THIÊN THƠ ĐỒ TRẬN THÁNG 6 NĂM 2023

31 Tháng Năm 20239:54 SA(Xem: 6864)


Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền, thánh đàn Nam Thành, VN, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng lúc 5:05 sáng giờ VN ngày 29 tháng 6 năm 2023 và đã chuyển đến Đức Ngài lúc 19:01 chiều cùng ngày.
 

PHÁP ÂM 2023_7A

Bấm Vào Đây Để Nghe Hiệp Thiên Huyền Nữ Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

THI:

 

NGỌC điển MINH CUNG thượng GIÁO KHAI

HOÀNG THIÊN CỘI phát ĐẠI ĐẠO bài

THƯỢNG vô không phụ THIÊN TÔN cảm

ĐẾ ứng quy cơ nhứt CHA THẦY.

 

BÀI:

 

[21 Khúc Liên Hoàn]

Chuyển HỘI LONG HOA chót cuối màn

Thế trần rán học PHÁP THIÊN ÂN

Bao cuộc nàn tới thân đà khổ

Động chuyển nạn tai sắp đến gần.

 

Đến gần con dại vang tiếng sấm

Địa cầu nứt rạn chuyển lôi âm

Đời tận thế chỗ nào chạy khỏi

MÀN BA CẢNH CUỐI RÁN SỬA TÂM.

 

Sửa tâm giả, từ đây cố gắng

Khỏi lọt hồn yêu trấn quỷ gần

Phủ Địa Môn u tối chực chờ

Màn trừ diệt đìu hiu vong tận.

 

Vong tận đến có còn hay mất

Sãy [thình lình] tiết trời nguy biến sát bậc [bậc cửa, doorstep]

Trần thủy cùng khói lửa địa biên

Mất hồn thây xác nằm rải rác.

 

Rải rác xác đầy sâu bọ bủa [phủ trùm]

Đời tàn rồi còn kịp hơn thua

Cảnh tỉnh báo đạn rơi bom nổ

Trời phạt hành tội lỗi còn bua.

 

Còn bua mãi sợ rằng con phải

Thời không an chới với nạn tai

Rảo khắp cả mọi nhà thưa sạch

Đường nào về tỳ ngục chánh ngay.

 

Chánh ngay đời tà tinh cải hối

Lượng hải hà điển lành dụng nói

Cảnh trần đời tăm tối tới nơi

DẬU KHÓ AN, tàn khổ người đời.

 

Người đời đổi, diệt thôi lớp ác

Đất điển lành trần dại chớ bác [bỏ]

PHÂN CHÁNH TÀ CHO RÕ, hiểu [cho] tường [tận]

TRỜI PHÂN XỬ hết đời dứt khoát.

 

Dứt khoát kỳ đoạn lìa động báo

Trẻ trễ đò khổ dữ trùm bao

KHUYÊN TẤT CẢ LÀM ĐIỀU NHÂN ĐỨC

TIẾNG KỆ CHIỀU THANH TỊNH MAU VÀO.

 

Mau vào ĐẠO THIÊN ĐÌNH LẬP HỘI

KHOA TRÀNG NÀY HUYỀN CƠ CHỜ ĐỢI

Lậu [lộ] [chương] trình THIÊN đã mở XỬ PHÂN

Đời tàn tận chữ tu dụng lối.

 

Dụng lối cải [hối] từ nay thay đổi

THẦY chiếu ra cõi hạ khắp nơi

Rõ trí khôn tu khéo còn thấy

Giữa biển đắm cú [câu] kêu xác nổi.

 

Xác nổi trôi như bèo nguy khó

Màn lớp tuồng giờ khắc không đò

Khắp địa cầu tang tóc bày phơi

Rõ trận biệt vàng thau chờ đó.

 

Chờ đó trẻ kéo trì bệnh tật

Giục thời giờ đường đi tất bật

Giới hạ sầu than khóc đau thương

Thật hay giả đang chờ giả thật.

 

Giả thật xét, TUỒNG AI NẤY DIỄN

PHẬN SỰ LO diễn lớp cho duyên

ĐỪNG LỘN VAI TUỒNG lớp làm hề

Tùy thể hiện phận vai ân biến.

 

Ân biến chuyển ÁC GIAN BIẾN CHẠY

Gặp LUẬT TRỜI LỊNH việc đâu sai

Khuyên trần nghe ngày kết chín mười [chết 9/10]

Tuồng màn cuối truyền cơ lớp dạy.

 

Lớp dạy pháp kinh rèn pháp để

Cảnh màn ba  truyền nghiệm THẦY kê [viết ra]

Đạo lý thông cơ luật đừng lầm

Nguy kịch đoạn nạn tại tiếp kế.

 

Tiếp kế khổ lời này truyền bá

Việc ngày mai vạn cảnh kiếu ra

Kiếp con người sắp tới trên đời

Không lo kịp nhào ngang như rạ.

 

Như rạ thấy đầy đường chết sống

Họa nay mai THẾ GIỚI KHÓC RÒNG

MANG LỚP NGƯỜI LÒNG DẠ SÓI LANG

TRỜI THÂU TÓM MÀN BA TIÊU VỌNG.

 

Tiêu vọng khắp thảm thương này trận

Giết hại nhau không chỗ thoát thân

Trẻ chần chừ thời giờ đã hết

Rán nhẫn nghe định liệu bàn cân.

 

Bàn cân KHÓ TRÁNH LUẬT KỲ BA

Mạt pháp phân khốn khổ Ta Bà

DIỄN MÀN MỘT nạn tai khiếp vía

Cực khổ rồi bão tố phong lòa.

 

Phong lòa đốt cháy thiêu dữ dội

Đói khát đầy xác chết ngộp rồi

Trẻ năm châu than ôi mắc nạn

Định mòn hao sao cãi [được] LUẬT TRỜI.

[Hết 21 Khúc Liên Hoàn]

 

LUẬT nghiêm minh ngày kết xử phân

TRỜI định, báo [cho] hiểu qua cơ hạn

KHÓ thoát trận đồ [giết] bàn [dọn sạch] tội phạt

TRÁNH phụ lòng Trời Phật thưởng ban.

 

TUYỂN chọn lọc người hiền trì định

LỰA ĐÚNG CĂN ĐIỂM ĐẠO CHÁNH MINH

ANH HUYỀN đáo lai trào trở giấc

TÀI khí công muôn vạn thiên linh.

 

LA Thiên [lưới trời] phủ diệt muôn tà quỷ

HÁN tứ [hơi lửa hực lên 4 phía] vây xóa sổ cơn nguy

HẠ màn tiêu lập tức đốt thiêu

MIỀN hạ thế phủ vây trừng trị.

 

LỆNH THIÊN MINH vạn muôn La Hán

KỲ Chư Tiên trấn giữ chuyển màn

HỘI chung tiên màn ba kết thúc

ĐỦ lệnh cờ kỳ phướn HUYỀN [THIÊN] ban.

 

THIÊN MINH HOÀNG MỞ ĐƯỜNG rọi thấu

đón chào trẻ sảy bớt sâu

MỞ màn hạ LONG HOA hăng hái

LỐI pháp quy tu luyện nhiệm mầu.

 

MÀN kỳ nhiên ngã [ta] vững dạ tu

CHÓT cuối màn ba giải thoát mù

NGƯƠN hạ mạt pháp lời cuối dứt

BA khổ chúng sinh rán học nhu.

 

PHẬT Thần Thánh Tiên giáng hạ phàm

TRỜI [CHA] xoay ĐẤT [MẸ] chuyển GIÁO HỘI TAM

DẠY trẻ sửa lòng mau cải hối

DỖ[câu] pháp kinh ĐẠO MẦU TẦM.

 

CHUYỂN màn CỨU THẾ CÓ MẸ CHA

LONG HỘI âm vang TRỜI PHỤ GIÀ

HOA liên đua nở khoe màu sắc

KINH pháp truyền ban THẦY BAN RA.

 

THƯỢNG thiên không cõi NGỌC HOÀNG CHA

ĐẾ Minh soi xét kỹ trần hà

NGỌC Bạch Cung Đình kinh điển giáng

HOÀNG PHỤ THIÊN TÔN hạ màn ba.

 

BAN thưởng nhơn hiền trở dứt thương

HÀNH tu tục thế biết chánh đường

HUYỀN PHỤ NGỌC TRỜI bao mầu phép

VI diệu đưa qua cảnh Tây Phương.

 
 

PHÁP ÂM 2023_7B

Bấm Vào Đây Để Nghe Hiệp Thiên Huyền Nữ Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

THI:

 

NGỌC PHỤ VƯƠNG HỒNG NGÔI CHÍN BỆ

HOÀNG MINH THIÊN CỬU ĐỨC CHA PHÊ

THƯỢNG TRIỀU THIẾT LẬU [LỘ] CƠ THIÊN TỎ

ĐẾ NGỰ CUNG TÒA TRỞ LẠI VỀ.

 

BÀI:

 

THIÊN Đình lập hội xử phân rồi

màn HOA HỘI khó yên ngồi

LẬU [LỘ] pháp kinh thơ dìu dắt trẻ

TRÌNH điều CHA dặn rán nghe lời.

 

ĐẠO đời chung bước đất nhơn hiền

TIÊN kề chịu cực trở bang tiên

TRAO tâm tu học ân tròn nghĩa

DỒI chí bình an trở cảnh liền.

 

NGÀY nạn tai khói lửa chết chồng

NÀO là đại thủy lôi cuồng phong

YÊN đâu gió hỏa thiêu rụi cháy

THÂN rã xác thiêu chẳng gì còn.

 

NĂM thủ sắc trời ngọc đảnh chơn

DẬU đến điêu linh cảnh mất còn

PHÂN ra hiền ác trần loạn lạc

CHIA đường âm dương đảo huyền phong.

 

DẮT nẻo tu hành thi khoa cử

DÌU hết đời trở lại hiền nhu

CON chẳng biết đời tàn sắp đến

THƠ dạy hội này ngộ tầm tu.

 

GIÁC tâm thức tỉnh vững đạo tu

NGỘ nhận phục hồi bản thân từ

CHÚNG lành tu được quả đều đủ.

SANH tồn màn tới LUYỆN CÔNG PHU.

 

THỜI xáo trộn sợ rằng con phải

TIẾT sái mùa quả đất lệch sai

KHÔNG còn đúng thời gian xưa nay

AN sao nỗi đời tàn rụi cháy.

 

VỮNG tâm tu học thoát trầm luân

VÀNG thau lẫn lộn lọc sàng lần

sao chưa biết đường hối cải

TU nhanh kẻo muộn bớ con trần.

 

NGUY khốn từ đây bớ trẻ thơ

BIẾN hóa sửa đổi cảnh điền bờ

TAI nghe thức tỉnh chừa gian ác

ƯƠNG trận chiến màn đảo điên mờ [mịt].

 

KỆ:

 

Thân người già chết thấy

Bỏ xác hoại hữu hình

Dù tột bực thông minh

Vô thường mình sao khỏi

Khổ não thế gian tới

Trong cảnh bởi không tu

Ngày qua được pháp nhu

Biến cải tu thoát khổ

Cõi Ta Bà đầy hố

Chướng ngại đồ kiếp hoại

KHUYÊN MAU NÊN HỐI CẢI

Việc quấy phải địa tâm

TRÊN ĐƯỜNG TU NHẪN TẦM

KHÔN NGOAN CẦM DUYÊN ĐẠO

Chẳng phải riêng ai nào

Vạn vật sao qua khỏi

Lo thắng bại đua bơi

Lòng tham người tợ hải [biển]

Đường tu nghị lực thay

Biết lo nay thân xả

QUYẾT TU SẼ SÁNG RA

Vạn sự ta gắng có

Cơ bần không lắng lo

Muốn tạo dò đạo hiếu

TỊNH ngồi, lại ĐỊNH nhiều

Kỳ mạt hiểu TỪ BI

Thấy rằng đời lâm nguy

Không mộng [mơ][cố] niệm Phật

Bài kệ này Thầy thuật

Tiếng nghe thật vô thường

Kệ quang hết phi [chẳng] lường

Tỉnh kiếp đường khó tránh

PHẢI TÌM LỐI TU HẠNH

Đời khó tránh mạt [vụn] tro

Giác khá tầm biết rõ

Tu KHÔNG, bỏ cõi lòng

Đảo [điên] sai mê ước vọng

ĐẠO PHÁP KHÔNG THẤY KHỔ

CHỚ LƯỠNG LỰ KHÔNG VÔ

Sông mê bờ thị dục

Giữ [ngăn] làm lành duyên phúc

Chạy theo [trần] tục [sẽ] khổ đau

Phật pháp vốn nơi đâu?

CẢI ÁC MAU NƯƠNG PHÁP

RÁN TU CHO PHÙ HẠP

Nghe qua pháp suy lường

Chẳng nhiễm vinh [hoa] hình tướng

Biết xót thương nghe khổ

DẠ PHẢI DUNG THÍ BỒ

Nghiệp chướng ở tại cân [gót chân, đi theo chân]

Lỡ phạm rồi chớ hận

Lòng sanh sân hẹp lượng

Chẳng chịu hành thiện lương

Sau [này] bước đường tu luyện

Gọi ai [cho] mà tiến đến [gần]

Người tách bến hồng trần

Chẳng chịu hành đúng đắn

Phải ngừa ngăn nơi mình

Nghe kể chỉ luận tình

Ngoan [khôn] chớ khinh ngu dại

Không hề sợ sự trái

Giả dối ai phạm lỡ

Tự hối quý [tự thẹn] còn chờ

Gọi tên có phạm lỗi

Mấy ai một niệm tới

Liên trì gọi đến tên

Hồng trần cảnh không bền

Khó thoát nên nghiệp chướng

Kệ này nghe tâm lượng

RÁN TẬP THƯƠNG MỌI LOÀI

Tu hành lo tương lai

Nhạo khinh dại tại mình

PHỤ PHẬT TRỜI KHI KHINH

ĐÀNH HỦY LINH TĂM TỐI

Gây tạo cách lôi thôi

Dạ [lòng] [đê] tiện [của] người nghịch đạo

Phụ bạc trên chẳng thảo

Gây nhốn nháo hại người

Nhân cách thẹn xóa bôi

Nghe kệ thời bị dốt

Cội trần mê dại dột

Sao vuột chốt chận màn

Vì khổ nghiệm vương mang

Sâu thẩm thăng trầm kiếp

Tin lời này thu tiếp

Bỏ dữ kịp chuông thiền

TỪ BI BỰC THÁNH HIỂN

CỐ GẮNG THIỆN [để] biết ra [nhận ra]

Nam mô tiếng niệm hòa

Thân vô ra niệm tập

Chớ đợi chờ ngăn lắp

Một lối thấp [thoáng] ý tà

TỰ MÌNH TÌM LỐI RA

CHỚ ĐỢI MÀ KHÓ THOÁT

CẦN TẬP TU HÀNH THẬT

Cách chọn tật thói hư

Nhận lầm người khá dữ

Là nghịch tử sỗ sàng

Tán [tan] số căn hung hăng

Biển sóng lặng chẳng thức

Kế chiều lối bít [không chỗ hở để ra] tịt [không chổ trồi lên để thở]

Việc khó tích tùng lương

Ác ngôn tà chỉ hướng

Khuyên răn thương không nhận

Nghịch tử lạc lầm sân

Khó hiệp thân kêu gọi

Nẻo ngục môn đi tới

Nguồn đạo dối u minh

Lòng bị đốt thể hình

Rằng dứt tình nhơ bẩn

Khai rộng ngõ co quanh

Tạm giả đang cư sanh

Rối loạn tâm phạt đánh

Tiếng kệ thanh văng vẳng

Còn nghe biết mộng trần

Cứ nung thân gây họa

Ngọn lửa trần thiêu hóa

Xét kỹ [càng] dạ đổi thay

Mất còn kẻ phản thầy

Tâm vương đầy thấu triệt

Ngã [ta] ngạ [đói khát] tất phát quyết [tất khí dấy nghịch lên chân tay]

Biết trận tuyệt ngày sau

Cõi Ta Bà thương đau

Giấc mộng sầu mau tỉnh

Kiếp quay cuồng mất tín

Vì chưa tỉnh ngộ ra

Tự giác biết lo xa

Khổ tu là đắc đạo

Kệ dạy nghe rốt ráo

Tỉnh ngộ bao giờ xong

Trách kẻ trần lời ngông

Não sầu không vui có

Cái khổ chờ ta đó

Ngày chết hờ chực chờ

Tự mạng định rán lo

Cảnh khổ chờ tai họa

Khổ nạn đến trần hà

Việc lành khá thiện sự

Nạn đói tẩy hung hư

Mau chừa thù [ghét] giết hại

Hoàn cầu đang hủy hoại

Người nào dạy mạt pháp

Chịu bỏ ác lành tập

Vui nghe pháp dài lâu

Nạn thế giới năm châu

Lo ngày sầu sắp tới

Trên sàng lựa tơi bời

Tại sao người đau khổ

Kệ này Thầy khai ngộ

Biết nhớ bộ pháp kinh

Chủ trương HÀNH TỰ MÌNH

ĐEM NHÂN TÌNH ĐẠO ĐỨC

ĐỪNG HỒ [LY] [QUỶ] MỴ ĐÁNH MẤT

BỔN CĂN thật tâm người

Tránh hại mình tăm tối

Quyết khai lối tự do

TỪ BI BƯỚC LẦN DÒ

THIÊN ĐƯỜNG DO TÂM THIỆN

Muốn đạt tu biến chuyển

Sửa cải [hối] thiện hồi tâm

Đọc pháp kinh này cảm

Ứng biến tâm Phật Trời

Quyết tu lo trau dồi

Không nhiễm đời lỗi phạm

Nghe kệ này thiện cảm

Giúp nhau làm học tu

 

THI:

 

NGỌC sáng từ bi điều truyền ra

HOÀNG PHỤ minh tề CHỦ GIÁO TÒA

THƯỢNG thượng giáng tiếp điển cung ấn

ĐẾ cải [cách] tân thời mau bước qua.

 

NGỌC sáng kệ bài chơn chánh hành

HOÀNG THIÊN ĐẠI ĐẠO tỏ chúng sanh

THƯỢNG vô cứu cánh từ chứng giả

ĐẾ ĐẠO KỲ BA trải ban rành.

 

[Hết]

  
Đức Chưởng Quản Thiên Long Hộ của GHTT chấp bút và gởi thông điệp này đến Đức Ngài ngày 23 tháng 6 năm 2023 lúc 12:54 trưa giờ VN.

 

THỪA LỆNH CƠ THIÊN giúp thế trần

HIỆP CÙNG CHƯ PHẬT độ chúng dân

Âm Dương hòa hiệp QUY THIÊN ĐẠO

MỞ CỬA TRƯỜNG THI Thánh Tiên Thần.

 

Trung Nghĩa Hiếu Hiền ĐẠO TỨ ÂN

Thời này sanh chúng gấp TU NHÂN

Hữu hình tại thế KHÔNG SAI PHẠM

ĐẠO VÀNG quả vị xứng TÂN DÂN.

 

CƠ SÀNG SẢY đến hồi nguy cận

Cố mà TU SỬA LẠI CÁI THÂN.

Dân ơi trôi nổi bể trần

Bơi nhanh kẻo trễ xa lần ắt nguy!

 

PHẬT THÁNH TIÊN đến màn HẠ THẾ

VÂNG LỆNH TRỜI đặt để KỲ BA

Dân mau trở gót VỀ NHÀ

Tầm đường THIÊN ĐẠO, LỆNH CHA bảo! Trình.

 


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, thánh đàn Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Đức Ngài ngày 22 tháng 6 năm 2023 lúc 07:41 tối giờ California.

 

BÁT NƯƠNG KÍNH TẶNG ĐẠO

 

BÁT nhã ngộ rồi đạo pháp thông

NƯƠNG tâm chơn huệ cảnh tiên bồng

GIÁNG vào GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG sống

THẾ đạo hôm nay được đại đồng.

 

KÍNH điểm hiền tài TRẠNG [TRÌNH] THÁNH phong

TẶNG người có đức hạnh TÂM KHÔNG

ĐẠO đời hòa hảo vào chơn tịnh

PHÁP Phật Thiên Nhơn một lý đồng.

 

THÍCH GIÁO CAO ĐÀI lý sắc không

CA vui đời đạo hiệp càn khôn

MÂU NI giới định rồi sanh tuệ

MỞ CỬA địa tâm đạt huệ thông.

 

LIÊN HOA CỬU PHẨM đến THIÊN TRƯỜNG

KỲ ĐẠO VÔ VI độ thập phương

HẢI đảo di sơn về địa rỗng

HỘI LONG HOA MỞ PHÁP HOẰNG DƯƠNG.

 

DIÊU CUNG trong sạch địa sơn giang

TRÌ tịnh PHÁP KHÔNG thiếp giáng đàn

KIM khẩu khai thông hành GIÁO MỚI

MẪU TRUYỀN CỬU VỊ ĐẾN NAM BANG.

 

Cùng chung một gốc ĐẠO VÔ VI

Về chỗ Thiên Nam mở pháp kỳ

Chuyển động TÂN DÂN chung giáo chúng

CỬU TRÙNG ĐÀI mở cửa huyền vi.


Nam Mô Thiên Long Hộ Pháp.
Long Hoa Di Lạc Vương Tôn Quang Minh.

pv-bat-nuong-kinh-tang-dao-p1pv-bat-nuong-kinh-tang-dao-p2pv-bat-nuong-kinh-tang-dao-p3-anpv-bat-nuong


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, thánh đàn Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Đức Ngài ngày 16 tháng 6 năm 2023 lúc 11:52 trưa giờ VN.

TÂM NGỌC KHẨU THÔNG GIÁNG

 

THÁI tâm QUÁN chiếu đạo QUAN trần

BẠCH Ngọc ÂM dương Trạng THÁNH phân

KIM khẩu BỒ đề Thiên ĐẾ Phật

TINH thông TÁT khí hiệp QUÂN thần.

 

[Khoán: Thái Bạch Kim Tinh, Quán Âm Bồ Tát, Quan Thánh Đế Quân]

 

GIÁNG miền trần thế ĐẠO KỲ BA

TAM GIÁO VÔ VI BẠCH NGỌC TÒA

TRẤN thủ THIÊN TRƯỜNG KHAI pháp tạng

OAI NGHIÊM trời đất HỘI LONG HOA.

 

[Khoán: Giáng Tam Trấn Oai Nghiêm. Đạo Kỳ Ba. Giáo Vô Vi. Bạch Ngọc Tòa Thiên Trường Khai Hội Long Hoa.]

 

Được rồi TAM TRẤN OAI NGHIÊM

HUYỀN THIÊN lập vị tại miền trần gian

MINH SƯ TRẠNG THÁNH giáng đàn

ĐỒ THIÊN BÁT QUÁI điểm hàng huệ linh

TRUNG THIÊN BÁT QUÁI Tây Ninh

Cửu Trùng chánh diện tại đình Cà Mau

Các nơi TAM GIÁO mời vào

LONG LÂN QUI PHỤNG đài cao NGỌC TÒA

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO DI ĐÀ

KỲ HƯƠNG đồng vị LONG HOA đủ đầy

VÔ VI TAM GIÁO, MẪU, THẦY

Khai hòa QUỐC ĐẠO Đông-Tây lần này

LIÊN KỲ HẢI HỘI liền dây

Cửu Long tề tựu hiền tài âm dương

Phẩm cung định lượng đúng đường

Ký tên đóng ấn THIÊN TRƯỜNG phổ [biến] thông [báo].


pv-tam-ngoc-khau-thong-giang-p1pv-tam-ngoc-khau-thong-giang-p2pv-tam-ngoc-khau-thong-giang-p3

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, thánh đàn Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Đức Ngài ngày 15 tháng 6 năm 2023 lúc 11:48 trưa giờ VN.

PHỔ GIÁC NGỘ HUỲNH ĐẠO

 

Phổ hóa bao năm mối đạo mầu

Giác linh có được dạ minh châu

Ngộ không tánh biết miền an lạc

HUỲNH ĐẠO THIÊN KHAI mở địa cầu.

 

NGỌC sắc MINH chơn Tam Nhật Đàn

HOÀNG THIÊN HẬU THỔ cõi Nam Bang

THƯỢNG HUYỀN TAM GIÁO giao HUỲNH ĐẠO

ĐẾ vị văn thông báo rõ ràng.

 

LỘ rồi Nga Mỹ chống kình nhau

KHAI giáo Kỳ Ba tới chỗ nào

VÔ thượng thậm thâm hành Bát Nhã

VI huyền chỉ lối thoát binh đao.

 

TRUNG MÔN TRẬN PHÁP cửa mười hai

CHUYỂN đến NHƯ LAI đặng lộ NGÀI

HUỲNH ĐẠO thiên bào trau tánh mạng

QUANG đăng MINH CHIẾU Cửu Trùng Đài.

 

BỬU pháp giờ đây đã điểm xong

SƠN NHÂN THIÊN PHẬT Thánh Tiên đồng

KỲ tâm thanh tịnh nhìn không tánh

HƯƠNG đạo biên đời giác ngộ thông.


pv-pho-giac-ngo-huynh-dao-p1pv-pho-giac-ngo-huynh-dao-p2
 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, thánh đàn Saint Louis, MO, nhận 2 thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Đức Ngài ngày 11 tháng 6 năm 2023 lúc 18:18 chiều giờ VN.

 

THIÊN BỬU LONG HOA

 

THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG đã mở rồi

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO chánh danh ngôi

LONG đăng đón độ người chơn niệm

HOA tỏa KỲ HƯƠNG cả đất trời.

 

GIÁO PHÁP VÔ VI đã đủ đầy

ĐẠO HUỲNH thọ ký BỬU SƠN khai

KỲ tâm không GIÁO đồng quy vị

BA mối THIÊN KHAI lộ đúng ngày.

 

NGỌC ĐẾ hóa hoằng ĐẠI ĐẠO CAO

HOÀNG THIÊN vạn loại một tâm giao

THƯỢNG TIÊN giáng thế truyền tam bửu

ĐẾ vị hôm nay Đạo Pháp Bào.

 

QUAN ÂM NHƯ LAI

 

LÝ đạo còn nguyên buổi đạo khai

TIÊN ÔNG chứng vị HIỆP THIÊN ĐÀI

TRƯỞNG TÒA TAM GIÁO đồng thông báo

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG THƯỢNG ĐẾ KHAI.

 

THIÊN TÒA BẠCH NGỌC CUNG thông ngôn

ĐẠO chuyển đạo khai phải bảo tồn

HUYỀN hư đắc vị về HUỲNH ĐẠO

KHÔNG cửa linh thoàn mở pháp môn.

 

BỒ đề giác ngộ ĐẠO CÀN KHÔN

TÁT lượng TỨ LINH thiên thủ tồn

PHỔ hóa lượng từ toàn võ trụ

HIỀN nhân tại thế mở không môn.

 

TAM THÁNH TAM THANH hiệp đại hồn

GIÁO truyền ĐẠI ĐẠO hóa hoằng môn

ĐỒNG nguyên triết lý âm dương đó

LẬP vị các con THƯỢNG ĐẾ còn.

 

QUAN môn HUỲNH ĐẠO đón nhơn hiền

ÂM diệu nơi lòng tự xét biên

NHƯ huyễn chơn tâm nhìn võ trụ

LAI nguyên bổn thể Phật Tiên Thiên.

 

pv-thien-buu-long-hoa-p1pv-thien-buu-long-hoa-p2pv-quan-am-nhu-lai-p1pv-quan-am-nhu-lai-p2
 
Ngài Long Vân, Chưởng Quản Thiên Long Hộ của Giáo Hội Thiên Trường,  nhận lệnh Huyền Không Thiên Thượng họa hai đồ trận và gởi đến Đức Ngài ngày 6 tháng 6 năm 2023 lúc 19:21 tối giờ VN. Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng giải ý nghĩa trận đồ của Ngài Long Vân và gởi đến Đức Ngài vào ngày 7 tháng 6 năm 2023 lúc 11:05 khuya giờ California. 

TAM GIÁO TÒA THÔNG BÚT

 

Truyền thông điệp HUYỀN KHUNG THIÊN THƯỢNG

Diễn biến rồi Bát Quái Đồ Thiên

Thiên Khai Huỳnh Đạo Hà Tiên

Bát môn trận pháp chánh biên THẦY truyền

HÔM NAY CHUYỂN KỲ LIÊN HỘI HẢI

TAM GIÁO TÒA LUẬT ĐỊNH HÀNH Y

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO VÔ VI

Long Thiên Hộ Pháp lịnh kỳ chuyển xoay

LẬP BÁT QUÁI mời THẦY khiển trận

TỨ LINH cùng TAM TRẤN OAI NGHIÊM

NGỌC [ĐẾ] tâm thị điểm cửa HUYỀN [THIÊN]

Trung khu giải thoát chánh biên đạo mầu

Quyền tuyệt đối bộ đầu khai mở

Điển LONG HOA phổ trợ nguyên nhân

Gom tinh dưỡng khí hoàn thần

Âm dương đồng nhất cân phân thoát phàm

HỮU HÌNH BẾ, kỳ tam Thiên Bửu

Đạo Huỳnh khai văn tự vô vi

LONG VÂN THẢO BẢN ĐỀ THI

THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI HOA KỲ PHỔ [biến] THÔNG [báo].

 
lv-do-tran-tam-giao-toa-thong-but-p1pv-tam-giao-toa-thong-but-p1pv-tam-giao-toa-thong-but-p2lv-do-tran-tam-giao-toa-thong-but-p2

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng họa lại phù đồ của Ngài Bảy Ngói và gởi đến Đức Ngài vào ngày 8 tháng 6 năm 2023 lúc 12:52 khuya giờ California.
 

NGŨ CHÂU HÒA HẢO

 

Thiên nhân địa định hàng ngộ giác

Đạo giao thời bệ rạc can qua

Nam Mô Thái Thượng Tiên Gia

A Di Đà Phật Bửu Hòa Đài Cao

Kỳ Hương mới THẦY giao kiếm huệ

Cắt đoạn từng trần thế tạp nham

Nhìn không rồi bỏ tánh tàm

Hữu hình tâm tướng phế phàm về chơn

Lòng quảng đại thuần đơn đời đạo

Ngộ lý ngôn thông thạo thường thời

Bửu Sơn phướn lịnh Thánh lời

Ngũ châu Hòa Hảo vào nơi Cao Đài

Ngài hoán đổi phân vai đời đạo

Định Cửu Trùng tứ giáo Châu Giang

Phân chia Thái Cực hoàn toàn

Lập đài Bát Quái Nam Bang Hồng Bàng.


pv-ngu-chau-hoa-hao-p1pv-ngu-chau-hoa-hao-p2bayngoi-phu-do-ngu-chau-hoa-hao

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 5 tháng 6 năm 2023 lúc 19:50 chiều giờ VN.

CHIẾU ĐIỂN THIÊN VỀ MIỀN AN LẠC

 

CHIẾU xuống thế THẦY xoay bút họa

ĐIỂN âm dương định hóa chúng sanh

THIÊN thơ KIM MẪU sẵn danh

VỀ MIỀN AN LẠC gốc cành CHIẾU MINH.

 

Ngọc châu long THIÊN MINH tại thế

Đạo VÔ VI kim thể NGỌC HOÀNG

Hiệu đàn PHẬT TỔ NAM BANG

HỒNG BÀNG ĐẤT VIỆT MINH HOÀNG LONG HOA.

 

ĐÀ DI LẠC BỬU TÒA ĐẠI ĐẠO

Phổ lượng từ NAM đáo cửa HUYỀN

Long THIÊN Hộ Pháp khôn kiền

Huyệt Đài Bát Quái địa miền Cửu Long.

 

Đồng bằng lớn thiên phong chức vị

ĐẠO BỬU SƠN thế kỷ lưu truyền

NAM MÔ THÁI THƯỢNG HỒNG LIÊN

THIÊN TÒA CHÍ THÁNH ĐẠO TIÊN CAO ĐÀI.

 

HỒNG QUÂN rồi NHƯ LAI định yết [Hồng Quân yết lịnh cho Như Lai rồi]

Diệu diệu HUỲNH KIM KHUYẾT dương âm

Nguy nguy BẠCH NGỌC KINH [trung] tâm

CƠ QUAN ĐẠI HỘI thậm thâm trong ngoài.

 

NGÔ VĂN CHIÊU Đạo Ngài giáng thế

ĐẠI [lớn] hồng [rộng] chung [không riêng] không kể Giáo Tông

TIÊN Thiên Bát Quái đại đồng

ÔNG mừng CHÁNH ĐẠO HUYỀN KHÔNG kỳ này.

 

[Khoán: Ngô Đại Tiên Ông Mừng Chánh Đạo Huyền Không Kỳ Này.]

 

ĐỨC HỘ PHÁP chánh khai ĐẠI ĐẠO

VI tế trần lập giáo CAO ĐÀI

ĐÀ rồi [đã xong rồi] hậu bối hôm nay

TAM KỲ PHỔ ĐỘ thuận bài Tây Ninh.

CHÂU linh điển thông tin thọ ký

BÁT Quái khai quy lý thiên nhân

BỘ thông THẬP NHỊ THỜI QUÂN

Long Hoa Thượng Đức Tân Dân hoàn toàn.

 

[Khoán: Đức Hộ Pháp Vi Đà Tam Châu Bát Bộ.]

 

THIÊN nhân địa bửu thoàn HẢI HỘI

TRƯỜNG điển quang đăng cõi LIÊN KỲ

GIÁO TÔNG, HỘ PHÁP, VÔ VI

HỘI ĐỒNG, THIÊN PHẬT, DIÊU TRÌ, KIM SƠN.

 

[Khoán: Thiên Trường Giáo Hội. Hải Hội Liên Kỳ. Giáo Tông, Hộ Pháp, Hội Đồng Vô Vi, Thiên Phật, Diêu Trì, Kim Sơn.]

 

ĐỒNG lập lịnh BAN ƠN NHÂN LOẠI

KÝ ước hòa TAM CÕI TƯỜNG MINH

BÚT thơ THIÊN Ý BỬU HUỲNH

Hồng Bàng Đại Việt TRẠNG TRÌNH phổ thông.

 

[Khoán: Đồng Ký Bút. Hồng Bàng Đại Việt Trạng Trình Phổ (biến) Thông (báo).]pv-chieu-dien-thien-p1pv-chieu-dien-thien-p2pv-chieu-dien-thien-p3pv-chieu-dien-thien-p4

Ngài Long Vân, Chưởng Quản Thiên Long Hộ của Giáo Hội Thiên Trường,  nhận lệnh Huyền Không Thiên Thượng họa
một đồ trận và gởi đến Đức Ngài ngày 29 tháng 5 năm 2023 lúc 16:58 tối giờ VN. Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng giải ý nghĩa trận đồ của Ngài Long Vân và gởi đến Đức Ngài vào ngày 31 tháng 5 năm 2023 lúc 09:39 sáng giờ VN.
 

THIÊN ĐỊNH BÁT QUÁI ĐÀI THÁI THƯỢNG

 

THIÊN HOÀNG ngã lịnh thủ cơ loan

ĐỊNH đặt nguyên nhân đến bửu thoàn

BÁT nhã độ đời trong ĐẠO MỚI

QUÁI ĐÀI THÁI THƯỢNG buổi trăng non.

 

Thời kỳ PHỔ TRỢ CÁC NHƠN TIÊN

CHÍ ĐỨC CAO ĐÀI TỎA VẠN MIỀN

Thiên cảnh CỬU TRÙNG chân BÁT QUÁI

CỬA HUYỀN thẩm thấu đạo tâm thiền.

 

ĐẠI HỘI LONG HOA thế giới HÒA

TÂM KHÔNG mới gặp MẸ và CHA

THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC TOÀN VÕ TRỤ

THIÊN ĐẠO HUYỀN KHUNG ĐỘ BÁ GIA.

 

LIÊN KỲ HẢI HỘI nối không gian

Đạo pháp thuần đơn tĩnh địa càn

Thông điển trung khu liền bộ não

Tâm về thanh tịnh bổn nguyên căn.

 

Thấy được an nhiên tại thế trần

Quan Âm Địa Tạng xét lòng dân

NHƯ LAI chơn thể đồng THẦY MẪU

Vạn pháp qui tâm tịnh độ phần.

 

THƯỢNG ĐẾ KHAI TRUYỀN ĐẠO THƯỢNG NGƯƠN

VÔ VI PHÁP BỬU thấy tâm chơn

Chủ Nhơn Ông ngộ tường thời luyện

Địa mở nơi lòng thể tịnh chơn.

 

lv-thien-dinh-bqd-thai-thuong-31-5-2023-an


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5277)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4726)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5557)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4896)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6492)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5739)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7137)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6008)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6897)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9394)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5335)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5808)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4327)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6888)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8821)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9955)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6044)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7798)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5940)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6684)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7433)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9972)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12534)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6795)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7480)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7241)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8610)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7691)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7264)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8369)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8712)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8722)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9856)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10540)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9524)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6218)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9453)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11396)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12626)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12962)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13050)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12896)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 10614)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.