THÁNH ĐÀN NAM THÀNH NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM GIÁP THÌN

29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1445)


Bổ sung chú giải lần ba lúc 12:19 sáng giờ California, ngày 21/5/2024 

ĐÀN GIỜ TÝ

Ngày 20 Tháng 3 Năm Giáp Thìn
(Ngày  28 tháng 4 năm 2024)
Thánh Đàn Nam Thành, Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn.
 
  KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG

 
HỎI: Thế nào là "tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn"?
ĐÁP: Thưa là vị Hiệp Thiên Huyền Nữ/ Huyền Nam khi nhận được lịnh Thiên Thượng chuẩn bị  "tiếp điển" thì phải "làm sạch sẽ xác thân" rồi mặc "đạo phục" vào "ngồi trước Thánh Đàn tĩnh tọa". Khi ĐIỂN Thiên Thượng phủ xuống thì Hiệp Thiên Huyền Nữ/Huyền Nam tự động "ứng khẩu lưu xuất" [nói ra] thi, thơ, giảng, kệ... liền miệng và liên tục từ đầu tới cuối [không ngập ngừng hay ngưng lại để suy nghĩ, tức là không có sự can thiệp của ý thức phàm trí]. Toàn bộ thời gian tiếp điển được ghi âm/ghi hình và chuyển về Giáo Hội Thiên Trường để Đức Ngài Giáo Tông hoặc Đức Chưởng Đạo đích thân kiểm chứng/đánh giá mức độ khả tín, rồi cho chép xuống "nguyên văn" thành văn bản, rồi kiểm tra nhiều lần trước khi cho phổ biến. Các vị Hiệp Thiên Huyền Nữ/Huyền Nam tuyệt đối không đọc ra từ văn bản "trước tác sẵn, viết sẵn, hay học thuộc lòng sẵn". Hội Thánh của THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI KỲ BA là một nền tôn giáo đang hoằng truyền CHƠN ĐẠO - ĐẠI ĐẠO của HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HÒANG ĐẠI THIÊN TÔN, tiếp nhận THIÊN KINH từ ĐÀI CAO LINH TIÊU ĐIỆN nơi BẠCH NGỌC KINH, tuyệt đối không làm việc hý lộng Thần Phật để tự dối mình, dối người, lừa gạt chúng sanh. Thi Văn, Thánh Giáo, Thiên Kinh, Giảng, Sấm, Kệ, Thiên Cơ..." mà quý hiền đạo đọc được trên các mục, trên các trang của mạng onglaidoky3.com này là kết quả sau cùng được chép xuống "nguyên văn" [không sai một ly, không đổi một chữ] từ công trình "ứng khẩu lưu xuất thành lời" của các Hiệp Thiên Huyền Nữ/Huyền Nam. Tuyệt đối không phải là sản phẩm được "đọc lại", được "dịch lại" hoặc được "sáng tác" như nhiều người ngộ nhận. Chúng tôi cũng cho tải lên tiệp âm thanh kèm với bài không phải cho mục đích mời nghe giọng điệu "ngâm nga thi ca" [tất cả Hiệp Thiên Huyền của chúng tôi không có khiếu ngâm ca, đành xin lỗi các hiền vậy.] mà là đưa ra "chứng liệu" để cho tất cả hiền đạo khắp nơi trên thế giới phối kiểm sự chân thực của vị Hiệp Thiên Huyền tiếp điển và sự chuẩn xác của bài được chép xuống thành văn bản.  Nếu lắng nghe từng lời của Hiệp Thiên Huyền ứng khẩu, các hiền đạo sẽ nhận ra là "rất khó hiểu"; Đó là vì Hiệp Thiên Huyền nhận được chữ nào câu nào là nói ra ngay, không suy nghĩ, không cố gắng hiểu, hay sắp xếp câu hay từ, tức là hoàn toàn "không can thiệp".
 

Các Hiệp Thiên Huyền Nữ/Huyền Nam không phải là những người đồng bóng ợ ngáp hay ông lên bà xuống mà quý vị thấy khắp các nơi ngoài chợ đời bát nháo và trên Youtube. Phận sự "hiệp thiên" là một vai trò "thầm lặng trong cửa đạo" tiếp nhận "lằn điển siêu quang từ thượng tầng" vô cùng "thanh tịnh và thiêng liêng", nối kết Thiên Thượng với con người dưới thế. Công việc "hiệp thiên' [nói nôm na là tiếp điển Thiên Thượng] là một quy trình nghiêm nhặt thuộc phần thực hành "mật tích" của Đại Đạo Huyền Môn rất "chỉnh chu" và vô cùng "huyền diệu". Phận sự và công việc hiệp thiên không phải mới có vào thời này . Nhiều vị đã từng xuất hiện lâu xa trong quá khứ, chỉ là họ được biết với những danh gọi khác hơn chúng ta đang gọi là "Hiệp Thiên Huyền". Để trở thành một Hiệp Thiên Huyền của HỘI THÁNH GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG - ĐẠI ĐẠO CAO ĐÀI VÔ VI - THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI KỲ BA GIÁO, người đó phải: (1) là một đại căn [trong 5 cấp Ngũ Đẳng Đại Thần của Thiên Triều] đầu thai xuống thế kỳ ba này để đảm nhận sứ mạng "Ngôn Sứ của Thiên Thượng" được Thiên Thượng xác nhận [không phải do mình tự nhận mà được]; (2) Phải được Thiên Thượng chọn lựa và sắc phong [Thiên Phong]; (3) đã trường chay vài mươi năm; (4) đã tịnh dục một thời gian rất dài; (5) đã tu luyện công phu tịnh pháp một thời gian rất dài; (6) có trình độ học vấn tương đối thấp [để không bị chi phối bởi tri thức thế gian và để cho người đời thấy những điều siêu việt từ miệng người này không đến từ học lực]; (7) khép mình vào đời sống đơn giản phù hợp với chơn tu [không tham gia vào hoạt động "tranh giành vật chất, lợi quyền", "toan tính thành bại, hơn thua", lăng xăng động loạn không ngừng]; (8) hiến thân cho đạo hoàn toàn, vì đạo hoàn toàn; (9) sống cách xa và tách biệt với Giáo Hội để không bị bất cứ chức sắc hay thế lực nào của Giáo Hội chi phối; (10) được Đức Ngài Giáo Tông công nhận. Đây là 10 tiêu chuẩn bắt buộc phải hội đủ để trở thành một Hiệp Thiên Huyền của GHTT, không có ngoại lệ. Các Hiệp Thiên Huyền của Giáo Hội Thiên Trường có trình độ tâm linh rất cao. 

Dầu tổ chức của HỘI THÁNH GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG - ĐẠI ĐẠO CAO ĐÀI VÔ VI - THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI KỲ BA GIÁO hiện có nhiều chi phái liên thuyền nhưng chỉ có duy nhất một Hiệp Thiên Đài  của Tòa Đình Trung Ương  được phép đảm nhiệm công việc "hiệp thiên". Hiệp Thiên Đài cũng chỉ được phép mở một vài "Thánh Đàn" dưới sự chỉ định và giám sát của Đức Ngài Giáo Tông cùng "sắc chỉ cho phép" của Thiên Thượng.  Các Thánh Đàn cũng "không được phép" giao tiếp với nhau hay trao đổi với nhau bất cứ thông tin nào [hoạt động hoàn toàn độc lập và gián cách]. Mọi "Thiên Lịnh" hoặc "thông tin quan trọng" cũng đều có sự phối kiểm chéo [đều được Thiên Thượng chuyển giao chéo] để bảo đảm không có sự gian dối, hay sự giả mạo [của thế lực tối trong vô hình], hay sự "vô tình tác ý" của đồng tử, hay sự "cố tình tác ý" bởi điển lực mạnh mẽ của ai đó đang tham dự cơ đàn. Tất cả các Thánh Đàn của Giáo Hội đều được Đức Ngài Giáo Tông hoặc Thiên Thượng Tối Cao điểm khí điều động các lực lượng Thiên Binh Thiên Tướng và Long Thần Hộ Pháp bảo vệ cho Hiệp Thiên Huyền ngày đêm và che chắn tà điển không cho xâm nhập khi đang hành sự [ultimately shielded, protected].
Dưới sự bảo chứng và che chở của THIÊN TRIỀU BẠCH NGỌC, không một linh mệnh nào [hữu hình hay vô hình] có thể giả mạo hay quấy rối được các Thánh Đàn của THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI KỲ BA GIÁO.

Lần này TRÀO TAM XUẤT THẾ là để đem CHƠN ĐẠO CỦA THÁNH CHÚA CHA hoằng truyền nhằm DẪN DẮT LINH CĂN TRỞ VỀ THIÊN QUỐC và LỰA DÒNG TÂN DÂN VÀ
O NGƯƠN THÁNH ĐỨC. Dầu là TRÀO TAM XUẤT THẾ với tất cả HUYỀN DIỆU và OAI LỰC của PHẬT THÁNH TIÊN LIÊN KỲ HẢI HỘI, nhưng cũng chỉ dám xin nương nhờ vào 7 chữ VÔ VI ĐẠI LỰC ĐẠI TỪ BI của ĐẤNG THÁNH CHÚA để hòan thành sứ mạng, cũng chỉ dám mong được sự ủng hộ của các hiền đạo xa gần khắp nơi trong và ngoài nước.
Xin cầu nguyện cho tất cả được an bình và cũng xin tri ân tất cả các hiền đạo đã vào website onglaidoky3.com tham khảo.Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2024_16
 

Thi

 

PHỤ chót màn lệ tuôn sa

LUẬT THIÊN khai mở gội tuồng ba [trào tam]

THIÊN giục thúc mau đèn sách

HOÀNG MINH sáng tác đào kép ra.

 
[Khoán thủ: Cơ Luật Thiên Hoàng, Phụ Thiên Cơ Minh. PHỤ THIÊN CƠ MINH = bao gồm hai ý. (1) Ý thứ nhứt là "minh cơ của Cha Trời". (2) Ý thứ hai là "cơ của Cha Thiên Minh". THIÊN MINH = là một tôn danh của CHA TRỜI.] 

Giảng
 

Nay SẮC CHIẾU diễn trình LẬP HỘI [LONG HOA]

Tuồng lớp màn dậy nổi cuồng phong

Rõ MINH VƯƠNG tuồng hát phụ đồng 

Vang hồi trống thế [trần] trong màn chót
 

[RÕ MINH VƯƠNG TUỒNG HÁT PHỤ ĐỒNG = Chữ PHỤ ở đây bao hàm 2 ý.  (1) Với nghĩa PHỤ là CHA thì ý câu này "phải rõ MINH VƯƠNG hát tuồng cùng với CHA THIÊN THƯỢNG" (đồng với Phụ); (2) Với nghĩa PHỤ là PHỤ VIỆC thì ý câu này là "phải rõ đồng tử phụ việc hát tuồng giúp MINH VƯƠNG" (đọc toàn câu ngược từ sau ra trước.)]


Đào với kép [đóng] vai tuồng cho [trót] lọt [tròn nhiệm vụ]

RỒNG XUỐNG TRẦN phút chót định an

Vòng cầu thay sầu thảm tiêu tan

Chớ mà lo chụp [giật] [thứ] hạng danh [tiếng] to

 

["Xác không vốn những cậy tay người; Khôn khéo làm sao buộc chẳng rời; Kêu lắm lại càng tan tác lắm; Thế nào cũng một tiếng mà thôi." (Cây Pháo, Nguyễn Hữu Chỉnh)]

 

Nguy khó đến lớp tuồng khổ sở

Này hỡi trẻ thời giờ đâu đợi

Mà còn ham chức [tước] [danh] vọng khắc thời [vào thời khắc này]

LUẬT CHIẾU PHÊ SẮP TỚI TRỊ ĐỜI

 

Cho già trẻ biết TRẬN ĐỒ HỘI [chết đại trà]

NỀN BỆ RỒNG BÀY PHƠI SẮC LỊNH [lịnh ban ra rồi]

XỬ TRỊ ĐỜI tan [hoang] khốc [liệt] sinh linh

Ai vai tuồng [nào nấy lo] chấn chỉnh, [con trẻ]  khó tường [cơ mật]

 

Vai tuồng tiếp chuyển xoay định hướng

Thời gian đến ANH VƯƠNG [MẪU] hiền đức

Hát vai tuồng KIM lượng mầm phúc

Thể hiện thân THÁI ngút trời cao
 

[Khoán: VƯƠNG MẪU THÁI KIM ANH. Thái Kim Anh là tục danh của Đức Chưởng Thế Giáo Hội Thiên Trường.  Phong danh VƯƠNG MẪU là sắc phong hiện nay do chính CHA MẸ TRỜI ấn ban. Mời đồng đạo truy cập mạng Ông Lái Đò Kỳ 3, mục Kinh Chú, trang Thái Lão Mẫu Kinh: Thọ Ký, trang Nhị Mẫu Kinh (Tây Vương Mẫu Kinh), trang Ngọc Kinh: Tân Kinh Đế Ấn, Vô Thượng Lập Thánh Ngôi, và trang Ngọc Kinh: Ngọc Hoàng Thượng Đế Ban Thưởng Thánh Ngươn để tham cứu thêm. Tuy nói là được phong danh VƯƠNG MẪU nhưng thực ra là CHA MẸ tiết lộ cho biết chơn điển Vương Mẫu hóa thân dưới thế chính là Đức Chưởng Thế.]
 

Kể từ đây tròn phận giai [giai phận] nào

Ngày cuộc kết vai đào sáng chiếu

Qua lược hiểu ra đời THÁNH HIỆU

Tự lớp màn muôn triệu phận giai

 

[QUA LƯỢC HIỂU RA ĐỜI THÁNH HIỆU = Lược qua để cho đời hiểu ra Thánh Hiệu. TỰ LỚP MÀN MUÔN TRIỆU PHẬN GIAI = Đã trải qua muôn triệu lớp màn (muôn triệu kiếp) mới có được giai phận hôm nay.]

 
Giai đúng luật KIM lai [nay đến] tạo lại

THẦY đã lập THÁI tài chịu phải [phải chịu]

Mọi cảnh ngơ ANH sự lý khai

Phương Tây  CHỜ XUẤT TẠI MÀN NÀY

 
[GIAI ĐÚNG LUẬT KIM LAI TẠO LẠI = Đúng giai luật, Thái Kim Anh trở lại (kim lai) để tạo lại tuồng tích xưa. MỌI CẢNH NGƠ ANH SỰ LÝ KHAI = Mọi hoàn cảnh sự việc Thái Kim Anh trông như người "ngu khờ" (trong mắt phàm phu) nhưng chính nhờ vậy mà Thiên Lý nơi tâm mới khai mở trọn vẹn. PHƯƠNG TÂY CHỜ XUẤT TẠI MÀN NÀY = Nơi phương Tây, tại Giáo Hội Thiên Trường, chờ ra mặt tại màn ba này (trào tam). Tới lúc đó mới biết ai tài ai đức, ai khôn ai dạy.]
 

Ngày trỗ mặt triền cơ rõ thấy

Sóng biển khổ đừng sai lọt hố

Đừng xưng danh vương lạc mộng hồ

CHÁNH PHÁP CƠ đúng chỗ thiện căn

 
[TRIỀN CƠ = Trời, trăng, các vì sao vận hành đúng theo quỹ đạo. NGÀY TRỖ MẶT TRIỀN CƠ RÕ THẤY = Đến ngày trỗ mặt thì lúc đó sẽ thấy rõ tất cả đều vận hành đúng theo sắp xếp của Thiên Thượng.  CHÁNH PHÁP CƠ ĐÚNG CHỖ THIỆN CĂN = Cơ chánh pháp điểm danh phong vị đúng chỗ căn cơ thiện đức (chớ không dựa vào chuẩn mực
của phàm gian như là tài trí hay sự khôn khéo).]
 
Ai chọn tạo lễ vô [vô lễ] tự phán

NỀN ĐÚNG CHỖ miền trần [trần miền] nên] hiểu rõ

Chọn hiền lương cuộc gặp duyên cơ

THEO CHIẾU CHỈ ai lo sứ mạng [nấy]

 
[NỀN ĐÚNG CHỖ = Lập nền đúng chỗ. NỀN ĐÚNG CHỖ MIỀN TRẦN HIỂU RÕ = Trần miền phải hiểu rõ CHA THƯỢNG ĐẾ lập nền
đúng chỗ (chọn người phong vị, cắt cử công việc, đặt định thời gian, lớp màn diễn tiến...tuyệt đối không sai. Nếu sai thì sao có thể là Thượng Đế? Sao có thể là đấng Minh Thiên?).]

VAI đúng phận ra đời CHIẾU SÁNG

CẦN hiểu qua KIM bảng THÁNH THIÊN

CHỌN lọc vàng THÁI đức để TRUYỀN

ĐỊNH thiên cơ ANH hiện đúng KỲ

 
[Khoán thủ: Vai Cần Chọn Định. Khoán vĩ: Chiếu Sáng Thánh Thiên Truyền Kỳ. VAI ĐÚNG PHẬN RA ĐỜI CHIẾU SÁNG = Giữ đúng vai đúng phận khi bước ra cứu đời sẽ chói sáng. ĐỊNH THIÊN CƠ ANH HIỆN ĐÚNG KỲ = Thiên cơ đã dĩ định Thái Kim Anh phải xuất hiện đúng kỳ tam (trào tam) để nhận nhiệm vụ (giống như câu trên đã nói rõ: "Cha đã lập Thái tài phải chịu", đó là giai phận của Thái Kim Anh.]
 

Tâm ai giữ CHIÊU đề phê ký

THƯỢNG CHA HOÀNG kỳ ý màn khai

THIÊN SỰ LẼ SẮP BAN ĐỊNH TẠI

GIÁO CHỦ cơ chỉ dạy đạo hành

 
[CHIÊU = Đức Ngài Ngôi Hai Trào Một Ngô Minh Chiêu. TÂM AI GIỮ CHIÊU ĐỀ PHÊ TRÍ = Ai kiên định tâm trí thì Đức Ngài sẽ đề nghị, phê duyệt, ký tên đóng dấu chấp thuận. THƯỢNG CHA HOÀNG KỲ Ý MÀN KHAI = Khai màn ba là quyết định của CHA THIÊN HOÀNG, không ai khác. THIÊN SỰ LẼ SẮP BAN ĐỊNH TẠI GIÁO CHỦ = THIÊN SỰ: lý lẽ nêu lên để ủng hộ cho một đề xuất, sắp xếp công việc, định liệu thời gian, ban hành đạo lệnh... là ở tại nơi quyền của vị Giáo Chủ. CƠ CHỈ DẠY ĐẠO HÀNH = Giáo Chủ chính là "động cơ" chỉ dạy hành đạo.  Mọi người cũng nên biết rõ rằng trong thời kỳ Đại Đạo Cao Đài Phổ Độ thì GIÁO CHỦ chính là CAO ĐÀI VÔ CỰC HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ. Còn dưới thế gian cao nhứt chỉ có GIÁO TÔNG, nắm cả vô vi lẫn hữu hình, là ngôi vị Giáo Tôn đứng đầu tôn giáo.  Một khi Đức Giáo Tông quy thiên, ngôi vị sẽ để trống vĩnh viễn vì đây không phải là "chức danh có thể bầu cho nhau" mà là ngôi vị thể hiện tôn nghiêm của Bạch Ngọc Cung dưới thế. Từ khi THIÊN ĐẠO giáng thế đến nay, dưới trần chưa từng có vị Giáo Tông đích thực. Chỉ có
Đức Lý Giáo Tông, tức Đức Kim Tinh Quân trên cõi Thượng Thiên, là Giáo Tông của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Còn ngài Thượng Trung Nhựt (Lê Văn Trung) được Đức Lý Giáo Tông ủy nhiệm "quyền Giáo Tông hữu hình" để điều hành việc đạo của Tòa Thánh Tây Ninh. Riêng vào cơ kỳ này và tại thời điểm này, vị GIÁO TÔNG Thiên Phong của THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI KỲ BA là Đức Ngài Ngôi Hai Trào Tam Hoàng Di Thiên cũng là Đức Thể Nguyên của Giáo Hội Thiên Trường.]

Đợi căn thiện ra sức cứu [quần] sanh

Dựng PHÁP CHÁNH rạng danh tông tổ

Màn DI LẠC trẻ nhiều [nhiều trẻ] lọt [rớt] hố

Màn PHẬT VƯƠNG ai đổ ai rơi
 
[Khóan yêu: Pháp Chánh Di Lạc Phật Vương. MÀN PHẬT VƯƠNG AI ĐỔ AI RƠI = Màn Phật Vương chấm thi, phân định người nào đậu và người nào rớt.]

 

Chấm điểm thi xét thấy tơi bời

Ít ai đạt khó ngồi yên chỗ

Trong tuồng này xuất hiện Lão VÔ [CỰC]

Tông danh Lão [NGỌC] HƯ VÔ VI cảnh

 
[Hai câu cuối ám chỉ CHA Vô Cực Huyền Thiên Thượng Đế, Thượng Lão Ông nơi Cung Ngọc Hư Vô Vi.]
 

Khắm [có mùi mắm] mọi nơi tôn đức hư danh

Đem pháp lành dựng cảnh tu hành

Kỳ HỘI khó [thi đậu], [rán] đua tranh đức hạnh

Cơ này rán trẻ nhanh kịp sửa

[KHẮM MỌI NƠI TÔN ĐỨC HƯ DANH = Khắp nơi khắm mùi xưng tụng nhau hư danh "Tôn Đức".]

 

Đừng tội gây khó chữa nghe chưa

Định mạt kỳ CHỌN LỰA BỒ ĐỀ

MÀN ĐẠI HỘI cơ nào nương dễ

THẦY THƯỢNG ĐẾ chỉ bề lo liệu

 

Khuyên con trẻ nữ nam thảo hiếu

PHẠM LUẬT TRỜI phải hiểu [sẽ] ra sao

Mạt pháp đời khó tránh máu đào

Lành việc mới thoát rào bại trận

 

Gặp THÁNH LỊNH xử phân bao bận

TÁI TẠO ĐỜI một trận thất kinh

Cuộc Ngũ Lôi rung chuyển thình thình

SẮP ĐẾN RỒI THIÊN ĐÌNH LONG XỬ

 

Diệt màn này công lý vô tư

THƯỢNG ĐẾ CHA xét xử công bằng

Hiền lại ít dữ nhiều khó đặng

Ngày định kỳ thế gian lâm nạn

  

[HIỀN LẠI ÍT DỮ NHIỀU KHÓ ĐẶNG = Hiền thì ít mà dữ lại nhiều vì thế nhân loại khó mà thoát nạn.]

 

Mười [tiêu] hết chín còn một mới an

Không ai kịp bước sang thử thách

LUẬT THIÊN trị, trẻ nào biết cách

Thoát vòng vây nạn ách thiên tai

 

Bị luật hình ĐỀN TỘI CHẲNG SAI

Ai giả, thật đóng vai mới xứng

Khuyên nam nữ trẻ già sanh chúng

Đời mạt này hữu dụng thiện lương
 
[BỊ LUẬT HÌNH ĐỀN TỘI CHẲNG SAI AI GIẢ = Ai giả danh mạo xưng thì sẽ bị Luật Hình bắt đền tội, chẳng sai chạy đâu cả. THẬT ĐÓNG VAI MỚI XỨNG = Người thật có giai phận kỳ tam này mới xứng đáng đóng vai (được trên Thiên Thượng phong vị, được trên Thiên Thượng khải lộ cho người ta biết thông qua những đồng tử "chuẩn mực" được Thượng Thiên chấm chọn và giao cho vai trò "ngôn sứ" để làm trung gian, chứ không tự mình ra bài để tự phong cho mình hay tự bầu cử cho nhau.  Mọi người nên hiểu Bộ Máy Thiên và Tòa Tam Giáo rất nghiêm minh, rất mầu nhiệm, rất oai linh... vì thế bất cứ là ai cũng không nên và không thể bởn cợt hay giả Tiên xưng Phật để rồi sẽ phải bị trừng trị rất nặng.)]
 

Ai mê nữa lợi danh khó lường

Thời sẽ rõ tai ương ập đến

Khổ dữ dội trẻ ôi chớ mến

ĐỪNG VỌNG HAM việc đến XƯNG TÊN[AI MÊ NỮA LỢI DANH KHÓ LƯỜNG = Lợi danh ai còn tiếp tục mê đắm thì khó lường số phận mai sau. THỜI SẼ RÕ TAI ƯƠNG ẬP ĐẾN = Đến lúc thì tai ương sẽ ập đến.  KHỔ DỮ DỘI TRẺ ÔI CHỚ MẾN, ĐỪNG VỌNG HAM VIỆC ĐẾN XƯNG DANH = Khổ dữ lắm trẽ ôi chớ luyến tiếc, đừng vọng tưởng đến việc "tự xưng danh" (ta là Phật này, ta là Thánh nọ) cũng đừng ham "danh xưng" (Tiến sĩ này, Bộ trưởng nọ, Chủ tịch kia). ]

 
Khổ tóc tang khắp cả than rên

Phạt hành xử lo đền tội án

Hỡi chúng dân trẻ già khá đặng

Lo việc tu sửa bản thân mình

 

Ngày tận cùng màn chót, chúng sinh

Do nghiệp quả tự mình [gây ra phải] gánh lấy

Khuyên con trẻ trần gian hết thảy

Hiểu LUẬT THIÊN CHUYỂN tại [do nơi] nhân sinh

 
[KHUYÊN CON TRẺ TRẦN GIAN HẾT THẢY, HIỂU LUẬT THIÊN CHUYỂN TẠI NHÂN SINH = Khuyên hết thảy con trẻ dưới trần gian phải hiểu rõ THIÊN LUẬT chuyển (thưởng phạt) là do nơi tâm tánh và hành vi của các con (biệt nghiệp và cộng nghiệp).]

 

TRUYỀN ĐIỂN CƠ THÂN XÁC HIỀN MINH 

ĐANG LẪN LỘN MẮT NHÌN XA RỘNG 

MỘT NHÂN VẬN THẬT thời quý trọng

KHAI CƠ truyền KIM lộng chuyển xoay

 

[THÂN XÁC HIỀN MINH ĐANG LẪN LỘN MẮT NHÌN XA RỘNG = Một kim thân mắt nhìn xa rộng đang lẫn lộn giữa thế trần. MỘT NHÂN VẬN THẬT KHAI CƠ = Một nhân vận thật sự nhận giai phận khai cơ; Câu này ám chỉ Ngôi Hai Trào Tam Hoàng Di Thiên, tức Đức Ngài Thể Nguyên của Giáo Hội Thiên Trường, nhận lệnh đứng ra khai cơ:

KHAI miền địa lục [ông] QUỐC [tại] KỲ HOA
ĐỊA thế nhân sinh mở ĐẠO CHA
HẬU phúc Thiên Tiên quờn Bảo Điện
THIÊN Tiên chỉ khả áo Trần Dà.

Điền căn nguyên bổn tánh tầm tri
GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG chuyển đại bi
Vi đức hữu hình thăng hiển tướng
ĐẠO TRỜI khai mở tựu huyền vi.

BẠCH VÂN long áng thơ kỳ trình
Tam lục ngũ chi ĐẠO CHIẾU MINH
Sắc chỉ NGỌC TÒA THIÊN ĐẠI bảo
BÁT TIÊN quờn điển cứu quần sinh.

ĐIỂN TAM TRÀO ấn bút THỜI QUÂN
MINH CHIẾU sắc phong THIÊN ĐẠO thuần
Chỉ bản ĐẠI THIÊN LA Đại Khảm
LÔI ÂM lập luận luật triều thần.
 
CA LI chuyển động ĐẠO HUYỀN KHÔNG
Thế giới hiệp nhân khởi đạo đồng
Nhất lý thiên phù chiếu ĐIỂN MẪU
DỰNG HÌNH ĐẠI ĐẠO hậu triều công.

Nay chuẩn bút binh thơ trận đồ
HOA KỲ Ta khải ĐẠO THIÊN đô
GIÁO TÔNG THIÊN CƯỚC [Đức Ngài] Hoa Long Trận
Nhất thống triều nghi THIÊN HẬU TIÊN...

SƠN LIÊN [Đức Ngài] quờn điển đáo KỲ HOA
Bát Quái CA LI chuyển ĐẠO CHA
ĐỊA MẪU DIÊU TRÌ Ta chuẩn bút
Ấn hành THIÊN ĐẠO đạt Pháp Hoa.
 
HOÀNG CỰC THÁI TÔN chứng đại điền
LIÊN SƠN chuẩn bút chứng THÔNG THIÊN [GIÁO CHỦ]
Nhân thiên hiệp nhất Ta quờn điển
Đáo lai vạn phúc CỬU TRÙNG THIÊN.

HOÀNG CỰC chuyển xoay đại Ngũ Hành
THIÊN BÌNH TÂN QUỐC [=Thiên Quốc] cứu quần sanh
ĐẠI LA THIÊN ĐẾ Ta làm chủ
Chuẩn bút NGỌC HOÀNG đến chúng sanh.

(Trích bài Khai Địa Hậu Thiên. Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn, St. Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 4 tháng 9 năm 2017 (ngày 14 tháng 7 năm Đinh Dậu) lúc 11:53 trưa giờ California.)

 

MINH CHIẾU sắc chỉ cơ định [HOA] KỲ
Chơn tâm TAM BỬU hiện CA LI
HOÀNG THIÊN định ước khai LIÊN ĐẠO
NGỌC ĐẾ truyền trao ẤN, LUẬT thi [hành].

Chuyển võ trụ qui hồi chánh tâm
HOÀNG THIÊN thơ chuyển điển quang âm
Tây Đông Nam Bắc thông hành điển
Á ĐẠI LIÊN CHÂU [đóa sen lớn của Á Châu] rõ lý tầm.

ĐẠO THIÊN XUẤT THẾ chuyển KỲ HOA
GIÁO ĐẠO LONG HOA hiệu QUỐC gia  [ông Quốc]
[THẦY] NHÂN THẬP Đại La Thiên chánh thể
THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO ấn Trần Dà [hiệu Liên Kỳ Hải Hội].

Trần Dà thế đạo rõ màn ba
Ngươn hạ chuyển xoay THIÊN ĐẠI LA
TAM THÁNH TIÊN THIÊN nhất THẬP NHỊ [THIÊN]
Chuẩn hành Thiên Bửu LUẬT TAM TÒA. 

(Trích bài Tam Ấn Thiên Thơ. Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn, St. Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 4 tháng 9 năm 2017 (ngày 14 tháng 7 năm Đinh Dậu) lúc 11:53 trưa giờ California.
)

Trở lại chủ đề chính:

TRUYỀN KIM LỘNG CHUYỂN XOAY = Ám chỉ sự kiện Đức Ngài Thể Nguyên gặp mặt
Đức Chưởng Thế Thái Kim Anh lần đầu tại nhà của ngài Chánh Giáo Dòng Thiên Hoa Hương Phổ (nay là trụ sở GHTT) và trực tiếp truyền lịnh (thông điệp) làm cho (lộng = làm cho) cơ thiên khởi động (xoay chuyển). Sự kiện này đã diễn ra vào ngày 21 tháng 7 năm Đinh Dậu (11/9/2017). Nguyên ngôn từ miệng của Đức Ngài chính xác như thế này: "Chị Kim Anh có sứ mạng với nền Đại Đạo. Chị Kim Anh đã ký kết với tôi trước khi chúng ta xuống thế. Chị phải thực hiện lời hứa của mình. Dĩ nhiên là chị có quyền từ chối. Nếu thực sự là vậy thì sẽ "tính sổ với chị, cộng phí lẫn lời" khi chị trở về lại trên đó (Đức Ngài vừa nghiêm túc vừa như đùa và ngài Thái Kim Anh đã tỏ vẽ không vui vì mới vừa gặp nhau vài phút mà Đức Ngài đã nói "theo kiểu" như ra lệnh.) Sau đó khoảng một tiếng đồng hồ  (vào đầu giờ Thân), Thiên Thượng đã ra lịnh Khai Đạo và khai Giáo Hội Thiên Trường, tất cả chỉ võn vẹn 4 nhơn ("có đủ mặt Tứ Thánh"), trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cơ Thiên ẩn mật, lịnh Thiên phải tùng!]

Cơ ngẫu sắc phong ẤN TẠI TRẦN
HUYỀN THIÊN ĐẠI ĐẠO trao THIÊN ÂN [Đức Ngài]

Diệu vi THIÊN tướng tiên tân HẬU [Thái Kim Anh]

Pháp đạo thiện căn bố đức ân.

 

Đáo lai bửu pháp CHẤN CỜ HOA

Sơn đẩu đài vân hiệp BỬU TÒA

TAM GIÁO đại hầu KIM [ANH] yết kiến THÁNH

CA LI trung chuyển ĐẠO THIÊN GIA.

 

HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ ĐẠO THUYỀN CHA

TAM THÁNH TIÊN THIÊN BỬU GIÁO TÒA

Trúc mạch tuế lâm THIÊN THƯỢNG NHẤT

Hoàn cầu đổi dạng lố LONG HOA.

Giao kiếm báu KIM [ANH] quy MÃ NHÂN [Thầy Nhân Thập]

ẤN PHONG HẦU túc THIÊN HỒNG QUÂN

Huyền vi vô lượng vô căn tướng

Thiên khải CA LI điểm đạo thuần.

 

BẠCH NGỌC ĐẠI LA THIÊN ấn bài

ĐẠO TRỜI sách lược áng thanh [lời] khai

CHỦ THIÊN sắc chỉ HỒNG QUÂN LÃO

Bút tọa CA LI BÁT QUÁI ĐÀI...

Giao chiếu MỘC THIÊN chỉ định KỲ

HOA THIÊN khai, định pháp huyền vi

LONG VÂN hội [mặt] điểm giờ KHAI ẤN

DI LẠC đón mừng KHÁCH ĐẠI BI.

 

Chủ bút đề KHAI ĐẠO mấy bài

Ngày giờ định ĐẠO HỘI THIÊN [TRƯỜNG] KHAI

Kiểm qua mấy lượt CHƠN MINH ĐẠO

ĐẠO PHÁP VÔ VI đã ẤN BÀI.

(Trích bài Cơ Huyền Diệu Pháp. Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn, St. Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 11 tháng 9 năm 2017 (ngày 21 tháng 7 năm Đinh Dậu) lúc 13:25 PM giờ California.) 


Thập Bát chuyển thiên xa nghinh chiến

Địa xoay nhân xuyên đảo hành nhiên

Hòan cầu THIÊN động chuyển vùng miền

Lập trận địa kết thiên địa CHẤN.  

 

Lục Thập chuyển mười hai tướng lĩnh [12 vị Thời Quân]

Thống lệnh [THIÊN] QUÂN đảo hải di sơn

Dời tầng không theo ấn TAM TRÀO [Trào Tam]

LIÊN SƠN [Đức Ngài] giáo thuyết ngôn hiệu lực.

 
Hiệp tùng bách lai trào ứng gấp

Cấp lệnh truyền thuyên chuyển HUYỀN KHÔNG

Lệnh tam quân ba chấn địa đầu

Dời trận địa VÀO CHẦU CHÁNH ĐIỆN. 

 

KIM LOAN ĐIỆN VÔ VI truyền chỉ

Lệnh KIM HOÀNG TÂY MẪU [Thái Kim Anh] triển khai

Đồng thời khai TEXAS HOA KỲ

Lập kinh tuyến địa khai công việc. 

 

Chuyển đổi lớn THIÊN tài ngân hải

Đồ Long THIÊN ấn chứng TRÀO TAM

Hiệp Nam Bang TÂY MẪU KHÔNG HUYỀN

Kim Thủy Mộc Hỏa nhân đáo tuế. 

 

Lập trình hiện ẤN NGAY MẬT PHÁP

Chuyển về TRỜI áng lệnh LIÊN SƠN

Bát Thần Châu điển lực THIÊN CÀN [TRỜI]

LẬP LỆNH mở THIÊN tài chuẩn bút.


(Trích bài Giao Sắc Huỳnh Sơn. Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn, St. Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 15 tháng 10 năm 2017 (ngày 26 tháng 8 năm Đinh Dậu) lúc 05:28 sáng giờ California.)

Trở lại chủ đề chính:

Mời hiền tài ANH sáng minh khai

Trang nghiêm khắp THÁI lai việc sắp

Luật màn cuối từ đây rán tập

Đến giờ vàng đậu đắc thiên thông

 
[MỜI HIỀN TÀI ANH SÁNG TƯƠNG LAI, TRANG NGHIÊM KHẮP THÁI LAI VIỆC SẮP = Hai câu này ám chỉ việc Đức Ngài Thể Nguyên đã chính thức họp bàn (qua điện thoại) và khẩn khoản mời Đức Chưởng Thế Thái Kim Anh về với Thiên Đạo Huyền Không (dưới sự chứng giám của Cha, Mẹ và Tam Giáo Tòa trong vô vi) và cuối cùng ngài Thái Kim Anh đã đồng ý (lúc đó khoảng hơn 1 giờ sáng, sau hơn 3 tiếng đồng hồ đàm luận cơ thiên).  Ngài Thái Kim Anh đã đến (lai) và trang nghiêm sắp đặt công việc đạo sự trong tương lai với Đức Ngài.  Sự kiện mời hợp tác đã diễn ra chỉ 10 ngày sau sự kiện Đức Ngài Thể Nguyên truyền thông điệp đến ngài Thái Kim Anh trong lần gặp mặt đầu tiên.
 

GIẢI chung việc lớn đạo An Nam 
QUYẾT định hướng đi của việc làm
CHƯƠNG mới sắp bài khuyên rõ lý
TRÌNH bày từng bước trước GIÁO TAM.
 
Lãnh phần trách nhiệm việc THIÊN ÂN
Bố trận Đông phong hiệp chánh cần
Đồ án tiến trình công việc Đạo
Luận bàn đúng Ngọ Đức Hồng Ân...

GIÁO ĐẠO NAM THIÊN lộ gót giày [lộ phận Ngôi Hai Trào Tam]

Đường đi hoa gấm hội Rồng Mây

Quả căn lành chuyển tầm CHƠN GIÁO

PHÁP bửu THIÊN ban tọa chốn này [Nam California]...

 

PHONG LỆNH ẤN TÒA CHƯƠNG XUẤT THẾ

Ấn HUỲNH KỲ ĐẠO Bửu Kỳ Hương

Chiếu thơ đồ trận THIÊN TRƯỜNG

Ra tay trợ lực hiệp thương BỬU HUỲNH.

 

Kỳ ĐẠI ĐẠO tiến hành khai thị

Tam phong thơ dịch chuyển Nam Tây

Giáo trình xuyên Mỹ cầu xoay

Đêm Rằm tháng Tám chuyển xây bửu đoàn.


(Trích bài Giải Quyết Chương Trình. Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn tại St. Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 21 tháng 9 năm 2017 (ngày 2 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 10:08 sáng giờ California.)

RA đề BÁT BỬU lược Đồ Thiên
BINH ấn đại miền [California] chuyển BÁT TIÊN
THƠ lược xuất binh trung địa KHẢM
ĐỒ bàng long chuyển chứng SƠN LIÊN.
 
LIÊN SƠN TÙNG khúc đại Hoàng Mai
TAM NHÁNH LONG CHÂU hiệp ĐỨC NGÀI
ẤN chứng THIÊN BÌNH TÂN lạp QUỐC
ĐẠO KHAI BỬU GIÁO THIÊN HOÀNG KHAI.

HOÀNG khai ĐỊA Khảm hiệu trần Long 

TAM ẤN GIÁO TÔNG luận đạo đồng

BÁT BỬU CAO ĐÀI thêm ấn chứng

Tam Tiên, Đế Thánh đã linh thông.

 

Thông linh chơn điển Điện [Cửu] Trùng Cung

Báo lệnh THIÊN CUNG liên đại vùng

Toàn lộ liên châu HOA ĐẠI ấn

Nhân Thiên hiện hiệp tại hoành cung.

 

Nam giáo Đông bình THIÊN THẬP TAM

Thiên Môn đặt ấn GIÁO TÒA TAM

Chuẩn tâm THIÊN CƯỚC Long Thần đến

Chỉ dẫn đường cơ tiến việc làm.

Việc làm tam giác thọ loan KIM

ĐẾ ĐẠO tầm chung BẠCH [CHƠN] GIÁO tìm

Chơn chánh định hình trung bửu ấn

Tâm linh huyền pháp lộ THAO [ANH] KIM.

THAO [ANH] KIM QUỐC KHÁCH đại Kỳ Sơn

Ngỏ giáo tầm trao ĐẠI ĐẠO quờn

Chức phận THIÊN Tiên KIM CHÁNH GIÁO

Tiến hành đúng mực ngỏ THIÊN SƠN.

 

THIÊN SƠN THIÊN ĐẠI tại CA LI

TRAO ẤN TAM THIÊN chứng đại bi

Bát Đạo Thiên Tiên NHỨT ĐẢNH NGỌC

Hiện trần thị mục hiện TRƯỜNG THI.

TRƯỜNG THI linh ứng ĐẠI HUYỀN vi

VÔ TỰ VÔ KINH XUẤT GIÁO KỲ

Thiên lý kinh hành TAM NHẬT hiệp

Chứng đoàn Tam Bửu tại HOA KỲ.
 

HOA KỲ TAM GIÁO yết chuẩn khai

Vân điển hẹn xong Đạo lộ bài

CHI ĐẠO BỬU SƠN Long đại diện

GIÁO THIÊN xuất áng BẠCH CHƠN ĐÀI.

Hầu môn yết ngạch định HỒNG [LIÊN] y [lệnh]

Chuẩn tánh đáo lai trụ đại bi

Bình phước THIÊN TÔN [trào] tam ĐẠI KHẢM 

Chuẩn hành THIÊN MỘC tại cung Li.

Cung Li: ấn định ĐIỆN DIÊU CUNG

TỐN quẻ: ĐẠI THIÊN KHẢM CỬU TRÙNG

Đông định: HÀ ĐỒ THIÊN KHẢI XUẤT

Tam qui luận nghĩa Dịch [Lý] Thiên Cung.
 

HẬU THỔ [MẸ] HOÀNG THIÊN [CHA] tạo mối giềng

Chuẩn hành ấn chứng ĐẤNG THIÊNG LIÊNG

Ấn tâm giao chiếu về trung [tâm] đại [địa] [tức California]

BỐ PHÁP HỒNG ÂN PHÁP GIÁO THUYỀN.
 

Giáo thuyền liên cước MỘC THIÊN NHƠN

Chuẩn bị hiệp thương ĐỨC ĐẠI quờn

Tam thập lục nhân [36 Thánh] HỒNG [LIÊN] thượng phẩm

CỔ TRUYỀN GIÁO ĐỨC hiệp tam ngươn.

 

(Trích bài Ra Binh Thơ Đồ. Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn tại St. Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 21 tháng 9 năm 2017 (ngày 2 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 18:34 giờ California.)

 

ĐỊNH phân lí đạo Hiệp Thiên Đài
LAI chuyển ngũ kỳ phước thới lai
TRẬN TUYẾN KỲ HOA THÂU VÕ TRỤ
ĐỒ THIÊN định lại chuẩn tâm khai.

 

CHƯ THẦN nghe chuyển phép huyền linh 
ĐẠI ĐẠO CA LI ĐÃ ĐỊNH HÌNH
Trấn giữ binh phù THIÊN vận pháp 
Ngũ Hành chuyển dịch triệu thông linh.
 
KHAI ĐIỂM ĐẠO THIÊN ĐỊNH HỘI LINH 
THÁNH TÂM chơn bửu hiện TÒA ĐÌNH
TRUNG TÂM LINH GIÁC thêm quyền pháp
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ cứu chúng sinh.
 
Bá gia cơ hóa độ nhân thiên
Phước báo lập ban hội đạo điền
THIÊN TƯỚNG HOA KỲ chung tay gấm
Hiệp thương công việc ĐẠO TRƯỜNG THIÊN.
 
Giờ này ĐIỂM ĐẠO TẠI CA LI
NGHIÊM LỊNH CHÍ TÔN quyết luyện trì 
Do dự tính toán khai BỬU ĐẠO 
Quyết lòng yết áng chuyển huyền vi.
 
Tam thư đồ trận đã làm chung
Chuyển đến DIÊU CUNG ấn CỬU TRÙNG
TÒA THÁNH THIÊN TÔN KHAI LẬP BÚT
Hà Đồ dịch chuyển ĐẠO HUYỀN KHUNG.
 
Tuế tạo sinh linh BÁT QUÁI ĐỒ
BÁT TIÊN chuyển điển ĐẠO VI VÔ
THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO LONG HOA HỘI
QUỐC KHÁCH BỬU TÒA ĐẠO THẮM TÔ.

 

(Trích Định Lại Trận Đồ. Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, Thánh Đàn Long Ẩn tại St. Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài ngày 22 tháng 9 năm 2017 (ngày 2 tháng 8 Đinh Dậu) lúc 04:44 sáng giờ Caifornia.)
Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2024_17

 

Chờ con trẻ từ đây CAO vọng

Ngày sắp tới đại công kịp lúc

VƯƠNG DI LẠC HẠ MÀN KỲ PHÚC

Sắp đến gần cung cúc cử thi

 
[CHỜ CON TRẺ TỪ ĐÂY CAO VỌNG = Chờ con trẻ từ đây "nhận ra CHA" mà biết vọng bái Đấng CAO ĐÀI (CAO vọng). ]
 

Khắp nhơn gian kêu gọi tu đi

Hiền với đức được thì sắp tới

Phạt thảm thương nhân sanh đổi mới

Muốn sống còn mau gọi lo tu
 
[ĐỔI MỚI = là đổi mới địa cầu cũng như đổi mới chúng sanh cho phù hợp với thời Thánh Đức Tân Dân - Kỷ Nguyên Di Lạc.]

 

Màn sảy sàng không kịp còn ngu

Ai khôn chí lo tu giải thoát

Tranh đoạt lợi danh tài tiêu mất

MÃI TRANH XƯNG ÔI THẬT KHÓ QUA 

 

Kẻo [coi chừng] nhào ngang ai thiếu ĐỨC CHA

Tra [cứu] cho rõ ác tà [sẽ bị] thâu tóm

ĐỨC trường tồn luyện tu mau sớm

PHƯỚC THIÊN BAN hậu hưởng ngày sau

[AI THIẾU ĐỨC = Những ai không có đủ đức. AI THIẾU ĐỨC CHA = Những ai không có ĐỨC CHA THƯỢNG ĐẾ  trong tâm hồn mình. KẺO NHÀO NGANG AI THIẾU ĐỨC CHA, TRA CHO RÕ ÁC TÀ THÂU TÓM = Những ai không đủ đức, những ai không có ĐỨC CHA THIÊN CHÚA ngự trong tâm hồn mình thì coi chừng sẽ bị nhào ngang bất ngờ vì cơ đang tóm thâu tà ác. PHƯỚC THIÊN BAN HẬU HƯỞNG NGÀY SAU = Cái phước ông Trời ban cho sẽ hưởng ngày sau. Bốn câu trên cũng ngầm "gởi một thông điệp" tới ngài Thiên Ban phong danh Ngọc Bảng Thánh, đang là Đức Chưởng Đạo của Giáo Hội Thiên Trường.] 

 

CÕI HẠ sanh [ra] người hiền được bao

ĐỜI THÁNH ĐỨC trẻ nào còn được?!

ĐỔI THAY rồi chịu sửa sớm bước

Vị thứ ngôi ai được [rồi thì] ngồi yên [đó]

 
[CÕI HẠ SANH NGƯỜI HIỀN ĐƯỢC BAO = Cõi Hạ chẳng có bao ngươi hiền sanh ra.  ĐỜI THÁNH ĐỨC TRẺ NÀO CÒN ĐƯỢC = Trẻ nào còn tồn tại cho tới ngày Thượng Ngươn Thánh Đức?! ĐỔI THAY RỒI CHỊU SỬA SỚM BƯỚC VỊ THỨ NGÔI = Sớm thay đổi chịu tu sửa bản thân rồi bước vào nhận vị ngôi. VỊ THỨ NGÔI AI ĐƯỢC NGỒI YÊN = Ai được vị thứ ngôi rồi thì ngồi yên đó tiếp tục tu hành tạo công bồi đức cho dầy, chớ có vọng động chạy qua nơi này chạy tới nơi kia (đứng núi này trông núi nọ) được thứ này lại mong thứ khác để rồi cuối cùng chẳng có nơi nào để nương tựa, chẳng có cái gì thành tựu.]
 

Rán tranh đua TU HỌC CHỮ HIỀN

Còn chi nữa trần miền hết hạn

ĐỜI THÁNH ĐỨC lọc sàng rõ tạn [giáp mặt, thấy rõ ràng]

LỰA CON HIỀN ĐỨC rạng danh thơm

 

Các con ơi công chấm đãi đơm

CHA CHỨNG NHẬN quy gom một chỗ

CHA XUỐNG ĐÂY XÉT VIỆC căn lộ

MẸ CÙNG THẦY phổ độ kỳ ba


[ĐÃI = đặt xuống nước lược lấy cái nặng cho cái nhẹ trôi đi. ĐƠM = chận bắt dưới nước. CÁC CON ƠI CÔNG CHẤM ĐÃI ĐƠM, CHA CHỨNG NHẬN QUY GOM MỘT CHỖ = Công của các vị giám khảo trong vô hình chấm thi lựa tuyển các con, CHA THƯỢNG ĐẾ chứng nhận các con và gom các con về chung một chỗ (nơi Giáo Hội Thiên Trường). CHA XUỐNG ĐÂY XÉT VIỆC CĂN LỘ, MẸ CÙNG THẦY PHỔ ĐỘ KỲ BA = CHA lộ căn cho các con biết CHA tái sanh xuống thế gian này để xét việc ("Ta xuống trần để khép lại sổ trần" (trích Thánh Giáo mùng 1 Tháng Giêng năm Canh Tí của Giáo Hội Thiên Trường).  MẸ cùng THẦY/CHA  lập trào tam đồng phổ độ kỳ ba này.]  

 
Đừng chê khinh ĐẠO PHÁP CHA GIÀ

Cho con biết THẦY LÀ NGỌC ĐẾ

Đừng cải TA khinh dễ rồi tệ

Rõ cơ này NGỌC ĐẾ CẦM CÂN

 
[NGỌC ĐẾ = là Đế của Bạch Ngọc Kinh; là Đế của Đại La Thiên ("Thượng chưởng tam thập lục thiên, (chứa cả) tam thiên thế giới; Hạ ốc thất thập nhị địa (phân ra) tứ đại bộ châu"); là Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng; là THIÊN CHÚA của tất cả Thiên Thần và toàn thể sinh mệnh; là CHÂN CHỦ của tất cả Thần, Thánh, Tiên, Phật ("Thần, Thánh, Tiên, Phật chi Chủ"); là VUA của tất cả hữu hình và vô hình ("Nhựt Nguyệt Tinh, Thần chi Quân", "
thống ngự vạn vật"); là TẠO HÓA THIÊN ("hóa dục quần sanh"); là ĐẤNG CHA LÀNH của tất cả ("Tiên thiên, hậu thiên, tịnh dục Đại Từ Phụ", "đại thánh đại nguyện, đại tạo đại bi", "hồng oai hồng từ, vô cực vô thượng"); là đấng ĐẠI THIÊN TÔN "kim ngưỡng, cổ ngưỡng, phổ tế tổng pháp tông"; là CHÍ TÔN của toàn thể pháp giới ("huyền phạm quảng đại", "trạm tịch chơn đạo, "khôi mịch tôn nghiêm", "biến hóa vô cùng"); là ĐẤNG TOÀN NĂNG và TOÀN QUYỀN ("thiện ác tất kiến", "tứ phước hựu tội Đại Thiên Tôn"); là CỐI TẠO NHÂN LOÀI; là CAO ĐÀI TIÊN ÔNG (ngự ngai vị trên Đài Cao Tột Huyền Không); là HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ; là VÔ CỰC HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ. Tất cả phải hiểu cho rõ NGỌC ĐẾ không phải là vị Thiên Đế của tầng trời Phạm Thiên như nhiều người đã lầm tưởng và đã xúc xiểm phạm thượng.]
 

Giờ màn chót trẻ rán ân cần

BỎ CHA MẸ xử phân đừng trách

Nay CHA GIẢI PHÁP ĐẠO thử thách

Xem con nào biện bạch bước ra

 
[GIỜ MÀN CHÓT TRẺ RÁN ÂN CẦN, BỎ CHA MẸ XỬ PHÂN ĐỪNG TRÁCH = Tới màn chót rồi, CHA đã "xuống thế trần để khép lại sổ trần" rồi, các con phải rán tìm về mà nhận lại CHA MẸ TRỜI, và rán mà ân cần hiếu thảo với CHA MẸ TRỜI, nếu các con từ bỏ CHA MẸ TRỜI (chứ Cha Mẹ Trời chưa bao giờ từ bỏ các con) thì đừng "than Trời trách Đất" khi bị xử phân trong màn chót này. NAY CHA GIẢI PHÁP ĐẠO THỬ THÁCH XEM CON NÀO BIỆN BẠCH BƯỚC RA = Nay CHA giải PHÁP ĐẠO VÔ VI để các con hiểu rõ THIÊN LUẬT TỐI THƯỢNG, hiểu rõ TÂN PHÁP VÔ VI, hiểu rõ ĐẠI ĐẠO HUYỀN VI, hiểu rõ NGÔI CHA VINH DIỆU, hiểu rõ những gì đã, đang và sẽ xảy ra; Thử xem con nào muốn biện bạch, muốn thử thách thì cứ bước ra.]

 
CHA NGỌC HOÀNG CẦM LUẬT KHÓ THA

Này hỡi trẻ lớp qua lại tới

Để con xem CHA KÝ XỬ thời

Thiên Binh Tướng nghe lời chỉ giáo

 
[ĐỂ CON XEM CHA KÝ XỬ THỜI THIÊN BINH THIÊN TƯỚNG NGHE LỜI CHỈ GIÁO = Để cho các con thấy tận mắt một khi CHA KÝ XỬ thì lập tức Thiên Binh Thiên Tướng sẽ hành động theo ý chỉ của CHA; các con sẽ không thấy CHA đích thân ra tay bởi vì CHA là đấng "Vô vi nhi dịch sử quần linh" (như nhiên mà sai khiến tất cả sinh mệnh), là đấng "Bất ngôn nhi mặc tuyên đại hóa" (không một lời nói mà chỉ yên lặng bày tỏ cuộc biến hóa lớn).]
 

Bị đổi thay màn ba lộn đảo

Trật điều nào phải tháo gở ra

SỔ THIÊN ĐÌNH GHI CHÉP KHÓ QUA

ĐỨC tồn tại trẻ à đừng thiếu

 

Định màn ba tóm thâu luật chiếu

Đủ ĐỨC TÀI đừng thiếu ớ con

Đất Tây Phương nạn ập dập dồn

Khó mong hưởng nếu không tu tịnh

 

Sự mất còn đổi thay sửa chỉnh

Lọc sàng dần toan tính lo mau

Này trẻ ôi cuộc chiến máu đào

Còn đâu nữa năm châu phồn vinh

 

CHA nhắc nhở trẻ già lo tính

Còn chờ chi mau tỉnh con ôi

Khắp địa cầu khó đứng yên ngồi

Lịnh sắc ký cao ngôi HOÀNG PHỤ

 

THUYỀN LÀNH ĐẠO ai lên ngồi trụ

CHA KÝ CƠ trẻ dự lên thuyền

LO LẬP ĐỨC, PHONG THẦN BẢNG [CÓ] TÊN

Từ nay phải bước lên vững chắc

 

Còn kịp lo khôn chí lượm lặt

Màn sảy sàng mất xác bỏ hồn

Thế mòn hao hình tượng thưa hơn

Trẻ kỳ ba nghe đờn thổn thức

 

Hết rồi con chịu nhồi cản sức

Chuyến chót rồi côi cúc trần đời

 

Nhiều mất ít còn đó con ôi

Ngày cách biệt trần đời định liệu

Muôn việc tới trẻ ơi phải hiểu

Chỉ mong sao trẻ NHIỀU ĐẠO ĐỨC

 

Việc đến rồi nữ nam chung lực

Việc ngày mai rán bước tái thân

Ai lười biếng họa tai đến gần

TRỜI ĐÃ MỌC rán lần đi tới

 

[TRỜI ĐÃ MỌC RÁN LẦN ĐI TỚI = CHA đã hiện thân và đã khai giáo THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO KỲ VÔ VI KỲ BA, như mặt trời đã mọc giữa đêm tối thế gian, hãy rán mà tìm tới.]

 

Có nghe qua ANH lai hiểu giỏi

Thông mấy ai KIM lợi đức tươi

Cực cho người THÁI lộ sáng ngời

Muôn chọn sen để đời danh tiếng

 

Cảnh hư không chốn cao lời chuyển

Mượn xác trần giáng điển dựa màn

Gốc canh khuya NGỌC đuốc lâm xan

THIÊN ĐƯỜNG TRỤ còn màn châu khắp

 

Đạo phục y còn dành thử thách

Gợi giác thuyền bước cách bao xa

Chịu gian truân thoát tục cảnh già

Cần lục tự ma ha rửa sạch

 

Bệ trần sống trẻ ôi phân cách

Tánh sân si khó lách trở về

Sáu nghiệp trần đáng sợ mãi mê

Cần lục tự trở về đi đứng

 

Mình lèo lái thuyền phong cho vững

Diệt hỏa tâm rán tụng rán làm

Hãy tập tánh ăn ngay [nói thiệt] đừng ham [luyến vật dục]

Thời chót cuộc tâm phàm khó lướt

 

Cửa thiền môn mở ra vội bước

Sớm tối hầu mới được tỉnh tâm

Cảnh thế gian còn được bao năm

Lo phát nguyện mà làm lẽ phải

 

Nay mai đây đến hồi nhận lấy

Đời tan thương nạn lại dập dồn

Trễ khó tầm nam nữ mau khôn

Bốn phương loạn xác hồn khó giữ

 

Bước khó mong người mê hung dữ

Tồi tệ trần sáu chữ niệm liền

Niệm DI ĐÀ, xa lánh nghiệp kiêng

Đời thức tỉnh tu hiền bước tới


[NIỆM = Chữ NIỆM gồm chữ KIM (hiện tại) + chữ TÂM; Như vậy, NIỆM có nghĩa là đặt tâm ta vào hiện tại. Ấn Quang đại sư dạy niệm Phật là niệm tỉnh giác, tức luôn luôn nhận thức thực tại hiện tiền. NIỆM DI ĐÀ = Không phải là réo tên Phật Di Đà để cầu cạnh mà là đặt tâm ta vào hiện tại nghĩ đến Phật Di Đà, nghĩ đến công hạnh của Phật Di Đà, nghĩ đến thế giới Cực Lạc của Phật Di Đà, và làm theo Phật Di Đà. Phật Di Đà đã làm gì trong kiếp quá khứ trước khi thành Phật? Ngài là Chuyển Luân Thánh Vương, tức là vị Quân Vương không sử dụng thủ đoạn, biết lắng nghe và tự hoàn thiện bản thân đến mức trở nên thánh thiện; Ngài là Vua Vô Tránh Niệm, tức là vị Quân Vương gánh vác trách nhiệm không nghĩ tới quyền lợi, chỉ biết lo phục vụ thần dân; Ngài là Pháp Tạng
Tỳ Kheo, không mê luyến ngai vàng nên bỏ đi tu, là hiện thân của Trí Huệ Như Lai. (Mượn ý từ bài giảng của Hòa Thượng Thích Trí Quảng).]
 

Nay đạo chúng con hiền ơi hỡi

Giết lẫn nhau giống nòi nhân sanh

Mê khá tỉnh CHA còn dỗ dành

Nay còn tám hai manh hao hết [hao 8 còn 2]

 

Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2024_18

 

Ngựa chạy hé cháy lửa phải chết

Đời tạm này sắp hết còn đâu

Này trẻ ôi thảm khổ âu sầu

Còn nguơn ngạnh chỗ đâu lánh nạn

 

Phận thép thỏi lãm tường hảo hán

Biết lo xa giữ mạng lo tu

Với chông gai thần khí vẹt mù

Ngồi đứng dưỡng xa dù [dù ở xa] đàn đạo

 

Ai khôn khéo đức tâm rốt ráo

Bát nhã kìa nương náo tiếng kêu

Dại bớt khôn [bớt chuyện dại khôn] trước mắt đừng liều

Đừng xưng tánh đừng nêu hư hỏng

 

Đạo tu trì kẻ lầm vọng mộng

Sửa cách ngôn đừng lộn đóng vai

Đừng để hớ đức tu vướng phải

Này hỡi trẻ phải trái dường bao

 

Có chi tốt nên cần xét tháo

Bọc bên mình biết đạo với người

CHA LÀNH CHỌN LỰA lựa con ơi

Kỳ nhiên đảo dân cười lại khóc

 

Đời lao khổ ngươn cùng sàng lọc

Khuyên nữ nam tu học tánh nhơn

CHA XUỐNG TRẦN DÌU TRẺ một cơn

Hãy nắm chặt nghe đờn vang vọng

 

Cảnh buồn rầu họa mang chẳng chống

Cảnh mất còn thế động rồi con

Cửa Thánh Tiên sắp đóng tiêu mòn

Đời gặp lúc mất còn khụy xé

 

Ai khôn lanh lo tu tránh né

Chớ đừng ham phủ lệ [biệt phủ to đẹp] [mà hồn] tối tăm

Mượn xác trần chuyển điển tại trần

Kêu già trẻ nữ nam trở lại

 

Khắp hoàn cầu tơi bời thảm hại

Sống coi đời ngu dại mãi mê

Không nghĩ suy cuộc thế đạo bề

Sông khô cạn khác lề bùn xá

 

Thân mang khổ gọi lời kêu dạ

KỆ này đây CHA đã vì con

Việc thảm sầu không cứu hao mòn

Quay đầu sớm lại còn kịp lúc

 

ĐẠO LÀNH cứu thân ta được phúc

Nữ với nam đến lúc vội mài

Đem lòng hiền tạo phúc ngày mai

Tấm lòng sửa CHA khai cứu đặng

 

RÁN TU HÀNH ẨN DANH THẦM LẶNG

Đợi đến ngày trời sáng ánh mai

Hướng thiện làm phước đức trí khai

Đặng sau sống những ngày an lạc

 

Mượn xác thân điển lai ngâm tác

Giục đại đồng đừng lạc dại khờ

Chắn lục căn sớm dứt mơ hồ

Lo sắm sửa TU VÔ ĐẠI ĐẠO

 

Cần sớm tối niệm tu ngay thảo

Đừng ham tranh giông bão khó ngăn

Để không kịp mà lo tu đặng

Chớ mê mùi chất văn minh toán

 

CHA dạy tu sau này trẻ rạng

Đặng sống coi chót màn chẳng sai

Lo đạo đức thiện tâm mới hay

HỘI NÀY [CÓ] MỘT [KHÔNG HAI], TƯƠNG LAI KHÔNG UỔNG

 

Lập công danh kỳ ngươn buông xuống

HỘI LONG HOA mình hưởng bảng vàng

Chậm trễ thân trẻ khó bước sang

Rồi uổng kiếp trần gian mê trở

 

Để rồi đây Thiên La lưới bổ

Chưa thấy nên chẳng ngộ giác tu

MỞ ĐẠO LÀNH pháp giảng tiếp thu

NGỌC HOÀNG MỞ [ĐẠO] KỂ TỪ MUÔN KIẾP

 

HỘI LONG HOA cùng nhau chung hiệp

Vậy khá mau được dịp lên thuyền

Lánh đục tìm trong suốt đi lên

Biết tu đặng ghi tên phong bảng

 

Nêu tên tuổi trẻ ôi phải rán

Hội đăng khoa chói rạng soi đèn

Chí từ bi Tiên cảnh đồng lên

Đắc sở đắc danh tên muôn kiếp

 

Lời chỉ dạy điển xoay nhận tiếp

Đón ĐIỂN CHA tha thiết trẻ ôi

Bả vinh hoa đừng mền quy hồi

Ngày tận thế tới rồi màn khóa

 

ĐƯỜNG VÔ THƯỢNG MAU CHƠN MỞ DẠ

Bước tới đường lộ xá tầm đăng

HỌC ĐẠO ĐƯA TA ĐẾN GIÁC ĐÀNG

Luyện chữ KHÔNG hồng trần thông khí

 

DỰA CÀN KHÔN Ở GIỮA NHÌN KỸ

Thế giới ngoài huyền bí lắm con

Mở ngọn tầm xuất định xa trông

Nhập vào phải chữ KHÔNG quyết chí

 

Sắp từ nay THÁI vinh công nghị

Bước thung dung KIM hỷ chờ ngày

Đức minh VƯƠNG [MẪU] ANH bản lành thay

Vô vi rãi anh tài sắc lịnh

 

Nữ anh hùng thân liệu sắc đinh

Chữ hạnh đức lấy mình lo đạo

Phận nữ nhi diệu dàng ngoan thảo

ĐỨC nơi TÂM dùng đạo noi gương

 

Đạo tu trì trước mắt lo thường

Phục TÂM ĐỨC lo tường khôn khéo

Người biết đạo lo toan mọi nẻo

Thiên hạ đông dù héo ruột gan

 

Gặp cảnh buồn chẳng dám than van

Quyết lòng một lo toan vì đạo

Nguyện dắt dìu chúng sanh khổ não

VÀO MÔN TRƯỜNG THIÊN ĐẠO VÔ VI

 

Nào bố thí phước trăm ai bì

Lòng nhơn mở từ bi đón nhận

Là nòi giống báu châu hiếu đặng

Đời mấy ai thầm lặng sẵn lòng

 

Có tử ANH tài khéo nghi phong

Tổ tông THÁI hiện Đông Tây ngát

Giống bích KIM sáng lòa chẳng khác

KỲ NGỌC HOÀNG ĐỊNH TẤT Ớ CON

 

Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2024_19

 

Cơ KỆ GIẢNG nẻo chánh thì còn
Huyền cơ kệ vào lòng cải hối
Rán nghe lời dạy khuyên bước tới
Hể biết làm cải hối lo tu

Bịnh tử già khó tránh đừng ngu
Nên  sớm vội lo tu tạo phước
Đừng biếng lười dại khờ chậm bước
[Cặn] kẻ xét suy sau trước còn chi

Chỉ mành treo chuông gió mỏng thì
Không tu bỏ xác ni trẻ già
Đời ly loạn chiến tranh tàn phá
Bụi cỏ xanh chết há thời suy

CHA LÀNH xem buồn nhắc vậy thì
Đời nay đổi sầu bi thấy xót
[Đáng] trách thay con chẳng tu hố lọt
Đời chẳng yên màn chót rồi con

Một chữ tu thành tâm mới còn
Biết quy niệm cho lòng an lạc
Dạy với khôn kỳ này thưởng phạt
Thế biện tranh tàn ác chẳng thôi

Thời suy gặp nay dời mai đổi
Rồi còn chi giành với nhau tranh
Nay sắp đến lụy phiền khó tránh
Sân si mượn chẳng thành tham chứa

Chữ tham ham hỉ nộ bỏ chừa
Trừ nó đi đừng chứa con ôi
Hỡi nam nữ tỉnh chưa năng hối
Dạy làm lành vui cười còn hỡi

Khôn kiếm nơi tu lo sau thời
Chờ hội thảo trẻ ôi soi xét
Không cải hối sửa mình là chết
Loạn như tơ chấm hết ớ con

CHA LÀNH trông sao đợi mõi mòn
Đợi con trẻ sao không trở lại
Vàng với thau bốn bề yêu quái
Thương dân ôi kêu mãi làm ngơ

Cuộc rối loàn sao lại dạy khờ
Không nghe thấy làm ngơ khinh nhạo
Thời rất mau tuôn nhuộm máu đào
Máy trời xoay điên đảo thế trần

Ngày lừng lẫy nạn tai cuộc trận
Lo làm phước tu hành nhơn chúng
Tưởng DI ĐÀ đạo đức ta dùng
Đảnh THƯỢNG THIÊN HUYỀN KHUNG muôn trùng

Ai tin tưởng TUỒNG NÀY CHA DỰNG
Vọng [cầu] HOÀNG ÂN sanh chúng kịp thời
Ngồi long mây nhìn xuống trần đời
Thương giọt lụy con người còn mấy

Tuồng này hay đặng coi biến cải
Xem xét đi xét lại thêm buồn
Mười phần hết chín khá tu suông
Khá mau thứ cảnh buồn họa lây

Biết nam mô kẻo trễ thi thây
Mê khá tỉnh kỳ này rả rơi.

Thi

NGỌC định TRỜI CAO KHAI CẢNH XƯA [cảnh Linh Thứu xưa]
HOÀNG PHỤ giai ngẫu LAI BỔN thừa [nay Ngài thừa lịnh trở lại]
THƯỢNG quyết chọn lựa hiền tài đức
ĐẾ chuyển phụng hành cơ pháp thừa.

Thuyền nan một kiếp tư lương
Thuyền môn khai rộng xa phương
kìa kìa [tận Hoa Kỳ, Nam California]
Lập đường hồi giải sẻ chia
Mực tàu vẽ thẳng chớ lìa rẽ ngang.

Càn khôn chỉ dẫn pha màn
Huyền thâm máy tạo vững vàng dựa nương
Phen này xem kỹ rõ tường
Màn Canh đột phá thẳng đường mọc sao.

ĐẠO [KỲ] TAM [ĐỨC ÔNG] THƯỢNG CỔ BƯỚC VÀO
Liên hoa trỗi mọc sen đào nở ra
Diệu thâm mở trí liên tòa
Chơn tâm rộng mở thoát qua an lòng.

Gương SEN soi sáng trí thông
Nhờ tâm tu thiện Lai Bồng kiểng [cảnh] thiên
Tu là cội phúc căn duyên
THIÊN HUYỀN thử thách tỏa liền tan mây.

Canh niên vô ảnh trời Tây [phương] [GHTT-Cali]
Mở khai thần thức anh tài can qua
Đem câu hữu lý tiếng già
THIÊN HUYỀN trình giải kệ mà có nghe.

Khai thần thức giấc trở về
Hồi quy vô ảnh cận kề THIÊN OAI
Vô hình máy tạo chuyển xoay
Thiện hiền sức mở cửa đài bình minh.

Gương SEN đèn chiếu căn linh
Để dây đàn khó pháp thinh thức thần
LỰC THIÊN OAI chuyển mọi phần
Phúc liên dây tử xa gần lắng nghe.

Âm điệu văng vẳng dồn về
Tiếng đàn thanh lực mọi bề hồi khai
ĐẠI THỪA THIÊN PHÁP chuyển xoay
Tạo đức tích thiện vui vầy mai sau.

HUYỀN còn ẩn KHUNG lầu
Kiếm người khai mở  đạo mầu lượng xoay
MẬT CƠ nghiêng thậm [tận] trời Tây [phương] [GHTT-Hoa kỳ]
Nền KHÔNG sen nở có hay cung đàn?!

ĐẠI THIÊN chuyển ANH huy công đạo
LỰC đúng giờ KIM tỏa sáng bao
TỪ cổ ý, THÁI lai lập bổn
BI liên hoa mở lối bước vào.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 990)
PHÁP ÂM 2024_20-22
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1175)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1345)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1418)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1340)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1533)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1956)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1628)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1860)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2204)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2614)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1996)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1724)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1438)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1509)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1551)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2458)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2436)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2946)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2244)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2512)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2918)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2778)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2718)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3413)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3215)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4258)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4160)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3616)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4774)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3673)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5595)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3733)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3789)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3968)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4144)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4024)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3582)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3522)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3667)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3807)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3469)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3699)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3685)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3534)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3521)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3315)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3704)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3632)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4009)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3797)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3873)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4546)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4493)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4401)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4655)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4303)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4754)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6401)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5672)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5309)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5335)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5858)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6001)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5422)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5297)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5670)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5747)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5326)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5316)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.