NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO

10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 254)

 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

NGỌC KINH

VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO

 

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 


 

Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Vô Cực Thiên Tôn Giáng Kinh Thiên Đạo cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 10 tháng 4 năm Nhâm Dần (10/5/2022), giờ Mão, Thánh Đàn Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

  

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

 

V1. 2023

 

 LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. CHÁNH KINH

 

NGỌC KINH
VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO

Thi
 
NGỌC GIAO ĐẠO KHỞI CON TRẺ CẦN
HOÀNG CHUYỂN TỪ ĐÂY PHÁP ĐẠO TÂN
THƯỢNG HẠ LẶNG LẼ THIÊN TRƯỜNG TRẺ
ĐẾ HUYỀN VI CHUYỂN ĐÚNG NHÂM DẦN.
                                                      
TRUYỀN KHAI ĐẠI ĐẠO VÔ VI ĐỘ
TÂN LUẬT NGÀY NAY CON ÔI ĐÓ
PHÁP ĐẠO THẦY TRỜI LÀ CƠ THOÁT
KỲ BA CHỈ GIÁO ĐÚNG PHẬN TRÒ.
 
Giảng

CHƠN truyền đạo pháp diệu huyền cơ
ĐẠO pháp lời THẦY căn xưa rõ
nẻo một [dạ][hành] y cho trọn đạo
VI GIÁO CON HỒNG BẠCH THANH DÒ.
 
NGÔ thống hiệp quy đức căn qua
MINH tâm lời để kết đạo hòa
CHIÊU mộ tương đồng căn đức trọn
PHÁP ĐIỂN SOI LÒNG TRỞ LẠI TÒA.

chúc hồi quy đâu yên dạ
GIÁNG cơ bởi hiểu ĐẠO TRỜI CHA
PHỤC lai vị cũ MINH CHIÊU PHẤT
HỒI QUY GIÁNG ĐỘ ĐIỂN ẤN TRA.
 
giáng pháp long diêu chí mẫu
ĐẠO mối VÔ VI rán gìn trau
HUYỀN THÂM TÂN PHÁP LƯU HẬU THẾ
VI RỌI TRUYỀN BAN TU KÍP MAU.
  
THƯỢNG đỉnh truyền cơ ĐẠO MÔN TRƯỜNG
TÔN tử gồng vai giáo thọ chương
TRUYỀN CƠ BÍ QUYẾT ban thế tục
DẠY TRẺ KHÁ NGHE, ĐẠO THẦY TƯỜNG.
 
PHƯƠNG định hành trình dạ vị ngay
PHÁP TÂN THẦY bảo cố công mài
ĐẠO chơn tầm đạt nam nữ cố
THẦY dạy điều quy con chớ sai.
 
ĐẠO con THẦY chuyển mới Dần Nhâm
CHƠN tu CHA vẽ rán mà tầm
CỦA báu phước ban tỉnh kinh giáng
THẦY rãi đường thiên luyện lấy tâm.
 
tận càn khôn NGỌC [ĐẾ] hạ phàm
CỰC quang chuyển MINH HOÀNG bút chấm
THIÊN Pháp thế tân thượng MINH khai
TÔN đạo hoằng tuyệt đế diệu thâm.
 
GIÁNG kêu thức tỉnh nẻo chánh đàng
KINH THẦY minh pháp kệ bố ân
THIÊN KHAI GIÁO ĐẠO con thấu hiểu
ĐẠO mầu tồn lưu rửa tan trần.
 
KHAI hóa thiện từ CHUYỂN HOA LONG
GIÁO đạo QUY CHUNG LẬP TRƯỜNG vòng
chơn cứ thẳng vẹn trung hiếu
THIÊN soi chiếu diệu hưởng phước đồng.
 
CHUYỂN cơ THÁNH ĐỨC chọn hiền nhơn
PHÀM sớm liệu lo bợn cõi lòng
HÓA giải mê muội tu giải thoát
THÁNH ĐẠO VÔ VI lập người chơn.
 
TU thân tịnh luyện rửa sạch lòng
THEO THẦY sáng suốt đạo lý thông
ĐẠI sự kỳ ba MÀN CHÓT thảy
ĐẠO tu có một rán cho xong.
 
TÂN PHÁP THẦY ban tiếp điển vàng
LUẬT THIÊN rành mạch hiệu nghĩa nhân
GIÁO đạo cứu thế kỳ cùng buổi
THẾ đắm nổi lo mấy chốc tan.
 
NHƠN tâm BÁC ÁI vững tinh thần
SANH bình đạo thuận rán lập thân
TU tâm ĐẠO ĐỨC trong lòng trẻ
HỌC hỏi TỪ BI phục vẹn toàn.
 
PHẢI biết tu rèn nhờ tấm thân
CHĂM lo nhau giúp CHƠN ĐẠO lành
SỬA tâm ĐẠI LƯỢNG tình với đạo
MÌNH hiệp một lòng chẳng màng danh.
 
thiên cậy bảo ai dựa nương
ĐẠO trọn tưởng tin giải thoát đường
THẦY để một đời rành y chép
TRUYỀN LƯU THIÊN CỔ SÁNG ĐỜI GƯƠNG.
 
TRAU sửa kịp thời phận đức đầy
TÂM con cân nhắc hành thật vai
CHO tuồng trước định y TÂN LUẬT
NGAY rằng tu dưỡng CHÁNH PHÁP THẦY.
 
NGÀY tàn sắp đến chịu tiêu mòn
ÁCH nhiều tai nạn cảnh héo von
CẬN lắm con ơi Ta Bà cõi
KỀ nguy tâm vẫn sẽ được còn.
 
MÙI trần sau khỏi vướng cảnh mê
TỤC lạc sai hư khó đặng về
LÒNG tu chịu cực thông suốt trí
PHÀM phu ra hiền trở cung quê.
 
KHÔNG hành chơn chánh chẳn suy cùng
TƯỜNG rõ khôn ngoan nghĩa hiếu trung
TỐI tăm tổn hại thân hồn xác
SÁNG suốt nghe THẦY tiến chẳng ngừng.
 
TỬ con nhi diễn cuộc đạo ba
HIỀN vai đạo đức thế tục qua
TỬ hiểu nhờ tâm THẦY truyền dạy
THẢO hiếu MẸ CHA trở quê nhà.
 
LÁNH kẻ mưu sâu cậy thế quyền
XA lời cao thấp biết thiện duyên
ÁC hại đừng dốc xuôi lầm lỡ
TRƯỢC ngã tai phiền tránh nào yên.
 
CON tu hành học đạo gần THẦY
ÔI đời sắp hết nạn kiếp tai
MỘT lời kêu gọi mau mau bước
KIẾP nạn liệu mình con có hay.
 
TRẺ rõ cảnh đời là cõi tạm
KHÔNG bền lâu con hỡi tục phàm
CÒN gì đâu màn chót chẳng an
NỮA mê tỉnh thân con sầu thảm.
 
XUÂN Nhâm Dần đến rán lo tu
NÀY kìa nam nữ cõi trần phù
KHÁC đường thay đổi trong màn chót
HẲN rán tìm nương còn bao thu.
 
ĐỘNG tình phụ tử để dắt đường
KHÁCH thành rơi rớt tốc thê lương
MỌI TRẬN ĐỒ LẬP AI CẢI LUẬT?
NƠI trần việc đến sao khỏi ương.
 
[MINH] CHIẾU khuyên trần chớ lãng lơ
TÁI xuất chuyển xoay ĐỐ AI NGỜ
TẠO lập đời mới NGÀY KẾT CUỘC
ĐỜI mạt hiểu qua tu kịp giờ.
 
THẦY đây xét việc định an bày
KHUYÊN trần lành việc khỏi kiếp tai
TRẺ ai nấy hát tuồng lớp diễn
NHỚ biết thiên cơ LUẬT ĐỊNH THẦY.
 
NHẬN pháp để truyền môn chiếu khai
THÁNH đức tái sanh đến nay mai
CHỈ chọn lọc vàng thau chuyến chót
TRỜI CHA THIÊN LUẬT ĐÚNG KỲ NÀY.
 
TRONG NAY MAI LẬP ĐỜI ĐẠI HỘI
CƠN LỌC SÀNG MAU VỘI CON ÔI
SÀNG LÀ KHỔ QUÉT SẠCH MỌI NƠI
SẢY RƠI RỚT KHÓ NGỒI YÊN CHỖ.
 
TRUYỀN phê chiếu lịnh KHAI MÀN hiện
PHÁP THẦY đề cõi thế giáo khuyên
CHO nhân sanh thiện căn tụ về
ĐỜI biển khổ mọi nơi nguy biến.
 
THẤY thương trần cõi hạ thế gian
ĐỜI như bèo thây phơi xác tràn
MẮC tội biến khó lường không nỗi
NẠN ách gọi kêu thế giới than.
 
THIÊN CÔNG XÉT luật đúng tội hình
ĐÌNH tưởng đổi thay họa sinh linh
XỬ xét giữ thân đừng để họa
PHẠT răn chánh trực rõ nét minh.
 
NHỦ lòng thương trẻ THẦY gọi tu
KHUYÊN khắp năm châu chớ chần chừ
CON ơi tận diệt còn chi nữa
TRẺ mất còn đâu trí đừng mù.
 
SAO con khờ quá chẳng biết tu
TRÁNH dữ về lành học nhân từ
KHỎI gặp cơn biến ngày sắm tới
THIÊN tướng khắp phương THẦY báo thư.
 
CHA TRỜI THẦY gọi trẻ từ đây
MONG con tin tấn học ĐẠO THẦY
CHỜ ngày danh xứng gặp kỳ chót
CON của Rồng Tiên Việt ngày mai.
 
ĐỔI LUẬT định MÀN BA XỬ [đã] khởi
THAY TRẬN ĐỒ THIÊN áng khắp nơi
TRÁI PHÁP KỲ công lý địa môn
ĐẤT vỡ cạnh đừng gây nên tội.
 
TRỞ hiện cứu lời THẦY ban rãi
VỀ thế gian rán tỏ cơ này
THUYỀN THẦY chèo truyền SÁM PHÁP cơ
CHÓT đón rước hiền lương sẽ thấy.
 
LỜI cơ thành thật tỏ phân khai
TA THẦY TRỜI CHA truyền đạt ai
DẠY ĐẠO đâu mua đùa nói kẻ
CHUYỂN thế sự người mấy không sai.
 
TA TRUYỀN CƠ ĐẠO ĐẠI KỲ BA
TRỜI MỞ CỬA THIÊN ĐÌNH TÒA
CHỦ màn ai rõ khôn trí mở
KHÁCH ĐẾN KỊP LO DỰ LONG HOA.
 
TẠO thiện từ đây thử đi con
LẠI nhắc trẻ thơ tạo phúc bòn
CUỘC [đào] thải dữ nhiều mười hết chín
ĐỜI còn bao nhiêu hướng thiện nhơn
 
HUYỀN MINH cơ giáo truyền cho ai
duyên tạo được dạy hiền tài
ĐẠO tròn sứ mạng truyền cơ giới
LÝ LUẬN CHỜ NGÀY ĐƯỢC TRAO TAY.
 
NGÀY mở hội THIÊN ĐÌNH cơ soạn
MAI hát tuồng trình chiếu thế gian
THẤY đổi thay vũ trụ vòng cầu
RÕ SẦU THẢM THÊ LƯƠNG DIỆT TẬN.
 
TU học từ nay cố định tâm
HÀNH đúng rán lo đạo đời làm
CHÁNH tâm thể hiện đời mạt pháp
TRỰC hiền Bồ Tát tại cảnh phàm.
 
KHÓ buổi mòn hao hết bảy tiêu
ba còn đó lại lọc nhiều
TRỐN đâu cho khỏi LƯỚI TRỜI LUẬT
CẢI HỐI MAU TU KẺO NGÃ CHIỀU.
 
BIẾT tu tạo phúc rõ trí khôn
LO trước rồi sau mới hưởng dồn
MỚI làm chút phước lo rao bán
HƯỞNG ĐƯỢC GÌ ĐÂU BỞI TIẾNG ĐỒN.
 
HỌC đạo THẦY rán lo đi tới
RÀNH chữ tu cơ giáo của TRỜI
SÁU lo thân niệm mãi an lần
CHỮ NIỆM PHẬT NHỚ HOÀI CON HỠI!
 
MONG trận này con trẻ lo tu
TRẺ dậy đi lo việc cần cù
HIỂU lời THẦY ai lười biếng họa
LẤY LẠI TẬN TÂM LỰC SỬA HƯ.
 
[27 Khúc Liên Hoàn]
 
Ánh sáng NHIÊN ĐĂNG rọi khắp trời
Soi thấu ba cõi tỏ rạng ngời
Tưởng cõi Ta Bà là hạnh phúc
Ngờ đâu hố vực biển khổ vơi.
 
Khổ vơi say đắm dục lạc tưởng
Trần ai đọa kiếp bến nào nương
Than ôi thế sự khi nào dứt
Nghiệp lực nặng nề mãi tai ương.
 
Tai ương khổ khổ luân hồi kiếp
Lạc mê từ lâu ngộ cho kịp
Nay ánh NHIÊN ĐĂNG rọi cùng nơi
Hữu duyên khá bước tu hòa nhịp.
 
Hòa nhịp làm sau được vững bền
Làm sao gắng chí dạ đừng quên
Rừng mê lạc hướng quanh quẩn khổ
CỰC LẠC KỀ BÊN MÃI CHẲNG LÊN.
 
Chẳng lên chưa tỉnh giấc nồng say
Tài tiền lợi lộc mãi khổ hoài
Dễ gì ra khỏi trần ai chốn
Hạnh phúc [chẳng] thấy đâu cứ tranh tài.
 
Tranh tài chẳng khác gì lao ngục
Bởi tiền nhân căn thiếu lo phục
Oan gia đền hiện tại ma utu
Sống thanh đạm chính tu cội phúc.
 
Cội phúc nhàn lắng nghe đức đạo
Đạo đức tu bởi thấy tu sao
Này con ơi tiền trần mộng ảo
Một phúc vui bởi nó mới nhàu.
 
Mới nhào lộn hại nguy rất khổ
Kiếp trầm kha nghiệp chướng vướng vô
Mãi xuống lên sanh tử liên miên
Bao vây mãi dễ gì dứt bỏ.
 
Dứt bỏ đời khỏi bận lòng đó
Tâm khỏi lo tu tập tùy cơ
Không con vợ không buộc ràng thúc
ĐỊNH dồi trau sáng suốt THẦY chờ.
 
THẦY CHỜ TRẺ CHÈO THUYỀN PHÁP KHỞI
GIỮA BIỂN KHƠI KHUYẾN GIÁO KHẮP NƠI
Tùy căn cơ vui nước trí nhân non
THẦY bày giải pháp ra phúc cội.
 
Phúc cội tu thong dung tự tại
Chơn tâm hiền hạnh phúc cân đai
Tánh từ bi tâm đạo lặng nhàn
Đó hạnh phúc vậy tu tu phải.
 
Tu phải biết lối đường thấu rõ
Xem sách kinh nghe pháp ai nhờ
THẦY dạy rõ thiệt hơn tự sự
Trong ba vạn sáu ngàn ngày ớ.
 
Ngày ớ THẦY ru pháp đạo
ĐẠI ĐẠO KỲ BA xuất thế nào
Con muốn tu muốn học ra sao
Đem BÁC ÁI lấp bằng đời tâm hảo.
 
Tâm hảo quyết khởi lên sáng tỏ
Việc giả trần con chớ mộng mơ
Phải hy sinh phụng sự dân tình
Đem đuốc huệ sáng soi thế rõ.
 
Thế rõ tục khách trần tiến tới
Chẳng nở nào vui hưởng thảnh thơi
Vì chúng sanh người chết khổ đành
Hồi xét lại thôi tu con hỡi.
 
Con hỡi nhớ lời THẦY chuyển mãi
Vì xót thương nguy biến thiên tai
ĐẤNG TỪ TÔN CHA khởi khiến si
Kêu khách tục khá nên tu vậy.
 
Tu vậy biết con ôi tự liệu
Bước chậm sau nắng hạ ngã chiều
Mấy trận vong tan rã điều hiu
Chôn thây tử chẳng kình chẳng thiếu.
 
Chẳng thiếu tai thở than sao kịp
Hỡi con ôi rất tệ mau kíp
Khi tắt hơi ba bữa thúi ình
Rồi tan rã tiếp luân hồn tiếp.
 
Hồn tiếp khổ nghe theo yêu quỷ
Trược của ai bể hải xác thiêu
Nhìn ngó xem trần sắc trên đời
Thân nhơ trược không người lấp thúi.
 
Lấp thúi rã hồn thêm tơi tả
Lòng dục sanh khi sống ác tà
Đời vật chất của ma trái ngược
THẦY khuyên con trọng đức nhẫn hòa.
 
Nhẫn hòa được người tu nhớ kỷ
Tham sân si là quỷ nó ghì
Lòng đạo đức viễn cao thâm bực
Đó con ôi nên mở từ bi.
 
Từ bi THẦY quán soi thấu cả
Có phải chăng con trẻ hiểu ra
ĐẠI ĐẠO NÀY CỦA BẬC THẦY CHA
Rán tu con kẻo trể uổng mà.
 
Uổng mà trẻ THẦY ngồi chờ mãi
Cố gắng tu đạo quả ngày mai
Lòng các con ai có hay chăng
Tu kẻo trễ mau lo gặt hái.
 
Gặt hái quả nghe THẦY chỉ dạy
THẦY dạy rằng nên rõ lúc này
Ham vui chơi bỏ học được chăng
THẦY buồn lắm con ơi tai hại.
 
Tai hại đến ập ùa nhanh chóng
Nên hôm nay THẦY điển THẦY mong
Nên con phải bền tâm cố gắng
ĐẠI ĐẠO RA cố nắm trong lòng.
 
Trong lòng tu bước đường hối cải
Lắng nghe THẦY phân giải hôm nay
Con hỡi con giông tố bi ai
Đời manh mỏng lụn tim dầu chảy.
 
Dầu chảy lụy cháy lan con hỡi
Nên ham chi vàng bạc xe hơi
THẦY mượn thân xác điển kêu đời
Mau thức tỉnh đường tu chạy tới.
 
[Hết 27 Khúc Liên Hoàn]
 
Này con trẻ lắng nghe THẦY chỉ dạy
Cuộc đời đầy sóng gió khổ sầu đau
Con muốn tu ý lời THẦY dạy mau
Như con tỉnh con mau mau tự hối
 
Con chẳng rõ nên con còn tăm tối
Lòng ác tham danh lợi mãi hoài chăng
Bước đường tu hạnh phúc mấy ai bằng
Người tham lợi sắc tài danh phải chết
 
Thương cho trẻ đôi lời gieo đạo kết
Gương THẦY soi dìu dắt con hôm nay
Phước duyên con thành tựu cũng nhờ đây
Nay THẦY chỉ con luôn luôn ghi nhớ
 
Dầu gian khổ gắng bền tâm THẦY độ
Nên phủi trần bợn cho hết nghe con
Này con ôi đạo quả muốn vuông tròn
Cho con biết trên bước đường hành đạo
 
Trong kỳ qua duyên lành THẦY chỉ giáo
Cải huấn nhơn thường nhắc nhở đến con
Quy đạo tâm được điển dạnh ước mong
Đọc kinh pháp tự con thời giải thoát
 
Này con trẻ THẦY giải phân mạch lạc
Sửa trau mình trên rộng xét công minh
Điển THẦY đây chỉ dạy bước tận tình
Nhiều hầm hố gốc gai già đen tối
 
Càng thỏa thích tật còn gây tội lỗi
Khuyên nên kiêng không nhiễm mê cảnh trần
Vướng nhằm khổ loạn tánh phải hư thân
Đời người tựa chòm mây bạc lơ lững
 
Cho con biết ngàn năm muôn THẦY dựng
ĐẠI ĐẠO này THẦY rãi khắp mọi nơi
Lòng từ bi THẦY sao nỡ diệt đời
Gẫm con trẻ cõi sầu lo than khóc
 
Mong chờ con vững bước tu lo học
Sắp đến giờ đuốc huệ dắt chỉ đàng
Duyên mắn may thọ ký được truyền ban
Tu để cứu chúng sanh vơi bớt khổ
 
Cơn biến loạn người không niệm Phật cố
Nên đắm chìm nạn ách biết ngờ đâu
Nhắn nhủ chung già trẻ khắp năm châu
Mau dứt bỏ sớm mau lo tu đức
 
Mau giải thoát thân mình còn trần tục
Mãi nạn eo chuốt lấy niềm khổ đau
Khuyên gần xa niệm Phật lòng sáu câu
Họa phúc đến tận mình lo tận hưởng
 
Vàng bạc ngàn cân kho đâu thế chướng
Của trên đời giả tạm hết con ơi
Thế nên THẦY chỉ dạy mấy đôi lời
Thân giải thoát tục trần không vướng bận
 
Một giấc mê sao người say quá tẩm
Nẻo lợi danh che lắp cả đời tu
Là CHA lành dạy con chớ mây mù
Tu giải thoát mau nghe lời nhủ khuyến
 
Hể có thân bệnh này bệnh nọ đến
Bởi vô thường không đợi tuổi ta già
Về Diêm Chúa Thập Điện bị hành hạ
Giục thúc hoài ai cười nói mặc ai
 
Thay biến đổi đừng say ngủ ngủ say
Lời điển thơ pháp tủa nhủ người đời
Kìa con quỷ vô thường kia đang tới
Tiếng chuông vàng giục tỉnh thế giới ra
 
Thế sao con cứ mãi đắm theo tà
Con nên nhớ lời THẦY hôm nay chỉ
Đạo muốn thành thuần tâm cho thuần túy
Thuyền khuyên con con chớ bỏ tu nghe
 
Phật Thánh Tiên khuyên định đạo thuyền bè
Mà cố gắng này con ôi đạo quả
Suy nên gẫm tham mồi câu vướng họa
Rán con ôi là nghiệp quả phải nhồi
 
THẦY đem ân dạy đạo khắp mọi nơi
Con chẳng rõ nên THẦY đây dìu dắt
Thức tỉnh chưa thiên tai dần ùn phát
Chết chóc nhiều ách nạn người đắng cay
 
Giữa lúc này bão tố hại muôn loài
Gió giông bão nước lụt dâng chết ngộp
Phải cảnh tỉnh mộng mê người ra tốt
Ách nạn nhiều sao nhiểm mãi đám say
 
Sắp thiên tai dòng nước cuốn xác thây
Người và vật tránh sao chìm đắm khỏi
Thủy triều đại xác thây nằm chật lối
Thế sao người chưa thức tỉnh tu hành
 
Thiên tai khổ phải chăng nghiệp nhân sanh
Giữa tình cảnh chiến tranh thêm thời loạn
Lớp rục rã dao gươm bom lửa đạn
Này con ôi chết thảm số kể ra
 
Mười hết bảy ngọn gió bão xem qua
Ba còn lại sàng qua còn chỉ một
Nỗi thương tâm con mau tu kịp chót
Thảm cảnh nhiều thì chết một chỗ chung
 
Cảnh đau thương sắp tới thấy cơn run
Thương con trẻ quả nghiệp tạo gây để
Chết trước mắt đớn đau thôi mặt kệ
Nên bao người chìm đắm phải tự lần
 
Rồi hụp trồi thảm cảnh diễn tiêu thân
Lều bều xác trôi nhà tróc gốc gảy
Tiếng xiết rên của muôn người thiêu cháy
Nỗi thương tâm đã xuất hiện lần lần
 
Vậy hỡi con có tiền gạo thí cần?
Có áo quần dầu thuốc hãy đem cho
Chén cơm no lót dạ được ấm no
Ôi quí báu cơ hội tu phước thiện
 
Lắm người chẳng nghĩ tu thường thiện nguyện
Cũng lắm người sâu mọt thừa hội cơ
Ai biết làm phước báu quý sau nhờ
THẦY lên tiếng con ôi làm ơn nhớ
 
Ai mê muội trước mắt không ghê sợ
Thì tới đây phải nhồi trả tạo gây
Tiếng kêu cứu giữa biển chìm xuống đáy
Người chết nhiều người chết mẹ chết con
 
Kẻ chết anh con nhỏ việc chi còn
Cảnh trạng thế khóa òa trong bảo tố
Thế gian này nước đẩy trôi trên đổ
Không dứt tay màn tới khổ làm sao
 
Khổ diễn ra trên thế giới đồng bào
Nhà cửa đổ ôi thôi còn chi nữa
Cơn bão táp cuốn trôi nhà trôi cửa
Súc vật đều theo dòng nước cuốn trôi
 
Bởi tai trời THẦY báo chỉ con ơi
Thảm thương nhứt trẻ con nào hay biết
Gió nguồn thổi nhấn chìm mau tu riết
Quét sạch rồi mới tỉnh thức còn đâu
 
Phúc hữu duyên ai nghe pháp điển hầu
Hầu THẦY điểm đạo mầu thay quý lạ
Vậy nơi đây xác này THẦY đáo giá
Nói đạo lành cứu cánh độ trần ai
 
Chơn truyền theo tu rán chí miệt mày
Tây Thiên đáo độ mình qua biển khổ
Nghe qua loa tỉnh tu mình giác ngộ
Hạnh đức hiền nhờ có được tấm lòng
 
Lời THẦY dạy đời là cơn ác mộng
Rán tỉnh tâm con chớ đừng say
Đoạn tận lìa nóng giận tâm cang cháy
Lửa phừng lên nguy hại lắm con ơi
 
Giận mất khôn không biết cách đối đời
Còn sân giận đốt sạch tiêu tánh Phật
Khi bốc cháy tràn lan tâm con mất
Khó bảo tồn quá giận rồi mất khôn
 
Ra oai hổ con thích lắm sao không
Ai tôn con bậc quân tử cứ lành
Này con hỡi tu hành gắng bền tâm
Lở gây tạo âm thầm lo cải sửa
 
Con nên mở lòng từ bi hằng bửa
Rãi lòng thương điều hỉ xả khoan dung
Rèn tâm chơn bác ái khắp tận cùng
Nên tha thứ lượng từ bi diễu thẳng
 
THẦY phân giải trần gian là cõi tạm
Không nhiểm cầu vọng tưởng phải tiêu ma
Mê nhiểm nó nhiều phen phải tiêu rã
Cứ mãi đùa xây loạn tánh cuồng tâm
 
Khuyên trẻ thơ đừng bất hạnh rốt hành
Luận nhơn quả rồi hại cả gia đình
Ỷ tài hay sức mạnh đồng tiền linh
Mà sai khiến người ta thật tinh xảo
 
Lầm con người miệng nói tu tâm đạo
Ít có ai xây tạo giúp cho đời
Lợi riêng mình vật chất trọng hơn người
Che tâm trí lu mờ bổn tánh thiện
 
Ôi nhắc đến THẦY đây chua chát tiếng
Mượn xác trần chiếu điển mở pháp khai
Phi cho kịp bước lên trên tự tại
Áo y vàng đen trắng đủ màu tươi
 
Trải thời gian nghe pháp vẫn định ngồi
Tâm tỏa sáng như gương đài nguyệt cảnh
Tìm lẽ sống tâm là chơn phúc hạnh
Chốn thanh nhàn tựa thắng cảnh thần tiên
 
Tu là cội phúc cả đời THẦY chuyển
Xét gẫm qua tầm đạo thoát trần ai
Tu hạnh phúc những điều THẦY giảng dạy
Tùy căn cơ THẦY dạy cứu độ đời
 
Này con hỡi cuộc đời đây sắp tới
Khổ dương trần giọt lệ bởi ách tai
Này con ơi vạn vật mất còn ai
Con nên rõ cuộc đời còn sanh tử
 
Đau khổ mãi tại con gây nghiệp dử
Hạnh phúc đâu không thấy hỡi sao con
Tưởng đâu rằng trần gian chẳng tiêu mòn
Không không phải đâu con đừng nghĩ thế
 
Thấy cuộc đời giết nhau chung dồn bể
Này con ơi chẳng rõ giả tạm mê
Tìm cách chánh thân con được nhàn nhẹ
Tu làm sao được hạnh phúc cho mình
 
Tu cội phúc nghe pháp vững đức tin
Khai trí huệ dắt qua tận bến bờ
Tu hạnh phúc THẦY dạy đây con ớ
Điển lời thao bất tuyệt dạy con thơ
 
Lời lẽ THẦY cảm hóa đời tận rõ
Đừng ái tình oan trái khó tu con
Hợp rồi tan đời sanh tử chẳng còn
Vần xoay chuyển oan gia mối nợ
 
Thân này sống bất tử đâu mà trọ
Dây ái tình ràng buộc đó con ôi
Kẻ si tình vì ái tự sát đời
Muôn ngàn tội có chi đâu vui sướng
 
Mối oan trái ái tình người cứ tưởng
Biết đời nào con mới dứt bỏ ra
Bởi không tu vương vấn cõi Ta Bà
Vì tình ái lục dục nào thoát khỏi
 
Tình nguy hại vướng vô rồi khổ nỗi
Một phút vui mà khổ cả cuộc đời
Nghiệp oan gia khó thoát khỏi con ôi
Sanh tử mãi xuống lên lên mệt mõi
 
Muốn an lạc bỏ danh tài đi tới
Thì thương con đều hỉ xả khoan dung
Rãi lòng thương cho kịp chót kỳ cùng
Con nhớ lại thửa tiên bồng vui lạc
 
Đang chờ đợi xử phân người tà ác
Vì thấy con mãi lạc lối lầm đường
Tận cùng rồi sắp đến nhiều tai ương
Phải cam chịu chậm mau gì cũng đến
 
Thuyền dật dờ chờ con sao lại kén
Gió Đông Tây Nam Bắc khắp toàn cầu
Bi lệ tràn thương xót cả năm châu
Lầm lỗi lạc không kịp kỳ trở nữa
 
Tại con gieo nên CHA THẦY sàng lựa
Lựa nhơn lành gieo giống để ngày sau
THẦY kề lưng nhắc nhở trẻ từ lâu
Ban kinh pháp nêu danh thọ ký
 
Giữa lúc này sớm mau tu bố thí
Lại làm lành niệm Phật rèn tánh tâm
Thì đời con đâu đọa kiếp chốn phàm
Mau mau tỉnh con đâu còn vướng nữa
 
THẦY tạm điển ngâm thơ đâu chọn lựa
Vầng pháp tu chưa tỉnh giấc hay sao
Họa phúc ban rán tìm bước ngộ nào
Ham chi giả tỉnh ngộ quay chơn lại
 
Đường thẳng lối đạo đức con quý phái
Cõi đời không hạ lụy bất cứ ai
Đứng lương tâm danh lợi phủi liền tay
Không gây nghiệp biết nẻo chánh đường về
 
Này con hỡi chớ tưởng lầm nhàn thế  
Cõi trân gian vật chất đều tiêu tan
Giả tạm là không giữ được bên thân
Đâu đem được món gì mà tích giữ
 
Khi tắt hơi con quỷ nó săn từ
Khiển sai lầm làm mất tâm chủ định
Nó còn che mất cả chân tâm linh
Rồi ngó liếc dường như người hồn mất
 
Diệt trừ gốc tập tu hiền tánh thật
Tham dứt đi căn cội vốn tánh chơn
Sân giận bỏ huệ khai thấu đức trọng
Si mê qua như đạo sẵn dành ngồi
 
THẦY khuyên con nên xa lánh cho rồi
Quán tâm niệm sắc trần là giả tạm
Ngó trực chỉ tiếng âm thinh phù thẩm
Nhiếp kim thân tâm ý phải định yên
 
Nghe pháp mầu THẦY dạy trẻ cơ duyên
Nghe đạo lý nghe những điều phù hạp
Nghe đạo đức cõi mê lầm chọn pháp
Nghe lời lành lẽ phải để vào tâm.

4. HỒI HƯỚNG 

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội. (3)

 

HẾT





Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn