THIÊN THƠ THÁNG 3 NĂM 2018

11 Tháng Ba 201812:00 SA(Xem: 37580)

     
 
   
Tinh Hoa Hiệp Thiên_G tại VN nhận thông điệp và gởi đến Lão Hà ngày 1 tháng 3 năm 2018 lúc 19:12 P.M..

 
   

KHÚC ĐOẠN NAN THƠ

“Duyên tựu hạo tam điền qui bản

Lộng Kim Sơn hoàng khán dinh khai

Tương phùng nam khiếu thủ vai

Hà cư bản lộ [Mậu] Tuất lai bối hiền.

   

Đương tiền bá kỷ niên chiêu háo

Tự ký trường trung đạo độ giang

Hành đa phục hậu toàn an

Túc điền di phúng Khương trang tái phùng.

 

Kim Nhứt hạ đài cung cửu khiếu

Khả khả di năng liếu phủ cung

Diên đài khả túc trùng phùng

Đoan đoan nghi thuyết bích cung sang hoàng.

 

Hà phiên phú thiên ban đăng chỉ

Tốc di Hà phi phỉ phủ châu

Can hi khấu hạ đáo câu

Dĩ an khang lạc Tây lầu phương dinh."

 
       
 

Tinh Hoa Thiệp Thiên_G tại VN nhận được thông điệp và chuyển đến Lão Hà của ngày 2 tháng 3 năm 2018 lúc 23:54 khuya.


KHAI CƠ MẠCH CHUẨN
“Dụng khai khí hoá hoà âm chuẩn
Tiên đề phong di khả luận huân
Bạch Bạch Cung Ngọc khai bàn diễn
Tây Hà lợi cẩm phúc nhiên xuân.

Khứu khứu linh non hào minh tuyển
Động động đài sơn hảo duy duyên
Tiền dinh vi phẩm bàn ngọc ký
Diệu diệu thâm thâm cảnh thiên tiên.

Trời mây xanh biết du ngoạn tý
Khái khái kỳ nghi chỉ khấu nghi
Đoan đoan diêu phẩm hàm cơ nội
Đàn khải diệu âm khúc ly kỳ.

Bon bon chuông động tam đồng hội
Kỳ án luật minh chiếu chỉ noi
Gian dã thao lược không dị tiếng
Bản bản phong thần tuyển nhân đời.”

 
 
    

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A ở St. Louis nhận thông điệp và gởi đến Lão Hà ngày 3 tháng 3 năm 2018 lúc 10:34 A.M..

 
 

HÀO QUANG ĐIỆN NÃO

Hào tâm nhân địa khí hành thông
Quang phát giao thoa sóng đại đồng
Điện cực từ trường thay đổi tổng
Não đồ tẩy sạch kịp liên thông.
 
Tam đỉnh chơn như gởi đạo đồng
Ai người ngộ đạo sóng Huyền Không
Chung tay xây dựng khung thành rộng
Giáo hoá nhân gian chở Đại Đồng.
 
Thiên Sơn Tây tạng trở về đây
Bí pháp mật tông hiệp đủ đầy
Trạng thái tinh thần người tri lực
Cơ trời thuyên chuyển trí ngươn xây.
 
Tổng chuyển thiên Tây khách đạo trời
Tân Bình Thiên Quốc sóng muôn nơi
Trường thiên võ đất hình tam giác
Thổ Hỏa Thủy chơn địa chuyển dời. 
 
Bát cung tứ tượng thập tam điền
Nhất điển từ trường chuyển đổi thiên
Bày bố trận đồ tẩy não điện
Thiên thơ đồ trận phủ tam miền. 
 
Hiệp tứ tượng chuyển dời bát quái
Mở càn khôn thông đại thất tinh
Đồ hình đang giấu trong bài
Thiên trường điểm chỉ hiện ngay lộ trình.
 
Phúc Phước báu nhân sinh làm trọng
Sóng từ trường thay đổi tầng không
Tiếp theo thay đổi địa cầu
Nhân sinh chuyển hoá não đầu âm vang.
 
Dời tầng sóng Thiên Sơn Hoa Đại
Nhất chi mai điểm địa nơi này
Không lưu trục Bắc bán cầu
Thông linh võ trụ tuyến đầu chuyển ngay.
 
Nay Thiên Tổng ra bài thông báo
Với nhân gian nhân loại địa cầu
Vùng miền Thiên Cấm còn ghi
Tích xưa chép lại vô vi hữu hình. 
  
Khoa giáo bản đồ thiên trở lại
Điện sóng trường niên đại ngoạn vu
Tam qui tựu vị giáo đoàn
Linh Sơn phụng chức Ngọc Hoàng chơn linh.
 
Như đã biết kiếp căn hành đạo
Giáo một bài niên đại năm trăm
Ghi theo quyển Sấm Trạng Trình
Gởi vài thông điệp hữu hình làm tin.
  
Thập bát quốc thật ra là giả
Tạm dịch theo niên đại Hùng Vương
Lấy theo sử sách Vua Hùng
Mười tám đại nhánh lập thành thiên căn.
 
Tính theo thời quân Khổng Mạnh
Lịch trình kia chưa thể lưu hành
Chơn truyền giáo đạo Nam Phương
Ngọc Hoàng thượng đẳng toả tường khắp nơi.
  
Theo triết lí đông phương như thế
Lịch Tây phương sai khác nửa vòng
Nối liền Đông Bắc Nam Tây
Thiên Sơn Linh Đế nơi này Kỳ Hoa.
 
Tính theo niên đại Tây Hoàng Giáp Đế
Mộc địa lôi Kinh Dịch tự nhiên
Chuẩn hành theo giáo Ki Tô
Hiệp trong nhật thực lộ ra nửa vòng.
 
Chính vì thế hiện nay đối nghịch
Các giáo tông Đông Bắc Nam Tây
Chuẩn theo các lịch bên Tàu
Ngày giờ sai khác biết bao từ trường.
 
Nay Thượng Đế hỏa cung tâm thủy
Chuyển châu kỳ hiệp nhất quần sinh
Đạo Tây hay đạo bên Tàu
Hoà chung sóng não khác nhau trở về.
 
Nay nhân loại đến kỳ khai mở
Điện từ trường tiếp sóng não nhân
Thiên trường điểm đạo hành trình
Nhân sinh nên biết ghi hình làm quen.”

     
  
  

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp và gởi đến Lão Hà ngày 7 tháng 3 năm 2018 lúc 16:41 P.M..

 
  

LINH SƠN GIÁO TÒA
Linh tánh chơn như thuần khí trời
Sơn Liên chuyển động tỏa muôn nơi
Giáo tâm tôn đạo trường thiên mới
Tòa bửu ngọc đài ký địa khơi.

Bửu thiên ấn bảo đậu hồng loan
Kim Điện loan tin Đại Đạo thoàn
Hiệp thất tinh cầu hòa điện tổng
Não đồ tiếp sóng Điện Kim Loan.

Hoàn thơ tiếp điện não chơn truyền
Địa tĩnh Hồng Bàng ấn chỉ Thiên
Chu đế công đình toàn lệnh tiễn
Hồng đào loan bích hiệp nhơn thiên.

Đây với đóa Hồng Liên tam muội
Hiệp chung dòng điển Đại Hoa Liên
Cựu Hoàng Ngọc đảnh non thiên
Tam đế thất đại liên thuyền chuyển giao.

Theo giáo đạo Nam Phương hiệp hội
Trước bửu toàn long mạch tam thiên
Nước lửa đất thực nghiệm liền
Lưu thông tam muội đảo xuyên bốn thời
.

Vận chuyển mới cơ thiên điện từ
Đại tam khí địa hiệp chơn như
Từ tam hoa đại hòa chơn tử
Thức tỉnh nhơn sinh đổi tánh từ.

Từ võ trụ triệu nghìn năm đến
Thất cầu tinh chỉ nhỏ mà thôi
Điện từ hấp thụ thất tinh
Chơn như tâm tánh thông linh não đầu.

Vậy nên nhớ lục căn địa đại
Chuẩn hành thông Thiên Đạo Huyền Không?
Một phần sóng não dẫn truyền
Một phần tịnh luyện Thiên Huyền hóa sinh.

Nay nhắn gởi vài câu  chơn bửu
Trước Giáo Tòa đồng đạo gắng tâm
Luyện tầm tam mắt từ thông [tam mắt = mắt thứ ba]
Điện trường thất đại Lạc Rồng hồi qui."

  
 
    
     

Tinh Hoa Hiệp Thiên_G tại VN nhận thông điệp và gởi đến Lão Hà ngày 7 tháng 3 năm 2018 lúc 9:36A.M..

 
 

NHỨT CHỈ HOÁ GIAI

“Nhứt chỉ hoá giai những sự hay

Thùy liễu tu vi đến kỳ khai

Công tâm lý sự tri nhử tự

Há tứ binh quân các phục lai.

 

Liễu liễu vân y năng vi tự

Viên sự sự viên ý nông tư

Đông Thu Hạ tái lai tương tiếp

Mưu sự thanh đoan sơn ái như.

 

Phân nan giới tiện cùng thông hiệp

Nam Bắc Tây Đông cẩn thủ nghiêm

Xuân đáo môn đình vô quyện kỷ

Nhiên tự lưu trường nhứt vô tiếp.

  

Bộ bộ tuần quy kim dỉ hí

Vạn sự tống thành Bích Ngọc Trì

Huê khai Liên Bạch không không tướng
[Bạch Liên Hoa Công Chúa = Di Hoa Kim Hải = Chúa Ngọc Cung Bát Nương Diêu Trì]

Hạ tứ ý như Thiên thiên vi.

 

Cốc nham thành toạ liêu lãnh hướng

Duy sanh thổn bộ khá nghi tương

Hồi vô tri giáo phùng nhử đoán

Tuế tuế điền nhu Tử Long trường.

 

Lộ hữu nhựt di phân đề khán

Chánh lai chiếu phá hối Táo quan

Chánh cập tương tuỳ chu luân lộ

Cao Đế hoàn kim luận thuyết ngàn.
[Cao Đế = Cao Đài Ngọc Đế]

 

Phùng nguyên tam lộng Thánh Mẫu đề

Non đài ngộ đáo thụ khí Huê

Kim Sơn Mẫu hạ toạ đa sự

Kim Nhứt Kim đình sắc kỳ .
[Lê Sơn Thánh Mẫu = Hoa Sơn Thánh Mẫu = Hồng Hoa Công Chúa = Lê Thánh Cung Nhị Nương Diêu Trì = kim thân là Kim Nhứt Kim]

 

Trăng Giêng Mậu Tuất đồng tác sự

Kim hiệp Kim niên túc di tu

Dinh cầu thiên vị kim tử thế

Liển liển qui Canh tất bất như.

[Kim hiệp Kim = Nhứt Kim; đồng thời Kim hiệp Kim = Kim hiệp Canh Tý 2020]


Tri tri nhật địa lên tinh hế

Hữu hữu nhiên lai hội kim kê

Đồ hoá tâm xuân liên tiền hạ

Từ Hà phục các xuất môn đề.

 

Nhập thông khí điển điền lưu hạ

Thoái kỳ chiếu bổn giáng kim sa

Trải lót đường tuyên tam bộ ký

Kim báu châu ngân phí chi hoa."

   

 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A ở St. Louis nhận thông điệp và gởi tới Lão Hà ngày 8 tháng 3 năm 2018.

  

  

HUYỀN KHUNG THÁI THƯỢNG
Huyền diệu pháp môn chuyển trận đồ
Khung trời thượng tứ thập tam vô
Thái thiên chuyển thể kinh trung bộ
Thượng tánh vô căn tượng bát đồ.

Dịch trận pháp tân liên dòng điển
Lai xứ căn thiên thể tự nhiên
Lộ hình tướng pháp căn thiền
Tam vô nhất thể Thông Thiên tinh cầu.

Nam kim bản bổn lai nhất giáo
Chỉ đích danh Chủ Tọa Giáo Toà
Hồng Huỳnh kim cổ lập nên
Trào Tam vận chuyển làm nền vô vi.

Thiên Trường căn bản đạo vì
Sao thiên thủy địa vô vi chuyển điền.

Vi bốn lượng thổ ô tám nhánh
Hiệp một thời tam đấu cho xong
Vòng quanh thị mục sóng tần [thị mục = mắt]
Đồ thơ vận chuyển tại trần đổi căn.

Trường Thiên bút hiệp tam tinh đại
Thủy Hỏa lưu chuyển dịch ngũ căn
Điện trường cầu đại bàn cơ
Mầu trì sóng não đồ thơ hữu hình.

Luật võ trụ xuyên tâm tam thể
Sóng vô vi theo não đồ tâm
Nhãn thần hấp thụ tinh hoa
Đường đi nhanh chóng hiệp hoà thất tinh


Theo điện não âm thanh chớp nhoáng
Não sóng tần gấp tám âm thanh
Phát ra điện tín đồ hình
Vận hành, hoán chuyển tâm minh trở về
.

Tam tôn đại : lửa thủy điền
Hoà chung tạo khí thay trần tự nhiên
.

Nay thông báo điện trường đã đến
Tần sóng âm võ trụ thất cầu
Vận hành trường lực thủy tâm
Theo hình bát quái huyền thâm trở về.”

  

 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận được thông điệp và gởi đến Lão Hà ngày 10 tháng 3 năm 2018 lúc 20:08 P.M..

 

 

ĐỔI GIÓ ÂM DƯƠNG

Đổi luật hồng mông đổi điện từ
Gió về tam giới đảo thiên chư
Âm không thấy sóng từ trường điện
Dương lộ bát căn thấy tĩnh từ.
 
Giờ trái đất giao thời điện tử
Sóng từ không phủ khắp không gian
Điện trường chiếu khắp muôn nơi
Ta bà nhận được lộc trời truyền trao.

Tâm thanh tịnh giữ không tam cõi
Nghĩa ta bà tĩnh lặng tự nhiên
Truyền thừa dòng điện thiên nhiên
Hành tinh thứ bảy thuyền liên trở về.

Giữ không gian tâm đồ điện não
Phát điện tâm theo sóng địa cầu
Điện trường võ đất chuyển vô
Không gian giao sóng não đồ hòa chung.

Tam bửu MẮT GIỮA giao thoa  
[tam bửu = tinh khí thần]
Lâu ngày chưa tỉnh thiên tòa chưa thông?
Hỏi như vậy đặng mà trì luyện
Nhĩ nhãn thông tủy thể lục thông
Thông linh tam muội dẫn truyền
Điện trường võ não tự nhiên lưu hòa.


Bí mật lớn hình thành vũ trụ
Trái đất này thử nghiệm hành tinh
Không gian lực tĩnh dẫn truyền
Âm tầng sóng hệ thiên liêng hằng hà.
 
Luật võ trụ thiên khai vạn biến
Lực tĩnh từ chỉ nhỏ mà thôi
Hành tinh truyền lực trở về
Liên thông mặt đất sóng tần âm dương.

Ngoài hành tinh còn nhiều dương hệ
Thái cực huyền theo bát chánh cung
Mặt trời trong thái dương ta
Là hành tinh nhỏ, bao la bên ngoài
Ngoài dương hệ còn nhiều sóng não
Gần đây thôi xuất hiện âm tần
Sóng này cách một hành tinh
Đường đi dương hệ thông linh mắt thần.

Điện đồ não nhân tâm chưa rõ
Lý nhân gian chưa thấy bao giờ
Xuyên tường bảo vệ không gian
Bên ngoài trái đất có ai thấy hình!?

Hỏi như vậy tỉnh tâm nhân loại
Đã đến thời trái đất đổi thay
Hành trình Bát Quái Càn Khôn
Vận hành quĩ đạo bảo tồn hành tinh.

Trong thời thế giao thoa điện não
Sóng âm thanh hay sóng từ thiên
Thiên trường điện tổng chuyển xoay
Vận hành tâm não đổi thay tâm đồ
Khoa học mới bắt đầu lộ diện
Tiếp sóng tân niên đại nghìn năm
Trở về căn kiếp truyền xưa
Ngũ hành, bát quái, hỏa thừa, thủy tâm."

    
 
    

Tinh Hoa Hiệp Thiên_G tại VN nhận thông điệp và gởi đến Lão Hà ngày 15 tháng 3 năm 2018.

 

 

THÁI chánh khai hồi tái thái hương

KIM tiền xưa cổ sáng soi đường

ANH ánh liên khai bao điều mới

DANH ẩn liên thuyền khả đông phương.

PHÁP noi diệu ẩn cơ trống tới

NHỨT nhứt thân Kim nở nụ cười

KIM giai hoa nguyệt kỳ đúng thể

HOA nở cửa thiên sắc khai thời.

SEN hồng đua nở mùi thơm thế

TRỔ mọc quanh hồ sáng tư bề

NỞ khắp châu trân nương Kim Ngọc

TIÊN phong chiếu ánh rọi triệu về.

CẢNH tiên chọn lối minh cơ ngọc

SEN trổ lực vô xoay vận tốc

ĐÀI mây cao rộng toả đơm bông

NGỌC lộ Kim hương ánh huyền Hồng.”

[Hồng = Hồng Hoa Công Chúa = Lê Thánh Cung Nhị Nương Diêu Trì = kim thân Kim Anh, pháp danh Kim Nhứt Kim]

  

  

  

Tinh Hoa Hiệp Thiên_G tại VN nhận thông điệp và gởi đến Lão Hà ngày 16 tháng 3 năm 2018.

 

 

ĐOẠN KỲ PHẬN

“Di hàn khấu toạ bất khang nghi

Kim tố dĩ kha hoá hoá kỳ

Can truy mật lý thoang thoang hậu

Tri trí linh thông diệu minh thi.

 

Nguyệt đài Cung Bích tiên lai khấu

Diệu diệu trầm kha khải đàn cầu

Lưu hạ diễn đề cao hữu hạn

Dung ngoạn trí tài liễn công hầu.

 

Khán khán duy đài cung hoàng bản

Chu chu tất tất luật thiên ban

Chi quan lượng chuẩn hi cầu khải

Luận luận tiên ban tấu tấu đàn.

 

Kim Loan ngọc chiếu điền quan hải

Hạ hạ từ hi đoạn khúc khai

Nan tất nan truy truy mật thất

Ngoạn ngoạn thông đề ẩn xác hài.”
   
 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp và gởi đến Lão Hà ngày 27 tháng 3 năm 2018. 

 
 

THIÊN THƠ ĐỒ TRẬN

Thiên khải đời tân thật nhiệm mầu
Thơ trời nhắn gởi khắp năm châu 
Đồ tâm địa tĩnh dòng thiên bửu
Trận địa thất tinh gởi địa cầu. 

Nhân địa đại tâm linh địa mẫu
Gắng công tâm tam giới thiên cầu
Địa hình hiểm họa bắt đầu
Long tranh hổ tọa hoàn cầu chuyển giao.

Thế giới mới đời tân xuất hiện
Hiệp hoà bình Thái Thượng Kim Tinh
Hỏa tinh chuyển hướng bán cầu
Thủy tinh chuyển động gồm thâu thất cầu.

Giờ đã định Thiên Tân lộ diện [Thiên Tân = Thiên Bình Tân Quốc]
Góc bàn cơ Đông Bắc hoa kỳ
Bàn cơ thập chấn Lôi Âm
Về đây trợ lực địa nhân Tam Hoàn. [hoàn không "g"]

Góc trời lớn địa hình hình trung đại
Đứng chỉ huy ba cảnh thất cầu
Nay là tam đẳng Huỳnh châu
Hoàn cầu địa tĩnh một bầu không gian.

Trực chỉ lệnh gồm thâu thập bát
Trận đại này chỉ có ở thiên
Nhắn về địa giới tam miền
Tai nghe lệnh tiễn mắt thần chuyển lưu.


Vào Giờ Ngọ Mùng Năm Tháng Sửu [trưa ngày 5 tháng chạp] 
Nhận chỉ công theo lệnh Thiên Toà
Từ trường đang khắp bủa ra
Thinh thông tam giới đại na liên trì.

Kinh thành pháp luận Phật tâm
Ngũ quan chi đại luận âm thất cầu.”

 


Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận thông điệp và gởi đến Lão Hà ngày 31 tháng 3 năm 2018 lúc 16:60 P.M..

 

 

GỞI ĐẠO TRẦN ĐỜI

Gởi về trần thế điện thông tâm

Đạo chiếu ngọc đan chuyển đổi tâm

Trần cảnh nhơn sinh tầm đạo tánh

Đời tân hạnh ngộ pháp huyền – thâm.

  

Thiên thượng giới phát tần sóng điện

Năm trăm năm thần thức trở về

Dương trần tỉnh ngộ thoát mê

Nhơn quần  hiệp hội trở về chơn như.

   

Nhất bổn giáo trường thiên điện tổng

Đứng thứ hai thập bát địa tâm

Vận hành ấn chứng "Tam Hoàn"

Vô vi trực chỉ điện quang giữa trần.

  

Đời Thiên Quốc bình tân kim bản

Tái bản Trào Tam điển Đại Hoa

Hồng tâm điện mới khai trần

Chơn tâm trực chỉ chuyển về đúng căn.

   

Gốc cuộc Mộc hồi qui nước Mỹ

Hỏi nhân gian biết được cơ Thiên?

Trả lời chưa biết Đạo Thiên

Nhân gian xưa có năm mươi phần phàm.

  

Còn tái bổn năm mươi thượng phẩm

Thánh nhân gian chưa đặt tâm không

Xen vào ý tứ phàm tâm

Từ trường xoay hướng chưa vô mắt thần.

   

Việc vận chuyển nghìn năm chưa đạt

Thượng thánh tầng chỉ chuyển năm trăm

Tập - hành thuần thục ngũ căn

Nguyên lai chơn thể nghìn năm chuyển về.  

   

Tâm nhất quán mắt thần tam muội

Điện tự tâm tam muội năm trăm

Vận hành thông não khôn càn

Thông linh sóng não chuyển vào thất tinh

  

Đồ hình định Hoa Kỳ chuyển điện

Điển - điện trường, não sóng - địa - thiên

Bao lần võ trụ chuyển xoay

Nhân gian khiếm nhận điển Thầy mà thôi

Còn điện Mẫu điển thiên tam đỉnh

Lực Huyền Khung tam giác chuyển xoay

Hai hình tam giác xoay đều

Trục quay trọng điểm từ trường phát quang. 

 

Càn khôn chuyển mắt thần vận chuyển

Điện từ quang tam bửu ngũ châu [tam bửu = tinh, khí, thần; ngũ châu = ngũ tạng]

Đại thừa Chơn Pháp Lôi Âm

Không gian tam giới nhân gian địa miền.

 

Chỉ là nói thất tinh vận chuyển

Nhân sinh quan chỉ hiện cầu tinh

Lục hình chưa nhận thất tinh

Trần gian nhận một Càn Khôn an bình.

 

Tâm không động hiệp thiên đài tổng

Điện từ thiên thông đạo quang thiên

Từ trường trái đất giao thoa

Âm thanh, ánh sáng, khí quang mắt thần.

 

Tủy nhãn nhĩ tủy căn thần thể

Bổn lai trào nhất giáo năm chi

Thiên tâm điện sóng não trường

Nhân sinh đón nhận thiên tòa trường lưu.”

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5277)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4726)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5557)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4896)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6492)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6865)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5739)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7137)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6009)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6898)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9394)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5335)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5808)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4327)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6888)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8821)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9956)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6044)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7798)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5940)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6684)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7434)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9972)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12534)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6795)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7480)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7241)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8611)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7691)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7264)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8369)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8712)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8722)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9856)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10540)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9524)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6218)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9453)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11396)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12627)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12962)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13050)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12896)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.