KINH LẠY MẸ ĐẠI TỪ BAN ÂN ĐIỂN

31 Tháng Tám 202211:27 SA(Xem: 1492)


Đức Ngài chấp bút ngày 4 tháng 10 năm 2022.KINH LẠY MẸ ĐẠI TỪ BAN ÂN ĐIỂN


Con dưới thế khấu đầu đảnh lễ

MẸ ĐẠI TỪ HUYỀN CỰC CHÍ CAO

Thân phàm giữa chốn đồ lao

Mượn câu kinh tẻ gởi trao tâm thiền

Bao năm tháng trần miền xuôi ngược

Độ chúng mê phiền trược nào than

Chỉ xin Mẹ bố kim quang

Để thân con trẻ trần đàng HIỂN MINH

Mượn OAI THINH khai hình THIÊN QUỐC

VÔ LƯỢNG TỪ chuyển lọc chúng mê

Dẫn đoàn linh tử hồi quê

Trọn câu hiếu tử trọn bề gia trung

Tuy chẳng sánh đại hùng đại trí

Chẳng so bì đại lực đại bi

Nay mang sứ mệnh huyền vi

Thân xin nối lại hành trì thuở xưa

Gươm TRÍ HUỆ ĐẠI THỪA mở lối

Định PHÁP CƯƠNG chuyển đổi mạt kỳ

Đạo Thiên THIÊN ĐẠO truyền y

ẤN KHÔNG không ấn pháp ni không dời

Thượng Ngươn nay THIÊN TRỜI dĩ định

CHỦ VÔ VI GIÁO chứng thệ minh

Cầu xin MẸ hiển OAI THINH

Cho sanh chúng rõ THIÊN TÌNH CÀN KHÔN.

Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Thiên Tôn.
Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Phật Mẫu Vô Cực Đại Trí Tôn.
Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Địa Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn.

 


[MẸ 3 NGÔI gồm: (1) ngôi Quyền Năng, Kim Mẫu Đại Thiên Tôn; (2) ngôi Trí Tuệ, Phật Mẫu Đại Trí Tôn; (3) ngôi Tình Thương, Địa Mẫu Đại Từ Tôn. Chữ  MẸ/MẪU nên được hiểu là cách biểu thị thể ÂM (feminine) của Thượng Đế. Còn CHA/PHỤ nên được hiểu là cách biểu thị thể DƯƠNG (masculine) của Thượng Đế.  Thượng Đế không giới tính nhưng cách biểu thị trong nhân gian này thì có giới tính. Lý do?  Vì dẫn dắt nhân sanh tiến hóa nên Thượng Đế đã tạm mượn hình tượng CHA MẸ nhân sanh để cho nhân sanh cảm nhận được cái Thiên Tính Đại Từ Đại Bi bao trùm vạn linh hiện hữu  trong Đại La Thiên Giới; và Đức Ngài gọi cái Thiên Tính Đại Từ Đại Bi đó là "Thiên Tình Càn Khôn".]
 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn