SẤM GIẢNG TRUNG GIANG

01 Tháng Bảy 201812:23 CH(Xem: 12048)

SẤM GIẢNG TRUNG-GIANG  

"Sấm động Đông Nam Á khởi kỳ

Giảng truyền Huỳnh Đạo hộ cơ nguy

Trung Sơn Vương Phật Phong Thần định

Giang Bảo Quân Sư thế thành qui

Tân tạo Kim đầu danh khuyết tịch

Niên y bạch quỷ thứ cao phi

Đinh Mồ Tiên Phật Hiền nhơn trạch [Mồ = Mậu]

Vị quy tam hà định khốn nguy.

 

Xuân Đinh Vị (Đinh Mùi, 1967)

Thừa bút huệ linh khai truyền Sấm Giảng Trung Giang

Pháp Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo

Hội Thánh Nhị Giang, Tòa Thánh Bửu Sơn, Thiên Cấm Sơn, Tri Tôn

 

“Vòng trời đất mênh mông bát ngát

Ngước mắt nhìn muôn hạt sao trong

Bao la trên khỏang hư không

Hỏi ai có biết mấy dòng hư linh

Đường luân chuyển muôn nghìn thay đổi

Nhìn hiện thời bao nỗi lo âu

Sanh ra trên quả địa cầu

Nặng mang tứ đại khuôn sầu bao quanh.

Khi thân xác an lành ai nghĩ?

Đến ngày giờ tàn hủy kiếp trần

Năm đi tháng lại xoay vần

Gẫm đời như cuộc phong vân chiều tà

Lá vàng rơi ngoài hiên xa vắng

Cảnh Thu buồn yên lặng như tờ

Ai thương chiếc lá bơ vơ

Nằm yên mặt đất đợi chờ lịm thân

Tiếng ve kêu xa gần áo não

Như thầm than cơ tạo vô thường

Ta vì chánh pháp [của] PHẬT VƯƠNG

Mượn lằn linh huệ tình thương khuyên đời.

 

Chương thứ Nhứt : thế thời tạm giảng:

Xét hòan cầu bom đạn đương gây

Thi nhau gieo họa đất này

Rẽ phân nhiều đọan Phật Thầy thương tâm.

Nhìn lũ ó rừng ầm bay liệng

Tranh đàn xà nô khuyển hưng thời  

Gấu kia thong thả vui chơi

Giật mình sư tử gầm nơi biên thùy

Thấy kinh động Tây Di liên kết

Trổ oai hùm khuấy hết Đông Nam

Có thâu có xuất cũng cam

Không ăn mà chịu không làm lại mang!

Phật thương giống da vàng thảm đọa

Hóa hào quang đại xá Trung Ương

Chỉ dùng chân lý tình thương

Trong khi Ác Đạo Ma Vương tung hòanh.

Chúng mượn cảnh chiến tranh thảm sát

Lý của người hung ác là hơn

Bên ngòai Tổ quốc nghĩa nhơn

Thâm tâm sắc bén còn hơn Lưu Cầu [thanh gươm tên Lưu Cầu]

Mượn ngụy thuyết bắt đầu văn vật  

Nào kể chi còn mất gia phong  

Việt Nam là giống Tiên Rồng

Trọng Cha thương Mẹ một lòng Tổ Tiên.

Nay ngọn gió Tây Phiên thổi đến

Roi văn minh vụt nện vào đầu  

Đua đòi vong bản đôi câu

Se sua vật chất ngỡ đâu mình tài

Đây tạm mượn một bài văn thuyết

Phân thời cơ cho biết hậu kỳ

Trung-ương sấm nổ ầm ì

Nơi nào cũng thấy lọan ly điêu tàn

Trai đôi mươi nghinh ngang hung dử

Gái thì không còn giữ tiết trinh

Bạc vàng xem nặng hơn mình  

Cho nên nhồi quả văn minh hội này.   

Anh, Mỹ, Úc liên vây kinh tế  

Á, Phi tầm huynh đệ nương nhau

Liên Sô ngồi ngó trước sau

Mặc tình Tào Tháo lao đao nhiều bề

Đinh niên hạ hồng kê Mao tận  

Thượng mồ lai hỏa vận Đông Hồ  [Mồ = Mậu]

Trung sơn định cứ kinh đô

Phúc lai bất nhị họa lai đơn hành

Dài dằng dặc chiến tranh khổ não  

Động Xiêm đài ứng khảo Cao Miên  

Thư hùng một trận cương biên

Ôm nhau mà khóc bỏ tiền quên ăn

Đêm mờ tối liềm trăng làm chủ  

Lập lòa sao vần vũ địa cầu  

Bình minh hiện xuống năm châu

Rọi tan ác trược đối đầu âm tinh

Thái BìnhDương thình lình nổi sóng

Cuộn phong ba khơi động Nam Đài

Hắc long thừa kế ra oai

Bạch long chớp nhóang chia hai con đường

Một theo Phật hầu nương bổn giác

Hai luân hồi chịu phạt thảm thê

Ta nay mượn bút khai đề

Vâng theo Điệp chỉ Sắc phê Thượng Tòa.

Đức DI LẠC Long Hoa sắp ngự

Khai triều ngươn độ dử phong hiền

Chia ra Thần, Thánh, Phật, Tiên

Chọn trang đạo pháp kỳ duyên giồi mài.

Hạ chánh chiếu tuyển khai HÙYNH-ĐẠO

Xuống bút huyền cơ khảo nặng mang

Muốn nên được Mối Đạo Vàng

Lửa hồng cam chịu mới hòan kim chuyên.

Ai nản chí nặng phiền thế cuộc

Bệnh trầm kha đắng thuốc mới lành

Thời chưa mãn, thế chưa sanh

Cho nên các bậc hùng anh còn chờ

Cơm Phiếu Mẫu tạm nhờ lúc đói

Buổi hàn vi ai khỏi ưu phiền

Trong khi thế tục đảo điên

Đạo Vàng ẩn ánh để khuyên trợ đời.

Châu Văn Vương ngộ thời phạt Trụ

Chờ Tử Nha Tướng Phụ tương lai

Văn minh cơ xảo đời nay

Tích xưa bàn luận mặc ai chê cười

Hớn Bái Công là người Trời định

Nhờ Tử Phòng trung tín khuôn phù [Tử Phòng = Trương Lương]

Công thành thân thối ngao du

Ngòai vòng danh lợi lo tu thóat trần

Tâm vô nhiểm nợ nần không buộc

Trí thảnh thơi trau chuốc kệ kinh

Sự đời thay đổi liên thinh

Nhỏ nhen, quanh quẩn trần tình ghét thương.

Người đạo pháp tầm chương, trích cú

Gẫm máy huyền hấp thụ vô vi

Thân trần mượn để ra đi

Qua bờ bến giác phải ly biệt đò.

Cảnh vô sắc là do tâm ý

Hiện giờ nay quyết chí tạo thành

Niết Bàn, Bạch Ngọc cao thanh

Thiên Tiên Phật cảnh sẵn dành vị ngôi

Ta không thể ngồi yên than vãn

Với bạo quyền gây lọan muôn nơi

Tiếng than dậy đất, vang trời

Chẳng qua Mạt pháp là thời đảo điên

Các Thiên Tinh hạ miền trần tục

Nương Đạo mầu nhẫn nhục, từ bi

Lịnh truyền các Đấng Vô Vi

Đều đem hùng lực để thi hội này.

Tùy căn cơ mượn tay giác thế

Xét quả công chín bệ Phong Thần

Thời kỳ đảnh túc tam phân

Miền Nam nước Việt ân cần Sắc ban 

Trao QUAN THÁNH Tiền Giang điều động

Hội Chư Nhu hiển lộng oai Thần  

Chọn trang trung nghĩa, hiếu nhân  

Tuyển người Đạo Pháp cầm cân công bình

Thiên thời định huyền linh chuyển hóa  

Cuộc văn minh cũng đã xoay chiều

Tạo thành huynh đệ thương yêu  

Chỉ cho thông lối phàm siêu, chánh tà

Đế-Quân sắp Mỹ, Hoa, Phi, Úc

Hàn, Thái, Anh thần phục trước đài

Văn minh bảy nước liên tay   

Giúp vào cơ vận ngày mai Đạo Vàng

Ki Tô Giáo lịnh ban hội đủ  

Hiệp Cao Đài làm chủ Tiền Giang  

Đế Quân thông xuất điểm đàn

Sau ba tiếng sấm Minh Hòang thượng ngai

Tiền Giang đã an bài lãnh vực

Điệp văn trình Liễu Nhứt Chơn Nhơn

Tâu cùng Minh Đế Cấm sơn

Chấp khai chiếu dụ ban khai nhứt thời

Phần Hậu Giang cơ trời địa lợi

Định QUAN ÂM bước tới chiêu hiền  

Luyện xong Bát Quái Đồ Thiên

Pháp mầu diệu hóa Bửu Liên lập thành.  

Ấn cùng Nhựt đề danh công đức

Lào, Miên đồng ra sức thi đua

Mã-Lai, Đức, Ý giúp vùa  

Hậu Giang Phật định là vua xuất trần

Hòa Hảo hiện chơn thân Giáo Chủ

Phật giáo qui nhứt vụ Tăng-Tông

Bấy giờ cơ khí Á-Đông  

Hiệp chung đất Việt góp công xây đền

DI-LẠC hiện tầng trên thuyết pháp

Chỉ ba điều chơn quyết mà thôi   

Thánh Thần Tiên Phật phong rồi

Giao cho Minh Đế thượng ngôi trị vì 

Nơi Trung Giang nếp y sẵn có

Dụng Nhơn hòa phân rõ huyền linh  

Điệp truyền Chư vị Đạo Hùynh  

Giáo-Tông Thái-Bạch điểm trình Thiên-Tôn

Nga, Pháp, Hung, Lỗ tồn trung lập

Miến, Ba-Tư, Á-Rập tuân hành  

Tam Thiên Giáo Chủ tâm thành

Cầu trên Thượng Tổ pháp lành hiện thân  

HỒNG-QUÂN ngự Long, Lân, Qui, Phượng  

Thiên Tinh đồng quì hướng vâng truyền

THẦY nay chấp chưởng Tam Thiên

Thọ trên THƯỢNG ĐẾ lịnh truyền xét phân.

Cảnh hữu tướng là phần Minh-Đế

Lý Đạo mầu pháp thệ thâm uyên

Giao cho Giáo chủ Tam Thiên

Nhẹ đường trần tục nhẹ duyên Niết-Bàn .

Nhạc bốn phương lừng vang trổi khúc

Tiên Phật đồng quỳ phục trước đài

Thánh Thần triều kiến Như-Lai

Hào quang lớp lớp phủ ngòai hư không

Minh-Vương thượng ngai Rồng chấp chiếu

Phong tôi hiền, trung hiếu, khổ lao

Đền vàng Sắc chỉ tay trao

Muốn tu thì cũng được mau đắc thành

Con muốn hưởng trần danh phẩm vị

Lãnh cân đanh Vương chỉ Hòang triều

Long xa, Phụng tấu tiêu thiều

Thanh nhàn tọai hưởng sớm chiều công xưa.

Người Đạo pháp Thượng thừa cao diệu

Đến giờ nay kết liễu công trình

Thóat thai lên cõi trường sinh

Bước theo ngọn gío nhẹ mình bay cao.

Xa lánh cảnh trần lao hữu chất

Khỏe muôn đời đắc Phật Long-Hoa

Tam-Thiên Giáo Chủ trước tòa

Cúi mừng các Đấng DI-ĐÀ TAM-THANH

Chúc Minh Chúa Phật danh thắng diệu

Cả triều thần thọ chiếu tiễn chân

Hào quang ngũ sắc tường vân

Nhạc Thiên hạ xuống trước sân Rồng chầu

Trong các Bậc Công, Hầu, Khanh, Tướng

Là đệ huynh từng vướng tình thâm

Nay đây hai cảnh thăng trầm

Người lên Bạch-Ngọc, kẻ nằm Đài hoa.

Lễ triều cung chói lòa ánh ngọc

Nam Nữ nghinh hầu dọc hai hàng

Xe loan của Đức Mẫu-Hòang

Triệu hồi Nữ liệt vượt đàng đăng cung.

Các Thượng-Tôn thính tùng Giáo-Chủ

Hiển Thần thông hiện ngũ quang đài

Cuộc trần phất nhẹ đôi tay

Tục, Tiên hai nẻo từ nay xa vời

Vang vọng trống liên hồi Đại-Điện

Đức Minh-Vương hội kiến Quần Thần

Phán truyền vạn quốc Phật dân

Từ nay Minh-Chúa đức ân ban truyền.

Vài công khanh thỏa nguyền quì bạch

Trả cân đai, phủi sạch nợ đời

Ngòai vòng danh lợi vui chơi

Ngao du sơn thủy, thảnh thơi lâm tuyền.

Chừng ấy mới tịnh yên luyện pháp

Trong trăm ngày nhẹ thóat hư không

Dạo chơi cùng khắp trần hồng

Đúng giờ chiếu triệu cỡi Rồng đăng Tiên.

Bần-Tăng phụng Sắc truyền ứng tả

Đem lới này khuyên cả Hiền nhân

Đời tàn khó giữ xác thân

Cậy nơi Tiên Phật Thánh Thần mới yên.

Đức THƯỢNG-ĐẾ rộng quyền ban thưởng

Để cho đời hạnh hưởng hôm nay

Gẫm từ kim cổ không sai

THẦY ban cho một, trả hai lần bằng.

Vài Hiền nhân xa căn, tách cội

Ngỡ rằng mình thông lối siêu nhiên

Tiếc thay công khó gieo truyền

Để lòai sâu bọ phá viên đất lành.

Lũ ma vương quyết tranh Chánh Giáo

Thêm vẽ vời gây tạo Lôi-Âm

Đường-Tăng xưa cũng lạc lầm

Chẳng nghe lời gián mắng thầm Ngộ-Không :

“Con khỉ ốm không thông Đạo cả

Đến Lôi-Âm xán xả không quì !”

Thương thay dầu Đại-Từ-Bi

Đại-công, đại nghĩa biết gì Phật Ma !?

Vài tích xưa Ta đây tạm giảng

Chỉ cho người chưa tạng lý sâu

Đèn hồng thấp giữa canh thâu

Tụng kinh HÙYNH-ĐẠO, niệm câu DIÊU-TRì.

Tâm thanh tịnh quán tri diệu thuyết

Hòa hư linh vô diệt, vô sanh

Tiêu diêu hồn vượt mây lành

Hạo nhiên nương gót, Ngũ hành thóat thai.

Không còn luyến trần ai một mảy

Nhẹ ngàn duyên khổ hải luân trầm

Tiên - Phàm hai nẻo do tâm

Giác về Cực-Lạc, Mê tầm ngục môn.

Càng sung sướng tâm hồn càng khổ

Lắm giàu sang, lắm chỗ bất nhân

Tội tình sanh bởi do thân

Ai gây nên đó, rồi cần ai tha.

Suy xét kỷ là ta tự tạo

Ta gây nên quả báo oan khiên

Nay ta qui hướng chơn truyền

Thì ta tự diệt, đừng phiền xin ai!

Dầu tam-Thế Như-Lai kim cổ

Đều dưới quyền THƯỢNG-TỔ từ bi

Chỉ cho chơn lý siêu vi

Bại, thành qua một kỳ thi mới tường

Hội Long-Môn PHẬT-VƯƠNG chưởng thống

Phút đầu tiên tiếng trống gọi hồn

Chuông vàng vọng đổ khai môn

Phân thành đẳng cấp Triều-Tôn Kim-Đài

Nhìn thấy chiếc cầu dài vòng nguyệt

Bắc ngang qua Ngọc-Khuyết Châu-Cung

Giòng sông nước biếc lạnh lùng

Có thuyền Bát-Nhã đợi cùng đưa sang..

“Vạn-Linh” tựu tề đang chờ lịnh

Tiếng ngân vang đại thỉnh anh hùng

Vị tha, xả kỷ, hiếu trung

Suôt đời hành đạo não nùng đắng cay

Vì nhân loại ưu hoài xã tắc

Thương đồng bào nghèo ngặt hy sanh

Thân kia dầu có tan tành

Huyền linh tá trợ hiện thành hình xưa

Mời tất cả để đưa sanh bến

Phiền những ai còn mến lợi quyền

Xét mình tâm ý chưa yên

Thì nên ở lại cần chuyên tu hành.

Thuyền không đáy lưu thanh khử trược

Giòng sông kia lượng nước mê si

Sa vào hóa hiện tức thì

Gươm đao, lửa cháy dị kỳ xà lang.

Nếu bước xuống còn mang nghiệp quả

Chất nặng lòng như đá muôn cân

Sa vòng ác trược tan thân

Hỏa thiên ác thú giảo phần hữu vi

Ai cũng có thể đi đến chốn

Ngặt rằng mình căn bổn không nguyên

Nơi đây là Bát Nhã thuyền

Muôn lòai vạn vật đều nguyền đưa qua.

Người luyện đạo dung hòa Tam-bửu

Địa Tán Tiên đồng tựu nơi đây

Cầu vàng cao vọi từng mây

Nhỏ như sợi tóc tỏa đầu hào quang.

Nhạc huyền diệu tiếng vang khởi điểm

Hỡi Chư nhu định chiếm bảng vàng

Đường lên Bạch-Ngọc Niết-Bàn

Chiếc cầu không nhịp đợi hàng tam-công.

Nếu chưa được sạch lòng, đạo đức

Nặng hồng trần nửa bực sa chân

Mặc dầu tụ đảnh tường vân

Bao nhiêu tạp niệm xoay vần đảo điên

Thọat nghe tiếng lụy phiền than thở

Thọat gia đình oan nợ réo kêu

Hoặc tâm chấp trợ thương yêu

Kiêu công ỷ quả lắm điều riêng ta 

Nên nhớ mọi việc là hư ảo 

Dầu quả công Thầy bảo ta hành

Nghĩ rằng chung để nhân sanh

Tin nơi Thầy dạy, giống lành ta gieo.

Vui lòng bỏ vì theo Thầy-Mẹ

Định chơn thần lướt nhẹ qua cầu

Muôn đời trong Sát-Na  lâu

Nếu tâm còn chấp, sông sâu lộn nhào.

Qua khỏi được cầu cao đắc quả

Thóat thai phàm hiển hóa Phật-Tiên

Chừng nào ứng hiện Tam-Thiên

Ba ngàn đệ tử kết liên đạo thành

Siêu chơn lý bất tranh tất thắng

Tự hạn mình sẽ đặng đem lên

Giả ngu, giả dại, giả quên

Tâm vô chấp thiểu là nền tuệ quang

Dạ bao la chứa tràn tha thứ

Muôn việc chi hiền, dử vô câu

Sáng mai bỏ xác về chầu

Chiều nay danh vọng, đài lầu chi đây?

Đã định hướng theo Thầy, về Mẹ

Nơi trường miên không lẽ nghèo nàn

Hễ tu bớt việc tính toan

Giàu sang theo với Niết-Bàn được sao ?

Tu phải chịu công lao khổ nhọc

Tai thường nghe tiếng khóc lương dân

Khi ta no ấm yên phần

Thương người nghèo ngặt tảo tần ốm đau.

Đức THƯỢNG-ĐẾ trên cao ban xuống

Phần của người được hưởng nhiều hơn

Giờ đây nếu muốn trả ơn

Giúp giùm kẻ khó mấy cơn đọan trường.

Lúc đói lạnh tình thương nhờ vã

Thầy  mến yêu tất cả muôn lòai

Thay Thầy săn sóc hôm nay

Hiện thân Từ-Khiết đưa tay dắt dìu

Là hiền sỹ biết nhiều bổn phận

Thầy hiện trong lận đận cơ hàn

Mẹ đang ngự giữa tiếng than

Phật-Tiên ở chỗ tai nàn nguy vong.

Khi lạm dụng một đồng hoang phí

Hay xoe-xua ích kỷ riêng mình

Thà đem giúp kẻ ăn xin

Cho người khó khổn bịnh tình còn hơn.

Trả cho Thầy công ơn là đó

Ai linh thông hiểu rõ lời ta

Xin nguyền trước Phật DI-ĐÀ

Họ, người hành đúng lời qua vừa truyền

Dầu luyện pháp thóat riêng Thánh thể

Thành Phật-Tiên cũng để lòng son

Thương đời như thể thương con

Vì chưng mình giác, đời còn mê tân.

Trông cảnh trạng thế nhân thống khổ

Đức từ-bi thương chỗ cơ bần

Đã đành do ở quả nhân

Nhưng ta đâu nở ngồi phân tội tình.

Người tỏ ngộ Đạo Hùynh nên nhớ

Nếu phải hy sinh đỡ cho trần

Theo Thầy đâu phải giả thân

Giúp cho Thầy-Mẹ một phần công lao

Cơ tu Huệ sẽ mau tấn tới

Vì ngừoi không trục lợi riêng mình

Bao nhiêu nặng nhọc chân tình

Rộng lòng thương kiếp phù sinh nhân lòai.

Đời còn lúc mưa mai nắng sớm

Sắp đến hồi Tán-Đởm kinh tâm

Vẳng xa tiếng nổ ì-ấm

Xót tình nhân chủng than lầm điêu linh

Thời Mạt Hạ Đạo Hùynh ứng hóa

Thương cuộc trần Thầy tả pháp chương

Quảng truyền mối đạo Chơn Thường

Để chờ đợi buổi Phật-Vương lâm trần.

Hễ giác ngộ thời không thiện ác

Quyết một lòng gieo hạt giống lành

Chú nguyền Cực-lạc duyên sanh

Tây phương thọ ký tái sanh nhiếp trần.

Mượn xác thể ta cần quảng thuyết

Cảnh trầm luân nào biết huyền linh

Lời thơ gom trọn chân tình

Đôi dòng tâm huyết biện minh chưa rồi.

Sen nở chốn bùn hôi nước đọng

Thuyền không chèo nhờ sóng đẩy đưa

Hạn lâu thì phải sa mưa

Mặc tình thế sự ghét ưa lời vàng.

Kìa chiếc Bác-Nhã thuyền không đáy

Chở tòan linh đâu phải muôn ngàn

Nhưng phiền để lại thế gian

Tình, tiền, danh vọng chớ mang theo lòng.

Tây-Phương Phật chờ trông hiền đức

Ngọc-Khuyết-Đền đợi bực căn nguyên

Ta đừng tính chuyện tư riêng

Quyết lòng công quả phước duyên trọn lành.

Chuyển bút pháp thị thành thôn dã

Hãy bình tâm chớ khá đắn đo

Đường tu nhiều nỗi cam go

Đạo mình, mình giữ nhỏ to ích gì?

Cũng gần đến khoa thi trương bảng

Giữ sao tròn bom đạn kề bên

Tiền nhân Hậu tổ chớ quên

Công ơn cha mẹ tạo nên xác này.

Nếu lầm lỡ từ đây cải hối

Có Thánh thần cứu rổi Long-Hoa

Sợ rằng mê mãi bạo tà

Muôn đời khó gặp DI-ĐÀ chứng minh.

Chẳng cần đọc thiên kinh vạn quyển

Chỉ lòng thành khói quyện bay cao

Mẹ cha dầu trước hay sau

Cũng siêu thăng đến Động Đào Thiên-Thai.

Người học đạo hằng ngày tu tỉnh

Nợ giang san phải tính tài bồi

Làm xong bổn phận con tôi

Hiền lương đạo nghĩa trả rồi tình thâm.

Ơn xã hội chơn tâm gìn giữ

Đừng tạo thêm những chữ bất hòa

Thương người, người sẽ thương ta

Ghét người, người sẽ hóa ra hận thù.

Cuộc danh lợi như mù từng bước

Thử gẫm xem nào được mấy hồi

Đời nay khó đứng, khôn ngồi

Nhờ nơi Chánh Pháp trau dồi chơn thân.

Buổi kết liễu mưa Tần, nắng Sở

Tuy thấy rằng chuyện dở mà hay

Chung qui mới rõ đức tài

Vì thương ta mới giảng bài, ra thơ.

Trở lại thế chỉ mong cuộc thế

Xuống trần gian chẳng nệ trần gian

Mong sao truyền bá bốn phang

Từ bi bác ái Đạo Vàng nghĩa nhân.

Đã Sắc lịnh Thánh Thần tứ hướng

Hộ người hiền vô lượng từ quang

Vì đời đại thệ trước đàn

Nếu tu không đắc ta mang tội giùm.

Buổi tận ngươn gông cùm thấy rõ

Chớ đắc thành chưa có bao người

Vì chưng thiệt một, dối mười

Tu hành khoe áo biếng lười sám kinh.

Bởi dục vọng Thiên Đình họach tội

Để quỷ ma dẫn lối đưa đường

Điều chi rầm rộ phô trương

Cũng như đứng trước Ma vương cợt đùa.

Lũ cỏ dại tranh mùa lúa tốt

Nở lòng nào vội đốt đồng sao ?

Từ văn sấm pháp truyền rao

Thôn hương thành thị gắng trau lời này.

Để đến lúc cuồng xoay binh biến

Đức Thiên-Tôn khó tuyển con lành

Tuồng đời chuông buộc chỉ mành

Đừng mong ước chuyện chuông lành êm suông.

Đêm khuya khoắc u buồn dạ ngọc

Xót hồng trần chí dốc giảng khuyên

Thân phàm bán tục, bán Tiên

Làm sao tránh khỏi truân chuyên nhiều bề.

Đường Bạch-Ngọc không hề suông sẻ

Đến Niết-Bàn không lẽ thẳng ngay

Đã đành trăm đắng ngàn cay

Nếu không thử thách biết ai trọn nguyền.

Đang lúc tả chưa yên sấm huấn

Lằn tạp phong thổi dựng ngay trời

Gọi Thành-Hòang hỏi mấy lời

Đó Kim-đầu-quỉ đương thời hành hung.

Thiên số định thân trung ngọat lục

Ta nảo lòng buông bút huệ linh

Xác phàm để lại Bửu đình

Về Linh-Sơn-Khứu tấu trình một phen.

Cầu Phật-Tổ rọi đèn tâm-pháp

Xin Thiên-Tôn cho lập Bửu đài

Chuẩn y Đạo giới hoằng khai

Điệp mầu Sắc diệu Ta nay ứng truyền.

Thâu cho được tam thiên Đồ đệ

Thống năm chi cứu thế lập đời

Trong vài niên nữa tầm nơi

Ngọc-Kinh-Cung lập là thời thượng ngươn.

Tạo cho được địa sơn tam lục

Giống Lạc-Hồng cội phúc là đây

Thiên cơ vận chuyển trăm ngày

Kim Giang thập bát hội xây đền vàng.

Tùy nhân quả giang hà xã tắc

Giống Lạc-Long định đoạt mối giềng

Trung-Giang sấm giảng ban truyền

Chờ người đức cả trọn duyên quay về.

Đừng chuốc việc nửa mê, nửa tỉnh

Chấp tâm phàm bất định ngụy, chơn

Cũng đừng tính thiệt so hơn

Sanh lòng ganh ghét giận hờn mê si.

Lòng khoan dung từ-bi, xả hỉ

Cuộc trần này có quí chi đâu ?

Tóc xanh cho đến bạc đầu

Chung qui đồng gánh nghiệp sầu trầm luân.

Kìa cái chết qua từng hơi thở

Cảnh vật này tạm bợ mà thôi

Nhìn xa thông lý đạo rồi

Chấp chi chuyện nhỏ bồi hồi tâm can.

Mượn linh bút vài hàng nhắn gởi

Riêng Môn đồ mong đợi sấm truyền

Tịnh thần nghe tiếng Thầy khuyên

Dầu xa vạn dặm chớ phiền đợi trông.

Vì thiên cơ trần hồng khó hiểu

Đây mấy lời sơ thiểu cho con

Thương trò mong đợi mỏi mòn

Thầy còn chịu cảnh chìu lòn độ nhân.

Huống chi chuyện xây vần tà thuyết

Là Ma-vương chúng quyết ngăn đường

Trung thành dầu nát thịt xương

Hồn linh theo Phật hầu nương Liên-đài.

Tình thắm thiết tỏ bày chân lý

Sấm Trung-Giang suy nghĩ tận tường

Tìm trong văn nghĩa phi thường

Cũng là đắc được pháp cương tâm truyền.

ĐIều Thứ Nhứt THẦY khuyên nên nhớ

Lòng trung kiên muôn thuở còn nêu

Dầu ai nặng nhẹ trăm điều

Quyết không bỏ lý cao siêu của Thầy.

Nhiều thử thách đang vây con đó

Nếu ngã lòng công khó tiêu tan

Việc chi còn ở trần gian

Là điều huyển hoặc chớ mang nơi lòng.

Điều Thứ Hai THẦY trông đệ tử

Tình bạn bè phải giữ thủy chung

Luôn luôn tha thứ, khoan dung

Nhủ khuyên nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô.

Dìu dẫn nhau điểm tô công quả

Phải thật tình với cả chung quanh

Thiệt thòi cam chịu đã đành

Vô-Vi phẩm vị Thầy dành cho con.

Điều Thứ Ba vẹn tòan hạnh đức

Tuy bán buôn cơ cực tảo tần

Đổi công nuôi lấy tấm thân

Đừng ham mến chuyện phi nhân gạt lường.

Dầu vàng bạc đầy rương tràn tủ

Cuộc trần này chưa đủ con ơi !

Ác gian cũng chỉ một đời

Thà nghèo trong sạch thảnh thơi linh hồn.

Điều Thứ Tư pháp môn qui luật

Lục, Thập trai cố sức trau giồi

Thịt thà, xương máu tanh hôi

Cỏ cây, rau cãi cũng rồi bữa ăn.

Đức Từ-Bi thường hằng thể hiện

Không sát sanh lòng thiện ta còn

Lạt chay tuy chẳng ngọt ngon

Còn hơn thú vị cơm chan máu hồng.

Điều Thứ Năm quyết không hờn giận

Ghét ganh chi cho bận lòng mình

Con xem vạn quyển thiên kinh

Hiền nhân, quân tử rộng tình vô câu

Muôn việc xảy bắt đầu sân, nộ

Là nguyên nhân thống khổ ly tan

Chơn truyền Chánh-pháp Đạo vàng

Học xong chữ NHẨN Niết-Bàn không xa.

Điều Thứ Sáu thiết tha THẦY dặn

Ngày hai thời lẳng lặng công phu

Việc chi dầu quá cần cù

Cũng nhơn vài khắc tập tu nguyện cầu.

Khi rảnh việc đồng sâu chợ búa

Đem Sấm Kinh tự của Thầy ban

Đọc cho thông thuộc đôi hàng

Ngâm nga trong lúc thanh nhàn, băn khoăn.

Điều Thứ Bảy quyết tăng công quả

Giúp đỡ người già cả, ốm đau

Tùy duyên có thể giúp vào

Lâm cơn họan nạn khi nào cần con.

Phước đức đó vẫn còn muôn thuở

Tuy vô hình đừng ngỡ rằng không!

Con ơi ! trong cõi trần hồng

Mấy ai hiểu đặng tấm lòng thanh cao.

Điều Thứ Tám lời nào THẦY dạy

Dù khổ lao chớ nại công trình

Biết rằng con phải hy sinh

Phật Tiên đâu nỡ quên tình hay sao ?!

Đừng chấp việc núi cao, rừng thẳm

Hay là đường muôn dặm xa trông

Hễ con thề giữ trọn lòng

Đương nhiên đắc Đạo thóat vòng tử-sanh.

Điều Thứ Chín Đạo lành căn bản

Giữ làm sao có bạn, không thù

Từ nay con nhớ rằng tu

Hạ mình nhận lỗi mặc dù là không.

Lời nói sao hòa trong hiệp ngọai

Đừng hơn người nếu phải ép lòng

Không ham những chuyện mênh mông

Vừa no, đủ ấm đèo bồng mà chi !

Điều Chót Hết Mười ghi trăm nhớ

Phật-Pháp-Tăng con chớ quên ơn

Gia đình nghĩa trọng nhiều hơn

Tình thương xã hội giúp cơn thiết cần

Ơn TỔ-TIÊN dành phần con cháu!

Đó những lời THẦY bảo, THẦY mong

Con ơi, con khá ghi lòng

Bấy nhiêu tâm huyết mấy dòng thi văn.

Vài tiên tri nguyên căn đệ tử

Xem qua rồi nên giữ vào tim

Luận suy chơn nghĩa công tìm

Dầu thông thiên lý nên im ẩn gìn.

Khỉ ngồi đợi kẻ minh ngọc thố  

Bắc Kinh di bạch lọ sơn phòng

Triều Tiên xương chất đầy đồng

Thái, Cao (Miên), Lèo (Lào) chuyện cuối Rồng Gà bay  

Nam Việt ứng một ngày tàn bạo

Lục cửu duyên quả báo kim vương

Mặt trời lố dạng Nam Phương

Trung Đông chiến họa dân lương điêu tàn  

Cùng lực tận Mỹ hàng Nga tận

Anh tiêu điều Pháp nạn Trung suy

Nhật mưu Đức lược Ấn bi

Việt Nam thánh xuất phục Quy Kim thành

Chừng gặp cảnh tan tành đô thị

Nhìn ruộng hoang tận tới chân trời

Thở than kêu khóc hết lời

Mới tường luật định của TRỜI ban ra

Đây nói đoạn san hà dồn dập

Bày ra điều tranh chấp dân binh

Chừng nào được đấng anh minh

Lo cho xã tắc quên mình mới yên

Giờ do lũ Tây Phiên định hẹn

Giống LẠC HỒNG cam chịu vì sao?

Mật kia để trước mũi dao

Nghe mùi phưởng phất chia nhau giựt giành

Chừng đứt lưỡi em anh cùng khóc

Thế mới tường bài học si mê

Khi nào khách nọ ra về

Tài gia tan nát trăm bề đảo điên.

Cầu NGỌC ĐẾ diệu huyền ban bố

Nguyện Phật Tiên cứu độ dân lành

NAM MÔ THƯỢNG TỔ TAM THANH

Trạch trang trung kiệt lập thành THƯỢNG NGƯƠN ."

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Ba 2018(Xem: 18972)
Thiên thơ của Thiên Ánh Đạo Vàng với những tiên tri liên quan đến Thiên Đạo Huyền Không.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 35276)
Mật điển của Phật Thầy Bửu Sơn, Pháp Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo chấp bút.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 9015)
Đàn Cơ Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đức Phạm Công Tắc, Hộ Pháp Cao Đài Đại Đạo Giáng Điển.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 9361)
Điển thi của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đức Ngôi Hai giáng đàn.
30 Tháng Bảy 2018(Xem: 12330)
Đàn cơ tại Bát Quái Đồ Thiên (Hà Tiên) năm 1935. Thi thơ cơ mật của Cao Đài chỉ lưu hành nội bộ, đến khi cả thế giới xảy ra cảnh: “Ngòi lửa dậy bốn bề nao nức, Năm Châu tràn tuyệt dứt nhơn sanh” và “Trung Đông chiến họa lưỡng dân điêu tàn.” thì nội dung mật đàn này mới được phép phổ biến. Sau năm 2001 chính là thời điểm.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 13776)
Điển Sấm của Phật Thầy Tây An, Ngọc Thanh Tiên Trưởng và Trạng Trình. Xuống điển năm 1976.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 11043)
ĐÀN CƠ NGŨ PHỤNG KỲ SƠN.
01 Tháng Tám 2018(Xem: 10803)
Đàn cơ của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Nội dung chứa đựng nhiều mật khải quan trọng.
23 Tháng Tám 2018(Xem: 13458)
Những lần vấn đáp với Cô Lê Hoàng Kim, được biết đến là Kim Thân Cha, qua một thời gian dài được sưu tập và ấn bản có tên Thượng Đế Giảng Chơn Lý.
04 Tháng Mười 2018(Xem: 7423)
"Thất Nhựt Du Tiên" do Đức Ngô Chưởng giáo Ngô Văn Dư giáng cơ tại HỘI THÁNH THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO .. sau khi liễu đạo,
04 Tháng Mười 2018(Xem: 6814)
Huyền Khung Thượng Đế tóm lượt những chuyển biến của Đạo Cao Đài và ...
04 Tháng Mười 2018(Xem: 8043)
Kìa hướng Bắc chòm sao đẩu tinh đà ứng lộ, Xẹt vào Nam khắp chỗ ánh hào quang, Chiếu tường-vân ngũ-sắc khắp Nam-bang, (Tiên tri của Phật Thầy Tây An; đàn cơ 6/3/1971, Kinh Bình Minh Đại Đạo Quyển 3)
27 Tháng Mười 2018(Xem: 6701)
... Nhưng trên phương diện dân tộc và sự phấn phát đã đem lại cho nền Phật-giáo Việt Nam thì Bửu- Sơn Kỳ- Hương không khác Trúc Lâm Yên Tử.
11 Tháng Giêng 2019(Xem: 19221)
Đại học là một trong 4 sách cơ bản trong bộ Tứ thư của Nho gia...
12 Tháng Tám 2019(Xem: 7556)
Thượng Đế nói về 12 chi phái Cao Đài.
26 Tháng Ba 2020(Xem: 5695)
Tiên tri của Cao Đài, của Bần Sĩ Vô Danh, Của Hộ Pháp Phạm Công Tắc...
29 Tháng Ba 2020(Xem: 5102)
Tiên Tri của Cậu Bần Sĩ Vô Danh.
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 2870)
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1579)
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1579)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1873)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1400)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1432)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1619)
05 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 3029)
07 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 1606)