CHÂN DUNG GIÁO XỨ THẾ QUÂN CALI - BỬU THIÊN KIM HUỆ

22 Tháng Hai 20216:04 CH(Xem: 210)
ton-nu-huyen-trang  THIÊN DANH: BỬU THIÊN KIM HUỆ
  GIÁO PHẨM: GIÁO XỨ THẾ QUÂN GHTT, BANG CALI
  GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC HIỆP THẾ ĐÀI GHTT
  GIA NHẬP GHTT: 

  THẾ DANH: TÔN NỮ HUYỀN TRANG 

  NGÀY THÁNG NĂM SINH:  
  SINH QUÁN: CÀ MAU, VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CÀ MAU, VIỆT NAM
  TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA: ĐẠI HỌC 

  NGHỀ NGHIỆP HIỆN TẠI: 


 
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 2 tháng 2 năm 2020.
 
BỬU Ngọc TÔN nghiêm lịnh Đại Cầu
THIÊN đình NỮ cửu, ấn Long Châu
KIM thân HUYỀN diệu thiền tâm khẩu
HUỆ trí TRANG nghiêm được nhiệm mầu
Thiên Đạo Sơn Liên Cung Thánh Mẫu
Thể chơn nguyên tánh được bền lâu
Ngọc Tiên thanh tịnh hoà sen báu
Đài Đạo Huyền Không trí nhiệm sâu.Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn