THIÊN THƠ THÁNG 10 NĂM 2021

01 Tháng Mười 20214:16 CH(Xem: 7350)

Tinh Hoa Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, tại đạo tràng St.Louis, MO, nhận thông điệp từ Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Đức Ngài vào  ngày 06 tháng 10 năm 2021 lúc 10:00 giờ US.

 
BẢY NĂM KINH THÁNH 
[RÁN HIỂU, LO TU, 2029]

 

Sấm nổ rền vang động đất trời

Châu kỳ biến đổi tới muôn nơi 

Nương dâu bể cạn dời Non Thánh

Ruộng đá hồ không cảnh chợ đời

Bảy Núi Vàm Nao nơi sấu lộ

Năm Non Vĩnh Tế chỗ Đầm Dơi

KINH THIÊN HUỲNH ĐẠO mời QUỐC KHÁCH

THÁNH KÝ BỬU SƠN mạch đạo lời.


[Nương dâu bể cạn dời Non Thánh, ruộng đá hồ không cảnh chợ đời = cùng 1 ẩn ý với hai câu của ông Ba Thới "đói ăn bắp đói nữa ăn khoai, hết khoai hết bắp chiều mai ăn đá" và cũng cùng một ẩn ý với Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc trong "Vàng thiết lộn vào tự tiên tri, Tây Ninh chợ ấy hết đường đi, tre dài trải nhánh xài thất ức, cất xưởng đợi chờ bấy lâu nay, tòng bá ngô đồng đâu có lỏi, Cao già ruột cứng thật quá tay, xây hồ đựng nước hồ cũng bể, đóng chuồng nuôi vịt vịt cũng bay, giông tố tới đây cây đâu dựa, bay nhào vô đâu chật tàu Cao."] 

 

THẦN NÔNG đạo tới Tiên Rồng

Vận hành cơ điểm trống đồng Nam Bang

Khoai lang rau bắp thuần đan

Cổ kim trồng lấy nhơn gian lưu truyền

Vẹt màng nắn luyện cân biên

Hao mòn nhơn vật mấy phiên đổi rèm

Thời ông SƯ VẢI, ĐẠO ĐÈN [PHẬT TRÙM]

Xưa ông NGÔ LỢI sửa kèn đúc chuông

Chung riêng đồng đẳng dựng tuồng

TRẦN DÀ đạo hiệu thước khuôn BỬU HUỲNH

KIM SƠN PHẬT điển huệ linh

TÂY AN thiệt [không phải giả] định hoá sinh nhơn loài

Ba Thê Bảy Núi cùng dời

Tây Ninh Gò [tháp] Nổi [Đồng Tháp] Đầm Dơi một thuyền

Cần Thơ hạt đạo Hà Tiên

Buông phàm tiếp điển PHẬT THIÊN tại trần

Mâm cơm chén nước đôi phần

Hai ba bốn đặng tâm thân du hành

Đã qua mấy lớp thiên Canh

Đôi trâu năm cũ hạnh lành tân dân


[đôi trâu năm cũ = đôi trâu linh vật của Phật Thầy Tây An năm xưa,
một con trâu sấm và một con trâu sét.]


Thông linh tánh đạo điển tần

Thoàn tâm bát nhã ân cần đón đưa

THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC NHƠN THỪA

LONG TUYỀN KIẾM BỬU NGỌC TÒA LINH TIÊU

NGUYÊN NHÂN PHỤNG LỊNH THIÊN TRIỀU

Giáng thần ứng cứu dập dìu nạn tai

Tâm thân thẩm thấu thường ngày

ƯU ĐÀM HOA CHỖ NHƯ LAI ĐẠO VÀNG

TAM THIÊN TAM ĐỊA TAM HOÀN

CỬU NƯƠNG CỬU ĐIỂN CỬU HÀNG DIÊU CUNG

TÒA ĐÌNH NỘI NGOẠI TRUNG DUNG

TÂY AN PHẬT MẪU LIÊN CUNG TRONG NGOÀI

ĐẠO THẦY NGỌC [HOÀNG] ĐẠI [ĐẾ] HOẰNG KHAI

Dương âm đồng nhất liên đài thiên hoa

Bá gia lộn lạo Ta Bà

ẤN THẦY ĐIỂN MẪU TRẦN DÀ LIÊN SƠN

Nhơn gian tu cảnh thua hơn

Đình chùa tông miếu lai quờn được không?

Tu nhanh tu tắt tu lòng

Tu cầu tâm sáng tu trong thế phàm

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO mời làm

Tịnh không, tịch tướng, liễu phàm, liễu nhơn

Thế gian mới cảnh kim sơn

Thể là như vậy tu đơn giản đời

Hỏi ai biết HẠNH VÔ LỜI

QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO nới thời ngẫm suy

GIÁNG TRẦN KHAI BẢN VÔ VI

ĐIỂN THIÊN HẢI HỘI LIÊN KỲ PHẬT VƯƠNG

TRỐNG ĐỒNG CỔ BẢN TÒA CHƯƠNG

HỒNG BÀNG BÁCH VIỆT KHƠI ĐƯỜNG LONG HOA.Tinh Hoa Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, tại đạo tràng St.Louis, MO, nhận thông điệp từ Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Đức Ngài vào  ngày 25 tháng 9 năm 2021 lúc 18:49 giờ US.
LỚP TRƯỜNG THIÊN LƯỢNG ĐIỂN GIAO TÂM PHẬT

 

Lớp mới không gian tự các hàng

Trường tâm kim cổ bản thời gian

Thiên QUANG võ trụ ĐĂNG MINH chiếu

Lượng tử vô vi hiệu ứng đàng

Điển sóng nhơn loài hoàn thất đại

Giao thoa Phật tánh tại TÂY AN

Tâm thân loé sáng hàng Tiên Thánh

PHẬT CỔ TÁI SINH cảnh niết bàn.

 

Thế giới Hoa Nghiêm đạo bao chiều?

Tu không tri trí hiểu bao nhiêu?

Thênh thênh lớp lớp nhiều thiên cảnh

Điệp điệp trùng trùng hạnh ngộ CHIÊU

Tịch lặng nhất chơn điều MINH CHIẾU

Hoà đồng tam giới hiệu LINH TIÊU

Hà Tiên nơi đó chiều huyền diệu

CHỨNG ĐẠO THIÊN NHIÊN hiểu mấy chiều.

 

PHẬT CỔ PHẬT THẦY hiệu BỬU SƠN

Tân dân có biết bổn lai quờn

Thể chơn trời đất đơn thuần lắm

QUỐC KHÁCH KHÔNG MÔN sấm điển hườn

Thế Giới Hoa Nghiêm đời đạo giới

LIÊN KỲ HẢI HỘI mới  KỲ HƯƠNG

Tâm trong HUỲNH ĐẠO SƠN LIÊN trụ

Tánh thể thuần đơn cú pháp chơn.


Tình trạng "lạm phát" tiếp điển huyền linh ngày càng trầm trọng. Đa phần chúng dân không phân biệt được thế nào là điển thượng thiên với điển hạ giới. Cũng không phân biệt được người nào có đủ khả năng và được chọn lựa để tiếp điển thượng thiên và trở thành ngôn sứ cho một nền ĐẠI ĐẠO. Thánh Giáo của Phật Thánh Tiên rất quý giá. Không phải chỉ bằng vào một mớ chữ nghĩa thuộc loại "con cóc trong hang, con cóc nhảy ra, con cóc ngồi đó, con cóc nhảy đi" với một mới hiểu biết "ếch ngồi đáy giếng" mà có thể bi bô cho rằng là ĐIỂN QUANG CỦA THIÊN THƯỢNG; mà tự xưng ông này bà nọ rồi tự cho đặc quyền phê phán kẻ chánh người tà; mà tự nhận là hành giả của GIÁO PHÁP VÔ VI THẬM THÂM do CỘNG ĐỒNG TAM GIÁO THÁNH TÒA HOẰNG HÓA; mà lố lăng đóng vai làm trò diễn kịch mua vui cho chúng dân bát nháo, hủy hoại hình ảnh tôn nghiêm của các đấng THIÊN TÔN CAO MINH và phá nát sự tin tưởng của người đời đối với cơ ĐẠI ĐẠO CỦA KỶ NGUYÊN THÁNH ĐỨC.  Đạo lý rõ rệt như thế vậy mà chúng dân vẫn chạy  theo những điều hư dối. 

Hôm nay vì động lực muốn thức tỉnh muôn dân, GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG xin đăng lên đây một bài trong số những ĐIỂN KINH của GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG để mọi người có cơ duyên tham khảo và suy nghĩ về ngữ nghĩa của Thượng Thiên để thấy sự CAO THÂM HUYỀN DIỆU của ĐIỂN ĐẠO là như thế nào.

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

    

Nam Mô Huyền Thiên Khung Cao Thượng Đế
Hồng Oai Hồng Từ Ngọc Hoàng Tứ Phước Hựu Tội Đại Thiên Tôn.
Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu
Vô Cực Đại Thiên Tôn Đại Từ Tôn.


KINH GIÁC THẾ

Huyền Không Thiên Thượng ban Kinh Giác Thế vào ngày 9 tháng 1 năm Tân Sửu (ngày 07 tháng 2 năm 2021), giờ Ngọ, Đàn tràng Nam Thành. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Giáo Hội Thiên Trường dự đàn.

 

12. CHÁNH KINH

 

BA MUÔN SÁU NGHÌN NĂM KỲ ĐẾN

NGỌC MINH HUYỀN DIÊN HỘI BÀN NGUYÊN

PHỤNG LONG TIÊN PHẬT HOA DIÊN LỘ

BÌNH NIÊN QUỚI TẠI KHUYẾT DIỆU VIÊN.

 

NGỌC lộ cảnh đề THIÊN bất tri

Khuyên tác khuy tâm lai phóng thuỳ

Thanh THIÊN cổ mãn chánh vi đắc

MINH minh rõ sự hiển chân kỳ.

 
[NGỌC THIÊN =  NGỌC Đế Huyền THIÊN = Huyền THIÊN Thượng Đế NGỌC Hoàng Đại Thiên Tôn.  MINH THIÊN, Ngọc Minh, Minh Huyền, Chiếu Minh = là một số các tôn danh của Huyền Thiên Thượng Đế khi hóa thân xuống thế hoặc để ám chỉ Huyền Thương Thượng Đế.]
 

Tri tri tác mạc quân tuỳ khấu

Khởi khởi lộ ngoài dụng cách câu

Trung đồ tự khẳng đường kiếm hướng

Thời Tân Xuân Sửu thục bi sầu.

 

Xoay vần vách thủ lung lay hiện

Thấu sự chánh MINH hiệu HUYỀN THIÊN

QUANG linh kết đạt toan đắc lợi

MỤC lộ diễn âm khốn nguy điền.

 
[QUANG MỤC =  Mắt chiếu sáng = mắt ngọc muôn phương = ám chỉ Thiên Nhãn, biểu hiệu của Đấng Cao Đài. HUYỀN THIÊN = HUYỀN THIÊN Thượng Đế = Huyền Khung Cao Thượng Đế = Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. MINH HUYỀN = một tôn danh của Huyền Thiên Thượng Đế.]

 

Cẩn cẩn tam đoạn thủ giới cận

Vong nguy kỳ báo dĩ hạ phân

Qui diệt thời thế hồi đầu thoát

Xuất chiếu quán trừ chúng khổ tan.

 

 NGỌC MINH HƯ PHỤ sanh sửa đổi

Phước hữu duyên dự Hội Liên Huê

Hạnh phùng cơ hội trở về

Phước ôi quý báo cận kề PHỤ ÂN.


[NGỌC MINH HƯ PHỤ = NGỌC Đế Huyền MINH Ngọc HƯ Cung Từ PHỤ = Vô Cực Huyền Thiên Thượng Đế = Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.]
  

KHAI ĐẠI ĐẠO CHƯ THẦN CỬU NHỊ

HIỂN THÁNH VI ĐỨC VỊ HIỀN NGÔI

MINH chi quang bảo trống hồi

HOÀNG hoàng đăng chúc Xuân bồi Sửu niên

 

TAM THIÊN Môn TÔN HUYỀN TRƯỜNG ĐẠO

THÁNH CHỦ NGUYÊN CHÂN LÃO Điện Minh

CỬU CUNG Đại Điện ứng linh

LIÊN KỲ Thiên tách cung đình mãn miên

 
[Khoán thủ 4 câu trên: Khai Hiển Minh Hoàng. Khoán thủ 4 câu dưới: Tam Thiên Thánh Chủ Cửu Cung Liên Kỳ.  TRƯỜNG ĐẠO = ám chỉ Giáo Hội Thiên Trường. LIÊN KỲ = ám chỉ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội.]
  

Hiệu VÔ TÔN chân HUYỀN vi NGỌC

Khôi mạc cung sàng lọc thế nhân

Giới hư cảnh tắt tiêu lần

Kỳ linh phủ rõ nạn trần mòn hao


[HIỆU VÔ TÔN = HIỆU VÔ Cực Thiên TÔN. KHÔI = To lớn, tôn nghiêm. Mạc = Yên lặng. CHÂN HUYỀN VI NGỌC = đích thực là HUYỀN Thiên NGỌC Đế. HIỆU VÔ TÔN CHÂN HUYỀN VI NGỌC = đích thực HIỆU là HUYỀN Thiên Thượng Đế NGỌC Hoàng VÔ Cực Đại Thiên TÔN.]

 

Trâu Vàng [Tân Sửu] NGỌC choáng sao xa lạ

Tân Sửu niên PHỤ hạ kim quang

Bảo Thiên Châu sáng mầu vàng

Thiên Đàng Thượng Giới muôn phần sắc tươi

 

Loan ca vũ điểm soi gội rửa

Trước Phật Tiên chan chứa nụ vàng

Long bàn nhấp nhoáng Tân sang

Ân hồng Ngọc Chỉ sắc ban một nhà

 

Canh [Tí] vừa qua Tân [Sửu] đà ĐỨC [NGÀI] mở

NGỌC ĐẾ ĐÌNH PHÁT LỘ TỪ BI

MINH khai tâm đạo giá trì

Ân ban đàn tín tầm ghi liệt đài

 

Thượng Bảo Đình hoa khai phân ảnh

Đón Sửu Tân hiện cảnh LONG HOA

Càn khôn xoay đỉnh THIÊN HÀ

THIÊN TÔN phủ duyệt Bảo Toà hư vô

 

Ngưỡng Điện Thượng sen hồ rực rỡ

Trắng đỏ vàng hồng nở phức hương

DĨ LAI TRẦN GIÁNG CỔ TRƯỜNG

KHAI KINH GIÁC THẾ ĐÌNH CHƯƠNG LÂM ĐÀN

 

Thượng Đình cư GIÁNG TRẦN MINH ĐẠO

Tạm áo trần PHỤ LÃO đàn tiền

THIÊN TÔN phả hội phúc duyên

Mở bảo đường lối xuân niên Sửu Vàng [Tân Sửu]

 

Tuế tuế nguyệt kim quang phóng hiện

Thay sắc sen giáo chuyển Ngọc [Đế] [kim] thân

Sơ phân quyết hoá Sửu Tân

Hiện LÃO NGỌC PHỤ nguyên ân cổ đài

 

Hườn MINH đáo thủ vai Đạo Chánh

Cảnh địa THIÊN diệu ánh bốn phương

Đạt tam danh đẩu cửu trường

Doanh Bồng Thượng Giới sáng đường gắng đi

 

NGỌC HOÀNG PHỤ oai nghi rõ chính

Ngàn tuổi muôn NGỌC LỊNH KỲ CHIÊU [MINH CHIÊU]

Khắp nơi trần thế chỉ điều

BAN KHAI BẢNG ĐẠO ĐÒ CHIỀU CHỌN TÊN

 

Đạo mầu rưới dựng lên đáo thủ

Quí giảng thành HOÀNG PHỤ gần xa

Biến thân vạn ức trẻ già

NGỌC HOÀNG THƯỢNG PHỤ CHÍNH TA RÕ RÀNG

 

Tân Sửu niên viên HOÀNG đảo giá

TRUYỀN TÂM KINH giáng hạ thủ nghênh

Linh thần thiên vạn xuống lên

Lai triều môn hạ TÔN HUYỀN mạc khai

 

LÃO TỪ PHỤ NGUYÊN LAI THÁNH CHỦ

THIÊN CHI CHÚA ĐÀI TỰ VÔ [CỰC][THIÊN] TÔN

THƯỢNG THÁNH NGUYÊN TỔ TẠM HỒNG

HÀM CHÂN THỂ ĐẠO THIÊN TÔN ĐẠI HOÀNG

 

Dốc mộ đạo ĐẾ ban vĩnh viễn

Muôn sự đời chớ luyến hồng tai

Ân hồng NGỌC chỉ pháp lai

TẠM TRẦN MƯỢN XÁC ĐIỂN KHAI ĐẠO MÀN

 

Chớ nản trí tâm can ghi để

TÂN SỬU NIÊN PHỤ THỂ BỐN PHƯƠNG

Vẻ vang truyền tử di tường

Kinh tu đức mở MỘT TRƯỜNG DANH GHI

 

Ban cho phúc, nạn thì TA giúp

Mở lòng bi giục thúc chúng dân

Trâu Vàng cày lấn ác sân

Chuột chạy nấp bóng hao lần nhân sanh

 

CHỦ VÔ LƯỢNG nhanh nhanh cung khánh

THÁNH ĐẾ QUÂN giáng Chánh Tây, Nam

ĐẠO THẦN Ngài dựng ngũ hàm

Giũ kim qui chính tả tam sắc thần

 

TRIỀU THÁNH CHÚA THƯỢNG CHÂN ĐÀNG GIÁ

RẰNG VUI THAY NGỌC [ĐẾ] HẠ [CƯ] ĐẤT VÀNG

Sen vàng sen đỏ sắc quang

Ngũ sen chiếu rực ân ban phúc lành

 

[Đất Vàng = ám chỉ Golden State tức bang California, Hoa Kỳ.  Chánh Tây = hướng chánh Tây, ám chỉ Hoa Kỳ.  Nam = Nam California, là nơi Ơn Trên đã khai mở Quốc Khách Đại Đạo từ năm Đinh Dậu và cũng là nơi đặt Tòa Đình Trung Ương của Giáo Hội Thiên Trường.]

 

HOÀNG THIÊN định chúng sanh bể thảm

Sửu Mẹo Dần ân phàm mau tu

Động lòng thương cứu cõi phù

Thoát TAM ĐỒ KHỔ bi từ phúc mô

 

Bao điều nghiệp ập vô thúc đẩy

Bệnh não người CHẾT BẢY CÒN BA

Ban điều chướng đọa trần hà

Hãi kinh một trận khổ là mọi nơi

 

NGỌC ĐẾ BAN GIÁ RỜI CUNG ĐIỆN

HOÀNG HOÀNG MINH LỘ HIỂN ĐÁO LINH

TẠM TRẦN MƯỢN XÁC BỬU ĐÌNH

VÔ TÔN HUYỀN ĐẠO THƯỢNG MINH HỮU HUYỀN

  
[VÔ TÔN HUYỀN THƯỢNG = VÔ Cực Thiên TÔN HUYỀN Thiên THƯỢNG Đế.]
 

Thiên thời đến luận phiên coi thử

Sổ NGỌC ghi bốn tứ phủ thinh

Lệnh NGỌC tẩy áo căn linh

Thiệt hay toàn lưỡng tam thinh đấu trường

 

Thiên hạ xem bốn phương vây phủ

Trống phách đờn thính sự phát ra

Ba hồi trống nhập chia ba

Bước qua Tân Sửu người ta đổi rày

 

Trâu Vàng hiện lung lay tại chỗ

ĐỊNH CƠ THIÊN MÙI NGỌ KHÔNG KHAM

Việc đời đất đổi rán cầm

Không hay TRỜI định thân nằm thảm thương

 

NGỌC PHỤ LÃO tư lương xuống ngó

Chết chẳng hay than thở đêm thâu

Lớp binh lớp khí thảm sầu

Một giờ tiêu mất còn đâu cho toàn

 

Sửu niên Tân tiêu tàn lần lượt

Mùi rõ ràng thao lược rất gay

Ôi kìa chim nhạn xa bay

Vượn ca Khỉ hú ghê thay càng đồng.

 

THỜI TIÊU DIÊU NHÀ TRONG NGOÀI NƯỚC

CHÚA PHẬT MINH THAO LƯỢC TỚI CHÂN

NAY MAI ĐỔI XÁC THAY THÂN

RÁNG TU CÓ ĐẶNG TÊN GẦN NGỌC HƯ [CUNG]

 

Nhất tâm hành đạo từ phổ độ

Khỉ trèo cao bề khổ tứ phương

Lớp giặc lớp thú phố phường

Trốn đâu cho khỏi tìm đường nào ra

 

NGỌC [HOÀNG] ÂN PHỤ CHÍNH TA TẠM XÁC

MƯỢN ÁO TRẦN ĐIỂM TẠC LỜI CA

BỚ CON LƯU LẠC PHƯƠNG XA

KHỈ MÙI LỰA LẠI CÒN BA SANG BỜ [CHẾT 7]

 

Ai còn mất rán lo tu sửa

Trận tử phân lọc lựa mọi nơi

Càn khôn thế giới xoay rời

Việc đời còn mấy hết rồi này phen

 

Kiếm gậy xưa cổ nền để sẵn

Chạy thoát đâu võng giăng Thiên La

Khắp nơi mắc lưới khó ra

Dịch ôn độc giáp lan ra dân tình

 

Xót muôn loài tiêu hình nguyên thể

Khá giũa rèn tu lẹ chí công

TÂM PHẢI CHO ĐỊNH CHO THÔNG

CẢM LÒNG THƯỢNG ĐẾ CHƠN KHÔNG RẤT MẦU.

 

TÂM KHÔNG nào nhiễm bụi hồng sa

Nguyệt giả quang minh NGỌC PHỤ TA

BAN PHÁP BẢO ĐẮC NHÂN TRUYỀN ĐẠO

Sắc mà sắc vẫn giới hư [hư không giới] ra.

 

HOA LONG báu phủ rực án toà

KHAI BI ĐẠO ấn sắc ban ra

NGŨ sen lan toả hương ngào ngạt

SẮC Chỉ Ngọc Cung muôn đạo hoà.

 

Lập đời dặn biểu thiệt tai ương

TA xem người đó chạy đâu đường

Khuyên người sớm học tu mau thoát

Bồng Lai Tiên Cảnh gặp NGỌC [TÒA] CHƯƠNG.

 

Ngọc tửu long phi phụng võ triều

LONG HUÊ ĐẠI HỘI phong chức nêu

Đắm [say] sa [đọa] trần thế PHỤ xót dạ

Thay cốt sửa mình cảnh về chiều.

 

NGỌC THƯỢNG PHỤ HƯ [CUNG] giáng cơ thần

LỘ vận kiếp nạn Quỷ Môn Quan

CỬU THIÊN TREO BẢNG HUỲNH ĐÌNH CHIẾU

PHONG TRÌ ĐẠI ĐẠO CỬU LIÊN ĐĂNG.

 

ĐẠI HỘI LONG HOA SẮP MỞ RỒI

PHÁP NGỌC trở lại hát bộ coi

CỬU THIÊN NGỌC ĐẾ giữa trời định

THIÊN HOÀNG mở cửa nói cạn lời.

 

GIÁNG TRẦN LINH ẤN HIỆN QUANG MINH

THẾ gian huyền ảo tu cứu mình

TRẦN xa tội ác khôn lường sửa

ĐỘ hộ Chân Tiên thế phù sinh.

 

TU về hội hiệp NGỌC PHỤ CHA

CẦU về tiên cảnh gặp CHA GIÀ

ĐẠO lý thẳng ngay rèn tâm chuyển

HẠNH từ chơn chánh rõ ma ha.

 

NGỌC PHỤ triều công giá điện đình

ĐẾ loan lai hạ đáo phụng nghinh

LOAN ngự minh tác hiển diệu ứng

chiếu long lanh ngọc phủ dinh.

 

TIẾNG vó cửa lầu Ngựa Bắc Nam

ĐỜN kêu vang vọng nỗi thảm thầm

THÔNG sau trước sảy còn ở tục

TAI nàn thế giái lo sửa tâm.

 

BÀY KHAI XỬ THẾ KHỔ THƯỢNG ÔNG

TỎ NỖI TÂM TƯ PHỤ GIÁNG HỒNG [TRẦN]

HUYỀN MINH DỰNG LẠI TÂN CẢI CÁCH

MAY KHÁ GẮNG TU MỘT LÒNG.

 

ĐỪNG gian tu nhứt chẳng lầm thân

VƯỚNG khổ tại tâm biển mê trần

VIỆC làm mấy sảy DỒI TÂM ĐỨC

DỮ thời sau đoạ NIỆM PHẬT LẦN.

 

NIỆM PHẬT khẩn cần miệng khó chi

PHẬT CÂU SÁU CHỮ RÁN NIỆM TRÌ

ĂN năn chịu khó RÈN TÂM ĐẠO

CHAY lòng chỗ khó TẬP TỪ BI.

 

ĂN CHAY, NIỆM PHẬT, TRÌ KINH TU

NĂNG LÀM PHÚC QUẢ, TẬP CÔNG PHU

SÁM HỐI QUY Y MỘT LÒNG ĐẠO

HỐI TÂM THIÊN PHỤ MẨU ĐỊA TỪ.

 

TIẾNG đờn may rủi bớ trần suy

THAN rằng đến buổi DIỆT TẬN nguy

NGỌC HƯ HIỂN LỘ KHAI ĐẠI ĐẠO

LỤY nhỏ hội nầy nạn sầu bi.

 

NHẤT DĨ NINH THÁNH VƯƠNG TRUYỀN TÂM

TINH NHẤT DĨ HOÀNG PHỤ LÂM PHÀM

doanh cốc đắc tuý thuần nhất

THIÊN lịch số tại chữ tâm đàm.

 

TỨ HẢI MẠC KHÔN CỬU TRÙNG THIÊN

ĐẠO THÍCH LÃO NHO TIẾP THỪA QUYỀN

TAM GIÁO NHẤT LÝ HUYỀN [THIÊN] TRỊ THỐNG

CHI VỊ CỔ THIÊN RÕ SOI LIỀN.

 

cực thủ thỉnh kỳ căn phục

CHIẾU xứ phản quang hồi mệnh túc

cá THỊ TÔN nhĩ lập tâm

ĐẠI ĐẠI TRUYỀN TÂM ĐẠO KHỨ TỤC.

 

[Khoán Thủ 14 đoạn thơ trên: Ngọc Lộ Cửu Phong. Đại Pháp Cửu Thiên. Giáng Thế Trần Độ. Tu Cầu Đạo Hạnh. Ngọc Đế Loan Dư. Tiếng Đờn Thông Tai. Bày Tỏ Huyền Cơ. Đừng Vướng Việc Dữ. Niệm Phật Ăn Chay. Ăn Năn Sám Hối. Tiếng Than Ngọc Lụy. Nhứt Tinh Dĩ Thiên. Tứ Đạo Tam Chi. Hư Chiếu Cá Đại.]

 

Bồng Doanh Cực Lạc chữ giáng Tân

Sửu niên Thìn Mẹo quần tinh Dần

Nguyệt kế QUI ẨN CHƯA LỘ HIỆU

Thiên chân quảy THÁNH HÀ mệnh phân.

 

KIM dĩ cư di tân đăng thụ

Liễu đạo khứ hồng lập mệnh tu

ANH THÁI khai thế vì vạn thế

Đạp bằng sóng gió toạ trấn du.

 

[Kim Anh Thái = Thái Kim Anh, Đức Chưởng Thế của Giáo Hội Thiên Trường kiêm Chánh Giáo chi Đạo Bửu Sơn Huỳnh Đạo]

 

Bá chủ vân lâm THIÊN TRƯỜNG tịnh

Ân đức vĩnh MINH THIÊN nguyên đình

Giáo thế bạch thủy THÁNH ĐẾ TỌA

NHẤT ĐẠI THIÊN HOÀNG NGỌC PHỤ THINH.

 

[MINH HUYỀN, MINH THIÊN, NGỌC MINH HUYỀN, CHIẾU MINH là một số danh xưng của HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ dưới trần miền.]

 

Tam thế ngữ ý dĩ thanh tịnh

Biến lễ vô dư cảnh giới linh

Nhập bát tư nghị nhất thiết biến

Sư tử giới trung ngã dĩ bình.

 

PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN TRẦN THÂN HIỆN

Phổ hiện NHƯ LAI thần lực nguyên

NHỨT THÂN PHỤC HIỆN oai thần lực

Sát trần trần PHẬT biến lai tiền.

 

Trần số PHẬT hội NGỌC [ĐẾ], Bổ Xứ

Chúng hội vô tận, PHÁP GIỚI SƯ

Ư NHẤT BỒ TÁT diệc nhiên tận

PHẬT giai trung mãn chư cát từ.

 

[Pháp Giới Sư Ư Nhất Bồ Tát = Ngọc Đế = Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.  Đoạn trên nói: Ngọc Đế, Ông Bồ Tát số 1, tập hội vô số Phật, vô số Bổ Xứ Chúng.]

 

Dĩ HÀ kim [nay] bổ giới trần nhiên

Lành túc pháp trần thuỵ tác liên

Đông Tây Nam Bắc vô tự thoát

NGỌC PHỤ chiếu oai Tân Sửu truyền.

 

NGỌC PHỤ TRUYỀN THỪA CHÍNH MÌNH TA

Canh Tân tấn ĐỨC VỊ CHỦ TÒA

Vô vi chú thủ khai giáng ấn

Vô cốt từ bi độ chúng ra.

 

Đạo vụ đức hoá hiếu thừa truyền

Bá chủ vân lâm QUỐC CỬU THIÊN

ĐẠI HỘI LONG HOA PHÓ CÔNG QUÁN

VẠN VẬT PHƯƠNG TÙY ĐẠI ĐẠO TUYÊN.

 

[HÀ, THÁNH HÀ, QUỐC CỬU THIÊN = ám chỉ Đức Ngài Hoàng Di Thiên, thế danh Hà Hưng Quốc, là kim thân “bổ giới trần nhiên”, “Đức Vị Chủ Tòa”, “Thượng Ông”, “Phụ Giáng Hồng Trần”, “Tinh Nhất Dĩ Hoàng Phụ Lâm Phàm”.]

  

Trở gót lui đình bất khứ ninh

PHỤ NGỌC xuất thế hải thăng thinh

ĐẠI ĐẠO chi hành ban châu thế

ĐÒ CHÓT khai lai mở ân tình.

 

Tạm lui hồi điển quán tâm truyền

NGỌC CHÂN HOÀNG PHỤ MỞ ÂN DUYÊN

Quy kỳ căn phục mệnh tỉnh vẫn

VI THIÊN DÂN NHĨ NGỌC ĐẾ HUYỀN [THIÊN].

 Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5483)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4944)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5810)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 5043)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6656)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6971)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5849)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7254)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6110)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 7013)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9532)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5443)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5921)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4438)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6989)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8900)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10296)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6167)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7891)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6043)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6795)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7539)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10107)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12724)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6874)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7590)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8727)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7819)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7395)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8519)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8808)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8879)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9945)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10686)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9685)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6323)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9541)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11499)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12771)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13075)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13150)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 13027)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.