THÁNH ĐÀN NAM THÀNH NGÀY 9 THÁNG 2 NĂM GIÁP THÌN

17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1347)


ĐÀN GIỜ TÝ

Ngày 9 Tháng 2 Năm Giáp Thìn
(Ngày 17 tháng 3 năm 2024)
Thánh Đàn Nam Thành, Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn.
 
 NGỌC KINH:
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN

 

Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2024_10
 

Thi


NGỌC SẮC ĐẠI CƠ ÂN BAN THƯỞNG

HOÀNG PHÁP TÂN THỪA ĐẠO THÁNH NGƯƠN

THƯỢNG THIÊN ĐỀ TẠI CHÂU THÂN TRẺ

ĐẾ ĐỘ HÀNH Y LINH TÂM TƯỜNG.

 
Giảng

VÔ VI CHIẾU TỪ TRONG ÁNG SÁNG

CHIẾU ĐIỂN VÀO HỒI QUANG PHẢN CHIẾU

Tâm rực rỡ ANH nhi lung diệu

Lằn điển THẦY KIM khiếu sự hồi

Thấy rõ chờ THÁI sự các nơi

Công kết quả thế nơi cùng hiệp

 

HỒI PHẢN CHIẾU CHÂU THÂN ĐIỂN TIẾP

SỰ LUYỆN THÀNH SẮP XẾP THẦY GIAO

Dẫn dắt đến ĐIỆN KỲ THIÊN ĐẠO

KIM lai đường vì ĐẠO xả thân

THÁI vai tuồng tợ nguyệt trung cần

ANH ngọc sánh hội thần qui túc

 

ĐẠO KỲ BA BẢNG NGỌC CUNG PHÚC

THÀNH TÂM TU CUNG CÚC QUẢ THÀNH

QUY NHỨT ĐIỂM VÔ VI NGƯƠN THÁNH

Phục nhơn tâm khởi hành đạt cơ

Kỳ PHÁP LỆNH trẻ rán phục chờ

Ba kiểng [cảnh] quan hội ngộ chơn đồng

 

MỞ KHIẾU TÂM HIỆP NHỨT LỤC THÔNG 

CẢNH BÁO TIẾN HƯ KHÔNG TỰ ĐẢNH [ĐỈNH ĐẦU]

THÁNH THÂM DIỆU VÔ VI PHÁP CHÁNH

THÁI công thành tu hạnh phá tan

KIM đồng hiệp đánh thức chuông vàng

ANH tài thế sử danh chủ cốt

 

ĐẮC VÔ VI THẤU ĐÁO ĐẠO MỘT

THÔNG MỞ RA LƯỢT CHỐT PHÁP MẦU

Thiên thời trao vận chuyển ngọc châu

ĐẠO PHÁP ĐIỂN THẦY TRAO CHỈ DẠY

CHUYỆN ẨN từ [khi] ban xuống NHỨT [KIM] đây

LINH CƠ diệu buổi này CHƠN ĐẠO

 

ĐẤNG HỒI NGUYÊN CHỮ NHỨT HẠNH CAO

PHẦN THỂ XÁC THAY VÀO CHUYỂN ĐỔI

Được CHƠN ĐẠO hiệp vào vai giỏi

Nữ tài ANH gặp HỘI LONG HOA

CHÉP TUỔI TÊN LẬP ĐỨC THI CA

TRẺ SẼ HƯỞNG HỘI KHOA TÂM MỞ 

 

TẠO ĐỨC thì hưởng phước báu chờ

VAI TUỒNG PHẬN ĐẠO LO KỲ HOẠT 

ĐẾN ĐẠI ĐỒNG HÒA LIÊN HIỆP PHÁP

Nữ KIM giai linh hoạt kỳ công

Linh ANH trẻ huệ minh tỏa rộng

Bản THÁI nhơn đều trọng điều hành

 

Với việc làm đặt hết công lành

Buông trôi sự ai tranh tư tưởng

Tiếng lời lành cải hóa tình thương

ĐẠO LUẬT HÀNH trẻ thường trách vụ

Vẹn bản thân KIM kề lai cú

Lịnh thiêng liêng NHỨT sự lý công

 

LÝ ĐẠO THẦY ANH nhi tâm đồng

Với lòng TRỜI nên đây con mới

Lúa tốt lên tâm điền phơi phới

Tròn rồi con ngày mới đổi thay

CỘI ĐẠO GỐC THIÊN TRƯỜNG VẪN MÃI

KIM NHỨT KIM SAU KHAI HUYỀN DIỆU

 

ANH tài tròn sứ mạng mãi nêu

THÁI công lao rõ hiểu tâm linh

Lai biến đổi đường ngay nhận định

Rõ thế nào CHA LỆNH THẦY BAN

Buổi ngươn sanh diệu sáng vẹn toàn

Chu toàn tất sự hành thiện cảm

 

KINH NGỌC THẦY CHA PHÂN TƯỜNG LÃM

Rán nêu công cõi tạm chí bền

Viên ngọc ANH chiếu sáng đi lên

ĐẠO TRỜI THÁI dựng nền ghi tạc

Đất chuyển KIM chơn tâm vững chắc

Mở lòng nhơn đãy [cái túi đựng] bạc vàng mười

 

Nữ dũng cảm Ý [CHÂN] THÀNH VUI TƯƠI

Đem tất cả HỶ ĐỜI CÙNG ĐẠO

Trẻ HÀNH XONG THIÊN ĐIỀU chỉ giáo

Giống Tiên Rồng NGOAN THẢO rạng danh

CÔNG QUẢ ĐẦY hồi phản đường lành

ĐẠO HƠN ĐỜI nên thành vững chắc

 

Nhớ hướng đi tâm đạo nào khác

Mọi cảnh khó an lạc vượt qua

Để xứng đáng HUYỀN VI gọi là

Sự răn dạy nữ nam mau bước

CHO CHÁNH CHƠN, KHỬ TRƯỢC, THIỆN LƯƠNG

Dạy trẻ trần tiếng tốt thế thường

 

Dạy trẻ trần tiếng tốt thế thường

Kìa sắp sửa tai ương hố thảm

Ai kéo lên nguy hại nào dám

Phải lần lần sai phạm hố xa

Nay cơ chuyển quy hồi hối giả

HỌC ĐẠO ĐỨC LONG HOA DỰ HỘI

 

Hổ long giành bổn tánh trao dồi

Già trẻ hỡi TRƯỜNG ĐỜI lao lý

TRƯỜNG ĐẠO thì trở lại cung vi

Sai một lần ý chí vượt qua

Nữ với nam xu hướng TRỜI CHA

TRẦN HOÀN XUỐNG KỲ BA ĐỊNH RÕ

  

Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn
PHÁP ÂM 2024_11

Thanh danh đạo đừng cho lem ố

Tu làm lành phải trở bồi công

Bởi thế nhân tu hành không trọng

Hóa kiếp mang buổi trong ngươn hạ

HỘI LONG HOA sống còn trả giá

ĐẠO LUẬT THÔNG TRỜI CHA [ĐÂU] GÌ KHÓ

 

THIÊN TÁNH LINH VỀ CHA RỒI ĐÓ

ĐẠO ĐỨC HIỆP TẠI Ở HỒNG TRẦN

NGÀY ĐẠO THÀNH CHỈ MẤY TÂM NHÂN

Sống trong sạch tỏa lan vọng mãi

Bao chuyến đò tích cũ còn đây

Nam nữ hỡi ngày ngày nuôi dưỡng

 

Kịp đến bờ soi dấu tạc gương

CHỌN CỜ TRẬN SẮP VƯƠNG LỄ HỘI

Hiến thân [cho] ĐẠO hôm nay trở lối

Hiển rạng tài KIM thành đắc dĩ

Cao cả ân thay tiếng ĐẠO VÌ

Dạ không màn ANH thí việc làm

 

Tận thế nghiệt luyện tu chẳng kham

DI NGÔN dặm trẻ làm HOA BÁU

Một giống dòng một mối cùng nhau

NHỜ BỐ ĐỨC DỰNG LẦU NỀN THÁNH

ĐEM PHƯỚC LÀNH THÂN CỐT THIỆN LÀNH

XÂY LẬP ĐẠO TÒA THÀNH NHÀ MỘT

 

MỞ ĐẠO cứu nữ nam khỏi dột

ĐẠO CHÁNH nay trụ cột trẻ nhờ

THẦY VÔ VI KHAI BẠCH CUNG CƠ

Cho trẻ bước cửa vô ĐẠI HỘI

Muôn ngàn năm trẻ ôi dụng lối

CỬA THÁNH về đến HỘI LONG HOA

 

KỲ THỨ BA MUÔN LINH CHUYỂN HÓA

CỬA TAM QUAN LIÊN TÒA BƯỚC QUA

Mau tỉnh thức nữ nam đừng [lần] lựa

Khai hóa trần điểm tựa cao thâm

BÀN CỔ KHAI ANH CHÍ PHÁP THÀNH

NHỜ ĐỨC CẢ KIM TÀI HIỀN THÁNH

 

Truyền các con THÁI cảnh lên ngôi

Muôn thế nữ nam trai phàm hỡi

RÁN TỪ BI bước tới LONG HOA

VÔ VI MỞ TẤT CẢ ÂN XÁ

KHUYÊN CÁC CON MỞ DẠ BAO DUNG

ĐỨC TỪ BI CỨU CHỮA SAU CÙNG

 

THẦY DÌU DẮT VÀO CHUNG BƯỚC TỚI

ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO KHÓ THAY TRẺ HỠI 

Trẻ lành về nghe LỜI CHA quy

THÁI CÔNG QUẢ ĐẮC ĐẠO TỪ BI

KIM giai điệu con đi chiếu sáng

ANH tài đẹp nữ người vào bảng

 

TỪ BI nên được rạng công nêu

Nữ nam ôi hiểu ĐẠO sớm chiều

ĐIỀU CHÁNH LÝ THẦY KÊU TẦM KIẾM

Gần hết rồi thế gian TÀI HIẾM

MÁY TỪ BI RÀ KIẾM TRẺ HIỀN

LUẬT QUANG MINH KHÔNG LỌT TỘI KIÊNG

 

Một mãi ly siết kiềng từng tội

KHUYÊN CÁC TRẺ TÂM THÀNH CÃI HỐI

Cơn lửa nước sắp hồi quấy loàn

Sấm chớp tan sắp tệ thế gian

MUỐN TRỞ VỀ HIẾU NGOAN HỠI TRẺ

Chẳng mãi an càng nghèo chia rẽ

 

Vợ chồng con cái sẽ cách chia

Bởi KỲ BA MÀN CHÓT đoạn lìa

Mơ màng não cảnh chia ruột thịt

Điệu giọng đờn ai oán cô tịch

Sự bất an trời mịt tối đen

Khảm khúc thế loạn dân bạc mệnh

 

TÂN TRỊ TRÀO THẦY KHUYÊN DỰNG ĐẾ

Thời cuộc ngay xẻ miếng chia bề

Ôi thôi nào thời thế gian nan

Dân đồ thán chẳng an ách nạn

KỲ ĐẠO VỊ PHÂN RÀNH ĐƯỜNG CHÁNH

Dạy nữ nam gần đến môn thành

 

Khuyên tu niệm thơi thảnh Tiên xoay

VẬN ĐẠO XUẤT LINH THÂM SẮP LẠI

Ngụy [giả tạo] đua tranh ỷ lại xưng hùng

Thương ôi trẻ gọi là chịu hứng

THIÊN ĐỊA KHAI MẦM DỰNG TỪ ĐẦU

DẠY TRẺ HIỀN AN LẠC TU MAU 

 

Theo CHA chầy CUNG ĐÂU [SUẤT] bạch khải

Ai vô đây TRANH ĐẾ dựng xây

NGƯƠN TRÀO CHẲNG DỤNG OAI HIẾP LẤN

Sắp hết đời kỳ mạc lầm than

TRỜI TRỊ DÂN PHÂN ĐÀNG LÂM CHỐN

Thử hỏi xem đời loạn sống còn

 

Nhờ ĐỨC ĐẠO thân con nam nữ

Ngày tháng dài GIÁO đặt thừa dư

Dân lao xao nào thí chẳng còn

Lần gồm thâu thương thảm ớ con

Rán tu niệm được còn thân tại


Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2024_12

Tâm mở mang mạt đường hăng hái

Kỳ ngũ quy sáng phải chiều than

Quy ngươn thống KIM đài vô hạn

LONG ĐẾ xưng THÁI lượt an bang

Trào an bảo ANH trang lưu thế

Hữu duyên trẻ tài vai diễn kệ

 

HỮU HÌNH NGÔI CAO BỆ THẨM CUNG 

TIÊN GIÁO XUẤT CỬU TRƯỜNG MẦM DỰNG 

MỞ ĐẠO RỘNG KIM CUNG TÔN CHÍ

NGỌC BỆ RỒNG MIÊN THỌ VÔ VI

GIEO ĐẠO LÀNH TAM KỲ [ĐỨC] THẾ TÔN

CHIỀU MƠI DỰNG THIÊN KHAI CAO HỐNG

 

PHỤC ĐẠI ĐẠO, HỘI LONG HOA LƯỢC

LỘ ÁNH [TRỜI] TÂY bao la nhịp bước

Ban hành châu đo thước đi lên

LẬP ĐẠO TRỜI DỰNG BẢNG PHONG TÊN 

TRUNG GIAN NHỨT NGÔI ĐỀN THÁNH GIÁO

SẮC THIÊN HOÀNG CAO TRỜI CHỈ BẢO

 

Tu trẻ ơi gánh ĐẠO độ thế

Gánh ĐỨC rao TÒA THÁNH niên kề

KIM giai dựng trở về ĐẠI ĐẠO

THÁI thơm nực lập thành NGÔI BẢO

ANH dạ từ dòng đạo ĐUỐC KHAI

ĐẮC trụ bảng xuất thần BÁC ÁI

 

QUẢ thiện làm tìm hái bảo toàn

THÀNH diên ngũ tốt tươi rưới nhuận

CÔNG tu đầy hưởng đặng ngàn thu

Buổi TAM KỲ TRƯỜNG THIÊN thương hậu

Trừ mỵ loài tiêu tậu bể xanh

LUẬT TRỜI HUYỀN [THIÊN] khử mỵ tiêu nhanh

 

Ngày LONG HỘI diễn hành vào dự

Rán lo tu kỳ này bảng tự

Đêm thâm canh trẻ giữ cảnh nguy

HUYỀN thần sắc đánh tản trừ mỵ

Rõ cơn nguy loài quỷ trầm âm

Kịp bước về ôi trẻ cõi phàm

 

Dạy truyền đặng buổi tam trọng hệ

Sự trần gian não nề ôi tệ

Tỉnh thức chưa đàn trẻ trầm luân

Quên đường tu tứ khổ bể trần

Nay đen tối hương trần khó thoát

AI KHINH KHI TRƯỜNG ĐẠO THIÊN HOẠT

 

VÔ VI BẮT QUỞ PHẠT CÔNG BÌNH

Gieo tội trước dạy khờ cãi lịnh

Mắc luân trầm đoái xin THIÊN ĐẠO

Bởi mê hồn gây điều quả báo

Gieo tội lỗi NGÔI CAO TỎ RÕ

Không khấu [đầu trước] [CỬU] TRÙNG CHÍ THƯỢNG VÔ VI

TRUYỀN LUẬT PHÁP NAY NHỜ KHAI ĐẠO

 

Ra dẫn tích giống HỒNG [LẠC] chỉ giáo

Tu dắt dìu khờ khạo thiệt thà

THIÊN khai trí tầm chung một nhà

ĐẠO một mối màu da ăn lẫn

DÒNG HỒNG LẠC CHIA RA CỐT PHẬN

ĐẠO RUỘT RÀ ĐỪNG HẬN OÁN THÙ

 

Muôn ngàn kiếp linh hồn quỷ dữ

Đến LIÊN HOA phải thủ thiện lành

Vào CỬA ĐẠO nhà TIÊN cửa THÁNH

Kiếp lao lung chúng sanh cả thảy

Nếu linh hồn sa đọa chẳng hay

Các trẻ ôi kiếp này biển ái

 

Phá nát trần địa la cả thảy

Thời lao đao ĐẠO dạy các con

ĐỀN KHIẾT PHÁP TÂY MÔN TRƯỜNG [GHTT-CALI] RỘNG

LẸ VÀO THI! GIÁO TÔN CHA MẸ

TỎ RÕ NAY GIÁO TÔN VẠN TUẾ

NGÀY [HỘI] LONG HOA CHUYỂN THẾ MINH VƯƠNG.

 
Thi
 

GIA LỰC TÁC KIM LIÊN PHÚ GIẢI

PHỤ GIA GIA THÁI TÁC VÂN KHAI

GIÁNG TRẦN VI ANH KHƯỚC NHƯ THẦN

TRẦN NHƠN KẾT CHUNG TOÀN GIAO TẠI.

 

ĐỨC CHÍ TÔN CAO TRỢ  TỎ PHÂN

PHỤ ĐẾ ĐỨC CẢ GIÁNG HỒNG TRẦN

HOÀNG MINH KHAI ĐUỐC ÂN DUNG THỨ

ÂN CHA GIÁO CHỈ BÍ PHÁP THÂN.

 

NGỌC PHẨM KIM THÂN MỞ CUNG NGÔI

HOÀNG LÃO ANH TRÙNG BƯỚC SANG NGỒI

THƯỢNG THIÊN THÁI LẬP ĐỀN MỞ ĐỘ

ĐẾ TRỜI CHUNG THIÊN CỬA RẠNG SOI.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 991)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1448)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1176)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1418)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1341)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1533)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1957)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1628)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1860)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2204)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2614)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1996)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1724)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1438)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1509)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1551)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2458)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2436)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2946)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2244)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2512)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2918)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2778)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2719)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3413)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3216)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4258)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4160)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3616)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4774)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3673)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5595)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3733)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3789)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3968)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4144)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4024)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3583)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3522)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3667)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3807)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3470)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3699)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3686)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3534)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3521)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3315)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3704)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3632)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4009)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3797)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3874)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4546)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4493)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4401)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4655)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4303)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4754)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6401)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5672)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5309)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5335)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5858)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6001)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5422)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5297)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5670)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5747)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5328)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5316)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.