DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 6 THÁNG 8 NĂM TÂN SỬU

17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3521)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 06 Tháng 8 Năm Tân Sửu
12/09/2021
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo

CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3)
 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
 

Giảng

Nay cơ điển CỐ dạy nhắc rành

Lời CỐ dạy chỉ rành con hỡi

Vì đời ma quỷ chớ lơi

Nó chỉ tìm kiếm tâm người việc hung

 

Bởi ma quỷ nó tùng con nếu

Mở cửa vào nó níu nó lôi

Con nào mở cửa tạo thời

Nó chen vào ở miệng người xông vô

 

Quỷ làm vua nó dò chỉ dạy

Ma làm người nó hại lòng ham

Đứa mù liều mạng chém đâm

Nhiều người mở miệng gõ bầm đầu luôn

 

Miệng con tính cho suôn tay vịnh

Cá ngậm câu ắt dính chết tươi

Chờ người đem tới ăn chơi

Nuốt vào mắc cổ nó cười mình ngu

 

CỐ xuống trần dạy tu luôn dỗ

Khổ cố con đau khổ CỐ GIÀ

Bơi đưa con tới Liên Hoa

Chuyến đò theo kịp CỐ BÀ mừng vui

 

Sơn băng thủy kiệt ngùi con mất

HỘI LONG HOA vui thật lắm con

Rồng nằm chờ miệng châu tròn

Phun ra ngọn lửa cháy mòn thế gian

 

CỐ CHUYỂN PHÁP LUẬT TÂN VÌ BỞI 

CÓ LUẬT RA DÂN MỚI LO TU 

Vì do thiếu luật sanh thù

Tranh quyền vướng hoạ tai nhừ loạn sanh

 

Điên đảo bỏ xác tanh hôi thúi

Ngồi vực sâu té nhủi níu đâu

Đồng chen đâu sợ hố sâu

Mắt nhắm tay bít nghe đâu mà còn

 

CỐ nhìn xuống héo mòn hành phạt

CHA CẦM QUI LUẬT PHÁP HUYỀN VI 

LONG HOA TÂN LUẬT ĐỂ THI 

SAU NÀY ĐẠI HỘI ĐẶC KỲ HIỀN NHƠN 

 

Hạ Ngươn hết mất còn sẽ rõ

Nay đúng thời thân khó tu về

MỰC NÀY NẢY MỰC GỚM GHÊ 

NẾU MÀ SAI TRẬT LUẬT PHÊ KHÓ TOÀN

 

Nếu lầm lỗi mau toan chỉnh sửa

Mở màn công chọn lựa hiền tài

PHONG THẦN TRỞ LẠI NAY MAI 

PHẢI LO TU TRỌN SỬA SAI LÀM LÀNH 

 

Chỉ tu tắt học hành CỐ nhắc

Bước đường đi CỐ dắt mà đi

BA BƯỚC LÀ ĐỂ CỨU NGUY

CÁC CON CẦN NHỚ MÀ GHI VÀO LÒNG 

 

Bước thứ nhất CỐ mong tất cả

Một phải hành tu dạ ngay lành

Đừng làm người thảm thù ganh

Đừng hờn đừng giận đàng lành nhịn câu

 

Mình nhịn được cùng nhau huynh đệ

Nội ngoại trong đừng nệ giàu nghèo

Chung tay tu tập lái lèo

Ăn chay niệm Phật cùng đèo nhau lên

 

Bước thứ hai không nên mắng nhiếc

Chửi ức oan chẳng biết đúng sai

Người làm ra của biết xài

Xài đâu cho đúng đủ đầy việc to

 

Nhớ lời CỐ tu cho hoà thuận

Ghi vào tâm chữ nhẫn chữ nhường

Đừng nên tính chuyện ghét thương

Kíp lo tu sửa bước đường con đi

 

Bước thứ ba chung qui một mối

Cố tránh thân gian dối người chê

Phải lo xa lánh đừng mê

Nội trong ba bước mình về cõi tiên

 

Cần suy nghĩ bước lên ba bước

Đạo lý rành học được mà ghi

Ngọn ngành CỐ nhắc dắt đi

Tuy là nặng xác tu thì ngồi an

 

Đủ ba bước CỐ mang về hết

Cũng sắp gần cái chết khổ than

Giữa cơn thay đổi thế gian

Mất còn định rõ lo toan tu hành

 

CỐ thương chỉ ngọn ngành hiếu thảo

ĐẠO KỲ BA ĐẠI ĐẠO CHÁNH MINH

Không hơn cao thấp chống kình

Cho rằng mình giỏi người tin tôn sùng

 

Thế là chết TRÊN đùng đùng giận

NGƯỜI THẾ TRẦN SAO NHẬN CHƯNG CAO 

Ỷ chút tài học khoe rao

Đua tranh kình chống khổ nào lợi danh

 

CỐ nhìn thấy chẳng lành thế giới

Tự mình gây lầm lỗi khó toàn

Màn này sàng lựa chẳng an

Võng dù quên hết thế nhân trễ màn

 

Con nào cũng TRỜI ban no ấm

Tại do mình ham lắm bậc cao

CHƠN KINH BA TẠNG NGÓ VÀO 

LỖI [VỚI] CHA LỖI [VỚI] MẸ CON NÀO TÀN HUNG

 

Nếu con muốn về CUNG CHA MẸ

Có đôi khi MẸ GHÉ THỬ AI

Giỏi hay công quả coi hoài

MẸ CHA THỬ CẢ GÁI TRAI DỮ LÀNH 

 

Nay ma quỷ nó hành ngăn cản

NHỮNG ĐẠI CĂN LÀ TẠNG BỰC TÀI 

Chen vào khó tránh nói dai

MỞ MIỆNG XĂNG DẦU TỨC CHÁY CHỨ SAO

 

Cần đóng cửa kín bao ngầm tắt

Định trong tâm niệm Phật cho an

LỬA VÀO TẤT CHÁY TÂM CAN

MỘT CÂU NIỆM PHẬT BÌNH AN VÔ CÙNG

 

Con có đạo mình dùng bòn mót

Màn cuối đời phút chót thi nhân

MỚI LÀ TRÁNH ĐƯỢC PHONG THẦN

CỐ DẠY BẬC THẤP NHẮC RÀNH CHỈ CON 

 

Dạy bậc cao con không hiểu biết

Bảo khó hành tu thiệt chẳng vô

BƯỚC LUI BƯỚC TỚI NAM MÔ 

TU NHÂN HỌC PHẬT SAO CHO HẠP PHÙ 

 

Con nghe CỐ công phu đầy đủ

Gắng lòng bền THƯỢNG PHỤ mót bòn

CHUYẾN ĐÒ GẤP CHÓT HỚ CON 

MỘT GIÂY MỘT PHÚT CHẲNG CÒN KỊP TAY 

 

Tu phải biết tròn ân THẦY MẸ

Tu quyết tìm chờ sẽ danh tài

Tu THẦY trông đợi MẸ khai

Tu nay cố gắng sắt mài thành kim

 

Tu bền đạt lý tìm thông hiểu

Tu trau dồi thảo hiếu MẸ CHA

Tu đường đạo đức nở hoa

Tu duyên tu phước tu gia với đời

 

Tu trau sửa lẹ hồi lòng bước

Tu bỏ hờn tẩy trượt bản thân

Tu lo giúp đỡ chúng dân

Tu sao chống bán hại dân đồng bào

 

Tu đâu có tính hao mòn xác

Tu bao năm chay lạc lòng nhân

Tu chiều tích đức bốn ân

Tu nhịn tu sửa bản thân cho tròn

 

Tu tánh hạnh trọn xong ĐẠO THÁNH

Tu thẳng đường ngồi thảnh thơi an

Tu mau kẻo trễ đò ngang

Tu đi sẽ rõ sảy sàng ra sao

 

Tu cho chắc thân vào CỐ nhắc

Tu khâu này đi tắt đường về

Tu thì CỐ nói vâng kề

Tu dạy mức thấp đồng về để thi

 

TU CÔNG QUẢ VÀ THI BÀI CHÉP

TU HẰNG NGÀY LỄ PHÉP MẸ CHA

TU LO BỎ DỤC [BỚT HAM MUỐN] ẤY LÀ

TU ÂN TRẢ HIẾU ÔNG BÀ THÂM SANH 

 

Tu nhớ kỹ thi hành bốn chữ

TU BỐN ÂN PHẢI GIỮ CHO TRÒN 

Tu là thủy thổ nước non

Tu ân Thầy Tổ làm con hiếu hiền

 

Tu phải cố lòng bền chí dạ

Tu chuẩn y dù lạ hay quen

Tu bòn công đức nhớ nên

Tu lành CỐ chỉ GHI TÊN VÀO TRƯỜNG 

 

Tu tu tu khai trương sở định

Tu tu tu do LỊNH HUYỀN KHUNG

Tu tu không còn dữ hung

Tu SÀNG BA LƯỢT kiết hung hãn tường

 

CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI

ĐỪNG LƠ BỮA TRỄ HUẤN LỜI MÀN BA

Chuyển cơ chỉ dạy trước là

Lo tu cho kịp phong ba đến gần

 

LONG HOA CHƠN CHÁNH TRỌN PHẦN 

Lợi danh xa lánh thù hằn bỏ đi

MỞ MÀN TÍ XÍU mà kỳ

CHẾT ÔI LÀ CHẾT xác gì không chôn

 

MÀN BA ĐỊNH SẮP MẤT CÒN  

Mượn cơ xác điển hiền con chỉ bày

Trong ba còn một điều hay

Muốn nên đắc bực danh tài đừng lơi

 

Phải cần học hỏi tu bồi

Lớp màn rần rộ khó ngồi dạ yên

MẸ HIỀN DẮT ĐƯỢC CON TIÊN 

CON ƠI CỐ GẮNG LÊN THUYỀN MẸ SANG

 

Nữ nam lớn nhỏ khải hoàn

Tang bồng tai kiếp sảy sàng có hay

Trong mười hết bảy ba rày

Trong ba còn một đổi thay lớp màn

 

Gìn tu lo sửa thân an

Thì được ấn cử bảng vàng con lên

MỘT LÒNG GÓP SỨC DỰNG NÊN 

MẸ CHA GOM HẾT TỪNG TÊN CON HIỀN.

 

Thi
 

CỐ công thăm hỏi bớ con hiền

HỶ chúc tất cả sự hoà yên

THƯỢNG cổ châu quí lời cho trẻ

ĐỘNG sức dựng xây dạy chẳng phiền.

 

MÀN BA THIÊN LUẬT CHỚ PHẠM SAI

NÀY lo chí thiện làm hiền tài

LIỆU tồn kết thúc màn ba tới

LƯỢNG từ kỳ gặt sức dựng xây.

 

TU hành tánh hạnh trọn đạo xong

LO nếu trò giỏi thi rồi động

CHÍ bền chớ sợ phần thi rớt

THIỆN tâm cố gắng vun đạo tròn.

 

CON bị gài trong chỉ phút giây

HAM nghe vào đó nghiệm kéo lây

LINH linh chừng đến ngày xử phạt

NGHIỆM rõ ra sao khổ chiều mai

 

HIẾU học cố gắng con sẽ tròn

TRUNG ân tầm học thấy hao mòn

KHÔNG LO TU KỊP KỲ BA KHỔ

TRỌN ĐẠO KẺO BAY MẤT XÁC HỒN 

 

THAY LẬP ĐẠO NGÔI MẪU TỪ BAN

LỜI CỐ màn ba sắp cuộc tàn

GIÁO LÝ HÒA NHẪN kiềng ba tắt

ĐẠO LÀM NGƯỜI khảo chấm mau sang.

 

CỐ khải căn phần hiệp một đường

HỶ CHÚC CĂN TIÊN MẪU TỪ THƯƠNG

THƯỢNG nay tuy vắng bóng còn tiếng

ĐỘNG giả từ thơ trở cung trường.

 

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 964)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1443)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1173)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1343)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1414)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1333)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1527)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1954)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1616)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1860)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2204)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2612)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1993)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1724)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1437)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1506)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1528)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2458)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2436)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2941)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2243)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2509)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2918)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2773)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2711)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3413)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3214)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4256)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4160)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3616)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4774)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3672)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5594)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3732)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3789)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3968)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4143)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4018)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3582)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3667)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3807)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3469)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3699)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3685)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3534)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3521)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3315)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3704)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3631)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4007)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3797)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3872)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4544)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4493)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4387)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4655)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4303)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4754)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6401)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5671)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5307)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5335)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5858)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6000)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5422)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5297)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5668)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5746)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5324)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5315)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.