THÁNH ĐÀN NAM THÀNH NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM NHÂM DẦN

15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2917)

 

 

ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 23 Tháng 12 Năm Nhâm Dần
(Ngày 14 tháng 1 năm 2023)
Thánh Đàn Nam Thành, Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn.

  

NGỌC KINH

Hội Này Đành Mất Con

  

 PHÁP ÂM 2023_01A

 

Dần qua Mẹo tới Quý Xuân sang

Qua năm niên mới khải nhịp đàn

Mẹo đến mọi nhà vui xuân chúc

Tới ngoài trong hưởng MẸ CHA ban.

 

CHA ban hưởng lòng hiền no ấm

Tiếng hạc reo muôn dặm cũng gần

Nữ nam già trẻ có phần

CHA LÀNH THƯỢNG ĐẾ phước ban lai trùng.

 

Lai trùng cú [câu] thu [thâu] rừng biển đất

Bão khắp nơi thấy thật thê lương

Dịch tràn nổi dậy ách ương

Vòng cầu vũ trụ chuyển đương rán nhìn

 

Rán nhìn đời hung tin thời báo

CHÍN CUNG TRỜI TAM GIÁO XỬ PHÂN

Chiếu phê mấy lớp hạ tầng

Thê lương sầu thảm Mẹo lần rồi đây

 

Rồi đây tận có hay rơi rớt

Người sóng chìm còn họp khi nào

Đến khi sóng bủa ba đào

Mới hay màn chót cuốn lao biển gầm

 

Biển gầm cuộn thương tâm Hạ Giới

Cảnh bi tan định tới màn nguy

Địa cầu tang tóc sầu bi

LUẬT TRỜI xử trị khó nguy phơi bày

 

Phơi bày luật Mẹo này thi cử

Lời CHÍN CUNG xét xử thấy RỒNG

Khi nào NƯỚC CẠN HẾT DÒNG

Thấy RỒNG XUẤT HIỆN lặn Đông ấy thì

 

Ấy thì cố tu trì tâm hiệp

Nước Việt Nam ra tiếp anh hùng

Chờ VUA CHÍN BỆ CÕI CUNG

KIM THÂN THỂ HIỆN chuyển luân an bài

 

An bài liệu nay mai khó tránh

Đừng phạm sai sửa tánh lo tu

Vàng thau chuyến chót chớ lu

Lớp màn khổ ải MẸ phù [trợ] chân đi

 

Chân đi tới đúng kỳ mạt pháp

Mẹo rán lo tu tập đức hiền

Màn này sống cuộc đảo điên

Định kỳ không thiếu LUẬT THIÊN PHẢI NHỒI

 

Phải nhồi coi sai tội thử thách

Trong màn này đừng hách rẻ khinh

CẦM CÂN CÔNG LÝ, NGỌC MINH

CÀN KHÔN LẬP TRẬN luật hình chuyển thay

 

Chuyển thay đổi khắp nơi thế giới

LUẬT KỲ BA ĐỔI MỚI ớ con

LÃO MINH tiến hóa linh nhơn

Đem ra CHIẾU LỊNH hao mòn giữ thân

 

Giữ thân đức hiền cần hiểu rõ

Mẹo Thìn này công trổ hạnh tu

Mẹo kêu quá tệ rối bù

Mấy hơi còn sống [hãy] lo tu hết lòng

 

Hết lòng dạy CHA THẦY xét rõ

Ai ngủ hoài trời tỏ ngộ quy

TA khuyên đời rán kịp kỳ

KỊP MỪNG THÁNH CHÚA chung quy lập đời

 

Lập đời mới tơi bời nhồi nhả

Đừng chê khinh PHỤ GIÀ NƠI TRẦN

Vẫn đang ẩn hiện nơi trần

Đóng vai KHÙNG thử thách trần ra sao

 

Ra sao kịp người nào khinh rẻ

Khinh Phật Trời là sẽ luật hình

Lang thang chẳng kịp lo mình

Nghĩa sanh bạc bẽo tội hình vướng mang

 

Màn này cứu linh căn hiền đức

Dữ lại nhiều chẳng thức tỉnh tâm

Không ai chối kịp để tầm

Luật hình đền tội chẳng lầm một ai

 

Một ai đó anh tài minh trí

Vở chót màn khoa thí tuồng đời

PHỤ GIÀ mở lớp khắp nơi

TRUYỀN CƠ CHÁNH PHÁP CHO ĐỜI THẾ GIAN

 

Thế gian LÃO PHỤ sang xuất hiện

TRUYỀN NHIỆM MẦU hữu duyên mà tìm

Đang trong đợi tuyển thanh liêm

Bàn cân vận chuyển luận tìm đức nhân

 

ĐỨC NHÂN duyên điểm phần màn ba

PHỤ GIÀ cơ Ta Bà báo trước

THÁNH ĐỨC TẠI ĐƯỜNG THAO LƯỢC

MỘT LẦN [CUỐI] ai muốn đò [sẽ] rước lên thuyền

 

Lên thuyền đò nhân duyên tiến thẳng

LÃO PHỤ GIÀ định rằng kế ngôi

Việt Nam cõi định quy hồi

Lo tròn đạo đức công bồi hưởng an

 

Hưởng an lạc đời trần có mặt

Phật Thánh Tiên hiện sắc không trung

Đông Tây Nam Bắc đảo cùng

CON TRỜI ĐƯỢC CỨU trùng phùng MẸ CHA

 

MẸ CHA định lo xa ngày tận

Đừng phụ lời GIÀ dặn ớ con

Rán tầm sẽ hiểu cơ đồng

Màn này DI LẠC ngươn LÒNG TỪ BI

 

TỪ BI CỨU CĂN QUY THIỆN HẠNH

Cảnh diễn màn bá tánh mọi nơi

Năm châu thế giới tơi bời

Nạn tai khiếp vía khổ đời ớ con

 

Ớ con ơi mất còn sắp đến

Khổ đến nơi còn mến chi trần

Lo tu bớt khổ tấm thân

PHỤ GIÀ MỞ LỚP ĐẠO TÂN [đạo mới] CƠ TRUYỀN

 

CƠ TRUYỀN [lần] CUỐI MÓNG NỀN ĐÚNG CHỖ

HỘI LONG HOA tu bổ tại tâm

Ta nương sóng biển đang gầm

Khoa thi danh rạng âm thầm ớ con

 

Ớ con trẻ kính TÔN PHỤ LÃO

Qua mùa xuân lảo đảo héo hoa

Sân si do đó mà ra

Hiền lương ít ỏi PHỤ GIÀ lời than

 

PHÁP ÂM 2023_01B

 

Lời than LÃO PHỤ HOÀNG màn chót

Luật định rồi mau mót đi con

Chấm công sắc lịnh tiêu mòn

Phân ngôi thứ vị lựa con thảo hiền

 

Thảo hiền biết nguy biến từ đây

Thiên binh tướng dẫy đầy chờ đợi

Mượn kim thân qua lớp đời

Điển cơ để lại vậy thời trí khôn

 

Trí khôn lanh mất còn sắp tới

Sẽ dắt đường GIÀ đợi ngóng trông

HOA đà tái thế màn RỒNG

Mà nương màn chót bụi hồng vắng tanh

 

Vắng tanh người chúng sanh mạt pháp

Màn khổ này lo tập tu nhanh

Để mai chầu CHÚA MINH lành

Tái sanh DI LẠC VƯƠNG thành hoàng cơ

 

Hoàng cơ hiện VUA CHỜ vạn tuế

Đời THƯỢNG HOÀNG chín bệ định ngày

Lớp tuồng NGỌC ĐẾ vai hay

Không sai không lộn khó thay [đổi], yên ngồi

 

Yên ngồi được đức tài đủ hưởng

PHỤ LÃO phân định hướng điều nào

Con hiền của Phật đón chào

Xử phân không trật tay trao sau này

 

Sau này chủ [trì] CHA THẦY phân xử

Ngày phạt hành còn sự biến nguy

LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC vong suy

Chuẩn bị thay đổi cuộc kỳ từ nay

 

Từ nay LÃO PHỤ này cân nhắc

CHA xuống đây lịnh sắc truyền ra

MẸ THẦY KÝ LỊNH KỲ BA

Vô hình vô tướng LUẬT CHA rõ ràng

 

Rõ ràng biết lớp màn sắp chết

Bấy lâu nay gần hết mất còn

Thấy con coi phút cạn mòn

Ít còn nhiều mất do con đó mà

 

Đó mà giờ PHỤ CHA khuyên bảo

Thông luật cơ khảo đảo đường tu

Hết rồi con trẻ mãi lu [mờ]

Có nào thương LÃO PHỤ TỪ TRỜI CHA!!!

 

TRỜI CHA THẦY kể qua DẠY ĐẠO

CHA giải cho năm sáu chữ tường

Hiểu tường con mới định phương

Giải thêm bốn chữ lót đường dạy cho

 

Dạy cho rán ngõ chờ chó vắng

Xẻ thịt heo tát máng lệ tuôn

LONG HOA muốn đoạt gà buồn

Chó chờ RỒNG tiếng nhắc tuồng cho nghe

 

Cho nghe rõ tử đệ nương rán

Mấy xuân qua khác hẳn xuân này

Cơ khai giục thúc chẳng may

Phong ba bão tố nạn tai coi chừng

 

COI CHỪNG BIỂN SÓNG TRÙNG ẤP ĐẾN

CUỘN CUỘN NỀN SÓNG NỆN CAO NGẦN 

Làm cho tất cả chúng dân

Hút trôi thây xác tóc tang địa cầu

 

Địa cầu thảm, năm châu thành biển

Biển thành rừng, đất biển đổi thay

Vòng cầu vũ trụ nay mai

Lầu đài chìm đắm chim bay lượn vòng

 

Lượn vòng kêu nổi phong phong nổi

Sấu hóa rồng lượn vội ba vòng

Cú kêu ba tiếng tan vong

Chó tru ba tiếng khắp đồng thê lương

 

Thê lương tận con đường tàn chết

Cố định tâm tu riết mà về

Rán TÌM THUYỀN GIÁC về quê

CÓ TIÊN PHẬT XUỐNG LO BỀ ĐẠO KHAI

 

ĐẠO KHAI MỞ kỳ tài đức thiện

Có Thánh Thần dạy luyện hàng ngày

CHA xoay chuyển, khó đổi thay

Bạo tàn chết chẳng còn thây Đông biền [ biển]

 

Đông biền [biển] lặng hết dòng nước cạn [khóc cạn nước mắt]

Thì ấy là thấy rạng RỒNG bay

Xuống trần còn lặn đợi ngày

Rán nhìn RỒNG xuống đổi thay vòng cầu

 

Vòng cầu trụ chung thâu gần đến

Nạn tai liền xảy đến rung rinh

Lọc sàng hết bảy ba nhìn [hết 7 còn 3]

Nhìn xem không khéo hai rinh một còn [hết 2 còn 1]

 

Một còn đó lo toan bình thế

Rõ PHẬT VƯƠNG nói kế về chầu

Đang chờ sứ mạng Long Châu

Thật hay giả thật công hầu ngày sau

 

Ngày sau rõ năm châu thế giới

CƠN DỊCH ÔN LẠI TỚI NỮA RỒI

Diệt người hung ác ở đời

Ngày LONG HOA định tả tơi phơi bày

 

Phơi bày rõ trận này phân biệt

Thấy LUẬT TRỜI xét duyệt vàng thau

Nguồn cơn do ở nơi đâu

Kêu con người rán tỉnh mau được về

 

Được về chỗ nơi quê mình tới

Cung, Cõi vai tuồng hạ ớ con

Tiếc chi trần bụi hao mòn

Màn tàn khốc luật con còn hay chăng??

 

Hay chăng LÃO PHỤ HOÀNG xử trị

Khắp địa cầu còn hỉ thời giờ?

Lo ôn luyện chữ tu nhờ

Giới sầu tang khóc từ giờ khó nguy

 

Khó nguy lo chuyến kỳ ĐÒ CHÓT

Chuyển khó tường đừng lọt ớ con

PHỤ GIÀ MINH đợi mỏi mòn

Con đừng VAI LỘN phách hồn tiêu tan

 

Tiêu tan bỏ muôn ngàn khó trở [gót]

Khó mà mong hội ngộ CHA HOÀNG

Trận đồ luật định môn bàng

Chết thây không thiếu mười phần chín tiêu

 

Chín tiêu mất THẦY kêu này hỡi

Tuồng [NGỌC] ĐẾ vai đổi mới mau lo

Gặp THÁNH LỊNH việc liệu trò

Mau lo phận sự chớ hò hò ơ

 

Hò ơ LỘN [VAI] nguy cơ khó tránh

PHẬN VAI TRÒN Phật Thánh Tiên lo

Vai tuồng lớp của ai [nấy]

ĐỪNG LỘN VAI bỏ hậu do thân mình

 

Thân mình đúng căn linh chiếu sáng

ĐỪNG PHẠM SAI mau rán về ngôi

Đến ngày THÁNH CHÚA RA ĐỜI

Mòn hao hết bảy LUẬT TRỜI trốn đâu

 

Trốn đâu khỏi Cung Khâu NGỌC ĐẾ

THẦY CHA TRỜI chín bệ xử phân

Ngũ Lôi phân xử công tuân

Mở màn từ [mùa?] hạ xử phân dập dồn

 

Dập dồn nạn mất còn tang tóc

Quét sạch hung sàng lọc kể ra

Biết bao nhiêu nghiệp khóc la

THIÊN CƠ LUẬT ĐỊNH khó mà thoát ra

 

Thoát ra cảnh vòng ba mạt pháp

Chuyến chót này tu tập ngồi yên

PHỤ GIÀ vội xuống điển khuyên

Sĩ tu chuẩn bị KỊP THUYỀN KỲ BA

 

Kỳ Ba nạn khó qua bớ trẻ

Vì sợ đời lạnh tẻ thớt thưa

Nạn trai khiếp vía chẳng chừa

Tam kỳ có mặt Thượng Thừa chấm công

 

Chấm công trẻ Hội Đồng Xét Xử

Ngồi sao yên sĩ tử ôi rồi

Đoạn đường nguy kịch ngày sau

Điển cơ rán học lẽ đâu mắt nhìn

 

Mắt nhìn khổ mới tin hướng thiện

Đừng phụ lời GIÀ chuyển tu hiền

Rán tầm sẽ hiểu cơ duyên

Tránh khỏi tai kiếp dưới miền trần gian

 

Trần gian ách tiêu tan sắp xảy [ra]

Các Cõi [các] Cung cũng thấy xót đau

QUAN ÂM đức thiện lệ sầu

Vì THIÊN cơ LUẬT đâu đâu cũng tàn

 

Cũng tàn rụi hai hàng lệ đỏ

LÃNH HUYỀN CƠ CHỚ CÓ VỤN VỀ

Cơ Trời báo trước tỉnh mê

LUẬT TRỜI đâu phải múa về tự ca

 

Tự ca vọng quỷ ma nó kéo

Cực khổ rồi không khéo tưởng lầm

Đem ra chiếu khán tự tâm

Làm sao cứu được xử thầm con ôi

 

PHÁP ÂM 2023_01C

 

Con ôi tận yên ngồi đâu dễ

Vịn tỉnh Trà [Vinh] trước lệ dịch ôn

Ngã đầy đường rãnh hết hồn

Bồ Tát nhìn thấy thương vong lệ sầu

 

Lệ sầu tới Đốc Châu [An] Giang tỉnh

Bảy trận đồ luật định hồn bay

Thây chồng [chất] không thiếu một ai

Đó là bảy trận sau này bớ con

 

Bớ con trẻ hao mòn hết bảy

Kiên Giang lo nam [nữ] hãy ở ăn [cho hiền]

Mòn hao hết bảy lăng [loàn] sân [hận]

Hết mà mong chốn sửa răn thân mình

 

Thân mình sửa chính mình tự cứu

Tỉnh Mau Cà thú dữ hơn loài

Ôi thôi ngao ngán họa lây

Trong mười phần hết chín tai hao mòn

 

Hao mòn chúng Tháp Đồng tỉnh hố

Ngày định kỳ tai khó dập dồn

Giặc thiên tai khó yên con

Rồi phải chịu chết trôi dồn thây ra

 

Thây ra ngộp khóc la nơi chịu

Long xứ An chưa hiểu còn mê

Khinh Trời khinh Phật nhún trề

Cuồng điên phải chịu đường kề khóc than

 

Khóc than kể tóc tang Sài Thị

Đất Sài Gòn khóc nỉ [non] xác thiêu

TRỜI THIÊN hóa chuyển tiêu điều

Kỳ này đúng luật sử nêu chê KHÙNG

 

Chê khùng điên chẳng tùng quét sạch

Sự phạt hành đừng trách khóc la

Các nơi phải chịu chung mà

THIÊN BINH NHẬN CHỈ PHỤ GIÀ LUẬT THIÊN

 

LUẬT THIÊN biết đức hiền ơi rán

Cơn sảy sàng này chẳng kịp [ăn] năn

Cứ lo tạo nghiệp thế gian

Nên màn này gặp ách nàn vậy thôi

 

Vậy thôi rán tu bồi công đức

Kịp lánh nàn chịu cực vượt qua

Luật hình đền tội đâu xa

Cần nên thấu hiểu nghèo mà hiền nhơn

 

Thiện nhơn bớ bày muôn thương hết

Có DI ĐÀ thương hết chúng sanh

Kỳ không thiếu tội giựt giành

TỪ BI LÀ ĐỨC TU HÀNH KHÔNG SAI

 

Không sai luật mai này chầu CHÚA

Trong GIÁO TAM chọn lựa đức tài

Bạo tàn chết chẳng toàn thây

Giục đầu chín bệ lời này CHÍN CUNG

 

CHÍN CUNG NGỌC HUYỀN KHUNG tuồng hát

Do MINH HOÀNG sáng tác mấy ngàn [năm]

Ai đào ai kép thế gian

Vai tuồng sắp mở xuống trần Biển Đông

 

Biển Đông thấy thây bồng bềnh nổi

Mình hại mình chống đối cùng nhau

Phân chia ranh biển cấu cào

Sau này hết bảy ba xào chưa ngưng

 

Chưa ngưng đừng vội mừng xét lại

Nam Việt người ngày ấy rán lo

Người đời khỏi cải, phải dò

Thật hay giả, [nếu] thật [thì] hãy lo đức hiền


 

Đức hiền gặp cơ duyên THƯỢNG ĐẾ

MẸ DIÊU TRÌ bồng bế con ngoan

CẦM CÂN CÔNG LÝ KHÔN CÀN

LẬP TRẬN THIÊN ĐỒ KHAI MÀN LỌC LỰA

 

Lọc lựa hết gom lùa xử tội

Tạo nghiệp trần sửa vội lo tu

Luật hình đền tội chẳng từ

Ngày này chẳng kịp xác lừ mọi nơi

 

Mọi nơi ách tơi bời khốn khó

ĐỨC QUAN ÂM cầm lo bầu linh

Màn này cứu độ tâm linh

Dữ nhiều hiền ít mất chín một còn

 

Một còn ra sanh nhơn thay đổi

Thay đổi nhơn đổi đời THÁNH ĐỨC

Thay hết nhơn sanh vạn cực

Chiếu ra tái tạo hiền đức ít người

 

Ít người hiền lưới trời không ai

Không ai thoát Nguyệt [Kính] Đài qua khỏi

Xét việc ngày mai của TRỜI

Việc tới phước tội bày phơi rõ ràng

 

Rõ ràng chết hoang mang kêu réo

Ai hiểu số như bèo chết trôi

Trên đời ai đoán số đời

Sống còn do tại con người tạo gây

 

Tạo gây chi ngươn này không kịp

Khi việc đến vía khiếp mất hồn

Sảy sàng sàng sảy lo khôn

Biết lo mới hưởng hiểu tồn dại tiêu

 

Dại tiêu mất còn liều tạo nghiệp

Rồi nhào lăn không kịp sống còn

Sảy sàng ai rõ chí khôn

Giữ mình đừng để hao mòn khóc than

 

Khóc than chi khi ban trả nghiệp

Luật định điều mau kíp từ đây

Họa mai còn được sau này

Ngũ Lôi phép xử trở tay kịp nào

 

Kịp nào trẻ ra tay không trật

Lửa Muội Tam ôi thật tràn lan

Nó cháy khắp phố thị làng

Rụi thiêu không tắt tiêu tan chẳng còn

 

Chẳng còn người hao mòn hết chín

Cả địa cầu ôn bệnh chẳng yên

Tương tranh quyết đấu biển quyền

Trận này quyết liệt dữ hiền phân hai

 

Phân hai hóa ra tài quyết chí

Cõi hạ sanh cuồng bí ra sao

Tây Phương Thái Ất đón chào

Con hiền của Phật chuẩn vào ghế vai

 

Ghế vai giữ gần ngày sắp đến

THẦY than ôi MỘT CHUYẾN CUỐI CÙNG

Thí sinh [lại] KHÔNG CHỊU DỰ CHUNG

Xót thương BỒ TÁT khổ cùng thế gian

 

Thế gian ác xuống trần cứu độ

ĐỨC QUAN ÂM cực khổ làm sao

Giải nàn trần thế ba đào

Cực khổ đâu nệ miễn sao vớt đời

 

Vớt đời khổ trẻ ôi cõi hạ

Độ sanh linh điển tá ra cơ

Cơ luật chỉ dạy thoát bờ

Cho sanh chúng rõ cuộc cờ rồi đây

 

Rồi đây thảm đất đầy xác chất

Màn sảy sàng ai thật giả đây

PHỤ GIÀ kêu gọi Đông Tây

Nam Bắc sắp tới phơi thây ngoài đồng

 

Ngoài đồng chật khắp nhơn mắc nạn

Trên Tiên Ông nhìn bảng thấy đời

Vội xuống trần để cứu vơi

Đặng cho kịp lúc tôn mời LẠC DI

 

PHÁP ÂM 2023_01D

 

LẠC DI LẠC Từ Bi rãi khắp

Nền LẠC DI BỒ TÁT CÚ duyên

Móng nền DI LẠC vững bền

Nhiệm mầu lo chánh móng nền LẠC DI

 

LẠC DI LẠC lo trì tâm niệm

NHỚ THEO CÂU NIỆM NIỆM DI ĐÀ

THOÁT NGUY CỨU NẠN ĐI RA

KHÔNG THÌ BỊ LỬA THIÊU RA [tro] cháy đều

 

Cháy đều đốt tàn tiêu đói khát

ĐÂY KHO TÀNG LÃO HÁT MÀ NGHE

ĐỪNG SƠ ĐỪNG HỞ PHỤ KÊ [viết ra]

PHỤ KÊ [CHO] BÀI HÁT [ĐỂ] QUAY VỀ BỚ CON

 

Bớ con trẻ tìm khôn xa dặm

PHẬT TỔ [DI ĐÀ] linh rõ phóng chân tình

Lạy giáng xuống trần cứu linh

Rõ đường giải thoát tự mình rán lo

 

Rán lo tu CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT

Trên TIÊN ÔNG cứu vớt vội vàn

Thấy đời mắc nạn cứu xan

Ai tu kịp lúc cơ màn TÔN VƯƠNG

 

TÔN VƯƠNG ĐỨC NAM ĐƯỜNG PHẬT ĐỊNH

Thượng cổ đời HOÀNG LỊNH mới còn

Đâu ai muốn chết thưa mòn

Nay TRỜI định PHẬT mất còn là đây

 

Là đây tới TRAO TAY TÀI ĐỨC

BẦU LINH ĐƠN [bí pháp tu luyện] đủ đức nắm cầm

Ai thiếu đức khó dưỡng tâm

Độ thân thanh đức độ thần tồn an

 

Tồn an báu MINH HOÀNG PHỦ LÃO

Giáng xuống trần con thảo có hay

Điển thơ dễ hiểu học ngay

Mất còn thay đổi cơ này MẸ CHA

 

MẸ CHA xét cãi mà vô lễ

ĐỨC THIỆN QUANG thay thế PHỤ HOÀNG

Thuyền đò ÔNG ĐẠO KHOAI LANG

Cứu vớt màn chót ách nàn gớm ghê

 

Gớm ghê chết thảm thê cuộc tới

THÁNH ĐỨC RA ĐỔI MỚI KỲ BA

Các con nhớ bút cơ CHA

RÁN VỀ ĐẦY ĐỦ màn ba cuối cùng

 

Cuối kỳ chót TU THÌ PHẢI HỐI

TÌNH CHA CON mới đợi con về

Đức tài con trở gót quê

Nghĩa sanh con nỡ mải mê dưới trần

 

Dưới trần khổ PHỤ HOÀNG than trách

Bấy lâu nay xa cách bao muôn

Rõ ràng cách biệt tàn tuồng

CHA đâu nỡ giết trẻ luôn giữ mình

 

Giữ mình để kỳ minh NGỌC ĐẾ

Phận sự tròn chín bệ truy tầm

Thanh liêm chính trực thiện tâm

Lập thân màn chót Châu Năm vang rền

 

Vang rền bởi xóa tên quyết định

Hết rồi con CHIẾU LỊNH PHỤ GIÀ

Giờ tận diệt mất chẳng qua

Thấy con côi cút MẸ GIÀ mòn hơi

 

Mòn hơi sức hết rồi! Đã hết!

Con chần chừ tận diệt còn đâu

Luật xử nhiều mất thảm sầu

Địa cầu trái đất bóng cầu lặn đen

 

Lặn đen rồi êm đềm vắng trẻ

Lời vô hình chín bệ HOÀNG MINH

Vững tâm tu mới về trình

Trình CHA trình MẸ cung đình an vui

 

An vui chi buổi chiều CHUYẾN CHÓT

ĐỨC PHẬT THẦY lựa gọt thắt đau

TÌNH THẦY đồng đạo chung nhau

Lẽ nào nhắm mắt ruột đau tớ Thầy

 

Tớ Thầy bớ từ đây rán liệu

Tỏ đôi câu con hiểu việc gì

Được phần về dự khai thi

Rán mà hiểu lấy đề thi thế nào

 

Thế nào mới chẳng đào máu đổ

Một mảy lông thoát lỗ máy giăng

LUẬT TRỜI lưới bủa siết tăng

Quả nào theo đó chia phân rõ ràng

 

Rõ ràng hiểu chó đang canh ngõ

Trộm vào nhà sẽ lộ báo tin

Bước ra chớ ngủ hại mình

Ngủ hoài sẽ khổ bình minh thức nào

 

Thức nào dậy! mây sao lặn mất

Việc ngày mai trái đất cũng phân

Soạn cơ đi tới ớ trần

Gà há to miệng gáy lần họa tai

 

Họa tai đến ngày mai phải khổ

Sống mấy hơi ta đó trách đừng

Cơ giao theo LUẬT CỬU CUNG

Phải suy trước lúc khẩu lung ra lời

 

Ra lời hại người với người phá

Lo bắt sâu tâm dạ hại thân

Nhẫn nhịn trồng tỉa tưới phân

Thì cây trổ quả hơn vàng bớ con

 

Ớ con trẻ thù trồng oán tạo

Khẩu Phật mô giả tạo trong tâm

Tâm toàn chất độc hại thầm

Con người ích kỷ chọc thâm hại người

 

Hại người chết vui cười sao được

Một kiếp người mấy lượt sống còn

Học Phật tu giới tà cơn

Côn trùng muốn sống loại muôn giết mình

 

Giết mình [vì] sao? [vì] tự mình hung quá

Hưởng lợi riêng tâm dạ nói tu

Người nghèo đạo đức thiện nhu

Không danh không lợi phước tu ở trần

 

Ở trần gạt hiền chẳng bao nhiêu

Mơ các thứ đứng điêu chẳng rõ

Kỳ này CHA TRỜI giũ sổ

Giác giác ngộ ngộ TRỜI tỏ quy nguyên

 

Quy nguyên bổn TA khuyên đời rán

Thức thức thức gặp cảnh THIÊN thay

Kịp mừng CHÚA THÁNH kỳ này

Thuận lòng TRỜI tỏ trong ngoài TRẮNG SEN

 

TRẮNG SEN nở có tên để lại

PHỤ LÃO GIÀ nhìn thấy các con

Cõi Phật Thánh Tiên soi dồn

Ngày mai thấy rõ mất còn quả phân

 

Quả phân định hai ngàn năm luật

Khắp thế giới thây chất chồng nhau

Rán lo mà chạy tu mau

Kịp kỳ NGÀY HỘI THIÊN TRÀO LONG HOA

 

PHÁP ÂM 2023_01E

 

LONG HOA kịp KỲ HOA VÂN HỘI

Trẻ rán tầm thoát khỏi lưới trời

Tuy thưa khó thoát con ôi

Thiên cơ báo trước cho đời ra sau

 

Ra sau rõ mòn hao bá tánh

PHỤ LÃO GIÀ ai sánh được đâu

Điển cơ dễ hiểu rán cầu

Đừng chê điển thấp sau sầu tới thân

 

Tới thân nạn tiêu tan kêu cứu

Ỷ thấp cao vận ngữ làm chi

Lo tu xứng đáng hồi quy

Phước đức có mấy tu trì bao nhiêu

 

Bao nhiêu lời PHỤ kêu sửa dạ

Đụng kỳ này tơi tả tấm thân

ĐỪNG CHO MÌNH GIỎI đạo phân

Lời nói khinh bỉ MINH QUÂN PHỤ GIÀ

 

PHỤ GIÀ TÔN cho ra thuyền đạo

Thuyết dễ nghe chớ nhạo câu văn

Ở trần người thích lăng xăng

Chữ tu không hiểu lo sân ngữ lời

 

Ngữ lời nói cho đời sở thích

Phật hiền từ cứ dịch thế nào

Hiền lương chưa có sao vào?

Vào chùa lễ Phật người nào cũng hung!

 

Cũng hung dữ làm sao thành đắc

Hiền có chưa? sau mắc cạn nhìn

Cất chùa am miếu linh tinh

Mượn Phật Trời Tiên Thánh linh dụ người

 

Dụ người đời moi tiền ra cúng

Rồi cất chùa cung phụng lợi riêng

LUẬT TRỜI chuyến chót chẳng yên

PHỤ GIÀ lời tỏ dưới miền nhân gian

 

Nhân gian khóc ách nàn nạn ách

Ớ thế đời sắp cách biệt ly

Ta Bà cầu lợi danh ghi

Ôi thôi đến lúc lâm nguy ngõ đường

 

Ngõ đường nào tai ương cũng có

THUẬN LÒNG TRỜI giác ngộ QUY NGUYÊN

Người tu thực có căn duyên

Đem vào tên bảng KHUNG HUYỀN PHONG DANH

 

Phong danh ngày chúng sanh điêu đứng

Ngày kết đời nền vận PHONG THẦN

Ra cơ luật chỉ bớ trần

Người tu thực khó tìm lần hộ gia

 

Hộ gia mình thoát ra biển khổ

Sách Thánh Hiền bồi bổ đem vào

Phật lòng lòng Phật tu mau

Chúng sanh ít [phước] lắm làm sao trường tồn!

 

Trường tồn phước dạy khôn ta tự

Tự giết mình rõ sự ba đào

TỨ ÂN PHẢI THUỘC LÀU LÀU

SỐNG CHO XỨNG ĐÁNG ANH HÀO RẠNG DANH

 

Rạng danh tông đắc thành chánh đạo

Giúp cho đời miếng cháo bửa rau

Lo cho muôn loại qua sầu

Giúp cho đời mới đúng câu trọng tình

 

Trọng tình nghĩa chẳng khinh người khổ

Người giàu sang lẻ lộ xem ra

Bụi trần bám dính đầy da

LÃO khuyên nam nữ gần xa tu hành

 

Tu hành LUYỆN CHO RÀNH mới vững

Lo mài gươm TỎA ĐÓM SÁNG ra

LO TRÌ MỚI VỮNG cửa nhà

Lo bồi đắp móng vững đà ngày mai

 

Ngày mai tới chuyển khai trái đất

Côi cút trần thây chất dọc ngang

PHỤ GIÀ mượn lớp điển sáng

Nói lời dễ hiểu học mang vào lòng

 

Vào lòng nhớ nghe con rán nhận

Màn tới đây ách nạn liên miên

Ngày giờ sắp chết PHỤ khuyên

Ngày mai lo việc tu hiền ớ con

 

Ớ con trẻ Trung Đông dữ dội

Lâm nguy rồi thay đổi tới đây

Năm Chèo ngủ mấy ngàn [năm] say

Nay thời sắp thức chuyển lay ngáp dài

Ngày dài há miệng xoay ba một

Đúng mạt kỳ Ông Chột nguy nan

Ác hung Chèo xử xé tan

Ai tu ngài rước sang đàng đỡ nâng

 

Đỡ nâng khỏi thoát thân khỏi chết

Lợn ấy qua thở mệt tệ là

Phá chuồng không kể mắng la

Chuột khôn mò rình ụt a ụt ụt

 

Ụt ụt giận chẳng chút nào còn

Giật giành nhau bên trong móc tỷ

Chuột tha rớt xuống còn chi

Đến khi mệt mỏi ngả lỳ chết tươi

 

Chết tươi rói cho đời thấy đó

Hoa Trung Đông giông gió li bì

Lê dân bá tánh nạn nguy

Chết lần sắp hết còn lỳ chặt xuống

 

Chặt xương muốn chiếm cương lợi thế

Đã đến giờ khóc kể mạng vong

Cửa nhà tan nát tàn Đông

Trở tay không kịp ách chồng lên nhau

 

Lên nhau dập thương đau nổi dậy

Đất thành biển trôi thây như bèo

Bèo trôi ngược chạy xuôi theo

Không kịp THÁNH ĐỨC nạn eo dập dồn.

 

NGỌC KINH HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON

HOÀNG MINH LÒNG XÓT ĐỜI SỐNG CÒN

THƯỢNG PHỤ CHA GIÀ TẢ KINH TỈNH

ĐẾ TÔN RA PHÁP CHO VÀO LÒNG

 

NGỌC BỬU CHA THẦY THƯỢNG HƯ KHÔNG

HOÀNG THIÊN KHUNG CẢM KÝ SỔ THÔNG

THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ MINH XUẤT HIỆN

ĐẾ CHUYỂN CƠ QUY CHỐN ĐỀN RỒNG.

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 964)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1443)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1173)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1343)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1412)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1333)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1527)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1954)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1615)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1859)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2204)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2611)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1993)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1724)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1437)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1505)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1528)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2458)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2436)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2941)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2243)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2508)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2773)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2711)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3413)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3214)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4256)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4160)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3616)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4774)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3672)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5593)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3732)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3789)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3968)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4143)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4017)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3582)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3521)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3667)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3807)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3469)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3699)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3685)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3534)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3521)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3315)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3703)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3630)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4007)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3797)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3872)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4544)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4492)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4387)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4655)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4303)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4753)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6401)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5671)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5307)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5334)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5857)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6000)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5422)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5297)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5668)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5746)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5324)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5315)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.