THÁNH ĐÀN NAM THÀNH NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM QUÝ MÃO

15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1724)

ĐÀN GIỜ DẬU
Ngày 29 Tháng 5 Năm Quý Mão
(Ngày 15 tháng 7 năm 2023)
Thánh Đàn Nam Thành, Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn.

  
NGỌC KINH
SÁM PHÁP
 


Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2023_10A

Thi

 

CƠ CHUYỂN động báo khắp mọi nơi

LUẬT TÂN thị hiện rõ nét thời

THIÊN MINH đường dắt trong màn chót

HOÀNG PHỤ tình thâm vắng ngõ rời.

 

THIÊN LUẬT tuồng ba chót hết hay

này hẳn khác DI LẠC THẦY

KHAI mở Nam Lầu MINH HOÀNG sắp

MỞ cửa về chầu đào kép vai.

 

Bài

 

Kép vai PHỤ [CHA] ĐÓNG xem trình chiếu

Mấy lớp thành trì chờ ngày nêu

LONG HOA cố định cao bay hướng

DI LẠC từ xa TRỜI lập điều.

 

Lập điều khai mở TRỜI LẬP HỘI

Luật chiếu chờ ngày chó tru tới

Vũ trụ đổi thay trái đất nghiêng

Vòng cầu xoay chuyển thấy rõ thời.

 

Rõ thời thời rõ CHẦU THÁNH CHÚA

CHIẾU LỊNH TRUYỀN CƠ nạn tai lùa

Đừng mê chơi nữa cuồng phong nổi

Bão tố khắp nơi mạt pháp thua.

 

Pháp thua tàn chết còn ai mấy

Nghiêng ngửa địa cầu chẳng toàn thây

Nạn tai hết bảy ba còn lại

Kế tiếp lọc sàng rớt hai chầy.

 

Hai chầy còn một ôi thưa thớt

Ký lịnh truyền cơ mau kỳ chót

Tự mình hại mình bởi tâm bày

Lo tu khôn khéo đừng dại dột.

 

Dại dột bi thảm hung ác thảm

MINH THƯỢNG ngao du nhạc trổi hàm

Trận này phá Triệt vàng thau lộn

Định luật phơi bày chịu sao kham.

 

Sao kham hung ác đầy đường ngả

Tu học từ nay NIỆM DI ĐÀ

LẠC VƯƠNG DI LẠC ngồi chờ ĐỨC

Thời giờ lo chụp thân lo xa.

 

Lo xa tan khốc kỳ sắp tới

Địa cầu tan tốc thê lương rồi

Thêm liêm người rán kêu con dại

Hạ giới sầu bi khóc LUẬT TRỜI.

 

LUẬT TRỜI chiếu diện mau tu gấp

Đò chót con ôi lo tu tập

Cố định thời giờ thi DI LẠC

Lớp tuồng NGỌC ĐẾ đang chuyển lập.

 

CHUYỂN LẬP RA ĐỜI THÁNH CHÚA SANG

CƠ LUẬT từ nay đổi thay bàn

Ai lo trốn cải mòn hao hết

Bảy ba còn gì đến ngày tàn.

 

Ngày tàn xét đừng sai luật phạm

Bảy trận đồ hố trũng lại ham

Giặc thiên tai khó tránh cuồng điên

Giờ định pháp dập dồn khổ thảm.

 

Khổ thảm khốc khắp nơi tang tóc

Nếu kể ra xử phạt chọn lọc

Khổ ngoài trong rán nhớ nay mai

KỲ ĐIỂM ĐẠO mạt kỳ cơn lốc.

 

Cơn lốc chuyển lo HIỀN ĐỨC ĐỂ

Ải lớp màn CHẦU CHÚA CHỈNH TỀ

THÁNH ĐỨC DI LẠC TÁI SANH THỜI

NGÀY ĐẠI HỘI PHẬT VƯƠNG TÁI THẾ.

 

Tái thế sanh CHÚA MINH HOÀNG ĐỨC

Hội mười phương CHA MẸ OAI LỰC

Ai phụ lòng TRỜI PHẬT PHẠT RĂN

Trong TAM GIÁO đúng kỳ đánh thức.

 

Đánh thức trẻ nữ nam môn địa

Hiền ít dữ nhiều luận phân chia

Được bao nhiêu cứu lấy màn này

Theo luật định tạo nghiệp hồn lìa.

 

Hồn lìa xác tội đền bị xử

Khuyên những ai tu kịp chớ hư

Kỳ thử thách chớ phiền than trách

Chánh đạo tâm CHIẾU LỊNH ĐỨC TỪ.

 

ĐỨC TỪ vận chuyển thiện căn tụ

LỊNH ĐỨC ÂN DUYÊN HỘ AI TU

TRUYỀN THÁNH CHỈ TÊN ĐỀ DANH RẠNG

Mạt pháp kỳ khó tránh nạn thù.


Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2023_10B

 

Nạn thù khổ mọi nơi xuất hiện

SÁM PHÁP KINH cứu vớt ban truyền

Một tuồng đời báo trước thất kinh

Từ đây khóc rán mà tu chuyển.

 

Tu chuyển thân rán tìm hiểu được

Đoạn kịch nguy thoát định thao lược

Chín tầng mây ai muốn một lần

Nghe TA dạy hội tam tu phước.

 

Tu phước hưởng ngày mai lẫn lộn

Luật khai cơ đúng hạn chấm công

Nay báo trước MÓNG NỀN DI LẠC

Xử mất còn ai được chưa xong.

 

Chưa xong tu nạn tai khiếp vía

Đừng nghĩ đùa LẠY RỒI XÓI XỈA

Rán tầm ra CÓ MẶT HỘI LONG

Muốn nàn thoát tùy duyên chọn phía.

 

Chọn phía hướng [về] MÔN TRƯỜNG HỌC ĐẠO

Tiếp duyên sanh muốn thoát bước vào

Gói nem kỹ đừng sơ hở mất

Thật giả người tầm rõ ra sao.

 

Ra sao khéo TỪ NAY GIẢ DẠI

LO TU BỒI trở lại đường ngay

Xuống điển cơ con trẻ ở đời

TRỜI khó tránh đừng chê pháp thấy.

 

Pháp thấy đó nơi đời sắp đổ

Dạy tận tình đâu nệ ra cơ

Sắp tới đây mắc nạn đổi đời

Ngươn hạ đổi phạt hành thay bỏ.

 

Thay bỏ chật đầy đường thương thảm

Định chờ ngày kêu réo định tâm

Xác mất hồn nhơn sanh thay hết

Đừng để mòn TRỜI tóm thâu lâm.

 

Thâu lâm nguy cách biệt con ờ

Lo mà chạy kịp kỳ HỘI LONG

Rán liệu giữ tu tâm tỉnh lại

MẸ cùng CHA xuống xét việc đồng.

 

Việc đồng khai đợt này ai dự

Đừng mắt ngơ sẽ thấy tiêu trừ

Chuyến chót cuối về dự cõi cung

Ngủ hoài khổ bước ra tỉnh tự.

 

Tỉnh tự cầu tu hành đời mới

Chọn đường nào sở thích đến nơi

Đối với đời hiền đức là hơn

TRỜI GIŨ SỔ tơi bời trẻ hỡi.

 

Trẻ hỡi hồi tâm giác giác tâm

Rán thức đừng ngủ thoát lạc lầm

TA khuyên rán sửa kỳ này trị

Luật định dạy truyền đem vào tầm.

 
THI:

SẮC NGỌC THIÊN BAN DIỆU LẮM KỲ

RẰNG AI NGỘ TÁNH BIẾT TỪ BI

THẦY BAN GIÁO LỘ KHI NGỘ TÁNH

CHÁNH PHÁP KỲ BA ĐẠI ĐẠO HÀNH.

 
BÀI:

LONG HOA KHAI chuông thành vang dội

Phúc những ai đang sống hiện đời

Tiếng chuông chiều vọng bội khắp nơi

HUYỀN MINH GIÁO BỔN LAI SẮP TỚI

 

Trên bước đường thúc hối trẻ gần

Ngày thảm sầu mỗi bước tan lần

Kỳ mạt pháp muôn dân phong tán

Đời lao nhọc nguy nan điển loạn

 

Hỡi trẻ ôi tu thân mở rộng

Mắt tầm nhìn theo PHÁP THIÊN đồng

Tu hành thiện lẽ sống thật chân

Tâm lặng sáng biết rõ ĐẠO VÀNG

 

CƠ GIÁNG THẾ GIÁO TRẦN NGƯỜI BIẾT

Khuyên hòa tâm đời khó TU RIẾT

Đạo mờ lu ôi thiệt lối mờ

Nhìn dữ lành vướng cảnh nạn chờ

 

Phải chịu khổ LỠ ĐÒ CHẠY MẤT

Phước họa chí đành tan nát thật

Lửa đỏ lan cháy ngất khắp vùng

Sông đời tạm nhân gian ác dụng

 

Tan tác thế đừng nung tiếc nữa

Khổ đủ rồi thức giấc dậy chưa

Rằng nghe thấy thớt thưa còn mất

Ai tu tỉnh trong lòng chơn thất

 

Biết vô thường lật đật lo tu

Đời tiêu tàn do ác làm lu

Đành nỡ bỏ xác tu muôn kiếp

Đâu còn chỗ mình nương lánh kịp


Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2023_10C

 

Đường cho đi được dịp [lại] bỏ qua

Ôi trẻ ôi phải hiểu cho ra

THẦY kỳ HỘ năm qua tháng lại

Ngày KẾT THÚC LONG HOA [đành phải] hủy hoại

 

Bớ trẻ ôi phải trái từ nhân

Đời nguy hiểm rời xa ngộ nhận

Mau tự tánh ăn năn cải hối

Đời cùng tận hãy buông bước tới

 

Thông lý chân KỊP HỘI LONG HOA    

Tu phải tiến cho kịp về nhà

Đừng vì lỡ mê sa sao kịp

THẦY giáo hóa tỏ tường năng tiếp

 

Tai hằng nghe vọng nhịp vào đây

Nào lẫn lộn lộ hiện cơ bày

Đời sớm biết TẬN [ĐẾN] NGÀY TẬN THẾ

Sớm mau tu tận cùng cuộc bế

 

Nêu tinh thần vượt bể an lành

Bước đi vội vạn pháp thực hành

Từ nay bỏ lợi danh mộng ác

TU ĐẠO TIÊN THEO THẦY ĂN LẠT [CHAY]

 

Bởi cảnh đời nạn thác gần đây

Tiếc mạng căn rơi rớt kỳ này

Ai đang tiến ĐẠO THẦY CHA HIỂN

Sắp đến cơn nước trào vận chuyển

 

Sụp đất trào chuyển biến rồi đây

Hãy buông đời còn chút hồn thây

Mau cải hối hồi quày cho kịp

Tỉnh thức chạy nước đâu khủng khiếp

 

Sắp nhận chìm chạy kịp đâu con

Gần ứng thi qua cử [kỳ] sao còn

Còn gian kẻ chui lòn che đậy

Vũ trụ thâu không còn định thấy

 

Ánh Thái Dương đến bảy ngày đêm

Cuộc phong ba ruột héo nỗi niềm

Lời khuyên [tất] cả MAU TÌM CHÁNH ĐẠO

HỘI ngày mai gớm ghê tàn bạo

 

Hãy tập tánh hiếu thảo MẸ CHA [TRỜI]

Không còn kịp NGÀY HỘI LONG HOA

Ăn năn sớm tu qua cuộc [sàng] lọc

Lời THẦY dạy HIỀN CÒN ĐƯỢC [BAO] BỌC

 

Đất trời xoay cấp tốc ớ con

THƯỢNG ĐẾ PHÊ CHIẾU LỊNH NÀO CÒN

CUỘC LỪA LỌC HÉO HON THẾ GIỚI

Tối đất trời quỷ ma kêu bới

 

Hết phố lầu đổi mới Phật dời

Nào lẫn lộn ác hiền ôi thôi

Khi loạn động hẳn hòi ắt biết

Sớm mau tỉnh THẦY KHUYÊN tha thiết

 

Đắc đạo tâm người tuyệt trần duyên

Đừng ham [mây] mưa đau khổ đọa liền

Đừng luyến tiếc trần miền đau khổ

Đừng ưa thích ghét hờn lao hố

 

Đừng theo tà điều bỏ nhơn tâm

Đừng vô minh rẽ lối lạc lầm

Đừng mê muội hố hầm sa đọa

Đừng mộng giữ nhiễm ô phải họa

 

Đừng mộng giành giết cả bản thân

Không tồn tại thế gian tiêu lần

Đời bỏ được tham sân mê muội

TU CHÂN ĐẠO phút giây định cuối

 

Tu chánh danh biết lối mình đi

Tu biết khôn tỉnh ngộ từ bi

Tu tránh việc lối đi tà mỵ

Tu khoan dung lạc nhàn như ý

 

Tu làm lành hoan hỷ mọi người

Tu khuyên nhau hành giác đến nơi

Tu mới khỏi nạn trời sắp tới

Trong màn tới này con trẻ hỡi

 

BẢY THẾ TRẬN nhân loại còn đâu

Làm sao phải chẳng rơi hố sâu

Ngày tàn tiêu trên thâu tan nát

Còn lại gì DO TRỜI HÀNH PHẠT?

 

Thử thách qua dìu dắt cảm khuyên

Tín lẽ nào nghe pháp hiểu liền

Ai ngộ được đối duyên chiếu thẳng

THẦY GIÁNG LÂM VÔ HÌNH THẦM LẶNG

 

HẠ ĐIỂN NGÔN THÂN RẠNG GIÁO KHUYÊN

ĐÚNG HIỀN LƯƠNG CHÂU NGỌC THẦY TRUYỀN

Tâm tỏa sáng hiển nhiên ngọc rõ

XƯA NAY VỐN VÔ VI THIÊN LỘ

 

GIÁO HÓA ĐỜI TẬN ĐỘ THỨ DUNG

CHA NGỌC HOÀNG PHÂN XỬ ĐỒNG CÙNG

NGÀY THI CỬ TƯƠNG PHÙNG CON TRẺ

ĐIỂN KHAI CHIẾU KINH VĂN PHÁP KỆ


Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2023_10D
 

Chú ý không mặc kệ tùy duyên
Biết rõ ràng THẦY nhã bát thuyền

Trẻ khôn phải nghe liền tu vội

Cả thế giới âm vang chuông dội
 

Vọng vang trời sắp tới ách tai

Cho nhơn sanh thấu hiểu tới ngày

Trần gian vốn nàn tai thế giới

Cảnh tiêu hao lầm than dữ dội
 

Phải làm sao tiến tới nương thuyền

Bến giác lạc quả thành tuyệt hiển

GIỚI LUẬT TRỜI trước tiền kim châu

GƯƠNG MINH HOÀNG điển sáng Cửu Lầu
 

Không sum họp THẦY rầu tu kém

Đức tâm lành trung thực trẻ xem

Sửa thân đạo bức rèm màng thưa

Thấy thương thay trẻ dại chẳng chừa
 

Tài đức kém bởi xưa không tu

Đến đời tàn chưa ngộ mờ lu

THIÊN ĐÓNG DẤU bực tu phê chiếu

HẬU TÒA VÀNG tấn phong trẻ hiểu
 

Cuối cung đình phản chiếu nguy nga

Sợ cho trẻ nhiều tội gây ra

Đưa vào sảnh CUNG TÒA BAN TRỊ

Trẻ quỳ xuống nghe chờ phán nghị
 

Tội chi con ma quỷ kéo lôi

Vì tranh cạnh bây giờ phán tội

BẢY ỨC NIÊN [700,000 năm] đau nhói muôn phần

Ngày đại nạn đốt thiêu lần lần
 

Trên xoay chuyển diệt lần diệt hết

Tu không được rồi đây thây chết

CẢI Ý THIÊN trẻ mệt không yên

Để cứu vớt thế gian trần miền
 

Ngày kết cuộc ngồi yên thì họa

Kêu lo gấp từ đây khắp cả

SỔ THIÊN ĐÌNH THẦY ĐÃ TÓM THÂU

Giữ thân mình đừng để rớt cầu
 

Hồn bị nhốt muốn cầu giải thoát

Sao xưa kia không tu thành đạt

Để bây giờ tội chất đầy ra

Thật đau lòng thất trẻ rên la
 
Thật thảm thiết sự CHA XÉT XỬ

Cõi Ta Bà màn ba khởi sự

Giờ rên la ÁN TỬ XÁC HỒN

Để bây giờ đánh MẤT KIẾP chôn
 
Còn VÍA DẠI DẬP DỒN TAN NÁT

Ức kiếp hỡi xác phơi hồn lạc

Dại thảm thê thể xác tả tơi

Vạn xác tiêu cả thảy thôi rồi
 

Nay mọi việc vạn nơi vạn lối

LÀM HIỀN LƯƠNG THẦY MỞ [ĐƯỜNG] PHẢN HỒI

ĐẠO PHÁP MÔN MỞ HỘI KHAI TRƯỜNG

NAY DẠY HỌC Ở GIỮA THÁNH ĐƯỜNG
 
Kíp mau kíp trụ trường người học

Đã sắp đến tận ngày sàng lọc

Người có tu trên bọc phủ che

Thân tâm vui sáng diệu trở về
 

Ban tuổi thọ chỉnh tề đếm số

ĐỜI THÁNH ĐỨC tinh thông duyên có

Đường hồi quy chẳng lo bước vào

Học kinh đêm ngày có hiểu nào
 

Cơ tái tạo lộn nhào thay đổi

Điều gì qua nguyệt đài chiếu rọi

Nay sắp gần buổi cuối mạt đời

Vội xuống trần lòng từ trẻ ôi
 

Rán lo tới mọi nơi ắt khổ

THẦY chua xót vì thương nhân độ

Muốn sống còn thoát khổ lo tu

Cải ác tâm đừng quá mê lu
 

LO ĐIỀU THÁNH HẠNH TỪ yêu quý

Ở trên có THẦY xem trần mỵ

THẦY [ở] Tây Lầu xét kỹ công minh

Tầm đường ngay trở lại căn linh
 

Thiện tâm để thân mình nhờ đến

ĐỜI THÁNH ĐỨC NHẬP CUNG THEO LỊNH

NGỌC MINH HOÀNG GỘI DIỆN KIẾN CUNG

Còn mê muội ắt khó trùng phùng
 

Huyền vi hóa hồi cung cứu đặng

THẦY [CỦA] TRÒ TU ĐÃ LÂU THẦM LẶNG

Lớp dự thi có sẵn rồi con

Nghĩ tử vong sắp tới hao mòn
 

Làm sao cứu vì con bỏ lỡ

Trẻ phụ lòng ÂN THIÊN DẠY DỖ

Khó mà an bão tố tới đây

Khổ lắm thay thế giới nhân loài

Nhấp chuột vào thanh này để nghe Huyền Nữ ứng khẩu lưu xuất kinh văn

PHÁP ÂM 2023_10E

Hạ màn cuối đố ai an được

TRỜI MỞ CỬA KỲ NÀY BÁO TRƯỚC

Đừng hở sơ bị trượt ớ con

Tùy theo duyên tạo được phước bòn
 

Nay THẦY BÁO mất còn GIŨ SỔ

Khi kết cuộc nạn tai lật đổ

NGÀY HỘI LONG HOA TRỖ có tên

Ai làm đúng HUỲNH ĐÌNH VẬN CHUYỂN
 

Kỳ xử phân TRẦN MIỀN KHÓ TRÁNH

Ách đến rồi tìm cách cho nhanh

Cả càn khôn vận nhanh lập trận

Ám địa môn lọc lừa buổi tận
 

Mười hết chín thế gian dữ nhiều

Ai trối kịp khi đã ngã chiều

Ngày này chẳng kịp kêu cứu cứu

Lo tạo nghiệp tội đền khó giữ
 

Sống cuộc đời tu DỰ LONG HOA

Phổ [truyền] MINH KINH của ĐỨC CHA GIÀ

Tu [theo] lời dạy MÀN BA QUẢ THÁNH

MINH THƯỢNG TRIỀU CHA THẦY GIÁO CHÁNH
 

CHÚA HỒI TRÀO ĐỨC THÁNH THẢNH THƠI

CHÚA THÁNH QUY MINH GIÁO COI ĐỜI

Cao xanh thấy dữ thời nhào lộn

Khổ tấm thân một kiếp bôn chôn
 

Phây nghiệp phải xác hồn tiêu tán

THEO GIÁO PHÁP MINH ĐÀN CỐ RÁN

Mang bên mình tỏ rạng đạo công

Từ đức độ nhìn lên trời rộng
 

Có liên đài Tây Phương trông ngóng

Nương sau này che phủ linh hồng

Thời lại có linh hồn quang diệu

Tu cho cao hào quang diện chiếu
 

Vào Thánh Nhân cung điệu BẠCH CUNG

Giữ lập thân đắc đạo ngày cùng

Ngày cùng tận ác hung diệt bỏ

Khuyên rán nhớ màn này tách dở
 

Chuyến chót cùng màn khổ biết bao

Chọn lọc vàng thau cuối tỉnh nào

Này hỡi trẻ mau mau gấp gấp

Nơi thị thành XÁC THIÊU TẤP NẬP
 

Ai chê cười LO GẶP DIÊM VƯƠNG

THÁNH CHỈ TRỜI LỜI NÓI COI THƯỜNG

SAU QUÉT SẠCH đầy đường than khóc

Giờ định luật trẻ ơi đừng ngốc
 

Cơn sảy sàng chọn lọc hiền ngoan

Từng lớp màn khổ ải vương mang

NGÀY ĐẠI HỘI MINH HOÀNG LÀM CHỦ

Đừng phụ lòng Trời Phật rồi hư
 

Lo bình tỉnh từ từ tâm hướng

Đừng bước sai CẢI LUẬT TỘI VƯƠNG

KỲ DI LẠC ĐẾN TRƯỜNG RÁN HIỂU

Diễn lớp màn không dư không thiếu
 

Tròn phận vai đúng luật cơ trời

Kẻ ác gian trốn chạy khắp nơi

Chạy đâu khỏi khi TRỜI HÀNH PHẠT

Người hiền đức lo tu tương tác
 

Tâm hướng về Trời Phật an lành

Màn tang khốc trử trị tu nhanh

Thôi không kịp chiếu manh sao khỏi

Rõ trận này trẻ ôi bước vội
 

RÁN MÀ TÌM NGUỒN CỘI TRỞ VỀ

TRỜI LẬP HỘI LONG HOA CHỚ TRỄ!

 

THI:

 

MINH LONG xuất hiện chuyển xoay vần

HOÀNG THIÊN lập hội cố bước chân

NGỌC bệ ban hành noi theo pháp

PHỤ giá cố quy hưởng hồng ân.HẾT

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 991)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1448)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1176)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1347)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1418)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1341)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1533)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1957)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1628)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1860)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2204)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2614)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1996)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1438)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1509)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1551)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2458)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2436)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2946)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2244)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2512)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2918)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2778)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2719)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3413)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3216)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4258)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4160)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3616)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4774)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3673)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5595)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3733)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3789)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3968)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4144)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4024)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3583)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3522)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3667)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3807)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3470)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3699)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3686)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3534)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3521)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3315)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3704)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3632)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4009)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3797)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3874)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4546)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4493)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4401)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4655)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4303)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4754)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6401)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5672)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5309)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5335)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5858)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6001)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5422)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5297)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5670)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5747)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5328)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5316)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.