THIÊN CƠ ĐỒ TRẬN THÁNG 3 NĂM 2022.

01 Tháng Ba 20227:47 SA(Xem: 7539)


Thiên Long Nhứt Linh gởi linh phù đến Giáo Hội Thiên trường ngày 6 tháng 3 năm 2022 lúc 7:55 A.M. UST.  Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 11 tháng 3 năm 2022 lúc 15:27 P.M. UST

phu-linh-buu-son-chan-thien-truong-p1
phu-linh-buu-son-chan-thien-truong-p2 
PHÙ LINH BỬU SƠN CHẤN THIÊN TRƯỜNG

 

Phù linh Bát Quái Bửu Sơn
Ra oai trợ lực thiên nhơn địa này
Tâm thông THẦY MẪU chuyển xoay
Lập nên phù lịnh PHẬT THẦY chứng minh
Thiên Long Linh Nhất vẹn tình
Đông Tây Nam Bắc thông linh đất trời
TÂN DÂN THƯỢNG ĐỨC LẬP ĐỜI
LONG HOA ĐẠI HỘI KỈNH MỜI VÔ VI
HỒI QUY HẢI HỘI LIÊN KỲ
TÂN BÌNH THIÊN QUỐC THIÊN NI KHÔN CÀN.

Nơi này mà có tiểu nhân
Thì cho phù phép xử phân vậy là
Quỷ tà tận gốc tan ra
Ăn năn cải hối thì TA độ liền
Báo trong cõi Thánh Thần Tiên
Bảng phù linh hiện ứng liền làm tin
Vậy mong đây đó sửa mình
ĐÌNH TÂY là lịnh LONG ĐÌNH là nơi
BỬU SƠN PHÙ LỊNH muôn nơi
Thiên La Điạ Võng lưới trời khó ra
Nhất Linh chánh thể chuyển qua
THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI Kỳ Hoa giải bài.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 27 tháng 8 năm 2020 lúc 12:31 A.M. UST. Kích hoạt Thiên Thơ này ngày 23 tháng 3 năm 2022 lúc 17:45 P.M. UST.

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm Bài Ngọc Trung Niên Xuấtngoc-trung-nien-xuat-p1
ngoc-trung-nien-xuat-p2
ngoc-trung-nien-xuat-p3
ngoc-trung-nien-xuat-p4
ngoc-trung-nien-xuat-p5
ngoc-trung-nien-xuat-p6

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 4 tháng 8 năm 2020 lúc 17:21 P.M. UST. Kích hoạt Thiên Thơ này ngày 23 tháng 3 năm 2022 lúc 16:33 P.M. UST.

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm Bài Địa Bể Long Thành


dia-be-long-thanh-p1
dia-be-long-thanh-p2
dia-be-long-thanh-p3
dia-be-long-thanh-p4


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 2 tháng 5 năm 2020 lúc 17:44 P.M. UST. Kích hoạt Thiên Thơ này ngày 20 tháng 3 năm 2022 lúc 03:24 A.M. UST.


Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm Bài Đổi Lớp Hồng Tâm


doi-lop-hong-tam-p1
doi-lop-hong-tam-p2
doi-lop-hong-tam-p3
doi-lop-hong-tam-p4
doi-lop-hong-tam-p5
doi-lop-hong-tam-p6

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 9 tháng 7 năm 2020 lúc 19:43 P.M. UST. Kích hoạt Thiên Thơ này ngày 4 tháng 3 năm 2022 lúc 00:52 A.M. UST.

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm Bài Sóng Âm Thiên Thơ


song-am-thien-tho-p1
song-am-thien-tho-p2
song-am-thien-tho-p3


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 30 tháng 6 năm 2020 lúc 18:26 P.M. UST. Kích hoạt Thiên Thơ này ngày 4 tháng 3 năm 2022 lúc 00:52 A.M. UST.

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm Bài Liên Phật Khải Căn

 
lien-phat-khai-can-p1
lien-phat-khai-can-p2
lien-phat-khai-can-p3
lien-phat-khai-can-p4
lien-phat-khai-can-p5


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 2 tháng 1 năm 2021 lúc 5:51 A.M. UST. Kích hoạt Thiên Thơ này ngày 3 tháng 3 năm 2022 lúc 01:01 A.M. UST. 

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm Bài Thông Điệp Thiên Trường


 
thong-diep-thien-truong-p1
thong-diep-thien-truong-p2
thong-diep-thien-truong-p3
thong-diep-thien-truong-p4 
 
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 lúc 3:22 sáng, giờ California. Kích hoạt này ngày 3 tháng 3 năm 2022 lúc 01:01 sáng, giờ California, Hoa Kỳ.

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm Bài Giao Huấn Từ Quang


GIAO HUẤN TỪ QUANG

 

Lượng nguyên tử MẪU HOÀNG lan rộng

Tỏa muôn Phương THIÊN TỔNG xoay bài

Hiệp bàn Thất Đại bản lai

Thế gian Tân Sửu luận khai SÁCH TRỜI.

 

CHIẾU MINH, HUỆ LỰU Bửu Huỳnh

PHẬT THẦY, PHẬT MẪU huyền linh hội hòa

CỰC HOÀNG Thiên Cội MẸ CHA

LIÊN SƠN TAM GIÁO Long Hoa lập đài.

 

Đài THIÊN QUỐC TÂN BÌNH qui hội

Phật Thánh Tiên phước tội chiếu trần

Phán phân chức phận Tân Dân

Tâm thân đồng nhứt vận phần điển quang.

 

Thời gian ánh sáng không gian

THỂ NGUYÊN nhựt nguyệt các hàng nguyên nhân

Long Hoa chuyển vận từng phần

Nét phân chức phận điển tần châu như.

 

CHẤN giữ địa huyệt Tây Đông

ĐỘNG BINH TAM CÕI Đại Đồng đồ lao

Thế giới hai một [2021] lao xao

Không gian chuyển động đồng bào tầm tôi.

 

Nhâm Dần phước tội đã rồi

Khó khăn thiêu tốn bồi hồi gặp nhau

Cuộc MỘC CHẤN động Đạo nào

THIÊN TRƯỜNG LỰC TỔNG Thiên Bào trao tâm.

 

Quý Mão thấm đất mưa dầm

Chiều quê tân hội dương âm xoay bài

Thiên Nam phó bảng Huỳnh khai

TẨY TRẦN kinh hải ĐỨC NGÀI GIÁNG LÂM.

 

Đón xem vận hạn âm thầm

Đừng ai lên tiếng mà lầm thiên cơ

Diễn ra Bát Trận Đồ Thơ

Chuyển đồng bổn đạo đợi chờ vô vi.

 

Lâu lâu mới có một kỳ

Thiền tâm tịnh pháp DIÊU TRÌ GIAO CƠ.

 
giao-huan-tu-quang-p1
giao-huan-tu-quang-p2
giao-huan-tu-quang-p3 

 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 30 tháng 7 năm 2020 lúc 14:41 P.M. UST.
Kích hoạt Thiên Thơ này ngày 1 tháng 3 năm 2022 lúc 01:26 A.M. UST.

 
Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm Bài Đại Đò Thầy Mẫu
 
dai-do-thay-mau-p1 
dai-do-thay-mau-p2 
dai-do-thay-mau-p3 
dai-do-thay-mau-p4 
dai-do-thay-mau-p5 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5483)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4944)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5811)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 5043)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6659)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6971)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5850)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7254)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6112)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 7013)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9532)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5443)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5921)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4438)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6990)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8900)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 10297)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6167)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7891)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 6044)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6795)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
02 Tháng Hai 2022(Xem: 10107)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12726)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6875)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7590)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7353)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8727)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7819)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7395)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8520)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8808)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8880)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9945)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10687)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9686)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6323)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9541)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11502)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12771)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 13077)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13151)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 13027)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.