DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 2 THÁNG 6 NĂM MẬU TUẤT

17 Tháng Bảy 20186:08 CH(Xem: 6688)
ĐÀN GIỜ DẬU
NGÀY 2 THÁNG 6 MẬU TUẤT 
NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2018
TẠI TÒA ĐÌNH QUỐC NỘI
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

 


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #193

 

Thoáng thoáng kỳ đồng nhi mạng lễ

Túc trí KHAI TRƯỜNG đáo mạng cơ

Di đoàn tu luyện cao KỲ VIÊN tựu

Phúc đài duyên tụ đáo ngươn lai

Chu di đoan [cắt đứt] nghiệp ký [gởi thân] vai đạo

Lão KỲ HOA hạ thế duyên [pháp] đài.

[KHAI TRƯỜNG = mở trường đạo Giáo Hội Thiên Trường. KỲ VIÊN = Kỳ Viên Tịnh Xá, nơi tăng đoàn của Cồ Đàm an trú tu tập khi xưa. DI ĐOÀN TU LUYỆN CAO KỲ VIÊN TỤ = Tăng đoàn của Cồ Đàm năm xưa tại Kỳ Viên nay hội tụ.  KỲ HOA HẠ THẾ DUYÊN ĐÀI = duyên tọa pháp đài dưới thế tại Hoa Kỳ.]

 

Lão chèo tiếp đoạn KỲ TÂM trang

Lão chèo chống điền Canh thâu loạn

Lão bưng thuyền tháo Tuất kỳ năng

Lão chống chèo thuyền khô bộc duệ

Lão Kỳ Tam nương loạn khai HOÀNG

Lão dung nghị chuyên đạo ký NHƠN

Lão khai kệ tùng loan khắp NHỊ

Lão bút Tiên xu hướng về y

Lão đăng khai đồng ý NHƠN HOÀNG

Lão bút điên đăng tọa như nhiên

Kỳ Ba thu đoạn tiết trời mây đạm

Phút thảo loan nhi ban chiến NHỊ lâm

Phong du tiên bối đoàn khai LẠC

Khắp khắp Kỳ Ba áng phong ra.

 

Đoạn đoạn kỳ năng tiền phú động

Dạo bút khai hoa đáo động nham

Thiên thiên nhi chiến kỳ bổn thảo

Lý tục NHIÊN ĐĂNG khấu kỳ lao

Bổn bổn thể sắc hào [trí tuệ] liên mịch [che phủ]

Tiếng tiếng lai THIÊN từ khúc ca hoan

Trì khấu nan kỳ chung ngoạn khải

Tấn tấn NHIÊN MÔN đạo trí khai

Giềng môn đạo thể loan cầu phúc

Lan nhánh bồng an khái châu tiên

Dụ phong Tân đều hoa kết tụ

SÔNG [HÀ] đàng mây thoảng khiếu [gọi] KỲ NHÂN

Lão chung tiễn CÀN [THIÊN] khoa mộng lộ

Nhiều lần ấn chi khái độ như nhiên

Sang Thu Đông Kỳ Ba gọi

Thử tiếng đàn xưa phúc huy ban

Đoạn độ kỳ môn tràng đáo ngộ

Bôn thống giang ba khí tề đông

Lão mạng phủ đình chi lệ khổ

Đoan tiết MINH khai CHIẾU TRỜI ra.


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #194

 

Dung nan chi câu đà phúc NHỊ

ĐẠO đạo phúc THIÊN cơ kháo nhơn đàng

CHỦ những kỳ công gia đàng thủ lễ

LIÊN HOA năm Canh [Tí] thấu ngoạn nhi đa.

[ĐẠO CHỦ NHỊ THIÊN = ám chỉ Đức Ngài Hoàng Nhị Thiên Ngôi Hai Trào Tam. LIÊN HOA = Liên Hoa Tiên Nương, phong danh của bà Nguyễn Thị Viên, thân mẫu của Sư Bà Dương Thị Sâm Huỳnh Hoa Tiên Kim Tiên Huệ Phật.]

 

Kỳ Tam THÁNH VÀNG CƠ phục lịnh

CHIẾU tướng oai đoàn kể phong dung

Lao tương tri lậu cơ cầu phúc thẩm

Tưởng đáo OAI NGHI kiếp trần sinh.

 

[VÀNG = Huỳnh.  CƠ = Nương. THÁNH VÀNG CƠ = ám chỉ Huỳnh Hoa Tiên Nương, là phong danh mà Mẹ Diêu Trì đã ban cho sư bà Dương Thị Sâm, Phối Sư Thượng Sâm Thanh của Chiếu Minh Minh Nguyệt, phong danh Huỳnh Hoa Tiên, đắc vị Kim Tiên Huệ Phật.]

 

Liên liên đăng nhiệm đồng trí tuệ

Điệu khúc LIÊN HOA phái nào xưa

CHIẾU chiếu tề QUỐC năng tri ngộ

Đoạn khúc đàn cơ CHIẾU BẠCH [NGỌC] KHAI.

 

[CHIẾU = Giáo Chủ Ngô Minh Chiếu (Ngô Văn Chiêu), Ngôi Hai Trào Một.  QUỐC = Hà Hưng Quốc, Đức Ngài Hoàng Nhị Thiên, Ngôi Hai Trào Tam. BẠCH KHAI = Bạch Ngọc Cung khai mở.]

 

Kỳ khúc đoạn nam cơ chi mệnh

Kháo đáo kỳ trần khải tiếm

Trung dung năng cơ kỳ khải tấu

Màn phục hồi đàn chiếu phong cơ.

 

Chí HUYỀN chiếu đoạn KỲ MÔN ĐẠO

Chánh chánh đồ lao khí Đông Nguyên

Tài phúc tận đoan KIỀN [THIÊN] trí đoạn

Nhánh nhánh công đồ tạo CÀN [THIÊN] hoan.

[HUYỀN = Huyền Thiên Thượng Đế = Huyền Khung Thượng Đế.]

 

Lộ ánh MAI [ANH] VÀNG [KIM] thâu về tiếp

Khí khái bác nhiên tộ lý xan thơ

Ri Ri Ra Ra Rị Rị Rà

Rà Rị Ri Ra Rá Rị Ri.

 

Hoán hoán tề nhiên cầu đồng nhi toại

Phúc dạ niên thông đáo ÂN UY

Nan chi tự từ nan chi tự

Phổ khắp nhuần KHAI ĐẠO di lai.

 

NƯƠNG NƯƠNG phúc thẩm chào Đông Nội

Tiếng tự cơ NHIÊN phán chi ĐĂNG

Chu chu Đông lai HÀ phú thùy lai

Đàn THIÊN xuân phổ khúc lai kỳ.

[NƯƠNG NƯƠNG = Kim Tiên Huệ Phật, Sư Bà Dương Thị Sâm. CHÀO ĐÔNG NỘI = Chào Đông Cung Nội Điện tức chào Đức Ngài. HÀ THIÊN = Đức Ngài Hà Hưng Quốc Hoàng Nhị Thiên Ngôi Hai Trào Tam.]

 

Tạo THIÊN phúc Kỳ Tam phủ đoản

Năng ký xuân đàng thảo tân du

Chiếu CHIẾU MINH NGUYỆT ĐÀN tiếu ngọa

Hỉ kiến môn đà Hỗ Già ban.

 

[Hỗ = hỗ thẹn.  Hỗ Già = cách xưng khiêm nhượng của Sư Bà Dương Thị Sâm Huỳnh Hoa Tiên tức Đức Kim Tiên Huệ Phật. CHIẾU MINH NGUYỆT ĐÀN = Chiếu Minh Minh Nguyệt Đàn cũng là Thánh Tịnh Chiếu Minh Minh Nguyệt tại Trà Nóc, Cần Thơ, trực thuộc Hội Thánh Chiếu Minh, Tòa Thánh Long Châu, nơi Sư Bà đã tu luyện và truyền đạo cho các môn đồ.]


Si Tăng Lấp-Pa Ô Si Cờ-Đa
Con Si Tà Ta Đà Si Cà Mạ
Si Ta La Ma Na Sí Ố-Ồ
Ô Ớ-Ơ-Ờ Ta La Ma Si
Si Ta Na Má Si Ca Na Tanh
Ma Si Na Măng Ná ...
 

[Đoạn đối đáp tiếng thiêng Lão Nương với Đức Chưởng Pháp của Giáo Hội Thiên Trường và Thập Nhị Hiền Thủ của BSKH tại Tòa Đình Quốc Nội.]


 


 
Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #195
[Vài lời với chư hiền Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội.]
 
 

 
Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #196
[Làm rõ vai trò Ngôn Sứ và trách nhiệm của Hiệp Thiên Đài.]

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 964)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1443)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1173)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1343)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1412)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1333)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1527)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1954)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1615)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1859)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2204)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2611)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1993)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1724)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1437)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1505)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1528)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2458)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2436)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2941)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2243)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2508)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2918)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2773)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2711)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3413)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3214)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4256)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4160)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3616)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4774)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3672)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5594)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3732)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3789)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3968)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4143)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4017)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3582)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3521)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3667)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3807)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3469)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3699)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3685)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3534)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3521)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3315)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3703)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3630)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4007)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3797)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3872)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4544)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4492)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4387)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4655)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4303)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4753)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6401)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5671)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5307)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5334)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5857)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6000)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5422)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5297)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5668)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5746)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5324)
Pháp Âm 2020_39.