DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 4 THÁNG 4 MẬU TUẤT

23 Tháng Năm 20183:50 CH(Xem: 5272)

ĐÀN GIỜ THÂN
NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2018
Ngày 4 Tháng 4 Năm Mậu Tuất
Vía Bát Nương Diêu Trì Di Hoa Kim Hải
Đạo Tràng Chu Văn An
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn 


Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #153

 

Quyên quyên gián đoạn chí đồng chu

Xuân XUÂN [THU] hạ dĩ đào hoàng kim GIỖ

Tốc tốc kỳ quy đáo giảm loàng khí

Duyên đáo ngọa lai cáo Bửu Kỳ đa.

 

Đoạn kỳ chi chí lữ cù nga

Đoan đoan nguyệt nguyệt [chính nguyệt] hạ đàng già nan kỷ

Thong dong đạo kỳ bàn la ngũ

Toan khí đáo giàn mận khí hoa.

 

[đoan nguyệt = tháng Giêng]

 

Vân vi ĐẠO QUỐC màn cay nghiệt

Định thế chu kỳ đáng tiên phong

Dong KỲ BA tam độ CÀN NGŨ

Toan toan kiếm kiếm diệu tâm kỳ đa

Dương HOA KIM mộc đàn khai diệu ngà

Khán nghị phong tiên đáo dạ trần nay

Phút đoạn cuối đà kỳ ngoạn mục

Thống thống diệu đề BẢNG KỲ BA

Loan phong diệu mẫn toàn đang kỷ mực

Cơ thiết giáp long châu đà ngũ nhi

BẠCH hàn di đoạn háo cung vi

Bát BÁT TIÊN [NƯƠNG] chi đề thủ dò kỳ

Tam tam thống lý mạc diêu hoan đà

Vũ phong đang na mẫn kỳ tốc lễ

QUỐC lệnh kỳ ban đáo THIÊN đai

Du Da Tỳ Bát đoạn phân trần

Đạo phúc duyên cơ hạ mục y

Tiền đăng hủ tục đạn phúc lạc kỳ

Du ngoạn đó đây khắp ban ngôi

Chầu thiên bản quý Đà Du khổ

Đáng đáng liệt dung hoa phúc tề

Hữu đà nhi lễ chấp tâm tư

Chiếu mạng phong trần lạ tức nghi

Tiền hậu quý mạng cầu chi quý

Đang ngẫu trần long tả bề chi

Phúc thúc đàn kêu dạ mấn kỳ

Diễu diễu ngân nga cống tỳ ba gian

Diêu không hư khí đoạn khuất kỳ đàng

Dìu ánh trăng vàng Lưu Mộc Huê

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #154

 
Đáo tiên phong trần lai PHÚ CẨM

Nan chi hồi đâu chí KIỀN phân

 

[Phú Cẩm = Cẩm Phú = Cẩm Tú = Cẩm Bửu = Cambhu = nữ vương Jyeshthâryâ của Campuchia là một hóa thân trước đây của Nhị Nương Diêu Trì Cung.  Ngoài phong danh Cẩm Tú Tiên Tử Nhị Nương còn những phong danh khác như là Cẩm Bửu Tiên Tử, Hồng Liên Công Chúa, Tây Vương Mẫu, vân vân.  Kim thân hiện nay của Nhị Nương chính là Đức Chưởng Thế Thái của Giáo Hội Thiên Trường thế danh Thái Kim Anh.]

 

DI HOA Đông THU hàn hoàn tố mục

Khúc tiên đề chiếu phong nghi

Tang tang thương đồ tháo lộ cơ hề

Chiên Nương khấu tạ mối chi duyên

Kỳ thúc Tam HƯNG chìu lập thất

Đẩu [Bắc] HOÀNG THIÊN chi chí đề phân

 

[Di Hoa…Thu = Di Hoa Kim Hải = Bát Nương của Diêu Trì Cung Bạch Liên Tiên Tử mà hóa thân kiếp vừa qua là bà Phạm Xuân Thu, cố phu nhân của Ngôi Hai trào tam Hoàng Di Thiên Hà Hưng Quốc. Bà hạ trần tại Việt Nam ngày mùng 2 tháng 3 năm Kỷ Hợi 1959 và đã qui thiên tại California, Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 4 năm Bính Thân 2016.]

 

Khấu cáo biên kỳ đà ngưu hạng mục

Chỉ tái hạ điền khâu báo di lai

Nương Nương khấu tạ đài phúc tận

Giáng hạ trần đáo đáo phi nương

Dung giang khấu tạ bái THIÊN chầu

Đà mơn chí tại tọa LIÊN HOA
Giang dầu tất dạ tốn ban triều

Phút khải hoàn khái chiếu tần di

Can hướng đà mực đồn chi dĩ hạn

Tấu mận gian nan dạ khiết liên ban

Chầu bái cung đảnh tiền cung đại

Căn thiết liên tuyền phúc dạ nguy nan

TRẦN THÁI hạ lao lao phúc hạ

Tiên phụ đề trì chí mân nhi.

 

 

 

Pháp Âm #155. https://youtu.be/3WKWhqlVfWk
 

PHÁP ÂM #155

 
Mai XUÂN THU qui đà đồ thống

Lệ [đẹp] đàn khúc nhạn ca khiếu [kêu] nang [rộng rãi] ca

Chu đàn hoan khấu tỳ ban lệ

Di hạ đàn khai báo quy lai

Hầu chi mạng đáng kỳ chung hạ

Mai mai quy chiếu thấu Tề Nguyên.
 

[Tề Nguyên Đế là vua Bắc Tề, tên Cao Vĩ, rất sùng bái Đạo Lão, đến đổi quân của Võ Văn nhà Châu đã vây chặt thành Bình Dương mà trong thành vẫn còn tựa án giảng đạo.  “Châu Sư đã vang dầy tên pháo, sao Tề Ngươn còn giảng đạo hoài hoài.” Sãi Vãi.]

 

Dương hào chiếu chiếu ánh từ bi

Nang nang [rộng rãi] tri kỷ hòa ánh sáng diệu

HUYỀN HUYỀN KHÔNG LAI ĐÁO MÀN BA

Loan loan chi bạch đàn cung khải dạ

Thấu thấu bay bay vị thiết đa

Can nghi phủ chí đàn nhi dĩ

Thiết thiết câu ca lập thơ nhi

Đàn đàn phơi nghĩ CÀN thâu bản

Thống thống nhứt nghi nan chí bái hoa

NHỊ NHỊ THIÊN đề đà du nhàn

La kỳ trung can láng câu ca

Trù phú Thiên Can Mộc liệu HÀ

 

[Thiên Can Mộc gồm hai năm Giáp và Ất.  Giáp là Can năm sanh của Ngôi Hai trào tam Hoàng Nhị Thiên Hà Hưng Quốc.]

 

Dấu dấu tình thâm bấu lượng tha

Dong dỏng tiếng gọi bao thất lặng

Kỳ Tam hạ thế quý nhung hòa.

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 593)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. DIÊU TRÌ KIM MẪU và HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ giáng đàn.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 337)
Pháp Âm 2021_29. ĐỨC VÔ DANH giáng đàn chỉ dạy.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 510)
Pháp Âm 2021_28. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 918)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 760)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 467)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 690)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 544)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 595)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 758)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 609)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 628)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 803)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 536)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 589)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 663)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 1058)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 993)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 1307)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 1200)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 1365)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 1869)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 1816)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 1542)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 1810)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 1685)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 1656)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 2923)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 2552)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 2341)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 2448)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 2834)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 3027)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 2819)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 2655)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 2895)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 2979)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 2625)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 2638)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 2584)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 2921)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 2732)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 2709)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 2737)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 2883)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 2842)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 3686)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 3131)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 3014)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 3135)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 3479)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 3308)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 4229)
Thiên Thượng ban KINH VẠN ĐẠI MẪU HIỀN và những bài Thánh Giáo.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 3793)
SÁM GIẢNG ĐƯỜNG TUỆ TỈNH: PHẨM HOÀNG MẪU SÁM, PHẨM HUYỀN MINH SÁM, PHẨM SÁM NGUYỆN.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 4900)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Thánh Kinh.
23 Tháng Tám 20197:39 SA(Xem: 4955)
Phá[ Âm 2019_49 - 2019_51.
07 Tháng Tám 20193:00 SA(Xem: 4943)
Pháp âm 2019_39 - 2019_44.
09 Tháng Sáu 20195:52 SA(Xem: 5562)
Pháp Âm 2019_37 - 2019_39.
26 Tháng Năm 201912:40 SA(Xem: 4347)
Pháp Âm 2019_31A - 2019_33.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 2485)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 5830)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
27 Tháng Hai 20196:44 CH(Xem: 5300)
Pháp Âm 2019_19 - 2019_23.
21 Tháng Hai 201910:59 SA(Xem: 6136)
Pháp Âm 2019_15 - 2019_18.
04 Tháng Hai 20191:09 CH(Xem: 6055)
PHÁP ÂM 2019_12 - 2019_ 14.
26 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 5294)
Pháp Âm 2019_08 - 2019_11.
19 Tháng Giêng 20196:56 CH(Xem: 5240)
Pháp Âm 2019_03 - 2019_06.
07 Tháng Giêng 20194:22 CH(Xem: 4417)
Pháp Âm 2019_01 - 2019_02.
29 Tháng Mười Hai 20188:29 CH(Xem: 5200)
Pháp Âm 261-263. END YEAR 2018.
24 Tháng Mười Hai 201812:35 CH(Xem: 4548)
PHÁP ÂM 259-260.
17 Tháng Mười Hai 201810:19 SA(Xem: 5033)
Pháp Âm 256-258.