DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 24 THÁNG 2 NĂM CANH TÝ

20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 5444)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 24 Tháng 02 Năm Canh Tí
Ngày 17 tháng 3 Năm 2020

Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh VănNGỌC MINH KINH

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2020_27

 
MINH SẮC CHƠN TRUYỀN LẼ TRỜI CHA

ÂN PHÁP THỌ VẠN PHÁP GẦN XA

OAI HUYỀN ĐỘ BÁ GIA CỨU ÁCH

HUYỀN KHUNG CHUYỂN CHƠN KINH TỰ BÁCH.

 

Thoát khổ nàn thoát ách tai ương

Khai cơn biến lánh xa ác đường

Sửa đời thạnh bốn phương tế độ

Miền trung giới cơn nguy kíp sợ

Cuộc đớn đau lắm khổ nhân gian

Cho chúng dân biết sự điêu tàn

Tịch tà tiêu muôn ngàn diệt tận

Buổi Tam Kỳ đảo điên tận tán

Gọi mê đồ THẦY phán rõ ràng

KHAI ĐẠO MỚI ai chí khôn ngoan

Tu dẫn độ đặng an tiên cảnh

Đêm thâm canh NGỌC ĐÀI để dạy

NGỌC MINH KINH trao lại trong tay

Cứu nguy chúng gái trai tâm đạo

NGHE SẮC TRỜI THƯỢNG ĐẾ HUYỀN CAO

Năm châu khắp ĐỨC ĐẠO khắp trần

Chuyển cơ trời trần tục vái van

ĐẠI PHONG THẦN TIÊU TAN SANH CHÚNG

Chỉnh xét soi khử mị toàn chung

LUẬT TRỜI BAN SANH CHÚNG RÕ TÙNG

Cơn nguy hiểm tâm thiền niệm tụng

LƯỢNG ĐỨC CẢ CỬU CUNG LÂM GIÁNG

Oai linh thiêng đất rộng đặng an

Ngày trần thế tai nàn sanh khỏi

Mau kíp hạ cứu đời thế độ

Bá báo linh cứu cấp thiệm vô

Độ Năm Châu theo TỔ TÂY PHƯƠNG

TAM THIÊN ĐỘ cảm thấy xót thương

Hạc ríu rít muôn phương xao động

ẤN PHÁP CHƠN rực rỡ ngoài trong

Chiếu ngự điển linh thông hồi cứ

CẦU NGỌC HOÀNG SẮC CHỈ BAN TỪ

Xem xét trần sắc tứ nạn trần

OAI LINH ĐỨC NGỌC BỆ SẮC THÂN

ĐỘ VẠN VẠN MUÔN DÂN KHỎI NẠN

Ba sáu phương gặp lúc ly loạn

Rưới từ bi chiếu vấn thỏ tranh

Trấn bảo toàn linh vượt lưới tầm

Thu nhân vật họa lâm độ thế.

 

Khai bảy sắc bảo tồn thế giới

Một bầu linh dược cứu nguy thời

Phép Thần Tiên Đông Phương trấn giữ

Thiên Địa vâng hiển hiện muôn nơi.

 

Phúc hồng ban rải khắp môn sinh

Hồng Ân ban xuống lạc thái bình

CUỐI ĐẦU ĐẢNH LỄ CHA TRỜI THƯỢNG

VẠN PHÁP THỌ TRÌ PHẨM QUANG MINH.

 

Tang thương mây rẽ trong trời cả

TAM KỲ GẶP HỘI ĐỨC PHẬT ĐÀ

Hóa hoằng khỏi cơn phong vũ thoát

Xót thương hạ giới cứu trần hà.

 

Điểm khai linh xót trần nạn khổ

HOÀNG ĐỨC CAO cứu chữa dạy cơ

Phép linh niệm chú tiêu tản tránh

Nhờ sắc hào quang khỏi lạc đò.

 

Tam Thiên độ thế cứu đời

Hạ Ngươn độ tận kíp dời bước chân

Minh quang ngọc chỉ linh thần

Phổ Đà cúi lạy niệm lần chí tâm

Xót nhơn sanh khổ bước lầm

Ngày nay trần thế luân trầm biển mê

SẮC TRỜI mau lẹ chỉnh tề
Độ người bước kịp trở về linh quang

Bá báu linh cứu tai nàn

Phong vân ám hại trần gian tiêu điều

Cứu người đau đớn đặng an

Giữ hồn muôn vạn phép thần thông tri

Bảy chơn thân hóa độ trì

Bảy hào quang hiện cứu vì chúng sanh.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2020_28

 

MẸ thương tỏ hết lời châu ngọc

Trần họa thi tu học cứu nguy

Bằng gây tội lỗi chẳng tùy

Sự còn hay mất kịp kỳ chơn linh

Đâu chánh pháp cao minh chơn lý

Đạo sắc không phi thị mặc đời

TU HÀNH CHỚ ĐỂ BUÔNG LƠI

CHUYỂN CƠ THÁNH ĐỨC LẬP ĐỜI THƯỢNG LAI

Chớ đem lòng mỉa mai vong phụ

Phá chấp không ta tự nghiệm suy

CHỚ MÊ ĐỜI DẠI PHẠT KỲ

LUẬT THIÊN ĐÌNH CHẲNG NƯƠNG VÌ MỘT AI

Thời tỉnh ngộ sắp bày phương kế

Dụng công phu chẳng nệ lễ nghi

LẬP CÔNG BỒI ĐỨC HỘI KỲ

KHÓ ĐÂU LÀ ĐẠO VÔ VI MỞ TRÀNG [TRƯỜNG]

CHUYỂN NỘI TÂM VỮNG VÀNG ĐẠO PHÁP

MỘT LÒNG VÌ LẼ THẬT LỜI NGAY

CHUYỂN CHO ĐẠO PHÁP TỎA BÀY

Màn ba màn quỷ xé giày tàn y

Để tùy duyên trời chiều còn mất

Dầu đớn đau túc trực bên con

Căn tiền BÍCH NGỌC xoay tròn

Đại hùng minh mẫn căn chơn nguyên toàn

Tu bảo mạng mừng căn lành thiện

Hội Tam Nguyên xoay chuyển Kỳ Ba

Chúng sanh qua khỏi bể hà

KIM ngươn tình MẸ phủ ra sen vàng

HOA sen nở muôn ngàn rực sáng

Kỳ tuyển ngành tánh mạng căn nguyên

Đạo lòng của MẸ rải truyền

SIÊNG NĂNG LẬP ĐỨC RỒNG THUYỀN MẸ ĐƯA

Nghĩ sự đạo còn chưa thông rõ

Quả khảo nhồi than thở lòng thay

TRẬN ĐỒ BÁT QUÁI NAY MAI

NGŨ HÀNH VẬN CHUYỂN KHÓ THAY ĐƯỢC LÒNG

Dù gặp cảnh hỏa phong cùng tận

Chánh trở về dù loạn dương trần

ĐỨC TIN CỨNG CÕI ĐẠO NHÂN

ĐỦ TÀI ĐỦ ĐỨC TẠI TRẦN THÀNH TIÊN

TAM CÔNG trọn đức hiền hồi hóa

Quả mót bòn hội hoán cầu xoay

CHỌN NGƯỜI HIỀN ĐỨC LINH TÀI

CƠ KỲ PHẠT THƯỞNG ĐẾN NGÀY CHẲNG SAI

MẸ tỏ hết trong ngoài nhân sĩ

Lừa lọc căn biết trí mới khôn

Càn Khôn linh hiển mất hồn

ỨNG CƠ TRỜI LỘ VÕNG TRÒN ĐẤT THÂN.

 

RÁNG TU HÀNH COI HỘI LONG HOA

Ai phước đặng cảnh tiên hiệp hòa

Mau mau tu chậm bước khó mong

Sàng với sảy từ nay trắng dạ.

 

Cuộc cờ cùng nguy cấp nay mai

Dùng đạo đức người kêu trở lại

Mau lo bề cải hối lo tu

Thì mới khỏi tai nàn khóc dậy.

 

Kêu trong trần thế ráng chờ

Chờ TRỜI chờ PHẬT ráng chờ xem coi

Ngặt vì trần thế chẳng nguôi

Cậy quyền cậy lực sớm chui lủi bờ

Trần ôi lo việc rủi lo

Ráng tu gặp MẸ đưa đò sang bên

Ai làm dân lại than rên

Sanh vô huyệt tử đừng nên lăn nhào

Một hồi ba tiếng âm hao

Ai còn ai ở chỗ nào dấu theo

Năm dây đờn khải buồn teo

Để trần suy cạn đâu đều của TA

Năm Canh ủ rũ thiết tha

Cảnh trần đeo đắm đi ra kể ngày

Cây bón ai nở phá giày

Mùi tục lụy lắm sắc tài nhiễu nhương

Cuộc đời nguy biến thất thường

Vần xoay luân chuyển tối đường mờ lu

Chữ tu vững chắc công phu

Ngoài ao hồ mấy lắm ư biển trần

Mừng ngày thế sự chữ ân

Cành nguyên có một dương trần tâm tư

Gần đây một trận lu bù

Phật mô mô Phật tiến tu lại gần

THIÊN ĐÌNH DĨ ĐỊNH PHƯỚC ÂN

SÁU GIỜ TRỜI MỌC AI NẰM AI ĐI

Tu sao tránh khỏi loạn ly

Điển quang chiếu diệu mô thì Phật thương

Phật kêu Thần réo bốn phương

Nói rằng Phật nói thảm thương dương trần!

ĐỐ AI BIẾT ĐẶNG BẬC THẦN [LINH]

ĐÔNG TÂY NAM BẮC LẦN LẦN BỎ ĐI

Làm sao bá tánh bình an

Thiên chi dĩ định năm đàn đứt dây

Mặc dầu bá tánh chẳng hay

LẠC CHA XA CHÚA BỚ AI PHẬN MÌNH.

 

Bấm Vào Thanh Đề Nghe

PHÁP ÂM 2020_29

 

Đêm thuyền chiếu tỏa sóng lao xao

Sông sâu ai biết định phương nào

Nẻo sanh tồn chớ mến phải khổ

Diệt tình ích kỷ mới xen vào.

 

CHƠN LÝ từ đây giữ phận mình

Ghi sâu vào dạ chữ TU MINH

Chơn lý tại tâm TÂM NHẪN mãi

Mãi cao kẻ sửa sắc trau hình.


Chớ mến chi vật chất ích gì

Bon bon ba tiếng phục hồi quy

VÔ VI CHÁNH ĐẠO KHÔNG LAI CHUYỂN

Thế tục xa lìa an lạc đi.

 

Chờ THIÊN LUẬT MỚI hồi ban cứu

Tâm trưởng Bồ Đề lạc an như

Giáo hóa chiêu đời quy Tịnh Độ

Nhứt thế tâm an Phật Đạo Từ.

 

Ngoạn du thừa cảnh đờn cầm khoan

Cố quốc còn vươn xẻ trăm ngàn

Xe ngựa lao xao trần giữa cảnh

Tạo hóa gây chi giọt thảm đành.


Nước còn cao mặt trăng soi bóng

Người đây mấy đoạn hết dục lòng

Cũng vì chút nguồn cơn muốn tỏ

Đuốc soi lòng gánh nặng huyền cơ.


Xoay nhựt nguyệt tạo cơ khá tỉnh

Trể khó tầm trở lại Cung Minh

Tu kẻo muộn thình lình dâu bể

Giờ khắc không ngưng mãi vẫn mê.

 

Tuy là ngu dại về thượng cổ

Lại chê cười tục cổ vi vô

Tiếng không người biết rõ lượng từ

Bớt khôn dại ngã trực vô tư.

 

Sao này đặng phước từ vào Phật

Đến ngày soạn sửa gần gần tất

Năm Châu phải chịu thật thảm sầu

Còn hỡi mấy hồi gọi mấy câu.


Luôn tạm

Lời hỏi rơi lụy âu đời khó

Học tánh từ bi ắt khỏi lo

Chừng nào trăng tỏ tô biển Thánh

Thiên Đàng Ta trở thế bình an.

 

Ngân nga tiếng hát ánh từ bi

Điển quang chớp nhoáng Phật độ trì

Chúc cầu bá tánh bình an lạc

Tây Phương Phật độ hóa vai đi.

 

QUAN CÔNG ra đời một trận xoay

Ngày mai không biết định được ai

Ham chi nói tiếng đau lòng Thánh

Đùng đùng một trận biết đâu ngày.

 

Ngọn đèn không tỏ bừng tai nạn

Phải có trận giông tán tiêu tan

Gom sao mà được lo niệm Phật

Phật chiếu điển linh nhà nhà an.

 

Đờn kêu trở lại một bề

Đờn kêu ai biết mà về tứ phang

Đờn kêu không kịp trở bàn

Đờn kêu Heo chạy rụi tan xác mình

Đờn kêu Chuột tất rùng mình

Đờn kêu bỏ xác thúi ình âu lo

Đờn kêu bốn biển mập mờ

Đờn kêu lập lại hố hò trị dân

Đờn kêu bốn bể xa gần

Đờn kêu sáu chữ không màng nắng mưa

Đờn kêu sanh chúng tỉnh chưa

Đờn kêu không tỉnh thớt thưa hội hè

Đờn kêu khó nín đời này

Đờn kêu đời ạ nay mai thình lình

Đờn kêu thu xếp phận mình

Đờn kêu gấp gấp giữ gìn Chó kia

Đờn kêu Chó sủa [liên] miên lia [lịa]

Đờn kêu Mèo dữ chớ lìa lòng son

Đờn kêu bốn biển đánh dồn

Đờn kêu đóng cửa mau chơn hội này

Đờn kêu trỗi vọng chuyển lay

Đờn kêu sẽ mất hồn thây hồng trần

Đờn kêu chờ có Thiên Thai

Đờn kêu mãn chót rời tai chí nhàn

Đờn kêu bóng xế khuất lần

Đờn kêu nhỏ nhẹ mấy thân mà chờ

Đờn kêu bị hạn tầm dò

Đờn kêu hiu quạnh thuyền đò không ai

Đờn kêu xem cổ tích lai

Đờn kêu hối thúc hoài hoài chẳng ngưng

Đờn kêu phượng múa vẫy vùng

Đờn kêu trời nổ tận cùng ráng xem.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2020_30

 

Bề đau khổ dân ơi sớm lắm

Lo tu hiền dựa cảnh Bồng Lai

Heo ra ai kẻ Vương tài

Chịu tân khổ mới thới lai mà nhờ

Ráng nhẫn nhục chờ cơ phân xử

Trần gặp Dê lữ thứ [khách tha hương] chưa an

Lưu li châu ngọc chẳng màng

Lo tu kẻo muộn lung lăng đời tận

An với lạc tu lần ráng tưởng

Ham quyền chi rồi hưởng bỏ thây

Thương dân mỏi mắt đợi ngày

Ta thương dân khó trở quay tiên đài

Lọc phải lừa thì phải bỏ thây

Giành với xé từ nay xào xáo

Mười tám nơi đều láo nháo

Tỏ một bài không lời đạo chúng sanh

Mấy lời Lão dạy rành mau khá

Dùng từ ngôn dễ cả sơ nhi

Chữ rằng bất lậu Tam Kỳ

Hao mòn nhơn chúng sầu bi cuộc đời

Ngọn đèn mờ ôi thôi trở lại

Thắp sáng lên ban rải muôn nơi

Rèn tâm thanh tịnh chớ lơi

Chuông đồng mở cửa đặng ngồi đài kim

Đời rối loạn mau tìm chơn lý

Dầu ai ưa ghét kỷ mặc tình

Gìn tâm lục tự minh minh

Người khôn kiếm chỗ lánh mình lo tu

Làm người sao lập mưu hại bạn

Hát lớp Châu Chúa phản phạt Tào

VÂN TRƯỜNG cử động còn đâu

Phương trượng lãnh ấn phong thâu hổ trừ

Mười phần hết hạ từ dân bớ

Một bề đâu đi ở lo toan

Qui căn thiện niệm đặng an

Mau chơn lẹ bước HOÀNG ÂN chứng lòng

Xuống trần lúc cay nồng tình thế

Diễn tuồng vui sắc tuế tới lui

Nào gươm nào giáo lộn cười

Bần thần rối loạn [như] tơ rồi ngẩn ngơ

Tuồng này hay diễn cờ võ thế

ĐÀI NGỌC MINH SẮP BẾ CỬA TÂY

Tỉnh đi cuốn vó chạy dài

Cờ cùng mau khá đường dài NGỰA Ô

Đồng CHẦU THÁNH tung hô vạn tuế

THÁNH Phương Nam chín bệ oai nghi

Lên ngôi sửa trị chung quy

Ai mà tàn bạo thôi thì đành cam

Nay lời ngữ dễ am kệ giảng

Người u mê gió thoảng ngoài tai

Chữ Nam Mô Đạo Đức Tài

Âm ầm sóng bủa Dê thây ê hề

Vịt lạc bầy la bề thảm thiết

Tiếc cho đời ham thiệt cạnh tranh

Ham quyền ham tước ham danh

Đâu còn sống coi đời Thánh Tiên Phật

Xác thây trôi đất chật đâu chôn

Nghe lời truyền mau khôn kẻo muộn

Hội Lư Bồng khải đàn chuông

Mực đen nọ dọn mau buông trở về

Hoàng hoàng vạn [tuế] thần linh đáo phụng

Triệu nhi linh tụng cảm THIÊN CUNG

Cảnh không viên [vườn] mây tan nhựt nguyệt

Sắc mà sắc vẫn thành không trung

Cảm lòng THƯỢNG ĐẾ Thiên Hương giáng

 

[Thiên Hương =  Lý Thị Thiên Hương = Linh Sơn Thánh Mẫu, dân chúng phụng thờ bà trên núi Bà Đen, Tây Ninh.]

 

Pháp bảo ban biến vạn muôn nơi

Linh phù thần dược tiên đào đóa

Tràng sinh bất lão có đâu người

Tiên đàng khoái lạc tiêu dao mãi

Trò đời cơn gió thổi mây bay

Tựa như hoa sớm ngày tàn úa

Đời như trò rối ngàn nỗi cay

Bối rối tơ vò than lửa đỏ

Rang thiêu nung nấu xác trần nhơ

Ai ơi đắm chi trận lệ thấu

Mau tỉnh lại khấu thủ y nhờ

Một lần sám hối đi bước cố

Tu đức đạo mầu mới ra cơ

Tâm cho kiên quyết chớ phai lạt

Thần khí thảnh thơi thân mới nhờ

Tỉnh giấc mơ màng tâm thế đạo

Muôn sự ở đời phủi sạch nào

Gốc hư nát ngọn phải héo úa

Mọi sự thế gian [hết] chín là sai

Tổ giá ngự thanh hương đàng giá

Mười phương thế giới chỉ một nang

Nếu rõ lời pháp xin xem lại

Thiên thần giám sát thật rõ ràng

Vàng ngọc không so tâm dụng phải

Cố tu gắng sửa nắn giũa mài

TÂM KHIẾT TỊNH DIỆU HẢO HOÀN HẠNH

Chớ thấy đường dài nản lùi ngay.Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2020_31

 

THIỆN ĐỨC XUẤT TÀI XUẤT LỰC ẤN

NGỌC MINH CHUYỂN TẶNG BỐN PHƯƠNG ĐÀNG

ĐẠO CHÍ CÔNG HUYỀN HUYỀN DIỆU BÍ

BÁCH PHÚC ĐÔ LÂM VÔ LƯỢNG ÂN.

 

Khuyên dạy kỹ lưỡng cặn kẽ rõ

Tiên đan dược Phật rất thiêng cho

Không có của báu nào sánh kịp

TU ĐỨC ÂN linh vội lên đò.

 

Tỉnh tâm THẦN CHÚ ứng biến vô

BẢO MỆNH HỘ THÂN nhựt thủy lồ

LA THIÊN SĨ THẦN khướt tà vệ

Uế khí tán phân lãng nguyên hồ.

 

HUYỀN HƯ PHỔ CAO CỬU THIÊN ĐẾ

Động phượng THÁI HUYỀN trảm yêu mê

BÁT PHƯƠNG THẦN y kỳ linh tả

Nội ngoại túc thanh tuế vạn tuế.

 

ĐỨC THƯỢNG ĐẾ ĐẠI TỪ ĐẠI BI

Thương xót loài người sa đắm trì

Đã giáng hằng hà sao không kể

Chúng sinh không biết [dám] phạm TRỜI NGHI.

 

Loài người gây ác nhân chịu quả

Bể thảm thành sầu oán trách đa

Gây huyết chiến thần sầu quỷ khốc

Khốc tương tàn tranh lợi quỷ ma.

 

Thoát sao khỏi bể khổ sông mê

Luân hồi sanh tử ứng chỉnh ghê

VÔ CỰC VÔ LƯỢNG VÔ BIÊN ĐẠI

Đản nhựt ngoảnh phương kính chỉnh tề.

 

Cầu hạ TỪ BI HỈ XẢ giới

Tâm tính làm lành giọt lệ rơi

Đông thành kính cẩm NGỌC HOÀNG ĐẾ

Tường Bắc phúc biền không dám lơi.

 

Cõi đời bể khổ

Tai qua họa tới

Chớ có oán TRỜI

Chớ nên giận dữ

Ở đời muôn sự

Có chí thì nên

Tiếng để vạn niên

Mai sau tất hưởng

Sĩ tử bốn phương

ĐỨC mở từ nhơn

Cây ĐỨC muôn phần

Một nhà vinh hiển

Dùng lời khuyến thiện

Ngộ một lòng nhân

Sân si tham tàn

Việc lầm quỷ mị

Phất phất thiên nghi

Khảm thượng giáng đàn

Khi nay tiếng đàn

Ngạt ngào sen trắng

Tiếng Pháp lời tận

Bể thảm phá tan

Vô lượng độ nhân

Ngôi cao chín phẩm.

 

LIỄU liễu phả tế quần sinh vạn

Trần cấu vạn ức âm hồn tan

Bể Nam sen vàng đua nở rực

Phúc đồng nhân chúng tiếng hò khoan.

 

Di La vô lượng HUYỀN chân cảnh

Liễu liễu tử KIM NGỌC cung THANH

Hoàng hoàng hạ lai thạnh giá điển

Nhứt bộ triệu nhi tổ phi nguyên.

 

[Liễu = Liễu Hạnh Thánh Mẫu = Liễu Hạnh Tiên Tử = Ngũ Nương Diêu Trì Cung.  Kim Ngọc Thanh Huyền = thiên danh của một Hiệp Thiên Huyền Nữ của Giáo Hội Thiên Trường có thế danh là Nguyễn Thị Thanh.  Theo tư liệu của Giáo Hội Thiên Trường, nhiều lần Ngũ Nương đã tiết lộ cho biết Nguyễn Thị Thanh chính là kim thân của bà dưới thế.]

 

Liễu mãn lượng tài biện tam vi

TỨ SINH TỪ PHỤ ĐẠI TỪ BI

GIÁNG LAI CỨU ĐỘ KỲ HUY ĐẠO

Thượng giá sắc ban lượng cả chào

 

Chí kiếm châu hoàn bao tai bải

NGỌC TỒN NGUYÊN NGỌC THÁNH NHÂN NGÀI

Xót thương hạ giới nay nguy lúc

KHẤU THỦ THIÊN OAI BAN OAI LỰC.

 

Chiếu độ cứu đời tục thoát rơi

Địa cầu thay xác xin an thới

Xin đoái thương trần bởi mê sa

LIỄU ân cung chỉ cách lai hà.

 

Ba sáu phương Bắc hòa chuyển xoay

SẮC TRỜI cứu nạn băng ngàn hải

Lâm thế sang PHÁ GIẢI DỊCH ÔN

OAI THIÊN đức độ sanh tử cồn

Khởi phong vũ thoát vòng tai biến.

 

Muốn giải thoát ở nơi biển khổ

Muốn về CỰC LẠC TÂY PHƯƠNG TRỜI

Kiếp tạm thế gian sẽ về đâu

Lo tính việc còn pháp tu dò.

 

KỲ LỊNH HỮU TẮC BẤT ĐẮC KINH

NGOẠI TÚC CÁT THANH TỰ NHIÊN LINH

THÚC THỦ THÚC THỦ UẾ TIÊU TÁN

NGUYÊN AN CHẤN CHẤN TẠNG HUYỀN MINH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 990)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1446)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1175)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1345)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1418)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1340)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1533)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1956)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1628)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1860)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2204)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2614)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1996)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1724)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1438)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1509)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1551)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2458)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2436)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2946)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2244)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2512)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2918)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2778)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2718)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3413)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3216)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4258)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4160)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3616)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4774)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3673)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5595)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3733)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3789)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3968)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4144)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4024)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3582)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3522)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3667)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3807)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3470)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3699)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3685)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3534)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3521)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3315)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3704)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3632)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4009)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3797)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3873)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4546)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4493)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4401)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4655)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4303)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4754)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6401)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5672)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5309)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5335)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5858)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6001)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5422)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5297)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5670)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5747)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5326)
Pháp Âm 2020_39.