THIÊN CƠ ĐỒ TRẬN THÁNG 1 NĂM 2022

28 Tháng Mười Hai 20218:21 SA(Xem: 12724)

Đức Chưởng Quản Thiên Hộ của Giáo Hội Thiên Trường, đạo tràng Texas, nhận lịnh của Huyền Không Thiên Thượng họa Mã Á Bàn Cơ Thiên Đồ và gởi đến Đức Ngài vào ngày 29 tháng 1 năm 2022 lúc 08:29 A.M. UST. Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 29 tháng 1 năm 2022 lúc 17:10 PM. UST.

Bấm Vào Thanh Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm Mã Á Bàn Cơ


tran-do-ma-a-dan-co-2
ma-a-dan-co-p1
ma-a-dan-co-p2-an
MÃ Á BÀN CƠ

Thiên Hà Vũ Trụ tại TRUNG KHU
Vạn áng nền sao phổ lượng từ
Thủy Hỏa Hải-Vương Kim Mộc Thổ
Không gian Trời Đất Đạo Tâm Từ.

Vòng quay VÔ CỰC chiếu HUỲNH QUANG
Bát Quái BA NƠI định thẳng hàng
Chuyển động TRUNG KHU truyền lực lượng
BÀN CƠ quỹ đạo ĐẠI LINH QUANG.

Vạn loài chi ĐẠI TIỂU LINH QUANG
Hấp thụ chiết thân Tinh Khí Thần
Thủy Đại Hỏa Phong thông Kiến Thức
Vạn trùng ức kiếp lại HOÀN ĐAN.

Giải Trận [Pháp] Đồ Thơ ĐẠO NGẪM SUY
TÂN DÂN THÁNH ĐỨC GẤP TU TRÌ
Thượng Ngươn Chủng Tử ĐỒNG THẦY ĐẠO
ĐẾ PHẬT DI ĐÀ LẬP GIÁO THI.

 


Đức Chưởng Quản Thiên Hộ của Giáo Hội Thiên Trường, đạo tràng Texas, nhận lịnh của Huyền Không Thiên Thượng họa Đại Linh Châu Thiên Đồ và gởi  đến Đức Ngài vào ngày 27 tháng 1 năm 2022 lúc 14:57 P.M. UST. Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận 2 thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 29 tháng 1 năm 2022 lúc 13:07 PM. UST.

1. ĐỨC GIÁO TÔNG THƯỢNG TRUNG NHẬT GỞI MẬT NGHIÊM QUỐC

nghiem-quoc-mat-dai
NGHIÊM QUỐC MẬT ĐÀI

Đạo khai NGHIÊM QUỐC MẬT CAO ĐÀI
KIM MẪU DIÊU TRÌ điển thể ngài
HẢI HỘI LIÊN KỲ đài Cửu Phẩm
Tiên Rồng Lạc Việt NHÃN THIÊN khai
Tâm trong ĐẠI ĐẠO thân du thị [lang thang giữa chợ]
Thánh Thất CAO ĐÀI đốn ngộ THẦY
GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG đồng cảnh ĐẠO
THƯỢNG Thiên TRUNG NHỰT GIÁO TÔNG [xuống] bài.
 
2. Ý NGHĨA ĐỒ TRẬN

dao-tho-do-tran
khai-dao-tho-p1
khai-dao-tho-p2
KHẢI ĐẠO THƠ

Càn khôn võ trụ Đại Linh Châu
Phật Thánh Thần Tiên đặng một bầu
Ngộ được ĐẠO tâm THẦY thẩm thấu
DIÊU TRÌ KIM MẪU Hạo Nhiên đầu.

Tâm ĐẠI ĐẠO năng thời thường lạc
Bậc ĐẠO THIÊN thập bát bộ đầu
Tam Thập Lục Đại Thiên Châu
QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO điển đầu càn khôn.

Không gian chuyển TÔNG MÔN THIÊN QUỐC
Thời gian này QUY BẬC THƯỢNG CĂN
Điểm trong THÁNH LỆNH ĐẠO TÂN [MỚI]
BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO điển tần Long Vân.

Hà Hưng Quốc sư xx Trung [ở giữa] Vận [hành]
HỘI THIÊN TRƯỜNG TAM ẤN CÀN KHÔN
Ba ngôi Trời - Đất - Trung Môn
THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO CHÍ TÔN TOÀN CẦU.

Đúng Kỳ Lệnh PHONG HẦU THẾ GIÁI
Sấm Thượng Ngươn Thất Đại Tinh Cầu
Bàn Cơ KIM MẪU truyền thâu
Giải từng Trận Pháp Đạo Mầu ngộ thông.

Khuyến bản đạo tâm đồng QUỐC KHÁCH
BỬU SƠN KỲ HƯƠNG mạch ĐẠO TÂN
LIÊN SƠN HUỲNH ĐẠO lưỡng tầng
Bửu Sơn ĐIỂN ẤN Tân Dân ĐẠO THẦY.

Này Hòa Hảo Cao Đài nguyên vậy
Tịch TÂM THIÊN ngộ thấy ĐẠO hay!
Đông Tây rồi HIỆP một THẦY
Một TRƯỜNG, một ĐẠO, một ĐÀI VÔ VI.

LONG HOA HỘI THIÊN NI [MẪU MỰC CỦA TRỜI] chọn lọc
Quy về NAM QUỐC PHẬT Tiên Rồng
Tân Dân Ngọc Bích Lạc Long
Chung THẦY chung ĐẠO chung CÔNG [ÔNG] MINH HOÀNG.

 
 
Đức Chưởng Quản Thiên Hộ của Giáo Hội Thiên Trường, ngài Thiên Long Kỳ Vân, vừa thực hiện xong 9 TRẬN PHÁP theo THIÊN LỊNH và đã gởi các THIÊN ĐỒ đến Đức Ngài vào ngày 23 tháng 1 năm 2022 lúc 18:33 P.M. US., để GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG ấn chứng và để chia sẻ với các hiền đạo khắp nơi trên thế giới. Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng giải thích ý nghĩa các TRẬN PHÁP TRÊN THIÊN ĐỒ và gởi đến Đức Ngài vào ngày 25 tháng 1 năm 2022 lúc 15:04 P.M. US., để cho các hiền đạo tường lãm những THIÊN LỊNH ĐÃ ĐƯỢC BAN RA VÀ CHẤP HÀNH TRONG VÔ HÌNH.  Rồi những vận hành trong vô vi sẽ hiện ra hữu hình một ngày không xa.
 

Xin bấm Vào Trang Để Nghe Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ Diễn Ngâm


quoc-khach-dai-dao
QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO

Anh em cùng đến BỬU TÒA Chương [GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG]
HIỆP TUYỂN THÁNH NGÔN đặng rõ tường
QUỐC KHÁCH ĐẠO THẦY [THƯỢNG ĐẾ] chung gốc cội
Một nhà ĐẠI ĐẠO một THIÊN TRƯỜNG.

mo-cua-hoi-long-hoa
MỞ CỬA HỘI LONG HOA

Lịnh THẦY [TRỜI] MỞ CỬA HỘI LONG HOA
Mấy nhánh xưa nay [lịnh] hiệp BỬU TÒA
Chung một CAO ĐÀI không có lõi [chưa hợp nhứt]
THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI một TÂM TA [ý THẦY].
 
thien-bon-buu-toa 
THIÊN BỔN BỬU TÒA

THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI điểm Long Hoa
BỔN ĐẠO khắp nơi [lịnh] hiệp một nhà
Son sắc vẹn lòng TU TÁNH [LUYỆN] MẠNG
BỬU TÒA liền nhánh một THÂN TA. [thân thể của Chúa Cha Huyền Khung Cao Cả]


hiep-thien-huynh-dao
HIỆP THIÊN HUỲNH ĐẠO

Chưởng Quản Càn Khôn điển NGỌC HOÀNG
HIỆP THIÊN HUỲNH ĐẠO CHIẾU MINH QUANG
Bửu Sơn Hòa Hảo Cao Đài GIÁO
PHÁP hội LONG HOA đủ phẩm hàng.

giao-truong-vo-tru  
GIÁO TRƯỜNG VÕ TRỤ

Một bầu Thái Cực điển ÂM DƯƠNG
Hiệp Nhất Càn Khôn tại GIÁO TRƯỜNG
Vạn Trạng Thiên Cầu đồng VÕ TRỤ
Một THẦY [TRỜI] một ĐẠO một MINH VƯƠNG.
 
thien-khai-huynh-dao
THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO

NGÔ đồng không lõi trao THIÊN QUỐC [trao tay Đức Ngài]
RUỘT CỨNG CAO GIÀ cũng ĐẠO TA [ĐẠO THẦY]
Sấm Giảng Trung Giang TIỀN với HẬU
Thiên Khai Huỳnh Đạo tại KỲ HOA.
 
ho-phap-cao-dai   
HỘ PHÁP CAO ĐÀI

Lành thay! [Ta là] Chưởng Quản [Nhị] Hữu Hình Đài
GIÁO CHỦ CAO ĐÀI buổi ĐẠO Khai
HỘ PHÁP VI ĐÀ A Ă Â
Dặn dò BỔN ĐẠO chớ đơn sai.

nhan-dao-long-hoa 
NHÂN ĐẠO LONG HOA

Diêu Trì Kim Mẫu tuyển Nhân Nguyên
Vui cảnh ĐẠO THIÊN gặp Thánh Hiền
Đại Hội Long Hoa liền võ trụ
A Di Đà Phật dưỡng TÂM THIỀN.

an-chung-do-hoaẤn Chứng.


 

 
Đức Chưởng Quản Thiên Hộ của Giáo Hội Thiên Trường, ngài Thiên Long Kỳ Vân, vừa thực hiện xong TRẬN PHÁP theo THIÊN LỊNH và đã gởi ĐỒ HỌA đến Đức Ngài vào ngày 22 tháng 1 năm 2022 lúc 18:19 P.M. US., để ấn chứng và để chia sẻ với các hiền đạo trên khắp thế giới. Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng
giải thích ý nghĩa TRẬN PHÁP TRÊN ĐỒ HỌA và gởi đến Đức Ngài ngày 23 tháng 1 năm 2022 lúc 2:40 A.M. US., để  cho các hiền đạo tường lãm.

Bấm Vào Thanh Để Nghe
 

phuongvu-12-hoa-giap
12 HOA GIÁP

Giáp điển Âm Dương đặng ĐẠI ĐỒNG
Hoa Thiên lượng tử cổng HUYỀN KHÔNG
Hai chiều Thái Cực LONG VÂN họa
MƯỜI TÁM HÙNG VƯƠNG HÓA LẠC RỒNG.
 

phuongvu-buu-do-thien-quoc
BỬU ĐỒ THIÊN QUỐC

Bửu Pháp LONG HOA giáp PHẬT THIÊN
Đồ Thơ THIÊN MẪU điển SƠN LIÊN
THIÊN HOA giáng thể HUYỀN KHUNG diện
QUỐC TỔ HỒNG BÀNG Nhân Địa Thiên.
 

phuongvu-chanh-dao-cao-dai
CHÁNH ĐẠO CAO ĐÀI

Chánh Pháp PHẬT VƯƠNG sáng ĐẠI HỒN
ĐẠO THẦY phổ hóa BỔN KHÔNG Môn
CAO TIÊN NGÔ CHIẾU MINH THIÊN NHÃN
Đài Bát Quái ĐỒNG áng Đạo Tiên.

phuongvu-chi-dai-huyen-thien
CHÍ ĐẠI HUYỀN THIÊN

Chí Đức CAO TIÊN bản Đạo Kỳ
Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi
HUYỀN THIÊN ĐẠI ĐẾ Vô Vi ký
Không Tánh Không Tâm Không Pháp Trì.

phuongvu-mat-chieu-gia-lam
MẬT CHIẾU GIÀ LAM

Mật điển HUYỀN KHÔNG Thất Bửu truyền
CHIẾU MINH PHÁP ĐẠO kiến THIÊN TIÊN
Già CAO ruột cứng mời CÔNG TẮC
Lam PHẠM VI ĐÀ Phật Thánh Tiên.

phuongvu-buu-son-ky-phap
BỬU SƠN KỲ PHÁP

Bửu Ngọc Minh Quân THIÊN PHẬT THẦY
Sơn Liên TAM GIÁO HỘI ĐỒNG xoay
Kỳ Ba KHAI GIÁO VÔ VI điển
PHÁP PHẬT THIÊN TRƯỜNG ký điểm THẦY.

phuongvu-thap-bat-quoc-ky 
THẬP BÁT QUỐC KỲ

Thập Nhị [Đại] Thiên Tôn giáng thế trần
BÁT TIÊN vận chuyển Hội Long Vân
QUỐC THIÊN Khai ĐẠO Long Hoa Hội
Kỳ PHÁP Vô Vi Đạo TÂN DÂN.

phuongvu-khong-mon-tran-phap
KHÔNG MÔN TRẬN PHÁP

Không giới hạn TÂM tầm ở đâu?
Môn NHÂN HẠNH NGÃ ngộ nông sâu
TRẬN ĐỒ BÁT QUÁI Châu Linh NẬU
Pháp Phật Thánh Tiên điển ĐỈNH ĐẦU.


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và xin được chia sẻ với tất cả linh căn trên thế giới. Gởi đến Đức Ngài ngày 22 tháng 1 năm 2022 lúc 6:30 AM. UST.
 
sac-chi-hong-huynh-thien-an-tay-phuong
 

SẮC CHỈ HỒNG HUỲNH KHAI THIÊN ẤN TÂY PHƯƠNG

 

Chiếu điển vô vi KHẢO THÔNG TAM CÕI

Sắc phù LINH CHÂU gội nhơn gian

HỒNG QUÂN, THIÊN MẪU Khôn Càn

HUỲNH LONG ĐẠI TÁT, các hàng âm dương

Khai môn trận PHẬT VƯƠNG DI LẠC

Thiên địa nhân THẬP BÁT QUY HỒI

Ấn THẦY điển MẪU đồng ngôi

Tây Phương [California] TAM THẬP LỤC [THÁNH] ngồi Tân Dân

QUỐC KHÁCH [ĐẠI] ĐẠO THẬP TAM THẤT ĐẠI

PHỔ ĐÀ SƠN NAM HẢI QUAN ÂM

THIÊN BÌNH TÂN QUỐC nhơn tâm

HUYỀN KHÔNG ĐẠI ĐẠO chơn tâm lượng từ

LONG HOA HỘI chơn như VÔ THỦY

ĐẠI LA THIÊN ấn ký VÔ CHUNG

Nam Thiên Lực Lịnh Cửu Trùng

THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI HUYỀN KHUNG ÁNG ĐÀI.
 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe THIÊN ẤN TÂY PHƯƠNG
 
thien-an-tay-phuong-p1
thien-an-tay-phuong-p2
thien-an-tay-phuong-p3
thien-an-tay-phuong-p4
Nếu chư hiền có nhu cầu muốn biết Thiên Ấn trên có ý nghĩa như thế nào xin vào đường link này để xem: https://www.onglaidoky3.com/p317a250/sac-an-chieu-cua-giao-hoi

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, xin chia sẻ  thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng với tất cả đạo hữu trên thế giới. Gởi đến Đức Ngài ngày 19 tháng 1 năm 2022 lúc 16:42 PM. UST.

Bấm Vào Thanh Để Nghe

xuat-thien-thien-dao-p1
xuat-thien-thien-dao-p2
xuat-thien-thien-dao-p3
 
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, xin chia sẻ  thông điệp của mình với tất cả đạo hữu trên thế giới. Gởi đến Đức Ngài ngày 15 tháng 1 năm 2022 lúc 10:06 AM. UST.


Xin Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP THÍ


Nhắn gởi cùng ai đặng mấy lời

ĐƯỜNG TU NHƠN ĐẠO CHỚ BUÔNG LƠI

Tâm thanh hạnh mới mời Tiên Thánh

Đạo Thể Phương Nam tánh ngộ thời

Chứng quả Trần Dà nơi Quốc Khách [Đại Đạo]

Du hành quốc nội Bạch Vân nơi

Tiên Thiên Phật Thánh lời chơn chất

Ấn chứng Huyền Cơ Mật Đạo [giữa] đời.

 

Ước tính nghìn năm gặp Đạo Vàng

Gia đàng nội ngoại sáng minh quang

Không gian xoay chuyển hàng linh giác

Hạnh ngộ thời gian chỗ xóm làng

ĐIỂN PHÁP ĐẤT TRỜI ĐANG PHỔ HÓA

Tâm lành nhơn loại [tất] cả [được] linh đan

Công Trình Công Quả Công Phu gạn

Đạo Nhật Thiên Bình giáng thế gian.

 

HÒA THEO ĐIỂN PHÁP VÔ VI

Thiên nhiên hoán chuyển mỗi khi thực hành

Chay kỳ đôi bữa [mỗi ngày] cho thanh

Tu trì Nhơn Đạo hạnh lành nơi nơi

Thường ngày Công Quả hai thời

Công Trình nghiêm luật không rời thiên ni [kích cỡ]

Công Phu tịnh lặng hành trì

Thân tâm trực chỉ trí tri đạo đời

Trẻ già đừng vội buông lơi

Thật tu Nhơn Đạo nghiệp đời chuyển xoay

LÀNG THÔN PHƯỚC ĐẶNG GẶP THẦY

NGHÌN NĂM MỚI ĐẶNG NƠI ĐÂY NAM KỲ

Bửu Sơn chánh đạo vô vi

Thi thơ nội ngoại Hương Kỳ gốc căn.


 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 13 tháng 1 năm 2022 lúc 16:17 PM. UST.


dao-lai-nam-ky 

ĐÁO LAI NAM KỲ

 

Phân vai chỉ rõ tiền tài

LONG VÂN phụng lệnh NGỌC NGÀI mở khai

Trung Đông địa huyệt liên đài

VÀO VAI THỨ CHÍN đáo lai Nam Kỳ

VI VI chấn ải biên thùy

Trở về phụng chỉ huyền vi NGỌC HOÀNG

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO điển sang

QUATAR cửa ngỏ báu vàng MẪU ban

Đợi ngày HUỲNH ĐẠO HIỆP BÀN

Chung tay dựng lại ĐẢO VÀNG TRUNG ĐÔNG.

Quốc Khách Đại Đạo Ấn Ký.

 
thien-long-ky-van-chuong-quan-thien-ho-an 

CHƯỞNG QUẢN THIÊN HỘ - THIÊN LONG KỲ VÂN

 

NGUYỄN LONG VÂN! GIÁO TÒA ẤN SẮC

CHƯỞNG QUẢN THIÊN HỘ PHẬT TÂY AN

Thiên Long Kỳ Lịnh cơ bàn

Vân Đài Pháp Tướng Hồng Bàng Nam Thiên

HÒA TRUNG hiệu SƠN LIÊN điển ký

GIÁO HỘI TRƯỜNG phục vị nguyên lai

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO lập bài

QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO phân vai y hành.

 
thien-hoa-tung-hanh-kinh-chanh-the-quan

THIÊN HOA TÙNG HẠNH - KINH CHÁNH THẾ QUÂN

 

Thiên Hoa Tùng Hạnh Đạo Long Vân

Bửu Pháp PHẬT-THIÊN ấn sắc trần

Chánh Thế Kinh Quân tân giáo phẩm

Tùng Thành Trần tướng đặng huyền năng

TÂY AN PHẬT CỔ Tân Dân điển

Bửu Pháp HỒNG HUỲNH chuyển linh căn

A DI ĐÀ PHẬT tâm an lạc

Sở đắc THIÊN TRƯỜNG hoát ngộ nhân.

 
 


ban-phong-than-the-gioi-1
ban-phong-than-the-gioi-2
ban-phong-than-the-gioi-3
ban-phong-than-the-gioi-4ban-phong-than-the-gioi-5 

BẢN [BỔN] PHONG THẦN THẾ GIỚI

 

Nhìn trần thế gần kề thảm cảnh

Mắt THẦY tôi lạnh ĐỎ khô đau

Than ôi chủng loại ĐỒNG bào

Cây THƯA núi TỊCH tiêu hao dần dà.

 

Điền chỗ trống Ta Bà lộ bóng

Điển HUYỀN THIÊN mở cổng phân vai

Nguyên Nhân đón rước Hiền Tài

LIÊN KỲ SƠN BỬU cứu tai nạn này.

 

Vai tuồng cổ: THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO

Đạo về đây TRUNG KHẢO VĂN THÔNG 

Thứ tư lớp ngũ hòa đồng

THẦY tôi mời gọi GIÁO TÔNG CAO ĐÀI.

 

Vai thứ hai: BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO

BẢN PHONG THẦN khai thảo TRƯỜNG THIÊN

Phân ngôi phân thứ thiên nhiên

GIÁC ĐĂNG CHÁNH MỆNH SƠN LIÊN TRẦN DÀ.

 

Vai thứ ba: BỬU TÒA QUỐC NỘI

Điển đất trời Quy Hội Tinh Hoa

KỲ HƯƠNG SƠN BỬU TÂY AN

Đại Sư xx Chủ Giáo Tòa Thiên Nam.

 

Vai thứ bốn: KIM ANH HƯNG QUỐC

Dựng đỉnh HỒNG THIÊN gốc CALI

MỘC NHƠN CHẤN định HOA KỲ

QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO THIÊN Y DIÊU TRÌ.

 

Vai thứ năm: NGỌC HUYỀN LÀNH điển

Mở Châu Âu, Miến Điện, Tích Lan

Vô vi chuyển hóa la bàn

MƯỜI HAI RỒNG BIỂN nối đàn BỬU SƠN.

 

Vai thứ sáu: THIÊN CHƠN NGỌC KHIẾT

ĐẠI LA THIÊN diễn thuyết Á Châu

THIÊN BAN mới mở bộ đầu

Đông Âu, Nam Mỹ, Úc Châu về chầu.

 

Vai thứ bảy: THẤT TINH HIỆP TUYỂN

NGÔ MINH CHIÊU đạo liễu CAO ĐÀI

HỒNG HUỲNH TAM GIÁO NGUYÊN LAI

Phẩm Văn GIÁO CHỦ, ĐỨC NGÀI DI THIÊN.

 

Vai thứ tám: VÙNG MIỀN BẢY NÚI

Tỉnh Tịnh Biên đến cuối Nhà Bàng

An Giang, Sa Đéc, Hà Giang

Tây Ninh, Minh Hải, Long An, Vũng Tàu.

 

Vai thứ chín: TỨ CHÂU, NGŨ BÁ

ĐẠI BỘ CHÂU, Tát Đỏa Bồ Đề

TỔ SƯ ĐẠT MÃ, LONG TỀ

Trung Đông, La Mã, tân quê HỘI VÀNG

 

Vai thứ mười: Hai hàng THÁI CỰC

ĐẠI LA THIÊN các bực vô vi

Bắc Nam trái đất LIÊN KỲ

QUAN ÂM NAM HẢI MẪU NGHI PHỔ ĐÀ.

 

Mười một vai: TRẦN DÀ ẤN KÝ

Được THIÊN TÔN TẠI VỊ Đông Tây

Phong danh chức sắc đủ đầy

Thiên, Nhân, Địa hội ĐẠO THẦY PHẬT THIÊN [ông Thiên Phật].

 

Vai mười hai: CHƯ HIỀN BỒ TÁT

Thập Bát Đài DI LẠC hiện tâm

TIÊN RỒNG ÂU LẠC Dần Nhâm

Rồi phong chức sắc mới tầm nguyên nhân.

 

Vai mười ba: HOÀN THẦN CHƠN ĐẾ

Đứng Tây Nam thông lệ các năm:

Hai ba [2023], hai bốn [2024], hai lăm [2025]

Về thăm hai sáu [2026] thân tâm du hành.

 

Vai mười bốn: CÁC DANH HÒA HẢO

ĐẠO CAO ĐÀI, BỔN GIÁO BỬU SƠN

Quay quanh Thất Đại Đơn Chơn

TÁI ĐÀN KIM CỔ LIÊN SƠN ĐẤT TRỜI.

 

Vai mười lăm: vô lời vô ngữ

Vùng CỬU LONG hiệp lữ TÂY AN

THANH SƠN ĐẠO ĐIỂN nhơn hoàn

Tại gia cư sĩ xóm làng TU NHÂN.

 

Vai mười sáu: Bắc Âu, Ấn Độ

Pakistan thế chỗ Tây Lan

Châu Âu, Hy Lạp la bàn

Âm Dương THÁNH CHÚA phi thoàn hành tinh.

 

Vai mười bảy: CẬN BÌNH TRUNG QUỐC

Khai chiếu tranh mới MỐC BẮC HÀN

Tham thuyền bờ cõi phân ranh

Cô Lô Bồ Đạt rồi thành Bắc Kinh.

 

Vai mười tám: VIỆT NAM THỐNG LỊNH

TAM GIÁO TÒA xuống ĐỊNH THẾ GIAN

THIÊN TRƯỜNG tam kỷ TÂY AN

Kỳ ba lập bút TAM HOÀN BỬU SƠN.

 

[TAM HOÀN BỬU SƠN: lần thứ ba trở lại Bửu Sơn]

 
 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 11 tháng 1 năm 2022 lúc 02:45 AM. UST.
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

thong-khao-pic-1thong-khao-pic-2thong-khao-pic-3 

THÔNG KHẢO

 

Nhìn cuộc thế hữu hình trống rỗng

Cõi vô hình chuyển động càn khôn

Chí tâm KHÔNG, chỗ đại đồng

THIÊN TRƯỜNG khai trống Lạc Rồng khắp nơi.

 

Đời Thượng Đức đất trời thay mới

Cả tâm thân nhơn loại từng giây

Thật tu cho phải ĐẠO THẦY

LONG HOA ĐẠI HỘI đủ đầy Nguyên Nhân.

 

HUYỀN THIÊN GIÁO bình bằng tất cả

ĐẠO ĐẤT TRỜI định hóa âm dương

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO THIÊN TRƯỜNG

BỬU SƠN PHẬT CỔ dẫn đường tử sinh.

 

Trường quang điển BỬU HUỲNH khế hiệp

Cõi đại đồng CHUYỂN KIẾP đọa đày

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO MẪU THẦY

Linh ĐỒNG chơn TỬ Đông Tây dẫn đường.

 

Hỏi ai biết THƯỢNG KHƯƠNG điển tích?

BẢN PHONG THẦN chuyển dịch từng giây

LONG HOA sàng sãy càng dày

Linh căn tại thế có hay không nào?

 

Về bến giác NGÔ đồng không lõi

Ngộ Tam Thanh CHIẾU gội MINH đây

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO kỳ này

VÔ VI trực tiếp MẪU THẦY cầm tay.

 

Thường hằng sống tịnh chay chơn chất

Thật tu nhanh gặp Phật Thánh Tiên

A DI ĐÀ PHẬT hiện tiền

CAO ĐÀI TÁI LẠI NHÂN HIỀN LONG HOA.

 

MẸ với CHA ta bà thế giái

Điển MẪU THẦY huyền khải kỳ ba

Quang Âm pháp mới TRẦN DÀ

THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI TA BÀ ĐÔNG TÂY.

 

TÂN thể giáo PHẬT THẦY SƠN BỬU

ĐẠI SƯ bình chủ khảo KỲ HƯƠNG

THIÊN NHÂN PHẬT HỘI THIÊN TRƯỜNG

QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO DẪN ĐƯỜNG LONG HOA.

 

Đà hiểu thấu KỲ HOA chấp bút

Vùng vô vi giục thúc PHẬT-THIÊN

Chấp KHÔNG tịch lặng liễu thiền

Khai thông cửu khiếu các miền càn khôn.

 

Nay, THÔNG KHẢO, bản môn nội ngoại

Khải một bài Thị Giả trí tri

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO VÔ VI

HỒNG HUỲNH ẤN KÝ LIÊN KỲ ĐẠO THIÊN.

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 9 tháng 1 năm 2022 lúc 03:12 AM. UST.


khai-tran-long-hoa-pic-1khai-tran-long-hoa-pic-2khai-tran-long-hoa-pic-3


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 6 tháng 1 năm 2022 lúc 16:35 PM. UST.


CHIẾU SẮC GIÀ LAM CỔ PHẬT

[Già Lam Cổ Phật = được biết với tôn danh khác là Hiệp Thiên Đế Quân hoặc Quan Thánh Đế Quân.]
 

RA CHIẾU SẮC: Nữ nam tu gấp

Đấng Huyền Vi Chưởng Bậc Giáo Tòa

Xuống miền Lục Tỉnh đã qua

Luận công tu tập, TRẦN DÀ CHẤM THI.

 

[TRẦN DÀ = Tên mã hóa của tập thể Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội.]

 

HIỀN NHÂN MỚI: Hóa vì sanh chúng

ĐẠO VÔ VI: Lục ngoạt liên cung

DI ĐÀ  [PHẬT TỔ] , A Ă Â [THƯỢNG ĐẾ] cùng

Hòa Trung Thế Giới Đạo chung Lạc Rồng.

 

ĐÀI TAM GIÁO: Huỳnh Hồng dựng lập

ĐÓN ĐẠI ĐỒNG: Tam Thập Lục Thiên [36 vị Thánh]

Nhân, Sư Vải, [Ông] Đạo Tân biên [ghi chép vào sổ bộ]

Tây An kim [hiện nay] cổ [trước kia] về miền Lục Châu [Lục Tỉnh xưa].

ĐẠI ĐẠO QUỐC KHÁCH mầu lý nghĩa

Giác ngộ Dần trao tỉa tâm thân

Mắt Thần Thầy thấy Hồng Ân

NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ cầm cân thước lời.


[ĐẠI ĐẠO QUỐC KHÁCH = ý nói nền Đại Đạo gốc từ VN được khai mở ở hải ngoại. Bốn chữ Quốc Khách Đại Đạo đã được "Đại Sư Vô Hình của Bửu Sơn" huyền khải
khoảng 50 năm trước và bảo đặt 4 chữ này trên bàn thờ Bửu Sơn Kỳ Hương từ đó đến giờ, nay đã ứng hiện. Giáo Hội Thiên Trường khai mở tại Phương Tây (California, Hoa Kỳ) theo xếp đặt của Thiên Thượng chính là để thiết lập nền Quốc Khách Đại Đạo.]   
 

ĐÔNG TÂY LỘ: Sớm mơi đạo dược

LỘC PHƯỚC DẦY: An hưởng nhiệm mầu

Hoa sen năm nhánh gom thâu

Về chung TAM GIÁO một bầu BỬU SƠN.


[HOA SEN NĂM NHÁNH = ý nói 5 vị là Phật Thầy Tây An, Phật Trùm, Phật Bổn Sư, Sư Vải Bán Khoai, và Đức Huỳnh Giáo Chủ. GOM THÂU ... MỘT BẦU BỬU SƠN = ý nói 5 nhánh đạo của các vị này phải hiệp một, "một bầu Bửu Sơn", và quy về Tam Giáo, chung với các mối đạo khác.]

 

LONG HOA HỘI: Lập rồi Tân Sửu

ĐÌNH LONG VÂN: SƠN BỬU KỲ HƯƠNG

[Các] Chơn Nhơn [hãy] quy hội THIÊN TRƯỜNG

Nam Thiên bổn đạo TÒA CHƯƠNG tại trần.

 
[QUY HỘI THIÊN TRƯỜNG NAM THIÊN BỔN ĐẠO TÒA CHƯƠNG TẠI TRẦN = Hảy quy hội về Thiên Trường Tòa Chương có mặt tại trần (tại Nam Cali), là bổn gốc của Đạo Nam Thiên (Đạo Việt)]

Định phân chuyển Tiên Nhân Thánh Phật

Hội điển Thiên TAM THẬP LỤC NHÂN

Năm này THẦY [THƯỢNG ĐẾ] định tám phần

Năm sau THẦY [THƯỢNG ĐẾ] định hai phần thế gian.

 

Cơ ngẫu lý Tây Đàng hư ảo

ĐẠO VÔ VI cảnh báo khắp nơi

Thầy KIM SƠN PHẬT gọi mời

Ngày Mười tháng Bảy ĐẠO TRỜI về Nam.

 

NĂM HAI CHÍN [2029]: THẬP TAM, NGŨ BÁ

MƯỜI THÁNG BA: Kỉnh giá VUA HÙNG

Lập đàn sớ phướn nghinh cung

NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ xuống vùng Long Châu.

 

CƠ ĐÀN: MẪU THẦY thâu ngũ khí

Cả TAM THIÊN phải bị sinh linh

Trống chiêng đồ thán thình lình

NGỰA HỒNG xuất hiện [Bính Ngọ 2026] BỬU HUỲNH hiện thân.

 

Năm Ông Đạo xa gần chèo chấn

Cửa Nam Thiên Ngọc Ấn THẦY trao

LIÊN KỲ HẢI HỘI cùng vào

Tiên Rồng Âu Lạc Thiên Bào Tâm Môn.

 

Đến CALI THIÊN TRƯỜNG khoa bổn

GIÁO BỬU SƠN ngộ đốn ĐÀI CAO

Khuyến trong nhơn loại đồng bào

Thực hành điểm chính THIÊN TRAO SÁCH TRỜI.

 

Đồng hiệp cảnh về nơi linh giác

Cái ngộ “không” khó đạt, [được thì] đạo cao

Những mong giác ngộ phần nào

Cùng về PHÁP BẢO nương vào VÔ VI.

 

Đồng một thể THIÊN ni TAM GIÁO

ĐẠO TRỜI khai [thị] PHẬT [Pháp] giáo [khắp] càn khôn

Tâm thông TAM GIỚI KHÔNG MÔN

Khuyên DÂN THÁNH ĐỨC quy TÔN bảo tồn.Trích dẫn Sấm Giảng Trung Giang, Đinh Mùi 1967, Hội Thánh Nhị Giang, Tòa Thánh Bửu Sơn, Thiên Cấm Sơn, Tri Tôn.

 

SẤM động Đông Nam Á khởi kỳ

GIẢNG truyền Huỳnh Đạo hộ cơ nguy

TRUNG Sơn Vương Phật Phong Thần định

GIANG Bảo Quân Sư thế thành qui

TÂN tạo kim đầu danh khuyết tịch

NIÊN y bạch quỷ thứ cao phi

ĐỊNH mồ Tiên Phật hiền nhơn trạch

VỊ quy tam hà định khốn nguy.

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 2 tháng 1 năm 2022 lúc 16:47 P.M. US.


Sấm Thiên Tam Giáo

Giảng Khai Giáo Lý

Trung Huỳnh Long Ngọc

Giang Đạo Hoa Thiên.

 

[Đọc cột dọc từ trái sang phải là: Sấm Giảng Trung Giang, Thiên Khai Huỳnh Đạo, Tam Giáo Long Hoa, Giáo Lý Ngọc Thiên.]

 

Tân Bình Thiên Quốc mở cửa a [A]

Niên luật định tối cao chỉnh á [Ă]

Định hậu tiền quy nhất sách ớ [Â]

Vị chúng sanh gấp niệm Phật đa.

 

[Đọc cột dọc từ trái qua phải là: Tân Niên Định Luật, Bình Luật Hậu Chúng, Thiên Định Tiền Sanh, Quốc Mở Cửa Tối Cao Chỉnh Quy Nhất Sách, Gấp Niệm Phật. A Ă Â đa. 

A Ă Â là cách xưng danh của Thượng Đế lúc mới bắt đầu giáng cơ dạy đạo cho các môn đệ đầu tiên của Cao Đài. Sau mới xưng danh là Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Và cuối cùng như chúng ta đã biết Cao Đài Tiên Ông chính là Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, cũng là Huyền Thiên Thượng Đế, là Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng, là Đức Chí Tôn, là Đức Chúa Trời, là Đấng Sáng Thế Chủ, là Đấng Tạo Hóa Thiên ... nói theo ngôn ngữ cua các tôn giáo Đông và Tây.]

 
 

Tám bài tứ cú dưới đây họa lại đoạn thơ trong Sấm Giảng Trung Giang 1967 để làm rõ thực nghĩa "thiên cơ".

 

Sấm động Đông Nam Á khởi kỳ

THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI mở lần ni

Tam Nguyên khai đạo THẦY đồng ý

Giáo chuyển hành tinh ký một kỳ.

 

Giáng truyền HUỲNH ĐẠO hộ cơ nguy

Khai cửa HUYỀN THIÊN ấn bửu kỳ

Giáo đạo Nam Phương vì thế giái

Lý Thiên Đình định cả vô vi.

 

TRUNG SƠN VƯƠNG PHẬT Phong Thần định

HUỲNH ĐẾ Long Hoa BẠCH NGỌC KINH

Long huyệt lộ đàng [Thiên] [Bình] Tân Quốc mở

Ngọc Môn DI LẠC chuyển châu linh.

 

GIANG BẢO QUÂN SƯ thế thành quy

ĐẠO HUỲNH mở cửa thành quy Thánh

Hoa [Đại] chỉ dẫn đàng chánh Tam Thanh

Thiên nhân địa hội đồng nhất cảnh.

 

TÂN tạo kim đầu danh khuyết tịch

BÌNH THIÊN QUỐC mở cửa Ngọc Kinh

A [A] DI ĐÀ PHẬT diệu linh

CAO ĐÀI trở lại Chiếu Minh toàn cầu.

 

[Chữ DANH gồm bộ KHẨU + chữ TỊCH.  Chữ DANH 名 tên mà khuyết chữ TỊCH 夕 bóng tối thì còn lại chữ KHẨU miệng.  Chữ KIM 金 vàng đứng đầu và chữ KHẨU miệng đứng sau thành chữ kép KIM KHẨU.  Hai câu “Tân tạo kim đầu danh khuyết tịch, Bình Thiên Quốc mở cửa Ngọc Kinh” có thể viết lại là “Tạo kim khẩu Tân Bình Thiên Quốc mở cửa Bạch Ngọc Kinh".  Ngoài ra "khuyết tịch ” có nghĩa là vắng mặt. 

Cao Đài trở lại là nói Ông Cao Đài Tiên Ông, tức Huyền Khung/Huyền Thiên Thượng Đế trở lại lần ba, như đã mặc khải NHIỀU LẦN từ thập niên 1930 cho tới nay, để "khai giáo" phổ độ toàn cầu.]

   

Niên y bạch quỷ thứ cao phi

Luật định tối cao chỉnh ngũ kỳ

Á [Ă] Đức Mã [Hồi] Qui vào cửa Thánh

Tiên Rồng Âu Lạc cảnh Diêu Trì.

 

[Cụm chữ "Á Đức Mã Quy" thực ra là "Đức Mã Á Hồi Qui".  Á Mã tức là nói chữ nào mà cận nghĩa với chữ Mã.  Chữ Ngựa và chữ Ngọ cận nghĩa với chữ Mã. Chữ Ngọ thì gồm có phía trên là chữ NHÂN nằm 𠂉 và phía dưới là chữ THẬP (chữ nhân gồm 3 dạng là Nhân đứng, Nhân đi và Nhân nằm).  Do đó, cụm chữ ĐỨC MÃ Á HỒI QUI có nghĩa là ĐỨC NHÂN THẬP HỒI QUI. Hồi qui = có nghĩa là trở về đất Việt.  Sấm Trạng Trình cũng có nói: "Có Thầy Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh."  THẦY NHÂN THẬP là ai mà tả hữu phù trì cây cỏ cũng thành binh?  THẦY NHÂN THẬP là hình ảnh Đức Chúa Jesus trên Thập Tự Giá.  Nói THẦY NHÂN THẬP tức ý nói ĐỨC CHÚA NGÔI HAI.  Đức Chúa Jesus là Ngôi Hai của Phương Tây hai ngàn năm trước.  Đức Ngô Minh Chiêu Giáo Chủ Cao Đài là Ngôi Hai Trào Một của Phương Đông (đã quy thiên 1932). Đức Võ Văn Phẩm Giáo Chủ Cao Đài Bến Tre là Ngôi Hai Trào Hai (đã quy thiên 1940). Ngôi Hai Trào Ba đương nhiệm trong thời hiện tại.  THIÊN BÌNH TÂN QUỐC / TÂN BÌNH THIÊN QUỐC / THIÊN QUỐC chính là tôn danh mà các chư vị Thiên Thượng sử dụng để ám chỉ NGÔI HAI TRÀO TAM, tức Đức Ngài Hoàng Nhị Thiên/Hoàng Di Thiên của Giáo Hội Thiên Trường.]  

 
Định Mồ [Mậu] Tiên Phật hiền nhơn trạch [đất]

Hậu [Giang] Tiền [Giang] quy nhất SÁCH TRỜI khai

Ớ [Â] đặng xưng danh NGÀI giáo đạo

Ông THẦY Giáo Chủ ĐẠO CAO ĐÀI.

 

["Định Mồ Tiên Phật Hiền Nhơn trạch" = ý nói: Đã định TRUNG ƯƠNG MỒ KỶ của Miền Nam Việt Nam là vùng đất của Tiên Phật và Người Hiền.]

 

Vị quy tam hà định khốn nguy

Chúng sanh gấp niệm PHẬT A DI

QUAN ÂM, SƯ TỔ BỒ ĐỀ vị

Đại Tát Ma Ha Tát Liên Kỳ.

 

[Quy Tam Hà = là quy Tiền Giang, Hậu Giang, và Hà Giang. Ý nói quy Cao Đài Tiền Giang, Cao Đài Hậu Giang và Cao Đài Hà Giang.]

 
phap-am-49-1 phap-am-49-2[Trích Pháp Âm 2019-49. Đàn Giờ Mão, ngày 21 tháng 7 năm Kỷ Hợi, Đàn tràng Nam Thành. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền ứng khẩu lưu xuất thánh giáo.]
 
 
 

Đàn cơ ngày 15 tháng 5 năm Đinh Sửu 1997, đạo tràng Quyền Pháp, Âu Châu. Trích dẫn từ website tư liệu của Quyền Pháp.

 

Long Hoa Đại Hội sắp kề chân
Bớ chúng sanh mau tỉnh mộng trần
Nhanh chân tách bến qua bờ giác
Để kịp khoa tràng kẻo trễ chân.

 

CHÂN TRUYỀN ĐẠI ĐẠO KỂ TỪ ĐÂY
Phổ hóa năm châu cứu nạn này
Cơ cuộc diễn bày ra trước mắt
Không ai thoát khỏi trận cuồng xoay.

 

Xoay chuyển Càn Khôn tái lập đời
Huyền Pháp Kỳ Ba tỏa nơi nơi
CAO ĐÀI DANH HIỆU VANG BA CÕI
THIẾT LẬP ĐỜI TÂN GỐC ĐẠO TRỜI.


["CHÂN TRUYỀN ĐẠI ĐẠO KỂ TỪ ĐÂY = Chân truyền Đại Đạo kể từ thời điểm khai Long Hoa Đại Hội. Huyền Pháp = Giáo Pháp của Huyền Thiên Thượng Đế.  Kỳ ba = là lần thứ ba Thượng Đế trở lại trên đất nước Việt Nam đúng với huyền khải ba lần hóa sanh trên đất nước Việt Nam để dạy đạo, và trong lần thứ ba (kỳ ba) Ngài sẽ đích thân khai giáo như đã từng tiên khải trong cuốn Ngọc Kinh 2 của Thiên Khai Huỳnh Đạo.]

 
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 31 tháng 12 năm 2021 lúc 12:20 A.M. US.

 

ĐẠI HỘI TUYỂN CHỌN NGUYÊN NHÂN

 

Họa 4 Câu Đầu Của Bài Trên:

 

Đại Hội Long Hoa khắp Địa Thiên

Tôn quy tam cõi lịnh ban truyền

Tu nhanh tu tắt Quyền Kinh quyển

Kiến tánh Hồng Huỳnh Giáo Chủ biên.

 

Họa 4 Câu Giữa Của Bài Trên:

 

Tuyển chọn nguyên nhân vào ĐẠI ĐẠO

Hiền tài thế giới Mẫu Thầy xoay

Ban cơ yết lịnh CAO ĐÀI phán

GIÁO HỘI TRƯỜNG THIÊN ẤN SẮC THẦY.

 

Họa 4 Câu Cuối Của Bài Trên:

 

Hữu pháp Ngươn Ba kỳ Phổ Độ

Vô Vi Thượng Đức “pháp Không” nơi

NAM PHƯƠNG GIÁO ĐẠO ĐỒNG TAM CÕI

HẢI HỘI LIÊN KỲ KHẢI LẬP ĐỜI.

dai-hoi-tuyen-chon-nguyen-nhan-p2
Bài thơ sau đây trích dẫn từ quyển Ngọc Kinh 3, trang 39, Thiên Khai Huỳnh Đạo, 1967.  Nội hàm của bài thơ tiên khải về sự kiện trở lại lần ba (kỳ ba) của Thượng Đế để “khai giáo” trong tương lai sau năm 1967.  Xin chú giải thêm là Đức Ngôi Hai trào một Ngô Minh Chiêu đã quy thiên năm 1932 và Đức Ngôi Hai trào hai Võ Văn Phẩm đã quy thiên năm 1940 cho nên hai ngài không thể là đối tượng của bài tiên tri này.  Đối tượng của bài tiên tri này là chỉ vào Đức Ngôi Hai trào ba.

 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

 

NGỌC ẩn Kỳ Sơn, xuất tại Nam
HOÀNG gia xuống thế độ con phàm
THƯỢNG khai cơ Đạo văn thiên định
ĐẾ xuất Nam Bang duyệt phẩm hàm
GIÁO hóa con thơ hành chánh pháp
ĐẠO mầu huấn luyện sắc Già Lam
NAM kỳ Đế Chúa còn im ẩn
PHƯƠNG h­ướng định rồi dạ phải cam.


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 31 tháng 12 năm 2021 lúc 13:39 A.M. US.

DIÊU TRÌ KIM MẪU HIỆP CHỌN NGUYÊN NHÂN

 

DIÊU Cung Huỳnh Đạo Bửu Sơn truyền

TRÌ nguyện hằng thường sống cảnh tiên

KIM Khuyết Ngọc Kinh năm sáu bảy [1967]

MẪU Thầy khai mở cửa Huyền Thiên

HIỆP Tuyển Thánh Ngôn Đài Đạo Thượng

CHỌN lòng son sắc hướng Nam Thiên

NGUYÊN lai tịnh độ đồng khai ngộ

NHÂN loại về ngay chỗ ĐẠO THIÊN.

 Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 28 tháng 12 năm 2021 lúc 10:11 A.M. US.

 

NHỨT NƯƠNG KÍNH TẶNG

NHỨT khí tạo đoan cả địa cầu

NƯƠNG theo Mẹ Cả [Diêu Trì] giáng vài câu

KÍNH dâng Tam Bửu hằng năm vẹn

TẶNG Lễ mừng thần đắc chẳng lâu.

 

Thi họa:

 

HOA LỄ NGHĨA NHÂN

HOA vô ưu nở khắp càn khôn

LỄ đáp Nhứt Nương hoát chữ hồn

NGHĨA đệ [nghĩa thầy trò với] Thiên Bình niên vạn định

NHÂN lành ý hiệp chánh danh môn.


[Nhứt Nương là vị Chưởng Quản của Vườn Ngạn Uyển. Theo tư liệu Cao Đài, Kinh Đệ Nhứt Cửu, Nhứt Nương chịu trách nhiệm tiếp dẫn các chơn hồn mới vừa thoát xác lên tầng trời thứ nhứt. Tôn danh của Nhứt Nương là Ngạn Uyển Chưởng Hồn. Trong vườn Ngạn Uyển mỗi đóa hoa là một chơn hồn. Khi chơn hồn giáng kiếp thì hoa nở, lúc mãn kiếp thì hoa tàn. Pháp khí của Nhứt Nương là Đàn Tỳ Bà. Thế danh Hoàng Thiều Hoa, vị nữ tướng lừng danh của hai Vua Bà, là một hóa thân của Nhứt Nương thời đó.  Theo Tam Giới Toàn Thư, với danh nghĩa là con của Mẹ Kim Mẫu Diêu Trì thì phong danh của Nhứt Nương là Huỳnh Hoa Công Chúa. Theo tư liệu Cao Đài, tôn danh của Nhứt Nương là Huỳnh Hoa Tiên Tử.]
 

NHỊ NƯƠNG KÍNH TẶNG

NHỊ Châu Chơn Võ nhớ cùng không?

NƯƠNG cõi Thiên Cung gởi bóng hồng

KÍNH tặng vài câu mừng bạn cũ

TẶNG người trinh tiết chịu phòng không.

 

Thi họa:

 

CẨM TÚ ĐẠO CẢNH

CẨM TÚ võ văn đặng chữ đồng

Hồng Huỳnh Sơn Bửu cổng Huyền Không

Đôi dòng thiên bút tòng tri kỷ

ĐẠO CẢNH trung trinh vẹn tấm lòng.


[Nhị Nương chính là Tây Vương Mẫu Chưởng Quản Vườn Đào TiênTín ngưỡng nhân gian và tôn giáo đã lầm lộn tôn danh này là của Mẹ Kim Mẫu Diêu Trì. Theo tư liệu Cao Đài, Kinh Đệ Nhị Cửu, Nhị Nương chịu trách nhiệm tiếp dẫn các chơn hồn lên từng trời thứ nhì. Tôn danh của Nhị Nương là Cẩm Tú Tiên Tử. Pháp khí của Nhị Nương là Ngọc Lư.  Nhị Nương có một lần hóa thân trên đất Campuchia với thân phận là Nữ Vương Cambhubhara, phiên âm thành Cẩm Tú hoặc Cẩm Bửu. Theo tư liệu của Giáo Hội Thiên Trường Nhị Nương cũng nhiều lần hóa thân trên đất nước Việt Nam. Hóa thân thời Hùng là Quốc Mẫu Âu Cơ vợ Vua Lạc Long Quân. Hóa thân thời Trần là Thuận Thiên Hoàng Hậu, vợ Vua Trần Thái Tông. Hóa thân hiện nay là Đức Chưởng Thế của Giáo Hội Thiên Trường kiêm Chánh Giáo của Bửu Sơn Huỳnh Đạo, thế danh Thái Kim Anh, phong danh Tây Mẫu Tiên Nương. Nhị Nương còn có những tôn danh khác là Cẩm Phú Tiên Tử, Hồng Hoa Công Chúa, Tây Vương Mẫu, Tây Vương Hậu. Theo Tam Giới Toàn Thư, Nhị Nương còn có phong danh là Hội Yến Đại Tế Tư.]

 

TAM NƯƠNG KÍNH TẶNG

TAM Kỳ khai mở đạo lần ba

NƯƠNG náu ít lâu rõ báu hòa

KÍNH lượng Bề Trên ban đức tánh

TẶNG người tài khí hướng Cao [Đài] Tòa .

 

Thi họa:

 

BỬU QUAN TAM THẾ

BỬU pháp KIM Sơn YẾN hội TU [TU +YẾN = TUYẾN]

QUAN ÂM NAM HẢI PHỔ ĐÀ TỪ

TAM kỳ trở lại cung Thiên Mẫu

THẾ giới nương nhờ Trí, Nhẫn, Nhu.


[
Tam Nương được dân gian miền Trung cung kính xưng tụng là Thiên Mụ.  Tôn danh của Tam Nương là Kim Tuyến Tiên Tử.  Phong danh của Tam Nương là Độ Ách Nương Nương. Pháp khí của Tam Nương là Long Tu Phiến. Tam Nương chịu trách nhiệm tiếp dẫn các chơn hồn lên từng Trời Thanh Thiên tức từng trời thứ ba. Trong câu "Bửu pháp Kim Sơn yến hội tu" thì Tam Nương đã xưng danh Kim Tuyến vì "Tu + Yến" = "Tuyến"  và "Kim Tu Yến" = "Kim Tuyến".]

 

TỨ NƯƠNG KÍNH TẶNG

TỨ đức vẹn toàn mới xưng danh

NƯƠNG hơi nhang khói chỉ điềm lành

KÍNH mừng quý vị ân cần tịnh

TẶNG khách nâu sòng diệt quý danh.

 

Thi họa:

 

TÀI PHÚ TỨ ĐẠO

TÀI cao đối cảnh được danh thơm

PHÚ quý công danh GẤM NGỌC hườm

TỨ cú bảng đề gom bỏ sạch

ĐẠO lành [một chữ] không tánh hạnh danh thơm.


[Tứ Nương chịu trách nhiệm tiếp dẫn các chơn hồn lên tầng trời Huỳnh Thiên là tầng trời thứ tư. Tôn danh của Tứ Nương là Hồng Hà Tiên Tử.  Phong danh của Tứ Nương là Cửu Thiên Giám Khảo.  Pháp khí của Tứ Nương là Kim Bảng. Tứ Nương có hai lần hóa sanh trên đất Việt. Một hóa thân tên là Lê Ngọc Gấm và một hóa thân tên là Đoàn Thị Điểm tức Hồng Hà nữ sĩ, một nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam.  Câu "Tứ đức vẹn toàn mới xưng danh" + câu "Tài cao đối cảnh được danh thơm" ám chỉ tiền thân của Tứ Nương chính là Hồng Hà Nữ Sĩ.  Còn câu "Phú quý công danh gấm ngọc hườm" rõ ràng tiết lộ tiền thân khác của bà là Lê Ngọc Gấm.]

 

NGŨ NƯƠNG KÍNH TẶNG

NGŨ hành vận chuyển đoạt Huyền Thiên

NƯƠNG núi đôi năm khỏe tự nhiên

KÍNH có công tu nay gặp hội

TẶNG người hữu hạnh phục quy nguyên.

 

Thi họa:

 

NGŨ NƯƠNG LIỄU HẠNH

Thập bát trường nguyên Đại Bộ Châu

NGŨ chi phục nhất Đạo Thiên Cầu

NƯƠNG nhành dương LIỄU HẠNH tâm tánh

Bút họa mấy dòng đặng Bửu Châu.


[Ngũ Nương chịu trách nhiệm tiếp dẫn các chơn hồn lên tầng trời Xích Thiên là tầng trời thứ năm. Phong danh của Ngũ Nương là Thượng Thiên Thánh Mẫu. Tôn danh của Ngũ Nương là Liễu Hạnh Tiên Tử. Pháp khí của Ngũ Nương là Như Ý. Theo tư liệu của Giáo Hội Thiên Trường, Ngũ Nương nhiều lần hóa thân trên đất Việt.  Một hóa thân vào thời nhà Trần là Hoa Dung Công Chúa con vua Trần Thái Tông.  Hóa thân hiện nay tên Nguyễn Thị Lành, thiên danh Ngọc Lành (do Đức Ngọc Thanh Tiên Trưởng ban), giáo phẩm Hiệp Thiên Đạo Quân kiêm Hiệp Thiên Huyền Nữ của Giáo Hội Thiên Trường với thiên danh Kim Ngọc Thanh Huyền do Đức Ngài ban.]

 

LỤC NƯƠNG KÍNH TẶNG

LỤC lạc [của Truy Hồn Phướn] khuya [rình] rang cả ngũ châu

NƯƠNG chi vật chất phải u sầu

KÍNH xin tỉnh giấc lo tu sớm

TẶNG quyết cầu ân cỡi ách sầu.

 

Thi họa:

 

THẾ GIỚI DI ĐÀ

THẾ GIỚI vừa tàn buổi chợ hoa

NƯƠNG theo LỤC tự giác DI ĐÀ

THI hòa huyền diệu đề thêm NẶNG [THI + NẶNG = THỊ]

Huệ Lựu Phật Thầy vấn chữ HUÊ.

 


[Lục Nương chịu trách nhiệm tiếp dẫn các chơn hồn lên tầng trời Kim Thiên là tầng trời thứ sáu trong Cửu Trùng Thiên.  Phong danh của Lục Nương là Truy Hồn Sứ Giả.  Pháp khí của Lục Nương là Tiêu Diêu Truy Hồn Phướn. Theo tư liệu của Cao Đài, tôn danh của Lục Nương là Huệ Hoa Tiên Tử.  Lục Nương đã có một lần hóa sanh trên đất Việt tên Hồ Thị Huê.  Một lần hóa thân trên đất Pháp tên Jeanne d'Arc được dân Pháp tôn là Nữ Thánh.  Theo tư liệu của Giáo Hội Thiên Trường, như trong bài này và trong Kinh Cửu Vị Phật Nương Diêu Cung hay là Kinh Liên Hoa Cửu Phẩm Lịnh Bà, thì Lục Nương không phải tên Hồ Thị Huệ như tư liệu của Cao Đài đã ghi mà là Hồ Thị Huê.]

  

THẤT NƯƠNG KÍNH TẶNG

THẤT thế náu thân chớ tưởng lâu

NƯƠNG cùng quý vị chỉ đường cầu

KÍNH đem đến tận bờ [âm] dương liễu [ngộ]

TẶNG nghĩa đài sơn kẻ chực chầu.

 

Thi họa:

 

LỄ VƯƠNG THỊ 

LỄ nghĩa tâm chơn khách đạo đàng

Kinh cầu tam cõi đến Nam Bang

VƯƠNG Tôn Di Lạc hàng linh giác

THỊ hiện Thất Nương đạt bảng vàng.

 


[Thất Nương  chịu trách nhiệm tiếp dẫn các chơn hồn lên tầng trời Hạo Thiên là tầng trời thứ bảy.  Phong danh của Thất Nương là Âm Quang Tiếp Dẫn Đạo Nhơn. Tôn danh của Thất Nương là Lễ Hương Tiên Tử. Pháp khí của Thất Nương là đóa Sen Hồng. Thất Nương đã có một lần hóa sanh trên đất Việt tên là Vương Thị Lễ.]

 

BÁT NƯƠNG KÍNH TẶNG

BÁT vu [cái bình bát] hành khất bửa mơi chiều

NƯƠNG nưỡng mình to giống [như] kẻ [như] thêu

KÍNH đến Tây Phương cầu xá lợi

TẶNG tình đồng đạo phải đồng [lòng] yêu [thương nhau].

 

Thi họa:
 

BÁT NƯƠNG BẠCH LIÊN

Bích nguyệt (trăng tròn như viên ngọc bích) Tây Lầu đợi bấy lâu

NƯƠNG CÔNG BÁT bửu bóng chiều sâu

LIÊN ĐỀ BẠCH HỚN HỒ THU MẪU

Đạo khởi Long Châu khởi phụng cầu.


[NGUYỆT + BẤY LÂU = Nguyệt + Cổ = Hồ.  ĐỀ + HỒ = Đề Hồ. LIÊN + BẠCH + HỚN = Hớn Liên Bạch. THU = Phạm Xuân Thu.  Bát Nương Diêu Trì Cung báo danh là Đề Hồ, Hớn Liên Bạch, Phạm Xuân Thu.

Chữ ĐỀ còn có nghĩa là chiết, gãy nhánh. LIÊN ĐỀ = đóa sen vừa gãy nhánh, ngụ ý nói bà Phạm Xuân Thu vừa mới quy thiên. Chữ HỒ còn chiết tự thành hai chữ Cổ Nguyệt. Như vậy câu thứ 3 có thể viết thành "Liên Đề Bạch Hớn Cổ Nguyệt Thu Mẫu", có nghĩa là "Hớn Liên Bạch [và] Đề Hồ xưa [cũng là] Nguyệt Thu Mẫu".
 
Trong số 42 vị Phật Mẫu của Tây Thiên Vô Cực Cung hộ trì cho Giáo Hội Thiên Trường, có một vị tôn danh là THU TIÊU LĂNG NGUYỆT MẪU.  "Thu Tiêu Lăng Nguyệt" có nghĩa là "trăng cao vời vợi trên đỉnh trời đêm thu".  Nhìn lại thi bài, rõ ràng chữ BÍCH NGUYỆT và TÂY LẦU trong câu đầu của đoạn sau đã ám chỉ "Nguyệt của Tây Cung". Cụm chữ BÓNG CHIỀU SÂU ám chỉ chữ LĂNG (vì người nhìn lên thì thấy trăng cao vời vợi trên đỉnh trời còn trăng nhìn xuống người thì trăng phủ bóng chiều sâu).  Còn chữ TIÊU (đêm) thì tự động thêm vào vì trăng chỉ mọc ban đêm.  Như vậy có đủ yếu tố để kết luận rằng BÁT NƯƠNG DIÊU CUNG đã tiết lộ cho biết bà cũng chính là THU TIÊU LĂNG NGUYỆT MẪU của TÂY THIÊN VÔ CỰC CUNG.  Chúng ta cần ghi nhận để làm tư liệu của GHTT.

 

Bát Nương chịu trách nhiệm tiếp dẫn các chơn hồn lên tầng trời Phi Tưởng Thiên là tầng trời thứ tám. Tôn danh của Bát Nương là Bạch Liên Tiên Tử.  Với danh nghĩa là con của Mẹ Kim Mẫu Diêu Trì thì phong danh của Bát Nương là Bạch Liên Hoa Công Chúa. Pháp khí của Bát Nương là Giỏ Hoa Lam.  Theo tư liệu của Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ, Bát Nương có một lần hóa sanh trên đất Trung Hoa thời Tây Hán tên Hớn Liên Bạch và một lần hóa thân trên đất Việt tên Hồ Đề, là một nữ tướng lừng danh của hai Vua Bà. Theo tư liệu của Giáo Hội Thiên Trường thì Bát Nương hóa sinh trên đất Việt rất nhiều lần trong các đời Đinh, Lê, Lý, Trần. Trong thời Lý-Trần hóa thân của bà chính là Nữ Hoàng Lý Chiêu Hoàng và là Chiêu Thánh Hoàng Hậu, vợ đầu của Vua Trần Thái Tông.

Cũng theo tư liệu của Giáo Hội Thiên Trường, trong bài Bát Mẫu Nương Công do Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại đạo tràng St. Louis nhận thông điệp từ Huyền Không Thượng Thiên và gởi đến Đức Ngài vào ngày 20 tháng 9 năm 2020 lúc 11:40 sáng UST,  thì hóa thân gần đây nhất của Bát Nương chính là “Cô Thu” vừa mới mất, căn cứ vào câu “Thu vàng lá úa màu hoa cuối”.  Thế danh đầy đủ của “Cô Thu” là Phạm Xuân Thu, hạ phàm vào ngày 2 tháng 3 năm Kỷ Hợi (1959) và triều thiên vào ngày 4 tháng 4 năm Bính Thân (2016).  Còn rất nhiều bài thánh giáo khác nữa do chính Bát Nương giáng điển xác nhận Xuân Thu chính là hóa thân của bà, thí dụ như trong Pháp Âm 2020_35, giáng đàn vào ngày Phật Đản 15 tháng 4 năm Canh Tí giờ Mão, hoặc trong Pháp Âm 2020_36, giáng đàn vào ngày 19 tháng 4 năm Canh Tí giờ Mão, hoặc trong Pháp Âm_120, giáng đàn vào ngày 19 tháng 12 năm Đinh Dậu giờ Mão, hoặc ngay trong bài này.  Bát Nương còn có những tôn danh khác là Phổ Lạc Thiện Sư và Bát Nương Di Hoa Kim Hải.]

 

CỬU NƯƠNG KÍNH TẶNG

CỬU Thiên mở cửa rước người hiền

NƯƠNG chí dắt dìu khách hữu duyên

KÍNH lập công to quy cựu vị

TẶNG tiền phát khởi lập Càn Nguyên.

 

Thi họa:

 

CỬU VỊ THỂ NGUYÊN

CỬU THIÊN HUYỀN NỮ gặp Cao Đài

THỊ KHIẾT NGỌC Hoàng VẠN khách lai

VỊ THỂ Nương Công Ngài khai trống

LẬP NGUYÊN nhân mới lãnh tiền tài.


[Bốn chữ "Lập Vị Thể Nguyên" và chữ "Ngài" trong hai câu cuối là chỉ vào Đức Ngài tức Đức Thể Nguyên của Giáo Hội Thiên Trường. Và Điện Thể Nguyên của Giáo Hội Thiên Trường đại diện dưới thế cho Thể Nguyên của Đức Huyền Khung Thánh Chúa Cao Cả.

Cửu Nương chịu trách nhiệm tiếp dẫn các chơn hồn lên tầng trời Tạo Hóa Sanh Thiên là tầng Trời thứ chín. Phong danh của Cửu Nương là Diêu Trì Cung Sứ Giả. Tôn danh của Cửu Nương là Ngọc Vạn Tiên Tử.  Pháp khí của Cửu Nương là Ngọc Tiêu.  Theo tư liệu của Giáo Hội Thiên Trường, trong bài Cửu Mẫu Nương Công, do Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại đạo tràng St.Louis tiếp điển ngày 22 tháng 9 năm 2020 và gởi thông điệp đến Đức Ngài lúc 15:16 giờ US, Cửu Nương tiết lộ cho biết mình đã nhiều lần giáng trần trên đất Việt trong các triều Đinh, Lê, Lý, Trần và có một kiếp là vợ của Lịnh Công Mạc Kính Cửu ở Hà Tiên (tức bà Bùi Thị Lam, người huyện Đồng Môn, Biên Hòa?).

Trong bài Cửu Vị Thể Nguyên này với câu "Cửu Thiên Huyền Nữ gặp Cao Đài" cũng như trong bài Cửu Mẫu Nương Công với câu “Cửu Thiên Huyền Nữ chào Minh Giáo”, thì rõ ràng Cửu Nương xác nhận bà chính là Cửu Thiên Huyền Nữ mà tín ngưỡng nhân gian và tôn giáo lầm lộn tôn danh này là của Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu

Theo tư liệu của Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ, Cửu Nương có một lần hóa sanh trên đất Việt tên là Cao Thị Khiết, sanh ngày 16 tháng Giêng năm Bính Thân (1895) tại Thị Xã Bạc Liêu, con của Ông Đốc Phủ Cao Minh Thạnh và Bà Tào thị Phu Nhân, triều thiên ngày 27 tháng Năm năm Canh Thân (1920) lúc mới 25 tuổi. Một lần khác bà là Công Chúa Ngọc Vạn, con của Chúa Nguyễn Hy Tông, được gã cho Vua Chey Chetta II trở thành Hoàng Hậu của nước Cao Miên. Tư liệu của Giáo Hội Thiên Trường cũng xác nhận như vậy.]Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 29 tháng 12 năm 2021 lúc 03:45 A.M. US.
 

DIÊU TRÌ KIM MẪU TẶNG

Kim tuyền [ròng một màu vàng] Đế Khuyết vịnh càn khôn

Chấn võ [trụ] khí nguyên giả [Ta] Đại Hồn

Mẫu quyển [vòng tròn] hư không huyền giới định

Cao Đài chơn tột [Cao Đài vô thượng] giác VÔ [VI] môn

Tiêu diêu [tiêu dao] la quán Hà Đồ xứ

Liễu lộ Đại Thiên Diệu Lạc Tôn [Diệu Lạc Tôn Phật]

Xuất khẩu VÔ VI [Thiên Bình] Tân Quốc chí

Linh trì cung Mẫu địa danh môn.


[Câu "Cao Đài Chơn Tột Giác Vô Môn" = có ý nói "là Đấng Cao Đài Vô Thượng Giác nơi cửa Đạo Vô Vi".

La Quán = ý nói nhân vật La Quán Trung người viết cuốn truyện Tam Quốc Chí. La Quán Trung còn có danh là biệt hiệu là Hồ Hải Tản Nhân. Hai chữ Tản Nhân có nghĩa là "người không dùng cho đời".  Hà Đồ xứ = có nghĩa là xứ Hà có cái Bát Quái Đồ (cơ quan linh hiển Bát Quái Đồ Thiên ở Hà Tiên).  Do đó toàn câu "Tiêu Diêu La Quán Hà Đồ Xứ" = có hàm nghĩa "là người xuất thế tiêu diêu hồ hải nơi xứ Hà có cái Bát Quái Đồ". 

Liễu = rốt ráo. Lộ = phơi bày ra. Đại Thiên = Ông Thiên Lớn Nhất = Thượng Đế.  Câu "Liễu Lộ Đại Thiên Diệu Lạc Tôn" = có hàm ý là "cuối cùng rồi cũng phơi bày ra Diệu Lạc Tôn Phật chính là
Ông Thiên Lớn Nhất".]

 
 
CHÚ GIẢI CÁCH KHOÁN CHỮ CỦA BÀI NÀY:

Vòng 1:
Cụm chữ xanh dương trong bài khoán danh xưng "Đại La Thiên Tôn. Cụm chữ màu đỏ trong bài khoán danh xưng "Huyền Không Thượng Đế". Cụm chữ màu tím xưng danh "Cao Đài Vô Vi".  Hiệp các cụm chữ này lại thành  danh xưng "Huyền Không Thượng Đế Cao Đài Vô Vi Đại La Thiên Tôn".

Kim tuyền [THƯỢNG] ĐẾ Khuyết vịnh càn khôn

Chấn võ khí nguyên giả Đại Hồn

Mẫu quyển hư KHÔNG HUYỀN giới định

CAO ĐÀI chơn tột giác VÔ [VI] môn

Tiêu diêu LA quán Hà Đồ xứ

Liễu lộ ĐẠI THIÊN Diệu Lạc TÔN

Xuất khẩu VÔ VI Tân Quốc chí

Linh trì cung Mẫu địa danh môn.


 

Vòng 2: 
Quyển = vòng tròn. Chơn Tột Vô = Vô Thượng, Vô Cực.  Cụm chữ màu xanh dương "Hư Không Giới Chơn Tột Vô" = hàm nghĩa "Vô Thượng Hư Không Giới". Cụm chữ màu đỏ là danh xưng "Kim Mẫu Diêu Trì".  Ghép chung là danh xưng "Vô Thượng Hư Không Giới Diêu Trì Kim Mẫu". Cụm chữ màu xanh dương "Quyển Hư Không Giới" còn có ý nghĩa là "vòng tròn hư không giới" = biểu tượng "vô cực".  Cụm chữ màu xanh dương "chơn tột vô" = "vô cực" . Cụm chữ màu nâu là danh xưng "Đại Thiên Tôn". Ghép chung là "Vô Cực Đại Thiên Tôn".  Ghép chung hết tất cả lại với nhau thì sẽ là danh xưng "Vô Thượng Hư Không Giới Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Thiên Tôn".

KIM tuyền Đế khuyết vịnh càn khôn

Chấn võ khí nguyên giả Đại Hồn

MẪU QUYỂN HƯ KHÔNG huyền GIỚI định

Cao Đài CHƠN TỘT giác môn

Tiêu DIÊU la quán Hà Đồ xứ

Liễu lộ ĐẠI THIÊN Diệu Lạc TÔN

Xuất khẩu VÔ VI Tân Quốc chí

Linh TRÌ cung Mẫu địa danh môn.

 

 

 

Vòng 3: 
Chữ đỏ trong bài ẩn tên "Huỳnh Kim Khuyết" (cái cổng màu vàng ròng) nơi Bạch Ngọc Kinh. Chữ xanh dương trong bài ẩn tên "Điện Linh Tiêu" nơi Bạch Ngọc Kinh.

KIM tuyền Đế KHUYẾT vịnh càn khôn

Chấn võ khí nguyên giả Đại Hồn

Mẫu quyển hư không huyền giới định

Cao Đài chơn tột giác VÔ môn

TIÊU diêu la quán Hà Đồ xứ

Liễu lộ Đại Thiên Diệu Lạc Tôn

Xuất khẩu VÔ VI Tân Quốc chí

LINH trì cung Mẫu địa danh môn.


 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5483)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4944)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5810)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 5043)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6656)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6971)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5849)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7254)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6112)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 7013)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9532)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5443)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5921)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4438)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6989)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8900)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10297)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6167)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7891)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6044)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6795)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7539)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10107)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6874)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7590)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7353)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8727)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7819)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7395)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8519)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8808)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8879)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9945)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10686)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9686)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6323)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9541)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11500)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12771)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13075)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13151)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 13027)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.