THIÊN THƠ THÁNG 12 NĂM 2019

07 Tháng Mười Hai 20197:41 CH(Xem: 5426)

Tinh Hoa Hiệp Thiên_VuThang từ St.Louis nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và chuyển đến Lão Hà ngày 7/12/2019 lúc 18:59USKỲ ĐẠO THƯỢNG NGƯƠN

KỲ Hương đạo mới BỬU HUỲNH LIÊN

ĐẠO được khai phong thất đại miền

THƯỢNG Thánh đức tài tân điện điển

NGƯƠN hoàn thất đại hải kỳ duyên.

 

[Khoán thủ: Kỳ Đạo Thượng Ngươn]

 

ĐẠO mở năm trăm chỉ một lần

LẬP nên chánh pháp đất hồng ân

BỬU Sơn Huỳnh Đạo kỳ liên hội

KHAI mới điện tâm sóng thấp tần.

 

[Khoán thủ: Đạo Lập Bửu Khai]

 

ĐẠI Tiên xuống thế khải bàn cơ

CHUYỂN dịch càn khôn đến bến bờ

THỜI vận đáo lai HOÀNG định chiếu

KỲ Hương phát lộc ứng đồ thơ.

 

[Khoán thủ: Đại Chuyển Thời Kỳ]

 

LIÊN HỘI HẢI SƠN dựng điện ngôi

Chuyển hướng CA LI  tại đỉnh đồi

Tiểu liên hồng đệ cùng trao đổi
[Tiểu liên hồng đệ = tiểu đệ Hồng Liên]

Xuân này mặc cả giá Đền tôi.

 

HỒNG QUÂN xuống thế tại Cà Mau

Rạch lớn kinh tân gởi đạo mầu

Hữu phước QUỐC TÂN cung kỉnh MẪU

ẤN THIÊN khai mở chữ từng câu.

 

THIÊN BÌNH TÂN QUỐC hội tâm linh

THIÊN sắc TAM THANH Sấm Trạng Trình

NGỌ Thủy Thiên Canh hoa thập tĩnh

[Ngọ chiết tự là “nhân thập”; Thủy Thiên = Bắc Đẩu Huyền Thiên; Canh = Canh Tí]

VÔ VI xuống chữ giúp quần sinh.

 

Thần cơ chuẩn mực gắng tầm truy

Vạn pháp như không hải hội kỳ

Thiên định căn cơ HOÀNG ĐẠO ký

[Hoàng Đạo = Đạo của Thiên Hoàng]

Tâm linh xoay chuyển kiến DIÊU TRÌ.

 

Chiếu trình THÁNH MẪU ĐẤT KỲ HOA

Lệnh tiễn GIÁO TÔN BẠCH NGỌC TÒA

Đề thơ gởi đến đồng nhân hoá

Quân kỳ vận chuyển đến TAM GIA.

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên PV, đạo tràng tại St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Hoàng Nhị Thiên  ngày 25/12/2019 lúc 05:09A.M. US
 
NHẬT NGUYỆT HỒI QUI
NHẬT tần đáo lối tiến về nam
NGUYỆT lộ phong hoa diễn tập làm
HỒI Mã thượng ngươn tam Đại Điển
QUI về gốc đạo Bửu Toà tam.

Thiên Canh Tân đón khách chư hầu
Về nơi rồng phượng liên cầu Bửu Sơn
Vàm Nao, Ông Chưởng, Tà Lơn,
Kinh đào Cái Lớn Liên Sơn khải trình
Hội đàm giáo đạo tâm linh
Vô Vi định lối Toà Đình tinh hoa
Trần dà chuyển động Quốc gia
Long Châu lễ hội Kỳ Hoa chuyển về
Phượng hoàng phụng lịnh tựu tề
Hay tin Quốc Khách Mã đề thiên cơ
Sóng tâm điện não đồ thơ
Chuyển giao bửu pháp thế cờ lộ Dương
Nguyệt tân đón khách viễn đường
Long Châu lễ đạo Minh Dương xuất trần
Rõ hình tướng Mộc Thiên Tân
Khai thành Quốc Khách sóng tần hai mươi.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 662)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 2817)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 3045)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 4169)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 3835)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 3449)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 4945)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 4963)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 5152)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 6460)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 6127)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 4178)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 3052)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6383)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 8118)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 8622)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 8605)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 8769)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 7949)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 7331)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.
23 Tháng Tư 2020(Xem: 4481)
Điển Thi Huyền Khải của các vị Thiên nhơn Sư trong cõi vô hình do các huynh đệ của nhóm Thiên Ánh Đạo Vàng chấp bút và xuất bản.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 9099)
Sấm Giảng Của Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh vào thập niên 1980s và 1990s.
01 Tháng Tư 2020(Xem: 11410)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 4 năm 2020.
27 Tháng Hai 2020(Xem: 7739)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 3 năm 2020.
01 Tháng Hai 2020(Xem: 7082)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 2 năm 2020.
01 Tháng Giêng 2020(Xem: 7573)
Tất cả những bài thiên thơ từ Huyền Không Thiên Thượng nhận được tong tháng 1 năm 2020.
01 Tháng Mười Một 2019(Xem: 6423)
Tất cả thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 11 năm 2019.
03 Tháng Mười 2019(Xem: 7515)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 10 từ Huyền Không Thiên Thượng giao xuống.
30 Tháng Tám 2019(Xem: 10503)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được trong tháng 9.
04 Tháng Tám 2019(Xem: 8041)
tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 8 năm 2018.
03 Tháng Bảy 2019(Xem: 7167)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 7 năm 2019.
13 Tháng Sáu 2019(Xem: 6690)
Tất cả các bài thiên thơ nhận được trong tháng 6 năm 2019.
11 Tháng Hai 2019(Xem: 10742)
Tất cả thiên thơ nhận được trong tháng 2,3,4,5 năm 2019.
17 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 11625)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 12 năm 2018.
04 Tháng Mười Một 2018(Xem: 13219)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 11 năm 2018.
02 Tháng Mười 2018(Xem: 10763)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 10 năm 2018.
02 Tháng Chín 2018(Xem: 12040)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 9 năm 2018.
03 Tháng Tám 2018(Xem: 11121)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8 năm 2018.
03 Tháng Bảy 2018(Xem: 14480)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7 năm 2018.
02 Tháng Sáu 2018(Xem: 11151)
Tất cả các bài thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6.
05 Tháng Năm 2018(Xem: 38353)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được trong tháng 5 năm 2018 từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2018(Xem: 41148)
Tất cả thiên thơ tháng 4 năm 2018. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 34145)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 năm 2018. Nhận mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 35967)
tất cả thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 2 năm 2018.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 32594)
03 Tháng Ba 2018(Xem: 16263)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 12 năm 2017. Mật điển Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười Một 2017(Xem: 28925)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 năm 2017. Mật điển Huyền Không Thiên Thượng
01 Tháng Mười 2017(Xem: 32659)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 10 năm 2017. Mật điển từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Chín 2017(Xem: 34669)
Tất cả những bài thiên thơ trong tháng 9 năm 2017. Mật điển của Huyền Không Thiên Thượng.