế

Khắp trong ngoài biến dậy tư bề

Họa tại thì mất đều tất cả

Tiêu tan thế giới biết đâu về.

 

Tu là hạnh phúc người ơi

Tu là biến đổi cuộc đời đổi thay

Tu là ánh sáng ban mai

Tu là cội phúc không ai chận đàng

Tu là còn mãi hiển vang

Tu là trở lại tiên bang hiệp đài

Tu là ngọn gió nhẹ lay

Tu là quên lãng hưởng ngày tự do

Tu là hết khổ quên đò

Tu là Cực Lạc Sen Tòa ngồi lên

Tu là diệu pháp đề tên

Tu là sự thiện kề bên Phật Trời.

 

Thuyền từ bác nhã réo gần xa

Minh tâm kiến tánh thoát khỏi qua

Tu hiền chuộc tội khuyên tất cả

Điều họa tại mình chớ trách TA.

 

Nguyên châu tử diệu huyền xoay tảo

Hiệp Kỳ Tam tụ đỉnh xiết vào

Nền Khôn Đế Tây Nam Chủ Đế

Vọng liên sao muôn cảnh lạc nào.

 

Hữu dụng cứu trần

Trần gian dịch bịnh

NGỌC LỆNH xa gần

Cầm cân tuồng bổn

Chẳng mòn tu nhơn

Sắc son tu Đạo

LONG [HOA] GIÁO CHỦ tân

Phụng ngân thể hiện

Lọc tuyển nhơn lành

Giải rành nhân quả

Gần xa vô ý

Túc kỷ xác thân

Biết bạn biết mình

Chơn căn qua liễm

Qui y điểm hóa

Âu ca việc rõ

Hàm cơ chứng chiếu

Nở nhiều tuổi tên.

 

Họa trời giáng xuống tiêu tan thế

Khắp trong ngoài biến dậy tư bề

Họa hại thì mất đều tất cả

Tiêu tan thế giới biết đâu về.

 

Làm nền tiến hóa

Tất cả giải hết

Đoàn kết cứu dân

Vì dân mở phúc

THÁNH ĐỨC cho đời

Đạo đời song bước

Thao lược điểm tô

Nam mô tâm trí

Qui y vững nhiều

Sớm chiều thường lạc

Khúc nhạc lời nghe

Bồ đề hạnh đạo

Không tạo nhiễm mê

Lắm hề danh lợi

Đạo đời tình thương

Lạc thường cố gắng

Y Thánh y lời

Dòng đời vạn sự

Lánh dữ tầm lành

Lợi danh chẳng đắm

QUAN ÂM dìu dẫn

Duyên phần chuyển xoay

Đông Tây Nam Bắc

Hòa trạch Tiên Rồng

Non sông rực rỡ

Cõi mở thông đường

Muôn phương địa mở

Trận đồ lập tại

Hoát đài Bát Tiên

Chín phương Trời chứng

HỒNG QUÂN xoay chuyển

MINH HUYỀN định giờ

Vi vô hấp thụ

Kim ngô tứ hình

Thần tinh chí xuất

Nghe Phật lắng nghe

Màn the tới đó

Biết rõ điển khí

Thiên Qui bảo an

Xua tan mê lầm

QUAN ÂM soi độ

 

Thuyền bác nhã rước ta mới thấu

Gánh từ bi tỏ rõ minh đài

Từ khai mở tam thập lục thiên

Vào THÁNH CHÚA đền vàng ngọc báu.

 

Ra Yết Ra Ha Ra Yết Ha

Nê Yết Ra Ha Nan Địa Cán

A Bà Yết Ra Ha Yết

Yết Ra Yết Ra Yết Ra Ha

Đạt Chế Đạt Chế Đu Ra Dạ

Bát Ra Bát Ra Phạt Ma Ha

Yết Ra Yết Ra Ha Dạ Há

Đột Đà Đột Đà A Rị Da

Bà Lộ Bà Lộ Ha Ha Đế

Bệ Ra Bệ Ra Mật Rị Nê

Đát Liễm Đát Liễm Ra Bạt Vệ

Đát Ra Đát Ra Ca Di Đề.

 

Tâm chú diễn Kiết Trị Chất Đa

Ma Ma Lô Địa Thị Gia Ha

Ấn Khố Sắc Mật A Đế Dược

Hồng Hồng Ca Phấn Tát Bà Xoa.

 

Vô năng vô hạ vô thế giới

Giới diệt ngã tận giới thảm giới

Kiền Bà Tát Đát Thất Rị Xa

Biến hư không giới đảnh phất hồi.

 

Giới tọa vô động không không động

Thế nhập kỷ hành khả tiêu phong

Không giới đại chúng tâm vô chiếu

Thuyết thuyết chú thần học vô tâm.

Danh vi đại lực từ bi tảo

Tường vân kiết xứ quả thành bao

Kim đắc vương bảo hào thị chúng

Tương phụng tương ân thành ý vào.

 

Nê Ra Đà Ra Ha Ha Nẫm

Xà Dạ Xà Dạ U Đa Xa

Đa Ha Đa Ha Yết Ra Ha

Nê Đà Ra Rị Năng Điện Ảnh

Ca Lô Ca Lô Na Cu Ra

Lô Di Lô Di Tỳ Đề Xá

Đô Lộ Đô Lô Bàn Đà Nễ

Bác Ra Bác Ra Bạt Xà Ra.

 

 

HOÀN KINH

 

Tường vân pháp giới vô cùng tận

Một niệm tròn y Đạo cảm vân

CHA LÀNH THẦY dạy tròn một niệm

Vô Thượng Vô Không hiện phương y.

 

… tam lượng số

Suy thời mãn sự linh linh mô

Kỷ cầu nhân tự suy mạng lãnh

Thục thục than nhơn bất khảng nồ.

 

Di chỉ di cơn di bỉ thử

Lực bất lực lao khuyển nhơn tư

Đa bảo thiên trùng như tợ cánh

Hoan hoán chung hung vạn phục lư.

 

Can thử can bả tranh ngô kỵ

Canh vân ngoại tác kiếp tối thi

Dịch thú dịch nhơn tai hút líu

Dịch chỉ dịch thời cấp hủy bi.

 

Huyền huyền trị hỏa hồi phục khứ

Tốc hạ hòa giai Canh giáng thư

Diên mạc y cựu vi thùy hóa

Lãng lãng dịch phong thế đáp cư.

 

Dịch ôn dịch tháo đầu tiêu hý

Khuyết cơ khuyết nhược mạt thế kỳ

Lưu hồng tỳ vọng tu tức toại

Chiết binh khước sự vấn y nhi.

 

Ác binh quân nhữ công đăng lý

Hạo hạo đảnh trình chiến khứ kỳ

Như hoa như giang đồng liễu bản

Công thủ công thương họa đồi chi.

 

Thu Đông quá hạn lãm tâm Chúa

Quới quới mưu thục hãn bất tư

Tạm đình tác sự lợi tư hữu

Hỉ mục hỉ giai cụ tích lưu.

 

Thiên lý bá công nhiên trường huyễn

Hào thượng thiên vi kiệt tự nhiên

Đảo liên niên hạn kỳ định số

Điền trú liễm phong Tí Sửu kiêng.

 

Bất tương bất lộ thiên ban tản

Nhược vấn sử xanh tổn hiến lang

Dịch dịch ôn họa thời suy vận

Bang ngoại khá trương tác lãnh hoang.

 

Dụng u tạm cắt ngừa phúng vận

Phước họa liệu tiêu suy sanh mang

Thổn cố ức tính Thu thâu bổ

Huống ngộ cảnh tương tiêu tức an.

 

Thời thời hoạn hoạn tỏa lan quỵ

Tân phiêu sốt ngạt độc kỳ bi

Đương phục cầu khởi cơ mạng tiếc

Kỳ liệu kỳ toàn sanh sanh quy.

 

Tí Canh giáp vị đa đoan khứ

Tiêu tức tiêu giang trực hồng tư

Đãi Xuân bất thị hộ môn cát

Liễn liễn đáo công hậu thế như.

 

 

HỒI HƯỚNG

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Nam Mô Huyền Thiên Khung Cao Thượng Đế Hồng Oai Hồng Từ Ngọc Hoàng Tứ Phước Hựu Tội Đại Thiên Tôn!

 

Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Thiên Tôn Đại Từ Tôn!

 

Nam Mô Tứ Giáo Đạo Tổ Giác Thế Đại Từ Tôn!

 

Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Chuyển Thế Đại Từ Tôn!

 

Nam Mô Liên Kỳ Hải Hội Bồ Tát Ma Ha Tát!

 

 

HẾT

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5483)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4944)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5810)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 5043)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6659)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6971)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5849)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7254)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6112)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 7013)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9532)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5443)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5921)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4438)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6990)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8900)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10297)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6167)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7891)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6044)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6795)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7539)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10107)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12726)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6875)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7590)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7353)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8727)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7819)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7395)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8520)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8808)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8879)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9945)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10686)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9686)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6323)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9541)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11502)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12771)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13151)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 13027)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.