DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 9 THÁNG 1 NĂM KỶ HỢI - VÍA NGỌC HOÀNG

21 Tháng Hai 201910:59 SA(Xem: 8749)

ĐÀN GIỜ NGỌ

Ngày Mùng 9 Tháng Giêng Năm Kỷ Hợi
13/02/2019
Lễ Vía Ngọc Hoàng

Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn


Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2019_15

 

NGỌC THIÊN MINH chiếu giáng đàn cơ

Thấy trong trần tục giây phút chờ

NGỌC HOÀNG CHỨNG CHIẾU VI CƠ ĐẠO

Đàn tràng nghinh lễ chứng con thơ.

 

Tháng Giêng Mùng Chín lễ VÍA CHA

Trung thiên ngũ sắc chiếu muôn nhà

Sáng soi thay cuộc KHAI HUỲNH ĐẠO

Chiếu cơ thiên ĐIỂN TỪ chào qua.

 

THIÊN HUYỀN ĐỨC NGỌC năng phương diệu

Tế hương đăng trà quả dựng niêu

Một lòng quán tưởng NGỌC HOÀNG ĐẾ

Chiếu rực quang điển tội liền tiêu.

 

Đời hỗn loạn can qua lời nói

Sắp điêu tàn thay đổi lập đời

Trên mặt địa cầu không chỗ thoát

Khắp về màn diễn khổ đến nơi.

 

THUYỀN ĐẠI ĐẠO Phương Tây trở lại

ĐỨC THÁNH NGÔI ứng lại Nam Bang

DIÊU CUNG VÂN BÁCH hạ đàng

THIÊN KHAI đồ hạ ĐỨC NGÀI định lai.

 

[Phương Tây = Tây Phương, chuẩn hơn là nói California của Hoa Kỳ nơi Đức Ngài Ngôi Hai trào tam khai giáo Huyền Không Đại Đạo và lập Giáo Hội Thiên Trường.]

 

Qui Tề hội dẹp khai biến chuyển

Cõi vô hình lựa tuyển nhân tài

HUYỀN cơ trực hiệp THIÊN OAI

Càn khôn vũ trụ nay mai chuyển hình.

 

CHIẾU KHAI PHÁP ĐẠO MINH HUYỀN ĐẾ

ĐỨC THIÊN ÂN NGỌC ĐẾ GIÁO KHAI

Thế thời hậu vận trùng lai

Vỗ điển khai bổ ĐẠO KHAI Ta Bà.

 

Định GIÁNG ĐIỂN NGỌC TÒA bốn chữ

LỰC VÔ VI HIỆN HỮU TỰ NHIÊN

BƯỚC THANG TIẾN HÓA CĂN NGUYÊN

VÔ VI CHIẾU SẮC TỨC LIỀN ĐIỂN THIÊN.

 

Kỉnh chờ xem người hiền ai nhận

Thế cuộc này dấu ấn đường xa

Đồng cam diễn xuất ĐẠO RA

Liên minh hiệp nhứt trình qua MINH TỪ.

 

ĐỨC VÔ DANH tứ hiệu diệu vi

ĐẠI HOÀNG CAO lộ kỳ Kỷ Hợi

HẠ ĐÀNG BUỔI CUỐI TRỊ ĐỜI

VÔ DANH XUỐNG ĐIỂN định thời bá gia.

 

Đời và Đạo thiết tha cho rõ

Tẩy cuộc trần định số dựng đời

Tiếp nghe giai đoạn cuối rồi

CƠ THIÊN tiếp được kịp thời bước chân.

 

QUI CƠ ĐẠO bước dần chánh vị

Kỳ Ngươn Ba ứng thí chọn đường

Cơ hội tiến hóa đề cương

ĐỨC MINH ĐẾ THƯỢNG TÌNH THƯƠNG XUỐNG TRẦN.

 

ĐẠI PHONG THẦN kề gần nguy nạn

Tuyên một lời định luận đoán ra

Hành sự đúng đắn bá gia

… qui thành.

 

Tự hiểu rõ đức lành căn phận

Tự tu nhơn cứu bản thân mình

Đạo Đời hỗn lộn nhân sinh

Mọi việc bế tắc tự mình biết đi.
Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2019_16
 

Kỳ điển quang minh lý hạ san

Từ tiếp chiếu MINH HOÀNG cơ lậu

Mượn xác hữu đức lời châu

Ẩn thầm chọn kẻ thâm bâu bảng kỳ.

 

Đây trận khó cuối kỳ quạnh quẽ

Trổ thiên cơ lộ hé kỳ tam

Đàn kêu khải mãi thế phàm

HOÀNG MINH XUỐNG THẾ KỲ TAM TIẾP NGUỒN.

 

Nay xuất hiện càn khôn đại cuộc

Chín Bệ Rồng thao lược trần hà

Thượng Ngươn lời dạy bước qua

Thiên danh linh điển phương xa nhớ lời.

 

Lực càn khôn thay đổi màn này

Lời thiên thơ LỜI THẦY PHÁP ĐẠO

Đồng tâm đảnh lễ NGÔI CAO

NGỌC HOÀNG chứng chiếu nghẹn ngào dòng châu.

 

DIỆU MINH THƯỢNG nơi đâu cũng đến

Pháp linh tâm chiếu điển nơi nơi

Chứng con thi cử màn này

Đông Tây Nam Bắc kỳ này thiện ý.

 

HỌC ĐẠO MINH HOÀNG chỉ đạt thành

Đạo tu hiền đức hạnh từ bi

MỘT MAI MAI MỘT TRỄ KỲ

KIẾM TÌM MINH NGỌC HỘ TRÌ VAN XIN.

 

Nghiệp căn chúng chơn linh chẳng đặng

Kỳ màn ba chất bản nơi tâm

Cung Đình chiếu rọi trần phàm

Nhạc trầm trổi khúc CHA tầm kiếm con.

 

Cõi trần tạm con bòn gieo phước

Bồi bổ trao thao lược tấm thân

Kỳ ba CHA duyệt phê lần

Ai tu đắc đạo phước ban kỳ này.

 

LỊNH HOÀNG phán gái trai nam nữ

Thủ tâm linh con dự LONG HOA

Pháp âm truyền xuống trần hà

Kịp giờ giây phút duyệt mà trình vô.

 

VÔ [CỰC] HUYỀN KHUNG CAO CẢ kiếm tầm

Trên THIÊN TIÊN diệu thâm giáng hội

Rõ ngày Lễ Vía kỳ bồi

Phật Tiên Thần Thánh chỗ ngồi dự khai.

 

Mười Phương Phật hội này đông đủ

Các cõi cung hội tụ bổ ban

Lọc lừa tại thế rõ ràng

THIÊN CUNG THƯỢNG ĐẾ DIỄN MÀN ĐỔI THAY.

 

ĐIỂN HUYỀN THIÊN CUNG NGAI CHÍN BỆ

Dốc chí lòng THƯỢNG ĐẾ CHA HIỀN

Trần miền cung kính NGỌC THIÊN

Tòa Chương THƯỢNG ĐẾ chỉ truyền Trăng Giêng.

 

Ngày Mùng Chín điện tiền Đại Lễ

Rọi hào quang tại thế sắc HOA [KỲ]

Đúng ngày đúng tháng Thượng Tòa

Chọn linh căn hạnh LONG HOA bảng đề.

 

Thọ giáo điển NGỌC đề cơ điển

ĐỨC [NGÀI] giáng trần linh hiển THIÊN DANH

Lời vàng tiếng NGỌC MINH thanh

Chấm lịnh hãy nhớ tu thành cùng nhau.

 

Đò kỳ chót mau mau giác ngộ

Lỡ trễ đò khổ ớ con ơi

Giáp vòng cuộc thế phong lôi

Điển cơ lời dạy đó rồi ấy con.

 

CHA đổi trao lời son lần chót

Đồng cùng nhau bòn mót lo tu

HUYỀN KHAI SẮC CHỈ TRUYỀN LƯU

THIÊN HUYỀN LỰA CHỌN CON TU PHÚC LÀNH.

 

Lo kệ CHƠN ĐẠO LÀNH hiểu lý

BẠCH VÂN CUNG định chỉ bổn THANH

Bạch thanh thanh bạch trình HOÀNG

Chó lui Hợi đến lời vàng thốt ra.Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2019_17
 

LỜI VÔ VI KỲ BA NGƯƠN HẠ

NHẤT THƯỢNG THIÊN MẬT HÓA TỪNG CÂU

Tròn ân hộ pháp đạo mầu

Duy nguyên tâm đạo chịu hầu khổ lao.

 

Phận nam nhi thuyết đạo xuất nghi

Kỉnh hiếu lễ cung vi MINH ĐẾ

Lập đàn khai lễ chỉnh tề

Điển thiên CHA chuyển bốn bề sáng soi.

 

Chúc Xuân niên mới Kỷ Hợi sang

Mai vàng rực rỡ đón THIÊN HOÀNG

MINH HOÀNG xoay chuyển kỳ đại lễ

Đồng chúc nữ nam Tết an khang.

 

Chúc Xuân vui nhộn Đời Đạo bước

Trăng sáng bình minh thanh thao lược

Vạn sắc chiếu soi cốt cách phàm

THIÊN MINH NHẬP THỂ khai lập QUỐC.

 

Ẩn danh QUỐC ĐẠO hội triều nghi

THIÊN KHÔNG VÔ THƯỢNG chiếu luật qui

HỒNG TRẦN TÁI BẢN KỲ THIÊN HỘI

CHIẾU LỊNH NGƯƠN TAM LẬP TRƯỜNG THI.

 

Lâm san thiên sắc tàng ẩn dạng

Văng vẳng tiếng thiên đón Xuân sang

BẠCH NGỌC CUNG HOÀNG vô hình hội

Chào đón Xuân sang hoài bảo an.

 

Chúc Xuân khai điển soi chí đạo

THIÊN QUỐC hiệu TỪ vô vi tạo  

Xây bổn cơ thức chiếu MÃ khai

Lòng không cảnh trên soi thiện chiếu.

 

HÀ BỬU QUÂN ÂN chắc sâu duyên

HƯNG thịnh PHÁP KHAI bóng đình quyền

QUỐC lập THIÊN bủa ẩn tàng chứa

THIÊN MỆNH LẬP KHAI ĐẠO CHƠN HUYỀN.

 

[Khoán: Hà Hưng Quốc Thiên Mệnh Lập Khai Đạo Chơn Huyền]

 

KHAI môn lập tự nôi khúc tựa

LẬP Đạo triết minh mầm Đạo xưa

ĐẠO huyền cơ lệnh khai danh tích

KỲ BA PHỤNG MỆNH LỆNH TAM THỪA.

 

[Khoán: Khai Lập Đạo Kỳ Ba Phụng Mệnh Lệnh Tam Thừa]

 

THÁI phận kỳ nhiệm thọ ấn cơ

KIM quang huyền diệu xứ năng bổ

ANH minh vai phận vun xây đắp

CÔNG dụng chốt đài bộ máy chờ

NĂNG trổ kỳ tài thân chói sáng

ĐƯỜNG bước phước thừa duyên trải thân

HƯỚNG tới lo liệu cơ Chơn Lý

BAN tự tâm an lực chuyển nhanh.

 

[Khoán: Thái Kim Anh Công Năng Đường Hướng Ban]

 

DANH phận vai tuồng gánh tróc vai

BỔN căn chứa ẩn xác tục hài

THIÊN chi diệp sắc CHỜ ĐỔI MỚI

KIM bước nhiệm ra lộ biết tài

KỲ ba chung cuộc đầu năm mới

PHẬN đạo kỳ nhiệm nay mai tới

ĐẠO mở nhãn quang đem hiến thân

PHÁP đạo chung vai quyết cứu đời.

 

[Khoán: Danh Bổn Thiên Kim Kỳ Phận Đạo Pháp]

 

KIM thân gian cảnh một xác trần

SƠN duy hướng một Đạo trọn thân

PHÁP chơn không bóng vô hình trổi

MÃNH tường hành Đạo LỊNH THIÊN ÂN

KỲ bổn cơ mở trau dồi đổi

NHIỆM kỳ hồi Đạo mau lẹ tới

ĐẠO trải tâm cơ duyên hiệp hội

HÀNH trang chuẩn bị hướng tới bồi.

 

[Khoán: Kim Sơn Pháp Mãnh Kỳ Nhiệm Đạo Hành]

 

KIM chơn đường tỉnh định bổn căn

SƠN cảnh bao quanh tự giải thân

QUỲNH kiến thân hành xoay mỗi lúc

CHÂU trần nặng gánh dặm ngàn cân

BỔN tự cảm tác vun đạo phúc

CĂN mệnh lao đao tự thân thúc

ĐỀ ngoạt dọn đường trải từ bi

CHÓT cuối phước ban neo thoàn [thuyền] lực.

 

[Khoán: Kim Sơn Quỳnh Châu Bổn Căn Đề Chót]

 


Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2019_18
 

Vô không vô ảnh Pháp Đạo say

ẤN CHIẾU HUYỀN CƠ PHÁP GIẢI BÀY

LƯỢC THI VÀO TRẬN NAY LÝ GIẢI

Ngũ say quên lối đờn kêu mãi.

 

Tịch tang tang tịch khải lời vang

Tang tịch tịch tang tiếng khải đàn

Say giấc huệ linh ĐÀN THIÊN ĐIỂN

Đạo pháp say xoay CHUYỂN ĐIỂN THIÊN.

 

ĐỨC ĐẠI TỪ MINH HUYỀN trỗi giọng

NÊU KỶ CƯƠNG CHÁNH PHÁP khai thông

QUI LUẬT MỚI phổ đồng giáng xuống

NHIỆM KỲ BA dẫn tới diễn tuồng.

 

MỞ ĐẠI ĐẠO lộ đường đổi mới

Cảnh vàng thau ĐỊNH LUẬT TRỊ ĐỜI

Ngày giờ rõ Đất Trời bức phá

Líu cống xan tu tỉnh vượt qua.

 

ĐÒ CẬP BẾN KỲ BA MỞ CỬA

Giữ phận mình bước đạo người xưa

Khai sắc lịnh cung thừa bổn cũ

Lộ tân niên thúc giả đường tu.

 

Sen nở ra NGỌC NỮ khai thời

Tá nhân hạnh điển khai lui tới

Ai muốn nghe pháp lời tuồng cảnh

Buổi chiều tàn kẽo kẹt chiếu mành.

 

THIÊN GƯƠNG LỊNH TRẦN SANH SỨ MỆNH

KIẾP NAM NHI CHI MỆNH HOÀNG ÂN

QUỐC ĐẠO KHAI LÃNH PHẦN TỎ RÕ

HIẾN THÂN MÌNH HÀNH ĐẠO VI VÔ.

 

Thành công phúc đặng chờ sắp bậc

Mầm đạo xoay nhứt dạ tâm chặt

Một mầu da thắt chặt chung tay

HUYỀN trải mạch nối liền hiệp khái.

 

DANH nêu bản gốc ấn khâm nay

PHẬN danh ngày mới năng thiên trải

THIÊN mật Đông đề theo Chiến Quốc

BAN truyền Chánh Đạo mầm cơ hay

THIỆN tạo đức hạnh thay toàn diện

TRÍ huệ thông khai lắm cơ duyên

HOÀNG THIÊN chọn nước cờ thời vận

KHAI nhãn vân tâm ban trí huyền.

 

[Khoán: Danh Phận Thiên Ban Thiện Trí Hoàng Khai]

 

PHẬN danh đúng buổi cuộc trần ai

DANH phận đèn soi kiến tòng khai

THIÊN CHƠN môn thỉnh thâm lời tựa

CHƠN TỊNH nội sai chí gọn vai

CÚC cung vinh phước Tam Công lượng

KỲ bàn một phút liệu tính phương

DUYÊN khai Đạo hạnh chung gánh vác

ĐẠO chóng sâu tâm sau mở đường.

 

[Khoán: Phận Danh Thiên Chơn Cúc Kỳ Duyên Đạo]

 

Đời già trẻ thay cốt cốt thay

Ba muôn sáu ngàn đến kỳ hài

Lập đời điên đảo ma lục sát

Thiện đạo hành tu thoát nạn tay.

 

Ma ngày nay lớn lập kế biến

Đêm ngày khuấy rối chẳng đặng yên

Khuyên người tu đạo trần tục sự

Công phu mật tưởng chí vững thiền.

 

DI ĐÀ chiếu linh căn đức thiện

Khi nhập môn sám hối tội khiên

Tam hoa loạn động tiêu tại chỗ

Nghiệt trái ra chẳng đặng tục miền.

 

Gìn tánh đạo Qui Y Sám Hối

Mới nhập môn tỏ rõ đắp bồi

Bồi công quả thưa cùng việc đó

THƯỢNG LINH TIÊU bày sắp chỗ ngồi.

 


Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2019_19

 

KỲ LÃO đạo chiếu thân HƯNG diễn

Mới mở khai tuyệt việc đạo truyền

Kim Lư mạch nối đồng nhiên bước

Khuyên người lo tu tỉnh chơn hiền.


 
THIÊN VÕ phong hóa ĐẠI ĐẠO hoằng
Xuất thế trị đời ĐẠI TỐI CAO
Muôn loài vạn vật cõi thế gian
Chúng sanh thế tục mỗi tơ hào.
 
Cộng chung đúng quẻ BÁT QUÁI phân
Chia làm tám hướng đúng quẻ hào
Đúng giờ xuất hiện định chia phân
Âm dương khí hiệp sáu quẻ hào.
 
LÃO QUÂN Ta lãnh mạng xuống trần
Tá trần HƯNG thiết lập ĐẠO QUI
Sáu muôn năm linh căn mê trận
Chẳng chịu về bạc kiếp a tỳ
Thâu duyên ĐẠO trọn nhờ CHƠN TÁNH
BỔN HƯỜN NGUYÊN ký ấn vô vi
THÔNG TÂM ĐẠO kịp kỳ ĐỜI THÁNH
Tạm lui điển ta về Tiên cảnh
Tiếng nhạc trần vận chuyển cao thanh
Cầm quyền sứ tâm thanh khai độ
Hẹn kỳ sau bình luận đạo hành.
 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 990)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1448)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1176)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1345)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1418)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1340)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1533)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1956)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1628)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1860)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2204)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2614)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1996)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1724)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1438)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1509)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1551)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2458)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2436)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2946)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2244)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2512)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2918)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2778)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2718)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3413)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3216)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4258)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4160)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3616)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4774)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3673)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5595)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3733)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3789)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3968)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4144)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4024)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3583)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3522)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3667)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3807)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3470)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3699)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3685)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3534)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3521)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3315)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3704)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3632)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4009)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3797)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3873)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4546)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4493)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4401)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4655)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4303)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4754)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6401)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5672)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5309)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5335)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5858)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6001)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5422)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5297)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5670)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5747)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5326)
Pháp Âm 2020_39.