DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 2 THÁNG 2 NĂM CANH TÝ

24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 5673)
ĐÀN GIỜ NGỌ
Ngày 02 Tháng 02 Năm Canh Tí
NGÀY 24 THÁNG 2 NĂM 2020
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiến Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo
Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2020_13

 

DANH LÀNH ĐỨC CẢ CÕI THIÊNG LIÊNG

CAO XA PHÁP GIỚI BỐN PHƯƠNG HUYỀN

ĐẠO LÝ BAO ĐỜI NHỜ MẸ ĐỘ

Nay thấy dịch lây thảm trần miền

Lệ tuôn vì thế chiêu tập lại

MẸ lựa con hiền bớ chư xan

Truyền cho thiện tín lập lãnh đạo

Lãnh mạng trọn lòng lệ thuyền nan.

 

NAY ĐÃ HẾT KỲ LONG HOA HỘI

Mau chân trở lại cảnh khúc nôi

Quay về TIÊN ĐẠO một lòng hiếu

Hưởng phước lộc ban trở lai ngôi.

 

Chương Tòa HOÀNG MẪU giáng trần lâm

Cuộc đời lắm nổi nạn luân trầm

Năm Châu khắp chốn mau tỉnh thức

KỲ BA CHUYẾN CHÓT HỌC ĐẠO TÂM.

 

Giác ngộ tìm đường tu thức tỉnh

HỢI Công Đồng về đến thập linh

KIM LOAN thập ngũ HỘI LIÊN TRÌ

Chương Đài thập tứ cảnh thanh thinh.

 

Màn hồng đã hết chữ sầu bi

Xác trần tạm giả có vui gì

TU COI HỘI HIỆP RỒNG PHỤNG MÚA

Hội họp lên đò dò vào thi.

 

MUÔN NĂM CÓ MỘT MAU LẸ BƯỚC

MÀN RỒNG PHẬT THÁNH CÒN THAO LƯỢC

Hoa viên Thập Nhứt kịp trở về

Ngươn tàn đành phủ cảnh thớt thưa.

 

GIÁO ĐẠO cho đời hưng đời thế

Thập nhị phân minh luật trình phê

HUỲNH KIM ĐẠI MẪU từ lành cố

Muôn thuở MẸ LÀNH xuống giáng kề.

 

Tỉnh ngộ tu niệm KHAI MỐI ĐẠO

Cuộc đời khổ lắm thân nhiên đạo

Chí nguyện chí thành MẸ mau cứu

Tu niệm cho rồi khỏi đọa lao.

 

THẾ HỒNG LẠC thế tạo lương phương

Cảm sanh cao ký dạy muôn đường

ĐẠO TRUYỀN thiên hạ ai nhận lấy

Phương tiện tu tâm cứu dân tường.

 

HOÀNG THIÊN bất phụ kỳ ngọc án

Kết việc nhơn sinh cảnh nguy nan

Sanh cầu việc lý lo tu đạo

Vạn ban phúc hạnh MẸ cứu nàn.

 

Một mối ĐẠO MẦU thi kỳ cứu

Tánh thảo tâm hiền MẸ khai tu

HỘI RỒNG TIÊN CẢNH MAU MAU BƯỚC

Mạt kiếp đáo đầu chớ có lưu [luyến].

 

MẸ không nỡ để trần thê thảm

Phải chịu thở than dịch sát lâm

Bước thẳng lên thuyền cho kịp lúc

Đợi kẻ sa chơn MẸ giáng thầm.

 

Ngồi thuyền MẸ đợi con trở lại

Tưởng lại Bồng Sơn trở ngôi mai

KIM khai đuốc huệ muôn tỏa sáng

MẪU huấn lời lành dự hội đài.

 

Giảng dạy đạo lý kề tu chữ

Danh lợi võng dù giải lo tu

Đời cùng tu gấp mà ngọc lụy

MỞ MỘT CHIẾC THUYỀN ĐÓN NHƠN TỪ.

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2020_14

 

Tuần hườn thiên địa thay đổi chuyển

Tu kịp vinh quang trở chốn Tiên

ĐẠO là có MỘT chúng sanh bước

Để trể chuyến thoàn khó đặng nên.

 

Xem thấy đau lòng Tả Dịch bám

Nạn kiếp trần gian phải chịu lâm

Gặp hồi dịch nạn ai sống sót

Tựa cửa lầu son MẸ khóc thầm.

 

Sợi chỉ mành càng căng càng mỏng

Một cơn lùa đứt hẳn còn [chi] mong

Âu sầu thảm thiết nạn hoàn cầu

Đáo đầu vay trả xác phơi đồng.

 

Tiên cảnh là nhà mau lai trở

Hoa nở trái đơm MẸ sẵn chờ

Bàn đào xem thấy muôn cảnh đẹp

Học tánh Tiên Thần tắm cam lồ.

 

Thanh thanh nhựt nhựt khả du tự

Đồ nhiên tự hậu thâu Bắc tư

Du công du hữu HÀ điền đáo

Cựu pháp vô công NHÃN THIÊN như.

 

Phụng long đầu đoạt CAO xuất hiện

Trác uốn lộ nhiên bất quản nhiên

Hữu công tư khả ngồi tiên cảnh

Tạo hóa công bình chớ có phiền.

 

Phải giữ cho lòng là minh chánh

Hữu tâm gặp thoàn về chung đảnh

Một gã từ bi đèn thẳng ngọn

Bỏ chữ tranh danh gặp MẸ LÀNH.

 

Đường Tiên nẻo Phật đâu gần xa

Trở đầu về quê là chốn nhà

Ai lu [mờ] lắm nỗi không còn biết

Dương gian tiên cảnh chẳng phân ra.

 

Muôn năm có một mau bước đến

Bát nhã thuyền rồng bảng phong tên

Rước khách khỏi nạn về tận cảnh

Khá lựa mái chèo đích thẳng lên.

 

Trần gian khổ não nào dịch tả

Thế tục tận rồi khắp gần xa

Thiện duyên di phước về quê cũ

Máy Tạo đưa gần khó thoát qua.

 

Giục thúc nhơn hiền ở cõi trần

Hiền qua cửa mỏng MẸ HOÀNG ÂN

Bảng ngọc lầu son chờ có chữ

Tòa sen chín phẩm mở cửa lần.

 

Con thuyền bát nhã bên bờ đó

Tu gấp kịp giờ MẸ mừng lo

Trở lại chung vui cùng HOÀNG MẪU

Huỳnh nhung một chiếc để sẵn chờ.

 

Kỳ Ba khuyên bước thật cho nhanh

Kẻo trễ chuyến đò chẳng vẹn lành

NGÀN NĂM KHÓ GẶP rèn tâm chắc

Lời dạy từ bi vẹn mới thành.

 

TẬN THẾ ĐỜI KHAI ĐẠI ĐẠO ĐẾN

Thượng Ngươn nhung tốt thiệt hữu duyên

Tiên cảnh mơ màng hai chữ ĐẠO

Làm xong bảng ngọc hội kề bên.

 

Mê ngũ vậy thì mau thức tỉnh

Vàng thau chỉ rành giữ sửa mình

Miệng thế chẳng e còn chê lại

Dạ lại phập phòng dạy bạch minh.

 

KỲ BA TUYỂN LỰA NGƯỜI TU ĐẠO

Lựa đèo lựa thế bước nhanh vào

Mở giọng ca ngâm lòng tan nát

Màn [LONG] HUÊ chẳng thấy một ai sao?

 

Năm Canh [Tí] tỉnh giấc nhìn đời mộng

DIÊU CUNG vén màn NGỌC [ĐẾ] luống trông

Kỳ Tam xuống thế đôi phen lụy

NGỌC [ĐẾ] đổ [lệ] cười khan chốn cung son.

 

Nghĩ không đổ lệ thương chúng dại

Một kiếp phù sinh còn chi đây

Thị đời bóng xế lời kêu gọi

Chan chứa lệ sầu chớ ai hay

 

DIÊU ĐIỆN Kỳ Tam hạc ré vang

Sắp bày biến chuyển nạn trần đàng

Trần ai thoát khỏi cơn bão dịch

Nghiệt cả trần gian nỗi than van.

 

Lỡ hội Kỳ Tam muôn kiếp khổ

Làm lành lánh dữ niệm nam mô

Bát nhã [thuyền] sẵn sàng đưa người đến

Linh tử xuống mau để kịp giờ.

 

Ma Ha rửa sạch mọi trần thế

Rõ mặt Kỳ Tam ký danh đề

Toàn linh bỏ cảnh Thiên Thai chấn

Khó gặp MẸ HIỀN đáo lai về.

 

 

Bấm Vào Thanh Để nghe

PHÁP ÂM 2020_15

 

MẸ ĐẤT CHA TRỜI rồi thương diệt

Kham hỡi trần gian có hay biết?

Đờn kêu khắp thế tam trùng hạn

Chung linh khứu giác về chầu kịp.

 

CỬU CUNG BẠCH NGỌC MẸ GẦN KHAI

Nghe CHA với MẸ trở gót hài

LIÊN ĐÀI TRỔ MẶT LIÊN KỲ HỘI

Ngự động MẸ lay chẳng thấy ai.

 

Vô sanh chí hữu tái tận ân

HẢO PHÙNG NGỌC ĐẾ NGỰ GIÁNG TRẦN

Sửa sang KHAI HỘI nhược thiết phước

Nhân tri giác thế phản đại an.

 

Giật mình khóc tủi muộn năm Canh

Trầm kha vực thẩm thốt kêu nhanh

MẸ HIỀN xả tội con biết nẻo

Dứt Hạ Ngươn tàn sao lại giành.

 

Khuất bóng mây rồi huyền mỹ chi

Rã tan tan rã cửa âm ty

Hồn [con] thơ giây phút mau tỉnh lại

Phải cởi lớp phàm trở cung vi.

 

DIÊU cảnh thanh nhàn chẳng đổi thay

Lời vàng thỏ thẻ hỡi gái trai

Trần này biển khổ ba đào sóng

KIM vàng ngõ đã đóng cửa đài.

 

Tửu tiên lưng lửng một bầu thanh

Chờ ai đạt được cờ Tiên Thánh

Hồ sen ngọc thủy rạng danh tên

DIÊU ĐIỆN long lanh sắc mạo cành.

 

Ráng tầm hai chữ đạo mầu hiền

Kệ vàng trỗi giọng đời chẳng yên

Ngựa qua cửa sổ hồn còn lại

Chính khởi đàn lầu cuộc biến phiền.

 

ĐƯỢC HỘI NGÀN NĂM MỚI NHÂN DUYÊN

Ai mến trần mê nản kiếp bền

Trở lại Thiên Đường an nhàn hạ

HOÀNG MẪU mến thương gọi con hiền.

 

Đến ngày chung cuộc nạn liên miên

Đàn kêu vang vọng đảo cùng điên

Mê dòng mộng ảo có chi mến

Ráng tu mới khỏi nạn sầu riêng.

 

Bon bon chuông đổ gọi nhơn hiền

Thân xác ngàn đời khó chi yên

Kêu thức nhơn tỉnh lần sau chót

Trầm lặng biển mê cảnh tiêu biền.

 

Dự hội ngàn thu khoa trường mở

Danh đề bảng thánh túc ban cho

Tiên đào HOÀNG MẪU trường sanh tửu

Mão ngọc đai vàng hiển vinh to.

 

Cảnh rồng NGỌC ĐẾ PHỤ HOÀNG chiếu

Hội trước bàn đào lập danh nêu

Oai giông đời khế bao nạn khổ

Giáp niên đã sắp ngã về chiều.

 

Cảnh tiêu điều chứa chan dòng lệ

Chúng sanh tàn tỉnh ngộ mau về

Nhìn thấy tan rã dạ trần khách

Lệ mãi dầm chan cảnh trần mê.

 

KỲ BA ĐÃ ĐỊNH CƠ TRỜI ĐOẠN

Ôi khắp xa gần phải luống than

Sống chi thế sự gây tàn ác

Chịu cảnh lầm than mãi sao dân?

 

CHA TRỜI NGỌC ĐẾ ĐỊNH PHẦN XONG

Sanh thành phụ nghĩa bệ cung rồng

Đêm nằm suy nghĩ ngày mãn xác

Năm tháng hao mòn tu chẳng không.

 

HOA KỲ MÀN CHÓT VÀO THI LẤY

Muôn đường có sẵn nghĩ suy ngay

Ráng bước tận đường tâm ý thể

Màng loan DIÊU ĐIỆN đón thiện tài.

 

Cất tiếng từ bi vọng xuống trần

Tam nàn [nạn] chót thế ráng sửa thân

PHONG THẦN TẠI THẾ đưa chân rước

Đợi trẻ đức tài MẸ PHONG THẦN.

 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2020_16

 

Thuyền từ đang rước nương bám lấy

Điểm trang đạo lành tuyển hiền tài

Về quê hương mình trên cảnh điện

Lầu son tao phùng MẸ gọi lay.

 

Mượn xác cạn lời khuyên thế sự

Mau ráng đưa chân kề dựa tu

Hào quang chiếu rọi nhơn hiền đức

Sen vàng đua nở mãi thiên thu.

 

Đờn kêu lánh nỗi nạn tai

Đờn kêu tiêu rã trần ai thay đàn

Đờn kêu tích tịch tình tang

Đờn kêu mau bước lâm san tu trì

Đờn kêu nghe tiếng ai bi

Đờn kêu thúc giục nạn kỳ dịch ôn

Đàn kêu xự líu sống còn

Đờn kêu thức tỉnh một cơn thảm sầu

Đờn kêu chung chịu một bầu

Đờn kêu lắm nỗi hoàn cầu thất kinh

Đờn kêu tu giữ thân mình

Đờn kêu khắp chốn sinh linh điêu tàn

Đờn kêu hoa nở lại tan

Đờn kêu lá rụng xác tan tiêu hồn

Đờn kêu vang tiếng dập dồn

Đờn kêu sầu lụy sống còn có hay

Đờn kêu già trẻ gái trai

Đờn kêu chậm bước nguy tai lo lường

Đờn kêu biển khổ tàn ngươn

Đờn kêu nhào lộn thảm thương xác trần

Đờn kêu CÒN MỘT KỲ ÂN [XÁ NÀY THÔI]

Đờn kêu giải thoát hồng trần bước mau

Đờn kêu trễ hội màn lầu

Đờn kêu nước mắt lệ sầu dầm chan

Đờn kêu khắp chốn trần tàn

Đờn kêu nghe đến kiếp nàn còn chi

Đờn kêu lê thứ lâm kỳ

Đờn kêu đau khắp chung vì nạn tai.

 

Giục thúc gái trai ráng kịp giờ

KHAI ĐƯỜNG THIÊN LỘ BƯỚC MAU VÔ

Thiện niệm ráng nghe lời chỉ giáo

Phẩm tròn địa vị tắm cam lồ.

 

Vui thay cửa Phật vẫn đón chờ

Tìm cầu đạo đức mới nên trò

Vui dạ không còn bận trần thế

Rảnh rang niệm Phật chữ Nam Mô.

 

Cái khổ của đời mình ước vọng

Cải hạnh đố ngươi về bồng không

Khuyên một điều khá giảm hờn ghét

Căn lành ráng tịnh kịp thuyền rồng.

 

Buồn thảm thế trần cứ quanh quẩn

Buồn đời say đắm mất trí nhân

Buồn bã phù vân lo cấu xé

Buồn đời cuộc thế đã suy nan.

 

Cuộc thế tan thương vì khổ não

Phú quý công danh mãi chạm vào

Xét cạn cuộc đời thêm chán ngẫm

Tuổi lớn tác cao biết ngày nào [ra đi].

 

Thủy tác tề hương mộc thảo linh

Lương lãm hoạch đoan thùy dĩ đinh

Hào hoán Đông Bắc chi hộ táng

Thiết thiết ngoãn tai hãn phù sinh.

 

Tương tác mộc sâu kỳ thùy lãm

Trục trục lữ khôi cản vân âm

Phong hỏa phùng kháng khiên tàn túc

Nhược nhược thụy niên khảm giang lâm.

 

Cá trung đương cuộc cao hỉ ý

Hưu khốc thinh trường dịch nạn nguy

Tu tri tiên trứ kiền bảo khốc

Sự tự cánh nhiên hủy trung tri.

 

Tam Thiên lưỡng độ thử trung văn

Thuyết lữ như hà tự tác đằng

Tôn phương hành hảo can vị bỉ

Phúc kế cường công cảm phiêu năng.

 

An khước dịch lai toàn phướn hãn

Cấu vãng chiêu không luận hỉ ban

Chí vận chí vận bất giai trí

Hỏa tính di Tây khuyển trực năng.

 

Hà cư cao hữu nhiên cảnh hóa

Diệp lạc tri quân hảo háo hòa

Long phi dịch lãm hào sắc tướng

Lôi phong khước hý nhịp trọng xa.

 

Tương nghi cập thới chu lợi thới

Sảng sảng tận vận khả di hỡi

Thùy nhiên tam diện hỷ tương tâm

Tương tương bất chiếu lưỡng đồng ngôn.

 

Thúc thúc hễ sự tương tác tụ

Bất dụng bất năng đạt khiếu u

Đơn đơn khiêm quản trường tùy suất

Trực lộ hành nhơn vi tiêu lưu.

 

Mạng kiếp còn đâu bớ nhân gian

Đừng mê vật chất mãi mê đàng

Cho hay nạn kiếp đời mau lắm

Chôn giấu thân phàm ba tấc gang.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 964)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1443)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1173)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1343)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1412)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1333)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1527)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1954)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1615)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1859)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2204)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2611)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1993)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1724)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1437)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1505)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1528)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2458)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2436)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2941)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2243)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2509)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2918)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2773)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2711)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3413)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3214)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4256)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4160)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3616)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4774)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3672)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5594)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3732)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3789)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3968)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4143)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4017)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3582)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3521)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3667)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3807)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3469)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3699)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3685)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3534)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3521)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3315)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3704)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3630)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4007)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3797)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3872)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4544)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4492)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4387)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4655)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4303)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4753)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6401)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5671)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5307)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5334)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5857)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6000)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5422)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5297)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5668)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5746)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5324)
Pháp Âm 2020_39.