LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN

29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 217)

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ
ĐIỂN
CHUYỂN CHỈ KHUYÊN

 

 

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 


 

Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Liên Tòa Ngươn Hạ Điển Chuyển Chỉ Khuyên  cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 23 tháng 9 năm Tân Sửu (28/10/2021), giờ Mão, thánh đàn Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

  

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

 

V1. 2021

 

 LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

(Xướng)

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

(Xướng)

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

(Xướng)

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. CHÁNH KINH

 

LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ
ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN

 
Thi

ĐIỂN GỞI CON HIỀN DỰA LIÊN HOA
CHUYỂN CĂN HUỆ MẠNG KHẮP GẦN XA
CHỈ ĐƯỜNG HƯỚNG THẲNG CON LÈO LÁI
KHUYÊN CHÍ BỀN TÂM TỰA LIÊN TÒA.
 
LIÊN HOA LUÂN CHUYỂN ĐỔI DỜI TÂN
TOÀ DIỆU ĐỨC THI ĐÓN CON TRẦN
NGƯƠN BA HUÂN CHUYỂN BÌNH CÔNG LẠC
HẠ MÀN MẮC BẨY ĐỪNG CHẠY QUANH.
 
Giảng

Chạy quanh cố chạy đà mắc bẫy
Xa đường lạc bến cứ vòng quay
Rồi uổng cuộc thi bỏ mất trường
Mẫu thấy tuôn rơi lắm xác thây.
 
Nhìn xem mọi lẽ ấm vui tươi
Mọi nơi thưa thớt quá nhiều rồi
Chuyển cơ trong lúc thương ban rải
Đời đúng mức mòn hao rớt rơi.
 
[Khởi 25 Khúc Liên Hoàn]

Nhớ lời tích thiện làm lành sống
Trọng đức ấm no đủ đầy con
Con chung bọc một CHA một MẸ
ĐỨC TÀI VẸN CẢ MỚI ĐẶNG TỒN.
 
ĐẶNG TỒN  NHỜ TRỜI THƯƠNG ĐIỂN PHỦ
Con MẪU bao nhiêu còn đặng tu
Cứ lo danh lợi quên chiều sớm
Vì đâu con phải đoạ đày tù.
 
Đày tù vòng thắt không mong trở
Thấy con của MẸ mất rồi ơ
Dõi theo thỏm thắc đêm ngày nhớ
Khổ MẸ không hề chớp mắt chờ.
 
Mắt chờ chuyển điển đồ thơ dặn
Lèo lái dẫn đường có tài năng
Đừng ham những chuyện mênh mông quá
Bạc tiền danh lợi bất hoà hăng.
 
Hoà hăng khi dể chẳng tưởng đạo
Vàng nhờ thử lửa biết thấp cao
Ở đời do cạnh tranh phải khổ
Réo kêu chẳng dòm nửa ra sao.
 
Ra sao thì trẻ già u ám
Tranh ăn bất kể mặc khổ kham
Thấy coi lợi lã thì mê mãi
Sao con chẳng nghĩ việc đúng làm.
 
Đúng làm theo cổ xưa đạo đức
Nghe MẸ chỉ rành đường lối thức
Ghi vào tâm cải hối làm lành
Công cao sáng rạng anh tài chất.
 
Tài chất bực hùng anh cố rán
Mức đậu cao cho con thoả mãn
Về MẸ CHA bồng bế con thơ
Mong con đặng sống còn phong bảng.
 
Phong bảng hiền ơi hỡi nghe đây
Con cố gắng chờ ngày lừng lẫy
Sớm lo tu sửa thảo làm lành
Ngày rất ngắn mất còn tới thấy.
 
Tới thấy cảnh biến hình đau khổ
Khắp thế trần trôi nổi việc to
Các con nghe MẸ nang phân lo
Thời cuộc đã tiêu hao con chớ.
 
Con chớ dại kẻo qua ngày trễ
Xác hồn hao thuyền đâu mà về
Chữ ngờ đưa đến việc thẩm sâu
Chọn theo MẸ sắc son con trẻ.
 
CON TRẺ SỬA CHO MAU MẸ RƯỚC
XUỐNG ĐIỂN LÀNH BỬU NANG CON ĐƯỢC
CHỈ CẦN CON CỐ TRÍ BỀN TÂM
BIẾT LÀM PHẢI HẰNG NGÀY TẠO PHƯỚC.
 
TẠO PHƯỚC THIỆN CỨU GIÚP ĐỒNG BÀO
BIẾT LÀM HIỀN TU TẬP ĐẠO CAO
HỌC CHỮ BIẾT ĐỒNG QUY VỀ MẸ
THẲNG ĐÀNG ĐI MỚI TỚI DANH HÀO.
 
Danh hào nhớ cho tròn một chữ
CHỮ TỪ LÒNG LÀ RỐT CHỮ TU
LÒNG NHÂN TRỌN ĐẠO CÔNG PHU RÁN
Đừng theo tà đạo đó là ngu.
 
Là ngu nhớ sửa mà bòn đức
LUẬT [THIÊN] RẤT KHÓ TẠI KHÔNG SỢ LUẬT
NGÔI PHẬT ĐƯỜNG CÓ ĐỦ QUYỀN NĂNG
Nên phải chịu đảo điên khổ cực.
 
Khổ cực dạy CÔNG BÌNH BÁC ÁI
Nên Thánh Tiên trọn bực ĐỨC TÀI
Phật Tiên Thánh dạy NHƠN dạy NGHĨA
NÊN CẦN MẪN SỚM TRƯA QUẢ DẦY.
 
Quả dầy ban thương kê ấn ký
Trường thi công quả bốn phương qui
Cố công khen chấm bảng vàng có
Giáo lý dạy con rán đậu thi.
 
Đậu thi tu học làm hiền chánh
Có hồn có xác hiện tu hành
Mê trần con cứ bịn [rịn] đeo mãi
Đủ lộc thực cây trái tốt lành.
 
Tốt lành chung lo cố gắng con
Biết tạo bòn âm đức con còn
Của kho phúc đức xây nầy nhận
Cháu con no ấm đủ đầy tròn.
 
Đầy tròn con hỡi không danh lợi
Gia đình hạnh phúc ấm êm đời
Lo tròn chữ hiếu song thân đáp
Công ơn CHA MẸ triệu muôn lời.
 
MUÔN LỜI CHỈ DẠY [CON] ĐÂU TIN MẸ
MA QUỶ NÓ LINH LẮM [CON] SAY MÊ
MỚI HỌC MUỐN ĐƯỢC LÀM QUAN LỚN
MỚI TU MUỐN NHẬP NIẾT BÀN VỀ.
 
Bàn về khởi sự tự nơi tâm
Làm sái ai coi cứ muốn làm
Chửi mắng nhau chẳng còn luân lý
Đẩy theo hoài MẸ thấy dư trăm.
 
Dư trăm chỉ miếng cần nhịn nhẫn
Mở miệng cười đâm thọt bỉ thân
TIÊN BỈ XỬ MỚI ĐƯỢC RỒI XÉT
CỔ NGÀY XƯA TIẾN HÓA DẠY NHÂN.
 
Dạy nhân mới đẻ lòng mọc cánh
CHA MẸ đẻ sanh con lớn nhanh
Lớn lên THẦY dạy dỗ luôn thành
Lo hy sinh vì con thế cảnh.
 
Thế cảnh đời thiếu tu bậu bạn
Thấy thế đời sắp lọt hố nàn [nạn]
LUẬT TÂN ĐỂ THI ĐỜI NÀY TỚI
ĐỒNG BAN RA CHỌN BỰC HIỀN NHÂN.

[Hết 25 Khúc Liên Hoàn]
 
NGÔI HOÀNG MẪU DẠY RÀNH TÂN LUẬT
ĐIỂN XUỐNG LỜI HOÀNG BẬC CHUYỂN CƠ
LỜI CHÂU MẸ CẬY CON THƠ
BAN TRUYỀN LỜI LẼ THIÊN CƠ LUẬT NÀY.
 
Lý con phải đổi thay tư vị
Nếu mà sai luật trị cầm cân
Làm người đổi luật cân phân
Nếu mà sai trật tội phần chất cao.
 
Sai một nét con vào lầm lỗi
Phiền ơn trên xử tội chấp hành
Nhớ rằng hiếu hạnh thiện lành
Căn tiên chẳng nhiễm đua giành nghinh ngang.
 
CHA MẸ sanh mười nặng non đảnh
Nếu lỗi lầm mất tánh thiện lương
Dưỡng con khó nhọc mọi đường
Nếu mà mất tánh tình thương đâu còn.
 
Phải nghe nhớ làm con ghi tạc
Phần anh em nào khác thân mình
HIẾU NHI NHỚ GIỮ NGHĨA TÌNH
CÙNG CHUNG MỘT BẬC NHƯ MÌNH KHÁC CHI.
 
PHẢI TUÂN LỜI VÔ VI CÁC BẬC
PHẢI TUÂN LỜI THIÊN BẬC MẸ CHA
THÀNH TÂM KÍNH TRỌNG ÔNG BÀ
NHỚ MÀ GIỮ TRỌN ĐẠO NHÀ CHO XONG.
 
Tu lẫn trốn ngồi không đứng vững
Nếu con nào chập chững mới vào
Lo tròn tu học công lao
Dắt dìu thiện tánh con nào lòng son.
 
Con có đạo muốn cao chẳng trọn
Đừng bỏ lơ cho tròn bản thân
Tu lo gìn giữ BỐN ÂN
Tu hành trau sửa bản thân cho tròn.
 
Nay gặp cảnh hao mòn giảng dạy
Chuyển khuyên con MẸ dạy tình thương
LỜI CƠ ĐIỂN XUỐNG LO LƯỜNG
CHỈ CON TU HỌC BIẾT TRƯỜNG ĐẠO NHÂN.
 
MẸ THẦY DẠY LỜI PHÂN HÓA ĐỘ
CHO CÁC CON TÁI NGỘ KỲ BA
RÁN LÀM CHO ĐÚNG LỆNH CHA
THÌ CON MỚI TRÁNH MÀN BA ÁCH NÀN.
 
Nhắc các con nghe chăng lời MẸ
Bao nhiêu cơ điển MẸ xuống dòng
Bấy nhiêu tâm huyết MẸ trông
Thấy con lần lượt trôi sông xác hài.
 
Vì đâu quên con sai bỏ vị
Ngẫm nghĩ đời lu trí quên tu
Cảnh khổ chồng chất lu bù
Lòng lo thiếu bạc [tiền] quên tu sao thành.
 
MẸ chỉ con tu hành nhớ kỹ
GIỮ BỐN ÂN MẸ CHỈ CHO CON
Đó là điểm học lo xong
Con nên cố gắng thì con sẽ tròn.
 
Phải nhớ lại lo bòn công quả
Ba mươi năm luân trả trần lao
Tủi buồn chẳng được tài cao
Bao quanh dòm ngó được nào chẳng ai.
 
Cười vật chất có tài năng chẳng
Căn đâu bền giàu sang tính lo
Tại đời vô đạo lăng lố
Phải đành bị dẹp là khổ chớ than.
 
Đây dê đá đụng càng đầu khỉ
Chúa Hầu Vương bị Quỷ Sa Tăng
Địa cầu sắp nổ tan hoang
Hầu Vương múa gậy quơ ngang tan tành.
 
Hồi quyết liệt lăng xăng nhảy múa
Gà độ cao dài cựa năm thua
Gà ô giò láy đuổi lùa
Lửa cao ngựa chạy thiệt thua đau bàn.
 
Khỉ đã hết bị tăng kê đấu
Chú gà nghề nổ lậu bùng hung
Tứ cường kiện tướng lung tung
Hoa Trung trụi cánh chết chung đủ bề.
 
Mắc gió lì ủ ê ra sức
Có tài năng mà giựt giới công
Cơn nguy gây cấn ngoài trong
Tránh nàn sao kịp thần phong truy cùng.
 
NHẮC LẠI CON GỐC CHUNG NHÁNH LÁ
DẮT DÌU NHAU TẤT CẢ LO TU
LO LÀM CÔNG QUẢ CÔNG PHU
DẮT DÌU THIỆN TÁNH CẦN TU LẬP ĐỜI.
 
LỜI DẠY DẮT MỖI NGƯỜI TU SỬA
PHẢI LO CẦN ĐẠO ĐỨC SỐNG CÒN
PHẢI LO TU SỬA MÓT BÒN
LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC SỐNG CÒN VẠN NIÊN.
 
ĐẠO LÀ ĐƯỜNG THÔNG LIÊN THÔNG SUỐT
BIẾT ĐẠO RỒI TỪNG BƯỚC ĐI LÊN
Vượt cao tăng tiến xây nền
Trước sau sau trước đừng quên lo tròn.
 
Vì đời khổ ớ con sáu chữ
NIỆM NAM MÔ TA TỰ ĐỊNH TÂM
Niệm Phật rán niệm âm thầm
Quỷ ma ma quỷ nó khâm vô cùng.
 
Ân mức chót phải dùng tu sửa
Mót sau cùng sàng lựa ớ con
Nghe theo mà giữ cho tròn
Con nào tháo vát có công việc lành.
 
MẸ vắng bóng chỉ rành cơ giữ
Để ngày sau dụng sự khi tu
Nếu con ham lợi mê mù
Mà không chịu học lo tu sao thành.
 
CHA định một nhắc rành chữ ĐỨC
Dạy đủ đầy chớ trượt nghe con
Con ơi cho kíp bót mòn
Sắp gần ngày HỘI HOA LONG kịp về.
 
Một con phải chỉnh tề tu sửa
Phải lo cần hằng bữa trong tâm
Dứt điều thù nghịch thậm thâm
Phải lo trả hiếu ân thâm sanh thành.
 
Hai con phải thi hành nhớ kỷ
GIỮ BỐN ÂN MẸ CHỈ CHO CON
Trước là thuỷ thổ nước non
Ân Thầy ân Tổ làm con hiếu hiền.
 
Ba con phải biết [Cửu] Huyền Tông Tổ
Cùng đồng bào gắng cố bọc quanh
TỨ ÂN phải nhớ cho rành
Hiếu trung là trước chớ đành lãng xao.
 
Bốn con phải cùng nhau huynh đệ
Cùng anh em chung bể ruột rà
Làm trai ân Chúa nghĩa Cha
Ân Thầy dạy dỗ mới ra danh tài.
 
Năm con phải hằng ngày tu học
Ơn đất trời bảo bọc chở che
Thánh Hiền Tiên Phật biết nghe
Không nên làm quấy căn dè lỗi không.
 
Sáu con phải điều đồng luật pháp
Phải làm sao cho hạp cho phù
Cố lo cho có chữ tu
TU NHÂN HỌC PHẬT công phu cho tròn.
 
Bảy con phải chiều lòn tích đức
Ai đánh mình cần nhứt nhịn người
Nhịn người chẳng thiệt ta cười
Nhịn người có một chín mười nhịn chung.
 
Tám con phải gặp hung hoá kiết
Rán nhịn nhau cho thiệt là hiền
NHỊN CHO TÂM KHỎI ƯU PHIỀN
NHỊN CHO AN LẠC PHƯỚC LIỀN THEO CON.
 
Chín con phải sắc son lời dặn
Chung giống nòi giúp đặng nhau cùng
Con người sao đứa dữ hung
SẢY SÀNG BA LƯỢT KIẾT HUNG HÃN TƯỜNG.
 
Mười con phải tình thương huynh đệ
Trọn làm người thủ lễ trước sau
Giúp người gặp cảnh khổ đau
Nhớ chung nòi giống đồng bảo đừng quên.
 
Mười điều trên nêu lên ta nhớ
Mười thiện điều ân Tổ ân Thầy
Công CHA nghĩa MẸ ơn THẦY
Dạy con MƯỜI THIỆN điểm đây tích tròn.

Thi
 
Ban ký điển lòng son vững dạ
HỘI LONG HOA màn hạ diễn tuồng
Cho hay mới nói MẸ thương
Màn này con phải đậu trường giúp nhau.
 
Cơ điển chuyển MẸ trau con hỡi
Nhắc nghe chăng lui tới MẸ thường
Bao nhiêu cơ điển điểm tường
Bấy nhiêu tâm huyết tình thương MẸ dành.
 
Được vào thi bảng danh cấp đậu
Chấm mỗi con danh hậu sau này
Con ôi gìn giữ đừng sai
Đạo tâm hiền đức nay mai đắc thành.
 
Đắc thành biết lòng thành chịu cực
Dù khó khăn từng bước đi lên
PHONG THẦN danh bảng có tên
Chỉ con cố gấp lập nên công hầu.

Giảng
 
Nay chuyển điển thơ câu MẸ nhắc
Gặp màn này thử thách con ơi
Con tu đi tắt kịp rồi
GÁI TRAI NAM NỮ Y LỜI LUẬT THIÊN.
 
Ngồi cung điện CHA HUYỀN đâu nỡ
Nỡ xuống tay phạt khổ con thơ
LONG HOA ĐẠI HỘI TỰ DO
CON NÀO CÓ PHẬN SỰ LO [THÌ] BIẾT NHIỀU.
 
Bút chấm công CHA kêu THẦY gọi
Sắp cận đây đời mới lạm đà
CHÍNH PHƯƠNG PHÁP ĐẠO MẸ CHA
MỘT THIÊN HUỲNH ĐẠO KHAI RA MẤT CÒN.
 
LUẬT THAY ĐỔI THIÊN CUNG CHA LỆNH
LONG HOA TÂN [LUẬT] PHỔ BIẾN ĐỦ ĐẦY
LONG HOA TÂN LUẬT TỚI ĐÂY
ĐỒNG BAN RA CHỌN HIỀN TÀI BẬC CHƠN.
 
RÀNH TÂN LUẬT HIỀN NHƠN CHA CẬY
CẬY CON THƠ LUẬT NÀY LỊNH TUÂN
LÃNH HUYỀN CƠ [LỜI] LẼ CHA PHÂN
CHẤP HÀNH CHO ĐÚNG CẦM CÂN LUẬT NÀY.
 
Thân khó toàn làm sai chịu phạt
Lọt hố sâu đời sắp tiêu tan
Chẳng lo tránh khỏi nạn mang
Héo mòn tâm khổ khóc than xin cầu.
 
Thi đời này xót đau điên đảo
MẸ HUYỀN VI BAN ĐẠO KỲ BA
GÁI TRAI NHỚ LỜI GIỮ DẠ
LỜI NÀO CŨNG GIỮ ĐÓ LÀ PHẢI TUÂN.
 
Nói cạn tiếng dạy phân chẳng chịu
Khi ngạo cười chẳng lịu lo thân
Bất hoà gây cấn miếng ăn
Chẳng tưởng CHA MẸ chẳng tuân ngạo cười.
 
ĐẠO LU MỜ KÉO LÔI MA QUỶ
Thu hẹp đường cơ chỉ dắt cho
Nghe đây ơi hỡi rán dò
Đường chơn lý độ MẸ hò con nghe.
 
Màn lớp thử thi đề nhân đức
Thử các con học lực tu sao
HẾT CƠN GIAN KHỔ MỚI VÀO
CON CỐ CHỜ NGÀY KHAI ĐẠO HẦU VƯƠNG.
 
Chờ LONG HỘI chiều nương phải nhớ
Khổ CHA thương cuộc cờ còn mất
Vì thời cuộc biến tất bật
Nhớ nghe con tin tưởng Phật lo tu.
 
Làm điều chơn công phu cần xét
Chút học tài mà hét chống kình
Cho rằng mình giỏi người tin
Khoe cao khoe giỏi chống kình đem ra.
 
Con hiền có MẸ CHA dìu dắt
Đời Hạ Ngươn thao lược chẳng lành
Con ơi chết chắc lợi danh
Thấy đâu cũng khổ tranh dành làm chi.
 
Kình hại nhau cũng vì quyền bạo
Nhìn thấy mà điên đảo lòng đau
TRẬN BA chết chắc lộn nhào
Lời khuyên mình sửa TU VÀO HỘI LONG.
 
Các con nghe bực công mức chót
Con nào tu đạt lọt quả thành
Điển cơ MẸ dạy nhắc rành
Có tu mười kiếp quả lành con ơi.
 
Gấp rồi con thế thời còn mất
Tu khó thành sai trật con làm
THÁNH THẦN TIÊN PHẬT GIÁNG PHÀM
LÀ DO THƯỢNG ĐẾ LỆNH KHÂM CHỈ TRUYỀN.
 
Bòn cho kịp TU HIỀN bồi đắp
Bền lòng son tạo lập tự do
Mùa Xuân hưởng đặng ấm no
Muôn năm bền vững nắm cờ âu ca.
 
MẸ lo sợ năm ba sầu thảm
Tại các con không lãm tường chi
CHA răn đánh phạt tội nhi
MẸ đứng ra lãnh xin gì cho con?!
 
MẸ buồn khổ mỏi mòn con hỡi
Cố con ôi nông nổi làm chi
Chẳng tin tới việc nạn ghì
Máu điều tuôn chảy thể chi sống còn.
 
Thác về Tiên ớ con gìn giữ
Để sau này bỏ dữ bỏ hung
Vua Tiên cai trị cung căn
Hữu duyên phần hưởng dặn Cung Tiên hồi.
 
CON U TRỆ NHÌN RỒI LỚN TUỔI
LO LỢI DANH LẦM LỖI KIẾM TIỀN
QUÊN LỜI MẸ DẶN CUNG TIÊN
LÀM SAI PHẠM LUẬT ĐIỀU THIÊN TIÊU HỒN.
 
Con lặn hụp đâu còn kịp nữa
Tăng lỗi nhiều hằng bữa con gieo
Vì danh lợi cả bám theo
Phải lo sám hối biết gieo đức lành.
 
Sắp tới đây mỏng manh con hỡi
Chuyển sụp rung thay đổi thế gian
Khắp nhơn gian lụt giông tàn
Thây trôi đầy mặt biển ngàn thúi tanh.
 
Cửa nhà đất tanh banh sụp đổ
Hết mong gì kẻ ở người đi
Chẳng tin tới việc chuyện gì
Sóng to gió chụp tại vì đổi thay.
 
Các con thảo thẳng ngay minh chánh
Lời ngọc vàng con hạnh MẸ hiền
Các con ân điển MẸ khuyên
Con nào như một vui yên cung hồng.
 
Chúc các con thành công mọi việc
Nghĩa tình ân con biết chung vai
HÒA ĐỒNG THỐNG NHẤT ĐỪNG SAI
Sống trong an hưởng mỗi ngày nêu cao.

Thi
 
CHÚC TẤT CẢ CON VÀO LONG HỘI
CHÚC THÀNH CÔNG ĐẠT CÕI TÂY CUNG
HOA SEN ĐUA NỞ KHẮP CÙNG
ĐÓN CHÀO NAM NỮ HƯỞNG CHUNG ĐỀ HUỀ.
 
DỨT LỜI MẸ TRỞ VỀ TÂY BẠCH
CHÚC MỪNG SANG BỎ SẠCH TRẬT HƯ
ĐÔNG TÂY NAM BẮC THIỆN TỪ
CHÚC CON CỦA MẸ QUI TU TRỞ VỀ.

4. HỒI HƯỚNG 

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội. (3)

 

HẾT

 
 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn