THIÊN THƠ ĐỒ TRẬN THÁNG 7 NĂM 2023

01 Tháng Bảy 20239:54 SA(Xem: 6656)Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền, thánh đàn Nam Thành, VN, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng, vào thời Mão giờ VN, ngày 15 tháng 7 năm 2023 và đã chuyển đến Đức Ngài bản ghi âm ứng khẩu lưu xuất kinh văn, lúc 08:52 sáng cùng ngày. 

 

THI:

 

CƠ CHUYỂN động báo khắp mọi nơi

LUẬT TÂN thị hiện rõ nét thời

THIÊN MINH đường dắt trong màn chót

HOÀNG PHỤ tình thâm vắng ngõ rời.

 

THIÊN LUẬT tuồng ba chót hết hay

này hẳn khác DI LẠC THẦY

KHAI mở Nam Lầu MINH HOÀNG sắp

MỞ cửa về chầu đào kép vai.

 

BÀI LIÊN HOÀN:

 

Kép vai PHỤ [CHA] ĐÓNG xem trình chiếu

Mấy lớp thành trì chờ ngày nêu

LONG HOA cố định cao bay hướng

DI LẠC từ xa TRỜI lập điều.

 

Lập điều khai mở TRỜI lập hội

Luật chiếu chờ ngày chó tru tới

Vũ trụ đổi thay trái đất nghiêng

Vòng cầu xoay chuyển thấy rõ thời.

 

Rõ thời thời rõ CHẦU THÁNH CHÚA

CHIẾU LỊNH TRUYỀN CƠ nạn tai lùa

Đừng mê chơi nữa cuồng phong nổi

Bão tố khắp nơi mạt pháp thua.

 

Pháp thua tàn chết còn ai mấy

Nghiêng ngửa địa cầu chẳng toàn thây

Nạn tai hết bảy ba còn lại

Kế tiếp lọc sàng rớt hai chầy.

 

Hai chầy còn một ôi thưa thớt

Ký lịnh truyền cơ mau kỳ chót

Tự mình hại mình bởi tâm bày

Lo tu khôn khéo đừng dại dột.

 

Dại dột bi thảm hung ác thảm

MINH THƯỢNG ngao du nhạc trổi hàm

Trận này phá Triệt vàng thau lộn

Định luật phơi bày chịu sao kham.

 

Sao kham hung ác đầy đường ngã

Tu học từ nay NIỆM DI ĐÀ

LẠC VƯƠNG DI LẠC ngồi chờ ĐỨC

Thời giờ lo chụp thân lo xa.

 

Lo xa tan khốc kỳ sắp tới

Địa cầu tang tốc thê lương rồi

Thêm liêm người rán kêu con dại

Hạ giới sầu bi khóc LUẬT TRỜI.

 

LUẬT TRỜI chiếu diện mau tu gấp

Đò chót con ôi lo tu tập

Cố định thời giờ thi DI LẠC

Lớp tuồng NGỌC ĐẾ đang chuyển lập.

 

Chuyển lập ra đời THÁNH CHÚA sang

CƠ LUẬT từ nay đổi thay bàn

Ai lo trốn cải mòn hao hết

Bảy ba còn gì đến ngày tàn.

 

Ngày tàn xét đừng sai luật phạm

Bảy trận đồ hố trũng lại ham

Giặc thiên tai khó tránh cuồng điên

Giờ định pháp dập dồn khổ thảm.

 

Khổ thảm khốc khắp nơi tang tóc

Nếu kể ra xử phạt chọn lọc

Khổ ngoài trong rán nhớ nay mai

KỲ ĐIỂM ĐẠO mạt kỳ cơn lốc.

 

Cơn lốc chuyển lo HIỀN ĐỨC ĐỂ

Ái lớp màn CHẦU CHÚA CHỈNH TỀ

THÁNH ĐỨC DI LẠC TÁI SANH THỜI

NGÀY ĐẠI HỘI PHẬT VƯƠNG TÁI THẾ.

 

Tái thế sanh CHÚA MINH HOÀNG ĐỨC

Hội mười phương CHA MẸ OAI LỰC

Ai phụ lòng TRỜI PHẬT PHẠT RĂN

Trong TAM GIÁO đúng kỳ đánh thức.

 

Đánh thức trẻ nữ nam môn địa

Hiền ít dữ nhiều luận phân chia

Được bao nhiêu cứu lấy màn này

Theo luật định tạo nghiệp hồn lìa.

 

Hồn lìa xác tội đền bị xử

Khuyên những ai tu kịp chớ hư

Kỳ thử thách chớ phiền than trách

Chánh đạo tâm CHIẾU LỊNH ĐỨC TỪ.

 

ĐỨC TỪ vận chuyển thiện căn tụ

LỊNH ĐỨC ÂN DUYÊN HỘ AI TU

TRUYỀN THÁNH CHỈ TÊN ĐỀ DANH RẠNG

Mạt pháp kỳ khó tránh nạn thù.
 

 

Nạn thù khổ mọi nơi xuất hiện

Sám Pháp Kinh cứu vớt ban truyền

Một tuồng đời báo trước thất kinh

Từ đây khóc rán mà tu chuyển.

 

Tu chuyển thân rán tìm hiểu được

Đoạn kịch nguy thoát định thao lược

Chín tầng mây ai muốn một lần

Nghe TA dạy hội tam tu phước.

 

Tu phước hưởng ngày mai lẫn lộn

Luật khai cơ đúng hạn chấm công

Nay báo trước MÓNG NỀN DI LẠC

Xử mất còn ai được chưa xong.

 

Chưa xong tu nạn tai khiếp vía

Đừng nghĩ đùa LẠY RỒI XÓI XỈA

Rán tầm ra CÓ MẶT HỘI LONG

Muốn nàn thoát tùy duyên chọn phía.

 

Chọn phía hướng [về] MÔN TRƯỜNG HỌC ĐẠO

Tiếp duyên sanh muốn thoát bước vào

Gói nem kỹ đừng sơ hở mất

Thật giả người tầm rõ ra sao.

 

Ra sao khéo TỪ NAY GIẢ DẠI

LO TU BỒI trở lại đường ngay

Xuống điển cơ con trẻ ở đời

TRỜI khó tránh đừng chê pháp thấy.

 

Pháp thấy đó nơi đời sắp đổ

Dạy tận tình đâu nệ ra cơ

Sắp tới đây mắc nạn đổi đời

Ngươn hạ đổi phạt hành thay bỏ.

 

Thay bỏ chật đầy đường thương thảm

Định chờ ngày kêu réo định tâm

Xác mất hồn nhơn sanh thay hết

Đừng để mòn TRỜI tóm thâu lâm.

 

Thâu lâm nguy cách biệt con ờ

Lo mà chạy kịp kỳ HỘI LONG

Rán liệu giữ tu tâm tỉnh lại

MẸ cùng CHA xuống xét việc đồng.

 

Việc đồng khai đợt này ai dự

Đừng mắt ngơ sẽ thấy tiêu trừ

Chuyến chót cuối về dự cõi cung

Ngủ hoài khổ bước ra tỉnh tự.

 

Tỉnh tự cầu tu hành đời mới

Chọn đường nào sở thích đến nơi

Đối với đời hiền đức là hơn

TRỜI GIŨ SỔ tơi bời trẻ hỡi.

 

Trẻ hỡi hồi tâm giác giác tâm

Rán thức đừng ngủ thoát lạc lầm

TA khuyên rán sửa kỳ này trị

Luật định dạy truyền đem vào tầm.

 
THI:

SẮC NGỌC THIÊN BAN DIỆU LẮM KỲ

RẰNG AI NGỘ TÁNH BIẾT TỪ BI

THẦY BAN GIÁO LỘ KHI NGỘ TÁNH

CHÁNH PHÁP KỲ BA ĐẠI ĐẠO HÀNH.

 
BÀI:

LONG HOA KHAI chuông thành vang dội

Phúc những ai đang sống hiện đời

Tiếng chuông chiều vọng bội khắp nơi

HUYỀN MINH GIÁO BỔN LAI SẮP TỚI

 

Trên bước đường thúc hối trẻ gần

Ngày thảm sầu mỗi bước tan lần

Kỳ mạt pháp muôn dân phong tán

Đời lao nhọc nguy nan điển loạn

 

Hỡi trẻ ôi tu thân mở rộng

Mắt tầm nhìn theo PHÁP THIÊN đồng

Tu hành thiện lẽ sống thật chân

Tâm lặng sáng biết rõ ĐẠO VÀNG

 

CƠ GIÁNG THẾ GIÁO TRẦN NGƯỜI BIẾT

Khuyên hòa tâm đời khó TU RIẾT

Đạo mờ lu ôi thiệt lối mờ

Nhìn dữ lành vướng cảnh nạn chờ

 

Phải chịu khổ LỠ ĐÒ CHẠY MẤT

Phước họa chí đành tan nát thật

Lửa đỏ lan cháy ngất khắp vùng

Sông đời tạm nhân gian ác dụng

 

Tan tác thế đừng nung tiếc nữa

Khổ đủ rồi thức giấc dậy chưa

Rằng nghe thấy thớt thưa còn mất

Ai tu tỉnh trong lòng chơn thất

 

Biết vô thường lật đật lo tu

Đời tiêu tàn do ác làm lu

Đành nỡ bỏ xác tu muôn kiếp

Đâu còn chỗ mình nương lánh kịp
 

Đường cho đi được dịp [lại] bỏ qua

Ôi trẻ ôi phải hiểu cho ra

THẦY kỳ HỘ năm qua tháng lại

Ngày KẾT THÚC LONG HOA [đành phải] hủy hoại

 

Bớ trẻ ôi phải trái từ nhân

Đời nguy hiểm rời xa ngộ nhận

Mau tự tánh ăn năn cải hối

Đời cùng tận hãy buông bước tới

 

Thông lý chân KỊP HỘI LONG HOA    

Tu phải tiến cho kịp về nhà

Đừng vì lỡ mê sa sao kịp

THẦY giáo hóa tỏ tường năng tiếp

 

Tai hằng nghe vọng nhịp vào đây

Nào lẫn lộn lộ hiện cơ bày

Đời sớm biết TẬN [ĐẾN] NGÀY TẬN THẾ

Sớm mau tu tận cùng cuộc bế

 

Nêu tinh thần vượt bể an lành

Bước đi vội vạn pháp thực hành

Từ nay bỏ lợi danh mộng ác

TU ĐẠO TIÊN THEO THẦY ĂN LẠT [CHAY]

 

Bởi cảnh đời nạn thác gần đây

Tiếc mạng căn rơi rớt kỳ này

Ai đang tiến ĐẠO THẦY CHA HIỂN

Sắp đến cơn nước trào vận chuyển

 

Sụp đất trào chuyển biến rồi đây

Hãy buông đời còn chút hồn thây

Mau cải hối hồi quày cho kịp

Tỉnh thức chạy nước đâu khủng khiếp

 

Sắp nhận chìm chạy kịp đâu con

Gần ứng thi qua cử [kỳ] sao còn

Còn gian kẻ chui lòn che đậy

Vũ trụ thâu không còn định thấy

 

Ánh Thái Dương đến bảy ngày đêm

Cuộc phong ba ruột héo nỗi niềm

Lời khuyên [tất] cả MAU TÌM CHÁNH ĐẠO

HỘI ngày mai gớm ghê tàn bạo

 

Hãy tập tánh hiếu thảo MẸ CHA [TRỜI]

Không còn kịp NGÀY HỘI LONG HOA

Ăn năn sớm tu qua cuộc [sàng] lọc

Lời THẦY dạy HIỀN CÒN ĐƯỢC [BAO] BỌC

 

Đất trời xoay cấp tốc ớ con

THƯỢNG ĐẾ PHÊ CHIẾU LỊNH NÀO CÒN

CUỘC LỪA LỌC HÉO HON THẾ GIỚI

Tối đất trời quỷ ma kêu bới

 

Hết phố lầu đổi mới Phật dời

Nào lẫn lộn ác hiền ôi thôi

Khi loạn động hẳn hòi ắt biết

Sớm mau tỉnh THẦY KHUYÊN tha thiết

 

Đắc đạo tâm người tuyệt trần duyên

Đừng ham [mây] mưa đau khổ đọa liền

Đừng luyến tiếc trần miền đau khổ

Đừng ưa thích ghét hờn lao hố

 

Đừng theo tà điều bỏ nhơn tâm

Đừng vô minh rẽ lối lạc lầm

Đừng mê muội hố hầm sa đọa

Đừng mộng giữ nhiễm ô phải họa

 

Đừng mộng giành giết cả bản thân

Không tồn tại thế gian tiêu lần

Đời bỏ được tham sân mê muội

TU CHÂN ĐẠO phút giây định cuối

 

Tu chánh danh biết lối mình đi

Tu biết khôn tỉnh ngộ từ bi

Tu tránh việc lối đi tà mỵ

Tu khoan dung lạc nhàn như ý

 

Tu làm lành hoan hỷ mọi người

Tu khuyên nhau hành giác đến nơi

Tu mới khỏi nạn trời sắp tới

Trong màn tới này con trẻ hỡi

 

BẢY THẾ TRẬN nhân loại còn đâu

Làm sao phải chẳng rơi hố sâu

Ngày tàn tiêu trên thâu tan nát

Còn lại gì DO TRỜI HÀNH PHẠT?

 

Thử thách qua dìu dắt cảm khuyên

Tín lẽ nào nghe pháp hiểu liền

Ai ngộ được đối duyên chiếu thẳng

THẦY GIÁNG LÂM VÔ HÌNH THẦM LẶNG

 

HẠ ĐIỂN NGÔN THÂN RẠNG GIÁO KHUYÊN

ĐÚNG HIỀN LƯƠNG CHÂU NGỌC THẦY TRUYỀN

Tâm tỏa sáng hiển nhiên ngọc rõ

XƯA NAY VỐN VÔ VI THIÊN LỘ

 

GIÁO HÓA ĐỜI TẬN ĐỘ THỨ DUNG

CHA NGỌC HOÀNG PHÂN XỬ ĐỒNG CÙNG

NGÀY THI CỬ TƯƠNG PHÙNG CON TRẺ

ĐIỂN KHAI CHIẾU KINH VĂN PHÁP KỆ

 

Chú ý không mặc kệ tùy duyên
Biết rõ ràng THẦY nhã bát thuyền

Trẻ khôn phải nghe liền tu vội

Cả thế giới âm vang chuông dội
 

Vọng vang trời sắp tới ách tai

Cho nhơn sanh thấu hiểu tới ngày

Trần gian vốn nàn tai thế giới

Cảnh tiêu hao lầm than dữ dội
 

Phải làm sao tiến tới nương thuyền

Bến giác lạc quả thành tuyệt hiển

GIỚI LUẬT TRỜI trước tiền kim châu

GƯƠNG MINH HOÀNG điển sáng Cửu Lầu
 

Không sum họp THẦY rầu tu kém

Đức tâm lành trung thực trẻ xem

Sửa thân đạo bức rèm màng thưa

Thấy thương thay trẻ dại chẳng chừa
 

Tài đức kém bởi xưa không tu

Đến đời tàn chưa ngộ mờ lu

THIÊN ĐÓNG DẤU bực tu phê chiếu

HẬU TÒA VÀNG tấn phong trẻ hiểu
 

Cuối cung đình phản chiếu nguy nga

Sợ cho trẻ nhiều tội gây ra

Đưa vào sảnh CUNG TÒA BAN TRỊ

Trẻ quỳ xuống nghe chờ phán nghị
 

Tội chi con ma quỷ kéo lôi

Vì tranh cạnh bây giờ phán tội

BẢY ỨC NIÊN [700,000 năm] đau nhói muôn phần

Ngày đại nạn đốt thiêu lần lần
 

Trên xoay chuyển diệt lần diệt hết

Tu không được rồi đây thây chết

CẢI Ý THIÊN trẻ mệt không yên

Để cứu vớt thế gian trần miền
 

Ngày kết cuộc ngồi yên thì họa

Kêu lo gấp từ đây khắp cả

SỔ THIÊN ĐÌNH THẦY ĐÃ TÓM THÂU

Giữ thân mình đừng để rớt cầu
 

Hồn bị nhốt muốn cầu giải thoát

Sao xưa kia không tu thành đạt

Để bây giờ tội chất đầy ra

Thật đau lòng thất trẻ rên la
 
Thật thảm thiết sự CHA XÉT XỬ

Cõi Ta Bà màn ba khởi sự

Giờ rên la ÁN TỬ XÁC HỒN

Để bây giờ đánh MẤT KIẾP chôn
 
Còn VÍA DẠI DẬP DỒN TAN NÁT

Ức kiếp hỡi xác phơi hồn lạc

Dại thảm thê thể xác tả tơi

Vạn xác tiêu cả thảy thôi rồi
 

Nay mọi việc vạn nơi vạn lối

LÀM HIỀN LƯƠNG THẦY MỞ [ĐƯỜNG] PHẢN HỒI

ĐẠO PHÁP MÔN MỞ HỘI KHAI TRƯỜNG

NAY DẠY HỌC Ở GIỮA THÁNH ĐƯỜNG
 
Kíp mau kíp trụ trường người học

Đã sắp đến tận ngày sàng lọc

Người có tu trên bọc phủ che

Thân tâm vui sáng diệu trở về
 

Ban tuổi thọ chỉnh tề đếm số

ĐỜI THÁNH ĐỨC tinh thông duyên có

Đường hồi quy chẳng lo bước vào

Học kinh đêm ngày có hiểu nào
 

Cơ tái tạo lộn nhào thay đổi

Điều gì qua nguyệt đài chiếu rọi

Nay sắp gần buổi cuối mạt đời

Vội xuống trần lòng từ trẻ ôi
 

Rán lo tới mọi nơi ắt khổ

THẦY chua xót vì thương nhân độ

Muốn sống còn thoát khổ lo tu

Cải ác tâm đừng quá mê lu
 

LO ĐIỀU THÁNH HẠNH TỪ yêu quý

Ở trên có THẦY xem trần mỵ

THẦY [ở] Tây Lầu xét kỹ công minh

Tầm đường ngay trở lại căn linh
 

Thiện tâm để thân mình nhờ đến

ĐỜI THÁNH ĐỨC NHẬP CUNG THEO LỊNH

NGỌC MINH HOÀNG GỘI DIỆN KIẾN CUNG

Còn mê muội ắt khó trùng phùng
 

Huyền vi hóa hồi cung cứu đặng

THẦY [CỦA] TRÒ TU ĐÃ LÂU THẦM LẶNG

Lớp dự thi có sẵn rồi con

Nghĩ tử vong sắp tới hao mòn
 

Làm sao cứu vì con bỏ lỡ

Trẻ phụ lòng ÂN THIÊN DẠY DỖ

Khó mà an bão tố tới đây

Khổ lắm thay thế giới nhân loài

Hạ màn cuối đố ai an được

TRỜI MỞ CỬA KỲ NÀY BÁO TRƯỚC

Đừng hở sơ bị trượt ớ con

Tùy theo duyên tạo được phước bòn
 

Nay THẦY BÁO mất còn GIŨ SỔ

Khi kết cuộc nạn tai lật đổ

NGÀY HỘI LONG HOA TRỖ có tên

Ai làm đúng HUỲNH ĐÌNH VẬN CHUYỂN
 

Kỳ xử phân TRẦN MIỀN KHÓ TRÁNH

Ách đến rồi tìm cách cho nhanh

Cả càn khôn vận nhanh lập trận

Ám địa môn lọc lừa buổi tận
 

Mười hết chín thế gian dữ nhiều

Ai trối kịp khi đã ngã chiều

Ngày này chẳng kịp kêu cứu cứu

Lo tạo nghiệp tội đền khó giữ
 

Sống cuộc đời tu DỰ LONG HOA

Phổ [truyền] MINH KINH của ĐỨC CHA GIÀ

Tu [theo] lời dạy MÀN BA QUẢ THÁNH

MINH THƯỢNG TRIỀU CHA THẦY GIÁO CHÁNH
 

CHÚA HỒI TRÀO ĐỨC THÁNH THẢNH THƠI

CHÚA THÁNH QUY MINH GIÁO COI ĐỜI

Cao xanh thấy dữ thời nhào lộn

Khổ tấm thân một kiếp bôn chôn
 

Phây nghiệp phải xác hồn tiêu tán

THEO GIÁO PHÁP MINH ĐÀN CỐ RÁN

Mang bên mình tỏ rạng đạo công

Từ đức độ nhìn lên trời rộng
 

Có liên đài Tây Phương trông ngóng

Nương sau này che phủ linh hồng

Thời lại có linh hồn quang diệu

Tu cho cao hào quang diện chiếu
 

Vào Thánh Nhân cung điệu BẠCH CUNG

Giữ lập thân đắc đạo ngày cùng

Ngày cùng tận ác hung diệt bỏ

Khuyên rán nhớ màn này tách dở
 

Chuyến chót cùng màn khổ biết bao

Chọn lọc vàng thau cuối tỉnh nào

Này hỡi trẻ mau mau gấp gấp

Nơi thị thành XÁC THIÊU TẤP NẬP
 

Ai chê cười LO GẶP DIÊM VƯƠNG

THÁNH CHỈ TRỜI LỜI NÓI COI THƯỜNG

SAU QUÉT SẠCH đầy đường than khóc

Giờ định luật trẻ ơi đừng ngốc
 

Cơn sảy sàng chọn lọc hiền ngoan

Từng lớp màn khổ ải vương mang

NGÀY ĐẠI HỘI MINH HOÀNG LÀM CHỦ

Đừng phụ lòng Trời Phật rồi hư
 

Lo bình tỉnh từ từ tâm hướng

Đừng bước sai CẢI LUẬT TỘI VƯƠNG

KỲ DI LẠC ĐẾN TRƯỜNG RÁN HIỂU

Diễn lớp màn không dư không thiếu
 

Tròn phận vai đúng luật cơ trời

Kẻ ác gian trốn chạy khắp nơi

Chạy đâu khỏi khi TRỜI HÀNH PHẠT

Người hiền đức lo tu tương tác
 

Tâm hướng về Trời Phật an lành

Màn tang khốc trử trị tu nhanh

Thôi không kịp chiếu manh sao khỏi

Rõ trận này trẻ ôi bước vội
 

RÁN MÀ TÌM NGUỒN CỘI TRỞ VỀ

TRỜI LẬP HỘI LONG HOA CHỚ TRỄ!

 

THI:

 

MINH LONG xuất hiện chuyển xoay vần

HOÀNG THIÊN lập hội cố bước chân

NGỌC bệ ban hành noi theo pháp

PHỤ giá cố quy hưởng hồng ân.


HẾTHiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền, thánh đàn Nam Thành, VN, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng, vào thời Dậu giờ VN, ngày 9 tháng 7 năm 2023 và đã chuyển đến Đức Ngài bản ghi âm ứng khẩu lưu xuất kinh văn, lúc 21:17 chiều cùng ngày.

 
Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2023_9A

THI:


QUAN liêm linh tước tài võ văn

THÁNH MINH HỘ QUỐC HIẾU VẸN TOÀN

ĐẾ tài chí dõng chí CHƠN THÁNH

QUÂN tề công cả đại chung an.

 

CHÂU công trừ ác cứu thế bi

ĐẠI chí ngời ngời oai hiển nghi

TƯỚNG vẹn chữ trung trừ loài ác

QUÂN đạo chánh nhơn hộ PHÁP QUY.

 

ĐỨC thánh linh trời QUAN đại ca

THIÊN lịnh tướng mạnh lướt mây ra

NGƯƠN công phụng thống ai ra sánh

QUÂN liệt phân minh HỘ PHÁP [KỲ] BA.

 

TRƯƠNG quan roi truyền vạn kiếp căn

TIÊN công chủ hạc hóa pháp thân

ĐẠI từ đại thánh kim tông sắc

ĐẾ Thiên ngươn phụ khai thế trần.

 

THÁI tước ngôi vương đức nghĩa sanh

TỬ tài linh đủ kinh luân hành

QUAN liêm mực đại muôn đời tiếng

THÁNH vẹn nên công cửa thiên thanh.

 

Trăm ngàn vạn kiếp căn vẫn số

TRIỀU QUỐC MỘT TAY HỘ HIẾU TRUNG

Sắc phong linh oai dậy khắp cùng

Ra công bồi đấp phụng THIÊN TÔN.

 

BÀI:

 

Trong QUẾ ĐIỆN THIÊN ĐÀI hạ giống

Vạn kiếp căn minh thống ứng linh

CỬU phong THIÊN ba cõi chung minh

Liệt tướng mãnh sắc linh hiển đại

 

TƯỚNG CỦA TRỜI dọc ngang thuộc lấy

Đề công cao cứu dạy thế dân

Trọn tiết lành vẹn vẽ oai thần

Linh soi tỏa gội nhuần LƯỠNG THÁNH

 

MINH KINH đắc bước vào chơn chánh

Đức cả bao xiết phận ơn sâu

Đường đường tướng lộng hình thiết lậu

THÁNH LINH danh năng thấu phi thường

 

Sửa CHÁNH ĐẠO NHƠN LUÂN khắp phương

Dìu đạo cả làm gương trừng trị

HỘ PHÁP HUYỀN THẦN QUÂN nghiêm nghị

Giết sạch loài yêu mỵ quỷ trừng

 

HỘ QUỐC TRIỀU hiển thay việc chúng

BỰC THẦN QUÂN ai trung ai nghĩa

Vì tể chơn đạo cả loạn chia

Gương trị trừng pháp kia rất hiển

 

Người phải biết khảo gia đối diện

Cõi trần này lỗi biện biết bao

Lẫm lẫm hình vẹn giữ dung mao

Chốn chốn bước binh đao hiển hích [hách]

 

Cõi trần thế ra công oai tích

Trừ ác đằng phẩm tích ngôi danh

Tài võ văn dặm chém quách nhanh

CHÂU ĐẠI TƯỚNG oanh oanh bước thẳng

 

Chí vọng chí đất trời vinh sáng

Một bực thần tường hãn THÁNH PHÒ

Sắc linh phong THIÊN QUÂN đời cổ

Liệt phân minh cỡi [cưỡi] gió lướt mây

 

SẮC TRỜI PHONG định rõ anh tài

PHỤC MA QUỶ lượng xoay thuở tiếng

Ân đức gần một tay thống hiển

TAM GIÁO [kỳ] tam chốn HUYỀN MINH CÔNG

[HUYỀN MINH CÔNG = một tôn danh dưới thế của Huyền Thiên Thượng Đế]

 

Khảo xuất khắp nào thần thinh không

Ngày giảm chế nguy vong giáng điển

KINH QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN hớn chuyển

Ngữ điển chương đào nguyện ngàn đời

 

ĐẾ RA PHÒ TÁ ban dạy người

Thế rõ hay trên đời lắm việc

Hỏi phiên đao một lần cách biệt

Trước răn đời hiểu biết hay chưa?

 

NĂM ĐẤNG [NGŨ CÔNG] đạo nào dám sai bừa

Chớ phụ ân giận đứa độc lang

Âm binh đương quậy phá xóm làng

Nền phước thiện ít lần hèn hạ
 

 Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2023_9B

 

[Ôi] Thôi điêu ngoa xiết bao tai họa

Lòng đặng ngay bẩm dạ thường thường

Thấy giận cùng loài nghịch đạo phường

Tội lỗi [hủy] báng khinh thường chừng quá

 

TRỜI chẳng cho ung dung quậy phá

Có THÁNH QUÂN phò tá NGỌC ÂN

Chiều [nay] đại cơ giáng ngự điển phân

Đang nguy cấp nạn lần hủy hoại

 

Xét nghĩ kỹ trại đời người dại

Kịp ăn năn trở lại lo tu

Khuyên lơn người ĐẾ dạy thoát ngu

Đao QUAN dấu trảm thu tái phục

 

Trên dương thế chịu khuyên lánh tục

Khá mau vâng gấp rút có ngày

Gặp lúc tan dòm quách chia hai

Tiệc hoa rụng cạn ngày nguy biến

 

Tàn phá giết hỏi gió mây chuyển

Non sông đâu mất biển thay sông?

Giải phân [cơ] đàn bổng thấy nghẹn lòng

Uổng cho kẻ dạy không gì khác

 

Chuông TIÊN ĐẾ chữa an ngay lạc

ĐẾ XUỐNG PHÀM cảm tác đạo muôn

Thảy lóng nghe sanh cội thêm buồn

Họa ngày tới lệ tuôn dòng chảy

 

Thần Châu y thiết đàn cung khải

Khuyên chúng sinh đừng dại tương tàn

Mỵ yêu ma quỷ khắp tràn lan

Họa sẩy tới điêu tàn sanh chúng

 

Lại tranh chiến binh đao tên súng

Lửa cháy thiêu lan rụng đổ xiêu

Cơn bịnh càng DỊCH TẢ lắm nhiều

Ai ngộ khởi lời kêu bao tánh

 

ĐẾ lên hình hầu gần vai gánh

Họa phân vân lửa chánh thâu tà

Nàn cứu cấp vong tàn đó a

CUNG TỬ ĐẾ THÁNH TÒA trải liệt

 

Tuy khuất hình vô vi hiển biết

Oai ung dung danh biệt cầm đao

Trải muôn đời từ thế hệ nào

Hòng vinh hiển gươm đao quyết chiến

 

Việc trong đời thử xem QUÂN chuyển

TRÁI MẠNG TRỜI đảo điên rời rã

Nào tội chi độc dữ vướng xa

Việc hoành hành sa ngã bê tha

 

Đem lòng trá khoái lạc biếm nhã

Trá cương cầu tâm dạ hao mòn

NGỌC HOÀNG sang lương trung mau khôn

Ai thường phỉ [báng] miệng ngôn điêu [ngoa] xấu [xa]

 

Vương binh sớ hầu công luận tấu

Chớ đảng phe che giấu phàm thân

ĐAO THANH LONG là rồng HOÀNG ÂN

Thời chạm trá hồn thân ngựa xích

 

Cơ mưu CÀN thâu đốt hỗn dịch

Nước thiên hà trào tức mức cao

Biển giang san còn thấy thể nào

Cao thẩm biếc cuộn trào sóng vỗ

 

Lòng nào đổi chém giang ương nổ

Gặp lúc kỳ tiêu tố phá càng

Đức ai thiếu đẩy xa định án

LƯU HOÀNG ngự ĐẾ QUÂN THÁNH phủ

 

Không việc chi linh há cần tu

Bởi ai nào biết thủ trải lần

Phá nhành trái công phu xuân tán

Vâng lời ĐẾ thiện tâm cố gắng

 

Việc tối tăm tạo phản thay lòng

Tuân pháp chỉ kiểm duyệt trảm đông

Nghịch cải luận thông đồng tạo tác

Trên NGỌC ĐẾ lôi phong trị phạt

 

Châu ủ mày khó chắc đặng yên

Tướng công binh vuông võ sái thiên

Đạo Thuấn hiển lẽ hiền thảo thuận

Hãy gấp gấp đầu giềng QUÂN tặng

 

Thảo làm con nghe dặn tai thiên

Tròn từ đây chánh sự lỗi biên

Xét xem tưởng đạo truyền cao chí

Hiền liêm cẩn sắc cầm nghiêm nghị

Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2023_9C

 

Biến động gần tiêu hủy hổ lung

Châu mấy giọt nạn tai sanh chúng

Rung đất trời rớt rụng như tên

Tiếc cương trời liệt tiếng công nền

 

Gậy võ gươm người nên suy ngẫm

ĐẾ QUÂN TA ĐAO CẦM oai lẫm

Gợi khúc linh ba hầm thước đao

Trảm trơn sạch lớp thân gian xảo

 

Tam bửu nguyệt lưỡi đao bén phải

Dị thuyết tà che cấp nhơn tai

Nạn nhơn dân sau này tịch hố

ĐẾ soi ra ngu dại quân bổ

 

Toàn trong đời lắm hổ hùm ghê [thay]

THÁNH QUÂN THẦN triệt đón tư bề

VÂNG LỊNH NGỌC PHỤ tề chấn chỉnh

Núi sập non lở đạp chạy trình

 

ÔN DỊCH dân thế tình cấp biến

Nạn phát sanh do người tạo hiện

TRỐNG LỊNH TRỜI PHỤ tiếng ÂN HOÀNG

CHẠY KHỎI TRỜI SAO ĐƯỢC lưới đan

 

Bài bố trận ĐẾ QUÂN liệt trảm
AI MUỐN CHỐNG PHỤ HOÀNG [thì] chết thảm

Nghe lịnh truyền THÁNH cảm đều nhờ

Tác dạy đời MINH THÁNH RA CƠ

Về điển hiển chớ ngơ THÁNH ĐỨC

ĐẾ vốn TỬ VI CUNG oai lực

VÕ QUYỀN HÀNH CHỦ BỰC THÁNH QUÂN

Đạo tâm suy do bởi si sân

ĐẾ VƯƠNG THÁNH xét trần làm chủ

TIÊN ĐẠO cả ai mà nắm giữ

Tâm vững đồng quân tử nghĩa kiêm

Cội nguồn này kinh điển truyền nghiêm

Trái VƯƠNG ĐẾ đầu xem rơi rớt

Lẽ cao sâu chơn nguyên chất ngất

ĐẠO LÀM ĐẦU là gốc HIẾU TRUNG

NGHĨA không đặng tu thời vô dụng

ĐỨC THÁNH NHÂN nói trung trinh nghĩa

THÁNH KINH linh nghiệm tỏa nhìn kìa

Trải Chiến Quốc đầm đìa máu chảy

THÁNH hiện tiên PHẬT liền xuống thảy
 

Khó sánh vai cao tài đời ĐẾ

Còn trời đất còn dài thảm lệ

Lấp lưỡng giang nạn thể hỏa ôn

Tướng chém đầu gian nghịch lỗi dồn
 

KINH NÀY GỐC SẮC KHÔNG BI ĐỘ

Chẳng đổi dời chẳng biến lo dò

Ai sánh vai thần rõ ĐẾ nào

Chớ hòng sai ĐẾ hạ sắc đao

Độ quần sanh BƯỚC VÀO QUY Y

ĐẾ sắc linh hai chữ nghiêm nghị

Nghĩa QUÂN tài châu chỉ mấy ai

Tre có lóng gìn vàng đường mấy

Chuyện không sai ai tẩy Văn Vương

Con thảo hiền nối gót theo đường

Thấy kinh nói rằng thường dị nghị

Chẳng biết chi tánh thiệt từ bi

Siêu phàm nhập thánh vi cầu chẳng

Pháp rõ ràng hiện thuyết [có] đọc chăng?

Đừng nhạo báng kinh văn ĐẾ LÃO

Nho văn mới ôn nhuần chí bảo

Hiện thân pháp nghe vào chống vẫn

ĐỨC CẢ dày sau bộ chương cung

Chớ tưởng TRỜI không dung ác đáo

Vì trẻ ngu CHA kiểm vẫn đáo

ĐẾ vui lòng che thảo soi đường

Bởi chữ nghĩa sanh ra hiển tướng.

 

THI:

 

Tái nguyệt chiếu thính lai cao tại

TỬ cảnh khá mưu đương quân tài

QUÂN minh cơ toan liệu người đời

ĐẾ đài QUAN ứng hiện chớ quấy.


BÀI:
 

QUÂN hối sự suy tán mạc vương

Khuyên đối phước họa nan cháy đường

Chiêu hướng môn hộ nan gian khắc

Vô cửa hoài hư khảm càn ương.

 

Cửa QUÂN đương tính gặp họa to

Nhà sụp đốn suy rất gay go

Hư tại gian vọng nhân chậm nẻo

Hoại thời tâm dại thước báu lo.

 

CHI THÁNH can trọng TRUNG phục thi

QUÂN đáo cáo nghi THÁNH vị kỳ

THIÊN thành phục lạc muôn dặm trở

LÝ dục quy tâm kết cánh thùy.

 

Lôi thần thánh PHỤC TIẾN MINH TRIỀU

Võ nghị cấp thời ký phát nêu

Phong Thần ngã đổ tai bất xấu

Vân thanh thông hảo nhơn lật nhiều.
 

Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2023_9D

 

Thời môn tiếng sự đa bạc tán

Thâm luyến tà thiên lý vọng tan

Khuyết nhữ tri thông thới đến kỳ

Cơ môn xuất liệu lành định mang.

 

Xuất trình quân mạc tiếng tự ghi

Môn quý danh TRƯỜNG THIÊN lưu kỳ

Vô đảnh hảo vấn y ngẩu phú

Ngải tán đồ đối ngự thánh y.

 

ĐẾ đoán viên chang hồng thế nguy

Phân bảng họa đời rõ thấu bi

Chiết tâm nông ý tư bả tánh

Khứ lai nhơn quới tâm tương thùy.

 

Duyên sự hòa giai nhẫn tu vi

Cát mạc ngã tăng ứng mô gì

Tân thời đắc cải sự hay tới

ĐẾ khứ phục hồi hóa cấp truy.

 

Mục thơ QUAN THÁNH chỉ cấp thời

Họa vô phúng lộng tánh bạn nơi

KINH PHÁP THIÊN đáo đầu đề khuyến

Hiếm cơ hội khó thấy QUÂN ngồi.

 

Giục hảo an cư thới thông môn

Đáo lai hạ giáng khước binh dồn

Thiên điều công sự làm ngay chánh

Nhai từ cáo phục NHÃN ĐẾ TÔN.

 

ĐẾ KINH THÁNH nghĩa tợ mộng đầu

Dụng hài thiện tánh dưỡng chí sâu

Tâm xuân tác đáo giai tạm huyễn

CƠ LẠC TỪ QUÂN cận thủ mầu.

 

Thiện tâm vô nguyện nhơn sự THIÊN

Tu tận kiến KHÔN tướng bổn HUYỀN

Tích hầu khanh QUAN THÁNH khó ưu

Đức tồn phận chủ chương lộng tiếng.

 

Tốc lãng đơn kinh liễm bình a

Hạ bảo tiên nhơn trên chiếu màng

Cấp cấp đa khứ tân đề diễn

Thời ứng lộng tam đế tát ban.

 

Tiên đào nhu cấu thời nạy gian

Sự tận khá nguy đấu CAO ĐÀN

Nhã nhã thủ canh tam bá kế

Sự cầu hý mạc trông chớ than.

 

Dịch phá vô tường định chơn THIÊN

QUỐC tích chiêu yên nhựt lậu HUYỀN

Trung tha nhơn chỉ kim chịu quản

Đạo hành quy chánh tả tơi truyền.

 

QUÂN VƯƠNG khước định chủ khách đồng

Đạt mục giai tướng THÁNH QUÂN CÔNG

CHÂU giác kỷ niên cơ QUAN thá

Truyền mật môn giang chỉ cương lòng.

 

SỰ GIẢ TÂM mưu họa tán tiêu

Hối tội tao QUAN THÁNH QUÂN TRIỀU

Dương họa chớ khá dối người tín

Dĩ hại họa thân hung ngôn điêu.

 

QUÂN tiết như hà phước trung phân

Đương sự cáo nghe lành dữ cần

Tử đồ tử tác ác lương biết

Thử gươm đao CÔNG chém trảm lần.

 

ĐẠO PHÁP, LUẬT THIÊN phục thời nguy

Tùy duyên hữu đắc tự kính trì

Nhơn phóng thân tợ thôi nguy cấp

Lộ ý luận phân khá than chi.

 

Khuyển giáo duy Tây nẻo khó lên

Khoan thủ huê vinh các vân đền

Trực nghĩa trung lâm quy tâm chỉ

In rõ sắc ban trục lộ tên.

 

MINH lai ký pháp vấn tu ngã

TRIỀU nghi khả tại quới trường đà

Tùy dụng môn sự ngoại phương hướng

Rảnh hóa chi nhơn kịp LONG HOA.

 

Đắc thới tương tâm gắng sức toan

Thăng đến nhập thành được ân ban

Hối thúc tam dữ kham kham bải

Thời thời bất bại bất dụng tàn.

 

Tâm khiêm vị mạo cả lược thao

Hung nguy giáp lượng chớ tự cao

Ác sự tác tụ đi ra cửa

Thu chất bất cầu nên suy lao.

 

Đoạn thảm tang thương quạnh cảnh hiu

Tự may tu phước sắp giờ chiều

MINH THÁNH QUÂN TRIỀU QUAN KHỞI VỌNG

LINH CĂN HẠNH HỮU CÓ NGHE KÊU?

 

Tiếng vọng từ xa niêu suy linh

Trình tự số căn đoạn phán mình

Trọn bậc hiền nhân lưu phong chuyển

Lựa đúng diện y đáo cầu trình.

 

Bá chúng mô cầu dĩ lão nhơn

Sự cách môn quan chỉ nhứt quờn

Tùy lực ngộ đấu an khó đặng

Duyên phục kỳ bình lãnh chung sơn.

 

KIM SƠN QUÂN thị đắc tự do

TRIỀU MINH bình tiết nhơn chung dò

Thượng lai đắc thủ canh đầu tống

SẮC LỊNH THIÊN QUÂN tại tác so.

 

Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2023_9E

 

Hỏa tốc đa kinh sóng ba đào

Cấp cấp mau mau mục hạ vào

Thời TU CẢI MỚI, TÂN QUY LUẬT

KINH THÁNH công huân mã anh hào.

 

Viễn thuyết mật đàn họa đời gian

Xử lý bảng đề chốn môn quan

Xử cách trời đất cây cỏ úa

Xan xự hò xan lý nan tàn.

 

Vinh khoa như ý chưa gặp thời

Cầu đạo sắp đặt vận đến nơi

Động kiện quân chi cĂN lao đạp

Tác THIÊN ẤN chuyển chớ sai lời.

 

Chi người lo nghĩ LUẬT THIÊN CÔNG

QUÂN hành cấu động tác tin lòng

ĐẾ ĐẾ QUÂN THÁNH lai vị hạ

Sự vận tương y hữu giai không.

 

Định quán tử thế bi thương cương

Vị phiến bản nhơn quy canh trường

Hậu thân tất bất nan minh biện

Thế nạn thử tai người ngoại phương.

 

Xử nhơn lương thỉ cáo nghịch cầu

Cáo cáo tiêu tức trực đại thâu

Công bình vâng hậu lực chi hỉ

Đình khể nhân giai đa tri mâu.

 

Giang hà nhơn vạn pháp tức công

Tác sanh tác mặt giáp canh giòng

Điển QUAN THÁNH ĐẾ kỳ vọng tại

ÔNG giai LÃO chạm nghịch đạo lòng.

 

Vạn chúng sanh linh nhứt đạo cơ

Nhơn đầu lập chuyển nhữ thân giờ

Tùng THIÊN mạng liệu đáo đầu sự

THƯỢNG NGỌC quan thùy xoay đổi bờ.

 

Lập cơ khán tự hướng TRƯỜNG THIÊN

Chuyển thuyết QUÂN ÔNG cự sắc HUYỀN

Pháp văn ai đoán LONG HUÊ tử

KINH VẠN hiệu VƯƠNG THÁNH ĐẾ truyền.

 

Mẹo vô niên giá khố vô thâu

Niên canh bình thái bá cố hầu

Canh vận cơ xứng kim tuế định

Giá ngộ tương ý chắc về đâu.

 

Chi đạo phong tiên ngọn đăng trình

Nhục dạ nhẹ bước ẩn sắc linh

Tọa thị nung tính vạn sự ẩn

Thành hồi hương các đạo bá hình.

 

Tạm khá vận thời mục giáo khuyên

Lang biển vô vi bức dung điền

Bất bất tổn tổn họa phước xử

Tự nan hư vinh bả tiêu xuyên.

 

Trung trung nhơn tại hà nhiên sanh

Tín lễ chí hiếu phước thiện lành

Phước ban y TỬ ĐẾ đương nghị

Lộc tài phong đắc phẩm ban danh.

 

NGỌC MINH THIÊN định hưởng vinh giang

Điện đình vô [cùng] toại [ý] ĐẮC CHÁNH hàng

THIÊN OAI túc vấn thảo ngay vẹn

Ban phước thành lai cốt phong sang.

[NGỌC MINH THIÊN = một tôn danh dưới thế của Huyền Thiên Thượng Đế]

 

HUỲNH thời tu vị ngộ tao nhơn

Cát giao quân thúy cố khắc còn

Khai tửu tái phùng công bất hảo

THỜI ẤN CHI QUÂN BỬU CHÂU SƠN.

 

Thời gian tùy phận việc chi tùy

Mạc pháp lao vong diệt tiêu bi

Cưỡng khéo nhờ sự tu tập tốt

Cầu phục hậu toàn tại số vì.


THI:
 

QUAN quan tướng tác tại hữu thành

THÁNH y ai bệ đao gươm thanh

ĐẾ đế vương phẩm phục vi giá

QUÂN tử tử quân trung nghĩa hành.

 

 
 
Đức Chưởng Quản Thiên Long Hộ nhận lịnh Huyền Không Thiên Thượng họa đồ trận và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 7 tháng 7 năm 2023 lúc 8:48 sáng giờ VN.  Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ nhận thông điệp Thiên Thượng giải thích lý nghĩa đồ trận và gởi đến Đức Ngài ngày 8 tháng 7 năm 2023 lúc 18:52 chiều giờ VN.

CAO ĐÀI ĐỊA TÂM HIỆN

CAO diệu dưỡng dung võ trụ này

ĐÀI liên giáo đạo cõi ĐôngTây

ĐỊA tâm hoán đổi hình kim khẩu

MẪU hiện rồi MINH CHIẾU lịnh bài.

 

BẠCH tượng về Nam dựng báu vàng

VÂN đài cao tột ẤN HUỲNH QUANG

trần bất nhiễm là người THÁNH

tử TÂN DÂN nhận chiếu ban.

 

[TƯỢNG = biểu tượng. BẠCH TƯỢNG = biểu tượng màu trắng = ý nói Bạch Y.]  

 

TRẠNG Thánh hồi loan đón sĩ hiền

TRÌNH thư phong ấn ĐẠO HUYỀN THIÊN

GIÁNG đàn Nam Việt khai tâm địa

THẾ giới hôm nay tập chữ thiền.

 

QUỐC thể Hồng Bàng lý vạn xuân

TÂN quê TAM GIÁO định chung phần

HIỀN nhân giác ngộ hàng Bồ Tát

VÂN sắc bàn cơ tánh mạng cần.

 

[VÂN = Bạch Vân, tức Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm]

 

GIÁP diện tâm không cả đại đồng

ĐIỂM LONG HOA HỘI mới khai thông

TAM Gia còn đó khua chiêng trống

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG tới Lạc Rồng.

 

[TAM GIA = 3 nhà Phật, Thánh, Tiên]

 

MÔN đệ cần chuyên lý diệu huyền

NHÂN thiên địa nối một tâm nguyên

TU nhân học Phật thời Ngươn Thượng

HẠNH đạo sơn nhân giải thoát liền.

 

[Chữ SƠN + chữ NHƠN thành chữ TIÊN. Câu cuối nói: Hạnh Đạo Tiên Giải Thoát Liền.]


lv-cao-dai-dia-tam-hien-do-hoa-anpv-cao-dai-dia-tam-hien-p1pv-cao-dai-dia-tam-hien-p2pv-cao-dai-dia-tam-hien-p3-an

MẬT ĐÀN – Ngày 6 tháng 7 năm 2023 lúc 5:33 sáng giờ VN.  Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền, đạo tràng Long An, ứng khẩu lưu xuất.

Bấm Vào Thanh Này Để Nghe Nội Dung Mật Đàn 2023_02

[Trích dẫn một đoạn hội thoại ngắn để các hiền đạo cảm nhận "không khí tôn nghiêm" trong một buổi làm việc với Thiên Thượng như thế nào. Mong rằng những ai có nhân duyên nghe được đoạn thoại này sẽ khởi lòng tin bền vững.]

NỘI DUNG MẬT ĐÀN 2023_02

[Có rất nhiều tiếng thiêng đệm vào các câu. Nếu bạn "đọc" nội dung mà không hiểu thì cũng đừng quá quan tâm. Chủ ý là mời bạn "nghe" để "cảm nhận". Xin bấm vào thanh mở âm thanh ở trên.]


Lẵng lặng thầm nghe tiếng MẪU HOÀNG

Bao lời diệu pháp rõ âm vang

Chơn tâm thường trụ không sầu muộn

Bổn tánh tự nhiên khỏi buộc ràng.
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Gia tử hà xinh hòa di tử

Tiếng thơ HOA TỬ hạ nhi thiên

Tướng ấn chiên bài kim hạ dĩ

Tưởng khai thắt tử họa chi in.

 

Thiết tử lòng ta tướng hiền sinh

Hòa ân KIM HẢI hộ chi hình

Tưởng diễn chiên đài kim hạn dĩ

Họa hình cuộc thế dạ chi ân.


[KIM HẢI/DI HOA/HOA TỬ/THIÊN HOA = Di Hoa Kim Hải, Bát Nương Diêu Trì Cung]

Tương thiết tử hà xinh hoạ dĩ

Dĩ kiền khai thức tử hàn nhi

Giả chi xinh con dạ tử chi thình

THIÊN hóa TỬ kiền khai HIỀN hiện GIẢ.

 

Tưởng hà khai THIÊN bàn vạn TỬ

Tiễn hòa khai thức dạ ngộ chi

Tưởng sanh GIÁC TỬ hòa y

Tiễn khai hạn giả chiển-đràn triển khai.

 

Con phục lịnh NHƯ LAI cùng HOÀNG MẪU

Ấn kim bài MẸ dạ tử chi in

CHO CON HẠ THẾ trần tình

Hoàng Ân đáp lại họa hình Nam Bang.

 

CON PHỤC LỊNH SỬA SANG NAM VIỆT

Hạ chi đàng họa tiếp chi in

Gia THIÊN chư TỬ họa hình

Thiên thiên dạ TỬ chi đàng hộ THIÊN.

 

Tường dạ tử kiền khai hiện giả

Dạ giả thiên tức vị quả hiền sanh

Thưởng ban khai BÁT TỬ hộ chi lành

Con HOA tưởng chiên than đàn hiện giả.

 

Thương tư tử chiên khoan đặng dĩ

Chủng hòa nhi thiết dữ hạ chi in

Thức chiên ban kim tử hạ hình

THIÊN HOA dữ chiên đài hiện giả.

 

Tưởng hồ xinh chiên bài họa dữ

Tức di khai yên thưởng đằng khai

Tăng hòa DI chi TỬ HÀ NHI

THIÊN giăng thưởng chương ban HOÀNG tưởng diện.

 

Tiếc-xăng giăng-tử chuyển thường khai

Tự tưởng chiên HOA tưởng đặng bài

Hòa ân KIM TỬ chiên hạn giả

Thương tiễn hòa sanh hản chiền khai.

 

Thiết tử hòa nhi chi dạ tử

Tiên khai hồ dĩ chỉ hà xinh

Thơm giả chi an đàng cạnh dĩ

Ước đài họa hạn hản chiên khai.

 

Con phục lịnh chiên đài KIM HẢI

Dĩ gìn THIÊN chước TỬ hòa ân

Trở về THIÊN TỬ chiên đài

THIÊN KHAI hòa dữ chiên đàn hộ xinh.

 

Thiết bản tử hòa in chi tử

Dĩ già khai tương diễn diên thương

HOA xinh chiên mã chư thiền

Con THIÊN gia TỬ thương đàng hạ nhi.

 

Hàng dư tử hòa xinh dắn tử

Thiện hòa in chăn dữ hồn thiêng

THIÊN bài dạ hản thi thiên

HOA ân chi tử thiển khai điển thường.

 

Thường gia tứ dạ hòa xinh

Thương tử chi khai hả chi tình

Thương đài hoán dĩ KIM GIÀ TỬ

Tưởng diễn HOÀNG xinh tưởng NHỊ THIÊN.

 

Nam Mô Huyền Thiên Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.

Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn.

Nam Mô A Di Đà Phật.Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền, thánh đàn Nam Thành, VN, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng, vào thời Mão giờ VN, ngày 5 tháng 7 năm 2023 và đã chuyển đến Đức Ngài bản ghi âm ứng khẩu lưu xuất kinh văn, lúc 15:24 chiều cùng ngày.


THI:
 

NGỌC sáng kết rồi VÔ CỰC THIÊN

HOÀNG cơ quy nhứt giáng ngự HUYỀN

THƯỢNG Thiên [vô] cực điển bao nhiêu pháp

ĐẾ[cực] cứu độ trẻ lần duyên.

 

[Khoán: Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Huyền Thiên]


BÀI:
 

quy phạt định phần dồn dập

THẦY tặng cho bửu pháp chữ KHÔNG

GIÁNG giờ vô [cực] điển dìu con

THIÊN ÂN KINH NGỌC hư không phụ từ.

[Khoán: Cơ Thầy Giáng Thiên Ân Kinh Ngọc]

 

VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ

Tả kinh thơ phẩm đủ giải khuyên

Pháp ra kinh thánh không yên

TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THÊN KHOAN HỒNG.

 

CHA chín bệ đền rồng ngự chốn

Nhìn đời tàn khốn đốn lắng lo

Làm mè nhân đức cùng vô

[LONG] HOA KINH TRÌ THỌ mô vô thiện trần.

 

Đừng lầm lạc THẦY phân pháp học

Cố gắng tròn sàng lọc nay mai

Chiều tàn bóng xế tới ngày

QUY NGUYÊN TÂM PHÁP CHA THẦY [phải] thảo ngay.

 

TRÌ PHÁP ĐẠO HẰNG NGÀY HẰNG BỮA

Màn lọc lừa rán sửa cho xong

Đăng trình đến HỘI HOA LONG

Là màn chót cuối bụi hồng lập thân.

 

Mau tích lủy lần lần giác ngộ

Tuyển anh tài bảo hộ thoát qua

KỲ NÀY MÀN CHÓT CÓ CHA

HOA KINH LONG CHUYỂN MÀN BA ĐẾ HOÀNG.

 

Thần hộ pháp cửa đàn trấn áp

HỘI HOA LONG DỒN DẬP Ủ Ê

Ngươn Ba tỉnh ngủ đi về

Căn duyên có được [rán] mà về nghe con.

 

Trận này trễ rằng con rớt hố

HỘI HOA LONG GẮNG CỐ [nhập] ĐẠI TRÀO

Cung vi về đến đường nào

THIÊN CƠ MỞ LỐI Tây Trào Nguyệt Minh [GHTT Nam Cali].

[Nhựt (Mặt Trời) là nguồn sáng vô biên tỏa soi vũ trụ (thời không) còn Nguyệt (Mặt Trăng) nhận ánh sáng từ Mặt Trời rồi tỏa soi vạn vật dưới thế. Vì thế Thiên thượng dùng chữ Nguyệt Minh (ánh sáng mặt trăng) để ám chỉ Giáo Hội Thiên Trường. Tây Trào = ám chỉ Giáo Hội Thiên Trường trụ sở tòa đình quốc ngoại đặt tại Nam California.]

 

Sẩy bước lạc tâm linh phải khổ

KẾT THÚC MÀN [BA] KHÔNG CHỖ NƯƠNG THÂN

Tiêu tan lập tức phàm trần

Trừ gian diệt bạo lần lần xóa tan.

 

Sự hãi hùng lan tràn thế giới

Này trẻ ôi màn tới một phen

Lạnh lùng cơ rét rối ren

Trận này thảm thiết bạc duyên thế trần.

 

Giờ phút cuối thi ân bố đức

Nơi lòng ta từng bước đi lên

Sự đời lòng nghĩ tu bền

Đường tu toàn thiện phong tên rước về.

 

Đường sanh ác mình mê vòng giáp

Kìa nhìn đi dồn dập đau thương

Lối tu ai rõ tầm đường

Đến kỳ tiêu hủy biết đường nào ra.

 

Người tu niệm đều là bồ tát

Kề liên hoa dứt sạch lòng phàm

Có nghe kinh pháp vào tâm

Tu đời giải khổ lặng thầm an vui.

 

Nghe được pháp chớ lui khổ nào

Cõi mông lung không đạo càng mê

Kiếp này tu được trở về

Tu là giải khổ muôn bề thế gian.

 

Sen chực sẵn nữ nam quả đắc

CỰC LẠC TÂY [PHƯƠNG] cầu bắc nguy nga

Chúng sanh trong cõi Ta Bà

TÌM SANG BẾN GIÁC LONG HOA KỲ NÀY.

 

Con học đạo quả THẦY cho tốt

Ngày thành tài sau họp dự thi

Con tu con thiếu điều gì

THẦY dạy không thiếu việc chi để dành.

 

Phận giả nhân tu hành lòng dối

Định lại đi một mối nó ra

Bên trong xếp đóng hàng hàng

TÀ TÀ KHÔNG THỂ NÊN THÂN [DẦU LÀ] ĐẠO NÀO.

 

Không buông bỏ tâm xào xáo trộn

Chẳng kiểm mình dại khôn ra sao

Ngoài trong sơn phết rêu rao

Sân si thân diệt lúc nào không hay.

 

Bởi thiếu sót ỷ tài coi thể

Có đủ đầy chẳng kể đồng môn

GẶP THỜI THÁNH ĐỨC VƯƠNG TÔN

LỘN VÀO ÁC ĐỨC TIÊU HỒN MẤT THÂY.

 

Đường hồi cung kỳ này thiện chữ

Biết ngày nào đạo tử không hư

Học nhân chẳng cố luyện tu

Học đạo trôi hết từ từ bỏ ra.

 

Sau bi khổ khóc la rên xiết

Khổ lắm thay tiêu diệt quả cầu

Dứt đời ai bị khổ sầu

Hạ màn toan liệu đi đâu bây giờ.

 

Không lo nghĩ nạn chờ sắp tới

Cứ lo tranh chia giới làm gì

Mất hồn mất xác còn chi

Chẳng chịu tu học lần đi thực hành.

 

Việc còn sống mỏng manh rồi đó

Nầy trẻ ôi nhìn ngó mà xem

Thay thời đổi tiết tối nhem

Hơi đâu rảnh rỗi kèm nhèm người ta.

 

Mau tu sửa chóng qua đại nạn

BẢY CHÍN MƯỜI LẦN TÁNG MẠNG VONG

Đã rồi mọi việc ngoài trong

Chữ bi thê thảm diệt vong địa cầu.

 

[BẢY CHÍN MƯỜI LẦN TÁNG MẠNG VONG= ý nói 10 phần hết 7 còn 3, rồi hết 2 còn 1, tức là 10 phần chết lần lần hết 9]

 

Sắp dứt đời năm châu tiêu rụi

Ai sót sai hồng bụi lùi xa

HỌC KINH VĂN PHÁP ĐẠO NHÀ

CHÚT DUYÊN NGỌC [ĐẾ] CHUYỂN MÓN QUÀ TỪ KINH.

 

Sợ con trẻ giáo trình không học

Kể từ đây sàng lọc ớ con

Giờ này trong khoảng mai còn

Lo tu theo dấu lập tròn đức ân.

 

CHÂU MINH NGỌC VƯƠNG HOÀNG CỬU ĐỊNH

CỬU VƯƠNG ĐÀI [THỜI] KỲ CHỈNH THẾ NHÂN

Đền vàng cung điện HOÀNG ÂN

Bốn bên quang sắc cửu tầng mây xanh.

 

Một tòa lớn phủ quanh quang sắc

HOÀNG CHÚA MINH NGHIÊM KHẮC KÝ GIAO

Tả hữu thủ túc hầu trào

Tước phò kề cận quan đao tháp tùng.

 

Tiền NGỌC BÍCH DINH CUNG tòa giữa

Luồng điển quang ẨN CHỨA TÔN NGHIÊM

CHA đà phán bảo CHỈNH [LÝ] THÊM

Hồi Tây giá đáo [về lại Cali] thanh liêm kỳ này.


[THANH
= làm cho sạch, làm cho ngay ngắn chỉnh tề.  LIÊM = khảo sát, xét]
 

Nay ĐẠO TRƯỜNG giờ này trong khoảng [trong thời điểm]

AI QUY TÒNG [tùng lịnh] THÂN SÁNG BƯỚC VÀO

Phục y mày sáng thanh tao

TRAI HIỀN GÁI THẢO QUY TRÀO TẤN PHONG.

 

GIỚI LUẬT TRỜI BAN CÔNG THƯỞNG PHẠT

AI KÉM TU XÁC NHẶT HỒN TIÊU

Đến đời tàn hiểu tiêu điều

Sửa thân đạo đức về chiều cơ may [còn sống sót].

 

Câu trung thật sửa sai trẻ nhé

Trước kia làm nay nhẹ thật trung

TU HÀNH TỈNH NGỘ BỎ HUNG

Màn thưa bức rèm phủ tung bầu trời.

 

Hết già trẻ nghiệp đời nhiều tội

MỞ ĐẠO thời [này] vì bởi [đời] hung hăng

SỢ NGÀY LONG HỘI LĂNG XĂNG

DẶN DÒ BAN TỎ PHÁP HOẰNG ĐẠO KHAI.

 

THẦY LÀ CHA MUÔN LOÀI huyền giáo

Mọi điều đà chỉ bảo tuyên phân

LUẬT TRỜI HIỂU THẤU NẰM LÒNG

THIÊN ĐÌNH ĐÁO LỄ TÂN PHONG RÕ TƯỜNG.

 

LỜI TUYÊN THỆ MÔN TRƯỜNG con lập

ĐẾ CHỨNG MINH tu tập dắt người

Trấn an GIÁO THỊ MÔN TRỜI

Ghi tên ghi tuổi trò hồi bệ tâu.

 

Ngày đến tận nhìn sâu trong rổng

Tám hướng ban khởi trống vang âm

Pháp truyền mọi hướng thậm thâm

Nhãn nhìn vạn nẻo tối sầm rồi đây.

 

Nhãn nhỉ thấu THIÊN thay HUYỀN lịnh

CHÚA THIÊN TÔN CAO MINH đưa vào

Khẩu dụ ban ra kẻ cào [cặn kẻ, lớp lang]

NGÔI ĐỀN KẾT LỤA CON VÀO TẤN PHONG.

 

Tấn phong hưởng an tồn vĩnh cửu

Đã tấn phong lâu giữ NGỌC ban

Thủy ngọc đào quả cung HOÀNG

Càn khôn ánh sáng Kim Bàn rọi soi.

 

Đăng triều quốc phản hồi quang điển

Màn chót nhìn lịnh tiễn phóng xa

Chừng nào lệ đổ tuôn ra

Nhìn con máu đổ than la não nề.

 

Tu rán đoạt danh đề quốc tưởng

Lãnh nhiệm kỳ vào hưởng kim thân

Ban ngôi Thánh Tiên đại thần

Lập triều hưng thạnh bước chân trượng đình.

 

Nghịch cảnh giả trần gian phi thị

Lời này ai thiện chí gìn tâm

Dưỡng tánh tu thiện chí luận tầm

Nhẫn [thận trọng, dè dặt] mạc [yên định] ngật [trên cao] đắc thành tỏa thị.

 

Môn xuất nhập tự quy tân ký

Siêng năng lai khéo ý tàng thanh

Đoái lại chung trước chẳng tu hành

Dạ nhiều bởi lắm tâm cơn ác.

 

Đoái lại nhìn sắc trầm cũng tạc

Xô cửa khuôn khoanh giáp thiên chi

ĐỊA NHƠN HỒN nghe hiểu nghĩ suy

U MINH QUỶ NHƠN KỲ CẤM PHẠM.

 

Địa thâu hồn mãn dinh yếu tạm

Đất Bắc vong ai dám ngữ ngôn

ĐẠO CẢ THINH VÔ VI THIÊN TÔN

TRỜI BIẾT THẤY khước [sao lại? há...?] đồng nhơn tác.

 

MUỐN PHÙ SANH LÒNG MIỆNG [PHẢI] CHƠN THẬT

Vì nhơn vi nan tác bất nan

Khẩu giữ tâm nhơn tán hiếu sanh

Không chi lạ toán bàn chưa đủ.

 

Cõi trần nữa khóc rằng chưa thử

Bị đạp nhào hiền dữ thể nào

TUÂN THƯỢNG ĐẾ VÔ VI ĐẠI ĐẠO

Nghe hiểu thần chơi dạo CỬU LIÊN.

 

RÁN TU ĐI SẼ THẤY NGỌN THIÊN

CHÍN TRÙNG CỬU MINH HUYỀN THINH RỘNG.

 

Ngày sắp tới không còn kỳ vọng

Quỷ kiến hình phá hỏng nhơn linh

U minh thần quỷ dắt nhơn tinh

Thấy người ròng mãn dinh thâu bắt

 

Trên đời này một căn giữ chặt

Giết một căn lửa chắc hóa ra

THẦY vào đây mau tỉnh trần hà

Hồi sáu ngã ngõ ra ngoài sáng

 

Phàm tứ sanh đông biển suy nan

Rắn mãng xà nổi loạn lan tràn

Biển Đông sóng cuộn quay lấp sảng

Ngày tận chết nguy nan sấu định

 

Rán làm lành tu hạnh căn linh

Tin lời TA nghe kỉnh hạ truyền

Hiện tại tâm phải biết lần duyên

Đừng mơ ước sai huyền vọng tưởng

 

Hồi tâm lại ở lành chấm thưởng

Suy đạo thân mắt vướng khó tu

Chịu khổ hạnh cố gắng công phu

Sau mới thấy phương du thiên tại

 

Tu dễ quá mà sao trẻ dại

Tỉnh ăn năn ngồi lại hồi tâm

Chuông tự nào há giục kêu rầm

Khuyên dương thế mau tầm chánh đạo

 

Thời gian ngắn nguy nan cấp báo

Chớ dục say tỉnh táo bước ra

Trược cùng thanh hiệp tác chung hòa

Pháp thiện giáo Trẫm đà thiện hộ

 

Tác vi đạo mạc cư lưỡng thứ

Hồi đầu giai cước tử hồi tâm

Đáo thử giang thế khí âm thầm

Sĩ lâm tự môn phàm chi lậu

 

Nghiệp cảnh phân cửa đến kỳ hầu

Giây phút nghe lộ thấu tương yêu

Xảo kế thiện nan mê phản chiếu

 

Sanh tử đến rạng chiều tử lộ

Thủ bát khai kỳ tử khá lo

Đời không khỏi nạn to sắp tới

Sóng muôn trùng lao xao cấp mỗi

 

Đời đổi thay màn tới cuồng phong

Đất bồ đề che chở cùng đồng

Chữ danh lợi cuốn dòng kíp thác

Cuộc diêm phù thất kinh loạn lạc

 

Vọng tiếc cho thây xác đầy đường

Đờn không dây báo hiệu tứ phương

KINH BẠCH TỰ CHUYỂN ĐƯƠNG NGHE THẤY

Mãn kiếp trần suy thoái mỏng thay

 

TU THÂN thời quay lại từ đầu

CỬA BÁT NHÃ vào ra bến đậu

CHUÔNG LINH SƠN vọng thấu có sự

Khắp tâm điền chi tướng nhân sư

 

Kiếp duyên trần sanh tử say cùng

Đọc năm ba pháp kinh để dụng

Đọc tỉnh mê say cùng bua tạo

Đừng thối chiêu ở đời nghịch giáo

 

Mô THẦN chi TƯỚNG bảo mà ra

Xử thế hồi trong phút tỉnh chăng

Đời nghe đó kệ rằng này tiếng

Có duyên biết Trẫm ky ngâm hiển

 

Mãn sáu thâu lục chuyển thử lòng

Lòng bồ đề không đổi tinh thông

Yêu ma tánh chưa xong quy giới

Sáu cửa then luyện chín bên nồi

 

Khách Tây Đông bóng người thưa thớt

Hỏi đờn kia tiếng vọng không ngớt

NỞ LÒNG NÀO KHÔNG TU TẠO LỐI

XIN HIỀN LƯƠNG BƯỚC TỚI MÀ COI

 

Rằng có câu bất thối tự tâm

Tề danh để còn nêu đạo tấn

Thời hủy diệt nhanh lần đời tệ

Bởi cải nguy diệt thế sanh mê

 

Vì thiên cơ NGỌC ĐẾ lộ rằng

AI QUY GIÁI CHỊU TU HÀNH CHÁNH

BUỔI NÀY TRẢ RẤT NHANH PHEN KHỔ

Nạn thiên tai thế giái ập ồ

Hãy tu hành nam mô lòng sửa

 

Cải dữ lành ăn chay chọn lựa

Lòng chay khó lắm chưa thân khó [chay thân chưa khó lắm, chay lòng khó hơn]

Thiệt lòng tu niệm Phật nam mô

Phương tu hành tùy cơ người chọn

 

Bé trẻ già gắng sức sẽ còn

Đạt mầu đạo ngu ngoan nên sửa

Đừng ỷ tài khuyên người chọn lựa

Sửa nên phong [hóa] nương dựa TÔN THIÊN

 

ĐẠO THIÊN CHA MINH HOÀNG HÓA CHUYỂN

Pháp kinh hành định tuyển hiền Ngoan

TỪ ÂN NGỌC sự mang chúng [tường] hản

Tu phước lành khắc bảng Thiên Đường

 

Nay buổi khổ khuyên đời tin tưởng

Trẫm bưng quanh chuyển hướng nhãn kinh

Cải ác tùng tự ách cứu mình

Giáng cơ dạy tận tình việc tới

 

Sống được phước nạn tai qua khỏi

TRỜI phạt tai nạn đói khổ nghèo

Ngày nhằm giờ việc tới rán chèo

Chèo cho thoát nạn eo sắp xảy

 

Nghịch cảnh giả họa tai hết thảy

Loạn tánh nhơn điên thấy lòng suy

Họa tai lánh mạt [mù mịt] tâm hồn quỷ

Tham thì sanh loạn mỵ xót thương

 

Đừng ngang phạm sanh lòng tội vướng

Coi bốn biển mãnh vương chiếu lượng

Coi thân ai thân nấy chẳng tường

Chẳng lẽ ngô tu dưỡng thẳng ngay

 

THÂN VI TRỌNG THỦ KHẨU ĐỨC TÀI

NHỊN DẰN ĐƯỢC sự ngay chánh trực

KHÔNG PHẠM LUẬT THANH LIÊM TRUNG THỰC

TU TAM GIÁO NỖ LỰC HẾT LÒNG

 

NGÀY [BỊ] TRỜI PHẠT [thì] KHỐN KHỔ [có] NGHE KHÔNG

Học trò hiếu tu mong hiếu thảo

THỀ CẢI ÁC ĐẮP BỒI QUẢ ĐẠO

Giáng điển đây hòa đạo tâm thanh

 

Tối lạy chuông kinh giảng thiện lành

TIÊN ĐẠO CÓ SẴN DÀNH [nơi] KHUÔN CỬA.

 

THI:

 

Dương gian hồng bụi đạo cả rành

Pháp chuyển dạ lành giữ cho thanh

Bảo châu kinh pháp ban đầy đủ

Trình tự kỳ ba chánh nêu danh.

 

NGỌC ĐẾ giáng tử quy khốc hoảng

KINH đế khai khai tử liệu môn đàn

PHÁP bửu đạo giờ HUYỀN THIÊN chuyển

BẢO TÍCH MINH CHÂU ĐẾ HOÀNG BAN.

 

[Khoán: Ngọc Kinh Pháp Bảo. Bảo Tích Minh Châu Đế Hoàng Ban]

 

MỞ trí huệ hào quang chói hiển

RỘNG không hư NGỌC CỬU nương duyên

CỬA THIÊN điều VƯƠNG phán rõ ràng

LẦU NGỌC BỆ CHUẨN PHÊ CHIẾU DIỆN.

[Khoán: Mở Rộng Cửa Lầu. Lầu Ngọc Bệ Chuẩn Phê Chiếu Diện]

 

LỘ chút thiên cơ y tác sao

TRÌNH vi thực diện hạ thu giao

HIỂM nguy sắp đến ngày tận diệt

TRỞ GÓT LO TU GẶP QUỚI VÀO.

[Khoán: Lộ Trình Hiểm Trở. Trở Gót Lo Tu Gặp Quới Vào]