DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM KỶ HỢI

17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 7016)
ĐÀN GIỜ TÍ
Ngày 18 Tháng 10 Năm Kỷ Hợi
14/11/2019
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
 Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

Thiên Thượng Ban Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền

  

Kim cổ Thánh Tây đàng [Cali] QUỐC ĐẠO

Lập pháp thần rọi chiếu mầm CAO [ĐÀI]

Triều Nam đại quân cơ THIÊN HỘI

Trống kêu vang hồi khó bước vào.

 

ĐẠO TỪ xuống thế cảnh vô hình

ĐẠO TỪ xoay chuyển mở tàng linh

ĐẠO TỪ [QUỐC] KHÁCH lộ quy trăm họ

ĐẠO TỪ khai khấu chọn Kỳ Huỳnh.

 

TỪ ĐẠO Chánh Pháp xuống kỳ ba

TỪ ĐẠO năm non ĐẠI NGỌC TÒA

TỪ ĐẠO lấy đất từ muôn góc

TỪ ĐẠO xích [ xuất, một tấn tuồng] khai kiến Ma Ha.

 

TAM TÒA lịnh đổi càn khôn chuyển

Ngươn Tam kiểm duyệt LUẬT THAY phiên

LONG VÂN tịnh kiến phá bức trải

Tam thích [ đúng lúc] NGỌC ĐÀI mở LONG THIÊN.

 

TAM GIÁO mở cửa QUI NGUYÊN định

GƯƠNG LỊNH OAI THIÊN lộ NGỌC MINH

Cảnh thoàn [thuyền] mầu nhiệm Nam Lầu [miền Nam Việt] túc [ sửa sang, chỉnh lý]

TAM GIÁO chuyển xoay vạn môn hình.

 

Phán VÔ [CỰC] ĐÀI chốt xoay chuyển hướng

Nhựt nhựt thản kiên chánh hồi phương

Năng năng thủy hoản đà tri lệ

Phụng phụng tác hiện tam tứ quờn.

 

Uyên nguyên TAM GIÁO giá ngự đồng

Long phụng THIÊN ÂN thuần phục không

Long môn khai trí thần phổ hóa

Quy cách cung minh tỏa đại phong.

 

[CỰC] THIÊN châu cảnh mới khai thời

TAM GIÁO mở cửa mới ra khơi

Đàm báo tịch tang đao binh lửa

Thiên Long Thập Bát tách phân rời.

 

Liên hoàn thế trận có ai canh

Đâu khai đường kẽ châu hoa cảnh

Thấu bủa lặng kỳ MỘC bài phủ

Định hướng CHÍ TÔN kết tụ thành.

 

Thủ lộ MỘC bàn cờ thúc giả

Bạch thiên thanh thúc hạ HÀ [phương] Tây

Giới luật hành thi cửu khai

KHUNG HUYỀN xoay chỉ cờ bay đón chào.

[MỘC = ám chỉ THẦY NHÂN THẬP. Chữ MỘC chiết tự chữ THẬP trên chữ BÁT dưới. Vì chữ BÁT và chữ NHÂN hình tượng 2 nét tương đồng nên mượn 2 chữ THẬP BÁT nói THẬP NHÂN tức ám thị THẦY NHÂN THẬP.  KHUNG HUYỀN = Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.]

 

Công QUỐC THUẤN ấn hào kinh hiển

Hợi [2019] Tây Môn [cửa Đạo ở phương Tây] mạch chuyển âm hao

KHAI KINH đủ sức chống sào

Năm ba thân lộ trùm bao xoay vòng.

 

LIÊN xuân HẠ vô [thượng] [hư] không vô [kỳ] phướn

Nguyệt tinh HƯNG phẩm thượng tân niên

Nhiệm cơ đúng nhịp QUỐC LIÊN [HOA]

Màn the bức phá đỉnh HUYỀN khai phê.

 

[LIÊN HẠ = HẠ bộ THẢO (cỏ) nghĩa LIÊN (sen) viết còn đọc là HÀ và dị thể của nó cũng đọc là HÀ (sông). Trong Sấm Trạng Trình có câu: “Thủy Trung tàng bảo cái, Hứa cập/Thử thị thánh nhân hương." Tạm dịch là: Thủy Trung ẩn Bảo Cái, Sẽ tới (Đó là) quê hương Thánh.  Và cũng có câu "Mộc hạ liên đinh khẩu; Danh thế xuất nan lường.”  Tạm dịch là: Mộc hạ liên đinh khẩu; Danh thế rất khó đoán (khó tin). Ba chữ MỘC HẠ LIÊN có nghĩa là chữ HẠ bộ MỘC nghĩa LIÊN.  Trạng Trình cố ý dùng chữ MỘC (cây) thay cho chữ THẢO (cỏ) để mã hóa (vì cây cỏ đồng loài). Như vậy ba chữ MỘC HẠ LIÊN không khác với hai chữ LIÊN HẠ là để nói về chữ HÀ.  Và để không lầm lẫn, Trạng Trình lại dùng thêm hai chữ ĐINH KHẨU liền trong một câu để xác lập chữ HÀ , vì chữ ĐINH bộ NHÂN 仃 thêm vào chữ KHẨU 口 thành chữ HÀ . Cùng một câu mà có chứa tới hai chữ HÀ  để chỉ điểm quê hương và danh thế. Điều này ứng hoàn toàn vào Đức Ngài Hoàng Di Thiên Ngôi Hai trào tam, tên Hà Hưng Quốc, sanh tại đất Hà Tiên. Hơn nữa trong bốn câu sấm còn nói tới hai chữ THỦY TRUNG.  Căn cứ theo Đức Phật Bổn Sư thì THỦY TRUNG HUYỆT nằm ngay tại Hà Tiên, và vì huyệt này là huyệt âm cho nên sẽ sinh xuất ra các bậc Thánh (hiền thánh) tại vùng đất Hà Tiên.  Hai chữ BẢO CÁI cũng hàm nghĩa “hiền thánh” nếu được hiểu theo nghĩa “Pháp Bảo siêu việt” vì chữ CÁI bộ THẢO   có nghĩa là “siêu việt” và chữ BẢO có nghĩa quý báo. Trong tập Sấm Giảng Trung Giang của Thiên Khai Huỳnh Đạo do Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc giáng điển cũng có hai câu liên quan đến vùng đất Thánh xuất: "Gà bay xa lộ xuyên Đông, Hà Giang Thánh xuất tấn phong tôi hiền."  Hà Giang trong hai câu thơ này là chỉ về Hà Tiên.  Vâng, là Hà Tiên. Trong trang 41 tập Đại Đạo Luận (1949, Hiệp Thiên Đài) của Cao Đài lưu giữ tại Bát Quái Đồ Thiên, Thượng Thiên đã xác định rõ Hà Giang là Hà Tiên còn Phú Quốc là Bắc Thành (lúc xưa Phú Quốc thuộc tỉnh Hà Tiên).  Trước hết, có thật là Hà Giang/Hà Tiên là vùng đất xuất Thánh?  Ngài Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu được Đạo tại Phú Quốc Hà Tiên. Ngài Giáo Chủ Minh Đăng Quang đắc đạo tại Bãi Nò Hà Tiên. Ngài Ngô Văn Dư Giáo Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo sinh tại xã Mỹ Đức, Tỉnh Hà Tiên. Còn nhiều vị nữa. Và bây giờ là Đức Ngài Hoàng Nhị Thiên Ngôi Hai trào tam Hà Hưng Quốc của Giáo Hội Thiên Trường cũng sinh tại xã Mỹ Đức, Tỉnh Hà Tiên.  Cho nên nói "Hà Tiên/Hà Giang xuất Thánh" là không sai.  Kế đó câu “Gà bay xa lộ xuyên đông” có nghĩa là “năm gà” + “bay đường xa” + “xuyên biển Đông”.  Riêng câu này thì ứng đúng vào năm Đinh Dậu Đức Ngài được lệnh xuống núi và dẫn tăng đoàn vô hình (các vị trong vô hình) bay xuyên biển Đông về California, Hoa Kỳ để khai mở Giáo Hội Thiên Trường. Và trong bài thiên thơ này, thêm một lần nữa, bốn câu trên xác định vai trò của Đức Ngài ngày hôm nay đã được Trạng Trình mặc khải từ lâu. Thiên Thơ và Sấm Giảng của nhiều tôn giáo khác cũng nói tương tự (Xem quyển Chương Trình Lập Đời Thánh Đức).]

 

Trị bình sinh lập đề HỘI GIÁO

Tới chu kỳ tam hảo từ [TRẠNG] TRÌNH

THIÊN xoay mọi lúc KỲ HUỲNH

Nêu tay đề sắc Nam Kinh Đại Triều.

 

THIÊN ÂN [sắc] chỉ Thuấn Nghiêu lập HẠ

Thiện khai môn đồng tọa HUYỀN kinh

Điển Thiên đại lực cao MINH

Tạo cơ tạo địa chúng sinh công đồng.

 
[HUYỀN MINH = một tôn danh của Huyền Thiên Thượng Đế]

Khai đề MÃ vô [thượng] [hư] không vô tướng

Vận hình thân chuyển hướng nét soi

HÀ từ tam luận Vô [Cực] Ngôi

Trì quang lục chí ra đời QUỐC dâng.

 

[MÃ = NGỰA = NGỌ.  NGỌ chiết tự là chữ NHÂN NẰM ở trên và chữ THẬP ở dưới. NHÂN THẬP là hình ảnh của Đức Chúa Jesus trên Thập Tự Giá (Ngôi Hai Tây Phương).  Do đó chiết tự của chữ NGỌ được dùng để nói chữ NHÂN THẬP, ám chỉ Ngôi Hai, tức chiết thân của Thượng Đế xuống thế.  Sấm Trạng cũng có tiên tri “Có Thầy Nhân Thập đi về; Tả hữu phù trì cây cỏ thành binh.” Và chữ THẦY là cách xưng hô đặc thù của Thượng Đế trong các đạo thờ đấng Chí Tôn Cao Đài.]

 

Soi đường hướng muôn ân THẦY lộ

Đuốc huệ từ hành bộ chuyển luân

Kiến minh HƯNG định PHONG THẦN

Kiếp lai trầm diệu TÂN DÂN DỰNG CỜ.

 

CHƯ PHẬT HỘI ĐỒNG phúc ký lư

QUỐC thủy khai Nguyên [Ngươn] Thượng đối tư

TIÊN TRƯỞNG chư hội từ ngươn lập

Thế đạo tinh hoa hướng trổ mầm.

 

Vươn xa kiếm khách tầm chiếu điển

THIÊN chuyển đúng giờ trận khai nguyên [ngươn]

Vén màn triều QUỐC THIÊN vô tự

Hương tới trùng lai thời khắc thiêng.

 
[THIÊN QUỐC = Thiên danh của Đức Ngài Hà Hưng Quốc]

LIÊN HOA lập lộ ra thi hội

Lập pháp CƠ THIÊN định y ngôi

Vững cơ chấn chỉnh KHAI mầm ĐẠO

Phàm tục phen này mạch [ bách, trăm] kẻ noi.

 

THIÊN HUYỀN nghĩ hội tỏa kỳ MINH

HUYỀN THIÊN ĐẠI ĐỘ trải THIÊN tình

THIÊN HUYỀN nét dấu bình VƯƠNG pháp

HUYỀN THIÊN lâm hướng định dựng hình.

[HUYỀN THIÊN = Huyền Thiên Thượng Đế, Huyền Khung Thượng Đế. MINH THIÊN VƯƠNG = MINH THIÊN = tôn hiệu của Đức Huyền Thiên.]

 

Tam địa giáo pháp HUYỀN kỳ phận

Sắc chỉ nguyên TAM GIÁO tri ân

Vô hình bộ máy xoay hướng chuyển

Thước [sáng ngời] lộ sắc khai tá HƯNG dân.

 

Giả khúc thước đo mở chỗ ngồi

Gốc mục diệu tuồng thời khắc soi

Khai thân tứ đại đều xoay hướng

Phong mệnh Đông Phong giải khúc nôi.

 

Siêu hình vận mạch cao thanh điển

Dựng bảng ra đời CHÁNH PHÁP THIÊN

Trung Ương mở sắp xoay hồi khó

Liệu tính vai tuồng NGỌC bình nguyên.

 

An bình THIÊN ẤN lập kỷ nguyên

An hành triển chúng MỞ GIÁC THUYỀN

THÁNH tề cơ tựu âm sắc chỉ

ĐẾ đế diệu đề dựng ngôi yên.

 

Lâm phàm tẩy xóa so dây khải

VƯƠNG THƯỢNG âm khai mật độ xoay

HUYỀN HUYỀN xoay hướng phước lai thới

Diệu tỏa bóng tùng bủa nay mai.

 

Kinh luân tam hiển đưa sanh chúng

Pháp ẩn không không nhựt vi cung

Kiến minh thay luật đem cương kỷ

Dấu gương công đồng lý sự tùng.

 

NGÔ khả quý mòn giải ngoài trong

MINH suốt rạng điều phụng kiết hồng

CHIÊU bạc tỏ dạ lãm tố cảnh

GIẢI liệu bề hay giá lộ Đông.

 

[Khoán thủ: Ngô Minh Chiêu Giải]

 

ĐỜI san [ sửa sang lại] THIÊN hóa lần PHÁP CHÁNH

KHAI trọn diễn hài dựng THẦN PHONG

SÁNG tuệ tạm cảnh cơ tuồng THÁNH

TẠO cuộc cờ [phương] Tây đỉnh Châu Long.

 

[Khoán thủ: Đời Khai Sáng Tạo]


DƯỚI cội bồ đề đức thanh cao

ÁNH diệu lòng tu cửa Phật vào

PHẬT Thánh chỉnh đốn một ba bước

QUANG rọi pháp cầm khai cơ trào.

 

[Khoán thủ: Dưới Ánh Phật Quang]

 
ĐẠO là sức sống Môn Tu Tịnh

TỪ bước thung dung hiến đời mình

BI mở mọi điều lòng không cảnh

BÓNG thả tâm không hạnh chuyển linh.

  
TỎA diệu thức chiếu quang thiên gánh

VẪN bước hiến công vượt hành trình

CHUYỂN phận mầm đạo pháp nguyên hành

HÀNH hành thao cụ chí điển linh.

 

[Khoán thủ: Đạo Từ Bi Bóng Tỏa Vẫn Chuyển Hành]

LONG qui VƯƠNG THÁNH NGỌC bàn linh

CHÂU phục thay diện đổi sắc hình

LẬP pháp đa huyền tròn Thiên Sứ

QUỐC kỳ chờ cắm cõi cao minh.

 

[Khoán thủ: Long Châu Lập Quốc]
 
THIÊN hóa Huỳnh Đài trình hiệu như

ĐÌNH Cung NGỌC ĐẾ HUYỀN KHUNG thỉnh

HUYỀN vạn năng cơ Tây [độ] CHÍ TỪ

CƠ trầm Thiên Cửa khai HOA LINH .

 
[Khoán: Thiên Đình Huyền Cơ]

 

PHONG Thuấn tam quy tác hiện nghi

THẦN lộ long kỳ đuốc từ bi

KHỞI chờ cửa chánh an mệnh thống

DỰNG BẢNG HUYỀN VI CHỜ HỘI THI.

 

[Khoán thủ: Phong Thần Khởi Dựng Bảng Huyền Vi Chờ Hội Thi]

ĐÔNG Lai [từ phương Đông đến] khởi dựng KHAI HỒI TRỐNG

MÔN Thiên vi ĐẠO BẠCH VÂN Y [Đạo áo trắng]

THỊNH hành LIÊN phục HOA đăng lộng

KÝ LỊNH HOÀNG MINH ĐÚNG ĐỊNH KỲ.

 

[Khoán: Đông Môn Thịnh Ký Lịnh Hoàng Minh Đúng Định Kỳ]

Sầu tư vướng bận cảnh trần ai

Tư sầu lụy vạn ra màn hài

Sầu tư không có có không có

Tư sầu lặng lẽ diễn tuồng hay.


Cơ đổi hình sắc khai tướng mạo

[QUỐC] KHÁCH PHƯƠNG XA mật đáo huyền vi

TÂY CUNG chiếu thước khuôn đúng vị

TAM GIÁO hạ bút ký quy tề [ đầy đủ cả].

 

Một nhành cội chung lành tác thệ

Bước thuyền khơi TRỜI lẽ đỉnh khai

Giữ cẩm nang TỪ LĨNH đáo lai

Khai ơn mục nhơn loài đủ dạng.

 

Cơ thông bản chấp pháp diệu đàn

Tròn đạo quả bức màn phá vẫn

Cụ lĩnh xoay ẤN SẮC HUYỀN KHUNG

Cơ chí cả xuất tùng thay đổi.

 

THIÊN khai MINH trải ánh từ quang

Đổi lịnh kỳ quang cột phướn đàng

Ký túc muôn gốc định luật pháp

ĐẠI ĐẠO MỞ RA CỬA NAM BANG. 

 

 
HÀ thế cuộc hình trải hoa tinh

HƯNG thịnh tùng quách đợi Trạng Trình

QUỐC lập cột mốc liên đài xứ

LƯỠNG ĐÀM LAI BẢN BỔN VÔ HÌNH.


[Khoán: Hà Hưng Quốc Lưỡng Đàm Lai Bản Bổn Vô Hình.]

 

KHAI CƠ TÂN chốt y NHỨT cũ

ĐẠO THIÊN lực ẩn mở OAI THINH

NĂNG kỳ TAM GIÁO đồng QUỐC sứ

KỲ BA SẮP CUỘC DỰNG THINH THINH.

 

[Khoán: Khai đạo năng kỳ ba sắp cuộc dựng thinh thinh]

 

TÂM BI CHÚ Tát Bà Da Đế

Đại từ bi Tát Để Tát Hê

Bi niệm bi từ hòa vui tánh

Đại từ đại bi Bồ Tát đề.

 

Bình an hạnh phúc Bồ Tát hộ

Mọi việc nặng nhẹ Bồ Tát lo

Di Hê Rị Ma Ha Bồ Đề

Năng mục năng trừ Tất Ra Hô.

 

Xua tan nóng giận tâm bi đại

Cao thượng gieo từ một bước hai

Dịu dàng nhân ái đầy sức mạnh

Tâm vô vô hữu độ nhứt giai.

 

Tất Đa Tất Đa Ha Tất Đa

Tất Ra Tất Đà Tất Đà Da

Dạ Kiết Dạ Kiết Ra Ha Tất

Mạ Mạ Phạt Ma Rá Giá Ra.

 

Giá Da Giá Ra Ma Phạ Ra

Rị Rị Rô Rô Phạt Ma Ha

Tát Dạ Tát Dạ Ri Ra Dạ

Đát Thiệt Đát Tha Di Dạ Đa.

 

Mế Mế Phạ Phạ Di Ha Rị

Thất Na Thất Na A Ra Di

Bồ Đà Bồ Đà Ha Đế Dà

Tất Rị Tất Rị Tất Đà Ri.

 

BA LA MẬT ĐA TÂM KINH ĐẠI

Vô đẳng vô chú trừ khổ thay

Vô sắc vô thần vô nhãn giới

Ba La Mật Đa bất sắc giai.

 

Nam Mô Ra Da Di Ra Dạ

Cận Trì Bàn Già Ra Dạ Da

Ta Bà Ma Ha Ta Dà Dạ

Yết Ra Ra Dạ Ta Bà Da.

 

 

NHẪN đời hạnh phúc sống niềm tin

NHẪN sự hơn thua nhẹ thân mình

NHẪN kẻ hung hăng chí cao thượng

NHẪN lòng hiếu thắng trí anh minh.

 

Đại từ đại bi QUAN ÂM tại

Sắc bất dị không sắc thị khai

Bất sanh bất diệt bất cấu bất

Vô sở đắc cố Bồ Tát lai.

 

Gieo lòng thận thiện gặt chiến công

Tha thứ hà vui mở tâm lòng

Chịu đựng cay đắng hồn thanh thản

Nhẫn nhịn mọi điều tâm từ đồng.

 

Một, nhẫn đời không hơn thua dại

Không tham sân làm hại thế nhân

Nói làm phải xét ân cần

Tam quy ngũ giới tu lần cho minh.

 

Hai, nhẫn sự thế tình thay đổi

Làm mất tình ưa nổi hận sân

Tầm đạo tay trút thế trần

Biết tu ngộ đạo hoa vân viên kỳ.

Ba, nhẫn hung ý chí kiên tâm

Nhẫn vượt khổ đạo tầm chỗ đậu

Kiếp người khốn khó khổ đau

Giải được thanh ý nhiệm mầu hồn thân.

 

Bốn, nhẫn lòng giải lần tu học

Bước nhiều nơi tạo dốc đức ân

Nghĩa nhân nhân nghĩa tiến gần

Tịnh lòng thức mở nguyên ân bồ đề.

 

Năm, nhẫn nhịn ê chề kiên nhẫn

Vượt gian nan tinh tấn đức tin

Ơn Cao tái tạo thân mình

Lư Bồng bước tới chơn linh vững vàng.

 

Sáu, nhẫn hòa tạo nhân rộng tánh

Giải thoát đời dù cảnh rỗng không

Giúp nhau khéo léo chung đồng

Tu mi danh rạng thả lòng tâm chơn.

 

Bảy, nhẫn chịu thiệt hơn cuộc sống

Đón đưa người Tây cổng Thánh Tiên

Phàm tâm lòng Phật cơ duyên

Tục sang bờ giác thánh hiền công quy.

 

Tám, nhẫn từ quy kỳ thương chúng

Hạnh tuệ từ sống dựng hình thân

Môn tu đường tỉnh lạnh ngàn

An nhiên tự tại thảm vàng ta đi.

 

Chín, nhẫn bước quy y tam bảo

Mở lực tài tầm đạo pháp môn

Chăm lo đạo quả dầy công

Đạo Tiên Đạo Phật quy đồng nhứt năng.

 

Mười, nhẫn vững giải nan suy nghĩ

Thấu lục nghì định ý xác phàm

Đâu khai đường kẻ đạo tầm

Liệu phương tâm hướng quang âm diệu đề.

 

Mười điều thông rải nhẫn nhịn lòng

Hòa quyện liên tâm bài khai thông

Phước khổ do ta đời gánh lấy

Duyên Phật giải trình giữa trần mông.

 

Từ bi Phật dụng dụng TÂM KHÔNG

Có không không có tới Đại Đồng

Thiên Môn khai hội đón chào khách

Đạo quả viên thành tới Vân Long.

 

HÀ giáo Thiên Tào bản quyền khai

HƯNG thịnh cơ huyền ý vị lai

QUỐC thới sen đài cơ Long Hội

XUẤT NHẬP CHÁNH THIÊN MỞ CUỘC TÀI.

 

[Khoán: Hà Hưng Quốc Xuất Nhập Chánh Thiên Mở Cuộc Tài]

 

DỰNG bảng phong Ngươn Tam quan mới

KỲ định cơ thiên giống sen khai

HỒI lịnh pháp huyền Lư Bồng hội

BỔN VAI TẠO CUỘC LƯỠNG TAM TÀI

 

[Khoán: Dựng Kỳ Hồi Bổn Vai Tạo Cuộc Lưỡng Tam Tài]


GỐC nguồn lực trí rạng ngời chói

NGÔI sắc chỉ KỲ CHỦ an bày

HOÀNG phẩm cửu châu tương quan hội

CHUYỂN THẾ KỲ BA BI ĐỘ KHAI.

 

[Khoán: Gốc Ngôi Hoàng Chuyển Thế Kỳ Ba Bi Độ Khai]

 

 

 

KINH VẠN ĐẠI MẪU HIỀN

 

AI BIẾT TA AI NGHĨ ĐẾN TA
THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI HÓA HỮU VÔ
THUYẾT LAI THUYẾT KHỨ THỊ ĐÔ
HÔ PHONG HOÁN VŨ LỤC ĐỒ CAN QUA.
 
PHƯƠNG PHƯƠNG NĂNG HƯƠNG ĐĂNG THỌ KỲ
NGỌ THỜI SANH MẪU VỊ TIẾP THINH
CHƯ PHÀM KỲ NHỰT THÔNG KINH
KHAI ĐƯỜNG KINH MẪU VẠN LINH CHỨNG PHÒ.


Vạn vạn cửu xoay cơ kỳ trải

Hội tụng KINH VẠN ĐẠI MẪU HIỀN

Trì kinh một lượt nhơn truyền

Tây Lầu Cung hội BẠCH liên NGỌC trùy.

 

Đại Hoàng Cung bất ly MẪU NHỨT

Tây Nam Bắc hiển lực trường thành

Huỳnh Kim Thiên bủa gia sanh

Nêu tay đề sắc bạch thanh Đại Từ.

 

Thuyết thuyết lai thuyết khứ giai vô

Nguyệt hương sen lặng hồ tâm phẳng

MẪU hạ tiền đáo nhân đằng

Nhơn nhơn tận kính dâng nang ly phù

Chư Thần Thánh hội từ rần rộ

Đón BẠCH CUNG cửa lộ Thiên Y

LÃO NƯƠNG phản bả cung vi

NHỨT TÒA VÔ giáng thọ trì Lão kinh

Hỡi cốt nhục thông kinh ra hết

Khấn thọ trì bát tiết phong vân

LÃO MẪU ai nhớ thuở ban

LÃO MẪU truyền hạ trị toàn thế lâm

Thế sự cuộc vạn thâm tạo tội

LÃO khuyến ngôn thần hội xứ đô

Thiên hạ nhơn dân chờ lộ

LÃO NƯƠNG thể đoạn lạc khổ xuất tuần

Bao the lụa LÃO QUÂN thành dưỡng

Loại chua cay gần đường LÃO cho

Món nào món nấy cũng do

Trăm ban vạn sự tổn lo tận cùng

NƯƠNG TẠO HÓA hòa chúng biến cảnh

Biến mãi ngân giá lạnh địa cầu

Phát sanh tạo hóa chung bâu

Sanh lai thổ sản ơn sâu cho đành

Vì tình MẸ chúng sanh nam nữ

Dầu khổ lao vạn sự chẳng sờn

Lao tâm tổn huyết vì con

Công lao tiêu tứ thương con tận cùng

Muôn vạn vật chi dùng mua bán

LÃO tạo ra mà chẳng thấy ai

Để lòng tưởng niệm LÃO đây

Không nghe một tiếng đời này xót thương

Trong vô số vạn đường sáu ngã

Quả địa cầu bao cả vân phong

LÃO hạ điền miễu cốc hồng

Trời mưa một giọt đầy đồng ruộng nương

Nhứt Thiên Thượng LÃO NƯƠNG hạ giá

Điểm cam lồ mượn tá lậu hình

Hô lôi thiệm điển oai thinh

Gia gia đô bả thái bình lạc âu

LÃO hứa rằng đâu đâu thấu đáo

Lý diệu kinh hiệp tảo thế nhân

LÃO ban diệu sáng bảo toàn

Vô Nam Tây Bắc khôi trần vạn giai

LÃO nhắm mắt ắt tai to nạn

Đến chúng sanh vạn vạn xảy ra

Thượng tầng không khí lệch hòa

Thiên quang lay chuyển biến ra tro tàn

Chuyển vũ trụ khôn càn địa tú

LÃO rút thiên quang trụ lâm nguy

Tất cả đều sụp còn chi

Cái nhà kèo cột điền thi tiêu tan

Trời tan thì đất tan rã hết

Trên đời này tẩu biệt vạn hình

Nào vua nào chúa quân binh

Dân đẳng sẽ bị thiêu linh lửa lò

Đến trần ấy mới lo tu tỉnh

Thì muộn rồi cầu kỉnh van xin

Muôn loài vạn vật điêu linh

Chẳng còn nhận được ân tình Thiên ban

Mười phương Phật ẩn tàng ngoài cõi

Ngoại càn khôn rã rợi còn đâu

Chư vị Bồ Tát đau sầu

Nhìn trời nhìn đất còn đâu mảnh hồng

Rồi đích thân LÃO thông hườn phản

Xuất chơn thần tăng mạng đại thành

Hườn nguyên chơn khí hậu sanh

Bảo toàn tinh khí cường thành thời phiên

Tự hư không cầm quyền sửa trị

Khảo xác luân địa thị vô căn

Tạo thiên lập địa muôn hằng

Hoá mở mối đạo lục tàng phong khai

LÃO vi TÔN sơ khai hổn độn

Thuở làm THẦY truyền giống nhơn loài

Đến đời Hạ Ngươn chuyển khai

Giáng cơ điển xuống kinh này thông ra

Ai dốc lòng thông ra cho đặng

Có vị nào tiếp dẫn nhơn sanh

Hết lòng chỉ giáo đắc thành

Ráng trì kinh niệm lưu hành đợi ra

Nguyện chẳng sai LÃO ra kinh giáng  

Nếu người nào tường hãn LÃO đây

Sáng trí trì niệm kinh bài

Thì đã Tiên đắc phẩm rày danh tên

Bất tại tâm tu hiền tất cả

Vì tình thương LÃO hạ giáng trần

LÃO pháp trong số vị thần

Kim đơn hành sự vì tầng có nơi

Chư Thần Thánh trong buổi cuộc này

Từ già trẻ một ai sơ sót

LÃO chẳng nhiêu dung cho lọt

Lớn bé nhớ lời màn chót này đây

Cố công thọ sớm mai sẽ có

LÃO truyền cho bảo hộ trúng mùa

Đủ huyền diệu cứu gió lùa

Thiên Cung LÃO nhớ đủ mùa tốt tươi

LÃO hiển Thánh xuống nơi thành kỉnh

Phương hướng nào nhận định thọ thiên

Huyền năng thiên vạn khôn kiền

Sáu bốn quẻ hạ dưới miền tân hoa

LÃO trải rạch thiên la địa võng

Quỷ khốc thần bàn vọng địa hôn

Trận đồ của LÃO càn khôn

LÃO vời tám vị lực đồng tứ môn

Tứ Đại Thiên Vương thông bốn cửa

Bát Kim Cang thâu chứa đảo xoay

Xông vào trận thượng LÃO bày

LÃO thâu hồi dịu lửa dày hoán phong

DIÊU THIÊN CUNG huyền công diệu pháp

KIM LÃO thâu quyết trảm ác gia

Pháp mầu rút lại nguy nan

Khắp cùng vũ trụ lịnh ban LÃO GIÀ

Người hiền lương thật thà sống sót

Một giống hiền LÃO mót mà thôi

Kinh đô thành thị nổi trôi

Người hiền được nhập vào ngồi Hội Thi

Bởi công quả lập thì thọ hưởng

Đại yến đào tiên phượng vinh phong

Sen vàng đua nở giáp vòng

Sẽ được đổi xác đức công toàn tề

Vinh phong ngôi biết về chuyển kiếp

Thọ trường thanh hội hiệp cung liên

VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG LÃO HUYỀN

HÓA SANH BẢO MẠNG kiền thiềng TỪ TÔN

VÔ CỰC LÃO NƯƠNG NƯƠNG TỪ MẪU

Cõi càn khôn chưa phán hóa thâu

Âm Dương trời đất hiện có LÃO

Hư vô điển lậu LÃO oa bầu

Chu chư vạn pháp thiên kinh biến

Diệu hiện pháp phổ phổ hiện thiên

Nhựt nguyệt tú thâu hồi huyền diệu

Hô phong hoán võ LÃO dùng huyền

Bàn đào đại hội vinh phàm hạ

Nhập phó hội tề trích tuyết na

Vĩnh bất đông bả Tây Nam hoán

Sen vàng đua nở giáp vòng tòa

Tương tố thọ LÃO trường thanh

Nguyện dĩ công đức vĩnh bất sanh

Phổ cập nhứt thiết kiền thiền kính

Vĩnh tạo phước trạch hóa dưỡng sanh.

 

Kính đảnh lễ MẪU HOÀNG rải phước

Cho chúng sanh học được chữ tu

Con nguyện bồi đức công phu

Hết lòng cung kính LÃO TỪ TỐI CAO

Kỉnh vâng lời trần lao MẸ khiến

Kỳ hội khai MẸ chuyển được lên

CUNG TÒA DIÊU MẸ có tên

TỐI CAO HOẰNG HÓA cung đền huê vinh.HẾT
 

 

KIM từ chiếu diệu cõi hồng trần

NHỨT nhứt ra ân rọi đạo nhân

KIM minh sáng suốt thông kinh điển

VĨNH VĨNH XỨ HUY KỲ HOA VÂN.

 

[Khoán thủ: Kim Nhứt Kim Vĩnh Vĩnh Xứ Huy Kỳ Hoa Vân]

 

TẠO ký uy một hồi khai chuyển

BAN hành kho chứa nghĩa nhân duyên

RẢI ban vượt sóng cơ duyên phận

QUẢ ĐẮP MÔN LÂM LỘ TÂN NIÊN.

 

[Khoán thủ: Tạo Ban Rải Quả Đắp Môn Lâm Lộ Tân Niên]

 

CÔNG PHẬN căn khuôn cờ sự hãn

THỌ SẮC nhập vai giữ giang san

VINH HIỂN công đường lành thánh thiện

HƯỞNG PHƯỚC THIÊN BAN ÁNH TỪ QUANG.

 

[Khoán thủ: Công Phận Thọ Sắc Vinh Hiển Hưởng Phước Thiên Ban Ánh Từ Quang]

 

TINH HOA xây phúc thuyền cập bến

BÁM SÁT ngày giờ hẳn được yên

CHĂM BÓN vun bồi hoa trổ nở

THAY ĐỔI SẮC HÀI PHONG NGÔI TÊN.
 

[Khoán thủ: Tinh Hoa Bám Sát Chăm Bón Thay Đổi Sắc Hài Phong Ngôi Tên]

 

THIÊN cuộc hành đạo chịu cúc kỳ

BAN đời chơn pháp trải hồn y

DANH thơm dấu mốc Ân Sư Cổ

MỆNH danh ngày mới ĐẠO VÔ VI.

 

[Khoán thủ: Thiên Ban Danh Mệnh]

[Thiên Ban = một thiên danh của ngài Nguyễn Ngọc Bảng, Đức Chưởng Đạo của Giáo Hội Thiên Trường. ]

Thiên duyên hạnh thức tròn cơ pháp

Quang minh hướng tới đoạt nhiệm kỳ

Trung nhứt tới lui chờ thiện chí

Lập công họ khắp dựng cờ pháp.

 

Công chí phương xa gốc triều nghi

Sự rõ mặt hùng vận thời chí

Đạo bước dặm tràng khánh tư riêng

Hành xét dạ phân tạo hiệp bầu.

 

Minh tuệ thông ra sáu thức thần

Hướng đạo mầm cơ chánh pháp an

Bản gốc vẫn còn in dấu mốc

Phước lai trùng vận tiếp đạo vàng.

Tây Đông hai ngã hiệp một đường

Nam Bắc về giữa tứ trung ương

Một đường hai hiệp gom về một

Quang đảnh Lư Vĩ đổi âm dương

Khảm Ly kỳ tế tại khung Thương

Lập nước cam lồ thể an khương

Công đức chia ra làm bốn hạng

Nghĩa không không nghĩa chánh giác đường.


Ai nghĩ TA ai biết đến TA

Chẳng đâu xa nhập khắp Ta Bà

Hé cửa Thiên Môn dòm ngó thấy

Đương ngồi phản chiếu pháp màu đà.

 

Giả kỳ điền khắp chơn thiện tử

Dẫn xuống một đường hai cõi hư

Giả kỳ kỳ giả lần sắc tướng

Mở khóa chờ cơn chiếu hiệp lư.

 

Giờ khắc không ngưng mãi vận chuyển

Dương gian một mảnh hẳn đơn điền

Chín niên ngó thấy giữa thần khí

Thị chúng bồn chồn việc định phiên.

 

Mở cửa thiền môn bao nhiêu lụy

Ngồi đứng không yên đảo vận suy

Bầu trời thế giới đua tranh cả

Ma quỷ đời nay chiêu rã lì.

 

Cuộc đời như sợi chỉ mành

Treo chuông gió lớn mỏng manh chờ ngày

Nay đời khôn khéo mau quày

Hối tu đắc quả chẳng nài khổ lao

Ai tu đặng hưởng phúc bao

Gần đến phạt thưởng phân rào chia hai

Cải dữ về lành bớ ai

Rán tu coi NGỰA HÉT DÀI PHIÊN BA
Bớt khôn dại mới sống toàn

Kìa thuyền bát nhã lên đàng tựa nương

Trể thời bế cửa Thiên Đường

Nào ai có biết tận tường lo tu

Còn khôn thời quỷ nhứt từ

Ngày sau kêu Phật rải từ ân ban

Đại chuông đồng giục kêu vang

Heo ra đời mới đặng an no lòng

Coi đời tu niệm ngoài trong

Nếu chậm trể kiếp mục gông hội này.

 

[NGỰA = NGỌ = chiết tự chữ NHÂN NẰM nằm phía trên và chữ THẬP nằm phía dưới.  Ý nói THẦY NHÂN THẬP “hét dài” kỳ ba này.]

 

NAM Phương phất khắp Tây Đông mở

MÔ giữa đạo lành rõ thông cơ

A khẩu chẳng cầu tìm kiếm nẻo

DI ý xác thân đạo từ giờ

ĐÀ khí tinh thần khiết ra khéo

PHẬT tâm bất tuyệt ấy phần TA.

 

[Khoán thủ: Nam Mô A Di Đà Phật]

 

Có chi nói đặng ấy rằng công

Bổn tánh của ta mới sanh lòng

Có chi là gọi thân giả đắc

Nay ta tu xã nghĩa cũng không.

 

Đạo chi nhứt đắc nhứt giả đắc

Chi quy nhứt giả bổn thể sắc

Lai câu chi hóa nhứt chi hóa

Hoán chi giả giả ư thi bất.

 

Bất nhứt hoán ký năng THÁNH KHỔNG

Thử hồi KHỔNG TỬ nhứt chi không

Chấp trung chấp nhứt làm sau đặng

Chỗ một chỗ hai bất thủ đồng.

 

Bất đắc nhứt kỳ năng HUYỀN LÃO

Biết thủ trung làm lập cửa sau

Bất không trung bất năng THIÊN NHỨT

THÍCH CA lấy chữ MỘT thành nào.

 

Nghe tiếng hạc kêu nghĩa một màu

Môn đình cửa đạo viên THÍCH CA

Tây Phương sẽ đến về nơi trụ

Nếu đúng đắc công ngạn không xa.

 

Phàm tu đơn chí phục phản hồi

Phục kỳ sơ xử tử ngư lôi

Long ngươn CHƠN NHỨT từ thiên phục

Phản bổn trở lai hiệp về ngôi.

 

Rồng cọp giáng lâm tổ quy gia

Ngươn CHƠN NHỨT mới trổ một nhà

Vạn sự tất giai KHÔNG có MỘT

Giai cung Bắc Đẩu tỏa chiếu ra.

 

Tri kỷ nhứt ngôn như trung bất

Tri kỷ yếu lưu bát nhử thức

Nhu NHỨT thiết NHỨT niệm Bát Nhã

Khẩu giảng quyết không vạn bất đắc.

 

Dẹp lần sắc tướng với thinh âm

Đạo tâm tô trọn chớ kiếm tầm

Phật hồi thần hậu dòm ngó thấy

Cần chi tô điểm dọn cho thâm.

 

KIM luyện chữ KHÔNG với gai chông

NGỌC sáng dắt người khỏi bể hồng

THANH khiết đời nhiều bao nhiêu lụy

HUYỀN Mộc bể dâu chảy ngược dòng.

 

[Khoán thủ: Kim Ngọc Thanh Huyền]
[Kim Ngọc Thanh Huyền = thiên danh của một Hiệp Thiên Huyền Nữ của Giáo Hội Thiên Trường. Giáo phẩm và thiên danh này do chính Đức Ngài sắc phong.]
 

 

BẠCH thanh không lai về tiến cảnh

LỘ bóng ĐẠO TỪ cực khổ công

NGỌC sáng dồi xác công quả hạnh

LÀNH hạnh trở về Cực Lạc phong.

 

[Khoán thủ: Bạch Lộ Ngọc Lành]

[Ngọc Lành = một thiên danh khác của Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền. Thiên danh này do Đức Ngọc Thanh Tiên Trưởng ban cho.]

 

Pháp tu tục lụy trần thể lánh

Mầu pháp điển ban gắng bền lòng

Chơn tâm an đắc đến mây xanh

Tự Mẫu tâm truyền chữ một KHÔNG.

 

LIỄU vân túc tịnh vạn chấn phò

Bổn thị LIỄU cẩn khai túc định

Bất nhiên bất hữu nguyệt trúc cơ

Sư khứ an thân trở tạo hình.

 

Đông Tây Nam Bắc hoạt tại phố

HẠNH LIỄU phương từ vóc ngọc mình

Xuất kính thượng đường Phụ Thân đố

Biên tâm LIỄU phí NHI cảnh thỉnh.

 

Tương thành trung khẩu đánh ân vô

NHI LIỄU môn dụng sanh lai kính

Long giang vô xứ LIỄU nhứt mô

Trú dạ hiệp nhãn cốt thể hình.

Sanh hữu sanh lai Nam Bắc vô

Quang minh chi hiện ân báo tình

LIỄU không bất xá thâu bất lộ

Triệu kỉnh tử nhi hiển hiển linh.

LIỄU năng khẩu khuyết thế gian không

Lưu thanh khử trược khiếu xuyên lòng

Lưỡng thế thụ nhứt xuất phong triệu

Dẹp phá chợ xây diệu pháp đồng.

LIỄU trường nhược bả linh âm lạc

Tam hoa đầu lãnh nhứt tiễn phát

Đặng thời linh hạ nào tục thấy

Một khúc còn ngâm THANH HUYỀN xác.

 
[Thanh Huyền = Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền, kim thân của Ngũ Nương Diêu Trì Cung Liễu Hạnh Tiên Tử.]

 

Xem chừng tục sự biển đạo tu

Vì coi dễ thấy giả lập dù

Như giởn một trường bày biến hóa

Lập đời điên đảo sự lộn phù.

 

Phen này tu đặng trở tiên thiên

Mạt kiếp xem coi tiên thế điền

Xin người coi xét phiên ma quái

Sớm tỉnh tàng linh cát đá bay.

 

Hôm nay Ta hé tai ương ách

Rồi đây hãi hùng cơn bạo hạch

Nhơn sanh phải chịu phách nổi trôi

Liệu đường kẻo khổ liệu gìn thời.

 

Hãy mau thức tỉnh hồi tu vững

Ngày tận diệt vong bước chậm chừng

Đừng lầm tưởng bạc vàng là quý

Nghe liệu đường danh lợi lôi chí.

 

Mong nữ nam nghe kỹ lời này

Thương vì trẻ ngây thơ khờ dại

Đắm sa trần ở lại nơi trần

Muôn khúc đoạn phải giữ lo toan

Phá biển dục sóng ngàn còn mất.


 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 990)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1446)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1175)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1345)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1418)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1340)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1533)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1956)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1628)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1860)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2204)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2614)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1996)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1724)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1438)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1509)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1551)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2458)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2436)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2946)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2244)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2512)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2918)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2778)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2718)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3413)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3216)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4258)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4160)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3616)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4774)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3673)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5595)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3733)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3789)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3968)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4144)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4024)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3582)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3522)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3667)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3807)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3470)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3699)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3685)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3534)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3521)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3315)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3704)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3632)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4009)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3797)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3873)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4546)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4493)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4401)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4655)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4303)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4754)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6401)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5672)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5309)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5335)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5858)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6001)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5422)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5297)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5670)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5747)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5326)
Pháp Âm 2020_39.