THIÊN THƠ ĐỒ TRẬN THÁNG 1 NĂM 2023

26 Tháng Mười Hai 202210:34 SA(Xem: 9393)


chuc-xuan-1
Hội Thánh Thiên Trường xin kính chúc tất cả hiền đạo trong và ngoài nước luôn được an vui mùi Đạo. Nhân ngày Xuân Quý Mão và lễ vía Di Lạc, Đức Ngài cũng xin gởi một cẩm nang thư đến mọi người hữu duyên.


chuc-xuan-2Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 13 tháng 1 năm 2023 lúc 02:09 AM. UST.

CHUYỂN ĐỘNG CẮT NGŨ HÀNH

Chuyển xoay võ trụ đổi Âm Dương
ĐỘNG, CÁC, CÕI, CUNG ... dọn sạch đường
Cắt đoạn Tam Miền thiên địa hướng
Ngũ Hành Nhân cộng hội THIÊN TRƯỜNG
CỬU CUNG mở mới tòng PHẬT CHÚA
THẬP NHỊ THỜI QUÂN trợ THÁNH VƯƠNG
BÁT QUÁI, TAM THANH đồng nhất phướn
QUỐC [KHÁCH] TÂN [DÂN] mở cổng tới mười phương.

Thiên phú mạng Đạo Đời dung hiệp
Thượng tuần trăng trực tiếp điển quang
Ngươn Tam giáo hóa trần hoàn
CAO ĐÀI TÁI THẾ TÂY AN HIỆN TRẦN.

[CAO ĐÀI TÁI THẾ TÂY AN HIỆN TRẦN = Cao Đài Tiên Ông tái thế lần ba trên đất nước VN nhưng xuất hiện tại Trường An của Phương Tây (California), là Thầy Tây An của thiên niên kỷ 2000 (không phải Phật Thầy làng Tây An năm xưa), là Thầy Nhân Thập trong tiên tri của Trạng Trình.]

TRƯỜNG THIÊN ĐẠO TÂN DÂN QUỐC KHÁCH
Giáng huyền cơ tách bạch gốc ngành
LIÊN SƠN NGỌC CẢNH hồng danh
THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO HOÀN THÀNH KỲ BA.

Năm Quý Mão TRẦN DÀ chủ định
Mới ĐẠO HUỲNH cấp lịnh CÕI, CUNG
KỲ HƯƠNG SƠN BỬU trung dung
ĐÀI CAO, HÒA HẢO HUYỀN KHUNG [THƯỢNG ĐẾ] gọi mời.

[TRẦN DÀ = không nói riêng Bửu Sơn Kỳ Hương hay Hòa Hảo, Trần Dà là danh xưng mã hóa (code name) của "tổ chức" Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội dưới sự chỉ đạo của Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Thiên Tôn.]

Truyền lực điển tâm lời đưa đến
Tĩnh tịnh minh cập bến TRƯỜNG THIÊN
GIÁO TÔNG TAM GIỚI SƠN LIÊN
Giao thoa THIÊN [BÌNH][TÂN] QUỐC chỉnh biên Đại Đồng.

[SƠN LIÊN = THIÊN QUỐC = là hai trong số những danh xưng vô vi ám thị  Đức Ngài. LIÊN SƠN = danh xưng mã hóa ám chỉ Tam Giáo Thánh Tòa.]

Luận tân ngữ HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP
Chiếu HUỲNH QUANG khế hạp Nê Hoàn
ĐẠO KHAI mới lại TAM HOÀNG
Về nơi Sấm Giảng Trung Giang từng phần.

Nay THẬP NHỊ THỜI QUÂN giáng thế
ĐẠI HỒN KIỀN [CÀN THIÊN] pháp huệ ĐẠO KHAI
CHIẾU MINH vừa [rồi] gốc CAO ĐÀI
[nay] VÔ VI TRỰC TIẾP THIÊN KHAI ĐẠO HUỲNH.

Trần hồng cảnh Tây Ninh Gò Kén
Lập hữu hình vun vén, [nay] THIÊN MINH
MỞ RA CƠ ĐIỂN VẠN LINH
Hòa sanh nhơn loại [HỘI] BÌNH HUỲNH, THIÊN OAI.

[THIÊN MINH = MINH THIÊN = CHIẾU MINH = MINH CHIẾU = HUYỀN MINH = MINH HUYỀN = NGỌC MINH = là những tôn danh kim thân dưới thế của Huyền Thiên Thượng Đế = Huyền Khung Thượng Đế. THIÊN OAI = oai linh Thượng Đế.  HỘI BÌNH HUỲNH = Đại Hội Bình Linh Huỳnh Đạo.]

Đài Bát Quái THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO
GIÁO KỲ BA TÂN tạo hoàn toàn 
KIM LOAN ngọc kiết chơn đan
DIÊU TRÌ KIM MẪU điển quang PHẬT THẦY.

[THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO TÂN GIÁO KỲ BA = là Thiên Khai Huỳnh Đạo Kỳ Ba Vô Vi khai mở tại Hoa Kỳ đầu thiên niên kỷ 2000 dưới danh xưng Giáo Hội Thiên Trường, không phải nói tôn giáo Thiên Khai Huỳnh Đạo thành lập năm 1962 tại miền Nam Việt Nam của thiên niên kỷ đã qua.]

HUỲNH ĐẠO chuyển Đông Tây thấy biết
Lập [GIÁO HỘI] THIÊN TRƯỜNG minh triết đạo tri
Tường trình từng nét LIÊN KỲ
VÔ VI trực tiếp THIÊN NI giáng trần.

[LIÊN KỲ =  Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội.]

Vịn [nương] cơ bút cân phân vận chuyển
NGỌC KINH BA lựa tuyển từng trang
Giáo văn [khải] lộ rõ: Tây Đàng
HUỲNH QUANG GIÁNG THỂ liên hoàn BỬU SƠN.

[NGỌC KINH BA = NGỌC KINH QUYỂN BA = có hai ý. Ý thứ nhứt là nói "quyển thứ ba Ngọc Minh Kinh" của Thiên Khai Huỳnh Đạo, Thượng Thiên giáng điển đàn cơ năm 1967. Với ý này thì chữ TRANG trong câu có nghĩa là trang kinh. Có gì quan trọng? Vì trong quyển 3 Ngọc Minh Kinh này có huyền khải cơ đạo kỳ ba của Minh Thiên (Huyền Thiên).  Ý thứ hai là nói "Màn Ba của Bạch Ngọc Kinh" vì QUYỂN có nghĩa là màn kéo.  Với ý này thì chữ TRANG trong câu có nghĩa là trang anh thư tuấn kiệt.  GIÁO VĂN  = chữ nghĩa để giáo hóa (ám chỉ Sách Trời). HUỲNH QUANG = ý nói chơn điển Huỳnh Long. LỘ RÕ: TÂY ĐÀNG  HUỲNH QUANG GIÁNG THỂ LIÊN HOÀN BỬU SƠN = ý nói Ơn Trên đã khải lộ rõ ràng (Sách Trời mở ra cho biết) rằng: chơn điển Huỳnh đã nhập xác thể
(người xưa trở lại) và xác thể này đang ở Tây đàng (Hoa Kỳ) tiếp nối đạo nghiệp (liên hoàn) Bửu Sơn xưa. Từ kinh tuyến 0 độ (giữa biển Thái Bình Dương chia đôi trái đất thành Đông Bán Cầu và Tây Bán Cầu) tiến về hướng Hoa Kỳ bên kia bờ Thái Bình Dương là "Tây đàng" hay "Tây phương" thuộc Tây Bán Cầu còn ngược lại quay về hướng VN là "Đông đàng" hay "Đông Phương" thuộc Đông Bán Cầu.] 

Ngôi trường lớn Trà Lơn biên giới
Hiệp âm dương ĐỔI MỚI [Cửu] Trùng Đài
Một THẦY [TRỜI] ba tớ NHƯ LAI
TÒA ĐÌNH TÁI THẾ an bày Đông Tây.

[HIỆP ÂM DƯƠNG ĐỔI MỚI TRÙNG ĐÀI = chuyển quyền chấp chưởng Cửu Trùng Đài để h
iệp vô vi (âm) và hữu hình (dương) làm một. TÒA ĐÌNH TÁI THẾ = Tòa Đình Quốc Nội tái lập chỗ khác.]

Nay lãnh lịnh MẪU THẦY mở cổng
HỘI LONG HOA thúc trống Đại Đồng
CỬA HUYỀN TAM GIÁO liên thông
Bốn phương tám hướng Thiên Phong trở về.

TRƯỜNG THIÊN HỘI Tân quê tại thế [Đầm Dơi, Cà Mau]
[Có tên trong] Bảng Phong Thần [phải] kỉnh lễ, THIÊN MINH
ĐỦ ĐẦY HẠNH ĐẠO THÔNG LINH,
Trình lên TAM GIÁO THIÊN BÌNH QUỐC TÂN.

Đường điện tử chia phân thế giới
Đóng từ trường, cắt mọi cáp quang
Càn khôn võ trụ ngổn ngang
THIÊN HUYỀN XUẤT HIỆN HIỆP ĐÀN TÂY ĐÔNG.

Đường Xích Đạo đứt vòng trái đất
Đèn huỳnh quang cùng tắt đồng thời
Nhơn loài quần thể chơi vơi
Tiếng kêu lớn nhỏ thỉnh mời PHẬT THIÊN.

Dùng điện thoại lan truyền cơ điển
Hóa VẠN LINH tiếp diện NGỌC KINH
Chúng sinh thấy cảnh chiến chinh
TÒA ĐÌNH THẾ GIỚI MỚI BÌNH NHƠN GIAN.

Kinh tuyến gốc la bàn xoay chuyển
Trục Bắc Nam cực biến từ trường
Điển quang [chiếu] trực tiếp TRUNG ƯƠNG
Tây Đông giao điểm tại [THIÊN] TRƯỜNG LONG HOA.

Rồi cầm lịnh TRẦN DÀ  BỬU ẤN

Vĩ tuyến tâm định phận thế gian
[NAM] THIÊN MÔN Lưỡng Nguyệt cơ bàn
NAM PHƯƠNG GIÁO ĐẠO: NGỌC HOÀNG NHƯ LAI.

[TRẦN DÀ = không nói riêng Bửu Sơn Kỳ Hương hay Hòa Hảo, Trần Dà là Code Name của tổ chức Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội dưới sự chủ tọa của Diêu Trì Kim Mẫu. THIÊN MÔN = NAM THIÊN MÔN = Cửa Trời Nam, cửa Nam Thiên. LƯỠNG NGUYỆT = Lưỡng Long Chầu Nguyệt = Hai rồng phục tùng mặt trăng, là biểu tượng hài hòa thuận thảo, ngược lại với Lưỡng Long Tranh Châu, là biểu tượng đấu tranh giành giật. Mà Nguyệt và Nhựt là biểu tượng Chiếu Minh của Thượng Đế. CƠ BÀN NAM PHƯƠNG GIÁO ĐẠO: NGỌC HOÀNG NHƯ LAI = Bàn cơ Nam Phương Giáo Đạo lần này (trào tam hiện nay) là do chính Ngọc Hoàng Như Lai đảm trách, Phật Thánh Tiên nào cũng phải tùng lịnh Thánh Chúa Cao Cả ngự trên Cao Đài Linh Tiêu nơi Bạch Ngọc Thiên Cung.]  

pv-chuyen-dong-cat-ngu-hanh-p1-anpv-chuyen-dong-cat-ngu-hanh-p2pv-chuyen-dong-cat-ngu-hanh-p3pv-chuyen-dong-cat-ngu-hanh-p4pv-chuyen-dong-cat-ngu-hanh-p5pv-chuyen-dong-cat-ngu-hanh-p6pv-chuyen-dong-cat-ngu-hanh-p7-an

MẬT ĐÀN 2023_01 – Ngày 10 tháng 1 năm 2023, lúc 05:27 sáng giờ VN. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền.

Bấm Vào Thanh Này Để Nghe Một Đoạn Của Mật Đàn 2023_01
 

TRÍCH ĐOẠN MẬT ĐÀN 2023_09

 

Diên thức dạ chiên khoa hạn dĩ

Chiển hiền xinh chiên tử dì khai

Tiển HOA XINH chiên thưởng chiên bài

Hiền dăn tử chiên đàn chiển dạ.

 

Xin tất lịnh HUYỀN THIÊN khai chuyển

Ấn, kim bài MẸ đã giao ban

Cho trong tất cả trần gian

THẤU CƠ ĐẠI CUỘC THIÊN HOÀNG BAN ÂN.

 

Tâm thanh tịnh ngộ lòng pháp bảo

Chuyển huyền vi khai thấu Nam Trào

Trần gian gắn sức gắng mau

CHUYỂN QUAY TRỞ GÓT THIÊN ĐÌNH ĐỢI TRÔNG.

 

Ta trở gót Thiên Đài hiển dạ

Giả giả ân THIÊN QUỐC trở về

Khai cùng tất cả duyên gia

Chỉ xin dăn tử phúc lành đợi trông

Tầm chánh giác đạo thường chi dạ

Hiển chiên khai HOA TỬ di đàn

Hiển bày THIÊN GIẢ trần gian

PHÚC ÂM thanh tịnh mở màn chiên xinh.

 

Gia tư giả hàn di chí giả

Ướm hòa khai văn tưởng di khai

THIÊN bày thiện giả HOÀNG DI

THIÊN ÂN dĩ định chiến đài hộ xinh…

 
 
Đàn giờ Mão. Ngày 2 Tháng 2 Năm Canh Tí (24/2/2020). Đàn Tràng Nam Thành, Giáo Hội Thiên Trường. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất. 
 
TRÍCH ĐOẠN

Giục thúc gái trai rán kịp giờ

KHAI ĐƯỜNG THIÊN LỘ BƯỚC MAU VÔ

Thiện niệm rán nghe lời chỉ giáo

Phẩm tròn địa vị tắm cam lồ.

 

KỲ BA ĐÃ ĐỊNH CƠ TRỜI ĐOẠN

Ôi khắp xa gần phải luống than

Sống chi thế sự gây tàn ác

Chịu cảnh lầm than mãi sao dân?!

 

CHA TRỜI NGỌC ĐẾ ĐỊNH PHẦN XONG

Sanh thành phụ nghĩa bệ cung rồng

Đêm nằm suy nghĩ ngày mãn xác

Năm tháng hao mòn tu chẳng không.

 

HOA KỲ MÀN CHÓT VÀO THI LẤY

Muôn đường có sẵn nghĩ suy ngay

Rán bước tận đường tâm ý thể

Màng loan DIÊU ĐIỆN đón thiện tài.

 

Cất tiếng từ bi vọng xuống trần

Tam nàn [nạn] chót thế rán sửa thân

PHONG THẦN TẠI THẾ đưa chân rước

ĐỢI TRẺ ĐỨC TÀI MẸ PHONG THẦN.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 8 tháng 1 năm 2023 lúc 03:28 AM. UST.

pv-dai-cuu-trung-dai-dao-8-1-2023-an
ĐÀI CỬU TRÙNG ĐẠI ĐẠO
Dấu ấn huyền vi đã rõ ràng
THIÊN BÌNH TÂN QUỐC gạn minh quang
HÀ TIÊN phổ hóa Nhân, Thiên, Địa
GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG áng ĐẠO VÀNG
Pháp thể VẠN XUÂN Đài Ngọc Bửu
Huỳnh kỳ ÂU LẠC Cửu Long Giang
SƠN NHÂN tiếp điển trùng tu cảnh
Ngộ hoát thông thiên ĐẠI ĐẠO đàng.


[
THIÊN BÌNH TÂN QUỐC = Thiên Quốc = thiên danh của Đức Ngài. HÀ TIÊN = ông Tiên họ Hà = ám chỉ Đức Ngài Hà Hưng Quốc. SƠN NHÂN = chữ Sơn ráp với chữ Nhân thành chữ Tiên, ám chỉ ông Hà Tiên thiên danh Thiên Bình Tân Quốc.]

 
pv-quan-long-ky-giao-phao-8-1-2023-an
QUẢN LONG KỲ GIÁO PHÁP
Quản tánh mạng minh mới nhịp nhàng
LONG THIÊN CHỦ ĐẠO điển HUỲNH QUANG
KỲ HƯƠNG SƠN BỬU liền A Nậu
Giáo Pháp Thượng Ngươn ĐẠI ĐẠO đàng
Thánh Đức Tân Dân hàng QUỐC KHÁCH
THIÊN NHÂN PHẬT CỔ đáo Nam Bang
ÂU CƠ PHẬT MẪU Tam Hoàng chiếu
Lạc Việt bói đồ Bát Quái vang.


[THIÊN LONG CHỦ ĐẠO ĐIỂN HUỲNH QUANG = HUỲNH LONG CHỦ ĐẠO  = ám chỉ Đức Ngài
Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Vương Phật .  A NẬU = A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề = vô thượng bồ đề = vô thượng chánh đẳng giác = vô thượng chánh biến tri.  THIÊN NHÂN PHẬT CỔ = Phật xưa trở lại trong tướng dạng ông Thiên = Thiên Phật (Danh xưng "Thiên Phật" đã từng được nhắc tới nhiều lần trong Sách Trời, Thánh Giáo và Kinh Thánh của Giáo Hội Thiên Trường. Trong cuốn Kim Cổ Kỳ Quan (Quyển 3, Cáo Thị, Phần 1) của ông Ba Thới từng tiên tri "Dĩ hậu lập đời phân TRỜI phân PHẬT, NHỊ THIÊN túc vật nội PHẬT ngoại TRỜI, Tây đặt thuận thời"...  mà "nội Phật ngoại Trời" ông Ba Thới nói thì đồng nghĩa với "Thiên Phật" GHTT thường dùng và cũng đồng nghĩa với "Thiên Nhân Phật Cổ" trong bài này, còn danh xưng "Nhị Thiên" thì đồng nghĩa với danh xưng "Ngôi Hai" và "Tây đặt thuận thời" thì ám chỉ cơ thiên đặt định Quốc Khách Đại Đạo ra đời nơi phương Tây).

"Nhị Thiên Túc Vật Nội Phật Ngoại Trời" tạm dịch là "Ngôi Hai Ngọc ẩn, trong Phật ngoài Thiên". Chữ Túc bộ Ngọc đọc là Ngọc nghĩa là Ngọc, còn chữ Vật bộ Thủy đọc là Mật nghĩa là Ẩn. Ngọc đây ý nói Ngọc Đế. Ngọc Đế (ông Trời, ông Thiên) ẩn trong nhục thân nên danh xưng là Nhị Thiên hay Ngôi Hai. Thí dụ như Thánh Chúa Jesus là Ngôi Hai của phương Tây giáng thế 2000 năm trước, hoặc Đức Ngài Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu là Ngôi Hai Trào Một của phương Đông giáng thế tại Việt Nam năm 1878 và đã quy thiên năm 1932 và Đức Ngài Nhị Thiên Võ Văn Phẩm là Ngôi Hai Trào Hai của phương Đông giáng thế tại Việt Nam năm 1888 và đã quy thiên năm 1940.

Khoán thủ chữ đầu tiên của bài này từ trên xuống là 8 chữ: Quản Long Kỳ Giáo Thánh Thiên Âu Lạc.
]
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 6 tháng 1 năm 2023 lúc 11:44 AM. UST.
 
pv-buu-son-ky-huong-dao-6-1-2023-p1-anpv-buu-son-ky-huong-dao-6-1-2023-p2-anpv-buu-son-ky-huong-dao-6-1-2023-p3-an
BỬU SƠN KỲ HƯƠNG ĐẠO
Điển pháp bàn cơ gởi sĩ HIỀN
THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI chiếu MINH HUYÊN
Huỳnh quang thẩm thấu kiền tâm chuyển
ĐẠO QUỐC tân biên rõ mối giềng
Hương sắc không không không tánh hiện
KỲ LIÊN HẢI HỘI ngộ nhân nguyên
Sơn nhân còn đó lòng thanh sắc
BỬU NGỌC chơn miền giáo ĐẠO THIÊN.

THÁNH ĐỨC THƯỢNG NGƯƠN khởi QUỐC gia
THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO cả Ta Bà
Vô vi trực CHIẾU MINH châu dạ
Hữu cảnh vô hình đạo pháp ta
Thất bửu THẦY trao điều mới lạ
[Cửu] Trùng Đài thị hiện giá kỳ ba
HIỀN nhân nối lại vòng tạo hóa
Tịnh luyện linh đơn mới thuận hòa.

Tam miền Lục Tỉnh chỗ nào xa
Giáo pháp kỳ ba ĐẠO [CỦA] MẸ CHA
Long phụng quy lân chầu THÁNH CHÚA
BỬU TÒA QUỐC KHÁCH đặng xem qua
Điển Thiên tóm lược trình THIÊN QUỐC
Đạo ngã vô hình định lượng hòa
Bửu Ấn NGƯỜI XƯA cùng giáo hóa
ĐẠO HUỲNH kiến thiết mới kỳ ba.
 
hh-hoi-dap-anh-hhq-6-1-2023-p1hh-hoi-dap-anh-hhq-6-1-2023-p2


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 3 tháng 1 năm 2023 lúc 4:45 AM. UST.

pv-ky-dai-hoi-tan-dan-thanh-duc-3-1-2023-p1pv-ky-dai-hoi-tan-dan-thanh-duc-3-1-2023-p2pv-ky-dai-hoi-tan-dan-thanh-duc-3-1-2023-p3pv-ky-dai-hoi-tan-dan-thanh-duc-3-1-2023-p4pv-ky-dai-hoi-tan-dan-thanh-duc-3-1-2023-p5-an

KỲ ĐẠI HỘI TÂN DÂN THÁNH ĐỨC

Thời đại mới MỞ KHAI THIÊN PHƯỚN

Bửu pháp THẦY hiện tượng kỳ ba

Trăm năm lẻ hóa THIÊN TÒA

CAO ĐÀI ĐỊNH LẠI MỘT NHÀ HÔM NAY.


[THẦY = Thầy Trời Thượng Đế Huyền Khung/Huyền Thiên. THIÊN TÒA CAO ĐÀI ĐỊNH LẠI MỘT NHÀ HÔM NAY = Thiên Tòa Cao Đài Thượng Đế đã quyết định là tất cả các mối đạo mở tại Nam Phương hôm nay phải quy lại một nhà.]

Máy tạo hóa HOẰNG KHAI CHÁNH PHÁP

ĐẠO THẦY BAN lưỡng hạp [hợp] hườn sinh

HUYỀN THIÊN lan tỏa tâm linh

VÔ VI TRUYỀN PHÁP THIÊN BÌNH QUỐC TÂN.


[VÔ VI TRUYỀN PHÁP THIÊN BÌNH QUỐC TÂN = Thiên Bình Tân Quốc truyền pháp Vô Vi. Thiên Bình Tân Quốc, hay nói ngắn là Thiên Quốc, là đạo hiệu của Đức Ngài.]


Kỳ Đại Hội Tân Dân Thánh Đức

Lịnh [cho] nguyên nhân ngọn ngạch [phải] tận tường

VỀ CHUNG GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

NHƯ LAI NGUYÊN THỂ hằng thường thân tâm.


[
VỀ CHUNG GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG = như đã nói ở trên là "Thiên Tòa Cao Đài định lại một nhà hôm nay" và ngôi nhà đó chính là Giáo Hội Thiên Trường.  NHƯ LAI NGUYÊN THỂ = Thể Nguyên của Như Lai = ngôi nhà Giáo Hội Thiên trường chính là Thể Nguyên của Như Lai.]

 

BÀN CƠ MẪU cân phân thế giới

BỬU hòa CAO mới khởi LONG HOA

Liên thông tịnh độ SƠN HÀ

Quy nguyên trời đất TRẦN DÀ ĐẠO TÂN.

[BỬU HÒA CAO MỚI KHỞI LONG HOA = Khởi Long Hoa MẸ đem Bửu Sơn "hòa lập" với Cao Đài hình thành Bửu Sơn Huỳnh Đạo Vô Vi Kỳ Ba là mối đạo mới (đạo tân) hiện thời, như đã nói ở trên là "Đạo Thầy ban lưỡng hạp hườn sinh". SƠN HÀ = là một đạo hiệu khác của Đức Ngài, còn Sơn Tùng là đạo hiệu của Phật Thầy Tây An xưa. TRẦN DÀ ĐẠO TÂN = Trần Dà đạo mới, tức nói Bửu Sơn Huỳnh Đạo ngày nay. LIÊN THÔNG TỊNH ĐỘ, SƠN HÀ QUY NGUYÊN TRỜI ĐẤT TRẦN DÀ ĐẠO TÂN = Để liên thông tịnh độ, SƠN HÀ lãnh lịnh quy nguyên giáo chúng hữu hình và vô hình vào một mối Bửu Sơn Huỳnh Đạo Vô Vi Kỳ Ba tức Thiên Khai Huỳnh Đạo Vô Vi Kỳ Ba.]
 

Ngài HƯNG QUỐC hóa hoằng Thánh bậc

ĐẠI HOA LIÊN chức sắc đạo danh

Cờ niêu PHƯỚN LỊNH LẬP THÀNH

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO hoát danh CAO ĐÀI.


[THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO HOÁT DANH CAO ĐÀI = Thiên Khai Huỳnh Đạo Vô Vi Kỳ Ba, tức Bửu Sơn Huỳnh Đạo Vô Vi Kỳ Ba ngày nay, là danh nghĩa mở rộng (hoát danh) của CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ và khâm tuân theo ý chỉ của CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ.]

Nay giáng bút [Cửu] Trùng Đài phong bảng

LẬP VĂN NGÔN đồng dạng CHIẾU MINH

Tử Linh chu chỉnh sửa mình

Tu tâm huệ mạng BỬU HUỲNH ĐẠO KHAI.

 

Quý Mão mới hiền tài đức đủ

Cùng ĐẠO HUỲNH, SƠN BỬU KỲ HƯƠNG

CAO ĐÀI, HÒA HẢO làm gương

QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO VÀO TRƯỜNG LONG HOA.

[ĐẠO HUỲNH = ý nói phái Thiên Khai Huỳnh Đạo khai mở đầu thập niên 1960s dưới sự diều dẫn của Đức Ngài Giáo Chủ Ngô Văn Dư. ĐẠO HUỲNH, BỬU SƠN KỲ HƯƠNG, CAO ĐÀI, HÒA HẢO LÀM GƯƠNG = tất cả các mối đạo nằm trong "mạch đạo Nam Phương" (khai mở tại miền Nam Việt Nam) điển hình là Thiên Khai Huỳnh Đạo (mở 1960s), Bửu Sơn Kỳ Hương, Cao Đài và Hòa Hảo.  QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO VÀO TRƯỜNG LONG HOA = Vào trường thi Long Hoa nơi Quốc Khách Đại Đạo (dưới cái tên Giáo Hội Thiên Trường tại Nam California).]

Vì nhân loại đồng hòa tam giới

Tuyển nguyên căn tiếp nối BỬU SƠN

PHẬT VƯƠNG xuất hiện Đồng Nhơn

Long lân quy phụng hiệp quờn đúng ngôi.

 

Đồng lúa chín Cô Tô Ba Chúc

Điểm PHẬT THẦY lịnh lực HÀ TIÊN

NAM PHƯƠNG GIÁO ĐẠO [hãy] kiền thiền

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO chánh miền Cửu Long.

[PHẬT THẦY = Ở đây ý nói Phật Thầy Thượng Đế (không phải Phật Thầy Tây An). PHẬT THẦY LỊNH LỰC HÀ TIÊN NAM PHƯƠNG GIÁO ĐẠO = Thượng Đế lịnh lực cho ông Tiên họ Hà (Đức Ngài) Giáo Đạo Nam Phương, vì như đã nói ở trên "Cờ niêu phướn lịnh lập thành .... Trùng Đài phong bảng, lập văn ngôn đồng dạng Chiếu Minh".  KIỀN THIỀN = Quỳ xuống cung kính đảnh lễ.  Bốn câu trên ẩn chứa thiên cơ bá tánh sẽ thấy trong tương lai.]

Kỳ THIÊN chuyển TIÊN RỒNG ÂU LẠC

Mở CỜ HOA [KỲ HOA] thập bát tranh hùng

Hoàn cầu khởi Trận Long Trung

Hà Đồ Bát Quái Cửu Trùng SƠN LIÊN.

[KỲ THIÊN CHUYỂN TIÊN RỒNG ÂU LẠC MỞ CỜ HOA = Đến thời kỳ Thượng Đế chuyển con dân Nước Việt ra hải ngoại mở Đạo tại Hoa Kỳ. SƠN LIÊN = là một đạo hiệu khác của Đức Ngài, còn hai chữ LIÊN SƠN thì lại ám chỉ Công Đồng Tam Giáo Tòa.]

Vừa đúng lúc Nam Miền Đất Việt

Dựng cờ niêu tận diệt quỷ dương

Khảo du tiên lượng MINH VƯƠNG

Giáo văn lộ thẳng tiến đường Thất Sơn.

 

Sàn thi đấu Điện Bồ Núi Cấm

Chuyển Nhà Bàng về tận Đầm Dơi

NAM PHƯƠNG GIÁO ĐẠO LẬP ĐỜI

THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC đất trời chứng minh.

 

Đây là lịnh Bình Huỳnh CHA MẸ

GIÁNG CƠ NÀY CHO [CÁC] TRẺ TẦM TRI

Thông Ngôn Đặc Sứ Liên Kỳ

Tiếp chơn linh điển DIÊU TRÌ [ký] bút thơ.

[LIÊN KỲ = Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội.  THÔNG NGÔN ĐẶC SỨ LIÊN KỲ = ý nói người tiếp nhận thông điệp này là "đặc sứ của Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội" trong giai đoạn Giáo Đạo Nam Phương để lập đời Thượng Ngươn Thánh Đức này, tức là một phẩm vị vô vi cực cao trọng chứ không phải chỉ đơn thuần là một đồng tử mà Thiêng Liêng chọn để tá điển chấp bút.]Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 3 tháng 1 năm 2023 lúc 1:52 AM. UST.
 
pv-si-hien-thanh-duc-3-1-2023-an
hh-chuyen-tho-hoi-dap-6-1-2023-p1hh-chuyen-tho-hoi-dap-6-1-2023-p2

Đàn giờ Mão. Ngày 27 Tháng 3 Năm Canh Tí (19/4/2020). Đàn Tràng Nam Thành, Giáo Hội Thiên Trường. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất. 

 

TRÍCH ĐOẠN

Đời tận thế Hạ Ngươn ly loạn

Nẻo sanh tồn gió thoảng mây bay

Soi tục nhân đời quá thương thay

Đời sắp khổ ai ai không biết

Chuông bon bon ngân vang thảm thiết

Cuộc thiên cơ TẬN TUYỆT ai hay

CƠN ÓI MỬA nó hại chẳng sai

Gây hành DỊCH muôn loài vong tử

Khuyên dân bớ thả trôi tu chữ

Buồn lòng nhắc tâm tư mong ngó

Hỏi tỉnh chưa thương đời nên tỏ

GIÓ RẢ TAN năm Ngọ thở than

Máy trời xoay sang Hạ điêu tàn

Ai còn đặng lo toan thức tỉnh

Đừng để Ngựa chạy dài thất kinh

CẬY NƯƠNG TRỜI bình minh rọi sáng.

 

Thêm NƯỚC LỤT đảo điên mang khổ

Giặc ầm ầm SÚNG NỔ ĐÁ VĂNG

Đến đời THỦY KIỆT SƠN BĂNG

Sao dân không xét thế gian như nào

Có DỊCH nạn bôn đào mang lấy

Đến HEO GÀ BỆNH thảy còn chi.

 

Thiên chi định ĐỔI CÙ LAO BIỂN

DỜI NON CAO thay chuyển ĐỔI HÒN

Chờ cho đời hết tiêu mòn

Quét cho sạch bợn không còn tà hay

Đến ngày hội ngày mai còn mất

Thương cho trần tất bật chạy lung

Thương cho sanh chúng tưng bừng

NHƠN ĐẠO KHÔNG TƯỞNG CHỊU CÙNG ÁCH TAI.

 

Khi nào Nam SẠCH GẠO thảm thay

Muốn cho trần thế như ta phải

Ai che mới biết nỗi lúc này

Chừng nào mới biết thưa thớt chúng?

Chừng nào giao chiến loạn thế cùng?

Chừng nào yên giặc an cho thế?

Đố ai biết được việc linh lung?

 

Rắn Rồng lộn xộn khó trèo qua

Khuyên trần giữ Đạo tích MẸ CHA

Tu cầu nội ngoại được GẦN PHẬT

ĐỂ SAU MỚI BIẾT HỘI LONG HOA.

 

Trần gian hư hoại đã lâu

Tiếng gà giục thúc canh thâu thảm sầu

Xuân tàn LỬA DẬY còn đâu

TRÁI, BAN nhiều thứ nổi đau như dần

Vì lòng từ ái chỉ đàng

ĐỔI TÂM PHÀM TỤC KÍP GẦN CHƠN TU.

 

Chừng nào nước ngược thuyền quay xuôi

Thời hay thấy việc thế vui cười

Tháng nào DÂN LẠY NGƯỜI TIÊN THÁNH

THẤY PHẬT THẤY TIÊN HẾT NẠN ĐỜI.

 

Ta nay ra lực chèo thuyền thế

Để tâm cho kỹ xem mục đề

Tính rằng đem lại từ bi ái

Thiên Đài chưa được dân mãi mê.

 

Muốn cho huyền diệu hồi qui chúng

TRỜI LỐ NGỌC THIÊN KHUNG ÁNH TỎA

Nay đà việc đã lần ra

TRẦN TRỜI CÓ MẤY gần xa chuyện gì?

 

Cạn lời vàng công phu dạy rõ

KỂ TỪ ĐÂY GÀ NỌ TÚC CON

CHÚA RA DÂN LẠI THON VON

NGƯỜI KHÔNG TU CŨNG CHẲNG CÒN MẤY AI.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2023
GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG KÍNH CHÚC TẤT CẢ HIỀN ĐẠO QUỐC NỘI VÀ HẢI NGOẠI CÙNG GIA ĐÌNH MỘT NĂM MỚI AN LÀNH VÀ TIẾN TRIỂN TỐT TRÊN CON ĐƯỜNG TU HỌC. Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 31 tháng 12 năm 2022 lúc 1:47 AM. UST. 
 
pv-nam-buu-chau-linh-1-31-12-2022pv-nam-buu-chau-linh-2-31-12-2022pv-nam-buu-chau-linh-3-31-12-2022-an

NĂM BỬU CHÂU LINH DU HÀNH THẾ GIỚI MỚI

 

Khi mõm đá trên đầu núi két

Hướng Nhà Bàng theo nét dấu xưa

KỲ HƯƠNG SƠN BỬU truyền thừa

Long lân quy phụng đúng vừa chuyển danh.

 

Chấn động mới nhơn sanh tam giới

Lập Bát Cung đổi tới Cửu Trùng

Trận này THẦY đứng trung cung

VÔ VI TÂM ĐẠO PHÁP CÙNG KHAI THÔNG.

 

Đồng hồ lớn Tiên Rồng Âu Lạc

ĐẠO THẦY TÔI thập bát quốc gia

PHẬT THIÊN định lượng Ta Bà

Cửu Huyền Thất Tổ tam ba quy hồi.

 

Điển thông khảo lộ rồi văn giáo

Các linh căn đồng đạo đồng bào

Thực tu pháp: BỬU-HÒA-CAO

Hành tâm bát nhã ngộ vào LONG HOA.

 

Năm Quý Mão TRẦN DÀ cầm lịnh

BỬU KỲ HƯƠNG mở chín cửa sông

Châu linh NGUYÊN THỂ KIM SƠN

Du hành thế giới mới hườn Huỳnh Quang.

 

Tân thời đại HỒNG BÀNG bốn chấm

ĐẠO THIÊN HOA thâm thậm thường thời

VÔ VI tận độ chi loài

CỬA HUYỀN đã mở Đất Trời Dương Âm.

 

THUYỀN ĐẠI ĐẠO đời năm giềng mối

Mạch NAM PHƯƠNG tiếp nối ĐÔNG TÂY

THẬP TAM THIÊN ĐẠO MẪU THẦY

Kỳ Ba trở lại nơi này Thượng Ngươn.

 

THẦY chuyển pháp THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI

Đạo hoằng khai thực vội đại đồng

Linh căn linh tử Tiên Rồng

LIÊN KỲ HẢI HỘI câu thông đất trời.

 

THIÊN KHAI pháp ba ngôi HUỲNH ĐẠO

Định VÔ VI Tam Giáo Ngũ Chi

Giáo văn lộ mới HOA KỲ

Chuyển BÀN CƠ MẪU phải y lịnh này.


 

Đàn giờ Mão. Ngày 27 Tháng 3 Năm Canh Tí (19/4/2020). Đàn Tràng Nam Thành, Giáo Hội Thiên Trường. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất. 

 

TRÍCH ĐOẠN

BIẾT AI LÀM CHỦ NAM KỲ

CHỚ ĐỪNG XƯNG MẶT A TỲ ĐÒI NGHE!

Vé xong ngưng trước ai về

Thu Đông tứ quý bên lề chuyển luân

Khách đò xa bến cảnh trần

Tàu đồng ghe sắt kề gần một bên

Thế trần ngã xuống như tên

Trần hoàn gặp lúc kêu rền gớm thay

Lưới trời bủa khắp có hay

Thế trần sau lại xác thây nổi bềnh

Thấy đời đau khổ xiết rên

DI ĐÀ CHẲNG NHỚ RÕ TÊN niệm gì?!

Chừng nào đến việc ly kỳ

Ngửa nghiêng nghiêng ngửa còn gì lội bơi

Nói đây còn hỡi mấy hồi

PHẬT TRỜI ĐÃ ĐỊNH GẦN RỒI BỚ DÂN.


BẢY NĂM DƯ LẺ MỘT CÂY

Coi chừng mà đỡ hồi này khóc la

Núi tan đá nổ gần xa

Trời gầm ba tiếng thây rà rã tiêu

Trời xoay Âu Á tiêu điều

Nước sau bị gió cuốn tiêu lở bờ

Chừng nào giao chiến phất cờ

Chừng nào giặc nọ ngồi chờ được yên

Thời kỳ đã đến đảo điên

Đố ai biết được không yên dạ nào

Rắn rồng lộn xộn làm sao

Chớ không thì phải bôn đào mà ra

MUỐN CHO RÕ VIỆC GẦN XA

KIẾM HUYỀN MINH NGỌC THUYẾT RA CƠ NÀY

Lòng trần sao quá đổi thay

MINH HOÀNG GẦN NGỰ LONG ĐÀI TÒA CHƯƠNG

Tôi nay hát tiếng du dương

Còn ai nối việc Thượng Ngươn tiên đời

Đâu là Phật Thánh Tiên Trời

NẾU MÀ BIẾT ĐƯỢC XIN MỜI THỜI NGUY.


Lưu thị thị lưu GIANG tiếp ngã

GIANG giang lý điển phục như HÀ

Tùng chi nhiên hiệu phân đương hỉ

Tất tất phiêu phiêu NHẬT TỬ đa.

 

Thấy thể như không rồi lại có

Chúng sanh khó đoán bể mà dò

Nghịch cảnh soi đường THIÊN Tạo Hóa

MINH Tân Vị phẩm tiếng lòng cơ.

 

Mạng lưới trời xây bủa hồng trần

Người đời kêu gọi, THỂ NGUYÊN ân

Tay chèo miệng vọng câu hò hét

TRÍ HUỆ THÁNH NHÂN CHIẾU XUẤT THẦN.


 

MẬT ĐÀN 2022_08 – Ngày 25 tháng 12 năm 2022, lúc 5:29 sáng giờ VN. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền.

Bấm Vào Thanh Này Để Nghe Một Đoạn Của Mật Đàn 2022_08
 
 

Đàn giờ Mão. Ngày 7 Tháng 7 Năm Tân Sửu (14/8/2021). Đàn Tràng Nam Thành, Giáo Hội Thiên Trường. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất. 

 

TRÍCH ĐOẠN

Cơn nước lửa dòm ra mới thấy

Vô hình phân chọn lựa [còn được] mấy ai

THUYỀN TO MỘT CHUYẾN KỲ BA SẮP

TÂY TRÀO [GHTT CALI] DU THUYẾT THỚT THƯA HÀI.
 

CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC

KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ

CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU

TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP

Chữ rằng họa dịch tai liên tiếp

Chẳng vui đâu mất kiếp xác hồn

Thế chuyển gì bất luận phải khôn

Lo niệm Phật để lòng nghiệm rõ.

 
Ngựa chạy buông cương khó tìm đường

Cá chòi nhảy nhót báo tai ương

Chim bay đàn kéo đen mây ám

Thuỷ triều sôi sục xác trôi lường.

Mèo kêu e é cảnh tâm tường

Ham vui quyền quý ách nạn vương

Đời nay chưa vẹn mau lần gót

Sớm tu kịp hội trở Tây Phương.

Ba phần chẳng đặng sắp hạ tuồng

Khóc mười cười một giật hồi chuông

Hò câu sàng sảy dương trần liệu

Lỡ khóc lỡ cười dịch ách lường.

 

Lão đưa mấy điểm đò ngang

HUYỀN CƠ CHÁNH PHÁP MỞ MÀN LO TU

LÃO TRUYỀN ĐẠI ĐẠO TÂM LƯU

THIỆN CĂN QUI GIÁO CÔNG PHU BƯỚC VÀO

Lão nhìn kỹ rõ trần lao

Còn bao nhiêu nữa mà sao mãi giành

Lão HOÀNG hiệu NGỌC bửu lành

Thiên cơ muốn biết trần sanh thế nào

Lão TA đâu dấu vòng bao

Rồng bay lợn uốn phương nào lành an

Lão đương se chỉ khâu quàng

Bí truyền cơ lậu năm bàn chờ nghe.

 

NGỌC Hư thuyết ẩn chọn dựng ngôi

HOÀNG Thiên khai vọng bảng công hồi

THƯỢNG Cửu liên hoa qui tề xuất

ĐẾ Phụ chọn ban trải đúng người.


[ A NẬU = A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề = Vô Thượng Bồ Đề = Vô Thượng Chánh Đẳng Giác = Vô Thượng Chánh Biến Tri.]
 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5274)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4726)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5557)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4886)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6492)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6864)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5737)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7134)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6007)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6896)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5328)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5797)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4327)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6888)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8818)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9953)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6044)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7797)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5939)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6684)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7433)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9971)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12532)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6795)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7480)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7240)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8610)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7683)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7263)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8369)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8712)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8719)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9856)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10540)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9523)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6216)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9453)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11394)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12626)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12959)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13049)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12896)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 10614)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.