THIÊN THƠ THÁNG 6 NĂM 2020

28 Tháng Năm 20208:44 CH(Xem: 12886)

Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 28 tháng 5 năm 2020 lúc 19:48 P.M. US.


HỒNG TÂM TỌA THIÊN

HỒNG HUỲNH KIM THỂ CHƠN NHƠN KHAI
TÂM ĐẠO THƯỢNG NGƯƠN PHÁP ĐỨC NGÀI
TỌA BỬU NGỌC TÂN THẾ ĐẠO KHẢI

THIÊN SƠN HOÀNG ĐẠI TÔN SƯ BÀI.
 
Thế giới tan đàng bởi lửa Thiên
Trời Âu biển Á Mỹ liên thuyền
Dội bom lục địa loang thành biển
Khắp nẻo hoàn cầu thấy đảo điên
Tích cũ truyện xưa đem tái hiện
PHẬT THẦY XUẤT THẾ CHẤN NAM THIÊN
Vòng quanh thế đạo chung dòng điển
QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐỒNG ĐẠO PHẬT-THIÊN.
 
PHẬT-THIÊN XUỐNG THẾ DẸP BINH ĐAO
Lửa cháy vây quanh biển Thái Bình
Tiếng sấm nổ vang thời Thượng Cổ
TRỞ VỀ NAM VIỆT CỨU NHÂN SINH.

NHÂN SINH TỈNH GIẤC MỘNG TRUNG HOA
Mới đó giờ đây đã nhạt nhoà
Kẻ đến người đi thời đại cũ
Trần Dà tái hiện luận Tiên Gia.

Tiên Gia non đảnh Ngũ Đài Vân
Phủ lấp không gian Nước Việt cần
MỸ QUỐC THIÊN BANG THỜI THƯỢNG ĐỨC
THIÊN BÌNH TÂN QUỐC DẸP TÀ TÂM.

Tà tâm suy nghĩ chuyện bông hoa
Thế sự đảo điên cõi Ta Bà
Nhất thế anh hùng thua trận giả
Đời thường xu nịnh bọn gian tà.
 
Gian tà nếu nghĩ chuyện Ân Thiên
Dứt bỏ việc riêng lắm bạc tiền
Thế giới đại đồng chung một điện
Trần gian xuất hiện Thánh Thần Tiên.


Thánh Thần Tiên Phật đáo gia trung
Phủ lấp biển khai sấm nổ đùng
Trời Tây đất Á tiền phong hỏa
Cho kịp chuyến thuyền đáo Cửu Cung.

Cửu Cung chuyển động Điện Kim Loan
PHẬT TỔ THẾ TÔN XUẤT KHẨU THOÀN
Tuyên bố nước non cần diện thiết
Hiệp hoà tam cõi khỏi hao mòn.

Hao mòn đất biển với con Tiên
NGỌC ĐẾ gọi Tiên Thánh Phật liền
Hạ chiếu LIÊN SƠN khai đại điển
Trần Dà nhận chỉ cứu quần tiên.

Quần tiên hội tựu Đạo Tây Đông
Phật Thánh Thần Tiên với đại đồng
SƠN BỬU ĐẠO HUỲNH CAO ĐẠI TỔNG
NHẬN CỜ GIÁO ĐẠO CỦA HUYỀN KHÔNG.

HUYỀN KHÔNG XUẤT HIỆN PHÁP LIÊN NINH
TAM GIÁO ban ra chỉ hiện hình
Một nước Cờ Hoa [Hoa Kỳ], Tàu chạy loạn
Việt đoàn suy tính đặng tương sinh.
[Huyền Không Thiên Đạo xuất hiện trên đất nước Hoa Kỳ theo lệnh Tam Giáo ban ra. Còn nước Tàu thì lo chạy loạn. Người Việt cứ theo đó tự suy tính để tìm lối sinh tồn.]Tương sinh vạn loại Pháp Tiên Thiên
Đổi sự nghìn xưa Đạo Thánh Hiền
Con Lạc cháu Rồng tiền đế chuyển
Non miền Sơn Thất báo Hoa Liên.
 
Liên Hoa Cửu Phẩm tới nơi đây
Hội ngộ linh căn được gặp THẦY [Thầy Thượng Đế]
ÔNG LỚN kỳ này cho xuống thế
[Thượng Đế cho tất cả cửu phẩm liên hoa xuống thế kỳ này]

Ta Bà chuyển động cõi Đông Tây.

ĐÔNG TÂY THẾ GIỚI NỐI LIỀN NHAU
ĐẠO PHÁP BỬU SƠN PHẬT THÁNH TRÀO
Giáo lí nhiều tầng nhiều lớp nghĩa
Dụng tâm giáo huệ thọ THIÊN sau.

THIÊN sau THIÊN trước NGỌC HOÀNG biên
Tên tuổi còn nguyên Phật Thánh hiền
Chuyển động Lục Châu vào bốn biển
Sấm truyền bút hiệu Khùng và Điên.
[Thiên sau và Thiên trước đều là Ngọc Hoàng đầu thai xuống thế.  Thiên trước là Đức Ngài Ngô Văn Chiêu, Ngôi Hai trào một, và Đức Ngài Võ Văn Phẩm, Ngôi Hai trào hai. Các vị đều đã quy tiên từ lâu. Thiên sau là ông Thiên trào tam tức Ngôi Hai trào tam, Đức Ngài Hoàng Di Thiên]

KHÙNG ĐIÊN ỨNG TỰ PHẬT KIM SƠN
Điểm tích còn ghi sách Thượng Ngươn
Đến lúc sấm vang toàn thế giới
Đền đài Nam Việt chuyển tâm chơn
[Vị xưng danh "ông Đạo Khùng" thực ra chính là Kim Sơn Phật Tổ tá danh. Trong cuốn Đường Về Phật Quốc của Thiên Ánh Đạo Vàng ấn bản 2002 cũng có nói "Phần thứ mười đò chiều chuyển bến; Ai có tên về trển gặp Thầy; Đạo Khùng, Đạo Quốc, Đạo Thầy" và "Cùng hư không vô tận vô cùng; nhưng mà đếm tới thủy chung; thấy ngay Đức Phật [là] Đạo Khùng Việt Nam."]


Tâm chơn chánh giác ngộ thời nay
Tiên Thánh khắp nơi gặp mặt [ĐỨC] NGÀI
SƠN BỬU HỒNG HUỲNH CHUNG SẤM KÝ
ĐỀ THƠ GỞI ĐẾN ĐẠO NGÔI HAI.

NGÔI HAI: THƯỢNG ĐẾ XUỐNG TRẦN GIAN
Chuyển thế thân tâm giáo pháp đàn
Đăng điện thế hoàn cầu Đạo Sáng [Minh Đạo]
Âm dương hiệp nhất xuất thiên quang.
[Thượng Đế xuống thế trong kim thân thì được tôn xưng là Ngôi Hai. Chúa Jesus là Ngôi Hai của Phương Tây. Đức Ngài Ngô Văn Chiêu của Cao Đài là Ngôi Hai trào một (TĐ xuống thế lần thứ nhứt trên đất nước VN). Đức Ngài Võ Văn Phẩm của Cao Đài là Ngôi Hai trào hai (xuống thế lần thứ hai trên đất nước VN). Đức Ngài Hoàng Di Thiên của Thiên Đạo Huyền Không/Bửu Sơn Huỳnh Đạo là Ngôi Hai trào tam (xuống thế lần thứ ba trên đất nước VN). Ba lần đúng với huyền khải.]


Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 29 tháng 5 năm 2020 lúc 16:24 P.M. US.

THUYẾT TỰ THIÊN KHAI
THUYẾT nguồn giáo lý bản VÔ VI
TỰ tánh ngộ tâm kiến đạo nì
THIÊN TRƯỚC HỒNG HUỲNH trao giáo lý
KHAI cơ luận đạo được tu trì.

Nam Sơn học đạo với QUAN ÂM
DIỆU PHÁP LIÊN HOA quyết luyện tầm
Bá tánh vạn dân mau tỉnh ngộ
Hồi qui tam bửu trí huyền thâm.

Chơn nhân CẦU ĐẠO THIÊN TRƯỜNG
Học làm Thánh Phật một đường Thiên Hoa
GIÁO PHÁP MỚI cõi Ta Bà
Nhân thiên đại ngộ trần dà làm gương.

Hiểu tính trí tự khiêm nhường
GIÁO ÔNG PHẬT TỔ TÒA CHƯƠNG CHÍN TẦNG.

Cờ ngũ sắc mới Tân Dân
Thiên Can nhất thể tâm thân tận tường
Bửu châu rực sáng Toà Chương
CHÍN ÔNG PHÁP TƯỚNG TÒA CHƯƠNG HIỆN HÌNH.

Ngẫm suy tĩnh nhiều câu kim sám
Hoán tự linh phước vạn chư hiền
Lòng chơn như trí huệ hoa liên
Khuyên chủng tánh tâm biên ngọc bửu.
 
Trao chủng tử hoà đồng bổn tự
PHẬT TÂY AN GỐC XỨ AN NAM
KIẾN NHƯ LAI PHẬT TỔ ĐÃ LÀM
TỰ TÁNH LUẬN THẬP TAM THIÊN ĐẠO.
 
Nơi trần thế thao KIM tam bảo
Chuyển về Nam ngọc báu [= ANH]  thanh bào
[Chữ "Anh" bộ "Ngọc" có nghĩa là "ngọc báu".  Kim Anh là tên phàm của ngài Chánh Giáo Thiên Nhứt Kim]

Gởi  TRÍ CAO luận đạo Nam Trào
THIÊN-PHẬT chuyển đồng bào nội ngoại.

Diễn biến mới Thiên Can hồ hải
Quốc ngoại mong hội hiệp cùng nhau
Chọn Tân Dân hướng định hoà CAO [ĐÀI]
Đường hạnh ngộ Phật Tiên diễn giải.

DÒNG CHÍ ĐẠO HỒNG MAI TAM ĐẠI
MỘT ÔNG TIÊN HIỆN TƯỚNG ĐỨC NGÀI
NHÌN TÁM ÔNG PHẬT THÁNH QUỜN NGAI
Châu báu mới mời xem Nam Hải.
 
Thiên niên trước chùa am dột mái
Tự khai Kinh Sấm luận thơ bài
Học đã nhiều CHỈ PHÁP NHƯ LAI
Thiên niên cận mới khai THẤT ĐẠI.

Tâm không ngại châu xưa tích cũ
Giáo lý nhiều nghĩa rộng cao siêu
Bởi vạn dân chủng tánh tham nhiều
Không tự học mà nhờ luận giải.
 
Châu báu mới diệu thông thất đại
Học cho mình con Lạc cháu Tiên
Nhìn hoa liên thuyền cửa Nam Thiên
Tiên Phật Thánh hiệp hoà một điện.

THIÊN với PHẬT cùng chung dòng điển
NGỌC HOÀNG trao tướng thể đồng miền
Hiệp cùng nhau đến cửa Nam Thiên
Đặng gặp chủ ĐƯƠNG LAI DI LẠC.
 
Hà Đồ mới chủ biên đại diện
PHÁP BỬU SƠN SÁM KÝ HỒNG HUỲNH
TAM NHẬT ĐÀN NGỌC ĐẾ GIÁNG CƠ
Chào KHÁCH ĐẠO đạo trở về CHÁNH ĐIỆN.
[Nhắc lại cho nhớ sự kiện Tam Nhật Đàn nơi Bát Quái Đồ Thiên tại tỉnh Hà Tiên vào ngày 17 tháng 2 năm 1935. Trong đàn cơ này Thượng Đế đã có tiên khải sự kiện sau này sẽ giáng  thế lần thứ ba trên đất nước VN để KHAI GIÁO.  Trích dẫn trang 5 Tam NHật Đàn: "Ngày hôm nay [1935] Thầy giáo Đạo để biểu hiệu Cao Đài Phổ Độ là [để] độ các con lập công giải thoát cho kịp kỳ tận thế này nên Thầy GIÁNG ĐẠO chưa KHAI GIÁO.  Đến cơ phổ độ hữu hình (thì hữu hoại) tiêu hoại hết rồi thì chỉ còn lại những đạo tâm hữu căn hữu phước anh tài tuấn kiệt Thầy mới KHAI GIÁO kỳ ba thì Phật Thánh Tiên Tam Giáo hạ trần hoát khai Huỳnh Đạo lập đời Thánh Đức Tân Dân..."]
 
Hồi THIÊN trước nhiều khâu nhiều lớp
[Ý nói những thời kỳ Thượng Đế giáng sinh trước đây trên đất nước VN để "giáng đạo" tức là thời kỳ của Ngôi Hai trào một, Đức Ngô Minh Chiêu, và Ngôi Hai trào hai, Đức Nhị Thiên Vỏ Văn Phẩm.

Đến năm nay qui tập nhiều bài
Chuyển linh căn hiện tướng hoàn khai
Thân pháp tướng đủ đầy tài đức.
[Thượng Đế giáng sinh trở lại lần thứ ba trên đất nước VN để "khai giáo".] 

Dòng nước mát Ma Ha Đại Tát

NGỌC HOÀNG THIÊN hạ giáng THIÊN OAI
MỘT CHU KỲ CÓ MỘT KHÔNG HAI
Tất cả điển dùng chung thất đại.
 
Khuyên chủng thể đừng mê quỳ lạỵ
Tập thiền hành hít thở đêm ngày
Chuyển khí trời nhất thể nguyên lai
Vòng thất đại NGỌC đan THANH khải.
[Đây là những lời của Ngọc Thanh Tiên Trưởng bố điển dạy.]

 
Bao vạn pháp Phật Tiên chuyển bước
Đến ngày nay luận giải giản đơn
SÓNG TRƯỜNG THIÊN ĐIỂN SÓNG TUẦN QUỜN
Cần hiểu rõ đặng hành tâm thể.
 
Chiều quá buổi Đà Sơn chỉ rõ
SÓNG TRƯỜNG THIÊN thế giới ngày nay
Tập hạnh tâm ngộ giáo lý này
Thì trường thọ thân hình thơm diệu.
 
Thay đổi diện sắc hình thể tính
Từ dáng đi giọng nói tâm linh
Rồi chơn tâm hạnh tánh tương sinh
Vạn chi đại hoàn căn thiện tịnh.
 
Dòng châu điển toả hương thơm diệu
Khắp hoàn cầu sáng chiếu thanh thanh
Hồng tâm Thiên hiện chứng đạo thành
Thiên nhân địa tương sanh thể tánh.Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 30 tháng 5 năm 2020 lúc 12:37 P.M. US.

ĐỒNG TU GIÁO PHÁP

ĐỒNG chung cảnh sắc trí duyên căn
TU tĩnh tâm thân Thượng Đức cần
GIÁO hoá hoà đồng ngôn xuất đặng
PHÁP hoa liên diệu ngọc hiền nhân.
 
Thỉnh cung các vị Toà Đình
Phẩm cung tại thế chúng sinh tận tường
Điển xuất thế tự tâm thường lạc
ĐẠI THIÊN TÔN ẨN HIỆN NHIỀU NƠI
CUNG TRUNG NGỌC ĐẾ MỞ LỜI
HỒNG HUỲNH SƠN BỬU LẬP ĐỜI THƯỢNG NGƯƠN.

Giáo lý đăng đàng gửi Thánh Tiên
Thiên Nhân đến gặp các chư hiền
LIÊN SƠN điển chỉ chào thiên điển [Liên Sơn = Tam Giáo Tòa]
Khách đạo liên thuyền luận Pháp Thiên.
 
Tĩnh khuyên thế giới đại đồng
Qui về thiền định khai lòng từ bi
Cơ Thiên nối kết huyền vi
Đến kỳ động chuyển vậy thì hiện thân.
 
Sấm vang mới mở nhiều tầng
Trần gian suy tính Tân Dân đến ngày
CHỈ BAN SẮC LỊNH CHIẾU NÀY
ĐẠI ĐỒNG TƯỜNG LÃM PHẬT THẦY PHẦN HAI.
 
NAY PHÂN LỚP PHÂN VAI TUỒNG MỚI
CHUYỂN ĐẾN NGÀY LỘ TƯỚNG HOÀN THÂN
SƠ ĐỒ ĐẠI HỘI LONG HOA
GHI THÀNH BẢN DỊCH GẦN XA LÃM TƯỜNG.

THIÊN MẪU ĐĂNG ĐÀNG VỚI CHÚNG SINH
CỜ DÀ PHẨM TỊNH HÓA THIÊN TÌNH
BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO LIÊN SƠN ĐỊNH
DI LẠC XUẤT TRẦN HIỆN THÁNH MINH.
 


VÔ LỰC THIÊN TÔN BẢO GIÁO NGÔI

[Vô Lực Thiên Tôn = Vô Vi Đại Lực Thiên Tôn]
HỒNG BÀNG KIM CỔ ĐÁO ĐIỀN RỒI

[Các tiền nhân của Hồng Bàng đều đã trở lại rồi, trong xác thân con người]
TAM TRÀO ĐIỂN MỚI HOÀN NHÂN THỂ
CHƠN GIÁO BẠCH NGỌC TÒA CHIẾU ĐÔI.
 
VÔ VI CĂN PHÁP TỰ HUYỀN THÂM
Tu đạo nhiều năm suối điển tầm
CHÁNH PHÁP VÔ VI căn ký sấm
Hiệp hoà nội ngoại xuất ngôn tâm.

CHƯỞNG QUẢN THIÊN TÔN XUẤT GIÁO NGÔN
HỎA CHÂU LỰC ĐẠO CHÁNH THIÊN MÔN
ĐẠI CHI HỘI HẢI LIÊN KỲ BỔN
LÔI ĐẠI CÁN ĐÀI YẾT LỊNH TÔN.

THƯỢNG LÃO ÔNG HÀNH ĐẤT LỬA THIÊN
Điều phong thủy đại đảo tam miền
Càn khôn võ trụ Thiên Triều bản
NHẤT ĐIỂN HỒNG HUỲNH ĐỨNG CHỦ BIÊN.

 

lien-ky-hai-hoi
SƠ ĐỒ ĐẠI HỘI LONG HOA
VĂN BẢN CỦA HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG


 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 2 tháng 6 năm 2020 lúc 17:49 chiều, giờ California, Hoa Kỳ.

 

ĐỔI LỚP HỒNG TÂM

 
ĐỔI thay trời đất từng trang

LỚP màn lộ mới các hàng thiên bang
HỒNG HUỲNH Sơn Bửu đăng đàn
TÂM chơn NGỌC ĐẾ TÂY AN hiện trần.

 

[TÂY AN = Trường An Phương Tây = ám chỉ Nam California, Hoa Kỳ là nơi đặt Tòa Đình của Giáo Hội Thiên Trường]

THIÊN BÌNH TÂN QUỐC hiền nhân
Tại thế hiện diện TÂN DÂN CHỦ TÒA
NGỌC CUNG ĐẢNH đang thanh hoa
TA BÀ GIÁO CHỦ Tam Gia ứng hầu.

[Tam Gia là 3 nhà Phật, Thánh, Tiên ứng hầu đương lai Ta Bà Giáo Chủ (người xưa trở lại).]


Đầu ÔNG TIÊN THƯỢNG Lục Châu
Phẩm trần màu đỏ đôi câu TRẦN DÀ
NGỌC HOA CÔNG CHÚA PHẬT BÀ
Hai hàng đệ tử CHUYỂN QUA BÊN THẦY
Điều binh chuyển tướng gần đây
DỰNG NỀN ĐẠI ĐẠO Đông Tây hiệp hoà.

 

[CHUYỂN QUA BÊN THẦY = là chuyển qua bên Thầy Thượng Đế để dựng nền Đại Đạo. DỰNG NỀN ĐẠI ĐẠO = là dựng nền QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO.]
 
CHỦ CÔNG giáo đạo THIÊN trao
Phẩm cung đã chọn PHẬT vào Thiên Nam
Hàng nghìn năm trước PHẬT làm
Thời nay nhận diện Thập Tam lâm phàm
Giáng cơ điển sáng chùa am
PHẬT THẦY tái hiện việc làm thuở xưa.

 

[CHỦ CÔNG THIÊN PHẬT = Chủ Công lãnh sứ mệnh giáo đạo kỳ này là một Thiên Phật.  Điều này đã được nói tới trong cuốn Tất Sơn Mầu Nhiệm (Sấm ông Ba Thới) là câu “Nhị Thiên Túc Vật Nội Phật Ngoại Trời”, dịch nghĩa là Nhị Thiên trong là Phật ngoài là Trời (tức Thiên Phật) hay nói cho rõ hơn là ông Phật xưa nay hiện tướng dạy đạo Thiên (người xưa trở lại). Căn cứ theo sách Hán Việt Thiều Chữu, chữ TÚC bộ VẬT đọc là chữ NGỌC ( ám chỉ Ngọc Đế). Ngọc Đế hóa thân xuống thế phàm thì gọi là Ngôi Hai hoặc Nhị Thiên.]


Cờ Ngũ Sắc phẩm cung gìn giữ
Chọn tam miền sáu cửa Bảo Giang
Lục Châu tâm đạo đứng đầu
Điển THIÊN tá mượn xác trần sạch thanh.

Tân Dân Thánh Đức NGỌC [ĐẾ] dành
Người hiền hạnh tứ tâm thành Phật Tiên
Diệu Liên Nam Hải điền viên
Về chầu PHẬT TỔ thuận duyên MẪU THẦY.

ÔNG TIÊN TRƯỞNG DỰNG CỜ [Ở PHƯƠNG] TÂY
LIỀN TRONG SÁU KHẮC BIẾT THẦY BỬU SƠN
Năm ông Thẻ Lịnh hiện còn
Chấn năm góc diện cháu con Tiên Rồng.

 
Năm Kỷ Mão đã làm thuở trước [1939]
Núi non Trùng Cửu vẫn còn ghi
PHẬT THẦY, PHẬT MẪU DIÊU TRÌ
LIÊN SƠN THẤT BỬU VÔ VI TẠI TRẦN.

TIÊN THƯỢNG THÁNH pháp hoàn thân
LIÊN KỲ HẢI HỘI BÁO [CHO] DÂN TẬN TƯỜNG
Nhìn xem cảnh trí sắp tuồng
KHUYÊN TRONG BỔN ĐẠO KHUYÊN LUÔN KHÔN CÀN.


Khuyên trong thôn xóm môn quan
Cùng khuyên “đạo bạn” LẬP ĐÀN TÒA CHƯƠNG
CƠ THIÊN CHUYỂN BIẾN KHÓ LƯỜNG
Tập tâm tĩnh tịnh bát đường trần gian.

Vì có lịnh NGỌC [ĐẾ][Trào] Tam trấn BỬU [SƠN]
Khắp hoàn cầu lửa cháy động binh
Xa xôi vạn dặm Cung Đình
Thiền tâm thanh định chúng sinh thoát nàn.

Tiếng sấm nổ vang trời đất biển
Từ đồng bằng cho đến núi non
Dù cho trốn dưới địa hòn
Vào rừng hang động cũng tan mạng mình.

ĐÂY LÀ LỊNH NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
CÁC HÀNG TIÊN PHẬT THUẬN BIÊN
Đổi kỳ chu dịch Địa Tiên
Đổi đời thay lớp thất miền càn khôn.

Vậy khuyên nhân loại mau tỉnh trí
Mở tâm thành GIÁC NGỘ TỪ BI
Tự lo KHAI CỬA ĐỈNH ĐẦU
Nối liền tâm thể địa cầu càn khôn.

Nay NGỌC ĐẾ mở khai Thất Đại
Cửa Thiên [Môn] Quan hạ giáng tại trần
Lọc sàng phước đức BÁO THÂN
CHIA THÀNH NHIỀU LỚP PHÁT BAN ĐẠO LÀNH.

CỬU HUYỀN THẤT TỔ chuẩn hàng
Chuẩn bị nghinh chỉ NGỌC HOÀNG truyền ban
Trong thân tâm thể được ân
Khuyên cùng bản tộc Tân Dân đến ngày.


Đứng ra đại diện điển này
Về chầu NGỌC ĐẾ nhờ THẦY chuyển xoay
QUAN ÂM NAM HẢI thường ngày
Dắt dìu bá tánh gặp THẦY BỬU SƠN

 

[THẦY BỬU SƠN = Thầy Bửu Sơn đương lai.]

 

HỒNG HUỲNH TỊNH THỦY NHƠN QUỜN
CỨU TRONG SANH CHÚNG VẠN LỜI HỮU DUYÊN.


Thuốc tiên ngũ sắc Phật Tiên
Lập trình hướng định tập thiền đừng quên
Sạch trong tâm tánh thất miền
Ứng thân hiện thế HUYỀN THIÊN nhiệm mầu.

 

[HUYỀN THIÊN = Vô Cực Huyền Thiên Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn = Ngọc Đế = Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.]


 

TÂN TÒA GIÁO CHỦ KIM SƠN LIÊN ĐÀI
TÂN Dân Thánh Đức hội đồng Tam
TÒA Thánh Tà Lơn ẩn điển đàm
GIÁO đạo Nam Phương thập bát lãm
CHỦ điền trại ruộng hiện chùa am
KIM thân giáng thế thời mười tám
SƠN Thất đại miền viễn thập tam
LIÊN giới Phật Tiên thiên địa khảm
ĐÀI Long Hoa Hội ngự Già lam.

(Sắc Chỉ Thiên Phong Ông Đạo Hương Kỳ vào ngày Đại Lễ Ngọc Hoàng Thượng Đế mùng 9 tháng 1 năm Canh Tí 2.2.2020)

Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 5 tháng 6 năm 2020 lúc 17:22 P.M. US.

long-hoa-giang-bao 
LONG HOA GIANG BẢO
THIÊN Tân truyền TRẠNG kỉnh tam miền
NAM Chủ ấn TRÌNH Phật Giáo Thiên
KHẢI giáo pháp hoa THẦY MẪU hiện
ĐÀN cơ chơn đạo Tây Đông liền
QUỐC Sư bình phẩm An Nam điện
KHÁCH đạo vô HUYỀN hiệp Nhứt Tiên
ĐẠI điển vi THIÊN thân thể chuyển
ĐẠO Huỳnh Kỳ Bửu tâm Sơn Liên.

[đọc chữ đầu mỗi câu: Thiên Nam khải đàn Quốc Khách Đại Đạo.
đọc chữ thứ hai mỗi câu: Tân chủ giáo cơ sư đạo điển huỳnh.
đọc chữ thứ ba mỗi câu: Truyền ấn pháp chơn bình vô vi kỳ.
đọc chữ thứ tư mỗi câu: Trạng Trình hoa đạo phẩm Huyền Thiên bửu.
đọc chữ thứ năm mỗi câu: Kỉnh Phật Thầy Tây An hiệp thân tâm.
đọc chữ thứ sáu mỗi câu: Tam Giáo MẪU Đông Nam nhất thể sơn
khoán chữ thứ bảy mỗi câu: miền thiên hiện liền, điện thiên chuyển liên.]
[đọc chéo, góc trên trái xuống góc dưới phải: Thiên Chủ pháp đạo an nhứt chuyển, Nam giáo chơn phẩm hiệp thể liên.]
[đọc chéo, góc dưới trái lên góc trên phải: Đạo điển vô phẩm TÂy MẪU THIÊN, Đại Đạo bình ĐẠO THẦY giáo miền]
[đọc liên hoàn: Thiên Nam khải đàn Quốc Khách Đại Đạo, huỳnh điển đạo sư, cơ giáo chủ tân truyền ấn pháp, chơn bình VÔ VI kỳ bửu THIÊN HUYỀN phẩm Đạo Hoa, Trình Trạng kỉnh Phật Thầy TÂY AN, hiệp thân tâm sơn thể nhất Nam Đông, MẪU giáo tam miền, Thiên hiện liền, Điện Tiên chuyển liên [thuyền]]


Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 7 tháng 6 năm 2020 lúc 04:46 A.M. US.

NGỌC TÂM ĐẠI VẠN
NGỌC HOÀNG KHAI ĐẠO LẬP ĐỜI
TÂM chơn định huệ trí lời vô ngôn
ĐẠI ngộ THIÊN ĐẠO trường tồn
VẠN chi đại loại THẾ TÔN XUẤT TRẦN.

Thiền năng huệ trí hiền nhân
HỒNG HUỲNH SƠN BỬU mấy lần đáo lai
CHỨNG THÁNH mới hiện ĐỨC NGÀI
LONG HOA ĐẠI HỘI thiên bài truyền trao.
 
Thiên nhân địa cùng hoàn một thể
Mở đỉnh đầu rửa gội thân tâm
Bá gia cần ngộ dương âm
GẶP NGÀI đắc pháp QUAN ÂM dẫn đường.
 
Trong tứ tượng thiền tâm nhất thể
Hiệp với hoà trời đất chuyển xoay
Tánh tâm huệ trí ngắn dài
Tam miền qui hội thới lai Đạo Đời.
 
Nhất pháp tánh thiền tâm tĩnh định
Chọn lưỡng thần tu tập tâm linh *** xem phần chú thích

[Lưỡng thần = song mâu = thần từ hai con mắt]
THIÊN MINH võ trụ vạn tình

[Thượng Đế trong kim thân xưng danh Minh Thiên]
Pháp tâm thượng đẳng hoá sinh nhơn trần.

["Hóa sinh nhơn trần" = Thượng Đế xuống thế trong xác thân con người. Krishna của Bà La Môn, Jesus Christ của Cơ Đốc, Ngô Văn Chiêu và Võ Văn Phẩm của Cao Đài là "Thượng Đế hóa sinh nhơn trần". Thượng Đế hóa sinh nhơn trần còn gọi là Ngôi Hai. Krishna, Jesus Christ, Ngô Văn Chiêu, Võ Văn Phẩm là những Ngôi Hai.]
 
THIÊN SƠN ĐẠO chánh tâm chánh đạo
PHẬT với NGÀI Bát Quái Đài Cao
Trí ngôn vô lượng vô tần
Ma Ha Đại [Bồ] Tát, PHẬT, THẦY [của] Thánh Tiên
[Thầy của Thánh Tiên = Thiên Nhơn Sư, là một trong mười hiệu của bậc chánh đẳng chánh giác]

 
Định thiền rồi học đạo Hoàng Nhân
[Hoàng nhân = ám chỉ Phật Hoàng Trần Nhân Tông]

LẠC QUỐC [của] An Nam chuyển mấy lần
Thế giới Ta Bà nhiều cảnh vận
Khuyên đời tu tỉnh trí năng cần.
 
Bản tánh thiện sinh tại thể trần
Căn duyên hoán chuyển mọi tâm thân
CHƠN NHƯ TRỜI ĐẤT ai tường tận?
Ngộ đặng từng phần ngọc báu lân.

ĐỨC NGÀI hiện thế đủ thân tâm
Xoay chuyển thế gian khỏi lạc lầm
Tỉnh ngộ thoát mê đời trược lắm
Vi huyền khoa giáo thể thiền lâm.

CƯ TRẦN LẠC ĐẠO thọ Thiền Thiên
[Cư Trần Lạc Đạo là giáo thuyết của Phật Hoàng Trần Nhân Tông]

Huệ ngộ chơn như Bát Nhã liền
TỰ TÁNH BẢN NGUYÊN HÒA ĐẠI ĐIỂN
HÀO QUANG XUẤT THẾ PHÁP SƠN LIÊN.


Chú Thích:
Nhân bài thiên thơ này có nói đến hai chữ "lưỡng thần" nên nay mạn phép xin mượn bài CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG của Đức Ngài Hoàng Di Thiên đã từng giảng vào ngày 10 tháng 3 năm 2020 để để giải thích cho mọi người hiểu một phần nào về huyền công mật pháp.

CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG
Đức Ngài Hoàng Di Thiên giảng
Ngày 10 tháng 3 năm 2020


Thượng Đế dạy:

Nhãn thị chủ Tâm

Lưỡng quang chủ tể.

Quang thị Thần.

Thần thị Thiên.

Thiên giả ngã giả."

 

"Đó là một YẾU QUYẾT KHAI THÔNG, khi các con được truyền chỉ hiệp MỘT với Đại Đạo.” (Thánh Giáo Của Chí Tôn tại Trung Hưng Bửu Tòa, Trích Tập San Sống Đạo, số Xuân Kỷ Sữu, 2009)

 
TÂM thông qua MẮT. Hai ánh sáng của mắt (còn gọi là Song Mâu) là chủ thể.  Ánh sáng là Thần.  Thần là Trời.  Trời cũng là Ta.  Và như Thượng Đế dạy, đây là yếu quyết để hiệp MỘT.


Vậy thì, áp dụng yếu quyết như thế nào để hiệp MỘT? Tu hành như thế nào để hiệp MỘT? 
 
Thoán truyện của Khổng Tử viết: “Kiền đạo biến hóa. các chánh tánh mạng, bảo hợp thái hòa, nải lợi trinh”.  Tạm dịch theo nghĩa đen: Đạo Càn Thiên biến hóa, vật nào đặng đúng theo vật ấy, giữ HỢP được khí THÁI HÒA, thế là nên và bền."  
 
Hiểu theo huyền học, người nào tu sửa TÁNH MẠNG ngay chánh thì được MỘT.  Cái MỘT này gọi là khí THÁI HÒA, thông qua song tu TÁNH MẠNG hai khí ÂM DƯƠNG hiệp lại mà được.

 

Đạo Giáo gọi cái MỘT này là KHIẾU HUYỀN QUAN.  Đơn Kinh nói:  

 
Thử khiếu phi phàm khiếu
Kiền Khôn cộng hiệp thành
Danh vi Thần Khí huyệt
Nội hữu Khảm Ly tinh.

 
Nghĩa là:

Khiếu ấy vốn phi phàm
Kiền Khôn hiệp lại làm
Kêu là huyệt Thần Khí
Trong có tinh ly khảm
.
...

NGÓ VÀO KHIẾU đó, tức là làm cho THẦN KHÍ HIỆP NHỨT, mới giữ được TÂM THANH TỊNH, kế phát xuất tánh hư linh bất muội, gọi là MINH GIÁC. Có cái minh giác đó mới có thể thấu suốt các lẽ HUYỀN VI được.
...

Tuy mỗi giáo dùng danh từ khác nhau mà giải bày, nhưng xét về chánh lý, cái TÂM do ÂM DƯƠNG hiệp thành phải đi tới BÌNH ĐẲNG mới là 'sáng mắt' thấy được Phật tánh. Mà Phật tánh là ‘Tự tánh tịnh Niết Bàn’… Thần Hội nói: ‘Bát nhã kiến Niết Bàn’ thì cái tâm bình đẳng nói đây có phải là Trí Bát Nhã chăng?” (Trích Minh Lý Chơn Giả, cuốn 1.)

 
Thực ra cụm chữ NGÓ VÀO KHIẾU ĐÓ là chưa được chuẩn xác mà phải nói là NGÓ VÀO THIÊN MỤC hay NGÓ VÀO MI GIAN thì đúng hơn.


Khi Đức Đông Phương Lão Tổ truyền bí pháp Thập Nhị Cẩm Đoạn cho môn sinh của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài, Ngài đã dạy: “Chư đệ làm như vậy, đó là TRIỆU DƯƠNG THẦN QUI ĐẢNH NỘI, thì chư đệ cần chú tưởng ở MI GIAN, mà Phật thường gọi là CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG hay Thế Chí Như Lai. Triệu Dương Thần vào đảnh môn cho THIÊN MỤC hé mở.” (Đức Đông Phương Lão Tổ, đàn cơ tại Thánh Thất Bình Hòa, năm 1972).

 

Đức Đông Phương Lão Tổ giải thích tiếp: “Vả lại NÊ HOÀN là chỗ gọi Thiên Tâm hay THIÊN MÔN. Thiên Môn không phải ngoài châu thân người hay ở trên vòm cao thẩm, mà THIÊN MÔN là đó [NÊ HOÀN].  Mở được đó sẽ vào đến Cung Trời, đó cũng là chỗ Thiên Can lập vị.” (Đức Đông Phương Lão Tổ, đàn cơ tại Thánh Thất Bình Hòa, năm 1972).

 

Cũng theo Minh Lý Chơn Giả thì chữ Minh trong chữ kép MINH GIÁC phải giải theo nghĩa huyền học. Nó là sự SÁNG BIẾT nhưng chẳng phải sự sáng biết của Ý THỨC mà là sự sáng biết của HUYỀN QUAN NHỨT KHIẾU do tu tập bí pháp mà thành tựu.

 
Nói về CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG, Thượng Đế cũng đã dạy: “Thầy trao cho Chiêu ‘Chánh Pháp Nhãn Tạng’ nầy chẳng những như xưa mà phổ cập mười phương dù kẻ tu NỘI TỈNH CẦU TÂM hay NGOẠI GIỚI CẦU PHÁP cũng được siêu độ.” (Thánh Giáo Của Chí Tôn tại Trung Hưng Bửu Tòa, Trích Tập San Sống Đạo, số Xuân Kỷ Sữu, 2009)


Cảnh Sầm nói:

"Người nay, học Đạo chẳng biết CHÂN [THẦN],

Chỉ vì xưa nay nhận THỨC [] THẦN.

Thức Thần vốn dĩ sinh tử bản,

Người khờ tưởng ấy Bản Lai Nhân."
 
Bản Lai Nhân là "Tâm địa".  Lão tử dạy "muốn tu đạo phải nhìn vào Tâm (nội quan). Muốn nhìn vào tâm, cái hay là phải biết LINH QUAN NHỨT KHIẾU. Con người từ khi thụ sinh, đã bẩm thụ được một điểm Nguyên Dương, nên sinh ra Khiếu này, để tàng trữ Nguyên Thần. Nho gọi LINH ĐÀI, Đạo gọi LINH QUAN, Phật gọi LINH SƠN.  Tam giáo đều có cùng một pháp môn, đó là cái 'Khiếu Linh Minh' này vậy." (Trích Tính Mệnh Khuê Chỉ Toàn Thư, Đệ Nhứt Tiết Khẩu Quyết: Hàm Dưỡng Bản Nguyên Cứu Hộ Mệnh Bảo, từ website của Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ).   

 

“Khiếu [Huyền Quan] này là Đài của Thần Linh, là phủ bí mật. Nó rất thanh tịnh, minh diệu, hư triệt, linh thông, một mình đứng vững.  Nó là căn bản chúng sinh, nên gọi là TÂM ĐỊA, là sở đắc của chư Phật cho nên gọi BỒ ĐỀ.  Giao triệt dung dung, nên gọi là PHÁP GIỚI [tức vũ trụ hiện tượng giới].  Tịch tĩnh, thường lạc nên gọi NIẾT BÀN.  Không ô trọc, không tẩu lậu nên gọi THANH TỊNH. Chân thật bất biến nên gọi là CHÂN NHƯ.  Không lỗi lầm, không sai quấy nên gọi PHẬT TÁNH. Giúp lành, lánh dữ nên gọi TỔNG TRÌ.  Ẩn phú, hàm nhiếp [thu tàng mọi sự] nên gọi NHƯ LAI TẠNG.  Siêu việt, huyền bí nên gọi MẬT NGHIÊM QUỐC [Tịnh Thổ của Đức Đại Nhật Như Lai].  Gồm thâu mọi đức, chỉ điểm quần mê, một mình chiếu sáng, nên gọi VIÊN GIÁC.   Kỳ thật, chỉ là một Khiếu [Huyền Quan]. Đi ngược nó sẽ là phàm phu, thuận theo nó là Tiên Thánh. Không biết nó sẽ bị Sinh Tử, Luân Hồi. Hiểu biết nó, Luân Hồi sẽ dứt.”  (Trích Tính Mệnh Khuê Chỉ Toàn Thư, Đệ Nhứt Tiết Khẩu Quyết: Hàm Dưỡng Bản Nguyên Cứu Hộ Mệnh Bảo, từ website của Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ).


Ô Sào Thiền Sư dạy:
"Phật tại Linh Sơn mạc viễn cầu,

Linh Sơn chỉ tại nhữ tâm đầu.

Nhân nhân hữu cá Linh Sơn tháp,

Hảo hướng Linh Sơn tháp hạ tu."


Dịch:
"Phật ở Linh Sơn có xa đâu
Linh Sơn ở ngay trên cái đầu
Ai ai cũng có Linh Sơn tháp
Muốn tu nhìn vào đó mà cầu."

Ngốc Đường Thiền Sư dạy:

"Ưng vô sở trụ sinh kỳ Tâm

Khuếch triệt, viên minh xứ xứ chân

Trực hạ đỉnh môn, khai Chính Nhãn

Đại thiên sa giới hiện toàn thân."

 

Dịch:

"ƯNG VÔ SỞ TRỤ sinh KỲ TÂM

Tâm sẽ VIÊN MINH xứ xứ CHÂN

Ngay dưới đỉnh đầu khai CHÁNH NHÃN

Hằng hà sa số hiện toàn thân."


 

Và ý chỉ của Phật trao cho Ca Diếp:

"Ta có...

Chánh Pháp Nhãn Tạng,

Niết Bàn Diệu Tâm,

Thật tướng vô tướng,

Vi diệu pháp môn,

..... nay trao lại cho Ông."

Tạm dịch:
"CON MẮT VÔ HÌNH chứa pháp chánh
Niết Bàn ở chỗ TÂM vô sanh
Không thấy nhưng mà nó thực có
Là PHÁP MÔN VI DIỆU Ta rành
... nay trao lại cho ông"

Đức Ngài Hoàng Di Thiên, Ngôi Hai trào tam, dạy:
"Bỏ Luật, bỏ Luận, bỏ luôn Kinh

Thẳng đường về tới chỗ Chơn Minh

Dứt bặt tới lui ngôn với tướng

Hà sa thế giới hiện quang linh."


HẾT


Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 12 tháng 6 năm 2020 lúc 17:18 P.M. US.

KHẢI ĐẠO ĐẠI TÔN

KHẢI truyền tam cõi hạ trung THIÊN
ĐẠO Pháp Liên Sơn ấn bảo HUYỀN
ĐẠI thế giới tân KỲ HOA đại điển
TÔN Nguyên tái bản hoá tam miền.
 
NGŨ LÔI âm chuyển linh kỳ
NGỌC HOÀNG truyền lịnh ngũ chi hiện hình
Vô vi tam cõi thông linh
Đồ thư chuyển động chúng sinh đổi dời
[THẦY] NHÂN THẬP xuất khẩu Thánh lời
THIÊN BÌNH TÂN QUỐC lập đời Thượng Ngươn
Tân Dân Thánh Đức thiện chơn
Nguyên lai bản thể điển quờn nhơn sinh
NAM QUỐC PHẬT, sấm Trạng Trình
Dịch thơ Sơn Bửu Hồng Huỳnh Liên Sơn
ĐẠO MỚI hiểu lí chơn nhơn
Hà Đồ thất bửu Thiên Sơn Cấm nì
Bát Quái chuyển động vậy thì
Tiếp nguồn châu lực huyền vi NGỌC HOÀNG.

Long lân qui phụng các hàng
Bát Quái Môn Trận THIÊN HOÀNG chuyển xoay
Đông Tây pháp ấn đủ đầy
Chúng sanh tường lãm Rồng Mây Liên Đài.

Điểm quang Thất Đại quờn ngai
DI TÔN THƯỢNG ĐẾ  các NGÀI TAM THIÊN
Trung Ương tam giới dạy khuyên
Cung môn chuyển động cơ huyền Sơn Liên
Lộ góc diện thiết cơ thiên
ĐỨC NGÀI hiện gặp hoá duyên Tiên Rồng
Toà Chương tại chỗ đại đồng
Thiền tâm gìn giữ chữ KHÔNG [] pháp [của] THẦY.
 
Nghìn thu điển tích còn tại thế
Nguyệt nhật xoay vòng đổi nước mây
Tịnh tâm nhận diện MẪU THẦY
Cam lộ dược liệu đủ đầy căn duyên
TỪ TÔN PHỤ MẪU liên thuyền chuyển
Gởi trần hồng thuốc quý diệu huyền
Vạn năm Thánh Đức Sơn Liên
BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO khải xuyên khôn càn.
 
Võ công HỒNG [QUÂN] NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
Đại lộ hàng chư Phật Thánh Tiên [lộ = lộ diện]
ĐẠT PHÁP THIỆN HÓA HOA LIÊN
CỬU TRÙNG THẤT BỬU CĂN TIỀN ĐÁO LAI
Phật Tiên thánh chúng Thiên Đài mở
Cửa trời Nam Thập Bát xuống trần
Giảng dân diễn giải tiệm cần
Long trung ngôn bạch khai ân Ngọc Đài.

ĐỨC THƯỢNG ĐẾ chuyển Toà Bạch Ngọc
Đợi căn hiền gọt gội tâm thân
Đáo lai xuống cõi nhơn trần
Bằng bình pháp diệu đức ân nhận hành
Cảm biến điển xuyên tâm vượt địa
Biển càn khôn truyền tải muôn nơi
Thập nhân thiên giới địa đời
Thể thanh tịch tịnh vô lời vô vi.
 
Pháp diệu âm Thiên Hoa khai sáng
Tánh thuần đơn chơn điểm chơn nhơn
Gốc căn đạt đạo Thương Ngươn
HỘI KỲ THIÊN PHẬT LIÊN SƠN ấn hành
Trong tam cõi Thập Tam thập nhất
Nhân sinh quang nhơn điển tuần hoàn
Cuộc hành thiên trước THIÊN HOÀNG
Đến ngày đúng hẹn các hàng đáo lai.
 
Sớm tỉnh ngộ nhận nguồn quang điển
Khắp hoàn cầu tam đại tam thiên
Thập Tam ứng chuyển các miền
Về ngôi tam bửu kịp kỳ Thượng Ngươn
Thế giới mới kỷ nguyên tầng thượng
Khai lớp màn hoá phổ muôn phương
Thiện đường diệu pháp âm dương
Ngộ tâm huệ tánh tịnh thường hằng chơn.
 
Trong các pháp Ma Ha Đại Tát
PHÁP LIÊN SƠN VÔ LỰC VÔ VI
Từ bi tâm tánh Hương Kỳ
Phật Tiên Thánh chúng HỘI THI THIÊN TRƯỜNG
Lai đáo hiện thiên nhân nhất thể
Tướng Sơn Liên [ĐẠI LA] THIÊN ĐẾ truyền tâm
Thập Tam lục địa diệu âm
Pháp Hạnh hoà ĐẠO thậm thâm lượng từ.
 
Ngôi báu mới hiện ÔNG PHẬT MỚI
CHỦ PHÁP VƯƠNG CÁC CÕI TINH CẦU
Màu nâu ẩn hiện màu trầu
BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO gồm thâu khôn càn
Ma Ha Tát Đại La Thiên bổn
Chuyển pháp lành gởi đến nhơn sanh
Hỏi ai còn ở xa cành
Hãy mau trở lại thiện hành ĐẠO THIÊN.
 
THẦY THƯỢNG ĐẾ hải triều quang điển
Vận hành tâm thông điển Thông Thiên
Châu liên thường chuyển vi huyền
Đại đồng ngộ giác Phật liền ứng tâm
Xoay Bát Quái trong thân quyến thuộc
Giúp đồng bào thế giới đương lai
Thiên châu ngộ đạo NGỌC [ĐẾ] NGÀI
Đức ân Nhất Mộc chuyển bài vô vi.Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 13 tháng 6 năm 2020 lúc 9:27 A.M. US.

ĐỒNG HOA THẾ TIÊN

ĐỒNG môn triết lý Dịch huyền cơ

HOA đại sơn trung diễn cuộc cờ

THẾ giới đại đồng hoà phụ trợ

TIÊN ông giao chỉ dịch binh thơ.

 

Sấm Trình nhiều chữ khó thông ngôn

Ký bút hồi sinh được bảo tồn

Kỳ linh thiên đài trong đạo bổn

Hoa Giáo diễn trình đủ pháp môn.

 

PHỤC KỲ LỊNH CHỈ ĐỨC NGÀI

HOA KIM THÁNH ĐỨC LIÊN ĐÀI CÀN KHÔN

Trung môn trận đánh bảo tồn

Thiên oai võ trụ linh tôn NGỌC HOÀNG

Đàng giang chuyển trận chơn đan

Bát Quái thiên đảnh phát đàng giới thiên

Lịch trình định vị rõ ràng

Hai dòng huynh đệ Tây phang Đông thành

Cửa Nam thiên đảnh chuyển tranh

Đông Tây Bắc đẩu chuẩn hành lịnh ban

Tam nguyên nhất đỉnh cơ bàn

Xoay tâm đảo trận lấn làng cõi dương

VÔ VI LỰC LỊNH CỬU NƯƠNG

CẦM CÂN CÔNG LÝ TÒA CHƯƠNG GIÁNG TRẦN.

 

 

ĐIỂN THẤT ĐẠI TINH

(Bài gởi đến Khanh)

ĐIỂN thơ đạo giáo Võ Công Khanh

THẤT đẩu hành vân nguyện phụng hành

ĐẠI ĐẠO MẪU THẦY Tiên Phật Thánh

TINH thông tam cõi Điện Tam Thanh

Cầu hoàn chuyển thế liền chi nhánh

Hiệp hội Sơn Huỳnh tiếp giáo nhanh

Tâm báu lai nguyên CHAY TỊNH HẠNH

CỬU TRÙNG XOAY mới cứu nhơn sanh.

[Khai mở mở được bộ đầu mới đủ sức cứu nhơn sanh]

 

Thi:

Đồng tâm nhận điển chuyển xoay

Lôi Âm Bạch Ngọc MẸ THẦY khai cơ

Vườn nai thượng Phật hàng giờ

Cùng Thầy Sơn Bửu đợi chờ binh thơ

Vùng miền mối đạo đang chờ

Huệ tâm Huệ khẩu đừng mơ bóng hình

Làm cho Sơn Bửu Kỳ Huỳnh

Cùng THẦY cùng MẪU đệ huynh tin tường

Xác hình mài giũa nhiều phương

Thân tâm khẩu tịnh giáo đường trần gian.

 

THIÊN BỬU LIÊN HOA

(bài gởi đến Ngân)

THIÊN thanh Nhật Nguyệt giáng đàn cơ
[Nhựt Nguyệt = Minh.  Thiên Minh giáng đàn cơ = Huyền Thiên Thượng Đế giáng đàn cơ]

BỬU ngọc binh thơ hiệp đúng giờ

LIÊN đạo MẪU THẦY đồng phổ trợ

HOA tâm thông tĩnh huệ đồ thơ

TÒA Chương tại thế trình văn sớ

ĐÌNH Cửu cung nghinh giáo điển cơ

SÔNG đức hải triều tâm khẩu mở

ĐẦM sen cư định hoá thiên thơ.

 

Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 14 tháng 6 năm 2020 lúc 20:23 P.M. US.

KIỂNG PHẬT LONG BỘ
KIỂNG Tiên thánh chúng gởi đồng nhân
PHẬT MẪU hoá thân chánh pháp cần
LONG áng hồi triều THIÊN ĐẠI ấn
BỘ đầu chuyển động hiệp hoà thân.

Phẩm cung định vị chư hàng
Tiên thiên địa luận nhận bang chức hàm
Cung nghinh PHẬT MẪU hạ phàm
Chuyển cơ DI LẠC Thập Tam dựng thành.

Điền quan chủ hồng tâm chánh điện
Đổi lớp màn hiệu lực từng nơi
Tam niên quá hạn gọi mời
THIÊN ĐÌNH CÓ LỊNH DIỆT ĐỜI VÔ MINH
LẬP NÊN CHÁNH ĐẠO THÔNG  LINH
Cửu cung ba cõi thất tinh khôn càn.

Trong linh giác ngọc chi ba chỉ
Đảo nước trời chuyển động địa mây
Hà sang Đồ trận lần này
Cơ Thiên [] không lộ hỏi [có biết] THẦY nơi đâu?

THIÊN HOÀNG ĐẾ LỊNH HỦY RỒI XÂY
Hoàn nguyên bổn thể mới hay diệu huyền.

Trong cơ pháp PHẬT THẦY CAO TỔ
ĐẠI HỒNG HUỲNH kim cổ kỳ quan
Chuyển sang lớp mới trần gian
Trận hồng tâm định đổi hàng Phật Tiên
Chức phẩm mới vào ra cung điện
Cửa HUYỀN THIÊN Vô Lực Vô Biên
Đối không quả đất sơn miền
Thanh long hắc đế SƠN LIÊN ấn hành.

Trong tam chủ QUỐC TÂN THIÊN hội
Lực Hoàng Kỳ chuyển động vui tôi
Triều công lịnh áng phân rồi
Ai người hiểu việc thì thôi luận bàn
Đồng ba cõi Phật Tiên Thần Thánh
Chúng đẳng hành một PHÁP VÔ VI
LIÊN SƠN CHỦ TỌA CUỘC KỲ
Ai đi nước lớn phải thi một lần.

Muốn xưng tướng thì xin vào điện
Hỏi một bài THIÊN ĐẾ chủ biên
Ra đề trong bốn lớp liền
Được vào cửa Phật đáo miền cửa Tiên
Còn cửa Thánh Thần cho xem điển
Giải cơ này đúng ngữ SƠN LIÊN
BÀI THI CHỦ KHẢO MỞ LIỀN
CÁC HÀNG GIÁO CHỦ PHẢI CHUYÊN PHẢI HÀNH.

Bằng không biết thì qua THIÊN GIÁO
HỘI THIÊN TRƯỜNG luận đạo vài phen
Học xong tự tánh thanh sen
Thanh sơn thanh hải rồi quen điển THẦY
Xuống long bút viết vài câu thấy
Đặng tường minh đạo tánh đạo tâm
Thường hằng chơn định huyền thâm
PHẬT-THIÊN chuyển động dương âm nhận bài.


Có một hiền đạo chưa từng quen biết đã gởi email tới Giáo Hội Thiên Trường với tựa đề là "Đăng Ký Dự Thi" kèm theo hai bài đạo thi rất hay. Tòa Đình Trung Ương nhận được email của hiền đạo này vào ngày 16.6.2020 lúc 19:06 P.M. US.  Nay xin được mạn phép đăng lại dưới đây nội dung của hai bài đạo thi, mong hiền đạo Nguyễn V. H. pháp hiệu Bửu Giới hoan hỉ cho phép nhé.

NỐI LIÊN ĐẦU

DI chỉ nhiều năm đã ấn hành

LẠC Quốc Nam kỳ độ nhân sanh

NGỰ chiếu thiên thơ Thầy Mẹ chuyển

ĐÌNH chùa- am miếu kiến Nam thành.

 

SẮC diện Tiên ông Cao Đài chỉ

TỨ phương, tám hướng tựu hồi qui

GIÁC linh Thiên tánh tầm cơ địa

NGUYÊN căn lai bổn chiếu hoàn y.

 

THỊ hiện Cửu Trùng Long đình hội

TRẤN thủ nê hoàn trăng chiếu soi

D’ D” D’” ấn tâm điền trụ

RAN đe chủ ý phải qui hồi.

 

ĐƠN dược nấu thành hòa một mối

DƯƠNG âm kết hợp chiếu đình ngôi

LÂM sang thiền định tâm an lạc

ĐỒNG thể hư không chẳng đổi dời

 

PHÁP ấn mộc bài ngộ tâm khai

HIỆU lực Càn Khôn đã đến ngày

BỬU Sơn bài bổn theo Thiên ý

GIỚI luật ban ra Liên Sơn đài.

 

NGUYÊN ngã kề Văn hữu trí tri
[Nguyên ngã kề Văn = Nguyễn Văn]

HÙNG binh bố trận lục châu di

LÀ đà mây trắng treo đầu núi

TÊN bay đạn nổ hóa Long Kỳ.BÁT CHÁNH ĐẠO

Kinh văn giáo lý thời nhiều

Chưa người giảng giải lắm điều chưa thông

Bát Chánh Đạo thuở Hồng Mông

Là chổ Phật chứng ở trong Ta Bà

Nay thời pháp chánh truyền ra

Cũng là ý Mẫu, ý Cha ban truyền

Đây là bảo bối Pháp Thiên

Cho con xuống thế mà chuyên tu hành

Bảo bối Mẫu để trong mình

Chúng sanh chẳng biết cầu xin bên ngoài

Kiến là cái biết Như Lai

Chúng sanh đồng thể tính này Trời ban

Đó là Pháp Bảo rõ ràng

Tánh biết chẳng có hỏi rằng sao tu!

Lục căn lục thức công phu

Cũng nhờ tánh biết ôn nhu hiệp hòa

Tư Duy- suy nghĩ của ta

Tầm ra mối đạo Thích Ca xưa thành

Ngữ ngôn tiến hóa nhân sanh

Có ngôn có ngữ, học hành thi văn

Tánh mạng là thể dương trần

Có thân phương tiện ta cần công phu

Thân tâm hợp thể song tu

Cùng là thập lục hạnh từ Ma Ha

Nghiệp là nhân quả tạo ra

Muốn tu giải thoát thi qua mới thành

Tinh tấn Hán- Việt giải rành

Tinh là tốt đẹp, thiện lành tánh nhân

Tấn là phát triển thêm phần

Gọi chung công đức ta cần bồi thêm

Niệm là nhớ nghĩa chẳng quên

Đây là bảo bối có tên thức trần

Ngồi thiền mới đặng kim thân

Định thần là để khai căn cho thần

Căn khai trí huệ mở lần

Chánh là quan trọng tám phần nói trên

Gọi là Bát Chánh Đạo nền

Xây cho vững chắc mới lên Cao Đài.
 
 
Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và
gởi đến Hoàng Di Thiên ngày 18 tháng 6 năm 2020 lúc 01:10 A.M. US.  Nội dung nhằm đáp họa lại hai bài của hiền đạo Bửu Giới cùng lúc nhắn gởi đôi điều tâm pháp. Đức Chánh Giáo Thiên Nhứt Kim thay mặt Giáo Hội Thiên Trường viết thơ phúc đáp gởi đến hiền đạo Bửu Giới.  Nay xin mạn phép đăng lên, mong hiền đạo Bửu Giới hoan hỉ cho.   California, 18.6.2020

 

Kính chào hiền đạo,

Trước hết tôi xin chuyển lời thăm hỏi cùng lời chúc lành của Đức Ngài Hoàng Di Thiên đến hiền đạo. Sau là xin chuyển đến hiền đạo mấy bài thi họa để đáp lại tấm lòng của ngài.  Những bài thi thơ này là do Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, hiện đang cư trú tại Saint Louis, chấp bút và gởi đến Tòa Đình Trung Ương [khuya] hôm qua. Tuy là chưa gặp nhau nhưng đều là huynh đệ đạo đồng thân thương của Giáo Hội Thiên Trường nên mong là ngài tiếp tục giao lưu.  Cũng mong có một ngày gần sẽ được cơ hội hội ngộ hiền đạo.

Chánh Giáo chi Bửu Sơn Huỳnh Đạo

Chưởng Thế Thiên Nhứt Kim

  
 

NGUYÊN PHÁP BỬU GIỚI LẠC ĐẠO AN NAM

NGUYÊN Hùng ngộ đạo được lâu chưa?

PHÁP hiệu tặng ban hỏi có vừa?

BỬU thất liên HOA KỲ luận tựa

GIỚI THIÊN TRƯỜNG điển kiến người xưa

LẠC chay dưa muối tâm thuần lựa

ĐẠO pháp BỬU HUỲNH GIÁO rước đưa

AN định nhơn sanh đồng thể lứa

NAM Thiên THẦY MẪU đón chơn thừa.

 

NỐI LIÊN ĐẦU THI HỌA

Di hành thế giới khải môn qui

Lạc Đạo Vô Vi ấn BỬU Kỳ

Ngự chỉ điển thơ [NGUYÊN] HÙNG [BỬU] GIỚI ký

Đình Cung ngự bút thị phân chi.

 

Sắc Mộc đại đồng Phật Thánh Tiên

Tứ Linh qui hội Bát Môn Huyền

Giác tâm huệ trí thông linh điển

Nguyên thể căn hoàn thị Mục Thiên.

 

Thị thành trên dưới Bắc Đông Tây

Nam Việt Thiên Môn Lục Tỉnh này

Dê phẩy đỉnh đầu nghiêng phải thấy

Ran tâm chuyển điển đến cùng THẦY.
[Thị Trấn D'Ran, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng. Cách Đà Lạt khoảng 40km]

 

Đơn chơn Ngọc Bửu họa bài thi

Dương lộ âm xoay hẹn kịp kỳ

Lâm Tế Thiền Nhân PHẬT HOÀNG chỉ

Đồng hòa tâm thể Pháp Vô Vi.

 

Pháp Bửu Khôn Càn chuyển thế lai

Hiệu tên tầm đạo hẹn cùng Ngài

BỬU HUỲNH ấn chứng TAM THANH khải

Giới định tuệ Hoàn Nê mở khai.

 

Nguyên kỷ Thượng Ngươn võ văn qui
[chữ kỷ 己 đại danh từ có nghĩa là "mình", tương đồng với chữ ngã 我 đại danh từ là "bản thân". Do đó, Nguyên kỷ = Nguyên ngã = Nguyễn.]

HÙNG VƯƠNG DI LẠC MẪU DIÊU TRÌ

Đề hòa tên tuổi THIÊN TRƯỜNG ký

Tên tục ĐẾ tri ngộ hội thi.

 

TỨ DIỆU ĐẾ THI

Tứ Linh chuyển động cửa huyền vi

Diệu Pháp Liên HOA gắng kịp KỲ

ĐẾ ĐẠO THIÊN, ĐÀI CAO Mộc chỉ

Thi thơ họa lại một bài thi.

 

KHỔ Đề ĐẾ Đạo thường nguyên vị

TẬP ĐẾ chơn thuần gắng ngộ ly

Diệt bỏ tục phàm tâm thân trị

Đạo Đời hòa hảo Bát Chánh ghi.

 


Hiền đạo Nguyễn Đ. Th. pháp hiệu Bửu Đỉnh, có liên hệ với Bửu Giới, cũng chưa từng quen biết đã gởi email tới Giáo Hội Thiên Trường một bài đạo thi rất hay và kèm theo một bài ngắn của Bửu Giới trả lời những câu hỏi của Tam Giáo Tòa đặt ra. Tòa Đình Trung Ương nhận được email của hiền đạo Bửu Đỉnh vào ngày 19.6.2020 lúc 06:09 A.M. US.  Nay xin được mạn phép đăng lại dưới đây nguyên văn nội dung email, mong hiền đạo Bửu Đỉnh hoan hỉ cho phép nhé. 


* Ông bát đạo ngồi ngay địa huyệt

   Hiện thân tâm cải lão hoàn đồng

   Một bên chồng chất Giáo Tông

   Bên kia nặng gánh Tiên Ông hỏi bài *
[Đoạn này Bửu Đỉnh trích dẫn từ bài Ngọc Hoàng Trận Thế của Giáo Hội]

 

Con pháp danh Bửu Đỉnh.

Thế danh Nguyễn Đ. Th.

 

Ở ngay địa huyệt Tổ Đình Sắc Tứ Giác Nguyên. Thị trấn D'ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

 

Được Tiên Ông giao phó trực tiếp

Thổi Loa Pháp cho Ngài Ca- Diếp.

 

" Loa đã thổi Long Hoa khai mở

  Chờ ngày hội ngộ chư huynh đệ

  Bốn phương tám hướng cùng tựu tề

  Chung tay góp sức xây đời mới."

 

NGUYÊN HÙNG PHÁP BỬU

Nguyên Hùng ngộ đạo đã lâu chưa!

Pháp Hiệu tặng ban Kính ĐẠI THỪA

Bửu Sơn Liên Đại THẦY MẪU hóa

Giới đáp TRƯỜNG THIÊN: hỏi đã vừa.

 

[Đọc bốn câu thi trên của Bửu Giới nhằm trả lời tám câu sát hạch của Tam Giáo Tòa trong bài Nguyên Hùng Pháp Bửu, Đức Ngài Hoàng Di Thiên chỉ nói một chữ: "Tuyệt!"  Hỏi tuyệt chỗ nào thì Đức Ngài giảng: tuyệt ở dấu chấm than (!) câu thứ nhứt, chữ "kính" câu thứ hai, dấu chấm đôi (:) sau chữ Thiên Trường và không đặt câu hỏi (?) cuối câu bốn. Chừng mực, cẩn trọng, lễ đạo, tôn nghiêm, minh tuệ.]

 

TỨ DIỆU ĐẾ

Diệu này vốn thật diệu kỳ

Đế là cái gốc thật thì chớ sai

Đạt Ma Tổ, chỉ đế dầy

Treo trên cành liễu của thầy Đạt Ma

Khổ Đế sơ lượt giải qua

Vô thường là gốc sinh ra khổ này

Chữ TẬP Hán- Việt nghĩa bày

Lập đi lập lại đồng hoài tái sanh

Nhân quả là gốc Tập thành

Ai thi giải thoát thiện lành phải gieo

DIỆT là chết nghĩa tiếp theo

Có Sinh có Diệt ứng theo Luân Hồi

ĐẠO là Pháp dạy hẳn hoi

Gốc là giải thoát về ngôi CỬU TRÙNG

Chữ ĐẠO ứng với chữ TRUNG

Chữ TRUNG ứng với TÂM cùng Đạo Thiên

TỨ DIỆU ĐẾ chẳng nói riêng

Tam chi ngủ giáo hòa THIÊN NIÊN KỲ.

 
 
Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên hai bài thi ngày 20 tháng 6 năm 2020 lúc 02:35 A.M. US..  Tiếp Đạo Thiên Chơn thay mặt Giáo Hội Thiên Trường đã viết thơ phúc đáp gởi đến hiền đạo Bửu Giới và Bửu Đỉnh.  Nay xin mạn phép đăng toàn bộ nội dung lên đây, mong hai hiền đạo Bửu Giới và Bửu Đỉnh hoan hỉ cho. 

 

  

California 20.6.2020

 

Kính gởi hiền đạo,

Trước hết xin gởi lời vấn an đến tất cả chư tôn đức và đạo hữu nơi Tổ Đình.

Sau là xin chuyển đến hiền đạo hai bài thi của các vị trên Hội Đồng Tam Giáo [Tam Giáo Tòa].

Chúc hiền đạo thân tâm luôn an lạc.

 

Tiếp Đạo Thiên Chơn
ĐỒNG GIÁO NGỌC HÀNH

ĐỒNG HAO chùa lớn tựa lò thiêu

GIÁO HÓA nhơn sanh buổi chợ chiều

NGỌC ĐỨC chắt chiu tâm luận hiểu

HÀNH THIỀN Bát Bửu kiến châu liêu [ông Bát Đạo Bửu Đỉnh]

TIÊN ÔNG Thanh Đế Chiêu Hùng hiệu

LOA PHÁP đại đồng chiếu điển Diêu

PHẬT CỔ tượng cung đình hội miếu

HỒNG BÀNG tiền hậu đạo thiền nêu.

 

Chú Thích:

1.   hao = giống = tựa = tương tự = cùng. "Đồng hao" là phương ngữ miền Bắc tương đương với chữ “cột chèo” của miền Nam. Anh em đồng hao là anh em cột chèo trong một gia đình. "Đồng hao" còn nghĩa khác là cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha.
2. Trong bài thơ trên có hai phần thú vị. Một là phần khoán thủ kép gồm hai chữ đầu của mỗi câu, đọc từ trên xuống như sau: "Đồng Hao Giáo Hóa Ngọc Đức Hành Thiền Tiên Ông Loa Pháp Phật Cổ Hồng Bàng".  Hai là phần kệ gồm năm chữ cuối của mỗi câu, đọc từ trên xuống như sau: "Chùa lớn tựa lò thiêu, nhơn sanh buổi chợ chiều, chắt chiu tâm luận hiểu, bát bửu kiến châu liêu, Thanh Đế Chiêu Hùng hiệu, đại đồng chiếu điển Diêu, tượng cung đình hội miếu, tiền hậu đạo thiền nêu."
3. Chiêu Hùng là hiệu của Vua Hùng thứ bảy Minh Tông Thần Công Hoàng Đế Hùng Chiêu Vương. Khi chưa lên ngôi là Hoàng Tử Liêu Lang.

 

BỬU ĐỈNH ĐĂNG THÔNG

BỬU toà thơi thới kiểng tiên ông

ĐỈNH điển Giáo Tông giống Lạc Rồng

ĐĂNG Huệ Phước tu thiền toả rộng

THÔNG tường đạo hạnh hoàn nhân tông

KỈNH hương kỳ điểm tâm không động

THẦY MẪU Liên Đài Thiên Đạo KHÔNG

TIỀN Đế hậu nhân đồng nhất thống

NHƠN tâm vạn thể sở năng hồng.

 
Hiệp Thiên Huyền Nam PV, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Di Thiên hai bài thi ngày 22 tháng 6 năm 2020 lúc 17:31 P.M. US..
 

NAM HẢI PHỔ ĐÀ

Tâm khai ngộ hồng ân tịnh giới
Pháp lành hay truyền dẫn nhơn gian
Cuộc trần thay đổi dần tàn
Điển thanh PHẬT MẪU dắt đàn trẻ thơ
Trong sinh chúng kỳ thời khờ khạo
Lỗi lầm nhiều hung bạo si tham
Thiền am giáo hoá tập tàm
Mù thời dẫn sáng học làm Phật Tiên.
 
Nay hạ giới vài giờ nói pháp
Viễn du đời mấy kệ câu thơ
Chơn tâm PHẬT MẪU đợi chờ
Dắt diều con trẻ bơ vơ bến bờ
Đời ngươn thượng NGỌC [ĐẾ] THIÊN xuống thế
Trống hội trường chờ một cuộc thi
Nhiều năm mới mở cuộc kỳ
Khuyên đàn trẻ dại vậy thì chỉnh chu.

Trong pháp lớp bài cơ Mẫu Đạo
MẸ DIÊU TRÌ dạy bảo nhiều phen
Nhủ khuyên với ĐỨC NGỌC HOÀNG
Nhẹ tay ấn lịnh luật ban chậm rồi
Trong thời đại tâm linh một nửa
Khó tầm ra con chánh hay tà
Dù là gốc cận hay xa
MẪU HOÀNG tận độ miễn là tâm chơn.

Thương con trẻ ngày đêm cần mẫn
Sớm hay chiều cũng nguyện công phu
Vượt qua cảnh sắc sầu u
Tâm thành kỉnh MẪU châu du hiện về
Độ con thoát cảnh cơ bần khổ
Hướng tầm về NAM HẢI PHỔ ĐÀ
Đổi trần mấy lớp nạn qua
Thành nhơn quả tốt mới là nhiệm sâu.

Bước chân mới hiền hoà diệu pháp
Đổi tâm đời hoán chiếu từng nơi
Thân thương hoá kiếp con người
Diêu Cung PHẬT MẪU một lời độ đưa
Thuyền không đáy chở nhơn thuần khiết
Hướng Phổ Đà Tây giới điển quang
Thượng Ngươn lai đáo địa đàng
BÌNH THIÊN xoay chuyển ấn hàng âm dương.
[Bình Thiên = Thiên Bình Tân Quốc]Lâu lắm gặp một kỳ Ngươn Thượng
Điển quang minh Phật Thánh Thần Tiên
Các phẩm hàng thượng hạ trung
Cùng nhiều chi đạo hiệp vùng Đông Tây
Phân vai lớp Diêu Cung PHẬT MẪU
Dẫn con về hoàn thể căn xưa
Định tâm tập luyện muối dưa
Chờ ngày mở hội MẸ đưa ấn này.
 
Ấn TAM GIÁO cùng phần phẩm vật
Lộc phước lành trường cửu nhiều đời
Đẹp lòng sắc diện tướng lời
TAM THANH quang điển thảnh thơi đạo đời.
Nơi NAM HẢI PHỔ ĐÀ hiện thấy
Điển QUAN ÂM chiếu sáng hàng giờ
Cuộc cờ lay động điểm thơ
Gởi bao đồng đạo định giờ viếng thăm.Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5246)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4713)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5523)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4854)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6482)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6853)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5732)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7112)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 5995)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6887)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9384)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5314)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5785)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4317)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6882)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8806)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9942)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6037)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7789)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5934)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6671)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7424)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9963)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12523)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6789)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7473)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7236)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8591)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7681)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7251)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8356)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8708)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8701)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9850)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10523)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9485)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6208)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9448)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11386)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12624)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12954)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13046)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 10587)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.