NGÔI HAI CỨU THẾ

14 Tháng Hai 20233:27 CH(Xem: 1047)Đàn Giờ Tý, Đêm Giáng Sinh 1999, Đàn tràng Quyền Pháp, Âu Châu. Đàn tràng không trực thuộc Giáo Hội Thiên Trường nhưng vì bài này có những mặc khải liên quan đến Giáo Hội Thiên Trường và cơ Quốc Khách Đại Đạo cũng như có những lời Thánh Huấn nhất quán với GHTT nên xin được phép đăng tải để đạo đồng tham khảo.

Bấm Vào Thanh Để Nghe

 

NGÔI  VỊ TRỜI ban đã sẳn dành
HAI  LẦN GIÁNG THẾ độ quần sanh
GIÁO  minh nhân thế gương THIÊN ĐẠO
CHỦ  dạy con người đức hy sanh
CỨU  ĐỜI HAI BẬN gầy Chơn Pháp
ĐỘ  THẾ BA LẦN dựng Tam Thanh
THIÊN  KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC
TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.

 

[Khoán thủ: Ngôi Hai Giáo Chủ Cứu Độ Thiên Tôn. Khoán ẩn thông điệp: Ngôi Vị Trời Hai Lần Giáng Thế Giáo Thiên Đạo, chủ (đích) Cứu Đời Hai Bận Độ Thế Ba Lần, dựng Thiên Khai Huỳnh Đạo (nơi) Miền Nam Quốc (sẽ là nền) Tôn Giáo Hoàn Cầu Hiệp Vạn Linh.

CỨU ĐỜI HAI BẬN, ĐỘ THẾ BA LẦN = Hai chuyến trần du, ba lần hiện thân độ thế. Bận thứ nhứt hai ngàn năm trước nơi Phương Tây, Chúa Cha hiện thân dưới thế trong nhân thân Ngôi Hai Jesus Christ.  Bận thứ hai nơi Phương Đông, hiện thân dưới thế tất cả là ba lần trên đất nước Việt Nam. Hiện thân lần nhứt trong nhân thân Ngôi Hai Trào Một Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu. Hiện thân lần hai trong nhân thân Ngôi Hai Trào Hai Nhị Thiên Giáo Chủ Võ Văn Phẩm. Hiện thân lần ba trong nhân thân Ngôi Hai Trào Tam Hoàng Di Thiên là Đức Thể Nguyên của Giáo Hội Thiên Trường hiện nay.  HAI LẦN GIÁNG THẾ = CỨU ĐỜI HAI BẬN. 

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC = Thiên Khai Huỳnh Đạo Vô Vi Kỳ Ba hay còn gọi Bửu Sơn Huỳnh Đạo nằm
dưới mái chung nhà Giáo Hội Thiên Trường (Giáo + Hội + Trường của ông Thiên TRỜI lập ra) có gốc cội từ Miền Nam Nước Việt nhưng được khai mở tại Phương Tây trên vùng đất Bảo Châu (Golden State, Nam California, Hoa Kỳ) theo cơ QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO dĩ định bởi Hoàng Thiên.

TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH = Bửu Sơn Huỳnh Đạo Vô Vi Kỳ Ba được khai mở ở Phương Tây để ngày sau hiệp vạn linh Đông-Tây trên khắp thế giới, và theo đó sẽ đương nhiên trở thành một tôn giáo toàn cầu.] 

                 
Vạn linh đến buổi mạt đời
Hãy mau tỉnh thức kịp thời tìm CHA
CHA TRỜI hằng ngự trong ta
Biết phương tu luyện tìm ra khó gì
Hạ Nguơn nay đã đến kỳ
ƠN TRỜI ban rưới vậy thì hãy mau
QUAY ĐẦU HƯỚNG NỘI luyện trau
Ngày đêm cần mẫn giúp nhau tu hành
Không còn câu chấp đua tranh
Thương yêu đùm bọc em anh một lòng
DỰNG XÂY THẾ ĐẠO ĐẠI ĐỒNG
BẮT ĐẦU TỪ TẠI TRONG LÒNG MỖI CON
Gìn lòng giữ phận sắc son
Tự tu tự ngộ lần mon Thang Trời
Ngày tàn cuộc thế chuyển dời
Con nào biết ĐẠO cùng TRỜI cảm giao
Trong TÂM luôn có TRỜI CAO [ĐÀI]
Ra vô nhứt niệm chẳng xao tấc lòng
Miệt mài tìm CHỦ NHÂN ÔNG
CHÚA CHA HẰNG TẠI BÊN TRONG CỦA MÌNH
Các con khi rõ sự tình
QUY TÂM HƯỚNG NỘI tự mình gặp CHA
Không cần tìm kiếm đâu xa
Khẩn cầu qùy lạy kêu ca ích gì
XƯA VÌ SANH CHÚNG MÊ SI
THẦY LÂM PHÀM ĐỂ THAY ĐI MÊ LẦM
DẠY NGƯỜI QUAY TRỞ VÀO TÂM
Chẳng nên làm trái, hiểu lầm Thánh Kinh
Khiến cho THIÊN ĐẠO hết linh
Chỉ còn thanh sắc tướng hình mà thôi
THẦY HY SINH ĐẶNG PHỤC HỒI
TÂM CƠ BẢN THIỆN MÀ TRỜI BAN CHO
NƠI LÒNG TỪNG MỖI MÔN ĐỒ

[HY SINH + PHỤC HỒI = Phục Sinh. Như vậy Phục Sinh trên Thập Tự Giá có nghĩa là Ngôi Hai Thánh Chúa Jesus Christ HY SINH thân mạng để PHỤC HỒI TÂM CƠ BẢN THIỆN MÀ TRỜI BAN CHO NƠI LÒNG TỪ MỖI MÔN ĐỒ. Trong lúc thọ hình Ngài đã thốt lên "đã xong" (It's finished). "Đã xong" là thuật ngữ của những con buôn thời đó với ý nghĩa là "nợ đã trả xong". Vì thế mà Thánh Tông Đồ Mathew đã viết "chúng ta chẳng trả nợ mà chúng ta đã thiếu, còn ngài (vì chúng ta) đã trả sạch món nợ mà ngài chẳng thiếu".]

ĐẠI THỪA TÂM PHÁP truyền cho tu hành
Trải qua bao cuộc biến sanh

PHÁP MÔN VÔ LẬU trở thành tin suông
Nên chi cứ mãi luông tuồng
LOÀI NGƯỜI QUAY LẠI BƯỚC ĐƯỜNG LẦM XƯA
KHÔNG THÔNG GIÁO LÝ ĐẠI THỪA
CHỈ CÒN QUANH QUẨN TIN BỪA TU MÊ
Nên không còn biết lắng nghe

Lời CHA dạy dỗ tỉ tê nơi lòng
Dù cho [Giáo] Hội lớn, [Giáo] Chúng đông
Giáo Quyền vinh hiển CŨNG KHÔNG BIẾT TRỜI
CÓ TU CŨNG CHỈ BẰNG LỜI
NÊN CHI CHẲNG GẶP ĐƯỢC TRỜI NƠI TÂM
Cứ như vậy cả ngàn năm
Nhân loài vẫn chịu lạc lầm khổ đau
Giáo Đồ chức trọng quyền cao
Giáo Dân vẫn chịu lao đao lạc đường
NHÂN LOÀI VẪN CHỊU NHIỄU NHƯƠNG
HẬN THÙ CHÉM GIẾT VÔ PHƯƠNG GIẢI TRỪ
VÌ TU BẰNG SỰ GIẢ HƯ
NÊN CHẲNG ĐẠT ĐƯỢC CHÂN NHƯ TÁNH TRỜI
Vì vậy trải qua ngàn đời
Giáo Quyền, Giáo Hội cứ thời quang vinh
Thử nhìn trở lại chính mình
Con người vẫn mãi vô minh mê mờ
Vẫn còn cứ mãi ngu ngơ
VẪN CHẲNG BIẾT ĐƯỢC HUYỀN CƠ KIẾP NGƯỜI

NAY ĐÀ ĐẾN LÚC ĐẾN THỜI

LÂM TRẦN TRỞ LẠI CỨU ĐỜI KỲ BA
LẦN NÀY KHÁC TRƯỚC RẤT XA
QUA LẰN THIÊN ĐIỂN MÀ TA LÂM PHÀM
Độ từng sanh chúng nơi TÂM
Con nào cố gắng chí chăm nơi lòng
Tiếp được THIÊN ĐIỂN vào trong
Thì TRỜI ỨNG HÓA giải thông LÝ HUYỀN
ĐỂ CON KHẢI NGỘ TÁNH THIÊN
CHUYỂN PHÀM VI THÁNH NÊN TIÊN, PHẬT, TRỜI
CÓ NGÀY CHUYỂN ĐƯỢC TÁNH NGƯỜI
CÓ NGÀY KIẾN TẠO ĐƯỢC THỜI HOÀNG KIM
Nước Trời chẳng phải đi tìm
Nơi Nhà Thờ Lớn nơi Kim Điện nào
Chúng Sanh khi biết tu CAO
Biết vào TÂM NỘI luyện trau TÁNH TRỜI
Mỗi người hóa chuyển Tánh Đời
Nhà nhà thức tỉnh, người người thiện tâm
Tức thì THIÊN QUỐC giáng lâm
Ngay miền trần thế há tầm đâu xa

NAY TRONG NGƯƠN HỘI KỲ BA

LÂM PHÀM TRỞ LẠI CHÍNH TA LÀ THẦY
CON NÊN HIỂU MẤY LỜI NÀY
VÌ ĐỜI RA SỨC THEO THẦY LẬP CÔNG
CHỜ NGÀY ĐÁO HỘI HOA LONG
VÌ THẦY MỞ ĐẠO NGUYỆN XONG CON VỀ.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn