DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 5 THÁNG 9 NĂM TÂN SỬU

17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4130)
 
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 5 Tháng 9 Năm Tân Sửu
10/10/2021
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo

 


Bấm Vào Thanh Để Nghe 
PHÁP ÂM 2021_25

 

Chúng sanh ơi đau chết từng cơn

Chết vô số năm đờn nghẹt cổ

Lấp đào chôn thúi nát đổ

Khi dễ THIÊN ĐÌNH đừng có lạy xin

 

Thương cho dân hết tình Ta ngỏ

Xác thúi sình đành bỏ nhà cao

Chẳng có ai rinh trộm vào

Của vàng của bạc nhà cao bỏ trống

 

Thân chưa trọn mà không biết tới

Tưởng mình hay thế giới đứng đầu

Rồi tranh bá chủ toàn cầu

Thì sau này dễ lọt [ngục] sâu hãi hùng
 

Gây thêm tội chập chùng thây chết
Chuyện thiên tai này hết đến kia

Trong ngoài mất tất [cả] ô kìa

Bệnh lây lan khắp khổ lìa ra đi
 
Tới chừng đó xác thì khó cứu

Không nghe lời nạn tử thảm sầu

Vợ chồng con cột khổ đau

Đùm đeo còn rứt thân cầu rã thân

Người đói dạ run thân lúc đói

Ô trược nhiều thân bởi khí tà

Khí yêu dễ hút đầy ma

Ốm o ghẻ lở hút mà đau thương

TÌM ĐƯỜNG SÁNG MÀ NƯƠNG BƯỚC TỚI
Chúng sanh ơi thân bởi trọn chưa [bởi chưa trọn]

Có Ngài PHẬT TỔ rước đưa

TÂY PHƯƠNG CÓ PHẬT ĐÀ XƯA trang hoàng

   

[Tây Phương = Không có ý Tây Phương Phật, mà nói Phương Tây. Tây Phương có Phật Đà Xưa = ý nói Phật Đà xưa trở lại và đang có mặt ở Phương Tây. Chính xác là nói tại California, Hoa Kỳ, Tòa Đình Giáo Hội Thiên Trường.]

 
Cảnh Thiên Tước NGỌC HOÀNG xử thế [gian]

Hát tuồng này thảm lệ đau thương

Xin đừng đỏng đảnh hát tuồng

Sầu ly biệt thật thấy tuồng u minh

Lộ cho biết YÊU TINH LÀ THẬT

Sẽ thấy tuồng PHÉP PHẬT TUỒNG TIÊN

Nếu ai được chứng đắc duyên

Tuồng này hay lắm gẫm khuyên thế trần

Sầu ly biệt lần lần vùi lấp

Một kiếp người đã thác chưa xong

Kiếp người như sợi chỉ hồng

Chiếu [ngủ] chưa nát bấy thui [thiêu đốt] hồn ván [hòm][chui]

Chuyện Ta nói lục đồ múa hát

Rán mà tu thật rất lạ kỳ
Xem đời PHẬT THÁNH CUNG VI

Xem TRỜI TUỐT KIẾM chừng [đó] thì trị ai

Xem MẪU NGHI phép tài truyền ấn

Xem CHÚA TIÊN trần rắn [2025] bò lên

Bò tung tăng quậy khắp nền

Trên không dưới nước vang rền chầu ca

Xem dời đổi đây Ta đảo lộn

Trụ càn khôn hỗn độn đổi dời

Nếu AI TU ĐẮC KỊP THỜI
Chừng đó mới thấy đây lời chánh Ta

LỜI ẤN CHỈ [NÀY] CHÍNH LÀ [TỪ] THƯỢNG ĐẾ

ĐỨC NGỌC HOÀNG XUỐNG THẾ NGÀY NAY

Điển Thiêng Liêng ấn truyền thay

Kệ Ta tạm gát pháp đầy nhân gian. 

  

BẠCH sắc diệu linh ấn Ngọc Cung

HẠC reo thức tỉnh cho sanh chúng

ĐỒNG lai NGỌC trực THẦY tầm chỉ

TỬ giáng sấm thinh lịnh ĐẾ KHUNG.

 

[Khoán Thủ: Bạch Hạc Đồng Tử. Bạch Hạc Đồng Tử vâng lệnh thông báo Thầy Ngọc Đế Huyền Khung giáng đàn.]

 

Nghe tiếng sấm thinh thinh BA TIẾNG

SẼ NỔ VANG HIỂN HIỆN TÂM LINH

Làm cho sanh chúng hãi kinh

NGỌC KINH LINH DIỆU chúng sinh lo cần.

 

[Thượng Đế cho biết sẽ có 3 tiếng nổ "hiển hiện tâm linh" làm cho tất cả chúng sinh trên địa cầu đều kinh hãi. Với NGỌC KINH linh diệu này chúng sinh hãy chuyên cần lo tụng, lo tu.]

 

ĐIỂN xuống con lành chỉ định lo
NGỌC [ĐẾ] trực [tiếp][giao] con cầm THẦY giáng cho

MINH KINH dành sẵn [tương] lai trùng [tu] phước [địa]

KINH THẦY cất giữ mức tin dò.

 

[Khoán Thủ: Điển Ngọc Minh Kinh. Ngọc Đế Thầy trực tiếp giao cho các con. Thầy giáng điển ban Ngọc Minh Kinh cho các con lành của Thầy cầm giữ để ngày sau trùng tu phước địa. Hãy cất giữ, một mực tin dò.]

 
THẦY lịnh chỉ tầm [tìm] tả [nói ra] tại nơi

LAI GIANG BẢO [tới chỗ Thánh xuất] ĐẠO đến lúc hồi

GIÁNG thế che chở thâm cứu khổ

ĐIỆN NGỌC MINH chơn [thực] hiểu rõ bồi [đắp].

 

[Khoán Thủ: Thầy Lai Giáng Điện Ngọc Minh.  Thầy đây là Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn = Vô Cực Huyền Thiên Thượng Đế. Đoạn này nói: Thầy ban lịnh chỉ rõ, nói ra, tới chỗ Bảo Giang xuất Thánh. Đạo đã đến lúc hồi quy rồi. Ngọc Minh giáng thế để che chở cứu khổ chúng dân. Thực sự hiểu rõ rồi thì phải lo bồi đắp nền Đạo.]

 
LỊNH NGỌC [ĐẾ] THÁNH MINH: Chớ lòng tà!

THẦY khuyên tâm đạo khắp gần xa

DẠY con hiểu rõ LONG HOA DIỄN [CUỘC]

ĐÓ lịnh THẦY dạy NGỌC CHÂU TÒA.

 

[Khoán Thủ: Lịnh Thầy Dạy Đó. Câu đầu: Lịnh Ngọc Đế phán: Phải thánh minh! chớ sanh lòng tà vạy! Câu hai và ba: Còn các con tâm đạo gần xa phải hiểu rõ là Long Hoa đang diễn cuộc. Câu cuối: Đó là lịnh Thầy dạy cho Ngọc Châu Minh Thánh Tòa.]

 

NGỌC [ĐẾ] kiền khôn nguyệt bóng cơ trời

CHÂU Đài ĐỘ TẬN THẾ GIAN nơi

MINH linh hồi phản hườn RỘNG MỞ

ĐẠI [Đạo] Chơn [Giáo] chuyển vận căn phản hồi. 

 

[Khoán Thủ: Ngọc Châu Minh Đại. Câu một: Ngọc Đế của Kiền Khôn chúng sanh không thể với tới, chỉ có thể thấy cái bóng của Thượng Đế qua kim thân của Ngài dưới thế gian mà thôi, như thấy ánh trăng trong vũng nước chớ không thể với tới trăng trên bầu trời. Ba câu sau: Lịnh cho Ngọc Châu Minh Thánh Tòa phải mở rộng Đại Đạo Chơn Giáo của Thầy tận độ thế gian, chuyển vận đại chơn căn phản hồi cung vi.]

 
Phản hồi DẠY BIỂU ĐƯỢC THẦN TIÊN

ĐỨC CẢ CHÍ TÔN ẤN LỊNH TRUYỀN

SỬA ĐỜI AN THẠNH MANG [VỀ] MỘT MỐI

THANH TRỪ DIỆT MỊ thoát thảm phiền. 

 

[CHÍ TÔN ấn lịnh truyền ĐỨC CẢ dạy bảo Thần Tiên, cố gắng sửa Đời cho an thạnh, mang Đạo về một mối, thanh lọc trừ diệt mỵ tà để thế gian thoát thảm phiền.]

 
Thảm phiền [thì tụng] tam biến [kinh] xa tà mị

Sanh linh [phải biết] HỐI NGỘ LẬP ĐÀN QUY [Y]

LONG HOA HỘI chiếu truyền DI LẠC

CẦM QUYỀN ĐẠI HỘI rưới [đạo] mầu [vô] vi.

 

[Thảm phiền thì tụng 3 biến Ngọc Minh Chơn Kinh để tránh xa tà mỵ. Sanh linh cũng phải biết hối ngộ lập đàn quy với Di Lạc Phật Vương, Ngài đang cầm quyền Đại Hội Long Hoa, rưới đạo mầu vô vi khắp thế gian.]

 

Mầu vi độ hoá lúc loạn ly

Linh chơn quá khứ phận tam kỳ

Xót thương hạ giới mắc nàn [nạn] trận

Truyền cơ sâu dạy điển tích phi.

 

[Linh chơn quá khứ = Người xưa.  Phận tam kỳ = nhận nhiệm vụ kỳ ba. Đoạn này nói: Ngài là người cổ trở lại nhận nhiệm vụ kỳ ba này. Vì thương hạ giới mắc nàn nên ban rãi đạo mầu vô vi độ hóa thế gian lúc loạn ly, truyền dạy cơ sâu.]

 
Tích phi THIÊN ĐẾ oai vận chuyển

Ba sáu [36] phương ngôi đấng cõi THIÊN

U hiển linh VÕ oai danh trụ

Giới sắc ân CHƠN đức độ HUYỀN.

 

[Huyền Thiên Chơn Võ Thiên Đế = Vô Cực Huyền Thiên Thượng Đế = Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn = Ngọc Đế = Đế Bạch Ngọc Cung.]

 

Cơn phong tai biến bình sanh thái

OAI ĐẾ BẮC [ĐẨU][HUYỀN][THIÊN] linh quỷ kinh thay

Bốn phương thọ sắc TRỜI [THƯỢNG ĐẾ] vận chuyển

BẢY SẮC CHƯỞNG KHAI lực chuyển xoay.

Chuyển xoay nạn khổ xót trần khổ

Thiên Cung phê chỉ sắc thần đồ

ĐẠI TÀI ĐẠI LỰC ấn tà mị

THIÊN OAI bố phước DẠY TRUYỀN [ĐẠO] VÔ VI.

Truyền vô kíp [chóng] sợ sắc NGỌC ĐẾ

Phục thuỷ nhiên bình độ TỬ [con]

Cửu phẩm chơn thanh LINH đoái tưởng

Năm trăm [500] LA HÁN THIÊN OAI TỀ.

OAI TỀ phò khổ chốn khổ tai

ĐỘ SANH ĐỘ TỬ VẸN LÀNH THAY

Cảm thương nhơn vật cơ sâu dạy

Tây Phương Chấn bảo [bửu] NGỌC [ĐẾ] ban tài.

Ban tài u hiển trụ oai danh

ĐẠI ĐẾ THIÊN OAI rực rỡ thành

Một kỳ đại hội chọn ban sắp

Tôn Tiên Thánh niệm xuân mở thanh.

Mở thanh kỳ hội tam thiên lãm

Lương địa chi tường mở hội tam

Cơn nguy lúc hiểm bảo tồn xác

Chuyển xoay tứ hướng động phủ kham.

Phủ kham bầu nhựt mọi đàng hiển

Trần tục kíp [nhanh] sang đồng thọ duyên

Phong ba tam cuộc rã rời xác
Nghe lời thiện niệm chỉ hướng thiên.

Hướng thiên linh phép phá tà giải

Quảng đại đồ đều cảm đức oai

Ban ơn lành khắp xứ gội nhuần

Trần gian nhỏ phước độ đều tay.

Đều tay cho chúng chữ thiện tâm

Xót xa phàm tục điểm tánh tham

QUAN ÂM LỰC SĨ đại hiền phổ

Tế thế khắp miền hạ ban phàm.

Ban phàm thừa vân xuống chốn trần

Bảng tiên hậu thế mắc nàn dân

PHONG THẦN hội mở cơn nàn huỷ
Minh mẫn PHẬT truyền tam kỳ ân.

Kỳ ân CỰC LẠC TRỜI tế độ

Giữ hồn khỏi lầm bàng môn vô [vào]

BẢY CHƠN THÂN HÓA phê bút chỉ

Cảnh Phổ Đà qui niệm nam mô.

Nam mô NHỊ [THIÊN] Hội Phong Thần mở

Phép XIỂN GIÁO chơn CÔNG LÝ cơ

ĐỨC THIỀN SƯ lãnh hạ trần cứu

THIÊN QUANG PHONG GẬY [QUYỀN PHÁP] trừ tắt hô.


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe 
PHÁP ÂM 2021_26
 

Tắt hô ra khỏi bụi trần thế

Niệm chú mưa sa hiện đủ về

BẢY HÀO QUANG HIỆN tiêu tà tịch

Sanh linh khỏi lạc thoát tục mê.

Tục mê ngôn đảo khuấy loàn thiện

BỒ ĐỀ mười tám [18] KIM CANG HUYỀN

Trừ an yêu động trì hạ giới

Bảo thiện trần gian tức vi THIÊN.

 

Vi THIÊN [HUYỀN] VÔ CỰC niệm câu hiển

Bỏ phế kim ngôi xuống độ duyên

VĂN BÌNH CHƠN PHẬT phàm gian khẩn

Tà ma giành [giựt][dụ] dỗ nguy trần điên.

Trần điên căn vị cứu cấp linh

Lịnh xuống trần ai đệ tử trình

MƯỜI HAI ĐỆ TỬ BẠCH [NGỌC] LINH [TIÊU] chiếu

Giáng lai mị khử trừ tan binh.

Tan binh ám hại trần ai khổ

Niệm câu VÔ CỰC PHẬT NAM MÔ

Ân cao đức rộng trần hồng gội

Chọn người căn vị độ tận phò.

Tận phò chơn thiện này đệ tử

Ba sáu [36] kệ câu lãnh hạ thư

Xót nhơn sanh khổ nạn tiêu xác

BẠCH [NGỌC] ngươn TIÊN BÀ CỰC PHẨM tư.

Phẩm tư vô vị muôn điều thiện

THÔNG LINH TIÊN hạ giáng lâm miền

Ngày nay trần thế bão bùng não

Bước kịp linh phong trở về thiên.

Về thiên quê vị Bồng [Lai] Đảo bí

Dạy trần đặng hiểu CHƠN TRUYỀN y

Chở che trong lúc đảo huyền [lộn ngược đầu] bế

Linh căn lánh khỏi bảng [phong thần] tạc ghi.

Tạc ghi NGỌC sắc HOÀNG truyền giáo

LONG KIM TIÊN mầu thế công lao

Tam kỳ trọng hệ ban sắc ẩn

ĐẠI PHONG THẦN chấp khử mị vào.

Mị vào loài quỷ VƯƠNG THẦN đả [đánh]

Chấp chính xét soi Đại Phong La

KIM TINH THÁI BẠCH TRƯỜNG CANH mãn

Bốn bể sanh linh khắp [nơi][đạo] tràng tà.
 
Tràng tà TRỪ DIỆT GIỮ GIỀNG MỐI

Con LẠC cháu HỒNG rõ khắp nơi

QUAN ÂM tịnh thuỷ cam lộ rải

Một nhành dương xanh thuỷ lộ hồi.

Lộ hồi QUAN THÁNH Nam Phương ĐẾ [QUÂN]

Trừ diệt mị tà chốn hồng mê

Lãnh quyền hành vận cơ trời chuyển

Lượng cao Đức Cả xét soi tề.

Soi tề nguy cứu nàn dân chúng

Bảo hộ họ trăm chiếu mạng cùng

Dậy tràn kỳ cấp vương vấn cảnh

BẠCH HỔ THẦN THIÊN lãnh lịnh [HUYỀN] KHUNG.

Lịnh [HUYỀN] KHUNG bốn cảnh thần sắc tứ

Kinh ban cứu nạn cứu nàn cư

Khử trừ quỷ mị rối loàn thế

Biết cơn mạt kiếp thế gian hư.

Gian hư tai nguy hoảng kinh nẻo

HUYỀN VÕ sắc THẦN quỷ kinh nhèo

Hộ sao cho đặng an bình thế

Cứu người khỏi chốn hoảng kinh chèo.

Kinh chèo ĐỨC THIỆN CHƠN BỒ TÁT

Điểm khai linh tánh miền Cực Lạc

Vi độ chút mầu cứu nạn tiêu

Khỏi cơn phong võ linh CHƯ PHẬT.

CHƯ PHẬT MƯỜI PHƯƠNG, [GIA] TÔ GIÁO CHỦ

Quảng đại thương đều bảo tồn tu

PHẬT ĐÀ cứu nạn tiêu tai nạn

Giới sắc ân chơn hiển linh u.

Linh u ràng rõ thay xác chuyển

Kiền khôn trình tấu NGỌC HOÀNG THIÊN

Sắc TRỜI cứu mạng xoay thần sắc

NGỌC ĐẾ XUỐNG TRẦN phò khổ tuyên.

Khổ tuyên bảo hộ dương gian độ

BÁT TIÊN chơn xót hiển vi vô

LỮ ĐỒNG [TÂN] đồng lữ danh u hiển

Địa cầu thay xác CAO [ĐÀI TIÊN ÔNG] LỊNH hô.

Lịnh hô NGỌC sắc THIÊN ĐÌNH trấn

Sanh linh nhờ sắc khỏi bụi trần

Lạc tà ma [dụ] dỗ tiêu [xác hồn phải biết] xa tránh

Tam Kỳ độ tận trao tay [chư linh] THẦN.

Tay THẦN đem chiếu căn cứu ách

Động thạch sắc ban TRƯỜNG CANH [THÁI] BẠCH

Khử mị trừ loài QUỶ VƯƠNG sanh

ĐỨC ĐẠI THÁNH oai lãnh quyền bách.

Quyền bách bốn biển sắc THIÊN HOÀNG

GIÁO THẾ nhơn sanh công bảng vàng

Từ hiền đạo đức tu hành chọn

TAM GIÁO CHƯỞNG TÒA bình giáng phân.
 
Giáng phân oai huệ năm châu mạng

KIM TIÊN [phong] bảng tại Tây Đình phân

Cứu đời thoát khỏi oan khiên khổ

HUYỀN VÕ sắc ban đặng bình an.

 

[Tây Đình = ám chỉ Tòa Đình Giáo Hội Thiên Trường ở Phương Tây, chính xác là California của Hoa Kỳ.]
 
Bình an linh tử bày CHÁNH ĐẠO

TỔ TIÊN giống dòng HỒNG BÀNG lao

VIỆT NAM u hiển con RỒNG cháu [TIÊN]

Tiếp nối chánh tông TỔ QUỐC [ĐỒNG] BÀO.

Quốc bào trăm họ thái bình hộ

Nguyện đạt thành CHƠN QUÂN trợ phò

Đức định phước báu NHƠN THÁNH giáng

Lời chí thiền tâm cơ hiệp lo.

Hiệp lo trừ quỷ rối loàn thế

Mạt kiếp biết cơn chúng sanh mê

Nghe SẮC TRỜI mau tu giải thoát

BẠCH HỔ THẦN THIÊN lãnh lịnh về [dương gian].

Lịnh về nguy cứu LÊ SƠN tiếng

Danh THÁNH MẪU thần thông quảng tuyên

Sắc ban nữ phái cứu đời bế

CỬU THIÊN oai danh HUYỀN NỮ quyền.

Nữ quyền DIÊU SẮC TRÌ ÂN TỨ

NĂM TRĂM [500] TIÊN NỮ ân cần như

Mạng trời độ thế tai nguy thoát

Kinh ban cứu nạn chúng sanh tu.

NGỌC chiếu THẦN lai hiệp cơ phân

MINH chơn chỉ bảo ứng kinh thần

CHƠN tâm TIÊN PHẬT LONG HOA buổi

KINH thí của công NGỌC MINH xan.

 

[Khoán Thủ: Ngọc Minh Chơn Kinh.]

 
MINH xan tác giả là THẦY chính

THẦY danh đề bạt phải tâm minh

LONG HOA HỘI diễn CHỜ CON ĐÓ

Thiên Phong! Đây trao dạy rõ kinh.

 

[Chính là Thầy là tác giả Ngọc Minh Chơn Kinh.  Long Hoa còn đang diễn trận và Thầy đang chờ các con đó. Tâm các con phải minh. Này các con Thiên Phong, Thầy trao trách nhiệm phải dạy rõ Ngọc Minh Chơn Kinh cho bá tánh.]

Rõ KINH MINH NGỌC tâm thơi thới

Lời THẦY dạy rõ ngày LONG HỘI

NGỌC MINH đây thiệt CHƠN KINH sắc

Bồng Lai cảnh cũ vị quê ngôi.


NGỌC [ĐẾ] trực [tiếp][trao] con cầm rõ chớ con

MINH KINH ấn ĐẾ điển xuống tròn

THẦY lo định [liệu] chỉ [dẫn] tuân hành lịnh

CHỈ giáng con đà hiểu rõ TÔN.

 

[Khoán Thủ: Ngọc Minh Thầy Chỉ.  Ý nói: Ngọc Đế Thầy trực tiếp trao tay các con quyển Ngọc Minh Kinh này. Đã rõ Tôn Chỉ của Thầy phải không? Tôn chỉ của Thầy là HIỆP ĐẠO (xem đoạn dưới). Hãy lo định liệu, chỉ dẫn tuân hành lịnh của Thầy.]

 

HIỆP ĐẠO! Thiên Phong, trao lại con

THIÊN hội long hành diễn xoay tròn

DỰ xét rồi phải bày THÁNH HUẤN

VÀO chờ LONG [HOA] HỘI mười chín non.

 

[Khoán Thủ: Hiệp Thiên Dự Vào. Đoạn này ý nói: Này các con Thiên Phong, trao lại các con sứ mạng HIỆP ĐẠO. Dự xét rồi phải bày Thánh Huấn để cho tất cả Thiên Phong trong và ngoài Giáo Hội tỏ tường lịnh của Thầy.]

 

NGỌC [ĐẾ] phủ đức tin rõ THẦY về

MINH tâm hội diễn bởi chúng mê

CHƠN [LINH] lai cảnh cũ THẦY dạy đạo

KINH NÀY PHẢI HIỂU BUỘC HIỆP [ĐẠO][THEO LỜI] PHÊ.

 

[Khoán Thủ: Ngọc Minh Chơn Kinh. Đoạn này ý nói: Thầy là Ngọc Đế. Cảnh cũ Thầy dạy Đạo (Cao Đài). Nay chơn linh Thầy lại về (lần thứ ba).  Lịnh của Thầy là PHẢI HIỆP ĐẠO THẦY VỀ MỘT MỐI.  Với NGỌC MINH CHƠN KINH này thì các con PHẢI HIỂU LÀ THẦY BUỘC CÁC CON HIỆP ĐẠO THEO LỜI THẦY PHÊ.]

  

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Bảy 202410:59 SA(Xem: 53)
PHÁP ÂM 2024_23-24
16 Tháng Bảy 202410:59 SA(Xem: 233)
PHÁP ÂM 2024_23-24
21 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 1305)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1743)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1403)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1487)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1593)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1531)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1746)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2363)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1879)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2017)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2275)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2690)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 2085)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1805)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1522)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1598)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1637)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2573)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2522)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 3028)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2355)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2642)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 3050)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2889)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2814)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3514)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3334)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4398)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4310)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3689)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4897)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3764)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5733)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3843)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3884)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 4068)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4232)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3706)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3619)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3773)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3928)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3572)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3798)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3811)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3623)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3613)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3409)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3818)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3739)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4119)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3899)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 4011)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4634)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4579)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4490)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4803)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4398)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4849)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6504)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5806)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5475)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5429)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5949)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6103)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5512)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5396)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5759)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5869)
Pháp Âm 2020_40.