KỲ LỊNH, THẺ LỊNH, VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG TRAO ĐỨC NGÀI

26 Tháng Mười 202211:27 SA(Xem: 4315)

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH [KIM BÀI], VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI, ỦY THÁC TRÁCH NHIỆM CƠ THIÊN KỲ BA. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.an-sac-25
an-sac-22
an-sac-9
an-sac-6
an-sac-5
an-sac-12
sac-an-26
an-sac-13
sac-an-27
an-sac-23
an-sac-24
sac-an-28
an-sac-14 
Chi THIÊN HUYỀN nhứt tự
Phổ hóa Minh Tông thư
Chí ngọan đồng du túy.
 
 

an-sac-4 
HÀ Nam Tây Bắc chí trung thiên
HƯNG trị Cao Hùng dĩ tuyệt nhiên
QUỐC trí Hồng Liên kỳ ba chuẩn
Thuyết giảng văn Tân Luật chí hiền.


an-sac-3 
THIÊN định HOÀNG chỉ
Chi QUỐC Thiên Nhất
Hiệp kỳ Cửu Thiên
 
 
an-sac-2
THIÊN Lịnh HÀ Phổ
TỬ chí anh nhi QUỐC tuyệt ca
HÀO đổng Càn Long triết bản ĐÀ
DI phục Từ Quang Đài Chủ bậc
Thuyết lý Hoàng Minh tử công hoa.
 
 
an-sac-1

Cao chú đề BÁT THIÊN ấn dĩ
Mục tiết cao HÀ thiết minh truy
Kim phong lượng nhứt đề thi tú
Mục chỉ thiên cơ đảo chi di.

 
an-sac-8
HUYỀN Không kỷ thuyết đề chánh tự
Tuyên MINH chí phụ tất chi tư
Hào sáng khung DI chói đền cung
THIÊN THIÊN HUYỀN CHỦ Tây Cực tứ
Ngạn ngạn không không thoáng gió KHUNG
Tuyết phủ chung tùng hồ nghị kỷ
Lập hội Quốc Dân tể chí nhân.

 
an-sac-7
THIÊN THƯỢNG CUNG TRIỀU nhứt tuyệt nhiên
NGUYỆT nguyệt khai thông lữ trí quyền
CUNG BẠCH [NGỌC] DIÊU MẪU HOÀNG chuẩn thuyết
TRÌ hản Đông công chủ Kiền điền
YÊN bất bất yên hồi đổng tấu
HƯNG Chấn khai mầm hiển thuyền cầu
CHUẨN chuẩn quân khái đồng tử thuyết
TRIẾT triết hầu công đoạn vạn lâu.
 
 
an-sac-10aan-sac-10b
TAM THẬP BỘ nhứt kỷ chi đài
CÔNG THƯỢNG MINH HOÀNG ký Phương Tây
NGŨ LUẬT công chuyển kỳ lịnh chót
BỘ bộ HUYỀN THIÊN lục khai bài
CHI kỳ chi nhứt triêu bộ luật
NHỨT nhứt THIÊN OAI phổ ký hài
HƯNG trụ cột mốc kỳ luật bổn
YÊN thái QUỐC tề triết kỳ tài
TÂN QUYỀN PHỦ công lệnh Thiên Nhai
VẠN vạn linh châu bất khả tài
TÂM bất tâm khai kỳ ba chuẩn
LUẬN khiết luận công bảo khai Tây.

 
an-sac-11
Từ CAO MẪU chiếu soi trần thế
Phục linh căn HOÀNG kế NHỊ soi
DIÊU CUNG hoạt giá phẩm lời
Diên Bạch hạt hoả thư ngời thiên ngôn
Loan phụng giá CHÚA tôi tuyệt thuyết
Ngũ phẩm NGAI DIÊU kiệt sanh thai
Tuyết phủ HOÀNG trí MINH hài
Cung lâu phẩm diệu ĐƯƠNG OAI nghi thần
THIÊN TẠO HÓA quân ân chi tử
Nguyệt sắc hài linh thứ triều khai
Đông Tây Nam Bắc phương bày
Trụ tứ côn phản tâm khai ngũ kỳ.


an-sac-18
HUYỀN THIÊN đại nhứt tam kỳ yến
Hảo QUỐC Hoàng Nhi chí tông Thiên
Thuyết lữ tam nhi đề phủ án
Lập tự chi đồ tốc luyện chuyên.

 
an-sac-16
Phúc chí nhân
Từ phúc khả ân
HUYỀN THIÊN TRẤN VŨ.


an-sac-15
HÀ chí anh cao tất chi thiên
HƯNG yên Quốc ngoạn hữu cơ duyên
QUỐC thái bình Đông dạng cầu túc
CHÍ MẬT HUYỀN KHÔNG thuyết chi liên.


an-sac-19a 
an-sac-19b  
an-sac-20
HÀ đoạn OAI THINH nhứt THIÊN HOÀNG
HƯNG thịnh vai tuồng cao nhân bảng
QUỐC hội Liên Minh trí từ nhân
THIÊN mệnh trung thiên thuyết chí đàn
UY nghi ban lệnh khai đồng phước
VƯƠNG Thiên dương động nguyệt tao bàn.
[của 18 Vua Hùng trao]


an-sac-21


ĐÀN LỄ 18 THÁNG 10 ÂL NĂM NHÂM DẦN (11/11/2022), tại tư gia
Đức Chưởng Thế. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp nhận thông điệp Thiên Thượng.

18-thang10-al-2022-1-
QUỐC Thiên Nhị bổn
HƯNG đồng chánh y
HÀ quy nhứt thống
Kim vọng chí đài.

18-thang10-al-2022-2-
Nhứt Nhứt Thiên quyền
Hà Thiên nhị thẩm
Công chấn liên khai
Kim đài nhứt chuyển.

18-thang10-al-2022-4-
HÀ quyền kỳ ba thiên lịnh ấn
HƯNG lập giao kỳ bất chí tân
QUỐC hiệp liên ban xoay vần chuyển
LỊNH Khung Huyền chiếu ẩn thân dân
SẮC kỳ ẩn tại châu ban hội
TAM Thiên Cung Nhựt quyết Tây ngôi
KỲ quyền dạng sắc khai quần chúng
QUYỀN Thiên khai sắc nhập ẩn khôi.

18-thang10-al-2022-5-
THIÊN HUYỀN di nhứt tạ xuất ngôi
HÀ gian chiếu mặt lực Khung hồi
ĐÁO đáo giả giai kỳ bát đạo
GIAI không triết luật giáng HƯNG soi.

KIM khai tuyệt đỉnh thiên đồng phẩm
THÁI Tuế Nhị Thiên chuẩn giáp thầm
ANH như tài xuất khai kỳ mở
Như định Huyền Không tát chi cầm.


Ngày 24 tháng 10 năm Nhâm Dần (17/11/2022), tại tư gia ngài Thiên Long Kỳ An, Tây Ninh. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền nhận thông điệp Thiên Thượng.


18-thang10-al-2022-3-
NHỨT bổn huyền linh lực thiên nhai
CHUYỂN hóa kỳ ba chót phẩm đài
Chung quy luận thế ban QUỐC đạo
HÀ HƯNG tư chế thống Nam Ai
Luận phiên chuyển hóa tự Đài Cao
Ngọc lãm QUỐC Thiên chí anh hào
Diễn diễn giai giai thao bất tuyệt
Thuyết tài quyền Ngọc đấng thế bào.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5246)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4712)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5520)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4853)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6482)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6853)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5731)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7112)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 5995)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6886)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9384)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5314)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5785)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6882)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8806)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9942)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6037)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7789)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5934)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6671)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7424)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9963)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12523)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6789)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7473)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7236)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8591)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7681)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7251)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8356)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8708)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8699)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9850)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10523)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9485)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6208)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9447)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11386)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12624)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12954)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13046)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12886)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 10587)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.