MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO

08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 184)
 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO

 

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 


 

Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Mở Cửa Thánh Khai Đường Quốc Đạo cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 29 tháng 6 năm Tân Sửu (7/8/2021), giờ Mão, Thánh Đàn Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

  

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

 

V1. 2023

 

 LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. CHÁNH KINH 

MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO

 
Thi
 
TRUNG TRUNG HOA LỐI LỘ MÒN VONG
ĐỔI THAY MUÔN VẬT TÁN TIÊU CHỒNG  
ĐIỀU SÁI QUẤY [VỚI] PHẬT NGƯỜI LÀM ÁC
LUẬT CÔNG BÌNH HIỆN TẠI TRUNG ĐÔNG. 
 
NHỜ PHẬT DẠY ĐẠO LÀNH MỚI HIỂU
CỨU TỬ HƯỜN HÓA ĐỘ SINH SIÊU
NGHE LỜI PHẬT QUY CÂU BÁT ĐỨC  
CHỚ HIỀM THÙ MANG CHỮ TỘI ĐIỀU.
 
Giảng

Mau thức tỉnh theo lời Phật dạy
Lòng từ bi ngó thấy các ngươi
Tội ác phản nghịch của người
TÒA ÁN ĐẠO xử sanh ôi ngũ đài
 
Khuyên các ngươi bỏ ngay hung dữ
Hành thiện lòng sáu chữ LỤC ĐÀ
Tu chơn hiền đức đặng qua
Cắt ly tình xé bỏ tà lành thăng
 
BẠCH [NGỌC] ĐẾ y nói rành ma quỷ
Hoá nhiều nơi nhìn kỹ ám mờ
Khiến ra chia rẽ trung khờ
Kẻ ngu trung thực khiến cho phải vầy
 
ĐỊA với MẪU giang tay bồng bế
MẸ tròn vuông đổ lệ sanh linh
Đạo người chẳng hiểu luật kinh
Nên mờ linh ám chúng sinh lạc lầm
 
NHỜ VÔ VI KHAI TÂM CỘI MẠCH
TỪ MỞ KHAI PHÂN RẠCH CHỞ CHE 
LỤC THÂN THẾ GIỚI AN BỀ 
NHƯNG SAO NAY LẠI Ủ Ê MÂY TRỜI 
 
THÁNH KIM TINH ĐỘ NGƯỜI LƯƠNG THIỆN 
CHUYỂN CHÌ ĐỒNG HÓA BIẾN KHẮP CHÂU 
BẠC VÀNG SẮT KẼM THIẾT THAU
THÁNH KIM BIẾN HÓA NGŨ CHÂU TU HÀNH 
 
NĂM NGŨ LÃO VƯƠNG DANH MINH ĐẾ
MỞ ĐẠO DÌU THẾ GIỚI CÁC NƠI
ĐIỂM HỒNG NO ẤM VẬT LOÀI 
PHÂN RÀNH ĐẠO CẢ CÁC NGÀI RA KINH
 
NHỜ MỘC ĐỨC QUÂN TINH CỨU RỔI
ĐEM ĐẠO LÀNH TRUYỀN NỐI CHÚNG SANH
NHỜ THỦY QUAN NHÂN CHỈ RÀNH
CHÚNG MUÔN LOÀI VẬT TU HÀNH THẢO CĂN 
 
HỎA ĐỨC TINH, HỎA QUAN, HỎA THÁNH
ĐẾN THƯỢNG THIÊN ĐỨC THÁNH TINH QUÂN
ĐOÁI THƯƠNG DÂN KHỔ ÁCH NÀN
THÁNH TINH QUỐC ĐẠO CANH THẦN MẪU ÂN
 
ĐẠO THƯỢNG THIÊN TỪ ÂN GIẢI PHÁP 
HẠ SANH LƯU THÁNH THẬP [TỰ] TRUYỀN RĂN
DI ÂN BỐ ĐỨC THẾ GIAN 
ĐEM TÌNH LÀNH THUYẾT ĐẠO VÀNG CON NGHE

[THÁNH THẬP TỰ = Tây Phương Giáo Chủ Jesus Christ.]
 
Đuổi các con đắm mê thế giới
THAY MẶT CHA nên mới xuống trần
Chủ ý đến muôn loài nhân
HUYỀN ĐỨC THÁNH MẪU tất phân cân đều
 
Phước với đức tỏ điều hơn hiểu
Vô thượng thâm luật chiếu thứ tha
Biến ra hình thể soi qua
Mao lông tẩy giác trần hà lao đao
 
Mau tu sửa trước sau nhờ ĐỨC
Nguyện chí thành tỉnh thức mến ÂN
Lo tu luyện tập ân cần
Thiên La tứ khổ nạn gần tiếp theo
 
Trên bao dung nạn eo giảm bớt
Vậy mà dân mãi rớt như tên
Nhân sinh thay đổi than rên
Tự con không biết mau quên PHỤ TỪ
 
ĐỜI TẬN THẾ con hư mê mãi
Phóng xả cho kíp lại gần nhau
Chín mươi hai ức vi cầu
Sợ đời thay đổi địa cầu chuyển rung
 
Đem thang PHẬT trải KHUNG chờ đón
CHÀO NGƯỜI HIỀN TRÊN CHỌN LÊN ĐÒ
MAU MAU BƯỚC ĐẾN đừng lo
Nghĩa ân theo đạo PHẬT CHỜ CHÚNG TA
 
Xét cuộc đời quỷ ma ly loạn
Cấu xé nhau giết lẫn cùng nhau
Oán thù bỏ hết mau mau
KỊP ĐÒ CHA MẸ CUNG TRÀO LỜI XƯA 
 
NGỌC HOÀNG ĐẾ THIÊN THỪA CHIẾU SÁNG 
ĐÓM TINH QUANG DỰNG BẢNG DẮT KHUYÊN 
ĐỨC CHA LẠC, MẸ KHAI QUYỀN
THÂU TÀ MINH GIÁO TRỊ YÊN KHAI TRỪ 
 
Kẻ phước đức hiền nhu bản thánh
Người ác nhân khó tránh tội ương
Tiêu hồn lẫn xác khó lường
BỒNG LAI HỘI YẾN RƯỚC TƯỜNG NGƯỜI TU 
 
Ta GIỮ ĐỨC thinh tu tụng niệm
Đó mới là THOÁT HIỄM thân mình
NIỆM PHẬT THI ĐỨC THÁNH MINH
LUYỆN CHÂN TU TÁNH CẢM LINH NIẾT BÀN 
 
TA NGỌC ĐẾ PHỤ HOÀNG DỰNG TẠO
NGỌC HOÀNG RA ĐẠI ĐẠO CHIẾU BAN
Bảy lằn thiên địa mở toang
Thượng thiên hạ địa âm vang soi tròn
 
TU KHẨN CẤP loài muôn thế giới
Giảm nạn tai chuộc tội cầu tu
HẠ NGƯƠN TẬN THẾ xác thừ
KÍP HỒN THAY ĐỔI LO TU TRỞ VỀ 
 
PHẬT CÒN ĐƯƠNG TRỌN HỀ BA LỚP
CỨU MUÔN LOÀI KẾT HỢP QUI TU
DỰNG THÀNH QUỐC ĐẠO CÕI PHÙ
Chi coi hiệp nhứt căn từ trở lai
 
NGỌC PHỤ thuyết muôn loài hấp chưởng
Chuyển càn khôn sanh dưỡng nguyệt phong
BƯỚC QUA NGÔI ĐẠO ĐẠI ĐỒNG
ĐEM LINH ĐỔI LỚP TRẦN HỒNG RA TIÊN.

Thi
 
TRUYỀN MỞ HỘI LONG VÂN BỔ HÓA
PHƯỚC ĐỨC LÀNH DIỆN KIẾN MẸ CHA
TRÁI THIÊN ĐỊA VÔ TƯ THIÊN HẠ
DỰNG BÍ HUYỀN NÊN ĐẠO THÂN TA. 
 
Giảng

Kiếp trần ai mê say đày đoạ
KHÔNG BẾN BỜ cũng chẳng cầu [PHẬT] ĐÀ
Chớ mê say nhiễm hoặc nó lâu
Chúng nó kéo ắt mình sa đoạ
 
Lành với đức cao sâu mầu nhiệm
Phước đức lành đạo cả Phật tìm
Theo điều lành phước thiện tánh tâm
Lòng luôn nghĩ sáu câu PHẬT NIỆM
 
Gieo giống tốt cho con gìn hưởng
ĐẠI ĐẠO RA TRỞ LẠI KỶ CƯƠNG  
NHỜ LÃO NƯƠNG THÁNH MẪU VI TƯỜNG
Từ Bi kéo con trần sửa hướng
 
GIỮ RĂN CẤM điều lành đắc quả
Thật việc đời che chở cho qua
Chúng sanh nghe ai lọt người còn
ĐIỀU TỘI ÁC CÁC CON PHẢI SỬA
 
TỰ TU ĐỨC biết đời tận thế
Về [CỰC] LẠC [TÂY] PHANG cảm ĐỨC BỒ ĐỀ
TÒA TRUNG ƯƠNG QUỐC ĐẠO BAN RA
THÁNH HUYỀN ĐỨC NGỌC HƯ NGỌC ĐẾ
 
Trung niên biển tục chỉ hướng sầu
Hiếu tình đạo rộng ẩn ngày sâu
Thuận duyên Xuân Hạ trời nắng ấm
Hoà nhịp phúc tâm sắp cuộc âu
 
ĐỜI TẬN THẾ môn sanh lắm sợ
Vân cảnh âm mở rộng đúng giờ
NHỜ ƠN THẦY BẢO HỘ BỌC CHO
VẸT MÀN NGŨ NAN PHÂN HỒI KHÓ
 
MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO
LỐI XƯA TIÊN CŨNG SẮP NGÀY NÀO 
THƯƠNG DÂN TRỜI MỚI TỎ VIỆC ĐỜI 
LÀNH BIỆN BẠCH NHỜ ƠN CHỦ GIÁO
 
TRỜI VỚI PHẬT CÒN ĐƯƠNG LỰA TUYỂN
KHUYÊN CHÚNG TA GIỮ LUẬT TU HIỀN
MỞ KHOA THI [TỪ] GIÁP TÝ [1924?][NAY] ĐẾN KỲ
DỰNG QUỐC ĐẠO NGHE THẦY TÍCH DIỄN
 
Theo đạo đức khỏi tai khỏi hoạ
Giục người hiền cho [CAO] CẢ xét soi
Điều lành dữ ngũ châu thế giới
VÔ VI CỰC TÔN ÔI BÀN CỔ

[GIÁO] CHỦ TÂY PHƯƠNG THA THỨ MỞ CHO 
Mở ngũ lưới linh đồ quốc chúng
Trong tám muôn gây tạo xoay cùng
Điều hoạ hại trên cùng một đạo

Khuyên bổ tu thế giới cùng vào
Từ đạo đến hội nào tận tuyệt
Muôn loài quỷ nay đà kéo biết
Dắt hồn đi ác thiệt hại người

Tà sa đoạ đi khắp các nơi
Rồi còn khổ các ngươi dồn lại
TA THÁNH MẪU LẬP BÀN Ý DẠY
DỰNG LONG HOA TRỞ LẠI HÒA BÌNH

[THÁNH MẪU HÒA BÌNH = Nữ Vương Hòa Bình = Đức Mẹ Hòa Bình = Mẹ Maria.]

BẢNG PHONG THẦN LẬP CHẤN XÉT MINH
DI LẶC CÕI QUANG MINH CHẮT MÓT
Lập từ bi người tu chắc lọt
Về BỒNG LAI chim hót véo von

SỔ CÔNG THIÊN TRA KỸ ĐỨC CÒN
HIỀN GIẢI THOÁT THÀNH CÔNG ĐẮC QUẢ
ĐEM GIÁC TÁNH VÔ VI BỔ HÓA 
TIẾP DẮT NGƯỜI DÂN DÃ TỪ BI

GÁNH ĐỨC RAO XOAY VẬN NAM KỲ
BỒI QUỐC ĐẠO CHUNG VI ĐỒNG HỘI
CHÍ THÁNH OAI ĐỨC LINH LÀNH CỘI
CHƯ THÁNH PHÂN ĐEM MỐI ĐẠO NGƯỜI

NGƯỜI BIỂN KHỔ THÁNH ÔI THƯƠNG BỞI 
TRỊ MUÔN LOÀI THỨ LỖI TỪ BI
MỞ TỨ ÂN VÌ CHÚNG NGU SI
PHẬT TRỜI PHẠT LÀM CHI, TU LẠI!

THÁNH MẪU VƯƠNG ĐEM CÔNG BÌNH DẠY
PHẬT NHƯ LAI TỪ THÁI CỰC SANH
[THẾ] GIỚI NGŨ CHÂU NHÂN LOẠI VẬT LÀNH
CHUNG THẾ GIỚI HÓA SANH CHẲNG HIỂU

[THÁNH MẪU VƯƠNG = Vương Cung Thánh Mẫu = Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội = Mẹ của Đấng Cứu Thế = Mẹ Maria.]

NGHE MẪU VƯƠNG TIẾNG LÀNH VANG DIỆU
HAI NGÀN NĂM TRỞ [ĐÁO], LIỆU LO TU!
Đời dần tàn trời đất âm u
Gây ác tội tích lưu xử tội

Mở mười tám Địa Ngục bít lối
Xuống Âm Ty xử tội lỗi lầm
VÌ CHÚNG SANH NGHỊCH ĐẠO ÁC THÂM
NÊN GÂY [QUẢ] BÁO HỌA TRẦM ĐEN TỐI

LỰC CÀN KHÔN CHUYỂN XOAY GẤP BỘI
MẶT ĐỊA CẦU RUNG KHỞI ĐỘNG KINH
THỦY HỎA PHONG ẬP ĐẾN THÌNH LÌNH
MAU TU VỘI CHÚA MINH XUỐNG THẾ

CHUYỂN ĐỔI XÂY DỰNG NÊN LẬP THỂ
PHẬT XUỐNG TRẦN ĐẠO KỆ CỨU DÂN
ĐẠI ĐẠO KHAI THUYẾT PHÁP BA TRÀNG
RA ĐỜI SỬA BÌNH AN NGÔI TR
 
PHẬT NAM LẦU THƯỢNG HOÀNG DUY TRÍ
CHÁNH PHÁP VỀ ĐỐN HỶ XÃ CHO
MAU LO TU TÌM BƯỚC LÊN ĐÒ 
Nay tỏ rạng mất còn thay đổi

[PHẬT NAM LẦU = Phật Vương Di Lạc. Ngài sẽ xuất thế tại thánh địa Miền Nam Việt Nam.]

THÁNH MẪU chào nữ nam về hội
Đổi lớp hườn về tới HOA LONG
Đà đặng hưởng nêu danh bảng rộng
Khuyên tất cả tầm trong đục gạn

Rán dồi trau sửa học tâm thân
NĂNG HỌC ĐẠO ngày càng rộng nghĩ
KHÔNG: lo học sửa thân môn ký
Đặng công danh bút ký đề tên

TU RÁO RIẾT là người kỉnh mến
ĐẤU TỪ BI PHẬT thiệm quả thành
Không nhiễm hoặc sắc tài xa lánh
ĐỨC CỔ BÀN qui hạnh tầm căn

NỮ OA MẪU THÁNH THIÊN thầm lặng
LÃO TỬ ngươn xuống trần giảm chế
THÁNH từ truyền đạo bố đức ân
MẪU thuyết pháp nghe hoá cân phân

VƯƠNG TRIỀU TÂY MẪU khuyên người dắt
Kỳ rõ xét tra luật đạo răn
Sáng suốt thấu nhìn từ phía xa
MẪU VƯƠNG cỡi hạc trổi vọng xà

[VƯƠNG TRIỀU TÂY MẪU = Tây Vương Mẫu.]

Khoan hò điển gọi màn khai sắc
Nhả pháp đón lời MẪU VƯƠNG TÒA.

Thi

TIÊN CẢNG ÂM VANG VÒNG TAY MẸ
ĐẠI PHÁP TỪ BI TRIỀN KHAI ĐỀ 
PHƯỚC VỀ ĐẠO HẠNG XUÂN HẠNH PHÚC 
THỨC TỈNH CON HIỀN GIẢI THOÁT MÊ. 

SÁNG SUỐT TỈNH TU TRẢI LƯ BỒNG 
HIỀN TÀI ĐỘT PHÁ KHỞI THẦN PHONG
LƯỚI BỦA CÂU PHĂNG XEM KHÓ THOÁT 
MAU TU TRỢ LỨC THOÁT BỂ HỒNG.

4. HỒI HƯỚNG 

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội. (3)

 

HẾTGửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn