THÁNH ĐÀN NAM THÀNH NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM NHÂM DẦN

22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2718)

ĐÀN GIỜ TÝ
ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ
Ngày 15 Tháng 8 Năm Nhâm Dần
(Ngày 10 tháng 9 năm 2022)

Thánh Đàn Nam Thành, Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo.

LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2022_10


Thi
 
TRUNG CHÁNH CHUYÊN PHƯỚC LÀNH NHỜ MẸ

THU GOM VỀ HUYNH ĐỆ CHỈNH TỀ

TRĂNG SÁNG CHIẾU MỌI NHÀ PHÚC HƯỞNG

RẰM ĐẾN RỒI NÔ NỨC TỰU VỀ.

 

NIÊN SẮP HẾT MƯỢN THƠ MỪNG GỞI

DẦN LẦN LUI TRỌN ĐẠO VUI CƯỜI

XUÂN HOA NỞ CON HIỀN CỦA MẸ     

VUI HƯỞNG MÙA XUÂN KHẮP MỌI NƠI.

 
Giảng
 

Con mơ mộng khó kêu trong giấc

Nước lên rồi chìm mất chết ngay

Sống lo sắp hết trần này

MẠT ĐỜI ĐỔI MỚI KHÔNG TAI TỊT MÙ

 

Mẹ cho biết đường tu con yếu

Mù thấy chi sắp rệu ngọn đèn

Sau không niệm Phật ghi tên

Đến ngày đảo lộn vang rền sấm vang

 

Nên hư tại tấm thân phải chịu

Đại Hội này mau liệu cho xong

Đức tài ai thắng mất còn

Tài không có đức chẳng đồng bằng ai

 

Thấy vậy con từ nay Mẹ giáng

Đã tới rồi thắp sáng hương sen

RA ĐỜI TIÊN THANH PHẬT TRUYỀN

THÌ CON THẤY RÕ DIỆU HUYỀN LONG VÂN

 

Mẹ linh hiển hóa thân diễn biến

Lựa thủy tràn lần chuyển dậy trần

Hồn bay phách tán tiêu thân

Đất sụp nổi giặc vạn quân chịu tùng

 

Vì ách nạn trùng trùng diễn biến

Cá ngao chờ xuất hiện nuốt người

Sơn băng đất rã trong mười

Còn ba sống lại độ người nổi lên

 

Trận lấp xác phải đền chịu khổ

Kiếp làm người cực khổ con ơi

Khi xưa Mẹ nói nhiều rồi

Làm gương Từ Mẫu dựng ngôi con về

 

Dù đường xa Mẹ kề con thảo

Mẹ giáng trần chỉ đạo chấm công

Thẻ vàng cho mỗi con đồng

Con về NGÔI MẪU, Mẫu trông con hiền

 

Nhớ lời Mẹ chỉ khuyên Mẹ dạy

Rồi hậu sau con thấy mối phân

Ghi lời Mẹ bảo nhớ rằng

Giây phút kề cận trần gian ách nàn

 

Mẹ vắng bóng trẻ than biến cố

Bão gió giăng cuộc khó tang thương

Tự mình làm tội đừng buồn

CHUYỂN ĐỜI MẠT KIẾP LỘT TUỒNG RA XEM

 

Căn quả nào vén rèm sẽ thấy

Vật chất mê sân ái tham si

Dòm người bùn đất khinh khi

Qui y chẳng được qui y chửi đùa

 

Con cầm dây buộc chưa cho chắc

Kẻ làm ma quỷ thắt lòng ham

Loạn cuồng nam nữ mãi làm

Cơn sóng gió người nơi tâm hung bạo

 

Đời lẫn lộn vàng thau con hỡi

Rán ngồi chờ cuộc tới phiên sàng

Sàng qua sàng lại sảy sàng

Lọt tuôn nhiều quá Mẹ than một mình

 

Người tu chẳng thấy minh huệ sáng

Mẹ nói cho trẻ rán cần lo

Đưa đò đưa mãi hò hơ

CỨ NGỒI CHỜ MÃI NÓI ĐÒ KHÔNG ĐƯA

 

Trẻ ôi hỡi tu chưa đưa rước

Rước người tu chuyên phước con hiền

Căn tiên xuống thế lại quên

Không tu chẳng nhớ mối giềng Mẹ trao

 

Xuống thế rồi con sao quên bỏ?

Ghế ngôi con còn đó Mẹ dành

Cũng còn trống chỗ mau nhanh

Mẹ thương ruột thắt trẻ đành quên ngôi

 

Mà con đâu nhớ lời Mẹ dặn

Con hư rồi bỏ đặng đường tu

Nay đời cận hết gom thu

Giả mất, thiệt còn, Mẹ cứ ngồi than

 

Than vì trẻ chẳng ngoan hiếu thảo

Gạo trên sàng lọt đổ còn đâu

Chịu chung sàng sảy Mẹ rầu

Hiện giờ thiệt kẽm thế nào hỡi con?!

 

Người biết đạo lo toan tu gấp

Lời pháp kinh trẻ tập ngày đêm

Hậu lai xét kỹ chẳng êm

Đức lui đứa tới cười hiềm ai coi

 

Đứa rủa Thánh Thần rồi nghe quỷ

Cảnh ái sinh lần bị kéo lôi

Con ơi đau khổ khôn nguôi

Trẻ nào biết nẻo ra khơi tự chèo

 

Đời sóng dậy nạn eo ghê gớm

Núi lở chừng máu đượm chảy dài

Bịnh đau khó chữa liền tay

BỞI NAY LÀ ĐÚNG MÀN KHAI KHÓ VỀ

 

Thế trần chẳng định bề tu gấp

Nay đến gần nạn tấp con ơi

Tại người đời quá ham chơi

MÊ TÀI CAO BẬC TIN LỜI QUỶ YÊU

 

TẦM BÙA NGẢI LÀM LIỀU BỞI CỐ

BỞI DO MÌNH ĐÂU SỢ LUẬT THIÊN

BỞI TÂM CHẲNG ĐƯỢC LƯƠNG HIỀN

CHO MÌNH TÀI GIỎI THẾ QUYỀN HÓA CÔNG

 

LUẬT THIÊN khó tại không sợ luật

TRỜI chẳng kiên tài lực mình cao

Thánh Tiên đều cũng như nhau

NIỀM TIN CHẲNG VỮNG THÌ SAO THẤY ĐƯỜNG?

 

Nay Rằm Hội tỏ tường Mẹ khẽ

Mẹ gom quy lặng lẽ ớ con

Chánh tà thấy rõ mất còn

Tổ Thầy Cha Mẹ mỏi mòn đợi trông

 

Đám tả đạo ngoài trong đều có

Này con ôi chịu khó lo tu

Vì đời cay độc hận thù

Kỳ này lỡ khóc đường tu lọt hầm

 

BỞI LO TRANH KHÔNG TẦM ĐẠO LÝ

Thấp với cao mê bị phép bùa

Quỷ ma ra mặt chẳng chừa

Giành ngôi bua chủ tranh đua khóc cười

 

Cáo cắn lộn chung nồi tan rã

Ôi kiếp tai trần họa tiêu tan

Giành quyền tiếm vị tương tàn

Thôi rồi một kiếp hoá tan phách hồn

 

Giả điên giả chánh chơn chơn thật

Mượn xác thời hiển lực thử người

VÌ ĐỜI ĐÃ QUÁ BẠC VÔI

ĐỆ HUYNH CHẲNG TƯỞNG LÀM TÔI CHẲNG HIỀN

 

Mãng lo tranh của tiền điên đảo

CHẲNG TU HÀNH CỨ TẠO XƯNG CAO

MẸ ĐIÊN KHÙNG GIẢ THỬ SAO

Vì sao mắc tội con nào có hay

 

Nay Mẹ chọn ĐỨC TÀI tên tuổi

Đạo chữ KHÔNG con mới nên thành

Thiên Thai Cha Mẹ sẵn dành

MUỐN LINH ỨNG PHẢI TU HÀNH CÔNG PHU

 

Mẹ chọn thảo trẻ tu lòng chứng

Thế bụi hồng con phụng Mẹ Cha

Trăng Rằm soi sáng chan hòa

Chiếu soi con trẻ tu mà quả công

 

Lời khuyến nhắc tiếng chuông vang dội

Nhớ nghe lời bước tới hỡi con

Chạnh lòng tưởng Mẹ thân mòn

Trì tâm trì chí nên công lo bồi

 

Làm Mẹ vui được rồi Mẹ chấm

Lý lẽ thông cao thẩm diệu huyền

Mẹ Cha đã chấm con hiền

ĐỪNG SAI Ý MẸ THIÊN HUYỀN KHÓ DUNG

 

Trẻ tinh xảo điên khùng khó chửa

Đời ám u độc chứa vào thân

Chẳng chịu cải sửa tâm trần

Thảm thê sắp tới tiêu lần ớ con

 

Cứ mãi vui các con sẽ rán

Bước đường đi trật đúng nào hay

Hai đường nào biết đúng sai

Đường do mình chọn lỗi sai bước này

 

Lối con đi hiện nay huynh đệ

Chẳng tròn vuông bê trễ mắc nàn

Phải lo mà cố tu nhanh

Mẹ giáng đàn dạy rán hành mà ghi

 

Lời tóm tắt từ bi Mẹ nhắc

Các nữ nam son sắc cố tu

Tuy là còn nặng xác phù

Giữ lòng hiếu đạo công phu sớm chiều

 

Ai đau khổ quả nhiều thiếu đạo

Nhắc bây giờ sửa thảo làm lành

Giữ lòng hiếu đạo hạnh thanh

Tu nhân học Phật cho rành ớ con

 

Phong Thần sẽ hao mòn thưa thớt

Không tu bị đầy đợt nạn tai

Dắt con hiện tại đời này

Phong Thần đến lúc cấn gây tránh nàn

 

Muốn sống đặng chữ vàng đạo học

Tu cố bòn trên lọc cần lo

Muốn tu đặng sống qua đò

Mẹ chỉ nhắc chữ tu lo trở về

 

Tu là sửa đừng mê quỷ kéo

Lúc Phong Thần trẻ réo kêu la

Về cơ chỉ dạy con mà

NHỊN NGƯỜI CHẲNG MẤT NHẪN HÒA DẶN CON

 

Còn ma quỷ nên còn đời khổ

Tâm lửa vào nó vô khó tu

Dù niệm Nam Mô sáu chữ

Nó liền thử vào đã phủ kín bao

 

Nó chen phá làm sao mát nguội

Những việc hung con ôi nó rủ

Quỷ ma đi nhìn mới cũ

Thánh Thần khó cản việc dữ làm hung

 

Gấp gấp rồi hạn khung tàn phá

Chẳng được an tâm dạ mỗi trò

Đây là chơn lý ban cho

LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH

 

Kết thúc hạn tà tinh lìa xuống

Đế [Thượng] chỉ truyền nếu muốn tồn sanh

Gian nan tránh khỏi [phải] tu hành

Thánh Thần Tiên Phật giải rành lịnh phân

 

Mẹ vắng bóng trần toan lo tỉnh

Mẹ nhắc con chánh định sữa tu

LUẬT THIÊN CÕI THẾ NHƯ MÙ

Chư Thần chịu cực sầu u ngậm ngùi

 

Rằm Trăng Tám sen mùi hương tỏa

Trăng tròn soi sáng cả năm châu

ĐIỂN CƠ MẸ DẶN RÁN HẦU

CHỈ CON TU SỬA BẮT CẦU CHO CON

 

MẸ VÔ VI CHỈ CON CHỚ SỢ

THI RỚT RỒI TIẾP CHỚ BỎ NGANG

MẸ DẠY CHỮ ĐỨC THÂN MANG

TRƯỜNG CHAY TỊNH LUYỆN ĐỨC NHÂN CHỌN THUYỀN

 

Biến cải tu để thi ngày hội

Đại Hội kỳ mau vội lo tu

Con ôi đừng dại mê ngu

Mẹ Thầy chứng nhận con tu thảo hiền

 

Đời trôi nổi đảo điên sắp tới

Nhắc đàn con trẻ bởi chẳng lo

ĐIỂM ĐẠO TRỜI SÁNG HUYỀN CƠ

CHỈ DẠY NGÀY GIỜ CON NHỚ HỌC QUA

 

Mẹ chuyển bài khúc ca hoàng khải

Kỷ mới niên con hãy mau mau

Rèn lòng bền chí lo trau

Làm lành hằng bữa niệm câu DI ĐÀ

 

CHUNG BÀO THAY MẸ CHA NÊN NHỚ

NHỚ CHUNG NÒI CON CHỚ HẠI NHAU

ÂN THẦY ÂN TỔ CHUNG BẦU

THẦY TỔ XƯA DẠY CHỮ ĐẦU ĐỨC NHÂN

 

LỊNH HUYỀN KHUNG TƯỜNG PHÂN THAY ĐỔI

SẢY SÀNG ĐÂY CON HỠI DỮ HUNG

LÒNG TỪ HOÀNG MẪU LO CHUNG

LONG HOA CHỌN PHẦN CÙNG CHUNG ĐỂ LẬP.

 

Chánh pháp chánh tu tập màn này

Đoàn kết mới dựng xây vững chắc

Con chung của Mẹ mau đắc

Kẻo trễ chiều tà bế tắc đó con

 

Màn này con phải tròn tu hạnh

Ôn lời Mẫu thật hành chớ lơi

TẬN ĐỜI SẮP MÃN CON ÔI

ĐÒ CHIỀU CHUYẾN CHÓT HỤP TRỒI KHỔ THAY

 

Các con cố lời đây Mẹ dạy

Mừng trăng rằm quy lại mà lo

Trung Thu Mẹ chúc ấm no

Các con ở lại thời lo y hành.

 
Thi

DIÊU CUNG CHUYỂN NHẮN TRẺ CON HIỀN

TRÌ TÂN HỌC ĐẠO CHƠN CHÁNH TRUYỀN

KIM GIAI TƯỜNG RÕ ĐIỂN KHAI BỀ

MẪU BAN PHƯỚC HƯỞNG TRÍ HUỆ DUYÊN.

 

TÌM PHỤ TỬ TÌNH NĂM MẪU TỬ

MÀN CHÓT NÀY PHẢI THẮNG GÀ CƯ

ĐOẠT LONG HOA KHAI MỞ NAM LẦU

CHẦU DI LẠC TUỒNG BA MẸ THỬ.


Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2022_11

 
Giảng

Thế sự đến bất an rõ ràng thế

Cuộc khổ đời đến hồi tận mạt vong

Người với người tàn sát phạt cuồng lòng

Thật thương đáng lũ không nhìn có mắt

 

Thấy sự đời con ôi Thầy đau thắt

Tu miệng đời tự ý ác bạo tàn

Thầy dạy rằng nói thấu sạch đổ tan

Cả thế giới ách nàn bao cảnh khổ

 

Từ đây nhìn con ôi mau tu bổ

Chẳng kịp đâu khắp nơi thảm u sầu

Thầy réo kêu cùng tu cùng sửa mau

Xem thường PHÁP rồi đây bao cảnh khổ

 

Tại chúng sanh xem thường cười chê lố

Tâm chẳng hiền rằng tu niệm cao xa

Học đôi câu làm điều sói lang ra

Như tỏ vẻ mình lành xưng danh bảng

 

Thật đáng thương cho nhân loài ngơ ngẩn

Chẳng biết chi phải chịu loạn tâm rồi

Đời kỳ cùng nhiều bạo ngược ôi thôi

Kỳ lần cuối cảnh Hạ Ngươn phải chịu

 

Giây đờn đứt phải mau lo tính liệu

Thầy nhắc rằng đến ngày lội ngược tìm

Định hồi xem xét tu đạo thanh liêm

Đời này khó người tu hiền tài hiếm

 

Đem lý chơn thức tỉnh gọi người hiền

Nhắc hôm nay lấy nhơn nghĩa khuyên bày

Nhìn cuộc thế nay mai rồi sẽ thấy

Thương cho dân lành ít lại dữ nhiều

 

Thấy trôi nổi đến rồi con thấu hiểu

THẦY TRỜI thương lớp phàm vang rền nổ

Nghèo giàu gì như thế đặng chung gò

Nói khó qua hiểu lời TA nói thơ

 

NGHE CHO RÕ LUẬT XOAY THIÊN HOÀNG LỘ

Hướng Đông biển giông gió ngập tràn cùng

Ùm tiếng nổ hơn thua bao trùm khủng

Khi phong ba gặp chuyện chạy tới lui

 

Đời sắp khổ đây THIÊN PHÁP THẦY KHUI

Ai hiểu rõ giờ phút này mới quý

TU RÁN SỬA GIỮ GÌN TÂM ĐẸP Ý

Kết cuộc ngày chẳng sửa phải mất hồn

 

Cuộc sảy sàng chọn lựa khá mau khôn

Vàng thau rõ, rõ ai giờ phút cuối

Rán sửa gấp, tận đời dẹp tà hối

Sạch mới mầu lựa đúng bậc tu mi

 

Lời Thầy dặn trở kịp chân con hỉ

Lời pháp khai tỏ thiệt lý chân này

THẦY LÁI ĐÒ êm gió cuộc trần xoay

Điển cơ xuống mấy câu ngồi buồn nói

 

Con rán nhớ đón xem RỒNG còn dưới

Biển NGỌC [ĐẾ] thời ẩn lộ lúc này đây

Quỷ ma yêu sai khiến rất khôn tài

Tin ma quái con khờ tiêu hồn xác

 

ĐỪNG HƠN THUA ngược ngang tu sai lạc

Chuyện ở đời tạm giả CHỚ HẠI NHAU

Tu là sửa, sửa là tu tánh hậu

Phật tất tâm, tâm tất Phật, do tâm

 

Một tuồng đời một bài hát lo kham

Khéo dựng diễn mấy ai nào hát kỹ

Tu thờ giả rồi đây trên xử lý

Càng tu càng u mê nhảy lăng xăng

 

Tu kiểu này gặp quỷ niệm cho rành

Lạc đường lạc giống thời phải ma vương

Đời nay quá mỏng manh còn hoang tưởng

Về mấy ai đến lúc khổ kham trần

 

Lớp này khổ TỰ MÌNH TU BẢO MẠNG

Ngay thảo hiền ơi hỡi này phạn dân

DẠI mà KHÔN liệu mình lo thủ phận

Trâu vắng rồi khó tìm để cày bừa

 

Ngựa chạy xa tiêu đời có hay chưa

Trâu nay vắng cày bừa tìm khó thấy

Chúng sanh ơi chuột chạy cắn la nhai

Mèo ngoắc đuôi quơ kiếm mọi ra ngoài

 

Gieo chi xạ lỡ rồi toan tính lại

Kiếm nước phòng lo việc gấp gấp tu

Cho nhơn loại kỳ này mau trư lũ

Nước ngập tràn cả thế ruộng vườn hoang

 

Chài tóm thâu nào dịch tả chẳng an

Nước nào cũng đổ tan rồi tơi tả

Chiến tranh đến do con người hung dạ

Trần thảm sầu thiên tướng lại thiên binh

 

XÉT LUẬT RA THẦY ĐÃ GIẢNG TƯỜNG TÌNH

Nhìn lục quốc rằng lửa cháy đổ nát

Mẹ mất con loạn điên hồn thây xác

Bị chiến tranh tan xác đổ lầu vàng

 

Biết bao nhiêu sanh chúng phải lầm than

Bây giờ nói mà toan lo liệu tính

GIỜ KHÓ ĐẾN TƯƠNG CHAY CHO HẾT BỊNH

Mê đời rồi khó bỏ lắm sao con?!

 

Giảng đạo nghe giờ tạo phúc lo tròn

Tu học hỏi hạnh phúc còn con hỡi

Việc chút xíu con nghe lời bước tới

PHẢI SỬA THÂN ĂN NÓI CHỚ HẠI NGƯỜI

 

KHÉO NHẸ NHÀNG BIẾT LỚN NHỎ ĐÚNG NƠI

NHÌN TRƯỚC SAU TUẦN TỰ XUẤT NGÔN LỜI

TU ĐỪNG TÍNH, ĐỪNG GHI ƠN, ĐỪNG ĐỢI [BÁO ĐÁP]

GIẢ ĐIẾC CÂM GIỮ KÍN HỘC VÀO TRONG

 

LÀM PHƯỚC ĐỪNG RAO TIẾNG KHẮP TRONG LÒNG

TÂM NIỆM PHẬT GIEO GIỐNG LÀNH CỐ GẮNG

Giữ đạo tâm việc lành ngày sau đặng

LÒNG NHÂN LÀ BÊN CẠNH CHỞ CHE CÙNG.

 

 

PHÁP ÂM 2022_11B

 
Thi

 

NHỰT NGUYỆT CHUYỂN CÀN KHÔN XOAY CHUYỂN

NHƯỚNG MẮT COI CON NGUYỆN MẸ GIÀ

TRẺ NƠI NÀY ĐIỀU GÌ XẢY RA

CON THẾ VIỆC QUÁ LÀ MÊ MUỘI.
 
Giảng

 

Nơi trú ngụ hồng trần lui tới

Sao muội mê con hỡi quên nguồn

Quên MẪU NGHI, tiên cảnh quên luôn

Để cho Mẹ ngồi buồn trông ngóng

 

Linh quang trông mỏi mòn lệ đọng

Mẹ lệ sa hết mong con rồi

Mẹ thương dặn giúp con vào Hội

Trẻ nơi này tội lỗi dữ hung

 

Quên công Cha tái tạo Mẹ trùm

Làm đau xót vi cung HOÀNG MẪU

Ngóng trông con trai gái Mẹ rầu

Nhìn con hiền đau thấu tâm can

 

Cầu địa quả con nào biết đặng

Mẹ đứng nhìn thầm lặng xem sao

Kiếp này con ách nạn vây bao

Thiên Cơ định thế nào thời đến

 

Lập đời hóa sanh sanh tử mệnh

Việc thiên tai sắp đến khắp nơi

PHÁP ĐẠO KIỀN [THIÊN] Mẹ phủ chiền rơi

Đem chơn lý cứu hồi dạy đạo

 

Con phụ lòng bỏ đi bất thảo

Dạy đêm ngày trí đạo dục mê

Trăm phần điên vọng ảo khó về

Đời phải chịu đôi bề sầu khổ

 

KHẨU BA HOA, DỐI GIAN, KỴ ĐỐ

KHÔNG CHỊU LO TU BỔ LIỆU TOAN

Hãy quay đầu hành thiện thảo ngoan

Học trò giỏi Mẹ ban kỳ dự

 

Hiền đức độ mở mang đầy đủ

Học PHÁP THIÊN con thử kịp kỳ

KHAI GIÁO TRUYỀN ĐẠI HỘI DỰ THI

NĂM CHÂU [THẾ] GIỚI CHUNG QUY MỘT BẢN

 

Lục nguyên Đại Hội chầu danh rạng

Lời giáo thị truyền ban trai gái

Thi màn này lo tính đừng sai

Lớp dự thi những ai tâm thiện

 

Luật trị nghiêm mà chẳng lo hiền

Dẫu rằng ai căn tiên con Mẹ

Chẳng chịu lo khổ lắm muội mê

Đồ nhi ơi con té khó về

 

Thân thể khó được ban ngồi ghế

Giả giả thiệt kỳ đề kỳ thủ

Mẹ than rằng con trẻ mê mù

MẸ CUNG TÂY dạy tu TIÊN PHÁP

Ban phép mầu phép chí phù hạp

Cố ra công học tập con ôi

Dạy các con quy hạp chung ngôi

Danh hiệu có con ngồi đáo kiểng
 

Mẹ đợi con giúp con đạt hiển

Giải bày phân tu luyện như nhau

LỆNH MẪU VƯƠNG ban hết năm châu

Vào trường đủ chung bầu phong tấn
 

Thấy thương thay con trần lâm nạn

Bởi không tu chẳng đặng tâm lành
Lúc trước kia hung dữ không sanh

Không viên hạnh tâm lành không có

 

Học đạo mà tâm luôn gây ó

Nên hôm nay con có được gì?

Của bạc tiền không thí sự suy

Sợ mất hết còn gì để giữ?

 

Có chút duyên con nhờ thân tự

Được làm sao hội dự thấy con

Vào TIÊN ĐẠO DỒI PHÁP nay còn

Nay Mẹ mở pháp môn con học

 

Con đã đậm Mẹ ngồi chọn lọc

Cùng chiếu quang lớp học trước đền

GẶP MẪU HOÀNG PHƯỚC ĐỨC ĐỪNG QUÊN

ĐÂY LÀ PHÁP HOÀNG THIÊN VƯƠNG MẪU

 

MẸ BAN RÀY RẢI ĐỦ HỒNG CẦU

ĐẠO MẸ THẦY MAU MAU TU SỬA

CHỮ THƯỢNG TẦNG KỲ LỊNH NGHE CHƯA

KHẮP NĂM CHÂU MẸ LỰA RÕ RÀNG

 

ẤN VƯƠNG DẤU TỨC THÌ ĐÚNG HẠN

VỊ NÀO ĐƯỢC CHẤM BAN SẮC LỊNH

CHỨNG ĐẮC HÀNG TIÊN THÁNH LỊNH HUYỀN

CÓ TƯỚNG THẦN CÓ DUYÊN ĐẦY ĐỨC

 

Được về trời quả tiên đắc lực

Mơ tiên đồng tú đức đi lên

Mở hội dìu trai gái phước duyên
Ngó lên thấy Mẹ hiền chờ đợi
 

Mấy ngàn niên sao con chưa tới

Để Mẹ chờ Mẹ đợi sao con

Tưởng mất câu mẫu tử tiêu mòn

Nào ngờ gặp cung son châu lệ [đẹp]
 

Mẹ chờ đợi bao lâu mong bế

Tưởng mất nẻo ủ ê niên thế

Nhìn hồn thơ con dại chưa về

Gặp nhau rồi con mẹ mừng vui
 

Tình mẫu tử ôn hòa chót cuối

Con ơi hỡi chớ lui, bước tới

Tiến đến trường Mẹ sắp vào ngồi

Con kém đường đạo bởi mới tiêu

Đời tàn đến nay mai con hiểu

 

Tâm đạo kém cũng chưa tỉnh ngộ

Nên hôm nay nhắc chút thiên cơ

Quả gái trai Mẹ sợ con ôi

Nay Mẫu vội đưa vào TRƯỜNG HỘI

 

Đức tâm lành con hỡi từ đây

Tất cả con hưởng đức đủ đầy

Chắt chiu đức ngày mai con hưởng

Đời sắp tận ngộ tu cho lẹ

 

Sửa tấm thân trung thật con nghe

Nay đáo đầu dễ té mau chừa
Tiêu tất cả nghiệp đời còn lựa

Ra nhiều tội con chưa nghe rõ

 

Kể từ đây phán bảo con lo

Nay mọi điều đau khổ muôn phần

Thôi đời hết diệt lần xong phán

KHAI ĐẠI ĐẠO CHÓT MÀN THẤY ĐÓ

 

Này hỡi con chân dấu noi dò

Mẹ đứng nhìn con đó ra tro

Vò thân thể đớn đau giọt nhỏ

Còn bao nhiêu con thơ màn chót

 

Biết chừng nào con tu trót lọt

Nay lập đời não ruột sầu lo

LUẬT THIÊN HUYỀN NGAY THẲNG CHỚ [Ơ] HỜ

Con nghe rõ dặn dò TIÊN GIÁO

 

Đừng nghe ma quỷ rên kêu dạo

RÁN VÀO TRƯỜNG CÀN [THIÊN] ĐẠO TỪ ĐÂY

Con thuận thảo tu học sửa ngay

Y phục cẩm Mẹ đây phong tấn

 

Hiệu Bồ Đề giáo pháp hiền ban

Chí dụng tài con cận kề còn

Vạn môn pháp cố vương nhanh chóng

LỆNH CỬU [THIÊN] dạy cho con sau trước

 

PHÉP TẮC MINH ANH GIÁO MẸ LƯỢC

DẠY CUNG NGHINH MỌI BƯỚC BIẾT THỜI

RỒI DẠY NIỆM ĐỊNH TÂM THỆ LỜI

ĐÀ PHÁN BẢO LUẬT TRỜI HIỂU THẤU

 

TRONG SÁU KHẮC BIẾT THỜI CÂN ĐẨU

CỬU NƯƠNG NƯƠNG BÀ TẤU NGỌC HOÀNG

HỌC LÀM SAO CHỨNG ĐẮC TIÊN BANG

MẸ GIÁO THỊ CHẤN AN ĐỦ TRÍ

 

DẠY CHO CON TỪ BI HOAN HỶ

RỒI DẠY TRUYỀN TU KỸ NGHE CON

Đừng đắm chìm sa đọa chẳng còn

Kỳ sắp tới chắt mòn con hỡi

 

Mẹ vỗ về kẻo rơi khó bới

Cố vươn lên Mẹ đợi hỡi con

Mẹ cùng Cha quy hạp mót bòn

Con phạm tội rồi con thê thảm

 

LUẬT TUẦN HOÀN THỂ XÁC TRẦN BẦM [DẬP]

RỒI HỒN TRẺ TAN DẦM THEO GIÓ

Chết rồi con không tu vậy đó

Gặp hỏa tan cốt tro còn đâu

 

Hỏa tan tành vạn xác chung bầu

MƯỜI CÒN BẢY thảm sầu phong hỏa

Tưởng đã hết dè đâu tiếp họa

BẢY tưởng ngưng nào BA còn chi

 

Giờ tính kỹ con rán nhìn đi

Dại thê thảm còn chi thiêu hỏa

Giờ phải khóc người đi kẻ hóa

Thiêu hỏa rồi bị đọa linh hồn

 

Con ơi con tu vội mau khôn

BA còn lại BẢY dồn tiêu mất

Hồn con đâu bây giờ lạc thất

Toàn chúng sanh vạn vật còn chi

 

Thảm quá mà phải khóc người đi

Than phiền MẸ DIÊU TRÌ HOÀNG MẪU

Cớ sao con chẳng lo tu dẫu

Để bây giờ mất dấu con thơ

 

Lệ Mẹ tuôn nhìn vạn con khờ

Chỉ cứu đặng BA, giờ mất BẢY

THƯỢNG ĐẾ ƠI TRỜI CAO CÓ THẤY

VẠN ỨC CON NHƯ GIẤY TIÊU HỒN!!!! 

 

Vắng Mẹ rồi con phải bôn chôn

Tại con dối bị hồn trói xác

Mẹ dạy con hôm nay đừng bạc

TÀI CỠ NÀO MÀ BẠC CŨNG TIÊU

 

Giờ không yên sám hối sớm chiều

Không làm được con tiêu diệt hết

Vạn ức lần như nhau giống hệt

Lửa thiên kia thiêu hết các con

 

CẢI Ý THIÊN PHÂN XỬ CHẲNG CÒN

Ngàn đau khổ ớ con tiếng hét

Làm bầu trời lộn đảo lên hết

Đến Mẹ Hiền lặng chết hồi lâu

 

Lệ tuôn sa hỏa khố bắt đầu

Nghe Mẹ dạy rán mau tu gấp

Đừng bị giam tu lành không chấp

CHỊU LO TU CAO THẤP ĐỪNG PHÂN

 

CON SẮP VÀO HỎA DIỆM TIÊU LẦN

SAO CON DẠI CON NẰM HỎA KHỐ

ĐẠI HỒN TIÊU SAO CON MÃI CỐ

VẠN ỨC NĂM ĐAU KHỔ BIẾT BAO

 

Máu đào tuôn chảy khắp còn đâu

Mẹ nhỏ giọt từ con lần giã

ĐÃ PHÁN XONG MẸ KÊU HỐI HẢ

Tu con ôi nạn đã đến gần

 

Gái cùng trai Mẹ đã chia phân

Nhìn thấy đó thể thân đau đớn

LẬP MÀN CHÓT QUY TÒNG ĐÂU GIỠN

ĐIỂN TIÊU DIÊU CON TƯỞNG LÀ CHƠI

 

MẸ PHẢN HỒI LÀ KHỔ CON ÔI

Nhiệm kỳ Mẹ con lơi đốt chết

Đến đời tàn tiêu gần muốn hết

Vậy sau con bước lệch còn gì

 

Trên Cung Đình lệ đổ ai bi

Hồi này xử đỏ rì gây hỏa

Đứng địa cầu lệ sầu lã chã

Vì các con nạn họa đến gần

 

Lặng sầu Tây không kể các lân

ĐÀNH PHẢI CHỊU BẢY PHẦN TIÊU MẤT

Nay lập lại con nào tất bật

Sửa tấm thân trung thật ngộ tu

 

Vén bức màn Mẹ nhìn cõi phù

Thấy thưa thớt tối u tơi tả

Này hỡi con thảm hại tới đà

Càn khôn chuyển lo mà giải thoát

 

Nhìn các con phong ba bảo táp

Dạy tâm linh chẳng tập lo tu

Lợi với danh con mãi đeo dù

Rồi học thói theo du tà ác

 

Làm thân con đẩy đưa thất lạc

Biết ngày nào con đắc họa đây

Kêu con học con cứ hẹn mai

Mai con lại hẹn dài mốt học

 

Con ơi con thời gian hỏa tốc

Không chịu lo tu học rạng danh

Mẹ mở đường tu tắt không giành

Học bất nghĩa con đành bị nhốt

 

Thôi hết rồi không còn hẹn mốt

Dạy tâm linh ủ dột không yên

Đành nhìn con đau khổ trần miền

Diệt tiêu hết lửa thiên đốt cháy

 

Tiếng rên la TRỜI CAP có thấy

LỊNH NGỌC HOÀNG ĐỐT CHÁY RA TRO

Mẹ đớn đau con trẻ chẳng lo

Nay Mẹ phế con thơ ngôi vị

 

Bởi CON HƯ xác thân hồn hủy

HUỆ KIM THÂN CON Ỷ LÀ QUYỀN

Nhìn thấy đó tàn tiêu hồi đến

Trẻ không còn bờ bến đâu nương

 

ĐÒ CHUYẾN CHÓT TÂM THÀNH CHÍ HƯỚNG

MẸ BAN CHO PHÚC HƯỞNG HÂN HOAN. 

 Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 990)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1448)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1176)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1347)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1418)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1341)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1533)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1956)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1628)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1860)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2204)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2614)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1996)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1724)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1438)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1509)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1551)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2458)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2436)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2946)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2244)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2512)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2918)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2778)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3413)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3216)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4258)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4160)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3616)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4774)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3673)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5595)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3733)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3789)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3968)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4144)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4024)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3583)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3522)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3667)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3807)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3470)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3699)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3685)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3534)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3521)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3315)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3704)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3632)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4009)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3797)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3873)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4546)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4493)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4401)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4655)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4303)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4754)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6401)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5672)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5309)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5335)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5858)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6001)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5422)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5297)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5670)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5747)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5328)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5316)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.