DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM TÂN SỬU

17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3469)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 20 Tháng 7 Năm Tân Sửu
27/8/2021
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo

CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1)
Bấm Vào Thanh Để Nghe


Thi

TỪ mở mang trời đất đến nay

ẤU giống MẪU sanh nhi trần tái

NHI học đạo rộng sâu ngay thảo

HỌC chữ hiền nghĩa hoá truyền khai.

CHO vạn vật con người từ ấu

ĐẾN hậu lai sáng tạo đạo mầu

LÃO thâm thâm biển thánh dò Tiên

THÀNH CHỦ GIÁO khuyên người có thấu.

 

THẾ sự chưa hay tận diệt lần

GIỚI trần nhân loại tự cứu thân

NGÀY tàn tận diệt ai còn mất

NAY phút giây tu lẹ bước chân.

 
Giảng

Cảnh tử sinh nhân loài thấy rõ

Giữa thế gian biển khổ rã tan

Có sanh có tử điêu tàn

Cuộc hoàn tro bụi nào ngăn chết người

 

Một lữ hành xác rồi cũng hết

Cõi tạm thân cũng chết rã thây

Vui ít khổ nhiều xưa nay

Tàn hơi thở dứt bỏ thây ngoài đồng

 

Khổ nhơn loại cảnh không người tới

Trâu mãi gậm sáng tối chẳng ngưng

Giàu nghèo thắng bại chung cùng

Gò hoang xanh cỏ số chung tiêu tàn

 

Hỷ Hỷ HỶ CỐ ban hiện tại

Nạn kéo dài tiêu bấy mòn hao

Vô thường đồng kiếp lệ trào

Không nơi trốn thoát lộn nhào chết lăn

 

Ai tránh nổi dịch hành luống cuống

Nào chạy ra tìm chốn chỗ nương

Ai ngờ bí lối cùng đường

Tẩu đào kiếp chết vô phương kiếp phàm

 

Tạo nghiệp ác lu tâm tu khó

Lời kệ ra khách đó trần gian

Khởi tâm niệm Phật cho an

Tỉnh lay một giấc mộng sang mới là

 

Ngày hết loạn muôn nhà cố định

NGỘ MAU TU CHA ĐỊNH MẸ KHAI

KỲ BA ĐẠI ĐẠO CHUNG TAY

Hết mê Phật pháp gần ngay chỉ đường

 

Đắc thành quả được trường minh đạo

LÃO MẪU CUNG chọn thảo tu hiền

Số căn tạm giả trần miền

Nên không tất trở hoa liên dự ngồi

 

KHÔNG THAY ĐỔI THIÊN TRỜI CÁO LỆNH

Gây nạn tai dịch bệnh nạn tiêu

Chưa khỏi tay kiếp khổ nhiều

Thuỷ phong gió bão điều hiu ai lường

 

TU TU TU TÌM ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

Cần tinh thần niệm Phật trợ tương

Thương người như thể nhịn nhường

Đổi vui Phật đạo sáng gương hết sầu

 

THƯỢNG ĐỘNG [CỐ] HỶ còn sầu thế giới

Người chẳng lo học hỏi tu năng

Bất lương thì thích gia tăng

Từ tâm không có lăng xăng hung đời

 

Khổ khổ khổ tránh TRỜI sao khỏi

Đại hoạ ương trị tội càng tiêu

Đớn đau đau đớn xế chiều

NĂM CHÂU NHƠN LOẠI HỌA TIÊU MẤT CÒN

 

Chết chóc tổn tử không thể trị

Bệnh tật tai khổ luỵ chúng sanh

Khá nghĩ lo tu thiện lành

Năm canh giấc ngủ tử sanh vương còn

 

ĐẠO ĐẠO ĐẠO ĐẠI ĐỒNG PHÚC LỢI

Cứu xác thân người nói lẫn nhau

Tình thương Phật đạo thâm sâu

Ra tay dìu dắt níu nhau tương đồng

 

CỐ CỐ HỶ ngó trông bá tánh

Mực thẳng ngay càng mạnh luyện tu

Soi gương cho chúng cõi phù

Nghe kinh nghe pháp sáng lu ngộ lòng

 

Trong tâm tánh ngoài không loạn bạo

Thật học câu tình đạo Phật ban

Phận lo tu học sửa đàng

THEO ĐƯỜNG PHẬT PHÁP MẪU HOÀNG ĐẠI KHAI

 

LÃO MẪU CUNG chọn tài thiện đức

HỘI LONG HOA chí bực Thánh cao

Quy y Phật giáo bước vào

Đó là hạnh phúc đạo mầu bước qua

 

Người khá nhớ THÍCH CA xưa cổ

Vì chúng sanh đường khổ đạo tầm

Thoát ly trần tục âm thầm

Vượt qua chướng ngại rừng lâm định thiền

 

Tai nghe kệ đạo duyên chỉ dẫn

BÓNG TỪ BI giải luận dễ tu

Dứt lòng hung dữ diệt trừ

Lợi danh buôn bỏ chịu tu chịu hành

 

Phải tìm lối tu nhanh hiện tại

Nghe pháp kinh đường giải thoát đi

Dại ngu khinh nhạo Phật y

Không gìn đạo hiếu tu trì chăm nom

 

Nghe hết kệ lo ôn chẳng đợi

Ngọn gió qua bất lợi bản thân

Tới đây sóng gió sắp gần

Sự rung sự chuyển cảnh phân khó lường

 

Thiên tai ập tứ phương ách khổ

Nạn chiến tranh bùng nổ tới đây

Mau lo niệm Phật hàng ngày

Rán lo bồi đắp công dầy đạo tu

 

Trời sắp tối âm u khó thấy

Vận hạn trời đưa đẩy chúng sanh

Kiếp trần tạm giả mong manh

Ấy mà chẳng sớm lo hành thiện lương

 

Câu hỷ xã tình thương không có

Mãi tạo gây sóng gió tà tâm

Xét rồi khổ não kiếp phàm

CÀN KHÔN XOAY CHUYỂN MẤT TĂM LINH HỒN 

 

Lo khen chê ảo đồng mộng tưởng

Đời u minh bành chướng cuồng quây

Hoạ tai tai hoạ hoạ tai

ĐẠO NGƯỜI BIẾT ĐỔI CHUNG XÂY CHẲNG SẦU.

Kệ

 

Sự mong manh cõi thế

Tuồng diễn hề sắp xong

Xét cho minh trần hồng

Kiếp trần không tự mãn

Biết tu chưa dở án

Trọng sanh mạng lo tu

Dù nghèo khó cần cù

Đừng để lu tâm chất

Người sanh ra mặt đất

Giả chứ thật gì đâu

Đức hạnh lo làm đầu

Khuyên cùng nhau bớt khổ

Việc tốt lành báo bổ

Có thể trở thiện lành

Kệ kinh pháp nghe rành

Dữ làm lành cải hối

Người tánh thiện chay giới

Hoà bình mọi muôn nhà

Hành thiện sự tâm ta

Phước kể ra lành tốt

Xấu là ngu dại dột

Làm việc tốt ôn hoà

Trong tất cả người ta

Khổ Ta Bà khổ khổ

Cảnh chiến tranh lệ đổ

Cảnh máu đổ thành dòng

Cảnh ngập lụt Châu Phong

Cảnh trần ngọc đại nạn

Cảnh thê lương tiêu tán

Cảnh đói tản di cư

Cảnh thế giới chung cù

Cảnh âm u trời đất

Cảnh phá tan ngã lật

Cảnh người vật tiêu tan

Cảnh dịch ôn lan tràn

Cảnh thế gian tan hoại

Cảnh người tự xử lấy

Cảnh ngu dại không tu

Cảnh người hơn thua đủ

Cảnh sanh tử còn ai

Cảnh bụi tro nhơn loại

Nghĩ đến đây vô thường

Sống làm lành Phật nương

Khởi tâm tưởng có Phật.

 
Thi

Tí qua trâu cày cấy mãi sang

Đất bung động lo hoang tiêu tành

Hai trâu nhà cột thức não giành

Ai mà chẳng tu nhanh đặng nhờ.

NGỌC HOÀNG NÓI NAY PHẦN CỐT LỘ 

HẠ GIÁO TRUYỀN PHÁP RÕ ĐỘ THÂN 

Không lo tu yêu quỷ đàng phân

Quỷ nó đón tám phần lôi xả.

Họa thêm họa chết trùm như rạ

Xem rõ ràng ách họa do đâu

Ngày diệt tiêu hổ báo đối đầu

Cơ trời ách đâu đâu cũng khổ.

Trâu qua dần khổ nạn càng lo

Tới mẹo rước co giò mà chạy

Mèo nó kêu vang trời rung rẩy

Nạn dữ to sấm dậy mà nghe.

Thấy ủ ê nhiều việc ê chề

Rằng đâu biết mọi bề sóng dậy

Ai tu niệm sau đặng cứu rày

Đừng bỏ qua mỗi ngày niệm Phật.

Chuyện tới rồi xét coi tất tật

Trước và sau thây chật dẫy đầy

Kẻ làm ác còn đâu xem thấy

Đời đã hết hội này coi lại.

Biết đâu tìm báu quí trong tay

NGỌC [ĐẾ] chiếu soi những ai tu đức

Sửu lộ trương quỷ vương túc trực

Đốt từng người mãnh lực rống kêu.

Rán mà tu trời sắp màn chiều

Mở hội khổ thay nhiều các nơi

Sửu dần bịnh ôn tai xuất khởi

Rao kệ này sao nói chẳng an.

Lo tu đi dần tới ách nàn

Nào có khác sửu toan kêu chạy

Cọp gầm gừ thân lánh chạy ngay

Chưa kịp xong nước chảy ngập tràn.

Phong thuỷ lửa hổ lang hung loạn

Niệm Phật trồng tâm thản an vui

Tường sau trước tiến tới chớ lùi

Tu tích đức lau chùi ngày sau.

Thảm thương thay thế giới nạn sầu

Mèo kêu mãi phát rầu lắm đẩy

Trẻ già lo ác thú quỷ sai

Sửu dần bịnh nạn tai liền liền.

ĐỜI RỐT RÁO MAU MAU TỈNH LUYỆN 

HỌC CHỮ TU NIỆM TIẾNG NAM MÔ.


Giảng
 

Niệm Phật cận lắm bây giờ

Trâu gầm bở kéo rã bờ xác tây

Niệm Phật Phật dắt Bồng Lai

Phật cứu khỏi nạn nay mai coi đời

Niệm Phật đừng có sai lời

Ngọn tâm biết trỗ dắt người từ bi

Niệm Phật đạo hạnh lo trì

Chuông ngân tiếng kệ từ bi chơn thành

Niệm Phật mới tịnh tâm lành

Sẵn sàng chịu khổ lo hành thiện lương

Niệm Phật bỏ tánh gạt lường

Tục phàm biết hối biển thường lặng trong

Niệm Phật siêu niệm trong lòng

Buồn lòng bỏ hết bỏ hờn trong tâm

Niệm Phật giữ dạ âm thầm

Tai nàn hết khỏi tục phàm đổi thay

Niệm Phật giữ ngắm thân hài

Bước đi bước đứng chí tài đức nhân

Niệm Phật Phật độ thoát thân

Bây giờ hỗn lộn thế nhân chết hoài

Niệm Phật trí tuệ mở khai

Tai nạn trần thế cũng bay xa lần

Niệm Phật có Phật cạnh bên

Mỗi câu hăng hái đắc lên Lai Bồng

 

Chớ buồn mưa gió giông to

Chết thì phải chết mãn lo hết đời

Sanh rồi lại tử người ơi

Đời nay cảnh khổ thây trôi dạt bờ

Đổi ngày đổi tháng đổi giờ

Lửa đèn lần tắt lờ mờ rồi tan

Gần xa gởi lại đôi hàng

Rán tu sống thiện bình an sau này

Từ tâm nghe pháp MẸ THẦY

Ta Bà khổ khổ quên ngày tháng năm

Một cơn giải mộng xa xăm

Hết mê hết khổ lại tầm đường tu

Dặn dò theo Phật công phu

Phát tâm theo Phật dứt trừ đua tranh

Người được Phật độ phải lành

Lòng tin nơi Phật tu hành đừng quên

Tưởng tin vững chí cho bền

Tâm mình niệm Phật ắt lên Tây Đài

Đạo không tranh lợi đua tài

Tu hành đạo đức mỗi ngày thực thi

Ngược từ bi Phật lực thì khó tha

SÁU CÂU LỤC TỰ DI ĐÀ

CỨ LO NIỆM MÃI THÂN TA AN NHÀN.

 
Thi

NGÓ thấy trần gian sắp chiều tàn

KIẾP người mươi mấy rồi cũng tan

PHÙ du mộng mị đường không lối

SANH tử tử sanh cảnh thay màn.

 

SỚM biết phù sanh cõi mộng sầu

HÔM nay ta tỉnh niệm vài câu

NIỆM niệm niệm ta tu thân luyện

PHẬT dắt chơn tu rõ nhiệm mầu.

 

GẶP thấy con đường Đại Đạo duyên

ĐẠO rán cố tu học chữ hiền

VẠN niên khó gặp DI ĐÀ PHẬT

PHƯỚC lành khỏi khổ Phật độ liền.

 

SỐNG mối bữa tiến sâu chánh đạo

TỐT cho đời nhân thiện đạo trao

SỐNG giác ngộ DI ĐÀ tâm nhớ

LÀNH thiện gieo phước đức nhờ vào.

 

LÃO VÉN MÀN BA ĐỊNH RÕ KỲ

MẪU HOÀNG KHAI ĐẠO MỞ TRƯỜNG THI

KỲ BA MÀN CHÓT LO TU GẤP

VÂN VI DU KHẮP CHỌN CĂN QUI.


 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 990)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1446)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1175)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1345)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1418)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1340)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1533)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1956)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1628)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1860)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2204)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2614)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1996)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1724)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1438)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1509)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1551)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2458)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2436)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2946)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2244)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2512)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2918)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2778)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2718)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3413)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3216)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4258)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4160)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3616)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4774)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3673)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5595)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3733)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3789)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3968)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4144)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4024)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3582)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3522)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3667)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3807)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3699)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3685)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3534)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3521)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3315)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3704)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3632)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4009)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3797)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3873)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4546)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4493)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4401)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4655)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4303)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4754)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6401)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5672)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5309)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5335)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5858)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6001)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5422)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5297)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5670)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5747)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5326)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5316)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.