DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM CANH TÍ

11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4577)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 26 tháng 12 năm Canh Tí
Ngày 07 tháng 2 năm 2021
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo

KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!

PHÁP ÂM 2021_02

 
Giảng

ĐÃ ĐẾN LÚC THIÊN ĐÌNH ĐỊNH LUẬT

Khắp cả hồng [trần] tu thật [được] bảo tồn

Cần giác ngộ rõ thông nạn ách

Bao nhiêu việc chúng sanh tạo hạch

NGHIỆP DẪY ĐẦY CỨ TRÁCH ĐỨC ÂN [ÔNG TRỜI]

CÕI THẾ GIAN SÀNG SẢY TẨY TRẦN

Mọi sự khổ chúng dân gánh chịu

Kỳ sắp tới mau mau định liệu

SỰ MẤT CÒN CHƯA HIỂU HAY SAO?!

RA CHƠN THÀNH LÃNH SỨ MẠNG TRÀO [TAM]

Vô hình hoá điển trao tỉnh ngộ

Nhập tâm con MẸ đà thố lộ

ĐẠI PHONG THẦN trần khổ mãi mê

Đêm canh khuya giọt luỵ MẸ phê

Cuộc trần lắm não nề điên đảo

CƠ THƯỞNG PHẠT KỲ BA RỐT RÁO

Tuỳ việc làm trộn xáo nơi trần

Chớ mê đời khổ lụy tấm thân

Ham quyền lợi xử phân làm trái

Chẳng biết mùi cung vi trở lại

Ham mà chi cứ dại mơ màng

Không chi đạo chánh lý trần gian

Khó đoạt vị THIÊN ban với MẪU

Muốn tu tỉnh con ơi hiểu thấu

Tư tưởng lành cần thấu chánh tà

Đã rõ thông ma nghiệp quấy ta

Nó cũng giỏi như ta đạo lý

Màn vô minh hữu lậu che kỹ

Thấu triệt con nhân ý nơi lòng

TÀI PHÉP ẢO NGỰ TRỊ HỒN TRONG

Trong ngũ tạng mê hồn ma nghiệp

Sự hành ý nhiễm lây khủng kiếp

PHÉO TÀI NÀO CŨNG KỊP ĐI THEO

Trong tâm đủ hồn mê ngắt xéo

Làm việc gì cho khéo xét phân

CHỚ NÊN TIN nhiễm sắc chuốc [họa vào] thân

BỎ SỰ ĐẠO TRẦM LUÂN MÃI MÃI 

Biết phận sự con đừng nên dại

Đạo lòng ghi trai gái hẳn tường

Đạo muôn đời mãi mở lòng thương

Đừng than thở ách ương trần thế

Nhục vinh chẳng màng ta không nệ

Dầu gian nan con [của] MẸ bước đi

CHỚ CHÁN NẢN HỌC PHÉP TỪ BI

DẦU ĐAU KHỔ XÁ GÌ CHÂN BƯỚC

CHỚ CHẦN CHỪ CHÓT KỲ THAO LƯỢC

QUYỀN LỰC XOAY TẠO CUỘC TÂN DÂN

SỢ [E RẰNG] CHIẾU MÀN LONG HỘI HOA VÂN

KHÔNG THOÁT KHỎI CẢNH TÀN NHỰT NGUYỆT 

Cơ tuyển lựa rán lo tu riết

Qua sông đò thoát kiếp trần lao

MẸ xét suy tội phước thể nào

Cuộc thiên biến động rào lựa tuyển

CÓ THUYỀN ĐÒ ĐI VÀO THUẦN CHUYỂN 

Mãi lướt sông ẩn hiện xa xa

Một kỳ chót MẸ rước sang đà

Thoát ma quỷ lâm la ngang dọc

Chọn đức ân kỳ này giục tốc

Tu là tu chớ học [cái] giả [cái]

Giả lòng thâm hiền giả bôi hề

Ra tranh lợi hưởng bề thói xấu

Con của MẸ hãy hiền quy đậu

CHỌN ĐỨC ÂN PHỤC TẤU BỆ RỒNG

Đừng sa ngã vui trần hư hỏng

MẸ thương con tạo hồn nuôi dưỡng

Hấp thụ linh quang khí âm dương

Nếu không giữ đau thương lòng MẸ

Ân hấp thụ điển quang con trẻ

Quả kiếp căn thân thể đời cùng

Tình thâm ân hấp thụ điểm chung

Đưa con trẻ lai cung tạo dưỡng

Đời căn lộn khó dò trầm phướn

Dụng hình THIÊN thâu chưởng mất còn

LUẬT phạt thưởng đạo lòng ớ con

Tâm đủ pháp sanh tồn thử thách

Lòng MẸ rải bao nhiêu đường vạch

Vận chuyển hành muôn cách thước nhân

Con nào biết đạo đức chuyên cần

Thông tri đạo linh căn MẪU tạo

NGỌC căn chiếu diệu soi sắc hạo

Gặt quả lãnh điểm đạo linh căn

Tuyển lựa kỳ quý mới ơn ban

CON CẦN THẤU LỜI VÀNG ĐẠO LÝ

CƠ BÁ ĐẠO DỄ LẦM TÀ MỊ

Màn vô minh đạt vị trở về

Muốn tu tỉnh chịu nhồi ủ ê

Rõ ma nghiệp mọi bề dấn tới

Nghĩ sự đạo đạt thành khí bởi

Ma lâu đời khảo nhồi thân ta

RÕ THÔNG MA KHỎI LẦM TRƯỢC TÀ

LÀNH CHỮ ĐẠO KỲ BA CHUYẾN CHÓT

Kim ngươn MẸ châu phê chót lọt

ĐIỆN DIÊU CUNG LỘ LUẬT THIÊN HÌNH

Hẳn từ đây trai gái tử linh

CĂN MẪU TẠO thâm tình thấm thiết

Xưa cung vi linh hồn dáng tuyệt

Kể từ ngày xuống miệt trần hồng

Mang lớp người thay đổi trược lòng

KHÔNG CÒN NHỚ QUÊ BỒNG [LAI] CUNG ĐIỆN

Cứ tung hoành chỉ biết bạc tiền

Đời lăn lộn đảo điên kiếp đoạ

Màn đau thương trong cơn loạn xạ

Phạt kiếp căn tai hoạ trần suy

Tường cặn kẽ khảo nhồi bi luỵ

Bất kể sự chót kỳ tiêu hoại

Hồn ngục tù còn dọc ngang sai

Cảnh âm u tiêu hoại mỗi ngày

Bao giờ thoát sông mê trở lại
 

Xét cho kỹ lời ngay lẽ phải

Toàn chơn linh màn chót không hai

THẦN QUANG TẢ chẳng sai ghi chép

LONG HOA HỘI HOẰNG KHAI SẮP KHÉP

Chọn đức ân không hẹp cửa vào

ĐẠI HỘI KỲ đã tới bước mau

MẸ chẳng thấy con nào nam nữ

CHIẾU KỲ BA LUẬT TRỜI HỘI DỰ

LẬP ĐẠO MẦU THI CỬ TỪ ĐÂY

Tạo chơn lý hoằng khai trọng đại

Ngày thiên số con nay liệu lấy

Cuộc hồng trần lắm nổi nạn tai

Ham uy quyền chưa thấy trị răn

LUẬT TIẾN HÓA VÔ HÌNH PHÂN ĐOẠN

TÌNH THƯƠNG MẸ linh căn vạn ức

MẸ ĐẠI ĐỒNG khó bì ân đức

PHỤ MẪU SANH OAI LỰC DIÊU CUNG

Vô hình biến dạng cảnh nguy cùng

Bây giờ chưa thấy trung hiếu nghĩa

Có mong sống còn CHỚ MAI MĨA

Đời Hạ Ngươn tạo kìa rán tu

THƯỢNG LAI THÁNH ĐỨC ĐÓN SĨ PHU

TAM KỲ MỞ HỘI TỪ GIÁC NGỘ 

CÕI THẾ ĐẠO NHÂN RÁN KỊP GIỜ
 

THIÊN CAO TRỜI ĐẤT MỞ CUỘC CƠ 

Phân đời thượng cổ chừng khi khó

MẸ tỏ hết lời chớ chờ vờ

CÀN KHÔN LINH HIỂN TAM GIÁO PHỔ

CĂN TIÊN đừng để khổ ma chôn

UỔNG CÔNG MẸ TẠO SINH RA CHƠN [THẦN]

Lừa lọc căn nghiệp hườn chuyển hoá

Mượn đạo Phật Tiên phổ cơ đà

MÀN TUYỂN LỰA XẢY RA DÂU BỂ

ĐẨY MỘT MÀN CỘNG NGHIỆP THẢM THÊ

Trả quả trần tục thế ủ ê

Vì danh lợi mưu sinh lởm về

Mất tình nhân nghĩa bề đổi thay

Đời này lắm sự nạn thiên tai

Đừng bê trễ sau này hối tiếc

Ngàn tình thâm cơ huyền MẸ triết

Mót bòn công độ tiếp chúng nhân

Gương hy sinh công đức mỗi phần

Mực MẸ xét cung ân nhắc nhở

Muôn kiếp thân địa cảnh chơi vơ

BẢNG ĐẠO KHAI KÍP [NHANH] CÓ MẸ CHỜ

TÊN GIỮ TRỌN ĐẠO MẦU CON Ớ

Chiêu kỳ độ mau vô thoát tục

Đã hết lòng khuyên lơn thúc giục

Kịp ngày về thành nhứt hiệp qui

HỘI LONG HOA TRƯỚC KHI LUẬN KỲ

ĐẠO MỘT NHÀ CHUNG QUI TỎ RÕ

Hỡi linh căn cuộc đời gắng lo

KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!

CƠ ĐIỂN TIẾP THẤU NGUỒN THỐ LỘ 

BỬU TÒA NGHỊ HUYỀN CƠ VI DIỆU 

ĐẠI XÁ ÂN THẤM TÌNH MẸ KHIẾU [KÊU]

ĐỪNG PHÂN CHIA CHUNG LIỆU CÙNG LO

ĐẠO KỲ BA PHÂN XÉT LẬP GIỜ

Lấy nghĩa tục bước cờ Phật đạo

Về bốn ức điều hiu chung bảo

TRIẾT TỎ TƯỜNG TÁI TẠO NHÂN GIAN

Thuở xa xưa CHA MẸ tạo hằng

Mới nắm rõ thiên đằng CHA MẸ

Cung vi các cõi thiên ngôi bệ

CHA MẸ phân vạch kẻ lắm phen

Tìm hạt giống không lo ắt đến

Tường đã thấy kề bên bảo hộ

CỔ CHÍ KIM TIỀN LỀ TRỜI MỞ

VẠN PHÁP QUI TỪ CỔ CHÍ KIM

THẤU CỘI NGUỒN ĐẠI ĐẠO QUYẾT TÌM 

Lời MẸ dặn lên thuyền hưởng giọt

Ngàn tuổi tên đài danh chót lọt

Hậu đức cả màn chót giảng rành

Cuộc sảy sàng không hở một manh

Vòng sanh tử liệt canh sắp đến

CẨM NANG THƠ BÊN MÌNH SỨ MỆNH 

[GIẢ] DẠI GIẢ KHÙNG NHỚ LỆNH PHỤNG TRÌ 

Ở HAY VỀ định thần tâm suy

Không một chữ không bi không lấn

Lo thân tu hậu đức tài danh

Đường quả nhân mất tánh khó tầm

Hườn minh đáo đắc nhân mau nắm

XA TRẦN TRƯỢC MAU TẦM ĐẠO CHÁNH

DIÊU TỰ CUNG MÀ ĐẶNG VIÊN THÀNH 

LỐI BỒ ĐỀ ĐỨC HẠNH RẠNG DANH 

Nhiều không ngộ con đường mất tánh

Bùa linh thuốc tan tành nếu chẳng

Khó vượt thời sanh tạo tội mang
 

Vô lễ khi kiêu căng [với] MẪU HOÀNG

Đoạ ngục hình ngang tàng giả dối

HÀNH XỬ ĐẠO KỲ NÀY MỞ HỘI 

CHÁNH VÀ TÀ PHÂN LỐI HAI ĐƯỜNG 
 

ĐẠO CHƠN LINH MẸ TẠO TÌNH THƯƠNG

NGÀY VỀ ĐẾN TRUNG ƯƠNG HOA HỘI

Cuộc sảy sàng đường về không lối

Vui lòng tu đại hội ghi tên

Dưỡng hữu hình xây đắp đạo nền

Kỳ phổ độ tuổi tên chờ sẵn.
MỘT KỲ CHÓT MẪU HOÀNG PHÊ CHUẨN

LỆNH CỬU TRÙNG SẮC CHI TỨ BAN


ĐỨC ÂN SÂU NGHĨA CẢ MẸ DÀNH

ĐÒ CÒN ĐƯA KHÁCH ĐẢO NGƯỢC NHÂN.


Thi
 

DÙ TRONG THỜI NÀO RÁN TỪ BI 

Lời khuyên giải thoát Đạo Tâm ghi

Phật quả mỗi ngày công cố tạo

Có đạo yên thân niệm A DI.

 

Tu hiền đến lúc cải sửa mau

Hồi tâm tự hối dứt mê sầu

BẮT ĐẦU CUỘC SỐNG HƯỚNG PHẬT PHÁP 

Phúc đời lấy đạo luận sáu câu.

 

Biết rõ trần gian đày đoạ thân

Kiếp sống ô nhiễm biển khổ trần

Trẻ già thắt chặt tu giải cứu

LIÊN HOA DÀNH SẴN RÁN TU LẦN.

 

GIÁC TÂM ĐỨC TỐT DO MÌNH CẢ

NGỘ ĐƯỢC CHƠN TÂM GẶP DI ĐÀ

TỪ NIỆM NAM MÔ TINH THẦN VỮNG

BI TÂM GIÚP ĐỠ HẠNH PHÚC HÒA.

 
Giảng

Đảo điên loạn lạc thế nhân

Rán tu cảnh khó cuộc trần ách tai

Năm châu bốn bể chạy dài

Đón xuân Tân Sửu trâu cày đất nông
 

Hai mốt [2021] chuyển hoá lần vòng

Không may tiếc chuyện bảo phong phải kỳ

Sanh nan khổ nẩy trần nguy

Cảnh đau cảnh khổ đạo thì khó khăn

Bàn tay năm ngón ngắn tằng [tầng, lớp]

Tâm trần chướng ngại phù sanh xế chiều

Trần gian cửa ải đìu hiu

Vô hình thấy rõ bao nhiêu cuộc dài

SỬU TÂN ĐÁO CÕI LÀNH THAY

HƯỚNG VỀ CHA MẸ THIÊN NHAI CỬU TRÙNG 

TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC NGỌC CUNG

CHUNG QUY HƯỚNG THIỆN HUYỀN KHUNG NGỌC ĐÌNH. 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Bảy 202410:59 SA(Xem: 53)
PHÁP ÂM 2024_23-24
16 Tháng Bảy 202410:59 SA(Xem: 232)
PHÁP ÂM 2024_23-24
21 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1305)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1743)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1403)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1487)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1593)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1530)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1746)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2363)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1879)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2017)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2274)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2690)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2085)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1805)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1522)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1598)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1637)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2573)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2522)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 3027)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2355)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2642)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3050)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2889)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2814)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3513)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3334)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4398)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4310)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3689)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4897)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3764)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5732)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3843)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3884)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4068)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4232)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4130)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3706)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3619)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3773)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3926)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3572)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3798)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3811)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3623)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3613)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3409)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3816)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3739)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4117)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3899)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 4011)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4634)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4490)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4803)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4398)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4848)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6504)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5806)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5474)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5429)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5949)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6103)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5512)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5396)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5759)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5867)
Pháp Âm 2020_40.