DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 9 THÁNG 11 NĂM CANH TÍ.

26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4047)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 9 tháng 11 năm Canh Tí
Ngày 22 tháng 12 năm 2020
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo
Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2020_53

 
Lẵng lặng mà nghe lời chơn Ứng Biến [Tri]

Lệnh CHA MẸ lời vàng ban tiễn

Hướng ngoại cầu vận chuyển đâu hay

Thân làm con của MẸ CHA THẦY

Mượn thân xác xuống đây trần thế

Khác ở chỗ tâm đầy bi [từ bi] lệ [đẹp đẽ]

Xuống trần hồng chẳng nệ tấm thân

Quanh bao năm vun trỗ nơi trần

Phước phận đẩy CỰC THÂN CHẲNG NỆ

Chỉ muốn người TU ĐẠO BỒ ĐỀ

Tâm từ bi XA QUÊ ĐẤT KHÁCH

GẦY DỰNG CƠ SỰ lao [nhọc] muôn ngách

Tài của con phi phách hiển vinh

Sau bao năm nghiệt ngã thân mình

Nay đáng Bực Triết Minh sáng tỏ

Vì tổ tiên MẸ CHA THIÊN ngỏ

Dìu dắt đường thấy rõ tương lai

Đã vượt qua bao sự gánh [vác][chua] cay

Nay tỏ ngộ dung hài gầy tạo.

 

[Đoạn thi bài trên Cha Mẹ nói với Đức Ngài Hoàng Di Thiên, thế danh Hà Hưng Quốc, Đức Thể Nguyên của Giáo Hội Thiên Trường.]

 

THAY MẶT CHA ME HIỀN TIẾP ĐẠO

SẮC [LỊNH] CON TẦM GIỮ ĐẠO RỒNG TIÊN

Được danh nêu KIM NHỨT lượng hiền

Chu toàn tỏ LO ĐIỀN MỐI ĐẠO

TẠO CỬA MÔN thế danh tâm hảo

SẮC CHỈ THIÊN CẢ CAO ĐẦY ĐỦ

Chọn hạnh lành điểm hóa điển nhu

THÁI KIM ANH NHÂN ĐỦ QUẢ LÀNH

Kiền gieo Đạo thiêng liêng Tây cảnh

Tường thánh thiện tánh sanh bảo dưỡng

Hạnh đủ duyên vạch rõ con đường

Khuyên bảo con tình thương truyền dạy.

 

[Đoạn thi bài trên Cha Mẹ nói với Đức Chưởng Thế của Giáo Hội Thiên Trường kiêm Chánh Giáo chi Bửu Sơn Huỳnh Đạo, thế danh  Thái Kim Anh, thiên danh Kim Nhứt Kim, phong danh Tây Mẫu Tiên Nương.] 
 
QUỐC HƯNG HÀ hình cột tương lai

Sự hy sinh con hãy vững tay

LO MỐI ĐẠO một nhà từ ái

LẬP ĐẠO VÀNG trở lại bổn quê

VỚT LINH CĂN mê đắm chưa về

Thương nòng cốt chung tề một gốc

Ngày dẫn đến từng hồi sàng lọc

Cả năm châu nạn tốc tang thương

Rằng con thơ chẳng rõ tận tường

Bao tang tóc quỷ vương ma khảm

Thương dân chúng vùi thây thê thảm

Đời Hạ Ngươn máu tẩm bão giông

Cơn hình phạt ngoài trong giăng rộng

Lý phơi bày điển rộng ÂN TRÊN

Lấy CÔNG BÌNH BÁC ÁI vững nền

CHO NHÂN CHÚNG BƯỚC LÊN ĐẠI ĐẠO

Đã bao phen MẸ CHA tầm rảo

Tỏ đôi lời con thảo lắng nghe

Hỡi con thơ cho kịp buổi về

HÃY CHIA SẼ BỒ ĐỀ ĐẠO CHÁNH

Khuyên mỗi người ĂN CHAY TU HẠNH

Sửa lấy thân làm lành PHẢI TU

Vì thời gian không đợi bước từ [từ]

Thế gian già [rồ] sao tu cho kịp?!

THỪA LỊNH TRÊN CON ƠI MAU TIẾN

Giúp chúng nhân TU HIỆP CHUNG QUY

Bởi thời gian không đợi ta đi

Đừng [làm] trễ bước thuyền bi của MẸ

Chín sáu ức [tàng linh] [hãy] đưa về mau lẹ

MẸ CHA THẦY bồng bế phước lai

Xuống trần miền vâng lịnh MẸ THẦY

Dù việc vẫn mảy may đã thấy

Vì sinh linh sanh tử mỗi ngày

Đến thiên kỳ lộ thấy chẳng sai

Đừng có một, hiệp hòa trở lại

Lấy tình thương BÁC ÁI VỊ THA

Khuyên bảo chúng MAU TU VỘI VÃ

LẬP THIÊN ĐẠO KỲ BA gầy tạo

Đem tình thương trọn vẹn đưa vào

NGỘ KHÔNG NHIỀU [nhưng] RÁNG TẠO LÀM SAO

PHƯƠNG THOÁT TỤC LƯU TRUYỀN PHẬT ĐẠO

HỘI LONG HOA cửa vào đón hạnh

Định quả công duyên đủ ta nhanh

Tùy căn duyên chơn tánh lập công

THƠ PHỔ LỘ MUÔN ĐIỀU CƠ VỌNG

ĐIỂN MẸ CHA CHUNG BÓNG DẮT DÌU.

[Đoạn thi bài trên Cha Mẹ nói với Đức Ngài Hoàng Di Thiên, thế danh Hà Hưng Quốc, Đức Thể Nguyên của Giáo Hội Thiên Trường.]

 

THÁI KIM ANH tỏa ánh phong điều

Tuyên dương việc phúc nhiều phước báu

Định thọ mạng ngắn dài thân hậu

Chiêu cảm nhiều sự thấu thân tâm

Cứu người khi cấp bách năng làm

Không ngần ngại sanh tâm hoan hỷ

Nhìn bảy người thành công bền chí

Lo tu nhơn bền bỉ việc lành

Vạn sự ác tu hiền trở Thánh

Ráng tỏ tường trọn lành trọn hạnh.

 

[Đoạn thi bài trên Cha Mẹ nói với Đức Chưởng Thế của Giáo Hội Thiên Trường kiêm Chánh Giáo chi Bửu Sơn Huỳnh Đạo, thế danh  Thái Kim Anh, thiên danh Kim Nhứt Kim, phong danh Tây Mẫu Tiên Nương.]  

 

ĐEM CHƠN TRUYỀN ĐẠO CHÁNH MẸ CHA

TÒNG GIỮ NGUYÊN SẮC CHỈ THIÊN TÒA

LỊNH CAO CẢ MẸ CHA GÌN GIỮ

Con đường tu định quả nhân từ

NẮM CHƠN PHÁP NGỌC HƯ ĐÃ ĐỊNH

DI LẠC VƯƠNG ƠN TRÊN ĐÃ LỊNH

XUỐNG THẾ TRẦN BÀY TÍNH CỨU NHÂN

MỞ CỬA MÔN HOẰNG ĐẠO TRỊ DÂN

THÍCH CA BỔN DẮT LẦN CHỈ GIÁO

Nói theo đó dạy người tâm thảo

TU ĐẠO TIÊN học thạo Cha Ông

Làm sao đưa rốt ráo cháu Rồng

Âu Tây Lạc Đại Đồng trở lại

Vì lần này nạn tai sàng sảy

Một không hai thế lai vương lấy

Phen thảm sầu ta đừng ngậm phải gai

Mãi lợi danh trễ nảy bước thuyền

Chu kỳ đến LONG HOA trễ chuyến

Vì tình thương đưa thuyền cập bến

HẠNH HỮU DUYÊN THÁNH ĐỨC TUỔI TÊN

XUỐNG NHÂN GIAN ÂN LỊNH ĐẠO TRUYỀN

Lời MẸ dặn CHA TRỜI vận chuyển.

 

[Đoạn thi bài trên Cha Mẹ nói với Đức Ngài Hoàng Di Thiên, thế danh Hà Hưng Quốc, Đức Thể Nguyên của Giáo Hội Thiên Trường.]

 

HỠI LINH CĂN mau luyện chữ tu

Mới thông rõ CHÍ CÔNG NGỌC PHỤ

Tu là sửa công phu gìn giữ

Trước và sau cố gắng đừng thù

Đem tâm lòng ta tự suy nghĩ

Cho con thơ đôi lời ngụ ý

Lành phải làm sáng trí trừ mê

Để ngày sau THIÊN ĐẠI bước về

Không còn vướng u mê thế tục

Vì tình thương MẸ CHA giục thúc

Đừng thấp cao nhẫn nhục vui đời

Hãy chung vui ráng kết con ơi

Để tường tận thoát đời bi thảm

Nay mai đây năm châu ảm đạm

Bởi thế nhân một tám cộng chung

Một còn đó con đường tiếp dụng

Cho kịp ngày đáo phụng Thượng Ngươn

Đường quả nhân mau nắm lý chơn

GIỮ CHẶT MỐI ĐẠO CHƠN CHA MẸ

TRÊN MỞ LỐI CON ÔI MAU LẸ

Cửa bước vào quật té đừng nên

Ráng tu hành dành sẵn bước lên

LONG HOA HỘI TUỔI TÊN CHỜ SẲN

Sống từ bi nơi chốn trần gian

Niệm tưởng CHA MẸ giáng độ toàn

HẠNH BỒ TÁT ĐỜI NÀY PHẢI RÁNG

CỨU NHIỀU NGƯỜI BẤT LUẬN LÀ AI

LÀM LÀNH THIỆN HÀNH ĐẠO CHUNG TAY

Đem trí tuệ giải bày việc khó

Cảnh do tâm chơn giác trần nọ

Mượn thiền lam Đạo có trong tâm

Tương trợ tương vui thế cõi phàm

Nhứt nhơn nhứt con làm thiết hạnh

Từ bi vui mỗi người lành mạnh

Đem nụ cười duyên hạnh chúng vui

Rộng tình thương chơn thật đẩy lùi

Trên tất cả niềm vui có được

Thương để cứu tẩy thân uế trược

Rộng tình thương thao lược luyện tâm

Soi gương Đạo giải thoát nơi phàm

Tin có MẸ CHA Long Thần chở

Có phải không?  Con thảo ráng lo!

Gởi đôi câu THÁI họ HÀ duyên

Trao Đạo đạt pháp mầu vận chuyển

Ráng lo tròn Đạo hiển MẸ CHA.

 

[Đoạn thi bài trên nhắn nhủ toàn sanh chúng, đặc biệt là với con Hồng cháu Lạc.]

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 5321)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 5170)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 5899)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 5541)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 5173)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 5394)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 6009)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 5542)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 6746)
Thiên Thượng ban KINH VẠN ĐẠI MẪU HIỀN và những bài Thánh Giáo.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 5989)
SÁM GIẢNG ĐƯỜNG TUỆ TỈNH: PHẨM HOÀNG MẪU SÁM, PHẨM HUYỀN MINH SÁM, PHẨM SÁM NGUYỆN.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 7368)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Thánh Kinh.
23 Tháng Tám 20197:39 SA(Xem: 7510)
Phá[ Âm 2019_49 - 2019_51.
07 Tháng Tám 20193:00 SA(Xem: 7174)
Pháp âm 2019_39 - 2019_44.
09 Tháng Sáu 20195:52 SA(Xem: 7969)
Pháp Âm 2019_37 - 2019_38.
26 Tháng Năm 201912:40 SA(Xem: 6763)
Pháp Âm 2019_31A - 2019_33.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 8354)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
27 Tháng Hai 20196:44 CH(Xem: 7757)
Pháp Âm 2019_19 - 2019_23.
21 Tháng Hai 201910:59 SA(Xem: 8449)
Pháp Âm 2019_15 - 2019_18.
04 Tháng Hai 20191:09 CH(Xem: 8479)
PHÁP ÂM 2019_12 - 2019_ 14.
26 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 7617)
Pháp Âm 2019_08 - 2019_11.
19 Tháng Giêng 20196:56 CH(Xem: 7523)
Pháp Âm 2019_03 - 2019_06.
07 Tháng Giêng 20194:22 CH(Xem: 6680)
Pháp Âm 2019_01 - 2019_02.
29 Tháng Mười Hai 20188:29 CH(Xem: 7392)
Pháp Âm 261-263. END YEAR 2018.
24 Tháng Mười Hai 201812:35 CH(Xem: 6649)
PHÁP ÂM 259-260.
17 Tháng Mười Hai 201810:19 SA(Xem: 7236)
Pháp Âm 256-258.
11 Tháng Mười Một 20183:16 CH(Xem: 7775)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
10 Tháng Mười Một 201812:18 SA(Xem: 6855)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
30 Tháng Mười 20182:06 CH(Xem: 6782)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
28 Tháng Mười 201811:08 CH(Xem: 7175)
Pháp Âm 238-247.
15 Tháng Mười 201811:11 SA(Xem: 7954)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
08 Tháng Mười 20183:59 CH(Xem: 7057)
Pháp Âm 220-227.
03 Tháng Mười 201810:26 SA(Xem: 9280)
Pháp Âm 210-215B. Thiên Thượng tiếp tục ban KINH DÂNG ĐẠI LỄ MẸ.
29 Tháng Chín 20183:44 CH(Xem: 7777)
Pháp Âm 217-219E. KINH DÂNG ĐẠI LỄ MẸ.
02 Tháng Chín 20181:24 SA(Xem: 6267)
Pháp Âm 207-209E.
27 Tháng Tám 201810:12 SA(Xem: 7942)
Pháp Âm 202-206.
23 Tháng Bảy 20186:57 CH(Xem: 7814)
Pháp Âm 198-201. Đàn giờ Tí tại đàn tràng Núi Sam.
17 Tháng Bảy 20186:08 CH(Xem: 6441)
Pháp Âm 193-196. Đàn giờ Dậu tại Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội.
02 Tháng Bảy 201811:32 SA(Xem: 8467)
Pháp Âm 178-192.
25 Tháng Sáu 201812:36 CH(Xem: 7008)
Pháp Âm 172-176.
24 Tháng Sáu 201812:23 SA(Xem: 8083)
Pháp Âm 166-171.
18 Tháng Sáu 20189:48 SA(Xem: 7668)
Pháp Âm 160-165.
28 Tháng Năm 20186:13 SA(Xem: 8440)
Pháp Âm 156-159C.
23 Tháng Năm 20183:50 CH(Xem: 7678)
Pháp Âm 153 -155.
22 Tháng Tư 201812:00 SA(Xem: 33804)
Pháp Âm 149-152.
12 Tháng Tư 201812:00 SA(Xem: 35244)
Pháp Âm 146-148C.
12 Tháng Ba 201812:00 SA(Xem: 29473)
Pháp Âm 143-145.
25 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 16310)
Pháp Âm 139-142.
23 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 14260)
Pháp Âm 131-133.
21 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 13950)
Pháp Âm 130A-130C.
19 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 12706)
Pháp Âm 134-137B.
17 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 13757)
Pháp Âm 126-129.
15 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 11994)
Pháp Âm 119-124.
13 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 13021)
Pháp Âm 117-118C.
11 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 14833)
Pháp Âm 114A-116B.
09 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 14392)
Pháp Âm 113A-113B. END YEAR 2017.
07 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 16249)
Pháp Âm 112A-112C.
05 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 15406)
Pháp Âm 107-111.
03 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 14213)
Pháp Âm 97-106.
02 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 31052)
Pháp Âm 75-96.
01 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 17285)
Pháp Âm 46-55.
02 Tháng Giêng 20182:49 CH(Xem: 9318)
Pháp Âm 38-45.
01 Tháng Giêng 20182:46 CH(Xem: 10610)
Pháp Âm 29-36.