THÁNH ĐÀN NAM THÀNH NGÀY 23 THÁNG GIÊNG NĂM GIÁP THÌN

02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1412)


ĐÀN GIỜ TÝ

Ngày 23 Tháng Giêng Năm Giáp Thìn
(Ngày 3 tháng 3 năm 2024)
Thánh Đàn Nam Thành, Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn.
NGỌC KINH:
ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG

 

Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2024_07
 

Thi
  

NGỌC chuẩn KỆ đây GIẢNG ấn truyền

HOÀNG MINH tuồng hát gẫm thế miền

THƯỢNG thấy xem đời ô trược khắp

ĐẾ lời than muộn lắm con hiền.

 

Giảng

 

Thìn niên đến từ đây lượt bước

Bốn phương trời tràn nước diệt tiêu

Thiên địa động nhân gian trẻ hiểu

Thượng đảnh giáo chỉ điều thế chúng

 

Này trẻ ôi CHA LÀNH hữu dụng

LUẬT CHA GIÀ răn chúng dạy truyền

Ai phạm lỗi LUẬT ĐẠO CHA KHUYẾN

Oán trách TRỜI [chỉ] dựng tạo họa [thêm] nhiều

 

LUẬT CÔNG BÌNH không vị tư, kiêu [căng]

Dữ hung xuống Nại kiều [cầu Nại Hà] lại khổ

LÝ QUANG MINH cân trừ chỉ rõ

Xét, tra, trừng, dạy dỗ, khuyên răn

 

ĐẠO NGÂM CA [ban] cho đặng rọi nhân

ĐIỆN CUNG ĐẾ ngôi vàng bồi dựng

TU lại SỬA đem thân HIẾN dụng

PHẢI CHỊU LÀM TÔI [TỚ][CHO] CHÚNG LÀ NGƯỜI

 

CỬU TRÙNG THIÊN KHAI HÓA con ôi

ĐỨC HẠNH cứu nạn trời qua khỏi

Sụp đổ nát địa cầu con hỡi

Thất nhựt dạ [tối] khó nỗi biết bao

 

Trông thế giới họa sâu điên đảo

Thân khốn khó ba đào nghiêng ngữa

Đời Hạ Ngươn tu mau đừng [lần] lựa

ĐẠO CHÁNH [CỦA] CHA CON HỨA CHÁNH TRUYỀN

 

MỞ RỘNG CỬA bước đến NHÀ TIÊN

CỬA THÁNH ĐẠO ai duyên NHẬP ĐẠO

Lạc hồn mê trần muôn tiếp đảo

CHÁNH PHÁP nghe NGÔI ĐẠO bước qua

 

TAM MÔN VIÊN cả thảy con à

Mười phương cõi THÍCH CA ni PHẬT

Bước trở về mau mau tỉnh thức

VỀ [VỚI] BẠCH LIÊN THÁNH ĐỨC VÔ VI

 

ĐÀN THUYẾT PHÁP dạy tài báu quý

BƯỚC LẸ VÀO, TRỜI hí [hé] bao trùm

RÕ NGÔI đặng HUYỀN CƠ THÂU TÚM

Khuyên răn con đừng chụm lời ra

 

Về TRƯỜNG ĐẠO TÂY hòa ÂU ca [GHTT-CALI]

VÔ VI THÁNH vui hòa giống LẠC

Cứu tử hườn mọi điều đồng đáp

ĐỨC trẻ làm KỲ LẠC PHẬT DI

 

TRÊN VÔ HÌNH nghe lời tu vi

NHỜ CHA ĐỘ TỪ BI THA LỖI

Câu Bát Đức CHA dạy điển nói

Người PHẢN ĐẠO lỗi ơi là tội

[CÂU BÁT ĐỨC = là 8 đức tính của con người; đó là HIẾU, ĐỄ, TRUNG, TÍN, LỄ, NGHĨA, LIÊM, SỈ. HIẾU = là hiếu thảo, hiếu thuận. ĐỄ = là kính nhường. TRUNG = là không phản bội. TÍN = là lời nói đến việc làm đều thành thật, không gạt người. LỄ = là biết điều độ, khiêm tốn. NGHĨA = là có lòng biết ơn. LIÊM = là trong sạch, không tham. SỈ = biết xấu hỗ, biết cải sửa bản thân. BÁT ĐỨC là bản tánh tiên thiên tốt đẹp của con người được gọi là Đức Tính, Luân Lý thì nói là Đạo Đức Làm Người.]

 

Mau từ bỏ hiềm thù CẢI HỐI

Còn bằng không hành tội chẳng chừa

Chữ BẤT NHÂN là KHỔ, nghe chưa?

LÒNG BI phổ CHA vừa xuống kệ

 

Chỉ dạy con ngó thấy tu về

Ai trái lý muội mê KHUẤY ĐẠO

Kể sơ qua tội hành cuộc khảo

Sai một mảy tội nào cho lọt

 

Đo thiếu thừa kỳ này MÀN CHÓT

Phạt trẻ phàm khó thoát ớ con

LUẬT ĐẠO [CỦA] CHA CHÁNH LÝ TU CHƠN

Hành LÒNG THIỆN trẻ còn nhờ ĐỨC

 

TRUYỀN CHÍ THÁNH TÂM THÀNH TRUNG THẬT

Trẻ trau thân HIẾU ĐỨC chờ ngày

[Thuyền] Bát Nhã rước trẻ lành mới thấy

Một gánh đạo hoằng xoay tỏ rõ

 

KINH phổ truyền THIÊN chi che chở

Trẻ tưởng NÊN cũng NHỜ LỜI DẠY

HIỂU LUẬT CHA ĐẠI ĐẠO TỪ KHAI

Đục [chạm khắc] đành rành [mà] chẳng ai [chịu lo] BỐ ĐỨC

 

Nay VÔ VI CHA GIÀ OAI LỰC

TRỤ GIÁO phân CHỈ LUẬT mạch cơ

Nhờ LỊNH ÂN che chở trẻ thơ

Chẳng sa đọa nay cho KINH [để] học

 

Gần mãn kiếp xét soi sàng lọc

LÝ CỦA CHA BAO BỌC TÌNH THƯƠNG 

Coi bói quẻ tai ương đoạn trường

Họa sắp đến DIÊM VƯƠNG đòi mạng

 

CHA khuyên bảo như vậy trẻ rán

RÁN HỌC TU khỏi nạn ớ con

Rã tiêu tan hủy hoại mất còn

CHA giáo dạy khó tồn thế giới

 

Khổ thế gian nạn tai trẻ hỡi

Đời tận rồi xây đổi ngày giờ

Đổi liền liền thiên hạ khuấy chờ

Họa chiến địa đời khổ tứ hướng

 

Muốn khỏi nạn lo tu mở lượng

Thời Kỳ Ba thấy đường lao khổ

ĐẠI ĐẠO KỲ CHIÊU GỌI MAU VÔ

THIÊN TRƯỜNG ĐẠO CỨU KHỔ HY SINH

 

Vì nhân loại nghịch giết chống kình

LẬP NGÔI ĐẠO TÂM LINH ÂN XÁ

VÌ NHÂN LOẠI CHA GIÀ CHUYỂN HÓA

VÔ VI ĐẠO CHA GIÀ QUYẾT ĐỘ

 

Tạo lập xây NGÔI GIÁO PHỤNG THỜ

Nhờ ân từ nữ tố KIM giai

Lập thành kết tử liên bác ái

 

Về NHỨT điểm CHA XÂY ĐẠO CẢ

Tái sanh lai trẻ ôi điện giá

[ĐỨC] CẢ lặng yên GIÁNG HẠ ĐỘ TRÀNG

 

Vai KIM giai phụ MẪU CỔ NGÀN

Hành CHÁNH GIÁO lượng vàng bao quý

CHA khuyên răn nữ nam chăm chỉ

Tu quả to ĐỨC CHÍ TỪ BI

 

Trời khó lánh họa tai nhớ kỹ

Thấy nhơn sanh tà quỷ theo ám

Lũ yêu ma khoe khoang dụng lạm

Thức tỉnh này nữ nam báo bổ

 

LỊNH THẦY CHA khuyên dỗ trẻ VÔ

THIÊN MÔN TRƯỜNG phước chở nam mô

Tu phước đức có ngày PHẬT độ

ĐẠO an bề coi đó giữ mình

 

CHA GIÁNG THẾ cảnh này SẮC LỊNH

Lựa tuyển con nữ tính hùng anh

Vai kim giai LẬP ĐẠO an lành

Một đạo chắc giống nhành diễn tích

 

LÝ CỦA CHA giữ xem tuồng kịch

Đời đổi thay xây dịch thoi đưa

Kiếp luân hồi trong cảnh lọc lừa

Cõi tận thế tranh đua thiên hạ

 

THIÊN VƯƠNG GIÁO ai giành thượng giá

Cáo bạch TRỜI ĐỨC CẢ tuế muôn

Danh hiệu xưng CHỦ GIÁO diễn tuồng

Mang tai họa khốn thương gây họa

 
 

Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2024_08
 

CỔ TỪ TÔN NGỌC HOÀNG CHỦ TỌA

THÂU NGŨ HÀNHchuyển hóa lực xoay

CHA GIÁNG PHÀM cứu nạn cứu tai

Yên thế giới nhân loài tánh sửa

 

ĐẾ GIÁNG PHÀM khán [xem] qua chọn lựa

Con thảo hiền cố dựa tin nhau

Tập căn lành ngươn tận thế sầu

CHA kêu gọi năm châu [quay đầu] trở lại

 

Hiền cùng dữ điều lành không trái

Chữ rằng NHƠN trẻ hãy cần kiêng

Phước đại thời trẻ được cơ duyên

Hiệp tâm ý Tây Thiên đàn xá [GHTT-CALI]

 

LÒNG TỪ THIỆN tu vui buổi hạ

TÂM YÊN LÀNH mới là nhàn an

Tiếng gọi vang con trẻ tỉnh thần

Gội lòng tỉnh lấy thân an kế

 

ĐỊNH CỬU TRÙNG MINH HOÀNG NGÔI BỆ

Khuyên gái trai NGHE KỆ [GIẢNG] ĐỂ LÒNG

Chánh tà đừng bê trễ tu phòng

Ai ngạo cười cũng không bầm dập

 

Nam với nữ không mơn cao thấp

Đền ngôi đâu cùng tập tu che

Công phu dùng chỉ lối đi về

Tu hành khổ cùng che rán nhớ

 

Đừng buồn giận đệ huynh muội ớ

Ai ngạo cười đừng ngó làm chi

Rán lo tu sau biết đồng chì

Trẻ rán nhớ TỪ BI THIỆN PHƯỚC

 

Kỳ thảm thê con ôi báo trước

Tâm tu hành từng bước đi lên

Buông [thả] trễ kỳ uổng kiếp đừng quên

Đừng giả điếc khó lên [Thuyền] Bát Nhã

 

Trẻ hãy rán nương thuyền LÃO hạ

Đoạt nẻo lành PHỤ GIÁ thưởng ban

Nỗi khó khăn tang thương hồng trần

Kẻ lôi níu lạc thân con trẻ

 

Thuyền phong nguyệt nữ hiền lanh lẹ

NHỨT KIM bàn ngôi bệ do duyên

Tâm hoạt bát mới đoạt chữ hiền

Cửa thiền môn hồn nguyên bổn tánh

 

Tự lái lèo nhẫn nhẫn tu hành

Thời vận hỷ đoạt nhanh diệu chánh

Hữu thiện căn anh tài đức hạnh

PHƯỚC ĐỨC LÀM qua cảnh HỘI THI

 

THIẾT LẬP TRÀO CƠ HUYỀN MINH KỲ

Cạn dò xét nêu vi kim bảng

Vào tự do cửa mở Tây Phang [GHTT-CALI]

Giai NHỨT phẩm KIM bàn đáo lộ

 

Ý THIÊN ban ANH tài thưởng bố

Tích đức thì THÁI bổ dưỡng an

Chờ vận thời PHẬT-TRỜI an bang

Ngó mới thấy triển thân con trẻ

 

TÀI CAO tài đến việc mau lẹ

NGƯỢC THUYỀN quay cứu kẻ lỡ bờ

Do tâm hồn con trẻ ngây thơ

Đồn xa tiếng bây giờ thấy việc

 

VUI CHUYỆN LÀM y theo tu riết

KỆ GIẢNG bài trẻ THIỆT NGHE qua

LONG HOA HỘI LẬP NỀN ĐẠO CẢ

THUYỀN MỚI LÁI GIAO HÒA HIỆP MẶT 

 

Kể từ nay chèo thuyền cho chắc

Uy lực thuyền ANH lạc thuần nguyên

NGÔI BỬU TRƯỜNG THÁI cảnh vui yên

Tài có gốc KIM niên rán sức

 

Sau thì rõ uy lực ANH NHỨT

Chuyển một bề công luyện chí lực

Mấy khúc co cố sức rán cực

Rán lần theo dạ sắt chẳng sờn

 

Nay lời truyền ANH sớm luống mong

Đặng danh bia THÁI công cao chí

CHA HIỀN đợi KIM phiên sửa trị

Người tu khá BỀN CHÍ CÔNG PHU

 

Lòng lo tu CHAY LẠT HIỀN NHU

Tâm sáng tỏ từ từ lên đặng

Lâm tự dựa quy y kịp thắng

Kịp thắng về CAO HOÀNG chứng cho

[LÂM TỰ = ngày xưa Đức Phật dạy đạo nơi LÂM (rừng vắng)  nên đời sau gọi chỗ đó là TỰ (chùa) và ghép với nhau thành chữ đôi LÂM TỰ để chỉ nơi tu hành.]

 

Trẻ ôi rán mưa tuông sóng giá

Mất xác thân sao nỡ con thơ

Tu sao [cho] đặng thảnh thơi hồng lộ

Tự răn mình âu khổ thân mình

 

Chẳng biết ân nam nữ căn linh

Nên hư lẻ tại mình chê ngạo

Thời ngạo chê lời dạy ra sao

CHA bi cảm kệ nào kề dựa

 

Đến LIÊN HOA công đức có thừa

PHÁP CHA BAN trẻ lựa CỘI về

Đường MINH THIÊN ĐẠO LÀNH TẠI THẾ

Thời thiêu phước tâm mê chẳng đậu

 

Say giấc nồng đau xót thảm sầu

Hiểu được CHA vô sâu mối đạo

CẦN GIÁC TU rạng ngời gương thảo

Nếu ngã lòng điên đảo nữ nam

 

CHA KHUYÊN nên dìu dắt THIỆN LÀM

TRÒN HẠNH ĐỨC mình kham dù khổ

HỌC CHO THÔNG KINH TỰ BỒI BỔ

TRUYỀN CHÁNH PHÁP SỨC CỐ TRAU DỒI

 

[Giữ] Lấy XÁC THÂN HẠNH ĐỨC con ơi

Dù vàng bạc không bằng phẩm tu

Thương trẻ dại não nề chắn trụ

Lửa hồng tâm cháy dữ lấp che

 

CÕI THIÊN THAI TÙNG CỘI trở về

Thế [trần] có hay mọi bề yêu quái?

Cuộc đổi thay thu dọn từng ngày

Cuộc lao đao trẻ dại mạng vong

 

Thật khốn khổ kiếp sống long đong

Cảnh máu chảy trần hồng tan nát

Này trẻ ơi quỷ ma hung ác

Ngán sự đời sống thác con người

 

LỜI VÀNG [CỦA] CHA: từ đây sắp tới

Chẳng yên thân lũ [lang] sói quỷ ma

Hao vóc hình [nếu] chẳng chịu lánh xa

Vì sống thác vô ra tiếp tục

 

Nay THÁNH MINH NGỌC CHA hối thúc

Thúc nữ nam cung cúc CHA HIỀN

Rõ thời vận buộc còng cuộc chiến

Chưa trễ muộn gọi tiếng con thơ

 

Giáp ngạn sang TỬ SINH THOÁT BỜ

ĐẠO CỨU CÁNH phải lo chớ đợi

Vọng CHA vang thuyền sang đợi buổi

Hãy ghi lòng con ơi thiết cần

 

Nhớ hằng tu thoát cơn hoạn nạn

Dù khổ đau cõi trần trẻ nhớ

PHƯỚC ĐỨC còn rộng vô thể hiện

Cuộc trần này trẻ ơi nguy biến

 

Rán ĐỨC TRÒN thoát hiểm đổi công

Ở ÁC NHÂN xử phạt CÔNG ĐỒNG

Sai biết sửa CHA mong trẻ hối

Cuộc nhìn qua KHÓC KÊU KHÔNG LỐI

 

Cảnh mất còn trốn khỏi làm sao

Sắc lịnh nhiều trần thế lao đao

Suy tồn DO TRẺ TẠO BẤT NHÂN

Khuyến con trẻ tu hành thấy sáng

 

Cõi lặng yên chói rạng sáng khai

Tâm hoa nở KIM thuyền lèo lái

Vui mùi đạo ANH khải danh thơm

Thìn Giáp đáo THÁI lai đầu sớm

 

Ẩn tu nhàn hoa đượm nở tươi

BAO KIẾP TU LIÊN BẠCH XUẤT THỜI

Khai cơ THÁI gương soi dấu tạc

Hiển danh KIM đạo môn Âu Lạc

 
 

Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2024_09
 

Nữ tài ANH ôi thật trẻ hiền

Cuộc tiến dự LONG HOA vinh hiển

Lúa trỗ bông phủ hiền sương nắng

Tay chống chèo mồ hôi tảo tần

 

Thục nữ đẹp nhứt ANH giọng nói

Thuở ra công giai KIM vai nội

Vang tự đàm danh THÁI phận cam

Mặc nguy nan vì đạo siêng làm

 

Bồi công đạo chịu cam chẳng nại

Sự tu trì phát huy hăng hái

Áo sen thơm ANH trãi TRƯỜNG THIÊN

Bực hiền lành THÁI chữ vi viêm [diễm = đẹp, chiếu sáng]

 

Màn công đức KIM hiền thơm nực

Giáp Thìn năm lan vui trẻ được

Đời mấy ai [chịu] gom sức môn trường

Điểm danh tên KIM phận MẪU NƯƠNG

 

Độ người đến tận tường thấy rõ

Một ĐẠO LÀNH ai hay bồi bổ

Trãi dạ tâm cứu độ thế nhân

KIM NHỨT KIM noi dấu bước lần

 

THỌ PHÁP DIỆU CHA BAN phụng độ

Đem thân vóc rạng ngời trãi bổ

SẤM KINH CHA DẠY MỞ [LỚP], GIỮ LƯU

HẬU THẾ SAU GHI TÍCH TÀN DƯ

 

Cơ HUYỀN mở ĐẠO tu mấy bận

Cuộc biến đổi lao đao cơ quận

Bỏ mạng vong nổi loạn ba đào

Này bớ trẻ buồn than lộn lạo

 

Soi mặt đời trẻ nào chịu nạn

Tại không tu sẽ rõ thật vàng

Ai vất vả con ngoan trò giỏi

Trên báo kính PHỤ GIA TRUYỀN LỐI

 

THỜI TIẾP CƠ ÔI HỔI LỘ ĐƯỜNG 

CHO NAM NỮ DƯỚI PHÀM TIN TƯỞNG 

LỜI ĐIỂN CƠ CHA LƯỢNG ĐỘ TRẦN

ẤN NGỌC CHA ỦY THÁC VAI PHÂN

 

ANH tài rạng phận vàng mạc lộ [vẹt màn cho thấy]

Mãi thơm danh THÁI đường CHA bố

Gác bên tai KIM lộ [noi lối] tịnh thanh

Vang chuông đỗ THÁI thanh từ hạnh

 

Nhìn xa rộng ANH lành mến chuộng

Nhạn hồng ai [vâng] thi giải lẹo luồn

Nhắn gởi đây thế TRƯỜNG MÔN THIÊN [GHTT-CALI]

Bước đối lại CƠ ĐỒ ĐẠO HIỆN

 

PHÁP ĐIỂN THƠ ẩn hiện sen tên

TÂY TRỜI LỘ ĐẾ VƯƠNG LƯỢNG KHIỂN

Biết tâm ai [gia] NGỌC [ĐẾ] chuyển cờ đào

Lụa xiêm y gương nữ thanh thao

 

KIM NHỨT bổn nữ hào ngời sáng

ĐOẠT SỬ VÀNG TRÊN TRUYỀN THỜI VẬN 

Cảnh đây còn tỏ rạng gặp CHA

MẪU TỪ MẸ MẬT TRUYỀN ĐẮC QUẢ

 

Phụng loan chờ trẻ hóa sơ giao

Phân căn lẻ không sai chúng giáo

Cõi nhân gian con thảo gánh qua

Báu ngọc châu hạnh đức thưởng là

 

HOÀNG CUNG BẠCH [NGỌC] con mà tên tuổi

Nền QUỐC ĐẠO trẻ ơi ĐỔI MỚI

PHÓNG CHƠN LINH trẻ tới ĐẠO MẦU

Kỉnh phục oai MINH NGỌC cao sâu

 

Ban ĐẠI ĐẠO khẩn cầu CHÍ ĐỨC

Chúng con ơi muôn loài vạn vật

GIỎI ĐẠO MẦU RỘNG ĐỨC TỪ BI

ĐÀN THUYẾT PHÁP ĐỨC CẢ OAI NGHI

 

PHÓNG ĐIỂN DẠY cuộc kỳ đi đến

Con kỉnh phục hội đàn cầu lệnh

Thi ân nhờ TRƯỚC ĐỀN [THỜ] tỏ phân

Chốn bãi mê lầm lỗi khổ thân

 

Tai trần xót thế trần bệnh khổ

Trẻ kinh sợ KHẨN CẦU CHA ĐỘ

Độ thế nhân ĐỨC BỐ [CHA] tỉnh nhờ

MỞ QUỐC ĐẠO dạy dắt trẻ thơ

 

Đường tứ khổ nương nhờ CHA dạy

RÕ BIẾT CHƯA HỠI CON NGHE THẤY?

Trước lạc lầm sửa lại tấm thân

Đuốc huệ khai già trẻ bao lần

 

Bao trùm MỞ ĐẠO phân, dìu dắt

NỀN CHÁNH GIÁO ngàn năm đừng lạc

Dạy dỗ con tu đắc trở về

ĐIỂN HƯ KHÔNG HIỂN PHÁP CHỈNH MÊ

 

ĐỪNG QUÊN PHÁP NGỌC ĐẾ TRÙNG CỬU

VI [DIỆU] ĐIỂN CHA trẻ ơi hấp thụ

HỘI LONG HOA quy tụ cuộc thi

Này trẻ ôi sắp sửa đến kỳ

 

Linh mờ tối RỚT THÌ KIẾP UỔNG

TỘI NGHỊCH ĐẠO Âm Ty lọt xuống

Địa Ngục hành chớ tưởng rằng không [có]

PHẢN NGHỊCH NGÔN mờ tối linh hồn

 

Mà CHẲNG HIỂU TỘI LÒNG BỘI PHẢN

TẬN DIỆT ÁC kích, nghịch, sân oán

Quên TIẾNG LÀNH ĐỨC HẠNH thân con

Lời truyền rao răn dạy mau khôn

 

CHA THÁI hóa linh thông trở lại

Ngôi KIM một chánh ân chọn lấy

Rọi ANH tài diễn đãi hoa khai

TỪ BI ĐỨC MỞ ĐẠO CHA THẦY

DẮT SANH CHÚNG HỘI NÀY THÀNH ĐẠT.

 

Thi

 

NGỌC ANH SÁNG ĐỔI THAY SẮC ÁO

HOÀNG KIM LAI CHÁNH ĐẠO THIÊN TIÊN

THƯỢNG THÁI LUÂN CHUYỂN HÓA CƠ HUYỀN

ĐẾ LƯỢNG ĐỨC GIÁNG PHÀM CHỦ GIÁO.

 

MỞ TỪ KHAI MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG [GHTT-CALI]

KHAI BI ÂN LẬP ĐẠO LƯU TRUYỀN

NGÔI THẦN HUYỀN CĂN LÀNH VI HIỂN

ĐẠO XUẤT KHAI XÂY NỀN NGỌC VƯƠNG.

  

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 964)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1443)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1173)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1343)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1333)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1527)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1954)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1616)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1859)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2204)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2611)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1993)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1724)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1437)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1505)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1528)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2458)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2436)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2941)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2243)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2509)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2918)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2773)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2711)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3413)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3214)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4256)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4160)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3616)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4774)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3672)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5594)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3732)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3789)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3968)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4143)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4017)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3582)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3521)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3667)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3807)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3469)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3699)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3685)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3534)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3521)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3315)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3704)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3630)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4007)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3797)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3872)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4544)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4492)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4387)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4655)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4303)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4753)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6401)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5671)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5307)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5334)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5858)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6000)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5422)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5297)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5668)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5746)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5324)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5315)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.