THÁNH ĐÀN NAM THÀNH NGÀY MÙNG 15 THÁNG 2 NHUẦN NĂM QUÝ MÃO

06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2427)

ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 15 Tháng 2 Nhuần Năm Quý Mão
(Ngày 5 tháng 4 năm 2023)
Thánh Đàn Nam Thành, Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn.

NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO

 

Bấm Vào Thanh Này Để Nghe

PHÁP ÂM 2023_05

 

Thi:

 

THẾ PHONG ĐẠI KIẾP THIỆN ÁC CHÚNG

THƯỢNG THIÊN LÂM CHIẾU TỰ QUANG KHUNG

PHI PHI HIỆN HẠ PHÁP CHƠN ĐẠO

ĐÁO LAI VÔ LƯỢNG ĐẠI TÔN CUNG.

 

PHƯỚC DƯỠNG XỨ KHỨ SANH THÀNH TẠO

THỌ BỔN VÔ TƯ HẠT MƯA RÀO

AN THÂN ẨN DẠNG RỒNG HIỆN TỚI

NINH KHÔI GIAI HIỆN LÃO PHỤ ĐÀO.

  

Giảng:
 

GIÀ LÃO thử nguy nguy độc lộ

Bả sự nghi không chớ mà chờ

Nghĩa nên hư việc lo toan được

Túc địa trình tự thử thao lược.

 

Xứ hữu sanh vấn nhược phải tiêu

Quân bất dung toan tính lo kêu

Bá sự khổ về chiều đảo họa

Thời vận suy tiêu tác rên la.

 

Lao thổn bộ sự đa tri thực

Bản nhơn phiến quy canh tôn lực

Cơ đình bi nạn túc hiểm nguy

Mẹo tân đề thời CẤP TU TRÌ.

 

Quý Mẹo bí tác vi tổn tại

LÃO đáo khước [đang] thượng triều môn giải

Vạn hộ hầu tuế bái THIÊN HOÀNG

Khả vâng chỉ LÃO VƯƠNG CUNG quản

 

Tôn minh nghi NGỌC HOÀNG đương thử

Lôi võ phong tâm sắc hữu tư

THIÊN qui tâm CAO hữu trực hầu

LÃO phân bảng bất giai định thấu

 

Phục thôi nguy chung bầu họa dữ

Thử trung phân tùy đạo gian trừ

PHỤ LÃO trên đương tư tại tâm

Tính lai chiếu cơ quan chiêu phẩm

 

Suy môn khuyến dương âm sự hối

Phá cơ quan, LỘ ĐẠO TỪ NAY

KỶ QUÂN TÀI TÀNG [DẤU MÌNH] HỠI LAI LONG,

Điêu linh khắp âm dương nghịch hống

 

Khảm hướng Ngọ [tọa B hướng N] càn khôn tự bảo

Sửu Cấn [hướng ĐB] khắp gian nan điên đảo

Họa phước tai GIÀ LÃO ban truyền

Giữ châu tuyền tân chủ phước kiên

 

Niên kỷ tuế THIÊN HUYỀN giai LÃO,

Cuộc tu TRI ĐẢM NHƠN LỰC ĐẠO

TRƯỜNG, PHỤ MINH LÃO ĐÁO KHAI BAN,

Triển vô liêu khứ lộ vô bàn

 

Xuân phong võ tiêu tan mạc thủ

Sự đồ lao LÃO GIÀ định sự

Bạch mã giang thành tựu hố đầu

Khổ tư tâm dạ túc phong thâu

 

Liên miên nạn năm châu tơi tả

Đa tận bệnh chẳng yên thân dạ

TÙY PHẬN DUYÊN MƯỢN TÁ KHÔI LAI

LINH QUANG ĐIỂN ĐẠT SIÊU NƠI TẠI

 

Đức thời hơn, họa tại ác làm

Phật, Trời, Thần cứu xét thân tâm

Chữ họa phước đàng trăm chết tiệt

Chết mà lo trẻ già phải biết

 

Phạt thảm thay tự giết lấy nhau

Suy thế đời chém giết thảm sầu

Đời cuộc khó năm châu thế giới

TIN BẤT MINH QUỶ MA KÊU GỌI

 

Cơn hiểm nghèo sắp tới đừng hung

NGHE PHỤ GIÀ TÔN CHÍ HUYỀN KHUNG

Sau chót xét nạn chung xem thấy

Rằng đói gấp tiêu tan động khuấy

 

HỘI LONG HOA sàng sảy sự vong

CHÍ TÔN VỀ QUY CƠ TRÁCH TRỌNG

Sự đến rồi HOA LONG vần tạo

HỘI THÁNH TÔN nhơn loại người nào

 

Tu giữ vững ĐỨC sao thuần túy

Mặt địa cầu sắp tan để ý

Nên gần lành PHỤ chỉ còn lời

Chọn đức lành cứu nạn tại thời

 

Thanh với trược phương trời kê sẵn

Để tiến đến cơ GIÀ LÃO nhắn

SÁNG SUỐT ĐƯỜNG TIẾN THẲNG CON THEO

PHỤ chọn tốt cuối cùng phải khéo

 

GIA PHỤ nhìn Quý Mẹo lần tiêu

Dần đã qua Mẹo đến khó nhiều

Nay đời đã dần tiêu hay đặng?

Giữ lành đâu sao không cố gắng!

 

Sự vong tồn PHỤ hãn [biết] ớ con

HỘI LONG HOA MÀN CHÓT XOAY TRÒN

Tới, tới, tới thon von nghèo hiểm

LƯỚI TRỜI BỦA cõi trần tắt lịm

 

Khó trốn TRỜI tu hiếm, hung nhiều

Đời này tu [được] bao nhiêu thảo hiếu?

Nhiều tai trời chẳng hiểu TRỜI [là] chi!

Diệt tiêu điều tan nát vậy thì

 

Đã tiêu mất còn gì thiên hạ

Hổ lang ác dẫy đầy quậy phá

Lửa nước, PHONG CHÂU ĐÃ KHÔNG CÒN

Giặc lớp thời nhiều nước loạn xong

 

Lớp bay chạy thần phong ghê gớm

Cuộc sàng sảy NHIỀU TAI ÁCH LỚN

Bao nhiêu tai ĐẶNG CHỌN NGƯỜI TU

Nói cho nghe AI [HUNG] DỮ LO NHU

 

Lành còn dữ mất, lưu vong hết

Sau ĐÁ NỔ con người lại chết

LOẠN CHIẾN TRANH người lết người tiêu

LÃO nói ra một sớm một chiều

 

Lại SỤP ĐẤT nhà tiêu chôn mất

Cuộc sàng sảy CHỌN HIỀN TU THẬT

Có bao nhiêu còn mất rồi đây

Dữ hết tám, hiền chỉ có hai

 

Khi nào đến nạn tai mới thấy

Giờ không nghe PHỤ GIA chỉ dạy

Kẻ thì khinh sai trái giữ mình

LỜI TIÊN TRI CUỒNG LỘN CHÚNG SINH

 

LÃO CHẶT LƯỠI NGÓ NHÌN TỐC NẠN

CHẲNG BAO LÂU COI ĐỜI TIÊU TÁN

Sắp tới rồi phải rán lo tu

Giết hại nhau cấu xé bây giờ

 

Cơ trời đã nói cho đặng biết

Muốn tin LÃO [thì] việc lành [làm] cho thiệt

QUẤY LÀM GIAN TẬN DIỆT XỬ TIÊU

Thời kỳ này LÃO diễn hát nhiều

 

Thọ tuế tuế LÃO kêu phân định

ĐỜI NGƯỜI BIẾT THỜI NÀO PHONG LỊNH

LUẬT THẲNG TAY SỬA CHỈNH PHÉP KHUÔN

Tuồng đời sắp hạ màn LÃO cuốn

 

CƠ TẬN DIỆT ĐỜI TUỒNG MỎNG LẮM

Khuyên trẻ già cải dữ lành tâm

Chữ vinh hoa có nắm được không?

Bởi giả tạm đời mê muội luống

 

XUỐNG MƯỢN XÁC ĐIỂN LUỒNG AI RÕ

Xuống phàm trần nói nhỏ líu lo

Ngày khổ não đói vô hãi sợ

Việc can qua mắt trông bảo hộ

 

PHỤ LÃO GIÀ nói đó luận thưa

Nạn đói đau gần lắm biết chưa

Bao tai họa cũng vừa mới xảy

Càng siết chặt chuyển xoay rồi thấy

 

Khi sanh linh nạn thảy khắp nơi

Bãi chiến trường xác chồng thây phơi

Ôi có biết cõi đời biến cố

BẢNG PHONG THẦN MẤY NGÀN NĂM LỘ

 

LẬP LẠI ĐÂY MỚI CÓ MỘT LẦN

BỦA TRẬN ĐỒ HUNG ÁC TIÊU TAN

XEM RÕ BIẾT PHONG THẦN DỰNG BẢNG

NGÀY THÁNH CHÚA THÁNH VƯƠNG TUẾ VẠN

 

CHÂU RỒNG NGAI TỎA RẠNG LONG ĐÌNH

LÃO PHỤ GIÀ BAN THƯỞNG BÁU XINH

AI TU ĐẶNG LONG ĐÌNH HỘI YẾN

CHỜ NGÀY HỘI LONG HOA DỤNG TUYỂN

 

Kẻ tu hiền thế tiếng ma ha

Lời gọi kêu thức tỉnh nghe qua

Vạn vạn tuế PHỤ GIÀ TIẾNG GỌI

CHÂU KỲ DỰNG SÁNG CẢ THẾ GIỚI

 

Nghĩa cây cơ chữ nổi thế nào

TRÊN THIÊN NHAN BAN NGỌN CỜ ĐÀO

AI NẮM GIỮ NGÀY SAU DỰNG BẢNG

Đời cũng sắp tận rồi trẻ rán

 

HỘI LONG HOA TIÊU TÁN CHỌN NGƯỜI

MẤY MUÔN NĂM CHUYỂN ĐỔI LẬP ĐỜI

Thủy nguyên bổn khuấy chơi chim chuột

Lắm kẻ ham lợi quyền trau chuốt

 

Than ôi đời MÀN CHÓT PHONG BA

KỲ MẠT PHÁP đoạn sầu xót dạ

Nạn dân tiêu mồi cá mắc câu

Tai trời ách binh đao nào thấu

 

Tiếng khóc nhơn xé thấu trời xanh

Điều biết trước nay báo điềm lành

NÀY TRẺ HỠI TAN TÀNH TRÁI ĐẤT

Mỗi bước qua [xác] nhơn loại chồng chất

 

BỊNH DỊCH nhiều không đất để chôn

Nạn đáng lo chinh CHIẾN THẾ dồn

Ngày cùng cuối mất còn chân địa

Sự hỗn loạn chết chóc rẽ chia

 

Sinh linh chết ôi kìa mọi nơi

Sự biến động ngày tận này hỡi

Tai họa đưa cận rồi tới đây

Không thể kéo thời gian chậm lại

 

Cấp bách rồi trẻ hãy tu nên

Nhìn ngược xuôi nhận rõ cuộc nền

DÌM NHƠN LOẠI NỔI LÊN SÓNG GIÓ

THÊM TẬT BỆNH DỊCH NHIỀU THỐNG KHỔ

 

Cuộc chiến tranh sụp đổ tinh thần

Ngày tàn sang TỬ NGUYÊN BOM vẫn

TỬ NGUYÊN THỜI KỲ HẬN DIỆT TIÊU

Thảm khốc cho nhơn loại tiêu điều

 

Một con số chết nhiều vô kể

Nguồn tài nguyên hư hỏng sụp kè

Thấy càng ngày nạn thế chuyển tăng

Lực vô biên thiên chuyển đã gần

 

Ngày tận thế sự tàn phá hủy

Đứng trước đời chắt lưỡi cơn nguy

Kỳ tận thế vì người chưa thấy

ĐỜI ĐÃ MỎNG TRẺ ƠI NHỚ LẤY!!!

 

Người đổi người lời lại đổi lời

Sự khổ diễn mười thảm thương ôi

Đời phải chịu ĐÓI THÔI DAI DẲNG

Lại HẠN HÁN CHIẾN TRANH khóc lặng

 

Cỏ cháy khô ách nạn kéo dài

Ôi thân người phải chịu đổi thay

TAM NIÊN HẠN sau này nạn đói

Rán lo tu GẶP TRỜI vận đổi

 

Thương BA NĂM NẠN ĐÓI suy vong

NẠN ÂM BINH LOẠN ĐỘNG dập dồn

Sấm trời chịu phách hồn tiêu tro

TRẬN BÁT QUÁI NỬA LỪNG GIỚI MỞ

 

ĐỔI XÁC HỒN LÚC ĐÓ LẬP ĐỜI

Đời ham hố nghĩ rằng chẳng tới

Nay dị thời tiết đổi biến hình

Chó trâu trở [lại] trổ tài thông minh

 

Ai khôn lanh thật tình [thì] TU ĐỨC

ĐỨC thiện tâm LÒNG TỪ ra sức

Đời lang [sói] sa [đọa] nỗi cực xác phàm

Biết ăn năn kiếp chót tỉnh tâm

 

Lời nghe nhớ LO TẦM PHẬT PHÁP

ĐÃ TỪ LÂU PHỤ GIÀ CHUYỂN LẬP

PHÁP THƯỢNG TA TU TẬP QUY CĂN

GỐC TIỆN DUYÊN HUYỀN DIỆU CƠ NĂNG

 

KỂ, CHỈ BẢO CHÚNG DÂN KIẾN DIỆN

BẬC CHƠN TU, hành mau cứu hiện,

Buổi ngươn này kẻ thiện ít căn

Người tội ác quá nhiều phát chán

 

GIÀ chỉ rõ tội căn mau kíp

Hữu duyên nghe pháp GỘI CHO KỊP

TRỢ TẾ NGƯỜI ĐÚNG DỊP DUYÊN MAY

Cảnh đồ lao sắp tới gần đây

 

CƠ TRUYỀN PHÁP HỒI LAI ĐẠI ĐẠO

Cuộc nguy cơ nàn tai cấp báo

Trong địa cầu tàn bạo gây nên

MẤY BAO PHEN PHỤ LÃO CHƠN TRUYỀN

 

VÔ VI PHÁP XÂY NỀN CHỦ GIÁO

LỜI CẢNH TỈNH THỜI GIAN RỐT RÁO

Điển pháp thông nghe đạo lộ qua

Điển lành tiếp học qua sàng lựa

 

Buổi nghèo nàn kề dựa Đạo Tiên

Khắp các nơi bốn biển ngửa nghiêng

Ảm đạm thay niên viễn cơ hàn

Lần dò thấu cảnh đàng chớp nhoáng

 

Mèo kêu nghe nhiều đoạn thời gian

Rắn nguẩy đuôi bò giáp xa đàng

Đảo, điên đảo dương gian chi xiết

Nghe kêu riết mèo kêu thảm thiết

 

Tiếng ai bi kêu riết bi ai

Ổ gà kia bươi bới lạc bầy

Rồng lộn khúc là ngày vinh hiển

Khỉ đậu nhánh xa chăng mấy kiểng [cảnh]

 

Dê kêu thời nguy biến sạch trơn

Ứng hiện rõ cõi đời bụi bợn

Hỡi này trẻ nguy cơn sắp tới

Rán lo tu riết tới mà coi

 

Đá hóa vàng sau đời phép lạ

Dụng thần thông chuyển xoay trần hạ

Chẳng bao lâu màn hạ tới đây

Đâu an thân vạn dân thức dậy

 

XUỐNG MƯỢN XÁC NGÀY NAY HOÀNG NGỌC

GIẢI CỨU TRẦN ĐẾN KỲ SÀNG LỌC

Dạy làm lành ĐẾ NGỌC lụy rưng

Khó đứng ngồi nạn ách bên lưng

 

Cảnh đồng loại chung cùng tận diệt

Ba hồi trống LÃO GIA định quyết

Trở gót hài THIÊN duyệt phàm trần

HẸN CẢNH SAU GIÀ ĐÁO XÁC THÂN

KÊU TU NIỆM HẦU GẦN THÁNH CHÚA.

 

Thi:

 

NGỌC bạch thanh thiên cứu độ trần

HOÀNG tân pháp vững tại châu thân

THƯỢNG thừa phối hợp thân nơi thế

ĐẾ thiên tiên đạo trẻ cố cần.

 Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 879)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1401)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1116)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1311)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1378)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1291)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1494)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1834)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1588)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1826)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2197)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2603)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1987)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1720)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1431)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1498)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1520)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2449)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2935)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2234)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2498)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2913)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2765)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2694)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3406)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3204)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4244)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4144)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3609)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4763)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3661)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5586)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3726)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3782)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3960)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4136)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4013)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3575)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3509)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3657)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3795)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3459)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3688)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3676)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3525)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3513)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3305)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3697)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3629)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3992)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3782)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3863)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4534)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4481)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4372)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4649)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4296)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4747)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6386)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5660)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5298)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5322)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5834)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5993)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5398)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5284)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5642)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5714)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5299)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5292)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.