DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 9 THÁNG 11 NĂM CANH TÍ.

26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 3766)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 9 tháng 11 năm Canh Tí
Ngày 22 tháng 12 năm 2020
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo
Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2020_53

 
Lẵng lặng mà nghe lời chơn Ứng Biến [Tri]

Lệnh CHA MẸ lời vàng ban tiễn

Hướng ngoại cầu vận chuyển đâu hay

Thân làm con của MẸ CHA THẦY

Mượn thân xác xuống đây trần thế

Khác ở chỗ tâm đầy bi [từ bi] lệ [đẹp đẽ]

Xuống trần hồng chẳng nệ tấm thân

Quanh bao năm vun trỗ nơi trần

Phước phận đẩy CỰC THÂN CHẲNG NỆ

Chỉ muốn người TU ĐẠO BỒ ĐỀ

Tâm từ bi XA QUÊ ĐẤT KHÁCH

GẦY DỰNG CƠ SỰ lao [nhọc] muôn ngách

Tài của con phi phách hiển vinh

Sau bao năm nghiệt ngã thân mình

Nay đáng Bực Triết Minh sáng tỏ

Vì tổ tiên MẸ CHA THIÊN ngỏ

Dìu dắt đường thấy rõ tương lai

Đã vượt qua bao sự gánh [vác][chua] cay

Nay tỏ ngộ dung hài gầy tạo.

 

[Đoạn thi bài trên Cha Mẹ nói với Đức Ngài Hoàng Di Thiên, thế danh Hà Hưng Quốc, Đức Thể Nguyên của Giáo Hội Thiên Trường.]

 

THAY MẶT CHA ME HIỀN TIẾP ĐẠO

SẮC [LỊNH] CON TẦM GIỮ ĐẠO RỒNG TIÊN

Được danh nêu KIM NHỨT lượng hiền

Chu toàn tỏ LO ĐIỀN MỐI ĐẠO

TẠO CỬA MÔN thế danh tâm hảo

SẮC CHỈ THIÊN CẢ CAO ĐẦY ĐỦ

Chọn hạnh lành điểm hóa điển nhu

THÁI KIM ANH NHÂN ĐỦ QUẢ LÀNH

Kiền gieo Đạo thiêng liêng Tây cảnh

Tường thánh thiện tánh sanh bảo dưỡng

Hạnh đủ duyên vạch rõ con đường

Khuyên bảo con tình thương truyền dạy.

 

[Đoạn thi bài trên Cha Mẹ nói với Đức Chưởng Thế của Giáo Hội Thiên Trường kiêm Chánh Giáo chi Bửu Sơn Huỳnh Đạo, thế danh  Thái Kim Anh, thiên danh Kim Nhứt Kim, phong danh Tây Mẫu Tiên Nương.] 
 
QUỐC HƯNG HÀ hình cột tương lai

Sự hy sinh con hãy vững tay

LO MỐI ĐẠO một nhà từ ái

LẬP ĐẠO VÀNG trở lại bổn quê

VỚT LINH CĂN mê đắm chưa về

Thương nòng cốt chung tề một gốc

Ngày dẫn đến từng hồi sàng lọc

Cả năm châu nạn tốc tang thương

Rằng con thơ chẳng rõ tận tường

Bao tang tóc quỷ vương ma khảm

Thương dân chúng vùi thây thê thảm

Đời Hạ Ngươn máu tẩm bão giông

Cơn hình phạt ngoài trong giăng rộng

Lý phơi bày điển rộng ÂN TRÊN

Lấy CÔNG BÌNH BÁC ÁI vững nền

CHO NHÂN CHÚNG BƯỚC LÊN ĐẠI ĐẠO

Đã bao phen MẸ CHA tầm rảo

Tỏ đôi lời con thảo lắng nghe

Hỡi con thơ cho kịp buổi về

HÃY CHIA SẼ BỒ ĐỀ ĐẠO CHÁNH

Khuyên mỗi người ĂN CHAY TU HẠNH

Sửa lấy thân làm lành PHẢI TU

Vì thời gian không đợi bước từ [từ]

Thế gian già [rồ] sao tu cho kịp?!

THỪA LỊNH TRÊN CON ƠI MAU TIẾN

Giúp chúng nhân TU HIỆP CHUNG QUY

Bởi thời gian không đợi ta đi

Đừng [làm] trễ bước thuyền bi của MẸ

Chín sáu ức [tàng linh] [hãy] đưa về mau lẹ

MẸ CHA THẦY bồng bế phước lai

Xuống trần miền vâng lịnh MẸ THẦY

Dù việc vẫn mảy may đã thấy

Vì sinh linh sanh tử mỗi ngày

Đến thiên kỳ lộ thấy chẳng sai

Đừng có một, hiệp hòa trở lại

Lấy tình thương BÁC ÁI VỊ THA

Khuyên bảo chúng MAU TU VỘI VÃ

LẬP THIÊN ĐẠO KỲ BA gầy tạo

Đem tình thương trọn vẹn đưa vào

NGỘ KHÔNG NHIỀU [nhưng] RÁNG TẠO LÀM SAO

PHƯƠNG THOÁT TỤC LƯU TRUYỀN PHẬT ĐẠO

HỘI LONG HOA cửa vào đón hạnh

Định quả công duyên đủ ta nhanh

Tùy căn duyên chơn tánh lập công

THƠ PHỔ LỘ MUÔN ĐIỀU CƠ VỌNG

ĐIỂN MẸ CHA CHUNG BÓNG DẮT DÌU.

[Đoạn thi bài trên Cha Mẹ nói với Đức Ngài Hoàng Di Thiên, thế danh Hà Hưng Quốc, Đức Thể Nguyên của Giáo Hội Thiên Trường.]

 

THÁI KIM ANH tỏa ánh phong điều

Tuyên dương việc phúc nhiều phước báu

Định thọ mạng ngắn dài thân hậu

Chiêu cảm nhiều sự thấu thân tâm

Cứu người khi cấp bách năng làm

Không ngần ngại sanh tâm hoan hỷ

Nhìn bảy người thành công bền chí

Lo tu nhơn bền bỉ việc lành

Vạn sự ác tu hiền trở Thánh

Ráng tỏ tường trọn lành trọn hạnh.

 

[Đoạn thi bài trên Cha Mẹ nói với Đức Chưởng Thế của Giáo Hội Thiên Trường kiêm Chánh Giáo chi Bửu Sơn Huỳnh Đạo, thế danh  Thái Kim Anh, thiên danh Kim Nhứt Kim, phong danh Tây Mẫu Tiên Nương.]  

 

ĐEM CHƠN TRUYỀN ĐẠO CHÁNH MẸ CHA

TÒNG GIỮ NGUYÊN SẮC CHỈ THIÊN TÒA

LỊNH CAO CẢ MẸ CHA GÌN GIỮ

Con đường tu định quả nhân từ

NẮM CHƠN PHÁP NGỌC HƯ ĐÃ ĐỊNH

DI LẠC VƯƠNG ƠN TRÊN ĐÃ LỊNH

XUỐNG THẾ TRẦN BÀY TÍNH CỨU NHÂN

MỞ CỬA MÔN HOẰNG ĐẠO TRỊ DÂN

THÍCH CA BỔN DẮT LẦN CHỈ GIÁO

Nói theo đó dạy người tâm thảo

TU ĐẠO TIÊN học thạo Cha Ông

Làm sao đưa rốt ráo cháu Rồng

Âu Tây Lạc Đại Đồng trở lại

Vì lần này nạn tai sàng sảy

Một không hai thế lai vương lấy

Phen thảm sầu ta đừng ngậm phải gai

Mãi lợi danh trễ nảy bước thuyền

Chu kỳ đến LONG HOA trễ chuyến

Vì tình thương đưa thuyền cập bến

HẠNH HỮU DUYÊN THÁNH ĐỨC TUỔI TÊN

XUỐNG NHÂN GIAN ÂN LỊNH ĐẠO TRUYỀN

Lời MẸ dặn CHA TRỜI vận chuyển.

 

[Đoạn thi bài trên Cha Mẹ nói với Đức Ngài Hoàng Di Thiên, thế danh Hà Hưng Quốc, Đức Thể Nguyên của Giáo Hội Thiên Trường.]

 

HỠI LINH CĂN mau luyện chữ tu

Mới thông rõ CHÍ CÔNG NGỌC PHỤ

Tu là sửa công phu gìn giữ

Trước và sau cố gắng đừng thù

Đem tâm lòng ta tự suy nghĩ

Cho con thơ đôi lời ngụ ý

Lành phải làm sáng trí trừ mê

Để ngày sau THIÊN ĐẠI bước về

Không còn vướng u mê thế tục

Vì tình thương MẸ CHA giục thúc

Đừng thấp cao nhẫn nhục vui đời

Hãy chung vui ráng kết con ơi

Để tường tận thoát đời bi thảm

Nay mai đây năm châu ảm đạm

Bởi thế nhân một tám cộng chung

Một còn đó con đường tiếp dụng

Cho kịp ngày đáo phụng Thượng Ngươn

Đường quả nhân mau nắm lý chơn

GIỮ CHẶT MỐI ĐẠO CHƠN CHA MẸ

TRÊN MỞ LỐI CON ÔI MAU LẸ

Cửa bước vào quật té đừng nên

Ráng tu hành dành sẵn bước lên

LONG HOA HỘI TUỔI TÊN CHỜ SẲN

Sống từ bi nơi chốn trần gian

Niệm tưởng CHA MẸ giáng độ toàn

HẠNH BỒ TÁT ĐỜI NÀY PHẢI RÁNG

CỨU NHIỀU NGƯỜI BẤT LUẬN LÀ AI

LÀM LÀNH THIỆN HÀNH ĐẠO CHUNG TAY

Đem trí tuệ giải bày việc khó

Cảnh do tâm chơn giác trần nọ

Mượn thiền lam Đạo có trong tâm

Tương trợ tương vui thế cõi phàm

Nhứt nhơn nhứt con làm thiết hạnh

Từ bi vui mỗi người lành mạnh

Đem nụ cười duyên hạnh chúng vui

Rộng tình thương chơn thật đẩy lùi

Trên tất cả niềm vui có được

Thương để cứu tẩy thân uế trược

Rộng tình thương thao lược luyện tâm

Soi gương Đạo giải thoát nơi phàm

Tin có MẸ CHA Long Thần chở

Có phải không?  Con thảo ráng lo!

Gởi đôi câu THÁI họ HÀ duyên

Trao Đạo đạt pháp mầu vận chuyển

Ráng lo tròn Đạo hiển MẸ CHA.

 

[Đoạn thi bài trên nhắn nhủ toàn sanh chúng, đặc biệt là với con Hồng cháu Lạc.]

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 117)
PHÁP ÂM 2023_15A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 106)
PHÁP ÂM 2023_14A-C.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 859)
PHÁP ÂM 2023_13A-D.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1315)
PHÁP ÂM 2023_12A-D.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 939)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NAY MỞ NGỎ CON ĐÒ RA RƯỚT. ĐỊNH THỜI GIỜ TU PHƯỚC ẮT LÊN. THÁNH NHƠN XUẤT HIỆN ĐỪNG QUÊN. VỀ THI MÀN CUỐI ĐỀ TÊN PHẬT CHỜ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 841)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. THIÊN LUẬT TUỒNG BA CHÓT HẾT THAY. CƠ NÀY HẲN KHÁC DI LẠC THẦY. KHAI MỞ NAM LẦU MINH HOÀNG SẮP. MỞ CỬA VỀ CHẦU ĐÀO KÉP VAI.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 804)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. SẮC TRỜI PHONG ĐỊNH RÕ ANH TÀI. PHỤC MA QUỶ LƯỢNG XOAY THUỞ TIẾNG. ÂN ĐỨC GẦN MỘT TAY THỐNG HIỂN. TAM GIÁO [kỳ] TAM CHỐN HUYỀN MINH CÔNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 820)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 760)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC ĐIỂN MINH CUNG THƯỢNG GIÁO KHAI. HOÀNG THIÊN CỘI PHÁT ĐẠI ĐẠO BÀI. THƯỢNG VÔ KHÔNG PHỤ THIÊN TÔN CẢM ĐẾ ỨNG QUY CƠ NHỨT CHA THẦY.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 1770)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC MINH ĐOẠN CHẤM KỲ NGƯƠN CUỐI. HOÀNG VƯƠNG ẤN CHỈ PHỔ BIẾN ĐỜI. THƯỢNG LAI CẢNH THẾ BAN ĐẠI ĐẠO. ĐẾ PHỦ TÙY DUYÊN SỰ HUYỀN THỜI.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 1790)
PHÁP ÂM 2023_05. THỌ TUẾ TUẾ LÃO KÊU PHÂN ĐỊNH. ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH. LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN. TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ MÀN LÃO CUỐN
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2206)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. LÀ CON TIÊN [CŨNG] CHẲNG CÒN TÁNH MẠNG. SÃY NẠN TAI HỖN LOẠN HOANG MANG. ĐÓ NGÀY LONG HỘI SẢY SÀNG. CẦM CÂN CÔNG LÝ MINH HOÀNG LẬP CƠ.
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 1574)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 1709)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B.
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2275)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2147)
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ 2022.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 3716)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN BAN KINH.
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 3600)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐÀN TRONG NGÀY ĐẠI LỄ.
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3058)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG ĐÀN.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4090)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ LỘ CƠ THIÊN RẤT NHIỀU.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3095)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ GIÁNG ĐÀN.
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 4738)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3147)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3286)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3603)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3502)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3097)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3402)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3011)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3135)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3361)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 2897)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3206)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3143)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3006)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 2960)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 2886)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3189)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3121)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3439)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3262)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3398)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4031)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 3960)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 3799)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4017)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 3945)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 5357)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5030)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 4648)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 4709)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5234)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5265)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 4823)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 4728)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5141)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5261)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 4813)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 4799)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 4648)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 5037)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 4732)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 4668)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 4866)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 5020)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 4925)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5688)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)