03 Tháng Sáu 2021(Xem: 19332)
GỒM KINH NHẬT TỤNG, KINH CHO NHỮNG NGÀY ĐẠI LỄ, KINH LẬP ĐÀN CẦU CHƯ THIÊN TÔN GIÁNG ĐIỂN, KINH TỌA THIỀN. CÙNG CÁC GIÁO QUY VÀ ĐẠO TỪ.
10 Tháng Năm 2021(Xem: 1245)
Huyền Không Thiên Thượng ban Long Hoa Kinh vào ngày 15 tháng 8 năm Canh Tí (ngày 01 tháng 10 năm 2020).
10 Tháng Năm 2021(Xem: 1205)
Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Giác Thế vào ngày 9 tháng 1 năm Tân Sửu (ngày 07 tháng 2 năm 2021).
07 Tháng Năm 2021(Xem: 964)
Huyền Khung Thượng Đế ban kinh vào ngày 5 tháng 9 năm Tân Sửu (ngày 10 tháng 10 năm 2021).
07 Tháng Năm 2021(Xem: 1199)
Huyền Không Thiên Thượng ban Nhị Mẫu Kinh vào ngày 19 tháng 2 năm Tân Sửu (ngày 31 tháng 3 năm 2021).
29 Tháng Ba 2021(Xem: 3156)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh vào ngày 18 tháng 10 năm Canh Tí (ngày 2 tháng 12 năm2020).
15 Tháng Hai 2021(Xem: 1340)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 19 tháng 10 năm Kỷ Hợi.
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 2096)
Nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng, do ban Lễ của Tam Giáo ban cho GHTT.
08 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1678)
Huyền Không Thiên Thượng ban cuốn Kinh Nhân Thiện (Minh Thánh Kinh Bảo Ấn) này cho Giáo Hội Thiên Trường từ ngày 06/09/2020.
08 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1847)
Huyền Không Thiên Thượng ban cuốn Ngọc Kinh này (Huyền Thiên Từ Ân Kinh) cho Giáo Hội Thiên Trường từ ngày 21/6/2020 đến ngày 19/8/2020,
05 Tháng Mười 2020(Xem: 1667)
01 Tháng Mười 2020(Xem: 1030)
Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Tứ Thập Nhị Tây Cung Phật Mẫu vào 1.10.2020 (ngày 15 tháng 8 năm Canh Tí), ngày Hội Yến Diêu Trì.
25 Tháng Chín 2020(Xem: 1169)
Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Cửu Vị Phật Nương Diêu Trì Cung (Kinh Liên Hoa Cửu Phẩm Lịnh Bà) vào ngày 9 tháng 8 năm Canh Tí
20 Tháng Năm 2020(Xem: 2299)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Minh Kinh này cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 29 tháng 4 năm Canh Tí (21/5/2020).
10 Tháng Tư 2020(Xem: 4237)
Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Minh Kinh này cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 24 tháng 2 năm Canh Tí (17/3/2020).
13 Tháng Hai 2020(Xem: 2624)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào Ngày 09 Tháng Giêng Năm Canh Tí (02/02/2020). Đàn tràng Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương Quốc Ngoại Nam California dự đàn, Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất.
11 Tháng Hai 2020(Xem: 2451)
Chính Đức Ngài Ngôi Hai Trào Tam chấp bút ban cho Giáo Hội Thiên Trường vào Ngày Lễ Đoan Ngọ Năm Đinh Dậu 2018.
11 Tháng Hai 2020(Xem: 3254)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào Ngày Hội Yến Diêu Trì, 15 Tháng 8 Năm Kỷ Hợi (2019), đàn tràng Nam Thành. Tòa Đình Trung Ương Hải Ngoại Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.
11 Tháng Hai 2020(Xem: 3729)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 15-8 và 21-8 Mậu Tuất. Đàn tràng Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương Hải Ngoại Nam California dự đàn, Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn
11 Tháng Hai 2020(Xem: 2851)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào Ngày 9 Tháng 9 Năm Kỷ Hợi (07/10/2019). Đàn tràng Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương Quốc Ngoại Nam California dự đàn, Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất.
11 Tháng Hai 2020(Xem: 2517)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào Ngày 23 Tháng 12 Năm Kỷ Hợi (17/1/2019). Đàn tràng Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương Quốc Ngoại Nam California dự đàn, Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất.
12 Tháng Mười Một 2018(Xem: 4528)
Tiệp tiệp Huyền Không sóc hiển thinh Xuân vinh hoa phú hựu nhơn tình Nam nữ họa thành liên hoa đặng Cực Lạc không không thuyết Tử Kinh.