THIÊN THƠ THÁNG 12 NĂM 2018

17 Tháng Mười Hai 20186:29 CH(Xem: 14441)

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng chuyển đến Lão Hà ngày 16 tháng 12 Năm 2018.VÔ THƯỢNG HUYỀN KHÔNG

"Vô thượng Không Huyền ngoạt chánh Thiên

Tam thập lục Mậu Kỷ kiết triền

Hương chiết đài mây kết lại

Chữ cổ tự quý bản cửu truyền

Thiên Huyền cổ xuất thế trị thời

Tối cao tối đại nhứt thứ ngôi

Thiên Hoàng hoan lạc cho tất cả

Đông Tây Nam Bắc chánh chủ hồi

Huyền đồng tử hiệp Thiên hóa khí

Tử đồng sanh tức Lão bổn kỳ

Kiền Khôn chủ bao trùm tám hướng

Chín muôn nước châu thành Quân kỷ

Nắm tòa danh châu quận gởi nương

Huỳnh Kim vàng ròng ngọc bốn phương

Vàng thoi bạc nén kim khí kết

Mấy ai được đắc trở Thiên Trường.”


KIẾN HOÀNG CAO

“Liễu liễu vô lộ kiến Hoàng Cao

Bất kiếp số tử chi thường hảo

Trận ngũ biến phân diêu hiện thân

Vạn loại thâu kiểng tỏa thành bao

Thành trang sử Quốc hồi phận vấn

Kỳ nên Hưng tháo vát cơ tiên

Nguồn Thiên tạo chơn nguyên khai giáo

Bổn căn tiền sự thế khép rào

Quốc Đạo lập đón chào Huyền bản

Hội công kỳ nan giải sinh nhân

Quy trình tự bức màn sẽ đến

Khai ân Đạo dựng kỳ không bến

Phá bức tường Huyền kiến chiết Minh

Khai mầm Đạo ấn hiển phê lịnh

Gởi thuyết rành Đạo chính cao thâm

Đạt không lý từ hàng bất lẩm

Dắt vào đường phong lãm tiên thiên

Sáu muôn năm mê muội trần miền

Di Lạc ta ra trung thiên thế giái

Hai ức về ngọc báu xuống hoài

Thiên mệnh nhập thể ngọc hòa sen khai

Tầm phương khai chảy thiện tình

Vận cuộc ngâm thinh Quốc đạo lập khai

Chịu kỳ luật giải hướng tới lâm san

Lịnh Cửu hạ màn cốt lai Thiên Tử

Tái bản nhiên như duyên cơ cảnh tục

Sắc chỉ lịnh phục ẩn dạng vô hình

Kỳ phận Công Minh tiếng thiêng văng vẳng

Thầm lặng độ dâng cho đời Chánh Pháp

Ban mai phù hạp kim cổ thánh hiền

Vô vi vận chuyển điển pháp ân khai

Tri cả rộng dầy dựng khoa thi cử

Hội thẩm Thiên như Địa cơ tông cảnh

Đem nguồn đạo chánh kỳ khó bước ra

Cơ bổn huyền đa dựng hình môn lập

Khiếu khâu hạnh pháp tịnh điển bổn câu

Mở lực huyền năng bức màn khai sắc

Phẩm tiên thân đắc kiếm khách anh hào

Trải mật hành đạo phen này trần ai

Liệu định một ngày hạ thừa thủ sớm.”


CẢNH PHÙNG THẾ HẠN

“Cảnh phùng thế hạn niên giải số

Mã tư kỳ Mộc tử cảnh độ

Ai Bạch Ngọc chung liên đệ nhứt

Tại phong xuân rủ sạch bước vô

Kỳ cầu bá phụng đang dĩ Lão

Tợ hà như lực nhãn huyền bao

Bộ chỉ nhứt chánh Tây chủng quới

Lộ tống nhi chiều chạnh chi hào.

 

Lão kêu rằng trừ tà trục quỷ

Động Cửu Liên trần khổ nạn kỳ

Lão mở cửa Đại Đạo chung quy

Nghe ta giảng trúc cơ thiền ý:

Khử trược liễu thanh tất nhãn quang

Thanh đạm quắc thước tam hoa sáng

Ngọc lộ tiêu diêu lượng kết thông.

Hảo luyện linh quang vượt thời sang

Chung xuân tục sự lòng chỉnh luyện

Gặp đời điên giả thảy bình yên

Khuyên người sớm học phù sanh đạo

Từng sóng phen này hỗn lộn thiên

Ham nơi trần thế nặng đòn gánh

Lợi tài cứ mãi khúc đoạn châm

Truyền lập đại hội trì tâm kiếm.

 

Lão bất nhàn xuống thế bảo an

Chiếu khẩu quyết không gian ban trải

Lạc lạc Huỳnh sáng hạ đẳng tam

Ngài trọng trách dọn đường cơ pháp

Thoàn ra khơi thoàn cõi thế phàm

Dụng tâm không hiển Thánh giáo huấn

Bốn trời Tây không không danh phận

Chủ việc Thiên mãi điển xoay căn

Hồi lai tánh âm vang soi rạng

Mơ buổi sáng mưa ngâu lòng xứ

Sạch cuộc cờ chờ đón nhân tử

Xây cổ thánh bằng lầu góc xưa

Xoay tâm thất trọn anh hào tử

Vận Huỳnh liên kho ngọc vô vi

Tỉnh thức giấc chu kỳ lịnh chỉ

Đợi bóng tùng phước báu mới dùng

Khai Thiên Hội trổ tài quân ý

Nguồn mạch nhiệt Ngài vào rõ xác

Lượng tâm từ rừng cột gan tất

Mới khai thời đạo quả cửa tiên

Phận y lời học kẻ chẳng bạc.

Giờ lui điển liên hoàn vi bổn

Tam giáo quy chương giả Liên Hồng

Giáng lâm thầm cổ tục xác khai

Đổi hình tướng trí khôn khai trống.”


Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng chuyển đến Lão Hà ngày 24 tháng 12 Năm 2018.


HOA THIÊN HƯ KHÔNG VÔ THƯỢNG

“… khai định hướng

Vô hữu kỉnh Mẫu vi tôn tướng

Mẫu tử hư không nhang gia kỉnh

Hổn độn sơ khai bảo ninh khương.

Thiết khử truyền lưu chỉ nhân luân

Bảo hộ khương ninh mới giáng trần

Tử tôn nhang ngũ đặng trà quả

Lập đàn nghiêm chỉnh hội hiệp hòa

Ngũ nam nhị nữ gia gia niệm

Bút nhạt soi vạn đại triết nghiêm

Phổ thông thơ kinh niệm thiên sanh

Vòng tay Mẹ định hướng thiện lành

Câu thủ túc chúng sanh ước lượng

Vận tới lui tắt mảnh muôn phương

Khai chào đạo đồng tương ấn chỉ

Nhụy nở hoa hồi trổ mật kỳ

Khai Vương Đế ly kỳ chim hót

Uyên thể hình tiếng diệu thanh thoát

Bến hoàng hôn viếng chốc tầng non

Vững bước chân thế tục cho tròn

Đài kiến Phật thiên hồn ngươn chót

Bức khai kỳ chiếu rọi bất chợt

Chu kỳ ba chuyến chót trần ai

Mở Nam Phương xác thể trong ngoài

Đạo hạnh viên hồi lai ươm giống

Đợi nay mai thời hướng tương đồng

Vui cười Lạc Lai Bồng hiệp nhứt

Hội cảnh Rồng xem xét thao lượt

Trống điểm sang khai lực Liên Hoa

Tam Giáo cân khinh đáo soi ra

Đêm sao băng sáng cả ngôi giai

Ta phương Tây ẩn dạng cung đài

Bởi vì đâu giáng lai thơ cổ

Mở kịp thời HOA THIÊN thân lộ

Khai Pháp kỳ cứu độ chúng sanh

Cõi HƯ KHÔNG VÔ THƯỢNG cổ danh

Lập đời lại nhơn sanh hoằng hóa

Một tòa sen chín phẩm liên tòa

Phong liên sắc Đại La chí Quốc

Khai hóa mở hữu hội đạo bước

Tỏ phân trần sau trước chẳng sai

Đạo kiên tâm tựa bến Phật đài

Chẳng luận giai cấp ai hèn yếu

Đặng chọn thông dung điều chào đón

Thuyết lai truyền rõ luật đạo tông

Mạch nhựt thanh thạch thông không đải

Đạo Thiên phân xuất lịnh Nhị khai

Trong đại đồng trình giải vô vi

Kỳ nghuyên hiệp tấn tuồng khuôn vĩ

Thiên Cung cõi tam kỳ tứ đại

Rạng ngày mai khanh tước chuyển lai

Sáu cửa phong sâu dài hoạch hạn

Chọn hiền thần sơ thẩm cựu tân.”

 

MỤC khai ân gọn lần lộn lạo

Mái Nhà Tiên diệu pháp thanh cao

Ngồi sứ mạng diệu cao minh kiến

Lọc sạch thân tâm ý khẩu Tiên

Tịnh tâm lạy kiền thiền khai mở

Cõi công đồng khai bảo chuyển cơ

Vận thể hình thi thơ trùng hội

Ngọc lộ bàn nguyên kiến đạo đời

Thuyền Đại Đạo niên mới ngoài trong

Mẫu nay cho đầy đủ duyên hồng

Đắc quả hội hòa đồng thiên hạ

Cơn khải hoàn thức giấc đò ra

Đồng bổn ngự chung hòa bản sắc.”

 

HUYỀN TÒA PHẬT RA NAM THÁNH ĐỊA

“Vô hình vô tướng vô sắc tướng

Hồng lữ lữ Hồng khởi đầu chưa?

Canh từ ngũ chuyển vô đạo hữu

Khấu ý thiên thư vĩ thuần lương

Dự Long Hoa cửu phẩm thiên tòa

Nam thánh địa Huyền Tòa Phật ra

Giai không phận phận giai không phận

Khai Tứ Tòa sơn thẩm Huyền đa

Nhữ tự chi lai cáo phục qui

Danh công phú vấn giai đề chí

Hạ thi nhiên nhơn sự đa niên

Môn tự đối thủ nay vô kỷ

Văn thơ tốc hạ hướt kiết nhân

Như hà nguyệt dĩ đa Tây chánh

Nam phi với diện nhựt quới ân

Tát đa y thật phân lý chánh

Mách bảo tiên cơ hành lộ chơn

Không danh không tướng xa đàng chánh

Xuất môn Đại Chủ hanh thông rõ

Thiên ký vốn hồ nhứt phong sanh

Thời lai mục hữu nguyên cao trọng

Hạ tự giang ấn hiện rõ rành

Tự tái Quân tùy phận tiên phân

Vô vô lộ cánh phân ý hạnh

Sự vô tôn giả túc nhơn đồng

Kim khả quý hương chan cổ cách

Lời thúc giục khoa khôi cửa mỏng

Thế tục trần dạ luống than van

Diêu Cung nhớ trẻ trần gian

Đạo Tiên Mẹ mở kêu vang đạo lành

Khai mối đạo bia danh con thấy

Đạo Chánh ra Mẹ khải đàn kêu

Dọn đường con trẻ xế chiều

Ngồi trên tiên cảnh đàn kêu ngậm ngùi

Tập giả hiền tâm vui tỉnh ngộ

Khắp  gần xa Mẹ mở Đạo Tiên

Tạm trần điển tá buổi yến

Màn Rồng gặp Mẹ thiện duyên thoát nàn.”

 

HIỆN XUẤT CAO NHƠN

“Liên phong phủ Quốc trị hàng bá gia

Tạm giả trần Điện Vàng Mẹ ngự

Nhỏ lệ sầu Di Tử trần nhơ

Giả con ở lại bơ vơ

Mẹ về tiên cảnh Mẹ chờ ngày mai

Hiện xuất cao nhơn nguyệt nhựt thanh

Vô công vô đão kỳ Tiên Thánh

Giáo hóa nhơn sanh khai Đại Đạo

Ngọc ẩn kỳ viên đạo cho thành

Giờ lui điển lòng thành chí nhẫn

Giờ phút giây liên tiễn nhớ nhung

Nữ nam trần thế chung cùng

Uy nghiêm chỉnh Thế, Đạo cùng bước lên.”Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5246)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4712)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5520)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4853)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6482)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6853)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5731)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7112)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 5995)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6886)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9384)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5314)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5785)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4315)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6882)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8806)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9942)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6037)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7789)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5934)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6671)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7424)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9963)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12523)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6788)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7473)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7235)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8591)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7681)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7251)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8356)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8708)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8699)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9850)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10523)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9485)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6208)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9447)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11386)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12624)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12954)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13046)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12886)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.