DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 1 THÁNG 10 NĂM MẬU TUẤT

10 Tháng Mười Một 201812:18 SA(Xem: 7134)

ĐÀN GIỜ DẦN
NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2018
Ngày 1 Tháng 10 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền


Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà
Làm Việc Với Các Vị Vô Vi Khác
PHÁP ÂM #250

"wá xíc tà là dỉ hón hài

nỉ ní hao wan chề

tạo khoán nít tò nị hàn

nị khổ khoán hà khoán shi

lữ hoành fis ta."

 

"Thiên Quốc quân ân chi nhân giả [1]

Tốc nhang tấu đà chiếu nương nha

Chiếu lịnh cơ, hàng câu Quốc định

Chặng đường Âu Lạc phúc an ca

Chiên phúc thần loạn chí oanh hào

Câu hoàng khải chi nhân khấu đà

Cán túc nhi đền châu bá lập

Tiện điển Hồng Quân Lão Quốc ta."


Chú Thích [1]
Trích Luận Ngữ
. "Tử viết: Chí sĩ nhân nhân, vô cầu sinh dĩ hại nhân, hữu sát thân dĩ thành nhân."

Dịch: Chí sĩ là người nhân đức, không bao giờ hại người khác để mà cầu sống, có khi còn dám hy sinh thân mình để thi hành đạo nhân.


"Tử Cống vấn vi nhân. Tử viết: Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí. Cư thị bang dã, sự kỳ đại phu chư hiền giả, hữu kỳ sĩ chi nhân giả."

Dịch: Tử Cống hỏi về đạo nhân. Khổng Tử nói: Người thợ muốn làm ra sản phẩm tốt thì tất phải có dụng cụ tốt trước đã. Trong nước phải tôn người hiền tài trong số đại phu làm Thầy, kết giao bạn bè với người nhân đức trong số kẻ sĩ.

 

"chí kuờn pan chỉ chí zứt tùng

ngan kít chí pỏn lạc ký tầm

pú huệ là shi."

 

"Can tấu hùng anh ngàn chí vận

Khúc khải hoàn tông khí chu đàn

Kỳ khúc ngạn thấu cầu môn điền

Nhơn nhơn hỉ phước lầu cao Quốc

Hựu tại khâu đón Bạch Vân

Tiếu vân khâu túc hạ chiêu nhân."

 

"Chán thì pún thẻ mon chi khà

lỉa lỉa xuấn ngà lục xí fà

trung lang điệp khá xìa ua fán

chốn đà bảo quán địa quân shì."

 

"Nơi hư không lầu thiên ngã trì

Lời khai bút chi dân thượng tấu

Xuất lữ ngàn Hồng lưu trí tuệ

Ngã ngã thiên thời chiếu tài không

Tư hoàn không chỉ Chiêu Hồng Lạc

Dân chúc du đóa hà di.

Hưng Quốc thầm hòang chi ngọ

Khản khà minh chi tòan ân đáo"

 

"chi kuớn lạ ngo fấn chì

nga shí dia dia khánh tòa

nhả nhả dò như khoánh la khuế

chu khà di fúc lạ chun khà

ngao ngào lê khoán thề ziếng thà

gió mệnh khoai dì sinh lai

Di dảnh chùa pỏn shi là mi

danh fút dà hoán tể pỏa kê xà."

 

"Chi nhân chi giả hồ long giả

Khá tự hồ chi hàng tuất di

Cao minh hòang tựu khoán tự giả

Chung túc giang kiện hồ ký khà."

 

"di khá chổ pòn chí shìn nga lộ khí chè

dòng fán hồ khoán chì pín

liếu khoán khổ giang khít chịn xô

hoài xín lổ mang kỳ cao huýt khạ."

 

"Xuân Thu đột phạ nhứt nam bàn

Thị nhân kỵ mợn hồng chi nhạn

Tuất đề cao mạng phú nhơn duy

Kỳ thơ phúc đội châu phàn chúc nõ."

 

"chí kuạn thệ shức wuàn chí wuan nả

hào phóng tề shi tháo wuan shề

dỉ quốc gà shướng cỏ lan kỳ xương

no wuán nì shang phúc lạ nị shề

dĩ wuán thệ hào lưu shìn thá

Dì không đà giữ thá đuổ kinh shì."

 

"Đôn đôn tất trọng cao quyền khúc

Đoạn đoạn chi chân kiến hùng anh

Chung di hào phủ đoạn khiêm giác

Phúc thắm Hà hoa chiếu ân cơ

Lạc lạc Hồng di chiều tựu sáng

Phúc họ hò khoan chiếu cơ đàn."

 

"diệu chỉ ngà fún lệ xin pò

shì đao koản lan chệ hò khoan

hầu chi fuấn là tun ngà shí

Chủ wuan pệnh là chú pềnh cà

zòng tí huả mau pị pằng xuồng

lỉu lỉu thống hầu quả xi fàng

công công tràng dỉ số rể mi

zào wuân chạ mốt kỳ xin xếp lể."

 

"Nhân cơ chiêu ý cạn quân cờ

Thông kỳ đột hạ chiến hằng cờ

Đông Tây Nam Bắc hùng khí hách

Chiêu lịnh HùngQuốc đang chờ.

Phiêu phiêu toàn thoáng kỳ tam tử

Diêu phúc di nhàn túng Càn Hoa

Khang lạc Quốc nam kỳ hồng khí

Thức lữ công nhi triều hoàng kha."PHÁP ÂM #251

"dỉ fón hể wuán pỉ xí tàn pí

jong kết lịu thú wàn nỉ dà

lào lao hoàng chí xỉ hao hòa

chùng kai wít wởn shi xán lọa

dí di thòng lan chí gò píng

dỏn dỏn ngao khoánh lệ húy xìn

zân zân chúc lọ thíu wan xà

dược diu lọn fúc để xin xán tồ."

 

"Xuân Thu khúc khải Hoàng Huỳnh

Túc nhạn sông ngàn thủy nước ra

Cao cao minh triệu đồng cơ ứng

Chiếu chiếu dĩ minh thúc hoàng kha

Thoảng thoảng kỳ ba tâm phú ngạ

Thân chiến hữu phúc hoàng ca

Chỉ tới chứng viếng chiều phúc ngạ

Tấu tấu di phong lộ Kim Hà."

 

"chìn shuấn lộ wuấn kỳ hao fén shà

lẫn kha mốt kỷ ziên tú hòa

ngọn ngon chi mót lạ xừng fúc chủ

khạo kháo luận thi khoán shỉ fương hoà."


[Đà la ni]
 

"wan chíc kô nan flo win hịt xặc thóe

nừng shi fấn hai bịt shần tu fận chí shần

lỉu lỉu xuần hao fín dì shắng

kháo khể shiến khà lôn xứ pậc

dia dia wuấn nỏ điền chân tí shè

đao đao shén pồ lai xức fươn chàn

khí khả mon tiền thiên kảo diên cao lạ

ngài kha diền pôn fúc lể fươn shề

diên líu lịu tung là xin xát

lệ xuân lỏ hẹn shịn pon chề

hào kuán chẻ chun lạc chí khà

di khắng lòng di hai xùn hoan

dòng xăng hề xíc nao kuán shạ

tầm đa shì fuân la wuấn shè."

 

"Nhớ nhớ minh phượng hoàng cao phúc chỉ

Len lén đài vuột hãn hoàng chi nhân

Gieo gieo quân bổng hàng cao húy

Dĩ ngã dĩ nhân chiếu tông hoàng

Chiều loan phú nhạ châu hát bổng

Quân bạch tiêu hàn chú ngoạn xa

Tiểu tiểu chi nhân triều ngoạn phúc

Tấu chỉ chương tông chí hàng kha."

 

"Xuân Thu dạ khúc đón Hoàng Gia

Chi mệnh tri nhân đáo kiến

Hùng túc oai nghi triều tống phượng

Chí khí oai hùng khúc hoàng ca."

 

"chi nhân thủ wuàn shi cao Quốc lữ

 dầu kuán tì dúc hi khán chà

dì lỉu wuân lang chí quật chà

lào wuán di cớ lạ chi cớ shà."


[Đà la ni]
 

"dìn xìn xủ lầm cao wuán tị

nhao nháo fần vi kánh hủ shan fi

chưa khỏa chi fành liu pắn xò

dỉ khống cà làn tu wuán hệ

chi krăng tùng băn ti xiếp."

 

"Diêu phóng hạng cao chiếu nương cao

Trăng nào tích trử vàng trong nước

Giáng thị băng tướt dì cao wuán shì."


 

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 990)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1444)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1175)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1345)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1417)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1339)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1533)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1956)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1628)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1860)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2204)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2612)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1996)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1724)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1437)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1509)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1550)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2458)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2436)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2945)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2243)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2512)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2918)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2778)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2718)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3413)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3214)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4257)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4160)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3616)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4774)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3672)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5595)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3732)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3789)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3968)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4143)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4024)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3582)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3522)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3667)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3807)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3469)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3699)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3685)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3534)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3521)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3315)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3704)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3632)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4007)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3797)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3873)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4546)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4493)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4399)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4655)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4303)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4754)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6401)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5672)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5309)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5335)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5858)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6000)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5422)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5297)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5670)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5747)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5326)
Pháp Âm 2020_39.