PHẬT GIẢ THIÊN GIẢ

08 Tháng Bảy 202210:07 SA(Xem: 958)
ĐỨC NGÀI KHUYẾN TU
Chấp Bút Ngày 8 Tháng 7 Năm 2022

 

PHẬT GIẢ THIÊN GIẢ
Xưng Phật xưng Thiên giáo lộn đời
Phật giả Thiên giả đấu tơi bời
Mỏ khua tiếng át (ác) chôn kinh Phật
Miệng phun chú quyết (huyết) lấp điển Trời
Ai cũng khoe mình bậc giác giả
Chẳng thấy tòa sen chỉ thấy lời
Ai cũng cho mình hành Thiên Đạo
Cao tiên sao quả lại rẻ hời
Một chút ba la mật chẳng có
Cam lồ diệu dược thì ôi hỡi
Phật giả Thiên giả [nghe] TA báo trước
HỘ PHÁP chấp pháp rượu khó mời
Không quay đầu lại thì đừng trách
GIÀ LAM đao múa thấy đầu rơi
Lúc đó có hối thì đã trễ
Đừng mong kêu réo Chúa Thánh ơi.
(Đức Ngài chấp bút ngày 8 tháng 7 năm 2022)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn