10 Tháng Tám 20233:27 CH(Xem: 653)
14 Tháng Hai 20233:27 CH(Xem: 1026)
HUYỀN KHẢI NGÔI HAI CỨU THẾ.
01 Tháng Hai 202312:41 CH(Xem: 871)
11 Tháng Giêng 202312:41 CH(Xem: 898)
31 Tháng Tám 202211:27 SA(Xem: 1463)
14 Tháng Bảy 202211:27 SA(Xem: 1200)
GIẢI THÍCH VÌ SAO ĐỨC NGÀI THUYẾT MINH CƠ THIÊN.
14 Tháng Bảy 202211:27 SA(Xem: 1008)
MỘT TÌNH THƯƠNG LỚN
25 Tháng Mười Một 202212:41 CH(Xem: 896)
25 Tháng Mười Một 202210:40 SA(Xem: 781)
25 Tháng Mười Một 202210:30 SA(Xem: 1140)
02 Tháng Chín 202210:22 SA(Xem: 1158)
Giải tỏa vướng mắc của một hiền đạo.
19 Tháng Bảy 202210:22 SA(Xem: 1266)
Đức Ngài truyền dạy CHƠN PHÁP TU TÁNH LUYỆN MẠNG.
19 Tháng Bảy 202210:07 SA(Xem: 1266)
Đức Ngài khuyên bảo NHƠN LOẠI MAU QUAY ĐẦU HƯỚNG THIỆN.
08 Tháng Bảy 202210:07 SA(Xem: 928)
Đức Ngài khuyên bảo CÁC TU GIẢ / GIẢ TU MAU QUAY ĐẦU.
17 Tháng Ba 20227:37 SA(Xem: 2376)
Đức Ngài giảng giải Thánh Giáo do Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng điển tại Thánh Đàn Nam Thành vào ngày mùng 1 tháng 2 năm Nhâm Dần (3/3/2022).
12 Tháng Mười Một 20217:37 SA(Xem: 1992)
Đức Ngài Thuyết Giảng THỰC TƯỚNG VŨ TRỤ PHÁP GIỚI.
29 Tháng Mười 20217:37 SA(Xem: 2145)
Đức Ngài Thuyết Giảng THỰC TƯỚNG VŨ TRỤ PHÁP GIỚI.
16 Tháng Bảy 20217:37 SA(Xem: 1809)
Đức Ngài Thuyết Giảng Kinh Nhựt Tụng của Giáo Hội Thiên Trường.
16 Tháng Bảy 20217:37 SA(Xem: 1956)
Đức Ngài Thuyết Giảng Kinh Nhựt Tụng của Giáo Hội Thiên Trường.
16 Tháng Bảy 20217:37 SA(Xem: 1963)
Đức Ngài Thuyết Giảng Kinh Nhựt Tụng của Giáo Hội Thiên Trường.
16 Tháng Bảy 20217:37 SA(Xem: 1654)
Đức Ngài Thuyết Giảng Kinh Nhựt Tụng của Giáo Hội Thiên Trường.
16 Tháng Bảy 20217:37 SA(Xem: 1909)
Đức Ngài Thuyết Giảng Kinh Nhựt Tụng của Giáo Hội Thiên Trường.
16 Tháng Bảy 20217:37 SA(Xem: 1872)
Đức Ngài Thuyết Giảng Kinh Nhựt Tụng của Giáo Hội Thiên Trường.
16 Tháng Bảy 20217:37 SA(Xem: 1971)
Đức Ngài Thuyết Giảng Kinh Nhựt Tụng của Giáo Hội Thiên Trường.
16 Tháng Bảy 20217:37 SA(Xem: 2157)
Đức Ngài Thuyết Giảng Kinh Nhựt Tụng của Giáo Hội Thiên Trường.
09 Tháng Bảy 20219:58 SA(Xem: 2200)
Đức Ngài Thuyết Giảng những SẤM KÝ BẢO GIANG & BẢO GIANG MÔN.
08 Tháng Bảy 202110:55 SA(Xem: 1738)
28 Tháng Ba 202110:51 SA(Xem: 2164)
14 Tháng Ba 202011:42 SA(Xem: 2898)
Đức NGài giảng về bốn bí tích.
11 Tháng Ba 20202:27 CH(Xem: 3526)
Đức Hoàng Di Thiên giảng giáo lý VỀ SỰ IM LẶNG TUYỆT ĐỐI.
10 Tháng Ba 20209:11 CH(Xem: 4606)
Bí Pháp Tu Luyện. Tánh Mạng Song Tu.
10 Tháng Ba 20203:11 CH(Xem: 5232)
Giảng giải bài kinh Ngọc Hoàng của Cao Đài.
07 Tháng Mười Hai 201910:03 SA(Xem: 3529)
Pháp Kệ nói về một chữ Không.
20 Tháng Giêng 201912:03 CH(Xem: 4663)
Mô hình của mẫu người mà Đức Khổng Phu Tử đề cao thực ra là mẫu người “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Thánh”. Người đời sau đã làm sai lệch giáo pháp của Ngài.
13 Tháng Giêng 201911:38 SA(Xem: 4549)
Biển pháp mênh mông, giáo pháp như dòng, tùy duyên sinh hóa...
05 Tháng Giêng 201911:28 SA(Xem: 4869)
Ở cấp độ rốt ráo nhất, ba dòng giáo pháp lớn như ba dòng sông lớn chảy về cùng một biển, có cùng một vị mặn, là vị giải thoát. Tất cả đều có khả năng đưa người “đáo bỉ ngạn”.
28 Tháng Mười Một 201711:05 SA(Xem: 2926)
Qui y Tăng thanh tịnh Qui y Pháp minh linh Qui y Phật như như Sơn Bửu Kỳ Hương sinh.
27 Tháng Mười Một 20172:22 CH(Xem: 2978)
Đức Ngài trả lời câu hỏi của một chức sắc Thiên Phong.
27 Tháng Mười Một 201710:28 SA(Xem: 3232)
Sáu mươi năm trả nghiệp đời Lênh đênh bể ngạn chơi vơi ái hà Đâu màng hai chữ Long Hoa Đâu mơ kỳ phận Thiên Tòa định phân...
24 Tháng Sáu 20171:43 CH(Xem: 3557)
Pháp ấn của Thích Ca Mâu Ni Phật là Xa Lìa, Giải Thoát, Tịch Diệt. Giáo pháp của Như Lai chỉ có một tướng, đó là tướng xa lìa, tướng giải thoát, tướng tịch diệt. ...
23 Tháng Sáu 201710:47 SA(Xem: 2940)
Tịnh Độ Tây Phương và Tịnh Độ Thế Gian tuy nói hai nhưng không hai. Như trăng treo trên trời và trăng nằm đáy nước, tuy thấy hai nhưng không hai.
11 Tháng Năm 201711:23 SA(Xem: 3590)
Thế giới của nhân sinh là thế giới nhị biên. Mọi thứ đều được nhìn qua lăng kính và diễn giải bởi hai mặt đối đải ghét thương, đẹp xấu, đúng sai, thiện ác, sinh diệt, ...
17 Tháng Ba 201711:14 SA(Xem: 3253)
Nhập Đạo rõ mình Nhập Thế rõ Đạo...
21 Tháng Mười Hai 20161:33 CH(Xem: 3232)
Đức Ngài điểm đạo cho một môn sinh.
19 Tháng Mười Hai 20162:05 CH(Xem: 3256)
Đức Ngài trả lời một môn sinh câu hỏi "Pháp Giới là gì?"
13 Tháng Mười Một 201611:35 SA(Xem: 3015)
Pháp Thoại giữa Đức Ngài và một môn sinh.
05 Tháng Mười Một 201611:49 SA(Xem: 3143)
Đức Ngài điểm đạo cho một môn sinh.