NGỌC KINH: SÁM PHÁP

15 Tháng Bảy 20233:13 CH(Xem: 530) 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

NGỌC KINH

SÁM PHÁP

 

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 


 

Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Thượng Đức Thuyền Khai Mau Bước Đến cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 29 tháng 5 năm Quý Mão (15/7/2023), giờ Dậu, thánh đàn Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

  

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

 

V1. 2023

 

 LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. CHÁNH KINH

 

NGỌC KINH: SÁM PHÁP

 
Thi

CƠ CHUYỂN động báo khắp mọi nơi

LUẬT TÂN thị hiện rõ nét thời

THIÊN MINH đường dắt trong màn chót

HOÀNG PHỤ tình thâm vắng ngõ rời.

 

THIÊN LUẬT tuồng ba chót hết hay

này hẳn khác DI LẠC THẦY

KHAI mở Nam Lầu MINH HOÀNG sắp

MỞ cửa về chầu đào kép vai.

 
Giảng
[29 khúc liên hoàn]

Kép vai PHỤ [CHA] ĐÓNG xem trình chiếu

Mấy lớp thành trì chờ ngày nêu

LONG HOA cố định cao bay hướng

DI LẠC từ xa, TRỜI lập điều.

 

Lập điều khai mở TRỜI LẬP HỘI

Luật chiếu chờ ngày chó tru tới

Vũ trụ đổi thay trái đất nghiêng

Vòng cầu xoay chuyển thấy rõ thời.

 

Rõ thời thời rõ CHẦU THÁNH CHÚA

CHIẾU LỊNH TRUYỀN CƠ nạn tai lùa

Đừng mê chơi nữa cuồng phong nổi

Bão tố khắp nơi mạt pháp thua.

 

Pháp thua tàn chết còn ai mấy

Nghiêng ngửa địa cầu chẳng toàn thây

Nạn tai hết bảy ba còn lại

Kế tiếp lọc sàng rớt hai chầy.

 

Hai chầy còn một ôi thưa thớt

Ký lịnh truyền cơ mau kỳ chót

Tự mình hại mình bởi tâm bày

Lo tu khôn khéo đừng dại dột.

 

Dại dột bi thảm hung ác thảm

MINH THƯỢNG ngao du nhạc trổi hàm

Trận này phá Triệt vàng thau lộn

Định luật phơi bày chịu sao kham.

 

Sao kham hung ác đầy đường ngả

TU HỌC TỪ NAY NIỆM DI ĐÀ

LẠC VƯƠNG DI LẠC ngồi chờ ĐỨC

Thời giờ lo chụp thân lo xa.

 

Lo xa tan khốc kỳ sắp tới

Địa cầu tan tốc thê lương rồi

Thêm liêm người rán kêu con dại

Hạ giới sầu bi khóc LUẬT TRỜI.

 

LUẬT TRỜI CHIẾU DIỆN mau tu gấp

ĐÒ CHÓT con ôi lo tu tập

CỐ ĐỊNH thời giờ thi: DI LẠC

Lớp tuồng NGỌC ĐẾ đang chuyển lập.

 

CHUYỂN LẬP RA ĐỜI THÁNH CHÚA SANG

CƠ LUẬT TỪ NAY ĐỔI THAY MÀN

Ai lo trốn cải mòn hao hết

Bảy ba còn gì đến ngày tàn.

 

Ngày tàn xét đừng sai luật phạm

Bảy trận đồ hố trũng lại ham

Giặc thiên tai khó tránh cuồng điên

Giờ định pháp dập dồn khổ thảm.

 

Khổ thảm khốc khắp nơi tang tóc

Nếu kể ra xử phạt chọn lọc

Khổ ngoài trong rán nhớ nay mai

KỲ ĐIỂM ĐẠO mạt kỳ cơn lốc.

 

CƠN LỐC CHUYỂN LO HIỀN ĐỨC ĐỂ

ẢI LỚP MÀN CHẦU CHÚA CHỈNH TỀ

THÁNH ĐỨC DI LẠC TÁI SANH THỜI

NGÀY ĐẠI HỘI PHẬT VƯƠNG TÁI THẾ.

 

Tái thế sanh CHÚA MINH HOÀNG ĐỨC

Hội mười phương CHA MẸ OAI LỰC

Ai phụ lòng TRỜI PHẬT PHẠT RĂN

Trong TAM GIÁO đúng kỳ đánh thức.

 

Đánh thức trẻ nữ nam môn địa

Hiền ít dữ nhiều luận phân chia

Được bao nhiêu cứu lấy màn này

Theo luật định tạo nghiệp hồn lìa.

 

Hồn lìa xác tội đền bị xử

Khuyên những ai tu kịp chớ hư

Kỳ thử thách chớ phiền than trách

CHÁNH ĐẠO TÂM CHIẾU LỊNH ĐỨC TỪ.

 

ĐỨC TỪ vận chuyển thiện căn tụ

LỊNH ĐỨC ÂN DUYÊN HỘ AI TU

TRUYỀN THÁNH CHỈ TÊN ĐỀ DANH RẠNG

Mạt pháp kỳ khó tránh nạn thù.

 

Nạn thù khổ mọi nơi xuất hiện

SÁM PHÁP KINH cứu vớt ban truyền

Một tuồng đời báo trước thất kinh

Từ đây khóc rán mà tu chuyển.

 

Tu chuyển thân rán tìm hiểu được

Đoạn kịch nguy thoát định thao lược

Chín tầng mây ai muốn một lần

Nghe TA dạy HỘI TAM TU PHƯỚC.

 

TU PHƯỚC hưởng ngày mai lẫn lộn

Luật khai cơ đúng hạn chấm công

Nay báo trước MÓNG NỀN DI LẠC

Xử mất còn ai được [ai] chưa xong.

 

Chưa xong tu nạn tai khiếp vía

Đừng nghĩ đùa LẠY RỒI XÓI XỈA

Rán tầm ra CÓ MẶT HỘI LONG

Muốn nàn thoát tùy duyên chọn phía.

 

Chọn phía hướng [về] MÔN TRƯỜNG HỌC ĐẠO

Tiếp duyên sanh muốn thoát bước vào

Gói nem kỹ đừng sơ hở mất

Thật giả người tầm rõ ra sao.

 

Ra sao khéo TỪ NAY GIẢ DẠI

LO TU BỒI TRỞ LẠI ĐƯỜNG NGAY

Xuống điển cơ con trẻ ở đời

TRỜI KHÓ TRÁNH ĐỪNG CHÊ PHÁP THẤY.

 

Pháp thấy đó nơi đời khắp độ

Dạy tận tình đâu nệ ra cơ

Sắp tới đây mắc nạn đổi đời

Ngươn Hạ đổi phạt hành thay bỏ.

 

Thay bỏ chật đầy đường thương thảm

Định chờ ngày kêu réo định tâm

Xác mất hồn nhơn sanh thay hết

Đừng để mòn TRỜI tóm thâu lâm.

 

Thâu lâm nguy cách biệt ớ con

Lo mà chạy kịp kỳ HỘI LONG

Rán liệu giữ tu tâm tỉnh lại

MẸ cùng CHA xuống xét việc đồng.

 

Việc đồng khai đợt này ai dự

Đừng mắt ngơ sẽ thấy tiêu trừ

Chuyến chót cuối về dự cõi cung

Ngủ hoài khổ bước ra tỉnh tự.

 

Tỉnh tự cầu tu hành đời mới

Chọn đường nào sở thích đến nơi

Đối với đời hiền đức là hơn

TRỜI GIŨ SỔ tơi bời trẻ hỡi.

 

Trẻ hỡi hồi tâm giác giác tâm

Rán thức đừng ngủ thoát lạc lầm

TA khuyên rán sửa kỳ này trị

Luật định dạy truyền đem vào tầm.

 
[hết 29 khúc liên hoàn]

Thi

SẮC NGỌC THIÊN BAN DIỆU LẮM KỲ

RẰNG AI NGỘ TÁNH BIẾT TỪ BI

THẦY BAN GIÁO LỘ KHI NGỘ TÁNH

CHÁNH PHÁP KỲ BA ĐẠI ĐẠO HÀNH.

 
Giảng

LONG HOA KHAI chuông thành vang dội

Phúc những ai đang sống hiện đời

Tiếng chuông chiều vọng bội khắp nơi

HUYỀN MINH GIÁO BỔN LAI SẮP TỚI

 

Trên bước đường thúc hối trẻ gần

Ngày thảm sầu mỗi bước tan lần

Kỳ mạt pháp muôn dân phong tán

Đời lao nhọc nguy nan điên loạn

 

Hỡi trẻ ôi tu thân mở rộng

Mắt tầm nhìn theo PHÁP THIÊN đồng

Tu hành thiện lẽ sống thật chân

Tâm lặng sáng BIẾT RÕ ĐẠO VÀNG

 

CƠ GIÁNG THẾ GIÁO TRẦN NGƯỜI BIẾT

Khuyên hòa tâm đời khó TU RIẾT

Đạo mờ lu ôi thiệt lối mờ

Nhìn dữ lành vương cảnh nạn chờ

 

Phải chịu khổ LỠ ĐÒ CHẠY MẤT

Phước họa chí đành tan nát thật

Lửa đỏ lan cháy ngất khắp vùng

Xong đời tạm nhân gian ác dụng

 

Tan tác thế đừng nung tiếc nữa

Khổ đủ rồi thức giấc dậy chưa

Rằng nghe thấy thớt thưa còn mất

Ai tu tỉnh trong lòng chơn thật

 

Biết vô thường lật đật lo tu

Đời tiêu tàn do ác làm lu

Đành nỡ bỏ xác tu muôn kiếp

Đâu còn chỗ mình nương lánh kịp

 

Đường cho đi được dịp [lại] bỏ qua

Ôi trẻ ôi phải hiểu cho ra

THẦY KỲ HỘ NĂM QUA THÁNG LẠI

Ngày KẾT THÚC LONG HOA [đành phải] hủy hoại

 

Bớ trẻ ôi phải trái từ nhân

Đời nguy hiểm rời xa ngộ nhận

Mau tự tánh ăn năn cải hối

Đời cùng tận hãy buông bước tới

 

Thông lý chân KỊP HỘI LONG HOA

Tu phải tiến cho kịp về nhà

Đừng vì lỡ mê sa sao kịp

THẦY giáo hóa tỏ tường năng tiếp

 

Tai hằng nghe vọng nhịp vào đây

Nào lẫn lộn LỘ HIỆN CƠ BÀY

Đời sớm biết TẬN NGÀY TẬN THẾ

Sớm mau tu tận cùng cuộc bế

 

Nêu tinh thần vượt bể an lành

Bước đi vội vạn pháp thực hành

Từ nay bỏ lợi danh mộng ác

TU ĐẠO TIÊN THEO THẦY ĂN LẠT [CHAY]

 

Bởi cảnh đời nạn thác [chết] gần đây

Tiếc mạng căn rơi rớt kỳ này

Ai đang tiến ĐẠO THẦY CHA HIỂN

Sắp đến cơn nước trào vận chuyển

 

Sụp đất trào chuyển biến rồi đây

Hãy buông đời còn chút hồn thây

Mau cải hối hồi quày cho kịp

Tỉnh thức chạy nước đâu khủng khiếp

 

Sắp nhận chìm chạy kịp đâu con

Gần ứng thi qua cử [kỳ] sao còn

Còn gian kẻ chui lòn che đậy

Vũ trụ thâu không còn định thấy

 

Ánh Thái Dương đến bảy ngày đêm

Cuộc phong ba ruột héo nỗi niềm

Lời khuyên [tất] cả MAU TÌM CHÁNH ĐẠO

HỘI [LONG HOA] ngày mai gớm ghê tàn bạo

 

Hãy tập tánh hiếu thảo MẸ CHA [TRỜI]

Không còn kịp NGÀY HỘI LONG HOA

Ăn năn sớm tu qua cuộc [sàng] lọc

Lời THẦY dạy HIỀN CÒN ĐƯỢC [BAO] BỌC

 

Đất trời xoay cấp tốc ớ con

THƯỢNG ĐẾ PHÊ CHIẾU LỊNH NÀO CÒN

CUỘC LỪA LỌC HÉO HON THẾ GIỚI

Tối đất trời quỷ ma kêu bới

 

Hết phố lầu đổi mới Phật dời

Nào lẫn lộn ác hiền ôi thôi

Khi loạn động hẳn hòi ắt biết

Sớm mau tỉnh THẦY KHUYÊN tha thiết

 

ĐẮC ĐẠO tâm người tuyệt trần duyên

Đừng ham [mây] mưa đau khổ đọa liền

Đừng luyến tiếc trần miền đau khổ

Đừng ưa thích ghét hờn lao hố

 

Đừng theo tà điều bỏ nhơn tâm

Đừng vô minh rẽ lối lạc lầm

Đừng mê muội hố hầm sa đọa

Đừng mộng giữ nhiễm ô phải họa

 

Đừng mộng giành giết cả bản thân

Không tồn tại thế gian tiêu lần

Đời bỏ được tham sân mê muội

TU CHÂN ĐẠO phút giây định cuối

 

Tu chánh danh biết lối mình đi

Tu biết khôn tỉnh ngộ từ bi

Tu tránh việc lối đi tà mỵ

Tu khoan dung lạc nhàn như ý

 

Tu làm lành hoan hỷ mọi người

Tu khuyên nhau hành giác đến nơi

Tu mới khỏi nạn trời sắp tới

Trong màn tới này con trẻ hỡi

 

BẢY THẾ TRĂNG [7 THÁNG] NHÂN LOẠI CÒN ĐÂU

Làm sao phải chẳng rơi hố sâu

Ngày tàn tiêu trên thâu tan nát

Còn lại gì DO TRỜI HÀNH PHẠT?

 

Thử thách qua dìu dắt cảm khuyên

Tín lẽ nào nghe pháp hiểu liền

Ai ngộ được đối duyên chiếu thẳng

THẦY GIÁNG LÂM VÔ HÌNH THẦM LẶNG

 

HẠ ĐIỂN NGÔN THÂN RẠNG GIÁO KHUYÊN

ĐÚNG HIỀN LƯƠNG CHÂU NGỌC THẦY TRUYỀN

Tâm tỏa sáng hiển nhiên ngọc rõ

XƯA NAY VỐN VÔ VI THIÊN LỘ

 

GIÁO HÓA ĐỜI TẬN ĐỘ THỨ DUNG

CHA NGỌC HOÀNG PHÂN XỬ ĐỒNG CÙNG

NGÀY THI CỬ TƯƠNG PHÙNG CON TRẺ

ĐIỂN KHAI CHIẾU KINH VĂN PHÁP KỆ

 

Chú ý không mặc kệ tùy duyên
Biết rõ ràng THẦY nhã bát thuyền

Trẻ khôn phải nghe liền tu vội

Cả thế giới âm vang chuông dội

Vọng vang trời sắp tới ách tai

Cho nhơn sanh thấu hiểu tới ngày

Trần gian vốn nàn tai thế giới

Cảnh tiêu hao lầm than dữ dội

Phải làm sao tiến tới nương thuyền

Bến giác lạc quả thành tuyệt hiển

GIỚI LUẬT TRỜI trước tiền kim châu

GƯƠNG MINH HOÀNG điển sáng Cửu Lầu

Không sum họp THẦY rầu tu kém

Đức tâm lành trung thực trẻ xem

Sửa thân đạo bức rèm màng thưa

Thấy thương thay trẻ dại chẳng chừa

Tài đức kém bởi xưa không tu

Đến đời tàn chưa ngộ mờ lu

THIÊN ĐÓNG DẤU bực tu phê chiếu

HẬU TÒA VÀNG tấn phong trẻ hiểu

Cuối cung đình phản chiếu nguy nga

Sợ cho trẻ nhiều tội gây ra

Đưa vào sảnh CUNG TÒA BAN TRỊ

Trẻ quỳ xuống nghe chờ phán nghị

Tội chi con ma quỷ kéo lôi

Vì tranh cạnh bây giờ phán tội

BẢY ỨC NIÊN [700,000 năm] đau nhói muôn phần

Ngày đại nạn đốt thiêu lần lần

Trên xoay chuyển diệt lần diệt hết

Tu không được rồi đây thây chết

CẢI Ý THIÊN trẻ mệt không yên

Để cứu vớt thế gian trần miền

Ngày kết cuộc ngồi yên thì họa

Kêu lo gấp từ đây khắp cả

SỔ THIÊN ĐÌNH THẦY ĐÃ TÓM THÂU

Giữ thân mình đừng để rớt cầu

Hồn bị nhốt muốn cầu giải thoát

Sao xưa kia không tu thành đạt

Để bây giờ tội chất đầy ra

Thật đau lòng thấy trẻ rên la
 
Thật thảm thiết sự CHA XÉT XỬ

Cõi Ta Bà màn ba khởi sự

Giờ rên la ÁN TỬ XÁC HỒN

Để bây giờ ĐÁNH MẤT KIẾP chôn
 
Còn VÍA DẠI DẬP DỒN TAN NÁT

Ức kiếp hỡi xác phơi hồn lạc

Dại thảm thê thể xác tả tơi

Vạn xác tiêu cả thảy thôi rồi

Nay mọi việc vạn nơi vạn lối

LÀM HIỀN LƯƠNG THẦY MỞ [ĐƯỜNG] PHẢN HỒI

ĐẠO PHÁP MÔN MỞ HỘI KHAI TRƯỜNG

NÀY DẠY HỌC Ở GIỮA THÁNH ĐƯỜNG
 
Kíp mau kíp trụ trường người học

Đã sắp đến tận ngày sàng lọc

Người có tu trên bọc phủ che

Thân tâm vui sáng diệu trở về

Ban tuổi thọ chỉnh tề đếm số

ĐỜI THÁNH ĐỨC tinh thông duyên có

Đường hồi quy chẳng lo bước vào

Học kinh đêm ngày có hiểu nào

Cơ tái tạo lộn nhào thay đổi

Điều gì qua nguyệt đài chiếu rọi

Nay sắp gần buổi cuối mạt đời

Vội xuống trần lòng từ trẻ ôi

Rán lo tới mọi nơi ắt khổ

THẦY chua xót vì thương nhân độ

Muốn sống còn thoát khổ lo tu

Cải ác tâm đừng quá mê lu

LO ĐIỀU THÁNH HẠNH TỪ YÊU QUÝ

Ở TRÊN CÓ THẦY XEM TRẦN MỴ

THẦY [TẠI] TÂY LẦU XÉT KỸ CÔNG MINH

Tầm đường ngay trở lại căn linh

Thiện tâm để thân mình nhờ đến

ĐỜI THÁNH ĐỨC NHẬP CUNG THEO LỊNH

NGỌC MINH HOÀNG GỘI DIỆN KIẾN CUNG

Còn mê muội ắt khó trùng phùng

Huyền vi hóa hồi cung cứu đặng

THẦY [CỦA] TRÒ TU ĐÃ LÂU THẦM LẶNG

Lớp dự thi có sẵn rồi con

Nghĩ tử vong sắp tới hao mòn

Làm sao cứu vì con bỏ lỡ

Trẻ phụ lòng ÂN THIÊN DẠY DỖ

Khó mà an bão tố tới đây

Khổ lắm thay thế giới nhân loài

Hạ màn cuối đố ai an được

TRỜI MỞ CỬA KỲ NÀY BÁO TRƯỚC

Đừng hở sơ bị trượt ớ con

Tùy theo duyên tạo được phước bòn

Nay THẦY BÁO mất còn GIŨ SỔ

Khi kết cuộc nạn tai lật đổ

NGÀY HỘI LONG HOA TRỖ có tên

Ai làm đúng HUỲNH ĐÌNH VẬN CHUYỂN

Kỳ xử phân TRẦN MIỀN KHÓ TRÁNH

Ách đến rồi tìm cách cho nhanh

Cả càn khôn vận nhanh lập trận

Ám địa môn lọc lừa buổi tận

Mười hết chín thế gian dữ nhiều

Ai trối kịp khi đã ngã [bóng] chiều

Ngày này chẳng kịp kêu cứu cứu

Lo tạo nghiệp tội đền khó giữ

Sống cuộc đời tu DỰ LONG HOA

Phổ [truyền] MINH KINH của ĐỨC CHA GIÀ

Tuân [theo] lời dạy MÀN BA QUẢ THÁNH

MINH THƯỢNG TRIỀU CHA THẦY GIÁO CHÁNH

CHÚA HỒI TRÀO ĐỨC THÁNH THẢNH THƠI

CHÚA THÁNH QUY MINH GIÁO COI ĐỜI

Cao xanh thấy dữ thời nhào lộn

Khổ tấm thân một kiếp bôn chôn

Phây nghiệp phải xác hồn tiêu tán

THEO GIÁO PHÁP MINH ĐÀN CỐ RÁN

Mang bên mình tỏ rạng đạo công

Từ đức độ nhìn lên trời rộng

Có liên đài Tây Phương trông ngóng

Nương sau này che phủ linh hồng

Thời lại có linh hồn quang diệu

Tu cho cao hào quang diện chiếu

Vào Thánh Nhân cung điệu BẠCH CUNG

Giữ lập thân đắc đạo ngày cùng

Ngày cùng tận ác hung diệt bỏ

Khuyên rán nhớ màn này tách dở

Chuyến chót cùng màn khổ biết bao

Chọn lọc vàng thau cuối tỉnh nào

Này hỡi trẻ mau mau gấp gấp

Nơi thị thành XÁC THIÊU TẤP NẬP

Ai chê cười LO GẶP DIÊM VƯƠNG

THÁNH CHỈ TRỜI LỜI NÓI COI THƯỜNG

SAU QUÉT SẠCH đầy đường than khóc

Giờ định luật trẻ ơi đừng ngốc

Cơn sảy sàng chọn lọc hiền ngoan

Từng lớp màn khổ ải vương mang

NGÀY ĐẠI HỘI MINH HOÀNG LÀM CHỦ

Đừng phụ lòng Trời Phật rồi hư

Lo bình tỉnh từ từ tâm hướng

Đừng bước sai CẢI LUẬT TỘI VƯƠNG

KỲ DI LẠC ĐẾN TRƯỜNG RÁN HIỂU

Diễn lớp màn không dư không thiếu

Tròn phận vai đúng luật cơ trời

Kẻ ác gian trốn chạy khắp nơi

Chạy đâu khỏi khi TRỜI HÀNH PHẠT

Người hiền đức lo tu tương tác

Tâm hướng về Trời Phật an lành

Màn tan khốc trử trị tu nhanh

Thôi không kịp chiếu manh sao khỏi

Rõ trận này trẻ ôi bước vội

RÁN MÀ TÌM NGUỒN CỘI TRỞ VỀ

TRỜI LẬP HỘI LONG HOA CHỚ TRỄ!


Thi

MINH LONG xuất hiện chuyển xoay vần

HOÀNG THIÊN lập hội cố bước chân

NGỌC bệ ban hành noi theo pháp

PHỤ giá cố quy hưởng hồng ân.

 

4. HỒI HƯỚNG 

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội (3)

 

HẾT

 

 


 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn