THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ

25 Tháng Hai 20247:45 SA(Xem: 230)
 

 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

 THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ

 


GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 


Huyền Không Thiên Thượng ban Thái Lão Mẫu Kinh: Thọ Ký cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn (25/2/2024), giờ Tý, Thánh Đàn Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

  

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

 

V1. 2024

 

 LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

3. CHÁNH KINH

 THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ

Thi
   

DIÊU CUNG biệt hiệu vị ngôi Tây

TRÌ truyền MẪU ĐỊA tận đài mây

KIM Loan Bàn Lộ hậu THÁI diễn

MẪU chánh nguyên nhơn xuống trần Tây. [California]

 

Giảng

 

DIÊU TRÌ KIM MẪU GIÁNG HÓA TRẦN

LINH CHƠN MẪU chuyển vầng căn xưa

Mãnh hồn linh KIM gia MẸ LỰA

Chọn tiền căn đỉnh đưa phổ kỳ.

 

CẨM NANG THƠ TIẾP LỊNH KHÁ TRI

Khai linh tánh thời kỳ hiệp hội

Chuyển xoay điển ANH tài gốc cội

MẸ châu phê THÁI rọi đức ân.

 

ĐẠO THIÊN TIÊN căn lịnh tiền căn

Cơ điển sắc NGỌC HOÀNG MẪU DIÊU

NGÔI VỊ XƯA NAY ĐÀ SÁNG CHIẾU 

Hướng đức công hiền diệu tươi xanh.

 

Đường LÀNH tu bồi đức chuyển hình

NGỌC đình chốn oai thinh KIM MẪU

Ức linh căn MẸ tạo đã lâu

BAN VAI DIỄN CUNG LẦU LINH TỬ.

 

DIÊU ĐIỆN CUNG bày tỏ nhứt như

LỊNH KỲ BA nam nữ hãn tường

MẸ BÀY TỎ huyền vi ban thưởng

THIÊN LUẬT HÌNH TRẺ TƯỜNG TUÂN MẠNG.

 

Lý đạo thông MẸ DẠY hưởng thân

Cung vi xưa nguyên căn minh mẫn

Trì phụng hành linh căn biết sự

Lòng đổi dạ trần mê hung dữ.

 

Thệ một lời nam nữ bước vào

Sự khó bì [là] TU ĐỨC THIỆN cao

ĐẠO thành QUẢ trẻ nào thông rõ

HỌC TỪ BI người tu dẫu khổ.

 

Thử phù sanh cực khổ khảo nhồi

Trẻ cần lo đạo pháp con ôi

ĐỨC tồn BẢO [quý báo] độ nuôi diên hóa

ĐẠO nhứt TÂM kiếm tầm đâu xa.

 

Thân tu hành độ hóa đạt thành

THÀNH [TÂM] trước nhất mai sau THẤU CHÁNH

CHỚ CHÁN NÃN phù sanh than thở

Biết phận con PHẢI RÁN CẦN LO.

 

MẸ vui mừng nhỏ to con trẻ

LỊNH THIÊN HOÀNG XÁ ÂN CÒN KỆ 

Khá lo BÒN ĐỨC trẻ đợi cùng

LỰC KHẢO NHỒI THỬ THÁCH LAO LUNG.

 

TU CON ƠI! màn cùng còn mất

Luật hình phạt LO ĐƯỜNG ĐẠO ĐỨC

Biết phận rồi lập tức lo bòn

Mê hồng trần họa tai cho con.

 

Sầu linh tử mất còn cùng tận

Màn lọc lừa trầm luân đủ hạng

Hỗn [độn] [lẫn] lộn trần dữ rán hóa lành

Thói ngang tàng ngục hình phù sanh.

 

KỲ ĐẠI HỘI lo HÀNH chớ nệ

TRÊN TAM GIÁO, NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

LAI CHƠN TRUYỀN VỊ KẾ ĐỨC ÂN  

Hiền nhẫn nhục tu tròn sứ mạng.

 

BẬC HỌC ĐẠO xoay dần sửa tánh

Ngộ rõ thông sắp tới chẳng lành

KỲ THI TỚI mau nhanh còn vẫn

Căn MẸ tạo mất lo tu dựng.

 

Trận Bàn Môn sanh chúng rã tiêu

ĐẠO CHƠN MINH lo tới sớm chiều

Bụi trần ngã TIÊU ĐIỀU NGOẠI ĐẠO  

Đành đọa thân SANH TÂM MA GIÁO  .

 

CHẲNG RÕ TRỜI ĐẠI ĐẠO BƯỚC VÀO

Chớ nệ tu để lầm tiêu hao

Lòng chứa mãi tà vào căn thể

Căn MẪU tạo sao quên nguồn rễ.

 

Trẻ xuống trần hậu thế tu hiền

Trẻ tâm mê gây tạo liên miên

Đắm mùi tục con hiền mê muội

MẸ THIÊN CAO lọc lừa căn tội.

 

HIỆN [THÂN] [để] bảo toàn sắp tới trẻ hiền

Khó sống còn sắp tới MẸ khuyên

Lắm cuộc chiến trần miền dao động

Rán tu [cho] kịp Thượng Ngươn, điên cuồng.

 

Thời ma quỷ trẻ không định tánh

Loạn trí tâm nó nhập phá hành

Kiếp mạt kỳ đâu rảnh con ơi

LO ĐẠO CẢ ĐẮP XÂY ĐỜI MỚI.

 

Ai trung thành sự tới chớ mê

Tạm dùng xác hóa duyên con trẻ

Một kiếp trần đâu dễ con ôi

Linh chơn mất nhào lăn tìm vội.

 

Xem mất phần trễ buổi xa sắc

Trong buổi cùng mở mang thiện lặc

ĐÂY ĐẠO TRƯỜNG LINH GIÁC GIỐNG LÀNH

MẸ ĐỀ THƠ TRẦN GIỚI MAU NHANH.

 

Tình mẫu tử con lành khờ dạy

Các con ơi hồi tu trở lại

ĐÃ HẾT GIỜ, [hãy] HÒA ÁI LẬP TRƯỜNG

THUẬN HIỀN CHƠN GIỮ LẤY TÌNH THƯƠNG.

 

THUẬN không NGHỊCH mở đường chung bước

Nuôi kỹ lòng, công phu đừng trược

Đạo bỏ ngoài không phước duyên lành

MẸ là MẸ TÁI TẠO NHƠN SANH.

 

NGỌC THỂ CHUYỂN nên danh đời phục

Hội, diện kiến sắc giai phẩm chúc

Làm việc nên cung cúc MẸ ban

Sạch không tham bả lợi cuộc trần.

 

KHÔNG: đạo lý tu thân đề khởi

Mình đừng [sai] quấy, [tạo] ĐỨC LÀNH đi tới

Hiểu được rành con mới hiếu trung

Mức thuận hòa đời nghịch khổ cùng.

 

TÂM THẾ TỤC CÙNG CHUNG SỤP ĐỔ 

Đời đi tới con ơi nạn khổ

PHẬT PHÁP CƠ MẸ LỘ TỪNG HỒI

Người ở trần khổ tới con ôi.

 

Ngày hoại diệt từng hồi biết rõ

Tướng hình khổ rớt rơi thấy đó

CHỈ CÓ TU ĐƯỢC ĐỘ SỐNG CÒN

Thế trần tàn sắp tận rồi con.

 

RÁN LẬP HẠNH, ĐỨC CÔNG CHO VỮNG

Đừng ham chơi làm gì đời lụn

Rõ Kỳ Ba sanh chúng mất hồn

Đường đời bao ách nạn mau khôn.

 

NOI THEO MẸ chung lòng học đạo

Suy cho rõ nên thân nghe LÃO

LÃO MẪU ĐÂY KHUYẾN GIÁO CON TRẦN

LÝ CÔNG TRUYỀN dồi trí dưỡng thân.

 

ẨN TU HỌC trong ngần soi sáng

ĐẠO: MỘT DẠ GIỮ TRÒN TRẺ RÁN 

ĐẠO KHAI MINH TỎA SÁNG CHIỀU MƠI

Để sống đời dụng nghĩa tu thôi.

 

Trai gái nào CẢI LUẬT: TRIỆT, HỒI

Lớp màn rõ xét soi tội phước

Nước tới trôn mất hồn khó bước

Cuộc đời này ác trược quỷ ma.

 

Loạn cuồng theo tà mỵ khó qua

Chúng ẩn hiện hại mà loạn trí

Hồng trần thế phụ vong lời chỉ [dạy]

LỜI MẸ HIỀN không [biết] quý để nghe.

 

Họa chẳng sai sớm kịp trở về

Nếu không sớm mọi bề trẻ khổ

Rằm trăng Giêng MẸ về điển bổ

Dạy con thơ lánh khổ tu tâm.

 

MỘNG CẢNH TRẦN CHẤM DỨT NƠI PHÀM 

CƠ HỘI LẬP RÁN LÀM ĐỨC THIỆN.

 

Thi

 

THUYẾT điển lậu hình chuyển KIM giai

LAI phi nhơn thế cuộc THÁI bày

ĐÔ Tây [California] hạ đức tài ANH diễn

KHỨ xứ vô thân cốt lai khai.

 

HẠ giáng chú dạ KIM thời hảo

ĐIỀN sanh bình tạo ANH thân giao

TÂY thế liễu hình THÁI CƠ quý

ĐỊA nhiên khởi tại nhơn xuất bao.

 

VƯƠNG KIM bổn họat tâm hoài thế

TỰ THÁI nhân công hành chẳng mê

NHỨT ANH tài khứ an thân xứ

THÂN trung hành LIÊN MẪU dựa kề.

 

KIỀN trụ THÁI CỰC bổn hậu thiên

KHÔN Cấn KIM LIÊN tương chuyển liền

MẪU hiền ANH hiệp thiên địa hóa

ĐỊA thống trụ đương phối sơ miền.

 

TỪ bi ANH sắc hóa phổ sanh

TÔN đại KIM từ chuyển phò hành

PHẬT niệm THÁI Công chơn cao phụng

MẪU LƯỢNG VÔ [THƯỢNG] [HƯ] KHÔNG PHỔ ĐỘ SANH.

 

CỐT chi THIÊN cảm THÁI cơ thân

THỂ xứ ẩn thân KIM hoạt trần

CHUYỂN hóa lồ thủy ANH trong suốt

THÂN chơn tử trùng xuất khắc thần.

 

CỬU phẩm KIM giai hiệp tánh danh

CUNG vị THÁI trùng phu nhơn thành

NIÊN hội ANH tài hạ xuất chúng

TẠI đàn nhi hiển LIÊN HOA gìn.

 

NHƠN lực KIM phong LIÊN HOA tặng

ĐỨC từ THÁI ÚY MẪU khai đăng

LÒNG bi ANH hiện chơn linh khả

CON hiếu kỉnh trì NƯƠNG tòa ban.

 

LÃO[THƯỢNG] [HƯ] KHÔNG KIM giai mang

NƯƠNG nương phản bả NHỨT tỏa đàn

NHỨT nhứt nhi thế KIM tương hữu

TÒA LẠC LÃO NƯƠNG CHÁNH VAI PHÂN.

 

THỌ MẪU KINH ANH nữ nhi

KINH tâm vĩnh tọa KIM môn quý

LÃO truyền miệng THÁI LÃO MẪU KINH

MẪU tiếc đa trọng tài pháp ý.

 

THẤU cơ diệu sáng MẪU rãi cho

ĐÁO thế nhân kỳ thử kỳ dò

ĐẠO THIÊN TIÊN phân CHÁNH PHÁP

DIỆU tỏa tâm linh MẪU phản đo.

 

MẪU ĐỊA quang minh ĐẠI TỪ ÂN

ĐẠI PHÁP chánh như hội khóa năng

TỪ BI xuất dưỡng sanh vô thuở

ÂN ĐẠI TỪ TÔN rực rở thân.

 

DIÊU DIÊU KHÔNG ĐỊA TRUYỀN LỊNH KHAI

TRÌ ĐẠO KHỞI VÔ KIM NHỨT TÀI

KIM LIÊN HÓA MINH ĐĂNG NGŨ TRỤ [ĐƯỢC PHỤNG THỜ]

MẪU ĐÀN TÂM KỲ KHẨU ANH LAI.

   

4. HỒI HƯỚNG 

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)
 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội. (3)

 

HẾT

  

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn