MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG

26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 229)

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG 

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 


 

Huyền Không Thiên Thượng ban kinh Mẫu Khai Phổ Độ Đại Đạo Trường cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 23 tháng 12 năm Tân Sửu (25/01/2022), giờ Mão, Thánh Đàn Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

  

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

 

V1. 2023

 

 LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. CHÁNH KINH

 

MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG


[45 Khúc Liên Hoàn]


DIÊU CUNG BÀN CỔ KHAI ĐƯỜNG TIÊN
TRÌ PHỤNG HỈ HOAN CẨN TƯƠNG LIÊN
KIM KHAI BỔN THỊ CHƠN VI MẪU
MẪU HỘI HIỆP CHƠN ĐỒNG TỬ HIỀN.
 
Tử hiền thị khí song thành phối
Địa thống tam quang nhị bát thời
Âm Dương Bát Quái phương bửu thế
Nhơn ngoạt tại thế trưởng thành nơi.
 
Thành nơi dược tạo hoa mộc thể
Thiên hạ nữ nam đoạn ngã mê
Vong vong tàn lục châu tri khổ
Ngã khổ ngật nhi biệt hình quê.
 
Hình quê đích vĩnh thiên nhai ngoại
Lai giả giã vô đẳng tận giai
Vô Đông Tây Bắc Nam vạn vật
MẪU trú dạ hành nhãn tinh tai.
 
Tinh tai hiền tợ THÁNH Ý MẪU
Bất phiên bất kiếp như pháp cầu
Chi hiện hiện chi độ thân khứ
Khai điển Dần tương đại nạn [địa] cầu.
 
Nạn [địa] cầu thế giới thân kinh yếu
Nhơn truyền Dần Nhâm tốc [nhanh] tu nêu
Cấp cấp mạc hải điên đảo xứ
Tân khổ tam tai bát nạn siêu.
 
Nạn siêu vong ngã tạo nghiệt tội
Nội loạn tương ly phản bả lôi
Loạn niên bát tiết đa trọng bịnh
Niệm ngã chúng sanh ngả tử hồi.
 
Tử hồi diệt cải thắng NIỆM PHẬT
Tiêu thiên vạn kiếp an ninh đắc
Cải tội oan khiên bất niệm kinh
Tử kiến nhận tâm chư vạn bậc.
 
Vạn bậc hiển hiện tề phó hội
Liên kinh Tây Bắc Đông Nam hồi
Kim Nữ Bàn Đào [TÂY VƯƠNG MẪU] thân hiện hoá
Huyền diệu hô Lôi Trận Ngũ ngôi.
 
Ngũ ngôi đẩu bỉnh kiền khôn giáp
Yếu tận luỵ tâm hiện thiện pháp
Lục tứ Lôi Thần quỷ thần kinh
Cửu Thiên ủng hộ chơn Nhị Thập.
 
Nhị Thập Bát chuyển Thiên La Địa [Võng]
Yếu tận nhập ác nhơn quần chia
Hiện thiện ác pháp phương lạc đạo
Tân Canh Đinh Giáp trận quỷ lìa.
 
Quỷ lìa bất dữ ly bất ngã
Ngã khổ thế nhơn cảm chỉ ra
Vô số tàng điền cốt thể tinh
Bả bả thân ẩn đích thị hoa.
 
Thị hoa hành xứ lai đô xứ
Cảm cảm tri thiên nhứt tầng khư
Long thân hữu xứ kim thân ẩn
THÁI ANH, ANH THÁI MẪU bất từ.

Bất từ Rồng khiển tàng hình ẩn
Điển lậu hình thân Đại Nhứt tầng
Hườn thể vô hảo vân hành xứ
Ẩn dạng ngàn sông chuyển mây vân.
 
Mây vân nương dụng môn sanh phát
Đề niệm nhứt thinh quả điềm lạc
Ngân tài kim xuất tứ phương nhân
Thứ dân bá tánh giang hà bất.
 
HÀ bất cửu châu dưỡng cung thành
TIÊN sơn cảnh nhạc chiếu dạng hành
THIÊN Hoàng Địa Hoàng Nhơn Hoàng thị
ĐẾ trị y khâm năng hoá nhanh.
 
Hoá nhanh Bát Quái Âm Dương khí
Phục Hy [Hiên] Viên dữ [cùng] Thần Nông trì
Lục xuất quân hiền nhơn hội bất
Đúng giờ mãn nguyệt trúc cơ thì.
 
Cơ thì đồng tử thị huyền bổn
Song thành phối hiệp tạo hoá chơn
Bao thiên bao địa Âm Dương khí
Tiên Thiên Hậu Thiên tốn kiền khôn.
 
Kiền khôn thượng cõi tầng cao dưỡng
VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG rực rỡ phương
Cực Lạc đền vàng quý báu sắc
Bảo dưỡng nhơn sanh Thượng Trung Ương.
 
Trung Ương nêu danh ngọc thẻ ấy
Phủi sạch tâm phàm hiển Thánh ngay
Về trời lập tức thành tâm tạo
MẪU nhận nhìn con đặng y ngay.
 
Y ngay chẳng hề sai sót Đạo
XUẤT THÁNH nhơn tu thảo cố công
Nhơn hiền triết linh thông triều kỉnh
Cấp tảo cấp tâm tịnh hư không.
 
HƯ KHÔNG VÔ THƯỢNG chứng lòng hảo
Y đặng lời truyền con thảo nào
Bạc tiền chẳng chuộng tạo lập phước
MẪU sẽ bảo toàn tánh mạng cao.
 
Mạng cao tu tốc tạ ân đáp
Khuyên bảo ra đây phân chánh pháp
Bạc bẽo vô tình chẳng đáp ơn
NGHĨA CẢ TỪ MẪU PHÁP TRUYỀN LẬP.
 
Truyền lập làm ngơ giả vờ điếc
Ý tưởng riêng tư lạc muôn kiếp
Kháng lý CHƠN KINH ĐỊA MẪU TA
Muôn kiếp chẳng đặng lại thân hiệp.
 
Thân hiệp qua lỡ mầu nhiệm tưởng
Thần văn võ nào bỏ qua chương
CHỚ KHÁ KHOE TÀI SONG SỨC HẠI
CỨ THỰC HÀNH THEO Ý TƯ CƯƠNG.
 
Tư cương không tập sưu tầm thấu
Quang khán lý chơn bỏ qua đầu
ĐẠI ĐẠO ĐẶNG THÀNH DO NƠI MẪU 
CHƯ TIÊN PHẬT THÁNH THỬ NHƠN CHÂU.
 
Nhơn châu đáo lý sẽ hườn phản
Nhận được phương hướng ắt không tan
Đông Tây Nam Bắc như tro bụi
Trời đất đâu còn thấy nữa tàn.
 
Nữa tàn phải chịu còn mất hạn
Bạc làm chi nạn lớn xảy ngang
Cá ngao lăn trở ôi chẳng kịp
Sự suy vong điều sụp đổ tàn.
 
Đổ tàn muôn loài vạn vật mất
Thiên rút quang điền đều cả tất
Tẩu biệt dạng hình sẽ tiêu tan
Tân khổ lục lao vận quyết thật.
 
Quyết thật khắp cả chẳng sót ai
Sông trong biển lặng núi non mây
Qui tụ đem về thần tiên đủ
Không uế nhơ xung khắp nhơn loài.
 
Nhơn loài vô cùng tận chẳng còn
Thấu đáo nhựt nguyệt trụ kiền khôn
Âm dương mới khán chẳng hề rời
Bao trùm tất cả chẳng sót con.
 
Sót con MẪU THỦ TRUNG ƯƠNG [MẬU] KỶ
Tám hướng bao bọc vòng quanh chi
MẪU cho dưỡng Tiên Thiên Khí tự
Tinh ba ánh sáng sắp đặt vi.
 
Đặt vi ngôi thứ TRÒN ĐẠO HẠNH
Vậy ai bước vào hiệp tác sanh
ÂM DƯƠNG HAI ĐỦ HIỆP THÀNH PHỐI
HOÀNG THIÊN HOAN LẠC HỈ XẢ NHANH.
 
Xả nhanh ĐỊA HẬU vui lòng bảo [hộ]
Hộ muôn dân đặng an bước vào
HUYỀN DIỆU CAO MINH VÔ CÙNG CẢM
CHƠN THẦN NHỨT ĐIỂN LINH QUANG GIAO.
 
Quang giao nghe thử đời chẳng sót
Bạc tiền đủ thứ tiêu vong lọt
Tích trữ biết bao tài ngã luân
Thành giá một luồng tinh vi cốt.
 
Vi cốt Kim Rồng làm gió mây
Rồng cù tàng ẩn giờ ai thấy
Đời ai biết được khổ tâm MẸ
KIM LỊNH thế nhơn bực đó hay.
 
Đó hay toạ hưởng KIM nhằn nhọc
Cầm quyền khảo sát mở mang tốc
Tiếp dẫn nhơn sanh TỪ MẪU hồi
Nhi liệt nữ ai THÁI ANH lọc.
 
ANH lọc phát rằng sẽ bình trị
KIM hành sự hiệp nơi chung qui
Cạn tỏ phân trần nay biết rõ
Chẳng kể công lao liệt ANH nhi.
 
ANH nhi đặng trọn quyền giai cấp
Đời họ THÁI trì nhựt tam thập
Tỏ rạng hương thơm ba biến tâm
Chơn truyền y đúng không cao thấp.
 
Cao thấp khinh dễ chẳng nên được
Người đời mê muội ham tài tước
Tai nạn sắp xảy vòng kiếp tai
Khuyên bảo tuân lời ngày sắp trượt.
 
Sắp trượt tử kia ác thần xuống
Ai lương quân tử gánh vác tuồng
Tính tới tính lui không ra kế
Chẳng chịu thuận lòng đại kiếp phong.
 
Kiếp phong thuỷ hoả sẽ xảy đến
Lâm vào đại kiếp nhớ tu hiền
Ngặt vì chúng con chẳng thuận chịu
Thiện ác xuống trần dẫn dắt phiên.
 
Dắt phiên tỏ thiện ác hữu báo
ĐẠI LỰC KIM CANG vào trận rào
Quỷ khóc thần sầu ôi thảm thiết
Lôi điển tám phương trấn phủ bao.
 
Phủ bao phân biệt tà chánh phái
TỪ HÀNG tiêu đặng xảy đến tai
Nhược bằng nghe có lời này thọ
Ngộ tỉnh biết rằng [nhân] quả chẳng sai.
 
Chẳng sai quý báu chẳng khinh dễ
MỘT NGÀN MUÔN KIẾP KHÓ ĐƯỢC VỀ
Điềm trời báo ứng lo tu gấp
Gieo hoạ chúng sanh mãi còn mê.

[Hết 45 Khúc Liên Hoàn]
 
Tiêu diêu khoái lạc LÃO MẪU đây
Sen vàng đua nở khắp Phương Tây
Giáp vòng bốn phía hương thơm ngát
Đổi xác KIM THÂN BẤT HOẠI nầy.
 
Ai được nhập vào BÀN ĐÀO HỘI
Nơi đãi yến đào rượu cúc bôi
Thọ hưởng vinh phong cao ngôi lớn
THIÊN TIÊN VĨNH VIỄN chứng quả [vị] ngôi.
 
VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG KIM LÃO MẪU
HUYỀN HÓA DƯỠNG SANH BẢO MẠNG cầu
TỪ TÔN ĐẠI TỪ TÔN chuyển hoá
Liên kinh thân hiện khắp năm châu.
 
VÔ CỰC LÃO MẪU HỘI KHAI THỜI
LOẠN TRONG CHÁNH PHÁP MỚI PHÂN ĐÔI
LINH CĂN PHẢN BỔN MÀ CHỊU TỘI
Tiền bạc buộc thân MẤT ĐẠO rời.

Chín mươi sáu ức chơn tánh đảo
Loạn loạn mê mê ngày tăng cao
Tửu sắc tài khí nó điên phá
Thánh Cửu diệu linh chẳng độ vào.
 
Một phen lao khổ đời bạc kiếp
Thế giái LINH CĂN MÊ NHIỄM tiếp
ĐẠI LOẠN NHÂN GIAN xử tung hoành
Vì nhơn chẳng chịu tu qui hiệp.
 
Kêu rằng Đông Tây Nam Bắc phương
MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG 
Không nghe chẳng ngó ngày tàn khổ
Người bước chơn vô ĐẠO MỞ ĐƯỜNG.
 
Bốn ức chơn chưởng nghe tỉnh ngộ
Hồi đầu ân lãnh KHAI ĐÀN VÔ [VI]
Chư thần phi lăng phá mê chốn
Kiếm phi VƯƠNG PHÁP trảm quyết đồ.
 
Thần đàn khai cơ điểm Tượng Thiên
Tánh Thiên nghe muộn mau tỉnh liền
TÙY LAI CƠ GIÁNG HIỆN THUYẾT PHÁP
THUYẾT PHÁP KHAI CƠ LINH HIỂN KHUYÊN.
 
MỞ KHAI ĐẠI ĐẠO [là] điều ân xá
NGHE ĐẶNG [HÃY] HỒI ĐẦU mau tỉnh ra
Ba ân phát phú duyên người có
Giới phát nguyện cầu đại nạn qua.
 
THIÊN TIÊN ĐẠI ĐẠO KHẨU KHUYẾT LẬP
Lập chí tu hành người phàm gấp
Hạn số sắp gần NGỘ ĐẠO CHƠN
KHUYÊN HÓA TỈNH TU SỬA THÂN TẬP.
 
Liễu trường HƯỢT PHÁT đối CHƠN DIÊN
LƯU THANH KHỬ TRƯỢC THỦ KHẢM ĐIỀN
LƯỠNG THỐ KẾT ÁN TRA TỂ VÕNG
NHỨT TIỄN THÔNG THÂN CỬU KHIẾU XUYÊN.

[CHƠN DIÊN = nước miếng cam lồ do cong lưỡi mà tiết ra. KHỬ TRƯỢC LƯU THANH = phương pháp dẫn điển khí chu lưu Nhâm Đốc hai đại mạch.  THỦ KHẢM ĐIỀN = thủ hạ điền đừng cho tinh khí tẩu lậu ra ngoài. ÁN TRA = hai chữ Phạn trong những câu thần chú. LƯỠNG THỐ KẾT = một ấn chứng trong pháp tu Tu Tánh Luyện Mạng. NHỨT TIỄN THÔNG THÂN = hấp một hơi liên tục không đứt đoạn ngập ngừng đi thông suốt Nhâm Đốc. CỬU KHIẾU XUYÊN = ngang qua Tam Quan (ba ải) Cửu Khiếu (chín huyệt đạo) nằm dọc Đốc Mạch.]   
 
KHIẾU XUYÊN tảo tận ĐIÊN ĐẢO HƯỚNG
Hảo hảo si chi hổ phong cuồng
Càn khôn bổ giáng NHÃN QUANG KHƯỚC
Động động phong cuồng nhứt khẩu thôn.

[KHƯỚC = lỗ trống, khe hở.  CÀN KHÔN = vòng Càn Khôn, ý nói vòng Nhâm Đốc. BỔ = đi theo, truy bắt.  GIÁNG = từ trên hướng xuống dưới.]
 
XÁ NỮ [ANH] NHI kim quang linh hạ
Chuẩn NÊ nữ kết thái [lớn] anh [tinh khiết] hoa
Thiên thơ phong triệu CÔNG [PHU] CỬU CHUYỂN
NGỌC [ĐẾ] chuẩn hoán HOÀN hiệp phối TÒA.

 
[XÁ NỮ ANH NHI = kết tiên đan. NÊ HOÀN = Nê Hoàn Cung nằm trong đầu nơi trung tâm điểm của hộp sọ.  TÒA = Thượng Tòa, Liên Tòa nằm trong cái đầu.]
 
Diêu diêu ban trạm bất lão hán
Khẩu thuyết [cho] thế gian triệu phong ban
Nữ hoài kim đối xuất chơn phó
Xuất xác linh quang chuyển diệu bàn.
 
Nay điều chỉ tõ viên trường thái
Bồi công quả thượng LINH TIÊU hay
Nghe tõ rõ đặng KIM BÀN mạng
DIỆU NGHĨA LẬP NGHI ĐIỂN MỞ KHAI.
 
Kỳ duyên thay cốt anh nữ tú
Tiên phong bàn diễn chí vân nhu
Giữ chặt vô chơn hồi lãnh ấn
LÃNH LỊNH CỬU THIÊN LẬP KIM LƯ.

[LẬP KIM LƯ = đồng nghĩa với An Lư Lập Đãnh là thuật ngữ của Đạo Gia theo Pháp Vô Vi Tu Tánh Luyện Mạng.]
 
Tàng linh hiện nay trong dục hải
Phải chống ghe từ sóng gió mai
Y lời chỉnh thấy đà gần chết
Ngày tháng lẹ mau chớ kéo dài.
 
Yêu quái tinh ma ra ĐỜI LOẠN
DO TẠI LÒNG NGƯỜI ÁC chẳng lành
Khuyên người sớm học Tiên Nhân Thánh
Dặn biểu lập công không tiếng danh.
 
Người ham danh tiếng ham tiền của
Vọng ngữ tánh người sân vẫn ưa
Tánh nóng chưa tiêu tâm vọng tưởng
TU MÀ KHÔNG TU [phiền] luỵ nhiễm [có] thừa.
 
LÃO MẪU TỪ BI XÁ LẦM LỖI
Hối tâm tấn đạo đừng trái lời
Biết đời là khổ mau ngộ Đạo
Lập cơ đàn chỉnh độ khuyên người.
 
Đôi ba phen mới độ đặng tu
LÃO MẪU cạnh bên diệt ác trừ
Lớn nhỏ tu rồi MÔN vào NHẬP
LỜI HÓA THẲNG VÀO khó tầm thư.
 
Tuyệt niệm trần tình mới đặng công
Thiện đạo niệm kinh bồi quả lòng
Trăm quả đầy thời phi thăng thoát
Thiên Đường KHOÁI LẠC bụng [phải giữ] TRỐNG KHÔNG.
 
Việc THẾ TÌNH ĐỪNG LỤY mới đặng
RỬA LÒNG tuỳ LÃO [MẪU] ban phước ân
Duyên Tiên thời Phật [HOA] KỲ [LONG] HOA HỘI
Một bồn Ba La Mật kiếm lần.
 
Cạo rửa cho hết rồi sửa lại
Biết nhớ lời TA việc đổi thay
Đôi ba năm khảo trừng việc cũ
Tu đặng Thần Tiên chứng đắc ngay.
 
THÁI phó NGỌC quan khai khẩu đầu
KIM giai THIÊN hiện HUYỀN diệu châu
ANH ngọc bích bửu VƯƠNG THIÊN hiển
XUẤT lực điển phương Tân Nhâm [phương Tây] lầu

LONG hạ ngôn khuyến Tân [niên] toạ hiện
BÌNH xứ SẮC PHONG đại tâm KIỀN [TRỜI]
DẦN [2022] tảo xuân hoa phú vinh quới
NHÂM truyền LONG phủ hữu duyên THIÊN.
 
DIÊU diêu hội hiệp hưởng ân ban
TRÌ tâm tu học PHÁP ĐẠO VÀNG
KIM lưu kinh phổ đầy đủ ý
MẪU phóng đại tâm đúng Nhâm Dần [2022].
 
Xuống trần như nhánh liễu phiêu phiêu
Đội trời đạp đất áo mão điều
HỒI LAI TRỞ LẠI BÌNH TRỊ NƯỚC
KỲ HỘI KHAI THỜI THÁI ANH CHIÊU [DƯƠNG].
 
Cười rằng tay chỉ mỗi linh căn
Đến giờ dương tam thời khá trần
Tranh giành nào đủ núi chia đống
Chơn tánh tại tâm luyến chi thân.
 
Trân trân xem ngó tợ như hồi
Quyến luyến chẳng đành bỏ trần mơi
Cố tưởng hòai lâu khá lạc mất 
Thời khó trở về một mảy thời.
 
DIÊU HẬU KIM PHƯƠNG HOẠT THẾ NHƠN
TRÌ QUÁN BẤT LY ĐIỂN LẬU HƯỜN
KIM LAI VÔ THIÊN VÔ GIAI TẬN
MẪU KHÔI SIÊU TẨU ẨN TIÊU SƠN.

[KIM PHƯƠNG = Phương Tây.  HOẠT = Hóa thân. THẾ NHƠN = Người phàm.]
 

4. HỒI HƯỚNG 

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội. (3)

 

HẾT

 







Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn