DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 3 THÁNG 4 NHUẦN NĂM CANH TÍ

25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5455)


ĐÀN GIỜ MÃO

Ngày 3 tháng 4 Nhuần năm Canh Tí
Ngày 25 tháng 5 năm 2020

Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Bấm Vào Đây Để Nghe

PHÁP ÂM 2020_39

 
Miệng đọc tâm suy theo tín lòng

Duy trì tâm thiện ứng nghiệm trong

NHÂN TÂM THẾ ĐẠO cần dùng hạng

TU ĐỨC LÀM CHUẨN ĐẠO ánh hồng.

 

Hoa sen Cực Lạc luôn đua nở

Đắc nhứt biến nhứt thiên khâm cơ

Liên liên vạn biến đắc vưng liên

TUÂN TRÌ TU ĐỨC ĐẾ ÂN CHỜ.

 

Nên coi của báu tâm phát ngẫm

Xem đọc kinh thơ trí ngữ thanh

Cố tu gắng sửa uống mài giũa

TÂM KHIẾT TỊNH LÒNG VÔ LƯỢNG KHÔNG.

 

Trời ban khoan khoái nhẹ nhàng đang

Thoát vòng trần tục đặng phi đàng

Án Sĩ Lâm, Án Chân bất thoái

Ma Ha lý hữu ly ngã thân.

 

Bộ Lâm duyệt Y Hê bất giữ

Na Mô giải Ba La Mật khử

Bách thiên vạn kiếp giải tiền sinh

Nhữ nhữ kết bất hy oán thù.

 

Khổ ải độ mê tân cứu khổ

Tầm thanh vô sát bất thân vô

Hóa nghiệp tẩy tâm địch lự phát

Kiền thành kim đoái cầu giải mô.

 

Việc giải oan kết án cường chung

Bồ Tát Ma Ha Tát tương phùng

Vô lượng vô biên giải thoát đắc

Hữu duyên Phật pháp tương nhân trùng.

 

NGUYỆT SỞ CỬU NHỰT THÁI THƯỢNG DUY

VÔ LƯỢNG THIÊN HUYỀN CẢNH VÔ VI

THÁNH CHỦ TỪ PHỤ CAO THIÊN THƯỢNG

QUYẾT VƯNG CUNG CỬU NGỌC HOÀNG NHI.

 

VI NGỌC THANH CUNG THƯỜNG CHÂN LÃO

VIÊN THANH TỊNH TRÍ TUỆ CHÂN ĐẠO

VÔ TÔN HUYỀN THÔNG CUNG VI THÁNH CHỦ

THƯỢNG KHAI THIÊN CHẤP PHÙ THỆ ĐÁO.

 

NGỌC LÃO TIÊN KHỔ HIỆU VÔ TÔN

HOÀNH MINH CUNG CỬU ĐẠI THẦN THÔNG

ĐẠI NGỌC THIÊN HIỆU THIÊN THƯỢNG HÓA

THIÊN TÔN HUYỀN CUNG CHÂN THỂ LÂM.

 

TÔN TRI VÔ CỰC THƯỢNG THÁNH TÒA

HUYỀN THIÊN CHÂN LÃO QUANG MINH TỎA

CUNG CỬU VÂN PHONG VẠN ĐỨC NHÂN

CAO HUYỀN TAM GIỚI ĐẠI TỪ HÒA.

 

THƯỢNG ĐẾ CỬU CUNG HUYỀN TỔNG CHÂN

ĐẾ ĐẾ VIÊN THANH LƯỢNG ĐỘ NHÂN

MINH QUANG TRÍ TUỆ THÁNH CHI VƯƠNG

ĐẠI ĐẠI THIÊN TÔN NGỌC ĐẾ LOAN.

 

NGỌC ĐẾ LOAN DƯ GIÁ HIỆN TRẦN

TAM THIÊN MÔN HẠ ĐÁO PHỤNG TRUNG

VIỆC GIÁM KIM CHƯƠNG THÁNH CỬU QUYẾT

THIÊN TÁT CHỨNG MINH TỰA TẤC GANG.

 

Trời chiều tàn úa đời như mộng

Mau tỉnh khấu thủ quy y lòng

Một dạ tu trì đường sáng bước

ĐỨC ĐẠO ra công luyện cho thông.

 

ĐỨC THƯỢNG ĐẾ phú cho tâm sáng

THƯỢNG ĐẾ chí nhân cảm muôn dân

Chỉ vì người đời nhiễm ác tính

Nên nỗi tâm đen phụ TỪ ÂN.

 

Đạo môn ngàn chương đường nhiều lối

CẢM LÒNG THƯỢNG ĐẾ, TÂM LÀ CỘI

Thông huyền tỏa lý đàng khoái lạc

Đạo chân ứng hiển diệu kỳ hồi.

 

Thiên biến vạn hóa vô biên hóa

Tâm không nhiễm bụi xác thân ta

Ta người muôn sự có chi rảnh

CẢNH KHÔNG DUYÊN TẮT TÂM GẦN XA.

 

Một tấm lòng thành chớ coi khinh

Cảm động Trời xanh nhiếp tâm linh

Bao quát càn khôn vô hư lượng

Tâm phải định yên bất dịch minh.

 

Đừng mê đừng loạn

Ma Vương thúc thủ

Huệ nhã thiên thù

Uế tiêu tán Đạo

Hết lòng từ thảo

Tội ác siết ghi

Sám hối tội thì

Tiêu tan tội ác

Thanh nhàn khoái lạc

Hưởng phước vui thay

Thoát khỏi trầm hải

Hạnh phúc lên đường

Phép Trời phạt thưởng

Thật tuyệt nhiệm mầu

Niệm Phật sáu câu

Phá tan mọi điều

Ma chướng chướng tiêu

Ác điều u ám

Lợi bổng chẳng tham

CHÍNH TRỰC CÔNG BẰNG

LÀ ĐẠO NHÂN LUÂN

Liêm chính từ nhân

Tội ác trần hoàn

Thân làm mình chịu

Thần soi xét hiểu

Thông thấu Trời cao

Xa hoa kiêu ngạo

Tội thời khó dung.

 

ĐỨC THƯỢNG ĐẾ LÀ CHA ĐẠI TỪ

VÔ CỰC VÔ LƯỢNG VÔ BI TƯ

NHUẦN ƠN KHÔNG XIẾT KỂ THÀNH KÍNH

ĐỨC THƯỢNG ĐẾ HUYỀN PHÉP VÔ HƯ.

 

Huyền diệu bí bách cát HƯNG long

ĐỨC chưng sánh kịp sạch tâm lòng

Tưới vung CỘI ĐỨC xây nhân ái

Từ bi ra tâm thiện đức công.

 

Xét đời ít thấy Đức Chơn Tu

Đời là khổ não chứa hận thù

Lòng người bất kính mê tâm loạn

Khó mà gột rửa gây nghiệp phù.

 

XUÂN THU CƠ [NÀNG/CƠ HỘI] nhỡ độ cứu sinh

Quay về câu pháp trần thế định

Tại sao một bước hững hờ trái

Trần thế thảm buồn biết đâu linh.

 

THU CƠ [NÀNG THU] khép vạch đường lý cạn

Tâm phúc duyên thông BÁT KIM toàn

Bốn mùa XUÂN Hạ Thu Đông trỗi

Canh phút xế tàn mượn thời gian.

 

[Xuân Thu Bát Kim = Phạm Xuân Thu, thế danh kim thân của Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải, đã triều thiên ngày 4 tháng 4 năm Bính Thân (2016).  Bát Nương còn có những phong danh khác như là Bạch Liên Hoa Công Chúa, Bạch Liên Tiên Tử, Phổ Lạc Thiện Sư.]

 

Chạnh nổi khố kiến nhược đào thủy

Tức cảnh điểm phương xem khó kỳ

Thâm diệu bóng hình NƯƠNG KIM kết

Tạng điển tâm lòng xác nương y.

 

Biết gởi về đâu tư lương cõi

Cảnh tạm xác hồng lẻ căn soi

Chớp nhoáng tức cảnh hay XUÂN liệu

Vận kẻ ra đi mấy khúc ngôi.

 

Tạm nương thân xác chuyển linh hiển

Lớp tuồng NƯƠNG BÁT còn ý chuyển

Tạm mượn ngẫm ngồi hát khúc bài

Thấm giọt tình thương gởi cảnh miền.

 

Mong NGƯỜI hữu ĐỨC nghe pháp hiểu

Hiểu tình ĐẠO, ĐỨC [NGÀI] gánh nặng nhiều

Tận kỳ vùi thế mau tu tỉnh

Đạo Pháp hiến thân cảnh sớm chiều.

 

Bấm phím đàn dạo câu khúc nhã

NƯƠNG BÁT tuông lời ĐỨC [NGÀI] thấy ra

Xác thân chấp pháp hiểu tận trí

Chánh Pháp bước sang phước đầy nhà.

 

Giữa xuân niên đã vui vẻ đó

Tất hiểu đạo hạnh thân một bóng

Mọi lẽ cảnh đời chịu hiu hẩm

Trời đất bao la ĐỨC [NGÀI] gắng công.

 

KỲ BA THIÊN LỊNH cơ duyên trải

Bởi tại thế nhân chẳng bày khai

Tới ngày dự lễ ai đậu rớt

Tựa được Bồ Đề nhanh bước hài.

 

HUYỀN KHUNG khóa chốt ai bi thảm

Buộc cảnh lặng lẽ bước đi hám

Xa cách truân chuyên gởi tâm lòng

Ráng yên then chốt nhịp mạch ngầm.

 

Tại phận khả từ bước lệ lòng

Tư bề bốn phía việc hanh thông

Đôi vai thấm giọt sương mai phủ

Vùi tên để đó thể KIM HỒNG.

 

Lối về đoái nghĩa KIM đồng hướng

NƯƠNG cung hữu hiệp BÁT lai phương

Trí cạn lời sâu lẽ rối nhân

Kết việc Nền Đạo tục xoay tường.

 

Nền cơ xanh hội NƯƠNG BÁT phân

Tạng điển xác thân chốn hồng trần

ÂN TRÊN KHAI LỊNH khăn khó toán

Thoát cảnh ngoài trong lý không luân.

 

Giai phận BÁT KIM tạng trời cao

Buộc cảnh Đạo Đời chung Nền Đạo

Liên tới tùy thời nào ban lối

Phút giây phẳng lặng tài đức coi.

 

Thân này phú thác nơi thân thế

SEN TRẮNG là tên tự thi đề

Sen trổ bất ngờ kề THIÊN BÁU

Định tố cuộc đời sóng lượng bầu.

 

[Sen Trắng = Bạch Liên Hoa Tiên Tử, một phong danh của Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải. Đồng thời, Sen Trắng = Liên Bạch, thế danh của một tiền kiếp xa xưa mà bà từng tiết lộ bên tôn giáo Cao Đài.]

 

Ẩn tàng xác tục âu thân phận

Đáp vẹn KIM NƯƠNG chí tỏa thân

Nào cảnh Đạo Pháp trận hội linh

Thấu cõi lòng thế mau thức tỉnh.

 

Nép rèm mà xem kỉnh Phật Trời

Vang vang trống điểm đó người ơi

Thi căn hội đủ lời vàng ca

Một bước đi phải nhớ DI ĐÀ.

 

Đi ngay vạch lối mà sắc sâu

Cơ duyên ai chứa Phật pháp mầu

Canh khuya vui hạnh câu phước đầy

Lặng bên thân xác bóng hình trải.

 

Tâm phúc duyên thông đây chơn điển

Sen tươi mãi nở tánh chơn hiền

Mấy câu trút cạn điển thôi thì

Tạm ngưng lời hát trở lai qui.

 

Tròn trăng hữu đạo Ta đối câu

CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT chuyển cơ cầu

Tu đi cho kịp thuyền bát nhã

Khéo tu thì đến Thiên Đỉnh Châu.

 

Ai về dự hội không thấy vào

Quá nổi u buồn cảnh đời sao!

Tại sao chẳng có tâm thiện hướng?!

Sao không thấy về đỉnh Thiên Trào?!

 

Tiếng chuông vang mãi người chẳng tỉnh

Được HỘI LONG HOA chiếu được mình

Sen nhờ vun bón tươi sắp nở

ĐẠO PHÁP THIÊN CUNG thẳng cuộc trình.

 

Điểm CANH vô vọng nhân thế hòa

ĐẠO CỦA MẸ CHA GIÁO THÁNH TÒA

Điển lành chiếu được nhờ tâm có

Sen vàng rực rỡ mãi lòng ta.

 

Thượng phi đa tiết ngẫu bất kinh

Tuế tuế phong lưu hạ ứng hình

Hư không truyền khởi lai tiền đáo

Ngoạt ngoạt Tổ Kỳ xuất di linh.

 

Tỏ ý bài an hiểu tựa nương

Người đời chẳng chọn cách tu trường

Nếu tâm hướng Phật mau lần bước

Sen trổ nặc mùi giống tỏa hương.

 

Vén màn tuy thỉnh

Lai thế vô năng

Tục trần gió ngược

Rối nhằn một phen

Luân chuyển thanh bầu

Chuyển ý Đạo duyên

Khôi trụ Tây lư

Môn tuyền hành hải

Vạn hóa hiệp chơn

Tri ngôn bất toại

Nhứt dụng lập tự

Đương lai xuất chiếu

Vân thử đăng lộ

Đốn cuồng giải khiêu

Toại lữ phang xứ

Năng diệu năng giai

Đoan khúc tùng tí

Lai thới vân đài

Xa xa duệ bộ

Phục toái bảo nhơn

Khứ phục tri hữu

Đoàn vi phục chơn

Nguyệt trường bất hỷ

Phùng hườn kỳ lộ.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Bảy 202410:59 SA(Xem: 53)
PHÁP ÂM 2024_23-24
16 Tháng Bảy 202410:59 SA(Xem: 233)
PHÁP ÂM 2024_23-24
21 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1305)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1743)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1403)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1487)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1593)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1531)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1746)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2363)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1879)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2017)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2275)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2690)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2085)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1805)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1522)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1598)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1637)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2573)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2522)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 3028)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2355)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2642)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3050)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2889)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2814)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3514)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3334)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4398)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4310)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3689)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4897)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3764)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5733)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3843)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3884)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4068)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4232)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4130)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3706)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3619)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3773)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3928)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3572)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3798)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3811)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3623)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3613)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3409)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3818)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3739)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4119)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3899)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 4011)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4634)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4579)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4490)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4803)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4398)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4849)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6504)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5806)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5474)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5429)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5949)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6103)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5512)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5396)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5759)
Pháp Âm 2020_41.