THIÊN CƠ ĐỒ TRẬN THÁNG 2 NĂM 2022

02 Tháng Hai 20228:34 SA(Xem: 9970)


Đức Chưởng Quản Thiên Hộ của Giáo Hội Thiên Trường, đạo tràng Texas, nhận lịnh của Huyền Không Thiên Thượng họa Long Hoa Thiên Khai Huỳnh Đạo Đồ Trận và mang đến trao Đức Ngài vào trưa ngày 5 tháng 12 năm 2021. Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp
giải Đồ Trận của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 27 tháng 2 năm 2022 lúc 15:19 P.M. UST.  Kích hoạt Đồ Trận ngày 27 tháng 2 năm 2022 lúc 10:00 P.M. UST.  Lần này chỉ  mới giải lớp thứ nhứt. Còn nhiều lớp giải nữa. Xin công bố cho các đồng đẳng đồng đạo trên toàn cầu giải tiếp, xem như là Giáo Hội Thiên Trường ra đề.

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm Bài Long Hoa Thiên Khai Huỳnh Đạo


long-hoa-thien-khai-huynh-dao
thien-khai-huynh-dao-p1


LONG HOA THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO
Dùng CÔNG ĐẠO THIÊN TRƯỜNG chiếu điển

Tỏa vạn linh phục hiện Sấm Cơ

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO thường giờ

Càn khôn võ trụ ĐỒ THƠ THIÊN HOÀNG

 

SẤM KINH NGỌC ĐẾ CHIẾU QUANG

LONG HOA ĐẠI HỘI CHƠN ĐAN MẪU THẦY

 

KỲ LỊNH chuyển TÂY PHANG góp mặt

Các nguyên nhân chủng Phật Thánh Tiên

Phải tu mới kịp chuyến thuyền

MẪU HOÀNG loang loáng phẩm biên ĐẠO TRỜI

 

Tử linh còn chậm muôn nơi

Gọi mời NAM HẢI cầu TRỜI bắt qua

 

Cuộc chuyển động Ta Bà thế giới

Đảo càn khôn rồi đổi thân tâm

Người xưa trở lại dương [có] âm [có]

TRẦN DÀ chấm điểm thậm thâm trong ngoài


thien-khai-huynh-dao-p2

NGỌC HOÀNG hạ thế gian này

Xử phân đúng luật THIÊN OAI GIÁO TÒA

 

Thơ THIÊN PHÁP Bửu Hòa Cao lập

TRẬN BÁT MÔN triệu tập quần hùng

CHA TRỜI MẸ ĐẤT TRUNG CUNG

Con Tiên cháu Lạc cùng chung THIÊN TRƯỜNG

 

GIÁO HỘI một điểm Tòa Chương

Năm châu bốn biển hằng thường vào đây

 

Nay hạ thế chuyển xoay BÁT TRẬN

Từ TRUNG MÔN đến tận THIÊN MÔN

BÁT TIÊN ĐẠI CÁN KHÔNG MÔN

THẾ TÔN chuyển lịnh quy tôn cửa HUYỀN

 

Về chung một ĐẠO PHẬT-THIÊN

Một THẦY một ĐẠO một THUYỀN LIÊN SƠN

 

TAM GIÁO hiệp NGŨ CHI phục NHẤT

ĐẠO VÔ VI thường trực điển thiên

Từ trường lượng tử phổ hiền

Âm thanh ánh sáng hòa biên tâm thần

Tịnh hành khu bộ cân bằng

Âm dương đồng nhứt thân tâm nhiệm mầu

 
thien-khai-huynh-dao-p3

Hoành độ điển Bửu Châu linh ứng

Giải TRẬN ĐỒ minh chứng vô vi

ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU tức thì

Chuyển tan nghiệp mượn lần ni thiện thành

 

HOA KIM tựu hội duyên lành

LONG THIÊN trở lại TAM THANH hữu hình

 

Dòng TRẬN PHÁP ĐẠO HUỲNH diễn giải

Đẳng đồng tu đừng ngại TAM CÔNG

Phải tu học tánh mạng xong

Rồi thêm phước huệ hòa đồng thế gian

Bút thơ luận áng TAM HOÀNG

Giải qua một lớp ĐỒ BÀN MẪU BAN.


 
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 7 tháng 10 năm 2017 lúc 15:56 P.M. US. Kích hoạt Thiên Thơ này ngày 25 tháng 2 năm 2022 lúc 07:00 P.M. US.
 

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm Bài Nghìn Năm Hiện Trần

 
nghin-nam-hien-tran-p1
nghin-nam-hien-tran-p2
nghin-nam-hien-tran-p3
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 8 tháng 10 năm 2017 lúc 10:12 A.M. US. Kích hoạt Thiên Thơ này ngày 25 tháng 2 năm 2022 lúc 07:00 P.M. US.

 

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm Bài Cơ Đàn Pháp Ấn

 
co-dan-phap-an-p1
co-dan-phap-an-2

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 27 tháng 7 năm 2018 lúc 04:43 A.M. US. Kích hoạt Thiên Thơ này ngày 25 tháng 2 năm 2022 lúc 07:00 P.M. US.
 

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm Bài Tam Giáo Tòa Hạ Thế Đời Tân

 
tam-giao-toa-ha-the-doi-tan-p1
tam-giao-toa-ha-the-doi-tan-p2

Đức Chưởng Quản Thiên Hộ của Giáo Hội Thiên Trường, đạo tràng Texas, nhận lịnh của Huyền Không Thiên Thượng họa Trung Môn Trận và gởi Thiên Đồ đến Đức Ngài vào ngày 1 tháng 1 năm 2022 lúc 17:30 P.M. US. Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng giải Trung Môn Trận và gởi đến Đức Ngài vào ngày 20 tháng 2 năm 2022 lúc 19:00 P.M. US.  Kích hoạt Trung Môn Trận ngày 21 tháng 2 năm 2022 lúc 7:00 A.M. US.

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm Bài Trung Môn Trận


 
giai-tran-trung-mon-p1b
giai-tran-trung-mon-p2
giai-tran-trung-mon-p3

GIẢI TRẬN TRUNG MÔN

Giải [chú] TRẬN TRUNG MÔN Tân Quốc Vân

Hoàn cầu rung chuyển đổi không phần

Thiên Nam khiển trận THẦY SƠN BỬU

QUỐC KHÁCH nơi này [California] ĐẠI ĐẠO phân [bố].

 

Mười tám thư hùng đến Thất Sơn

Nhìn xem châu báu rõ Năm Non

Đua nhau Ngựa chạy sông khô cạn

Sấm nổ vang trời động núi non.

 

Tận diệt càn khôn từ Quý Mão

Nhâm Dần động chuyển sấu Vàm Nao

LONG HOA THIÊN ẤN trao GIÁO CHỦ

DIỄN TRẬN ĐÚNG GIỜ định ĐÀI CAO.

 

BỬU SƠN KỲ HƯƠNG vào long huyệt

Chuyển phù linh hào kiệt hiện thân

TÂN DÂN THƯỢNG ĐỨC định phần

Lộc ân phước tội cân phân tam miền [tam giới].

 

LONG HOA HỘI định quyền thế giới

Đảo Á Âu rồi đợi Kỳ Hoa

QUAN ÂM NAM HẢI PHỔ ĐÀ

PHẬT THẦY, PHẬT MẪU, TRẦN DÀ cứu nguy.

[TRẦN DÀ = tên mã hóa của tập thể Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội.]

 

Chuông kêu lớn LIÊN KỲ HẢI HỘI

Sắc [ấn] GIÀ LAM kết nối [soi] chiếu [bức] tranh [tổng thể]

THÁNH MINH mới lộ tánh danh

Tứ phương tám hướng tan thành khói mây.


[GIÀ LAM = Già Lam Cổ Phật = Hiệp Thiên Đại Đế = Quan Thánh Đế Quân.]

Nhật nguyệt giao [minh] tâm THẦY THIÊN ĐẠO

LÃO HỒNG QUÂN định GIÁO THIÊN TRƯỜNG

TÂN BÌNH THIÊN QUỐC [ĐỨC NGÀI] cầm cương

Ngựa hồng [Bính Ngọ 2026] tiến thẳng vào TRƯỜNG LONG HOA.

 

Phong danh THẾ GIỚI TA BÀ

Chỉ ghi một nửa TRẦN DÀ sắc ban

Nửa kia chờ lịnh THIÊN HOÀNG [THƯỢNG ĐẾ ĐẠI LA THIÊN]

Đến năm hai chín [2029] mới bàn [luận] CƠ THIÊN

Kỳ này giải trận Hậu Thiên

Trung Thiên chưa giải Tiên Thiên không lời

Nhận thơ từ buổi sớm mơi

Để chiều mới chuyển thành lời vô vi

Tiên tri YẾT KÝ LỊNH KỲ

Bàn cờ ĐỒ TRẬN DIÊU TRÌ giải xong.
 
 


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 lúc 05:08 A.M. US. Kích hoạt Thiên Đồ này ngày 18 tháng 2 năm 2022 lúc 17:31 P.M. US.

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm Bài Chấn Giữ Địa Long

 
chan-giu-dia-long-do
chan-giu-dia-long-p1

SƠ ĐỒ CHẤN GIỮ ĐỊA LONG

Biết được cái TÂM chỗ NIẾT BÀN

Đạo Vàng thực tế tại TRẦN GIAN

Buổi nay TỊNH ĐỘ về tâm thức

Rời bỏ liêu trai giấc mộng tràng [giấc mộng dài]

Thấy cảnh thiên nhiên trời đất vậy [như nó đang là]

Từng thời cuộc sống máy Dương Âm [hữu hình và vô hình]

LONG HOA ĐẠI HỘI tầm DI LẠC [tìm an lạc của chính ta]

QUỐC KHÁCH THIÊN TRƯỜNG ĐẠI ĐẠO ban.

 

THIÊN NAM SƠN

Thiên Nam mây nước bóng sơn giăng

Sáu nẽo luân hồi phải rõ phân

PHẬT MẪU, PHẬT THẦY văn giáo lộ [trình]

Người già trẻ lại mới toàn phần.

 

BÁT QUÁI ĐÀI

Bát Quái Đài Thiên chuyển đất trời

Thiên Nhơn Địa hội đổi từng nơi

Tâm KHÔNG vào trận THẦY khai mở

Thấy được LONG HOA đạo đổi đời.


chan-giu-dia-long-p2

THIÊN LA TRẬN

Thiên La trận pháp MẪU THẦY xoay

Đạo Điển càn khôn chỉ lần này

Chín cửa Cửu Trùng Liên Hoa mở

Mời người TÂM ĐẠO THIỆT về đây.

 

THIÊN TRƯỜNG HỘI

Thiên Trường hội tựu chỗ Tây Đông

Giáo Đạo Vô Vi gặp đại đồng

Cửa đến đất trời trung khu mở

Mười hai nhân bốn được liên thông.

 

CAO THƯỢNG TỔNG

Cao Thượng Tổng mở cửa một ba [mở 13 cửa]

Hai hai hai bốn phải phân ra

Hai lăm hai sáu bảy hai tám

Hai chin [2029] gom vô mới một nhà.

 

GIÁO ĐÀNG TÂM

Giáo đạo đàng tâm khắp thế gian

Tự tu gấp gấp tại gia đàng

Dừng nghe lời giải bằng ngôn ngữ

Phải thực hành tâm mới được an.


chan-giu-dia-long-p3

THỦY ĐÀI LONG

Thủy Đài Long huyệt ở nơi đây

Cuộc sống từng giây hít thở này

Biết được Âm Dương đang chuyển động

Học mình mình học ĐẠO TRỜI hay.

 

HÀ ĐỒ DỊCH

Hà Đồ Dịch lý ĐẠO VÔ VI

Thấy được hữu vi mới rõ thì

Chuyển động tuần hoàn trong võ trụ

Từ trường lượng tử tự thiên ni.

 

TAM THẾ HOÀNG

Tam Thế Hoàng Công đến một nhà

Ba [3] lần, ba cộng bảy nhân ba [30] [2030]

Hai mươi mốt lẻ [21] ta thêm bốn [25] [2025]

Mười sáu cộng năm cộng tám nhà. [2029]

 

ĐẠO VÔ VI

Đạo Vô Vi không vị không ngôi

Bảy báu ngoài [thất đại] kia đã đúng rồi

Ánh sáng lấp lòa vô chính giữa [trung cung]

Cao Đài trở lại Phật Trời Tôi.


chan-giu-dia-long-p5

 
BẠCH LONG THẺ

Bạch Long Thẻ Lịnh chỗ nào đây

PHẬT CỔ, PHẬT THẦY đang chuyển xoay

PHẬT MẪU DIÊU TRÌ nay trở lại

Một trường một lớp một Thiên Đài.

 

TAM CÔNG MÔN

Tam Công Môn hạnh ngộ khai căn

Sớm tối chuyên cần được đặc ân

Phước đức mới dần thay đổi nghiệp

Nhân lành Di Lạc gặp Tân Dân.

 

HÀNH BỘ LỄ

Hành Bộ Lễ thiên nhân địa hoàn

Càn khôn võ trụ đổi tâm can

Thận Tỳ Phế vị rồi Lục Phủ

Đổi ý nghĩ suy đổi cả đàng.Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 14 tháng 3 năm 2021 lúc 14:55 P.M. US. Kích hoạt Thiên Đồ này ngày 12 tháng 2 năm 2022 lúc 07:00 A.M. US.

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm bài Lược Đồ Tân Dân Thánh Đức
  
luoc-do-thanh-duc-tan-dan-p1
luoc-do-thanh-duc-tan-dan-p2
luoc-do-thanh-duc-tan-dan-p3
luoc-do-thanh-duc-tan-dan-p4 

luoc-do-thanh-duc-tan-dan-p5
luoc-do-thanh-duc-tan-dan-p6
luoc-do-thanh-duc-tan-dan-p7
luoc-do-thanh-duc-tan-dan-p8  
  
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 27 tháng 6 năm 2020 lúc 13:22 P.M. US. Kích hoạt Thiên Đồ này ngày 12 tháng 2 năm 2022 lúc 07:00 A.M. US.

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm bài Huỳnh Khai Tâm Hoàn

  
huynh-khai-tam-hoan-p1
huynh-khai-tam-hoan-p2
huynh-khai-tam-hoan-p3
huynh-khai-tam-hoan-p4
huynh-khai-tam-hoan-p5
huynh-khai-tam-hoan-p6

huynh-khai-tam-hoan-p7 
huynh-khai-tam-hoan-p8
huynh-khai-tam-hoan-p9 
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 29 tháng 4  năm 2021 lúc 16:33 P.M. US. Kích hoạt Thiên Đồ này ngày 12 tháng 2 năm 2022 lúc 07:00 A.M. US.
 

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm bài Giáng Cơ Thánh Đức 1

 
giang-co-thanh-duc-1-p1 
giang-co-thanh-duc-1-p2 
giang-co-thanh-duc-1-p3

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 4 tháng 5  năm 2021 lúc 10:38 A.M. US. Kích hoạt Thiên Đồ này ngày 12 tháng 2 năm 2022 lúc 07:00 A.M. US.
 

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm bài Giáng Cơ Thánh Đức 2

 
giang-co-thanh-duc-2-p1
giang-co-thanh-duc-2-p2
giang-co-thanh-duc-2-p3
giang-co-thanh-duc-2-p4 
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 7 tháng 5  năm 2021 lúc 16:27 P.M. US. Kích hoạt Thiên Đồ này ngày 12 tháng 2 năm 2022 lúc 07:00 A.M. US.
 

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm bài Giáng Cơ Thánh Đức 3

 
giang-co-thanh-duc-3-p1
giang-co-thanh-duc-3-p2
giang-co-thanh-duc-3-p3 
    
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 11 tháng 5  năm 2021 lúc 04:29 A.M. US. Kích hoạt Thiên Đồ này ngày 12 tháng 2 năm 2022 lúc 07:00 A.M. US.
 

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm bài Giáng Cơ Thánh Đức 4

 
giang-co-thanh-duc-4-p1
giang-co-thanh-duc-4-p2 
      
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 12 tháng 5  năm 2021 lúc 17:25 P.M. US. Kích hoạt Thiên Đồ này ngày 12 tháng 2 năm 2022 lúc 07:00 A.M. US.
 

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm bài Giáng Cơ Thánh Đức 5


giang-co-thanh-duc-5-p1
giang-co-thanh-duc-5-p2
giang-co-thanh-duc-5-p3 
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 14 tháng 5  năm 2021 lúc 15:49 P.M. US. Kích hoạt Thiên Đồ này ngày 12 tháng 2 năm 2022 lúc 07:00 A.M. US.
 

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm bài Giáng Cơ Thánh Đức 6


giang-co-thanh-duc-6-p1
giang-co-thanh-duc-6-p2
giang-co-thanh-duc-6-p3 
   
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 18 tháng 5  năm 2021 lúc 16:56 P.M. US. Kích hoạt Thiên Đồ này ngày 12 tháng 2 năm 2022 lúc 07:00 A.M. US.
 

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm bài Giáng Cơ Thánh Đức 7

 
giang-co-thanh-duc-7-p1
giang-co-thanh-duc-7-p2
giang-co-thanh-duc-7-p3
giang-co-thanh-duc-7-p4 
 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 3 tháng 6 năm 2021 lúc 02:01 A.M. US.  Kích hoạt Thiên Đồ này ngày 12 tháng 2 năm 2022 lúc 08:35 A.M. US.
 

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm bài Giáng Cơ Thánh Đức 8
  

giang-co-thanh-duc-8-p1
giang-co-thanh-duc-8-p2
giang-co-thanh-duc-8-p3
giang-co-thanh-duc-8-p4
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 6 tháng 6 năm 2021 lúc 11:57 A.M. US.  Kích hoạt Thiên Đồ này ngày 12 tháng 2 năm 2022 lúc 08:35 A.M. US.
 

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm bài Giáng Cơ Thánh Đức 9

 
giang-co-thanh-duc-9-p1
giang-co-thanh-duc-9-p2
giang-co-thanh-duc-9-p3 
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 12 tháng 6 năm 2021 lúc 10:00 A.M. US.  Kích hoạt Thiên Đồ này ngày 12 tháng 2 năm 2022 lúc 08:35 A.M. US.
 

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm bài Giáng Cơ Thánh Đức 10

 
giang-co-thanh-duc-10-p1
giang-co-thanh-duc-10-p2
giang-co-thanh-duc-10-p3
giang-co-thanh-duc-10-p4 
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 18 tháng 6 năm 2021 lúc 22:01 P.M. US.  Kích hoạt Thiên Đồ này ngày 12 tháng 2 năm 2022 lúc 08:35 A.M. US.
 

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm bài Giáng Cơ Thánh Đức 11

 
giang-co-thanh-duc-11-p1
giang-co-thanh-duc-11-p2
giang-co-thanh-duc-11-p3
giang-co-thanh-duc-11-p4
giang-co-thanh-duc-11-p5
giang-co-thanh-duc-11-p6
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 19 tháng 11 năm 2021 lúc 02:23 A.M. US.  Kích hoạt Thiên Đồ này ngày 12 tháng 2 năm 2022 lúc 08:35 A.M. US.
 

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm bài Giáng Cơ Thánh Đức 12

 
giang-co-thanh-duc-12-p1
giang-co-thanh-duc-12-p2


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 4 tháng 2 năm 2022 lúc 20:35 P.M. US.


Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm bài Đạo Đồng Vô Vi

dao-dong-vo-vi-p1
dao-dong-vo-vi-p2
dao-dong-vo-vi-p3
dao-dong-vo-vi-p4

ĐẠO ĐỒNG VÔ VI

Mừng Hạnh Đạo tâm lành Ngươn Thượng

Đẳng đồng tu vô lượng tình Huynh

Nhơn Phật nào Đệ kỉnh tâm minh

Đời có thứ! Đạo sinh vô sự!

 

[Đẳng đồng tu = Cùng là đồng đẳng đạo sư. Câu hai và ba ý nói: Cùng là đồng đẳng đạo sư, nếu Huynh không tôn trọng Đệ thì Đệ có vị Nhơn Phật “tâm minh” nào nơi Huynh để kính trọng? Câu bốn có ý nói: Đời có biết thứ tha thì Đạo tự nhiên vô sự.]

 

Xa vạn kiếp Lòng như hiệp lữ

Giao cảm này Sơn Bửu Kỳ Hương

Hảo đệ huynh một phướn một đường

Đời biết Đạo hằng thường báu quí.

 

Điểm Huỳnh Đạo sao vì bằng đoạn

Tuyệt ân tình lấp loáng chữ V

Thêm Tứ ÂN tâm thể cùng về

Đạo vũ trụ bồ đề tự tánh.

 

[Huỳnh mà bỏ dấu huyền (bằng đoạn) biến thành chữ Huynh. Câu thứ nhất và một phần của câu hai biến thành: Vì sao mà Đạo Huynh nở tuyệt ân tình?  Chữ V + ÂN thành chữ Vân, ý nói ngài Long Vân của GHTT.  Phần cuối của câu nhì với câu ba là: Thấy lấp loáng tâm thể của Long Vân đạo Tứ Ân cùng về bên cạnh để hàn gắn tình Huynh Đệ. Câu cuối: nên nhớ rằng Đạo vũ trụ bồ đề là tự tánh.]

  

Rất son sắc gốc cành Sơn Bửu

Địa cầu Cao cư ngụ cùng nhau

Cơ đất trời Hòa Hảo Đài Cao

Chung một Đạo MẸ CHA độ tận.

 

Vô Vi diệt tâm thân ngã chấp

Thấy được vàng lấp lóa vào đây

Bạc thau chì như vậy hỏi Thầy

Sao phân lọc đủ đầy thể tính?!

 

[Ý bốn câu này nói: Tu Vô Vi là diệt ngã chấp của thân tâm. Nếu mà chỉ tham chấp vào vàng (cái tốt, cái giàu, cái đẹp, cái giỏi) và gạt bỏ bạc, đồng, thau, chì thỉ thử hỏi đạo sư làm sao có thể phân lọc cho đủ đầy thể tính, làm sao bình đẳng cứu vớt chúng sanh?]  

 
Định tâm thức thông linh tam cõi

Trạm dừng chân kết nối đất trời

Xét chơn tình tịch lợi nghĩ suy [bỏ hẳn ý nghĩ vị lợi]

Danh Đạo cũ [danh tiếng đạo sư xưa nay] [sẽ] từ bi phục nguyện.

 

Hiệp đạo tuyển Mỹ Huyền, Bảy Ngói

Linh bửu thêm nặng nối Phật Thầy [Lịnh Phật Thầy]

Bửu Sơn Kỳ Hương vây chuyển xoay

TÒA TAM GIÁO, MẪU THẦY lượng thứ.

 

[Chữ LINH thêm dấu nặng thành chữ LỊNH nối với hai chữ Phật Thầy thành chữ LỊNH PHẬT THẦY. Bốn câu này đại ý nói: Phải đem Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền và Đạo Sư Bảy Ngói trở về. Đó là Lịnh của Phật Thầy. Bửu Sơn Kỳ Hương phài tùng lịnh mà chuyển xoay phá cái thế vây bủa nặng nề hiện tại. CHA MẸ và TAM GIÁO TÒA sẽ lượng thứ.]

 

Xin thỉnh nguyện [các] Đại Sư trọng kính

“Đạo là KHÔNG, vô định, vô vi”

Kỉnh [các] đại [sư] đồng Đạo Vị Từ Bi

Đường Đời Đạo bỏ đi ô chấp [chấp trước đầy nhiễm ô].

 

Quá ngắn ngủi trần gian tất bật

Lắng lòng nghe Tiên Phật nơi tâm [mình]

Lo cho Đời Đạo thắm tươi mầm

Gìn giữ chặt thoàn tâm tri ngộ.

 

Nghiêm Lịnh Đạo nhi đồ thủ lỗi

Luật Vô Hình nên nỗi quả-nhân

Tham sân si khuôn dẫn bệnh trần

Phò Sơn Bửu, minh phân tường tận.

 

Việc trước mặt Tân Dân Thượng Đức

Nhơn-Vật cùng các bực vô vi

Hòa đồng trung thực thị nơi này [nơi Bửu Sơn này]

Tam cõi biết MẪU THẦY tiến cử.

 

Sau tiếp cảnh tâm từ Đại Hội

Phật Thánh Tiên kết nối cho phần

Đủ đầy rồi ấn vận Tân Dân

Đem bát nhã thường hằng tại thế.

 

Tình nhơn chủng dựa kế THIÊN ĐẠO

Thương đồng bào văn giáo lộ [trình] thông

Tâm bao dung vang rộng đại đồng

Cả vũ trụ phủ đồng mầu Đạo.

 

Vô quái ngại Đài Cao thất đại

Đồng ngô về chia trái cùng ăn

Không phải lo chợ vắng đò chiều

Lòng không bợn tiêu diêu tự tại.

 

Nhơ danh tạm thân này phải bỏ

Tịnh tâm thanh việc khó cũng xong

Thản nhiên nhìn cuộc sống thong dong

Trần cảnh giả [tạo] đạo đồng nên bỏ.

 

HỒNG HUỲNH Đạo Điển Thiên thi họa

Gìn ĐẠO THẦY phổ hóa LONG HOA

Trọn một lòng đạo cả tam hoàn

Đạo hạnh đặng Ta Bà Thế Giới.

 

Trong trời đất mọi nơi đang đợi

Vòng HUỲNH QUANG chiếu gội thân tâm

Sơn hải lời thâm thậm ý sâu

Đồng Đẳng nghiệm từng câu huỳnh bửu [vàng ngọc].

 

Xa ức kiếp đáo cư trần nói

Kệ một bài kết nối hoàn cầu

Bửu Sơn Kỳ THẦY MẪU chuyển xoay

Chung QUỐC KHÁCH Đông Tây ĐẠI ĐẠO.
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 2 tháng 2 năm 2022 lúc 18:49 P.M. US.

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm Bài Long Hoa Kỳ Lịnh Khảo Thông Áng Văn


tran-do-long-hoa-ky-linh-2
tran-do-long-hoa-ky-linh-1
long-hoa-ky-linh-p1
long-hoa-ky-linh-p2
long-hoa-ky-linh-p3
long-hoa-ky-linh-p4

LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN

LONG HOA HỘI mở năm Bính Tý

KỲ LỊNH [thì] THẦY đà ký [trong] vô vi

Khảo thông TAM CÕI đo NI

Áng văn lập tại HOA KỲ TÂY PHANG [tại California]

 

QUỐC KHÁCH thời hân hoan THẾ GIỚI

ĐẠI ĐẠO nơi làm mới NHƠN GIAN

SẤM THIÊN đã nổ rộn ràng

GIÁO TÒA HUỲNH BỬU điển ban SÁCH TRỜI

 

Đặng thông khảo muôn nơi vạn cõi

Đời Thượng Ngươn đổi mới nghĩ suy

THẦY CHA, MẪU MẸ VÔ VI

KỲ BA ĐIỂM ĐẠO THIÊN NI hạo thành

 

Kinh Luật cũ GIÁO VĂN LỘ [TRÌNH] ẩn

Bởi vòng quay VÔ TẬN đổi thay

Hôm nay QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI

KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA

 

Khuyên NHƠN LOẠI Hảo Hòa lợi TỊCH

Đừng ngại nghi hiềm khích lẫn nhau

Vì trong THÁNH LỆNH THIÊN TRAO

VÔ VI chuyển thể TÂM giao ĐẠO LỜI

 

Đây đến đó sớm mơi LỘ TẬN

ĐẠO THẦY ban THIÊN ẤN TAM HOÀN

Hỏi ai trong cảnh NHƠN GIAN

ĐO GANG TÂM ĐẠO GIA ĐÀNG ĐẶNG AN

 

Làm như thể TÂM THOÀN BÁT NHÃ

Ngộ từng phần rồi cả Dương Âm

Khuyên DÂN NGỌC BÍCH chuyên TẦM

Ý thơ THIÊN PHÁP DIỆU THÂM từng thời

 

Đường hạnh đức vào nơi THANH TỊNH

Đạo Đời thường ngộ lĩnh tương phần

Tập tu hít thở CẦN NĂNG

A Di Đà Phật TÂM THÂN nhẹ nhàng

 

Đời vật chất nhơn gian lấp ló

Đạo thế gian có rõ có thông

Hỡi ơi! Trong kiếp trần hồng

ĐẠO NGAY ĐỜI SỐNG ĐẠI ĐỒNG THIÊN NI

 

Khuyên sanh chúng THƠ THI THÔNG THẠO

Lọc từng câu GIÁO ĐẠO THẦY BAN

Học cho thông thuộc từng hàng

Đặng mà ứng dụng vào TRANG ĐẠO ĐỜI

 

Ngộ TÂM THỰC tìm nơi THANH TỊNH

Giữa chợ đông KHÔNG BỊNH TẠP NHAM

Đường đi đến lộ Chùa Am

Một đời [làm] như vậy [cũng] không làm TÂM MINH

 

Chuyển xoay BÁT QUÁI VÔ HÌNH

Nhâm Dần khai mở TỨ LINH THIÊN HÀ

LIÊN KỲ HẢI HỘI KỲ BA

[Ngài] Long Vân thảo bản [thì] LONG HOA Đổi Trần

 

Kỳ Đạo Phổ đà phân thế giới

TAM THẬP LỤC THIÊN MỚI CHIẾU [rõ][bức] TRANH

Họa Trung mới hỏi TRẠNG TRÌNH

TIÊN TRI NĂM DẬU THÁNH MINH HIỆN TRẦN

 

Phù Đạo Lịnh: Long Lân Qui Phụng

Địa Thiên Nhân Đại Chúng tranh hùng

Sấm này KHỞI TRẬN MÔN TRUNG

Lịnh Trời Tận Diệt CÀN KHÔN HỮU HÌNH

 

Thuyền Loan Mẫu THIÊN BÌNH TÂN QUỐC

BỬU SƠN KỲ [HƯƠNG] HÒA GỐC ĐÀI CAO

HẢO HÒA ĐỒNG ĐẠO NAM TRÀO

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO [TRẠNG] TÔI GIAO BẢN ĐỒ

 

Trường THIÊN QUỐC ĐÀ BỒ GIÁO HỘI

Đàng Tây Đông NHƠN LOẠI ĐỒNG TU

Thập Tam Thiên Giới lượng từ

Thiên Nơi Vạn Cõi CHIẾU NHƯ LỊNH NÀY.


[ĐÀ BỒ = BỒ ĐÀ = BỒ ĐÀ DẠ = BUDDHAYA = PHẬT ĐÀ]

 
 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 2 tháng 2 năm 2022 lúc 15:05 P.M. US.

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm Bài Lạc An Thảo Điển


phuongvu-lac-an-thao-dien-2022-02-02

LẠC AN THẢO ĐIỂN

Lần lựa nhiều phen Đạo NGUYỄN mời

TRÍ lòng hướng thiện đợi chiều mơi

Sao không về gấp đời thanh tịnh

Đặng thấy LẠC AN cảnh Đạo thời

Điểm Chiếu Minh Tâm lời THẢO nguyện

Thiên Trường Giáo Hội điển tần khơi

Vô Vi một chín hòa năm bảy

Mùng chín tháng Giêng phải đúng nơi.

 
 
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền, đàn tràng Nam Thành, Việt Nam, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 01 tháng 02 năm 2022 lúc 15:40 P.M. US.

NGUYỄN TRÍ THẢO DẤU PHẢ BỬU HƯƠNG KỲ
NGUYỄN gốc Cụ Tây Đình nhà Thiên

TRÍ dũng phăng tầm hạn kỳ duyên

THẢO phúc nêu ghi xưa đường trận

DẤU tích Nam Thiên giá tới liền

PHẢ hệ trình xuất che cơn nắng

BỬU ân giới thọ đố ai Thần

HƯƠNG giang thứ đổi chung bầu thuấn

KỲ mục rõ nêu tạo soi chân.

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 1 tháng 2 năm 2022 lúc 14:13 P.M. US.


Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm 2 Bài Sắc Phong


mat-nghiem-quoc-p1
BÀI SẮC PHONG 1: THIÊN LONG KỲ AN, GIÁO PHỔ ĐẠO QUÂN

Tây Ninh Gò Kén Chợ Long Hoa

MẬT NGHIÊM QUỐC Tâm Nhãn Bửu Tòa

GIÁO PHỔ ĐẠO QUÂN hòa điển MẪU

Truyền thừa chơn pháp hiệp cung TA

VĂN AN NGUYỄN Giáo Ba Kỳ lộ

Đạo hạnh gia đàng tự giác tha

Đại ngộ Thiên Nhiên đà liễu tánh

THIÊN LONG giáng thể cảnh KỲ AN.


mat-nghiem-quoc-p2


BÀI SẮC PHONG 2: THIÊN LONG KỲ AN, GIÁO PHỔ ĐẠO QUÂN

MẬT điển Huyền Không đồng đẳng ngộ

NGHIÊM lịnh THẦY phổ độ TAM KỲ

QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO Thiên ni

AN nhiên tự tánh VÔ VI BỬU TÒA

VĂN giáo lộ PHỔ ĐÀ NAM HẢI

NGUYỄN gia đàng CAO ĐẠI TIÊN ÔNG

TÂY ĐÔNG THẦY MẪU HUỲNH HỒNG

NINH đinh son sắc vẹn lòng ĐÀI CAO

THIÊN TRƯỜNG mở cảm giao TÂM ĐẠO

LONG HOA vào khế hạo điển quang

KỲ TAM đúng hẹn NHẬT ĐÀN

AN NAM QUỐC PHẬT thế gian thái bình

GIÁO đạo mới THÔNG LINH TAM CÕI

PHỔ điển quang chiếu gội gốc căn

ĐẠO TRỜI giác ngộ từng phần

QUÂN bình nội ngoại Dương Âm lượng từ.

 

[Khoán Thủ: Mật Nghiêm Quốc, An Văn Nguyễn, Tây Ninh, Thiên Long Kỳ An, Giáo Phổ Đạo Quân. Câu KỲ TAM ĐÚNG HẸN NHẬT ĐÀN = ý nhắc nhở Kỳ Tam THẦY đúng hẹn như đã nói trong TAM NHẬT ĐÀN năm 1935.  Bấm vào link này để xem: https://www.onglaidoky3.com/p322a254/chuong-trinh-lap-doi-thanh-duc]

 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm Bài Đại Hiệp Thiền Thiên

dai-hiep-thien-thien-p1
dai-hiep-thien-thien-p2
dai-hiep-thien-thien-p3
dai-hiep-thien-thien-p4
dai-hiep-thien-thien-p5 

 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền, đàn tràng Nam Thành, Việt Nam, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 27 tháng 1 năm 2022 lúc 07:20 A.M. US.

 

NGUYỄN kỳ duyên ngộ phận trò tiên

VĂN lòng rõ lý gặp chơn truyền

AN tu vâng khá lời THẦY giáo

DUYÊN ngộ đạo chơn vị hồi nguyên

CƠ y tân pháp VÔ VI ĐẠO

ĐẠO lý THẦY CHA hưởng đặt vào

THẦY ban TIÊN ĐẠO tâm linh tại

TRỜI CHA nhứt điểm lãnh tuồng rao.
 

[Khoán thủ: Nguyễn Văn An Duyên Cơ Đạo Thầy Trời.] Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 27 tháng 1 năm 2022 lúc 15:48 P.M. US.

 

SẮC PHONG HIỆP THIÊN HUYỀN NỮ KIM NGỌC HẢI HUYỀN

Phong chức sắc Hải Huyền Kim Ngọc

Bảo Đà Sơn gạn lọc Tây Nguyên

Độ căn tiên thế hiện mối giềng

Đồng ấn chứng Sơn Liên ký bút

Thiên Hoa điển rửa tan phàm tục

Ấn lệnh này dục thúc qui tâm

Đạo Huyền Không thâm thậm truyền tầm

Trời đất chuyển dương âm thoát tục.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5273)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4726)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5557)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4886)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6492)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6864)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5737)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7134)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6007)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6896)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9393)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5328)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5797)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4327)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6887)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8818)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9953)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6043)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7797)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5939)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6683)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7433)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12532)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6795)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7480)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7240)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8610)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7683)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7262)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8369)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8712)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8719)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9856)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10539)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9523)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6216)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9452)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11394)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12626)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12959)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13049)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12896)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 10612)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.